söndag 2 november 2014

Tre artiklar som kritiserar Sveriges erkännande av "staten Palestina"

Margot Wallström måste avgå nu (Siewert Öholm)
"Wallström måste avgå nu. Det är faktiskt den enda slutsats som går att dra efter denna sorgens dag för svensk diplomati och Sveriges roll i världssamfundet. Den 30 oktober 2014 har minoritetsregeringen S,MP och utrikesminister Margot Wallström genom att erkänna staten Palestina försatt Sverige i en diplomatisk kris..."


 "Martin Blecher: "Jag ser med oro på hur Sveriges traditionellt starka utrikespolitiska röst försvagas när man nu försöker applicera subjektiv syn på internationell rätt för att vinna billiga populistiska politiska poänger..." 


Inrikespolitik fick S att erkänna Palestina (Lisa Abramowicz, SvD)
"...Sannolikt är det ett inrikespolitiskt försök av Stefan Löfven att tillfredsställa vänsterflanken i sitt parti, regeringspartnern Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som han räknar med ska fungera som stödparti i riksdagen. Likaså är steget ett sätt att visa missnöje med israelisk politik visavi palestinierna. Någon kritik mot hur de två palestinska regimerna (varav den ena, Hamas är en av EU terrorlistad grupp som inte erkänner Israel) beter sig mot sin motpart Israel, görs inte..."

Inga kommentarer: