fredag 25 januari 2013

Den 27 januari är minnesdag för Förintelsens offer

Förintelsens offer ihågkoms med en internationell minnesdag den 27 januari.
European Coalititon for Israel presenterar några av offren i en videoutställning, Shadows of Shoah.
 Perry Trotter från Nya Zeeland är artisten bakom utställningen.

Moshe Fiszman är en av dem som upplevde Förintelsens fasor och överlevde. "Tror jag på Gud", frågar han. "Det är svårt..."

Om det under1930 och -40 talet funnits fler kristna som insett vad det betyder att vara kristen...
Om det funnits fler som insett att den herre som vi kristna tjänar är den samme om vilken ängeln Gabriel säger: "Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt..."
Om det funnits fler som låtit denna insikt, denna tro, ta sig uttryck i handling...
Om så hade varit fallet kanske det inte skulle vara så svårt för Moshe att tro att det finns en Gud. 

Trots att 6 miljoner av Jakobs hus, Israels barn mördades under Förintelsen finns de fortfarande kvar bland oss.
Låt oss lära oss något av våra misstag!
Låt oss kristna inte vara lika passiva till vad som händer våra judiska bröder i dag som många var under Förintelsen.

International Holocaust Remembrance Day 2013

Inga kommentarer: