tisdag 18 november 2014

Uttalande av EU:s utrikesministrar

EU:s utrikesministrar höll ett möte igår där fredsprocessen i Mellanöstern behandlades.Efter mötet gavs ett uttalande.

Punkt 1 är mest tomma ord och goda förhoppningar där man hoppas att alla skall uppföra sig väl och där man förutsätter att status quo bevaras på Tempelberget. (Sedan 1967 har det skett stora förändringar som varit till judars och kristnas nackdel och muslimernas fördel.)

Punkt 2 ägnas i sin helhet åt att fördöma Israels planer för byggande av nya bostäder, främst i Jerusalem. Det sägs att byggplanerna är olagliga enligt internationell lag och man kommer med inlindade hotelser om åtgärder mot Israel ifall inte planerna återtas.
Judarna har alltid bott i Jerusalem och Israel (inkl. Judén och Samarien) är deras historiska hemland. Judarna har också enligt internationella överenskommelser rätt att bosätta sig där. Det är inte olagligt hur många gånger än EU väljer att upprepa det.

Punkt 3 behandlar Gaza. EU är oroad av den humanitära situationen och välkomnar internationella samfundets löften om återuppbyggnad. Man vill att alla gränsövergångar skall öppnas och Israel ändrar sin politik så att handeln kan ske fritt.

 U punkt 4 talar man för en total förändring av situationen i Gaza när det gäller politik, ekonomi och säkerhet även Israels blockad.

När det gäller Gaza är det ingen idé att komma med fromma förhoppningar så länge Hamas sitter vid makten.
Hamas är en grym terroristorganisation, för att situationen i Gaza skall förändras måste Hamas avväpnas och avvecklas. Detta borde EU säga i klartext. Det är svårt att förverkliga men det borde vara en klar uttalad målsättning som alla är medvetna om.

I punkt 5 uttrycker EU sitt stöd för den palestinska samlingsregeringen och uppmanar alla grupper att göra slut på den inre splittringen. Man uttrycker också sin oro över bombattackerna mot Fatahledare i Gaza för en tid sedan. (Enligt Fatah var det Hamas som stod bakom attackerna.)
Här uttrycker EU indirekt sitt stöd för terroristorganisationen Hamas. Samlingsregeringen är ett resultat av samarbetet mellan Fatah och Hamas. Tydligen vill man också att alla (terrorist) grupper skall enas.

I punkt 6 säger man att EU gärna spelar en betydande roll i fredsförhandlingarna och  som avslutning hotar man med att utvecklandet av relationerna mellan EU -  Israel och palestinierna är beroende av att parterna arbetar för ett bestående fredsavtal baserad på tvåstatslösningen.

Av erfarenhet kan man säga att dessa hotelser i praktiken är riktade mot Israel. Israel skall ge efter för de krav som EU, FN och palestinierna ställer annars...
Palestinierna kan fortsätta att förlita sig på terror, hedra mördare som hjältar och hålla fast vid sina krav understödet fortsätter nog flöda in.

Uttalandet från utrikesministrarna

Ha'aretz har skrivit om vilka åtgärder som övervägs inom EU i relation till Israel.

Inga kommentarer: