söndag 6 januari 2013

Bråk om odlingsmark på västbanken

Den senaste veckan har det förekommit bråk mellan judiska bosättare och araber i närheten av bosättningen Esh Kodesh och den arabiska byn Kusra.
Bråket gäller odlingsmark som båda grupperna säger sig ha rätt att bruka. Judarna har försökt förhindra araberna att plöja mark och båda grupperna verkar ha vandaliserat varandras odlingar.Armén och gränspolisen har fått arbeta med att försöka skilja åt parterna förhindra större skador.
Settlers clash with police near Esh Kodesh

IDF: 200 Palestinians attack Esh Kodesh vineyards

IDF: Settlers attack Palestinian village of Jalud

Inga kommentarer: