fredag 28 november 2014

Frankrike: Vägra förhandla så erkänner vi den palestinska staten

Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius: "Om försöken att nå en förhandlingslösning misslyckas kommer Frankrike att göra vad som måste göras och utan dröjsmål erkänna den palestinska staten."

Det är svårt att förstå hur någon kan inbilla sig att palestinierna skulle förhandla och göra de nödvändiga kompromisserna när de får vad de önskar bara genom att envist sitta och vänta!

Samtidigt som omvärlden tydligen allt mer är beredd att erkänna en palestinsk stat, en islamsk stat vars lagstiftning grundar sig på sharialagen, vars territorium skall rensas från judar och som leds av korrumperade ledare är man kritisk till att Israel skall få definiera sig som "judisk stat".

Logik får ingen plats när det gäller inställning till konflikten mellan Israel och araberna.

Men som det är sagt:  "... skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land..." (Joel 3:2)

French FM: Paris will recognize Palestinian state if peace efforts fail 

Läs också något om grundorsakerna till konflikten: 
Into the fray: The Arabs’ war against the Jews (cont.): Root causes & red herrings  (Jerusalem Post)
 "...Yet despite this, on March 8, 1965, fully two years before the outbreak of the 1967 war (!), long before Israel controlled a square inch of territory now claimed as “Palestine,” long before any “radical right-wing rabbi” could offend Arab sensibilities or ignite Arab rage with “rabid religious rhetoric,” Egyptian president Gamal Abdel Nasser laid out the Arabs’ bloodcurdling objective: “We shall not enter Palestine with its soil covered in sand, we shall enter it with its soil saturated in blood.”

Not to be outdone in the expression of sheer savagery, Yasser Arafat’s predecessor as PLO chairman, Ahmad Shukeiri, crowed in a somewhat premature expression of triumph, a few days before the crushing Arab defeat: “The Arabs... will not flinch from the war of liberation...

This is a fight for the homeland – it is either us or the Israelis. There is no middle road... We shall destroy Israel and its inhabitants and as for the survivors – if there are any – the boats are ready to deport them.”

It is clear, therefore, that the Arabs cannot countenance Jewish existence itself – or at least, the existence of a sovereign Jewish political entity. They unequivocally state and actively strive to fulfill their stated intention: “The [very] existence of Israel is in itself an aggression; they “will not accept any... coexistence with Israel” since “the existence of Israel is an error which must be rectified.”

"...Our forces are now entirely ready not only to repulse any aggression, but to initiate it ourselves, and to destroy the Zionist presence in the Arab homeland of Palestine. The Syrian army, with its finger on the trigger, is united. I believe the time has come to begin a battle of annihilation.

– Hafez Assad, then Syrian defense minister, later president, May 20, 1967 We will not accept any... coexistence with Israel.

The existence of Israel is in itself an aggression...against the Palestinian people.

– Gamal Abdel Nasser, president of Egypt, to the international media, May 28, 1967

The existence of Israel is an error which must be rectified. This is our opportunity to wipe out the ignominy which has been with us since 1948. Our goal is clear – to wipe Israel off the map.


– Abdul Rahman Arif, president of Iraq, May 31, 1967"

Inga kommentarer: