onsdag 26 november 2014

Palestinska ledare tar avstånd från Israel som judarans hemland

Ett lagförslag som skall definiera Israel som judarnas hemland skall inom kort behandlas i Knesset.
Premiärminister Netanyahu anser att lagen behövs eftersom många ifrågasätter judarnas rätt till ett eget hemland.
Han har antagligen rätt.
Här några kommentarer från palestinska ledare som tydligt visar att de envist håller fast vid åsikten att judarna inte skall ha någon egen stat:

Abbas säger att han motsätter sig lagförslaget och att det är ett hinder för att uppnå fred.

PLO (Abbas är ordförande) säger att lagförslaget är ett rasistiskt beslut som fullbordar stölden av palestiniernas land och rättigheter...
...det så kallade historiska hemlandet för judarna är ett rasistiskt försök att glömma palestiniernas historia och avskaffa deras existens...
...lagen skulle äventyra statusen för andra religioner och heliga platser genom att göra judaismen till Israels identitet...

Muftin i Jerusalem Sheikh Mohamed Hussein säger att lagförslaget visar Israels rasistiska ansikte och att det kan starta ett religionskrig.

Hamas talesman Sami Abu Zuhri kallade lagförslaget en larmklocka för alla palestinier, araber och muslimer angående Israels ambitioner i regionen. Han varande för att lagen kommer att leda till ett religionskrig eftersom Israel strävar efter att ta kontroll över hela den arabiska regionen och stjäla deras tillgångar.

Ett religionskrig har redan pågått åtminstone i flera tiotals år, det kan man konstatera bland annat när man läser Hamas stadgar.

Enligt "grundlagen" (basic law) för Palestina så skall den vara en islamsk stat och lagstiftningen skall grunda sig på sharialagen.
Ifall de palestinska ledarna skulle vara för en tvåstatslösning där Israel skall fortsätta vara judarnas hemland skulle det nya lagförslaget inte vara något problem.

Abbas: Jewish state law an obstacle to peace 


Netanyahu: There is an effort to undermine the Jews' right to their own state  (Jerusalem Post)
 "...The state of Israel is a Jewish and a democratic state. These two values are intertwined, and one does not outweigh the other. We promise equal rights for everyone, regardless of religion, race or sex. At the same time, Israel is the nation-state of the Jews only. This combination between the the rights of the nation and the rights of the individual, serves as the central thread in all of Israel's founding documents. The Balfour Declaration spoke of the founding of a Jewish national home for the Jewish people while preserving the civil and religious rights of all the country's citizens," Netanyahu said.

He said that he could understand how Hamas would oppose the bill, because they don't recognize the right of the Jews to their own state. He, said, however, that he was baffled as to why "his friends" within Israel were against the bill.

Netanyahu said that he was "against a bi-national state." He prefers a two-state solution, with one of the states being a Jewish state, he explained.

"He who talks about two states for two people but is against defining Israel as a Jewish state is contradicting himself," Netanyahu said..."

Inga kommentarer: