onsdag 2 juli 2014

Oroligheter i Jerusalem

Morden på de tre judiska skolpojkarna och ett nytt mord på en arabisk pojke i Jerusalem gör att känslorna går heta bland en del i Israel.
På tisdagen urartade en demonstration till minnet av de kidnappade pojkarna i våldsamheter och omkring 30 personer arresterades.Demonstranterna ropade på hämnd förstörde egendom.
Onsdag morgon var det araberna som ställde till med oroligheter efter att en arabisk pojke brutalt mördats under natten. Det finns ännu inget bevis för att mordet på den arabiska pojken skulle ha varit en hämndattack, men ryktet räcker för att starta oroligheter.
Police arrest 28 after Jerusalem protest over murdered teenagers turns violent 

Hundreds of Arabs riot across Jerusalem after Palestinian teen found murdered

Ett uttalande från en av de mördade israeliska pojkarnas familj beskriver vad många israeler känner. Det skulle vara skrämmande och föraktligt om mordet på den arabiska pojken skulle vara en hämnd för morden på vår son och de andra pojkarna.

Modern till en av de huvudmisstänkta för morden på de israeliska pojkarna ger uttryck för en annan livssyn. Hon säger i en intervju att om hennes son är skyldig till kidnappningen så är hon stolt över honom.

Premiärminister Netanyahu har uppmanat polisen att så fort som möjligt gripa de skyldiga till mordet på arabpojken. Det finns tydligen en viss oro för att någon skall ta/tagit lagen i egna händer.
Med beaktande av i vilken omgivning judarna i Israel lever  är det på sätt och vis förvånande att se hur väl man lyckats förhindra att folk ger igen med samma mynt. Man har låtit polis och armén ta hand om mördare och terrorister och inte tagit lagen i egna händer.
Det finns vissa tecken som tyder på att läget i det avseendet håller på att försämras. Hittills har man sett det i form av brott mot arabers egendom (eller till och med mot IDF) men om någon grupp tar steget över till brott mot liv kommer de antagligen att göra större skada mot Israel och det judiska folket än alla arabiska terrorgrupper tillsammans.
Det är ändå en möjlighet man måste räkna med. Mer eller mindre alla andra i Mellanöstern använder terror för att försöka uppnå sina mål och dårskap kan smitta.
Här har internationella samfundet och nyhetsmedia gjort saken värre. Demokratin Israel som försöker följa spelreglerna fördöms ständigt medan terrorister urskuldas.
Palestiniernas president Mahmoud Abbas kan ena dagen stå bredvid och hedra någon som mördat judiska barn (hedra just för att de mördat). Andra dagen behandlas han som en fredsälskande statsman av omvärldens ledare.
Signalerna som ges är att det inte längre är någon skillnad på rätt och fel, allt är tillåtet och allt kan accepteras.
Förtroendet för myndigheternas rättskipning ökar inte heller av att Israel på grund av omvärldens påtryckningar friger dömda terrorister och mördare innan de avtjänat sina straff och detta applåderas upp till FN:s generalsekreterare nivå.
Detta var bara spekulationer och jag påpekar att motivet till mordet på den arabiska pojken ännu är okänt. Polisen utreder bland annat om en familjefejd kan ligga bakom.

Läs också:

Gilad, Naftali and Eyal – obstacles to peace?

Av Tomas Sandell (The Times of Israel)
"...Those who foster a culture of hatred where demonization of  another human being is accepted and where the brutal murder of three teenagers is not even condemned but applauded, as is the case for the mother of one of the suspects, are the real obstacle to peace. The day the international community will recognize this and take proper action, we can start dreaming of real peace in the Middle East."

Inga kommentarer: