måndag 3 november 2014

Kondoleans brev från Abbas till mördarens familj

Abbas valdes en gång till president för det palestinska folket.Mandatperioden har för länge sedan gått ut men han håller fast vid sin titel och vid den makt den ger.
När en arabisk man försökte mörda en judisk rabbi i Jerusalem framkallade det följande reaktion hos Abbas: Ett kondoleansbrev till mördarens familj (mördaren dödades i skottväxling med polisen)

"Med vrede har vi mottagit nyheten om det onda mord brottet som verkställts av terroristerna i den israeliska ockupationsarmén mot er son Mu’taz Ibrahim Khalil Hijazi, som kommer att fara till himlen som en martyr som försvarade vårt folks rättigheter och de heliga platserna," skrev Abbas i söndags.

(Det är alltså inte det judiska mordoffrets familj som får kondoleansbrevet utan den arabiska mördarens familj)

“With anger, we have received the news of the vicious assassination crime committed by the terrorists of the Israeli occupation army against [your] son Mu’taz Ibrahim Khalil Hijazi, who will go to heaven as a martyr defending the rights of our people and its holy places,” Abbas wrote in a condolence letter sent Saturday to Hijazi’s family.

 Netanyahu: Abbas condolence letter to Glick shooter is act of incitement

Inga kommentarer: