torsdag 6 november 2014

Ger Sverige freden en chans? (insändare ÖT)

Delvis  som reaktion på en insändare av Viktor Kock, ordförande för Österbottens svenska socialdemokraters krets, skrev jag följande insändare till Österbottens Tidning (06.11.2014).
Kock hoppas att Finland följer Sveriges exempel, ger freden en chans och erkänner staten Palestina.

 
Ger Sverige freden en chans genom att erkänna en palestinsk stat?
Kritiken mot erkännandet är i Sverige omfattande. EU parlamentarikerna Cecilia Wikström och Fredrick Federley (FP och C) skriver i ett uttalande: "Sveriges nytillträdda regerings utspel att officiellt erkänna Palestina som stat visar på en omfattande naivitet som manifesteras i ett ogenomtänkt beslut som går stick i stäv med EU:s gemensamma hållning."
Martin Blecher konstaterar att Sverige genom erkännandet bryter mot  San Remo-avtalet, resolution 242 och 338 samt Oslo-avtalet.
"Den palestinska myndigheten (PA) har inte kontroll över sitt territorium. Detta är det viktigaste folkrättsliga motargumentet mot att erkänna Palestina som stat", skriver Lisa Abramowicz.
Om palestinierna skall få en egen stat måste det ske genom förhandlingar med Israel eftersom staten måste grundas på områden som genom internationella avtal getts till det judiska folket.
Erkännandet tolkas av de palestinska ledarna så att de inte behöver kompromissa och  förhandla. De kan uppnå sina mål genom ensidiga åtgärder och får omvärldens stöd.
Erkännandet minskar palestiniernas motivation att fortsätta förhandlingar och är därmed ett hinder för en fredlig utveckling.
Vad är det som Sverige erkänt?
De palestinska myndigheterna leds av en president vars mandatperiod gick ut för 5 år sedan.Parlamentets mandatperiod gick ut för 4 år sedan och parlamentet har inte haft någon funktion efter 2007 när de två största partierna Fatah och Hamas utkämpade ett inbördeskrig i Gaza.
Efter det styrs i praktiken Gaza av  Hamas och västbanken av Fatah.
Endast Hamas betraktas som en terroristorganisation av EU men under intifadan tävlade Fatah med Hamas om vem som kunde utföra fler och mer spektakulära terrorattacker.
Ingen av dem erkänner Israel som judarnas hemland, vilket redan FN:s delningsförslag från 1947  gjorde. Båda stävar till att utplåna den judiska staten.
Abbas och Fatah hedrar palestinier som mördar judar som hjältar och gör dem till förebilder för folket. De senaste exemplen är mordet på en tremånaders baby och mordförsöket på en judisk rabbi.
Fatahs facebooksida:
"Fatahs avdelning i Silwan hedrar den hjältemodiga martyren Abdel Rahman Al-Shaludi, som utförde operationen i Jerusalem..." (dödade en baby och en kvinna genom att köra över dem)
"Den hjältemodiga martyren (Shaid) Mutaz Hijazi som utförde mordet på den avskyvärde (rabbi Yehuda) Glick. Ära och evighet till Martyrerna..."
Brev från Abbas: "...er son Mu’taz Ibrahim Khalil Hijazi kommer att fara till himlen som en martyr som försvarade vårt folks rättigheter och de heliga platserna..."
Innan parterna kommit till en förhandlingslösning, innan palestinierna erkänner judarnas stat och innan de palestinska ledarna slutar uppmuntra till mord på judar får vi verkligen hoppas att Finland inte följer Sveriges exempel.
Daniel Brunell
 


Inga kommentarer: