tisdag 29 juli 2014

YLE inte intresserad av att rätta till felaktig information

Med anledning av att en preliminär utredning av beskjutningen av UNRWA skolan i Beit Hanoun publicerades och Israel förnekar att de skulle ha förorsakat dödsoffren sände jag följande e-post till YLE.
Här kan man läsa hur IDF:s undersökningar framskrider:
How the IDF investigates attacks on facilities belonging to the UN


Hej!
 Den 24/25.7. publicerade ni en nyhetsartikel med rubriken "Israel besköt skola - 15 döda". Samma uppgifter upprepades i Yles TV nyheter.
Enligt den utredning som publicerats på israeliska utrikesministeriets webbsida (bifogar nedan) är rubriken en ren lögn och innehållet Hamaspropaganda. YLE har varit med spridit felaktig information som enbart baserat sig på uppgifter från Hamas utan att ta hänsyn till israeliska uppgifter som genast efter att "händelsen" blev känd påstod att saken var oklar och skulle utredas.
Kommer YLE att på något rätta till den skada som uppstått? Mitt nyhetstips: Ge lika stort utrymme åt resultatet av den israeliska utredningen och ge samtidigt allmänheten information om hur Hamas medvetet vilseleder nyhetsmedierna.

Svaret visar hur nyhetsredaktionen tydligen inte bryr sig det minsta om fakta:
Hej och tack för responsen.

I den nyhetsartikel Du refererar till påpekade vi att FN utreder saken. Senare bekräftade Israels armé beskjutningen och att 15 personer dog. Också FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har bekräftat detta och betecknat beskjutningen som upprörande.
 Vänligen
Anne Suominen
Nyhetschef

 
Mitt svar:
 Vad skriver du för nonsens?
Israels arme´har inte bekräftat beskjutningen utan tvärtom bekräftat att det inte var Israel som förorsakade dödsoffren.


Anne Suominen
Chef för politik- och ekonomibevakningen
Yle Nyheter  :

 Vi har uppgifter från internationella nyhetsbyråer som säger att "The Israeli army on Sunday confirmed firing a mortar round into a Gaza UN shelter where 15 people died on Thursday" men du har rätt i att armén inte bekräftar att just detta skulle ha orsakat dödsoffren. Vi följer med och inväntar FN-utredningen.

Vänligen
Anne Suominen

Mitt svar:
 Det är alltså ensidiga uppgifter från Hamas (Israel har dödat 15 barn) som får gälla tills en eventuell FN utredning kommer till något resultat.
Till god journalism skulle höra att båda parternas åsikt får komma fram eller åtminstone information från en demokratisk stat i stället för från en terroristorganisation.
Faktum kvarstår: YLE säger att Israel dödat 15 barn och att det inte funnits några stridande i området, utan att ha några bevis för påståendena.
En israelisk utredning säger att det inte var Israel som förorsakade dödsfallen och att det pågick strider i området. Den informationen når inte YLE:s nyhetskonsumenter.
 
Dessa uppgifter fanns att till gå vid tidpunkten:
En talesmanför FN säger följande:
 "The Secretary General’s spokesperson emphasized that the United Nations is still unsure which side committed the attack, but did confirm that UN workers were killed. 

Den version man kan läsa i Jerusalem Post är lite annorlunda än Yles version:
IDF: Terrorists opened fire from vicinity of UN-run Gaza school 
 "The IDF Spokesperson's Office said on Thursday night that an initial investigation into the shelling of a UN-run school in Gaza – which left at least fifteen dead, and dozens wounded – found that terrorists had opened fire from the vicinity of the school, and that the army returned fire.
At the same time, Hamas fired in the general direction of the school, the army said. Civilians in the school were asked to vacate the area, but refused, the army added."


The Times of Israel skriver:


“We can confirm that [Palestinian] terror rockets that were fired from that area landed in the neighborhood of the UN facility,” said Cap. Eytan Buchman of the IDF Spokesperson’s Unit, asserting that the death and destruction may have been caused by errant rockets fired by Hamas or another militant organization.

The veteran Arab affairs analyst on Israeli Channel 2 news went one step further. There were nine mortar shells fired from the area of the UNRWA school in Beit Hanoun, Ehud Ya’ari said, “and one hit the school.”

UNRWA Spokesman Chris Gunness seemed to confirm that Hamas projectiles were fired in the area, writing on twitter that it’s “being reported there were Hamas rockets falling in Beit Hanoun today.”

Preliminary inquiry into the UNRWA school incident in Beit Hanoun

28 Jul 2014

In light of the inquiry's findings, the IDF rejects the claims that were made by various officials immediately following the incident, that people were killed in the school premises as a result of IDF operational activity.
(Communicated by the IDF Spokesperson)

Since Thursday, 24 July 2014, the IDF has conducted a preliminary inquiry regarding the incident in which the UNRWA school was fired upon.

The inquiry concluded that during the intense fighting between IDF forces and Hamas militants, the militants operated adjacent to the UNRWA school.

The preliminary report indicates that militants fired anti-tank missiles at IDF soldiers, who then responded by firing several mortars in their direction.

The preliminary inquiry and footage indicate that a single errant mortar landed in the courtyard of the UNRWA school, when it was completely empty.

The IDF stresses it does not operate or target international organizations in the Gaza Strip, and the ongoing coordination conducted via the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) is continuous without change, even during times of combat. 

In light of the inquiry's findings, the IDF rejects the claims that were made by various officials immediately following the incident, that people were killed in the school premises as a result of IDF operational activity.Inga kommentarer: