söndag 6 januari 2013

Egyptens president om Israel-palestina konflikten

Den här mannen (Morsi) är Egyptens nuvarande president, med stora maktbefogenheter.Här kan man se två intervjuer (från 2010) med Morsi innan han blev president.
Egypten är antagligen den mest inflytelserika arabiska staten. Landet har utrustats militärt av USA. Det måste anses som en stor fara för hela Mellanöstern att presidenten (och Muslimska brödraskapet, det största partiet) drivs av den  ideologi och de värderingar som kommer fram i intervjun.Transcript Memri (english)
- palestinska förhandlingar med Israel är slöseri med tid
- vi kan inte förvänta oss några framsteg på den punkten, sionisterna är ockupanter, ättlingar till apor och svin.
- alla former av motstånd borde riktas mot dem, militärt motstånd borde användas i Palestina...
- sionisterna (judarna) borde drivas ut ur våra länder (arabiska och muslimska)
- förhandlingarna borde avbrytas och istället borde vi använda oss av motstånd (resistance- ordet används också för att beskriva terrorattacker)
- motståndet är enda vägen att befria Palestina
-sionisterna har ingen rätt till Palestina, vad de tog före 1947-48 var plundring och vad de gör nu är en fortsättning på plundringen.
-palestina hör till palestinierna inte till sionisterna
- vi vill ha ett land för palestinierna i hela Palestina, allt tal om en tvåstatslösning och fred är en illusion.

Detta är alltså ord från Egyptens nuvarande president för ett par år sedan. Orden påminner mycket om vad Hamas säger vilket är naturligt eftersom Hamas utgått från Muslimska brödraskapet.

Egypt’s U.S.-Subsidized Politics of Hate

Inga kommentarer: