onsdag 12 november 2014

Vinkling av FNB- Österbottens Tidning

Österbottens Tidning fann det idag lämpligt att lyfta över nyhetströskeln FN:s generalsekreterares bildande av en intern utredning för att granska vissa händelser vid flera FN anläggningar under sommarens konflikt i Gaza.
Det blir som vanligt en negativ vinkling mot Israel.

ÖT publicerar en kort FNB notis med rubriken
FN utreder angrepp i Gaza.
"FN börjar utreda Israels angrepp mot FN-skolorna i Gaza... "

FNB notisen nämner inte med ett ord att utredningen också skall granska händelser där vapen hittades gömda i FN anläggningar.

Som jämförelse kan man läsa pressmeddelandet från FN.
I pressmeddelandet nämns Israel vid namn endast som part i konflikten.
Undersökningen har till uppgift att se över vissa händelser som rapporterats vid FN anläggningarna i Gaza under sommarens konflikt.
Händelser som skall granskas är bland annat tillfällen där FN skolor träffats.
Händelser som också skall granskas är rapporterna om att vapen hittades i FN anläggningar.

Jämfört med FNB- ÖT kan man notera att i pressmeddelandet från FN sägs att man skall granska "vissa händelser", varken Israel eller Hamas nämns vid namn.
ÖT påstår att FN utreder Israels angrepp men FN är försiktigare, man pekar inte ut vem angriparen varit i de specifika fallen förrän utredningen börjat.
Sedan lämnar FNB-ÖT helt bort informationen om vapenlagringen i FN skolorna.

Att berätta bara en del av sanningen kan ibland vara lika illa som lögn.

Gaza: Ban forms independent panel to investigate recent conflict (UN News Centre)

10 November 2014 – Secretary-General Ban Ki-moon today announced the formation of an internal inquiry aimed at reviewing “certain incidents” reported at United Nations facilities in the Gaza Strip during the recent summer conflict there between Palestinian factions and the State of Israel.
During his visit last month to the war-ravaged enclave, the Secretary-General called for a thorough investigation into incidents where UN facilities – including schools run by the UN agency tasked with assisting Palestinian refugees (UNRWA) – sustained hits resulting in the deaths of numerous innocent civilians and UN staff members.
In a statement attributable to his spokesperson, Stéphane Dujarric, the Secretary-General declared that he had established the “internal and independent” UN Headquarters Board of Inquiry to review and investigate “a number of specific incidents in which death or injuries occurred at, and/or damage was done to United Nations premises.”
In addition, added Mr. Dujarric, the Board will also “review and investigate incidents in which weapons were found to be present on United Nations premises.”
The fighting – which raged from 8 July to 26 August – saw entire neighbourhoods in the Strip flattened, and almost one-third of Gaza’s population uprooted. The violence killed more than 2,100 Palestinians, including more than 500 children, and more than 70 Israelis while also damaging or destroying over 100,000 homes.
While in Gaza last month, Mr. Ban voiced horror at the extent of the destruction, stating that “nothing could have prepared me for what I witnessed.”
The Board of Inquiry will be led by Patrick Cammaert of The Netherlands and will include Maria Vicien-Milburn of Argentina, Lee O’Brien of the United States, Pierre Lemelin of Canada and K.C. Reddy of India.

 Såhär blev FNB-ÖT versionen:

FN utreder angrepp i Gaza.
FN börjar utreda Israels angrepp mot FN-skolorna i Gaza. FN:s generalsekreterare Ban Ki- Moon har tillsatt en arbetsgrupp på fem personer.
Minst fem skolor som FN driver i Gaza skadades under Israels bombningar. Tiotals palestinier dödades, bland dem många barn. Civila använde skolorna som gömställen under konflikten.
 I den 50 dagar långa konflikten i Gaza i juli- augusti dog närmare 2200 palestinier,största delen av dem civila. 73 israeler dog. Nästan alla av dem var soldater. FNB

Min kommentar:
De palestinska dödsoffrens antal grundar sig på uppgifter från Hamas. Israel säger att ungefär 50 % av dödsoffren var civila.
Om nästan alla dödsoffer på den palestinska sidan var civila måst man fråga sig vem var det som lyckades döda så många vältränade och välutrustade israeliska soldater?

Inga kommentarer: