fredag 25 januari 2013

Så kan också Israelhat ta sig uttryck

Ett exempel på den galna värld vi lever i:
En brittisk rapport som kritiserar Israel för att de bygger bostäder i de områden som Storbritannien varit med om att överlåta till judarna för att bosätta sig i.
Som prisar Abbas för att han tar avstånd från hets som motarbetar fredssträvandena (trots att det är bara några dagar sedan Abbas hedrade ledaren för massakern i München 1972).
UK rights report: Israel a 'country of concern' (Jerusalem Post)
"LONDON - Israel has been featured in a quarterly report on Human Rights and Democracy released by the British Foreign Office on Thursday, alongside serial human rights offenders Iran, Bahrain and Belarus. The foreign office identified the Jewish State as a "country of concern," making a special mention of the recent Gaza escalation, Israeli settlement policy and the Israel government's withholding of Palestinian custom revenues...
... By contrast, the corresponding report on human rights violations in Iran measured half the length of that accumulated on Israel, with concerns about the continued use of the death penalty, as well as reports of violation of minority rights, including freedom of religion, being detailed."

Inga kommentarer: