fredag 21 november 2014

YLE om konflikten mellan Israel och palestinierna

YLE har på sin webbsida en tidslinje med fakta om konflikten mellan Israel och araberna.Rubriken för sidan är:
(Israels och palestiniernas konflikt  - när, var och hur?)
När man gör en sådan tidslinje blir det naturligtvis att välja vilka händelser som skall komma med och vilka som skall lämnas bort, allt beroende på vilket budskap man vill få fram.

Jag skall kommentera några av YLE:s val:

1917 (-48) nämner man Balfourdeklarationen och dess löften om ett nationalhem för judarna. I samma sammanhang nämner man att Storbritannien också givit liknande löften åt araberna.
Balfourdeklarationen var ett uttryck för den brittiska regeringens åsikt men utan någon juridisk bindande verkan.
Yle nämner inte San Remo konferensen där judarna genom ett internationell beslut fick juridisk rätt att upprätta sin nationalstat i Palestina mandatet. Palestinamandatet bestod vid den tidpunkten av dagens Israel, Judéen, Samarien,(västbanken), Gaza samt Jordanien.
Inte heller nämns att Palestinamandatets stadgar som fastslagits av Nationernas Förbund gav Storbritannien i uppgift att se till att judarna skulle få återupprätta sin stat på området.

1948 Yle nämner att en FN kommitté föreslog att Palestina skulle delas men att förslaget aldrig genomfördes.
Yle nämner inte att det var FN:s generalförsamling som röstade för delningsförslaget. Det genomfördes inte eftersom araberna vägrade acceptera delningen. Judarna accepterade.

1964 Yle nämner att PLO grundades. Men inte ett ord om vad PLO står för, nämligen väpnad kamp för att befria Palestina. Palestina i det här fallet var lika med Israel eftersom det i stadgarna från 1964 sägs att förhållandena på västbanken och i Gaza inte skulle förändras, de tillhörde vid tidpunkten Jordanien och Egypten.

1967 Yle nämner att Egypten stängde Akabaviken för israeliska fartyg vilket blev en orsakerna till sexdagarskriget.
Inget nämns om Egyptens krav på att FN-trupperna skulle lämna Sinai eller den arabiska terrorn mot Israel från jordanskt och egyptiskt territorium innan kriget samt bombningarna från Syrien.
Inget nämns heller om Egyptens president Nassers hotelser mot Israel och judarna.Enligt Nasser skulle Palestina renas från judarna och han uppmanade dem att packa ihop och fly eller bli dödade.

1974 Yle nämner inre stridigheter inom PLO och nya rivaler till PLO som Hamas och Hizzbollah.
Inte ett ord om de grymma terrorattackerna som PLO utförde.
Yle antyder att PLO skulle ha börjat understöda en tvåstatslösning men nämner inte att PLO antog den så kallade Fasplanen som är aktuell ännu i dag. I den står det att en palestinsk myndighet skall bildas för att förena palestinierna och de omkringliggande folken i strävandena att befria hela Palestina.

1977 -1979 Yle skriver att Israel fick en ny höger regering och att ny bosättningar grundades på västbanken och i Gaza. Fredsavtalet med Egypten nämns också.
Inte heller nu ett ord om alla de terrorattacker som PLO utförde mot Israel och på andra håll i världen.

1988 Yle säger att PLO erkände tvåstatslösningen och frånsade sig terrorism.
Det är antagligen PLO:s självständighetsförklaring som Yle syftar på.
Där fanns en del vackra ord men det blev aldrig verklighet i PLO:s verksamhet. Tvåstatslösningen gick ut på två arabiska stater, Palestina och Israel ditt alla palestinska flyktingar och deras ättlingar skulle sändas.

1995 Yle nämner att palestinska terrorattacker försvårade fredssträvandena.

2000-2001 Yle  nämner att förhandlingarna i Camp David misslyckades och Sharons besök på Tempelberget. Palestinierna svarade med demonstrationer och intifadan startade.
Inte heller nu ett ord om terrorattackerna som dödade och skadade hundratals israeler. (2000, 44 personer, 2001 dödades 207 och 2002 dödades 452)

2002 Enligt Yle började Israel bygga en mur kring de palestinska områdena.
I verkligheten började Israel bygga en barriär som till över 90% består av ett metallstängsel till skydd mot de dödliga terrorattackerna som YLE långt glömmer bort att nämna.

2008 Yle nämner att en vapenvila mellan Hamas och Israel tog slut i december i ömsesidiga beskyllningar och Israel startade en blodig attack mot Gaza.
Jaa... Israel startade sin offensiv mot Gaza men innan det hade Hamas startat sina attacker mot Israel och sagt upp avtalet.Yle borde kanske ha försökt få det i rätt ordning.

Det var några exempel som visar hur Yle valt att vinkla historien.
Men som sagt man vinklar naturligtvis utgående från det budskap man vill skall komma fram.


Inga kommentarer: