söndag 6 juli 2014

Så vinklar Österbottens Tidning (uppdaterad med ÖT:s svar)

Två mordfall har skakat Israel de senaste veckorna. Först kidnappades och mördades tre judiska skolpojkar. Två Hamasmedlemmar är huvudmisstänkta för morden, men ännu på fri fot.
Efter att morden på de tre pojkarna uppdagats mördades en arabisk pojke, sex judar har arresterats misstänkta för dådet.

Jag redogör kort för hur Österbottens Tidning har rapporterat om händelserna. Var och en får avgöra om de anser att det är fråga ett gott journalistiskt arbete.
Ifall du vill ha en mer opartisk nyhetsförmedling av din lokaltidning (ÖT) skriv och meddela det till redaktionen. E-post: red@ot.fi

När de tre judiska pojkarna hittats mördade valde ÖT rubriken: Israel hämnas pojkars död (2.7.)
Ett foto från begravningen finns med men inga foton av de tre pojkarna.
Den arabiske pojkens mord får rubriken: 16-åring brändes levande (6.7.)
Ett foto av pojken finns med.

Finns det en medveten vinkling i rubrik och bild val?

I rapporten om de mördade judiska pojkarna finns mordoffren med som en bisak och knappast ens det, deras namn nämns aldrig. Artikeln börjar med att berätta att Israel inlett  hämndattacker och att Israel utfört flygräder i Gazaområdet. Sedan konstaterar man att Israel meddelat att de tre tonårspojkarna som blivit kidnappade hittats döda på västbanken. Artikeln fortsätter sedan med att berätta att israeliska soldater skjutit ihjäl en palestinsk 18- åring i en händelse som inte har någon koppling med det aktuella fallet.
(Artikeln är från FNB-AFP)

När det gäller den arabiska  pojken nämns han vid namn och hela artikeln fokuserar på honom. Det beskrivs ganska detaljerat hur han mördades på ett grymt sätt och hur han fördes bort och hans kropp hittades.Man klargör också ett par gånger att mordet anses vara en hämnd för morden på de tre judiska pojkarna.
I slutet av artikeln noteras oroligheterna i Jerusalem som blossat upp efter mordet och raketbeskjutningen från Gaza. (Artikeln från FNB-TT)

Österbottens Tidnings ansvarige chefredaktör Margareta Björklund skrev för en tid sedan följande om vad journalisternas arbete går ut på: "...Varje dag lägger vi journalister ner åtskilliga arbetstimmar på att bena ut frågan: Hur hänger den här nyheten ihop?Vilka konsekvenser får den för människorna i vår region? Hur presenterar vi konsekvenserna av en komplex nyhet på ett begripligt sätt?"

Om redaktionen på ÖT verkligen funderat över vilka konsekvenser deras rapportering från Israel får för människorna i vår region kan jag inte annat än undra vad de har för målsättning.
Genom rubriksättning och val av nyhetsartiklar i de två aktuella mordfallen bidrar ÖT till att väcka medlidande och medkänsla för den arabiska pojken tragiska öde. Beskrivningen av de judiska pojkarnas död saknar däremot allt som kunde väcka medlidande och används till att beskriva Israel som en hämndlysten och aggressiv stat.

Så vinklar Österbottens Tidning.

Jag sände texten till redaktionen för Österbottens Tidning. De gav ett intetsägande svar (det bör påpekas att tidningsredaktionen sätter rubrik och naturligtvis väljer vilka nyheter man plockar från nyhetsbyråernas utbud):
ÖT:"Åter en gång: ÖT vinklar inte. Vi förmedlar nyheterna som nyhetsbyråerna serverar dem.
Ett svep över tidningsfältet, både inhemskt och internationellt, visar att slutsatsen om hämnd är mycket vanlig i rubriksättningen kring fallet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vad var felet med rubriken "16-åring brändes levande"? Var det inte sant menar du? Du kritiserar ÖTs och andra mediers vinklingar? Är allt som är skadligt för Israels image en vinkling? Jag är för sanningar och inte en massa förnekelser i att konflikten bara är ensidig och att bara en part har allt ansvar i det dagliga som sker på marken såsom din blogg är uppbyggd. Det finns två sidor av myntet så som i allt annat som sker. Din blogg skulle vara så mycket mer intressant och trovärdig om du anpassade dig till verkligheten och inte bara enstaka vinklade händelser. Men det är inte ditt syfte.

Daniel sa...

Inget var fel med den rubriken.Jag visar bara på hur olika ÖT rapporterar om den arabiska pojkens död och de judiska pojkarnas död.
Det borde framgå av texten.

Anonym sa...

Som man bäddar får man ligga. Också de sista sympatipoängen jag har haft gentemot Israel har rykt all världens väg. Det är tragiskt. Israel borde stängas ut från all internationell verksamhet tills våldet upphör.

Daniel sa...

Det är svårt att förstå vad du syftar på men om den judiska staten Israel är det enda land som du tycker att borde utestängas från internationell verksamhet så ger du uttryck för ren antisemitism.
Israel är en demokratisk stat med ett fungerande rättsväsende och respekterar mänskliga fri- och rättigheter.
Majoriteten av FN:s medlemsstater når inte upp till samma standard som Israel.
Om du skall vara konsekvent borde dina sympatier för alla dessa stater också försvinna och du borde anse att också dessa skall utestängas från internationell verksamhet.