torsdag 13 november 2014

Tempelberget

Här kan man läsa en innehållsrik artikel som förklarar situationen på Tempelberget, vad uttrycket "status quo" hänvisar till i sammanhanget och hur situationen har förändrats sedan 1967.

The “Status Quo” on the Temple Mount (JCPA, Nadav Shragai)
"Conclusions:

    The old status quo on the Temple Mount no longer exists. It has changed fundamentally in major ways that greatly strengthen the status of the Muslim side on the Mount and greatly weaken the status of the Jewish side there.

    At the same time, one of the main elements of the old status quo, the one that prohibits Jewish prayer on the Temple Mount, has been zealously maintained."

The “Status Quo” on the Temple Mount

Inga kommentarer: