söndag 23 november 2014

Ännu ett exempel på dubbla budskap

Mahmoud Abbas, ledare för Fatah och de palestinska myndigheterna:
"Judarna vet mycket väl att vi söker fred, inte krig... vi vill inte ha krig och våld... vi motsätter oss alla former av våld..."

Abbas partikamrater i Hebron:
"Vi har ett vredens budskap för de människor som har befläckat Al-Aqsa-moskén, och har fortsatt sina brott mot vårt folk i Jerusalem, [vår] huvudstad. Vi säger till de tyranniska ockupanterna: Vi kommer inte att låta era brott att förbli ostraffade. Kulorna från våra brigader kommer att fortsätta att vara riktade mot era bröst och huvuden.
Dessutom vill vi betona att vi står bakom vårt palestinska ledarskap, som leds av presidenten för vår palestinska stat - vår ledare, som skyddar de grundläggande principerna för den palestinska saken, Mahmoud Abbas."


Vi får väl också anta att det var för att främja fredens sak som Abbas nu anklagar Israel för att släppa lös vildsvin på de palestinska områdena för att förstöra skörden.
En talesman för israeliska regeringen kommenterar Abbas uttalande med att det skulle vara skrattretande om det inte i dagens situation skulle vara så farligt.Talesmannen påpekar att uttalandet står i samma klass som när Egypten  anklagade Israel för att ha skickat en haj för att attackera turister vid Egyptens kust.

Report: Abbas accuses Israel of using wild boars against Palestinians
“The Jews know very well that we seek peace and not war. We want to live as a free people in our land Palestine. We don’t want war and violence. We are opposed to all forms of violence, here and abroad.”

 Following are excerpts from Fatah's Al-Aqsa Martyrs Brigades in Hebron's commemoration of the 10th anniversary of Yasser Arafat's death, which aired on Al-Awda TV on November 13, 2014: (MEMRI)
We have a message of wrath for the people who have defiled the Al-Aqsa Mosque, and have continued their crimes against our people in Jerusalem, [our] capital. We say to the tyrannical occupiers: We shall not allow your crimes to go unpunished. The bullets of our Brigades will continue to be aimed at your chests and heads.

In addition, we would like to stress that we stand behind our Palestinian leadership, headed by the President of our Palestinian State – our leader, who protects the fundamental principles of the Palestinian cause, Mahmoud Abbas.


Inga kommentarer: