torsdag 20 november 2014

Dubbla budskap från de palestinska ledarna

Terrorattacken mot en synagoga i Jerusalem som krävde fem personers liv kom över nyhetströskeln i Finland. Så också nyheten om att Mahmoud Abbas fördömde attacken.
Tyvärr ger nyheten om Abbas fördömande allmänheten en fel bild av honom och hans parti Fatah samt de palestinska myndigheterna. Sällan eller aldrig informeras om hur de palestinska ledarna uppviglar till våldsamheter och framställer mördare som hjältar.
Här följer några exempel:(MEMRI)
 Tawfiq Tirawi of the Fatah Central Committee: "The responsibility for the Israelis killed today lies with Netanyahu, his government, and his settlers. The responsibility also lies with America, which helps Israel, and tries to deceive the Palestinian leadership with false promises."

 PFLP Deputy Secretary-General Abu Ahmad Fouad: "That synagogue is a kind of command center for the planning of acts of aggression against our people and our holy places. This is no prayer synagogue. Otherwise, how can we account for the presence of American and British citizens there?"

Sultan Abu Al-Einein, rådgivare till Abbas och medlem i Fatahs centralkommitté: (PMW)
"Frid över er Jerusalems barn som utför "Ribat" (krig för islam)... Välsignad vare era vapen, däcken på era bilar, era yxor och köksknivar. Vid Allah, dessa vapen är starkare än era fienders vapen, därför att ni använder dem i enlighet med Allahs vilja..."

"Peace be upon you, oh children of Jerusalem. Oh, those who carry out

Ribat (religious conflict/war over land claimed to be Islamic) in the plazas of the first direction of prayer of Allah (i.e. the Al-Aqsa Mosque) in the name of your people and your Arab nation... Blessed be your quality weapons, the wheels of your cars, your axes and kitchen knives. By Allah, these are stronger than the arsenals of our enemy, because [they are being used] according to Allah's will. We are the soldiers of Allah."
 [Facebook page of Abbas' advisor and Fatah Central Committee member Sultan Abu Al-Einein, Nov. 19, 2014]
 Palestinska myndigheternas sharia doamare och Abbas rådgivare Mahmoud Al-Habbash:(PMW)
"...tillåt mig säga att vi kysser varje huvud, varje hand, varje fot som utför "Ribat" vid Al-aqsa moskén och i Jerusalem. Vi står bakom dem, ledarskapet är med dem... vi är med dem i varje aktion i varje gärning och vi välkomnar vad de gör vid den välsignade Al-Aqsa moskén....
För några dagar sedan hälsade och styrkte Abbas dem och begärde mer "Ribat" av dem. Det kan ha förargat Israel och ockupanterna att Abbas uppviglar till "Ribat". Ja vi hetsar folket i Jerusalem till "Ribat"..."


"First of all, allow me to say that we kiss every forehead, every hand and even every foot that carries out Ribat (religious conflict/ war over land claimed to be Islamic) at the Al-Aqsa Mosque and in Jerusalem... We are behind them. The leadership is with them... We are with them in every movement, in every action and every deed, and we welcome what they are doing at the blessed Al-Aqsa Mosque."

 "A few days ago, President [Mahmoud Abbas] greeted them, reinforced them and requested more Ribat from them. This statement may have angered the Israelis and the occupation, that the President is inciting the Palestinians from Jerusalem to [perform] Ribat. Yes, we are inciting the people in Jerusalem to [perform] Ribat. Ribat means to protect and to hold on to your ground."

 [Official PA TV, Nov. 5, 2014]

When Al-Habbash referred to the speech by Abbas that angered Israelis, he was referring to Abbas' call for Palestinians to carry out Ribat in Jerusalem. Abbas stated that "we must all carry out Ribat" to "prevent" Jews "in any way whatsoever" from entering the Al-Aqsa compound (on the Temple Mount), because "they have no right to enter it. They have no right to defile it." Official PA TV prepared a video of this part of the speech, which Abbas' advisor admits is incitement, and broadcast it 19 times in three days, as reported by Palestinian Media Watch. [Official PA TV, numerous times Oct. 17- Nov. 4, 2014] Inga kommentarer: