söndag 13 juli 2014

100 raketer det senaste dygnet

Raketbeskjutningen mot Israel har fortsatt under veckoslutet.Tel-Aviv regionen, Jerusalem och städerna närmare gränsen till Gaza har beskjutits. Flera personer har skadats och materiella skador har uppstått. Ett hundratal raketer har avfyrats det senaste dygnet, den senaste veckan cirka 800 raketer.
Raketförsvarssystemet Iron Dome har fungerat bra och de flesta raketer riktade mot storstäderna har skjutits ner vilket gjort att skadorna inte blivit så stora.
Två eller tre raketer har också skjutits från Libanon mot Israel. Israel uppge att det inte är Hizzbollah som avfyrat dem.
Israel har slagit till mot omkring 200 mål i Gaza det senaste dygnet och totalt har över 1300 mål angripits under den pågående operationen. Cirka 150 personer har dödats i Gaza. Enligt israeliska bedömningar kan omkring en tredjedel var civila.Det betyder att bara ungefär vid var tionde attack dödas någon i Gaza och majoriteten av de dödade är stridande.Det visar med all tydlighet att Israel gör sitt bästa för att inte oskyldiga skall dödas. Det finns knappast någon annan militäroperation riktad mot en fiende i ett tätbefolkat område som kan visa på lika gott resultat.
Israel har uppmanat invånarna i norra Gaza att lämna sina hem eftersom attackerna i området kommer att intensifieras.De flesta raketer avfyras från detta område.

 Som ett svar på FN:s krav på en vapenvila säger man från israelisk sida att Israel inte utesluter möjligheten för en vapenvila men situationen i Gaza måste förändras. Raketbeskjutingen måste upphöra helt.

LIVE BLOG: Israel's Operation Protective Edge in Gaza 


Here is a report from IDF intelligence on Hamas’ rocket arsenal:

Inga kommentarer: