fredag 11 juli 2014

En medelväg i Gaza?

Herb Keinon skriver att Israel söker en medelväg i kriget mot terrorismen från Gaza.
Egentligen har man två möjligheter. Den ena är att man nu utför en liknande operation som man gjort tidigare. Vilket betyder att man uppnår en tid av relativt lugn tills Hamas rustat upp och fortsätter raketbeskjutningen. Det här är inget bra alternativ på sikt, det betyder att Israel tvingas till liknande operationer som de nu pågående med några års mellanrum.
Det andra uppenbara alternativet är att helt enkelt ta kontroll över Gazaområdet. Det skulle kosta många människoliv på båda sidorna men det är kanske i praktiken den enda möjligheten om man vill få slut på raketbeskjutningen. En sådan operation skulle bli långvarig och dyr, både ekonomiskt och räknat i mänskoliv.
En medelväg som man nu verkar försöka sig på är att tillfoga Hamas så stor skada att de inte har möjlighet att fortsätta som tidigare. Det kunde möjligtvis fungera utan en stor markoperation och övertagande av Gaza på grund av att läget i Egypten nu är annorlunda och vapensmuggling över gränsen från Egypten blivit svårare.
Läs mera:
Analysis: Israel is looking for the 'middle ground' in Gaza

Inga kommentarer: