onsdag 2 januari 2013

Förslag på att annektera område C

Två politiker från Likud, Yuli Edelstein och Ze’ev Elkin uttryckt igår sitt stöd för tanken på att Israel borde annektera område C i Judéen och Samarien (västbanken).
Område C är det område som är under israeliskt kontroll och det område där de judiska bosättningarna finns.
Edelstein anser att en annektering skulle klargöra områdets status och minska kraven från omvärlden på att Israel skall dra sig bort från området.
Andra anser att en annektering skulle skapa en besvärlig diplomatisk situation för Israel.
Båda männen ansåg ändå att det  var fråga om en långsam process och inget som borde ske omedelbart.

I Osloavtalet kom Israel och palestinierna överens om att lösa alla frågor i förhandlingar, också gränsfrågan. Men efter att palestinierna klart bröt mot avtalet när de ensidigt beslöt att gå till FN:s generalförsamling för att få ett erkännande för en egen stat är det många som anser att Israel inte längre behöver följa avtalet.

Likud politicians call on Israel to annex Area C (Jerusalem Post)
"As one of the three legal experts who penned the Levy Report, which stated that Israel has a legal right under international law to settle Area C of the West Bank, he (Baker) said he believed that the government should focus on strengthening the Jewish right to build over the pre- 1967 lines, adding that it should “stop apologizing all the time.”
Baker explained that “no one can deny the Jewish people its place as an indigenous people” on both sides of the pre-1967 lines. But he noted that international opinion increasingly refused to recognize this “historical fact.”
European politicians, he said, have shifted their language with regard to the West Bank from “disputed territories” to “occupied Palestinian territories.”

Inga kommentarer: