tisdag 29 januari 2013

FN:s mänskorättsråd sköt upp behandlingen av Israel

Israel har vägrat samarbeta med FN:s råd för mänskliga rättigheter i snart ett år.Israels bojkott beror på att rådets behandling av Israel helt skiljer sig från hur andra stater behandlas.
Israels bojkott betydde att Israel inte infann sig idag för Universal Periodic Review. UPR =  Alla stater granskas i tur och ordning för hur de mänskliga rättigheterna efterföljs i respektive stat .
Israel blev därmed den första staten som vägrade närvara vid UPR behandlingen. Rådet beslöt att skjuta upp behandlingen av Israel till november.
Noteras bör att Israel inte motsätter sig att landets mänskorättssituation granskas utan det är rådets behandling av Israel man motsätter sig.
Ungefär 40 % av rådets resolutionen där ett specifikt land fördöms har riktats mot Israel.
Rådet har också på sin dagordning en speciell programpunkt där Israel fördöms alla de andra 192 staterna behandlas under en annan punkt.
Läs mer här om hur rådet misslyckats i sin uppgift: 
An anti-Semitic agenda at the UN (Anne Bayefsky Jerusalem Post)
 "Israel has taken a stand against suffering through a review by a council that commends Syria and demonizes its southern neighbor..."

'Regretful' UNHRC postpones Israel's review over boycott

 Exclusive: Text of UNHRC resolution on Israel skipping mandated review today

Inga kommentarer: