måndag 28 januari 2013

Antisemitism i The Sunday Times

På Förintelsens minnesdag publicerade The Sunday Times en karikatyrteckning som av många uppfattades som klassisk antisemitism.
Teckningen föreställer Premiärminister Netanyahu som murar en mur med blod och kroppsdelar.
Teckningen har väckt skarpa protester och tidningens chefredaktör skall träffa  judiska ledare för att försöka reparera skadan.
"Denna teckning skulle vara stötande när som helst på året, men att publicera den på  Förintelsens minnesdag är vidrigt och uttrycker ett djupt oroande tänkesätt", säger Dr Moshe Kantor ordförande för European Jewish Congress.
Karikatyrteckningen kan ses här.

UK paper posts anti-Israel cartoon on Holocaust day

'Times' editor to meet Jewish leaders over cartoon

Inga kommentarer: