fredag 18 juli 2014

Marktrupper in i Gaza

Premiärminister Netanyahu gav torsdag kväll order till armén att inledas en markoffensiv i Gaza. 
 Beslutet kom efter att Hamas brutit två vapenvilor, en på tisdag och den andra på torsdag.Fler reservister kallas nu in.
 “In light of Hamas' continuous criminal aggression, and the dangerous infiltration into Israeli territory, Israel is obligated to act in defense of its citizens,” the statement said.

Markoffensiven får naturligtvis stöd av flyget som under kvällen utfört massiva bombningar och även artilleriet har beskjutit Gaza.

Egyptens utrikesminister anklagar Hamas för att Israel måste inleda markoffensiven. Många liv kunde ha sparats om Hamas hade accepterat Egyptens förslag till vapenvila, sade han.

Hamas har fortsatt med raketbeskjutningen under dagen.
Terrorister tog sig också in i Israel via en tunnel och var på väg att utföra en massaker i kibbutz Sufa nära gränsen till Gaza.IDF upptäckte de 13 välutrustade terroristerna och oskadliggjorde dem.

Hamas planned wholesale slaughter of Kibbutz Sufa members, says Peres


LIVE BLOG: Israel's Operation Protective Edge in Gaza

Inga kommentarer: