torsdag 31 juli 2014

Hamas målsättning

Information för dem som glömt vad som är Hamas målsättning och vad de står för.

Hamas TV 25.07.2014. "Vi kommer att utrota er (judarna) till sista man, vi kommer inte att lämna kvar en enda av er!"

"Killing Jews as religious practice is a basic message of Hamas. Hamas TV broadcast a video clip that taught the importance of killing Jews:" (PMW)


"Killing Jews is worship that brings us closer to Allah."
[Al-Aqsa TV (Hamas)    Nov. 18, 2012]

Hamas stadgar:
 Introduktion: Vår kamp mot judarna är mycket omfattande...

 Artikel 28: På grund av att Israel är judisk och har en judisk befolkning trotsar den islam och muslimerna...

Artikel 7: "Hamas has been looking forward to implement Allah's promise whatever time it might take. The prophet (prayer and peace be upon him) said [in a Hadith]: 'The time (of Resurrection) will not come until Muslims will fight the Jews; until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Muslim! there is a Jew hiding behind me, come and kill him!'"


Hamas sermon: Muslims will exterminate the Jews

Inga kommentarer: