onsdag 30 juli 2014

Hamas bryter mot alla regler när det gäller att skydda civilbefolkningen

Israels operation i Gaza har ännu inte lyckats få slut på raketbeskjutningen.Städerna närmare gränsen till Gaza, så som Ashdod, Ashkelon och Beersheva, attackeras flera gånger per dag men också Tel-Aviv området har angripits. I går sköts 80 raketer mot Israel och raketbeskjutningen fortsatte i dag även under den ensidiga  4 -timmars humanitära vapenvilan som Israel utlyst från klockan 15.
Hamas ansåg att vapenvilan var värdelös eftersom den inte berörde alla områden.
De israeliska trupperna i Gaza fortsätter sin operation med att söka efter tunnlar och förstöra vapenlager och kommandocentraler. Striderna är på sina håll hårda och dödsoffer och skadade kommer på båda sidorna.
Kraftverket i Gaza har beskjutits och dess bränsleförråd verkar stå i brand.Situationen i Gaza blir inte bättre av att 9 av 10 elledningar som leder till Gaza från Israel är ur funktion på grund av raketbeskjutningen från Gaza.
Det är värt att notera att när Israel angriper Gaza kraftverk blir det rubriker i media om hur eländig situationen är men när Hamas förorsakar att elöverföringen från Israel avbryts noteras det inte alls trots att situationen är  absurd. Likadant är det med Hamas beskjutning av gränsövergångarna genom vilka förnödenheter till Gaza skall transporteras.
 Hamas bryr sig inte det minsta om civilbefolkningen, varken den i Gaza eller den i Israel. Ju fler dödsoffer oberoende av sida verkar vara mottot.

UNRWA (FN) har medgett att man hittat raketer gömda i tre olika UNRWA skolbyggnader. Hamas avfyrar också raketer och skjuter mot israeliska soldater från skolområden vilket leder till att strider utkämpas på dessa områden där det också finns många människor som sökt skydd från striderna. Ännu ett sätt för Hamas att öka på dödsoffrens antal.

LIVE BLOG: Israel's Operation Protective Edge in Gaza
Inga kommentarer: