måndag 14 januari 2013

Islams syn på Israel enligt PA och Hamas

Tayseer Al-Tamimi, en av de islamska ledarna inom de palestinska myndigheterna vill upprätta ett islamskt kalifat med Jerusalem som huvudstad.
 Umm Osama, fru till Hamas parlamentarikern Khalil Al-Hayya förklarar i en intervju att det är kvinnans plikt att uppfostra barnen till att delta i jihad och dö som "martyrer". Detta är helt i enlighet med Hamas stadgar.
Några aktuella utdrag ur stadgarna:
Art.11 Hamas anser att Palestina är muslimskt område helgat åt kommande muslimska generationer fram till domedagen. Landet eller delar av landet får inte ges bort.

Art. 13: Så kallade fredliga lösningar står i strid med Hamas principer. Det finns ingen annan lösning för den Palestinska frågan än jihad.
Art.14 Jihad för befrielse av Palestina är en personlig plikt för varje muslim var än han råkar leva.Därför är det nödvändigt att ingjuta Jihads anda i folkets hjärta så att de konfronterar fienden och ansluter sig till de stridande. Här spelar lärare och media en viktig roll för att väcka massorna.

Art.18 Kvinnan i den stridande familjen, vare sig hon är en moder eller syster, spelar en ytterst viktig roll genom att uppfostra barnen i enlighet med islamsk moral. Hon måste lära dem att utföra sina religiösa plikter för att förbereda dem för striderna som ligger framför dem. Därför bör stor vikt fästas vid flickornas skolgång och läroplanen, så att flickorna växer upp väl medvetna om sin roll i befrielsekampen.

Chief Islamic Judge of the PA, Calls to Restore Caliphate and Says: We Want to File Suit against Britain for "Crime" of Balfour Declaration
Azhari TV (Egypt) - December 31, 2012 - 03:13  MEMRIUmm Osama, Wife of Hamas MP Khalil Al-Hayya: A Woman's Role Is to Instill Love of Jihad and Martyrdom in Her Children
Al-Aqsa TV (Hamas/Gaza) - December 2, 2012 - 01:58 MEMRI

Following are excerpts from an interview with Umm Osama, the wife of Hamas MP Khalil Al-Hayya, which aired on Al-Aqsa TV on December 2, 2012. 
Texten är översatt av MEMRI


Umm Osama: Women in Palestine play a great role in raising their children and in encouraging them to wage Jihad for the sake of Allah. This is absolutely the most glorious thing a woman can do. Women play their role and are not inferior to men. When a man goes to wage Jihad, his wife does not say "Don't go" or try to stop him. She encourages and supports him. She is the one who prepares his equipment, bids him farewell, and welcomes [his Jihad].

She instills in her children the love of Jihad and martyrdom for the sake of Allah. If every mother were to prevent her son from waging Jihad for the sake of Allah, who would wage Jihad? Who would support Palestine? Palestine is dear to us, and its price is paid with our body remains and our lifeblood.

Is not Allah's reward precious? Allah's reward is Paradise. Paradise requires from us our blood, our body remains, and our efforts for its sake.

[...]

Sister, Jihad is ordained for us. It is our duty to wage Jihad, because either we wage Jihad or...

Interviewer: We want to die as martyrs.

Umm Osama: Indeed we do. I am constantly praying: "Allah, make the end of our days be in martyrdom." I pray for this even for my husband and my children. None of us want to die in our beds. We pray that Allah will grant us Paradise.

Inga kommentarer: