torsdag 4 mars 2021

ICC och Israel - politik, inte juridik

 Såsom omvärlden behandlar Israel är det inte förvånande att också ICC anslutit sig till hopen och nu beslutat utreda Israels eventuella krigsbrott när de försvarat sig mot terror. 

Det är sorgligt också därför att ICC därmed gör sig till en bricka i det politiska spelet där udden alltid riktas mot Israel.

Honest Reporting lyfter fram fakta som knappast kommer att beaktas av våra inhemska nyhetsredaktioner.

Två viktiga fakta:

- Israel är inte medlem av ICC (har inte undertecknat Romfördraget)

- Palestina är inte en självständig stat

Judge Péter Kovács’ Partly Dissenting Opinion

ICC Gives Itself Authority to Adjudicate Israeli “War Crimes:” What It Means (Honest Reporting)

"What is “international law”? As discussed many times by HonestReporting, international “law” is not a compilation of legislation in the classical sense but, rather, a collection of treaties according to which sovereign states have agreed to abide. In this case, the relevant treaty is the Rome Statute. However, Israel has never agreed to abide by this statute. Nor has the United States, for that matter. This means that in Friday’s ruling, the ICC has “given” itself the power to exercise authority over any sovereign nation, a notion that violates the very nature of international law itself. To put it differently, when nations agree to a treaty, that agreement can and should be enforced by bodies that the various nations have nominated for that purpose. However in this case, the ICC has determined that it is acceptable to impose a treaty even on countries that have never agreed to it....

...prosecutor Bensouda brought the question to a tribunal of three ICC judges to determine whether the ICC can exercise jurisdiction. The panel ruled 2-1 in favor of jurisdiction, with a strong dissenting opinion written by judge Judge Péter Kovács’...

...on Friday, the U.S. State Department under the Biden administration echoed the same underlying US position as the Trump administration, saying (emphasis added): As we made clear when the Palestinians purported to join the Rome Statute in 2015, we do not believe the Palestinians qualify as a sovereign state, and therefore are not qualified to obtain membership as a state, or participate as a state in international organizations, entities, or conferences, including the ICC. We have serious concerns about the ICC’s attempts to exercise its jurisdiction over Israeli personnel. The United States has always taken the position that the court’s jurisdiction should be reserved for countries that consent to it, or that are referred by the UN Security Council.”...


Blinken: US stands with Israel, ICC lacks jurisdiction to hold investigation (Jerusalem Post)

"...The United States firmly opposes and is deeply disappointed by this decision. The ICC has no jurisdiction over this matter," Blinken said in a statement issued early Thursday morning. "Israel is not a party to the ICC and has not consented to the Court’s jurisdiction, and we have serious concerns about the ICC’s attempts to exercise its jurisdiction over Israeli personnel."

Blinken also stressed that the Palestinians don't qualify as a sovereign state and therefore cannot participate in the ICC..."

torsdag 18 februari 2021

Fakenews från alternativ och etablerad media

 Fakenews har blivit ett populärt begrepp i vår tid. Det finns olika former av falska nyheter. 

Vissa producerar medvetet falska nyheter i t.ex alternativa media. Dessa bryr sig överhuvudtaget inte om sanningshalten i det de rapporterar eftersom en av målsättningarna är att förvilla och förvirra konsumenterna. Sådana nyheter är naturligtvis skadliga men de flesta av oss känner igen dem och förstår att åtminstone ta nyheterna med en nypa salt.

Sedan finns det fakenews som förekommer i etablerad media, i våra dagstidningar och TV kanaler. När falska nyheter förmedlas i dessa kanaler är det farligare än i det ovannämnda fallet. Därför att etablerad media påstår att de bekämpar falska nyheter och vi i allmänhet har ett stort förtroende för dem.

 I etablerad media handlar det sällan om att direkta lögner skulle framföras även om sådant kan förekomma. Det handlar mer om att nyheterna vinklas så att konsumenterna får en fel bild av verkligheten. När det gäller Israel har media en storskuld i den negativa uppfattning människor har om Israel.

Som ett exempel på etablerad medias falska nyheter tar jag en artikel från YLE: 

Gaza fick äntligen ett första litet parti vaccin - medan Israel redan har vaccinerat en stor del av sin befolkning

- Rubriken är sann men den förmedlar till läsarna det som också sägs senare i artikeln, att det är fel av Israel att vaccinera sin egen befolkning men inte palestinierna.

- Artikeln avslutas med följande underrubrik och text:

"Israel har en skyldighet att vaccinera människor på ockuperade områden"

"Israel har hänvisat till det så kallade Osloavtalet som ger den palestinska myndigheten ett begränsat självstyre. Enligt Israel gäller detta också ansvaret för vaccineringen av palestinier.

Den palestinska myndigheten och människorättsgrupper anser dock att Israel har både en juridisk, moralisk och humantär skyldighet som ockupationsmakt att se till att palestinierna blir vaccinerade."

Påståendet att Israel har skyldighet att vaccinera är en lögn men rubriken är inom citationstecken så det är inte YLE som ljuger. Men de flesta läsarna ser nog rubriken utan att reflektera över att det är ett citat.

YLE skiver för att så ett frö av tvivel att "Israel har hänvisat till Osloavtalet" och "enligt Israel gäller".

Men det är inte bara något Israel påstår, enligt Osloavtalet har den palestinska myndigheten ansvaret för hälsovården, det är ett faktum. Därför kan man inte kräva att Israel plötsligt skall börja vaccinera dem.

Osloavtalet:

ARTICLE 17

Health

1. Powers and responsibilities in the sphere of Health in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred to the Palestinian side, including the health insurance system.

2. The Palestinian side shall continue to apply the present standards of vaccination of Palestinians and shall improve them according to internationally accepted standards in the field, taking into account WHO recommendations. In this regard, the Palestinian side shall continue the vaccination of the population with the vaccines listed in Schedule 3

6. Israel and the Palestinian side shall exchange information regarding epidemics and contagious diseases, shall cooperate in combating them and shall develop methods for exchange of medical files and documents.


- Artikeln avslutas med att hänvisa till källor som påstår att Israel har skyldighet att vaccinera palestinierna. Detta är delvis en falsk nyhet. Det finns grupper som säger så och det finns källor inom den palestinska myndigheten som säger så men det finns fakta som säger något annat.

Den palestinska myndigheten har inte bett Israel om hjälp att skaffa vaccin, de ville själva skaffa vaccin. Det var först i januari som palestinierna tydligen upptäckte att de kunde använda vaccinanskaffningen för att svartmåla Israel. Etablerad media och antiisraeliska grupper var snabba med att haka på. Media har i de flesta fallen senare märkt att det var fråga om palestinsk propaganda men här är tydligen YLE på efterkälken.

Palestinians: We didn't ask Israel for COVID-19 vaccine (Jerusalem Post)

The Palestinians have not approached Israel for help in obtaining COVID-19 vaccines and are planning to purchase them on their own with the help of the international community, Palestinian and Israeli officials said on Sunday.

A senior official with the Palestinian Authority Ministry of Health said that the Palestinians do not expect Israel to sell them, or purchase on their behalf, the vaccine from any country.


- I artikeln låter man också läsarna felaktigt förstå att Israel ockuperar Gaza :

"Men de palestinska områden som Israel har ockuperat har inte hittills nåtts av vaccinet.

Det bor cirka två miljoner människor i Gaza. Över 53 000 människor har smittats av coronaviruset och 538 människor har dött av det."

- Artikelförfattaren anser det också vara värt att nämna att det fanns röster i Israel som ansåg att man borde ha krävt något av Hamas för vaccinleveransen:

"PA har anklagat Israel för att förhala transporten. Israeliska politiker uppges till och med ha försökt ställa villkor och kräva gentjänster för att tillåta vaccinleveranser till Gaza.

Det låter inte så bra men kanske läsarna också behövt få veta att villkoren gällde att man önskade att Hamas skulle ge uppgifter om israeliska gisslan som gruppen håller och krav på att kropparna av dödade israeliska soldater skall återlämnas. Hur som helst, terroristorganisationen Hamas får sin vaccinleverans utan villkor. Intressant kulle vara att veta vilka som får sprutorna.


I en äldre artikel av samma författare förs samma budskap fram, så det är inte fråga om något misstag från YLE:s sida.

Mycket framgångsrik vaccinationskampanj pågår i Israel där smittspridningen är mycket stor – men palestinierna får stå utanför och vänta

Sammanfattning:

När etablerad nyhetsmedia medvetet eller omedvetet sprider falska nyheter handlar det ofta om att vilka uppgifter man tar med och vilka man utelämnar.

I artikeln ovan hänvisar man till sådana som anser att Israel har skyldighet att vaccinera palestinierna och utelämnar fakta som säger något helt annat. Det är inte svårt att hitta uppgifterna i Osloavtalet.

Man citerar palestinska källor som kräver att Israel vaccinerar och utelämnar palestinska källor som säger att palestinierna själva sköter vaccineringen.

För en journalist borde det alltid vara viktigast att förmedla sanningen. De två YLE artiklarna har inte detta som mål utan målet är att ge en bilda av att Israel är skyldig att vaccinera palestinierna och detta är inte sant. Det är inte sant även om vissa kräver det, och den informationen  borde vara YLE:s uppgift att förmedla.


Ett tillägg för att visa hur olika man kan välja att rapportera:

YLENetanyahu fick vänta länge på Bidens samtal, och han är bland de sista världsledarna som Biden ringt.

TOI: Netanyahu was the first Middle Eastern leader to receive a call from Biden, but the 12th world leader overall. 

Några artiklar i ämnet:

Human Rights Watch Chief Ken Roth Spreads Israel Coronavirus Vaccination Lie

Media: Israel Leaves Palestinians Waiting For Vaccines; Truth: Palestinians Never Asked Israel for Help

PA slow to secure Covid-19 vaccines, so it decides to blame Israel


onsdag 3 februari 2021

FN:s råd för mänskliga rättigheter granskas av UN Watch

UN Watch har granskat FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) och dess agerande mot Israel.

Nyttig läsning om man inte tidigare följt med rådets arbete.

Agenda Item 7: Country Claims and UN Watch Responses

An examination of country statements delivered at the United Nations Human Rights Council under the agenda item concerning Israel.


INTRODUCTION

Every session of the UN Human Rights Council devotes a special agenda item to the “Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories,” which is defined by UNHRC Resolution 5/1 as covering “Human rights violations and implications of the Israeli occupation of Palestine and other occupied Arab territories.” The other nine items on the Council’s permanent agenda are all generic, and do not refer to any particular country or situation. There is no special agenda item on Iran, Syria, North Korea, or any other country. Only Israel.


Under the debate that takes place three times a year pursuant to Agenda Item 7, the Palestinian Authority, Syria, North Korea and dozens of other council members and observers routinely accuse Israel of numerous crimes and human rights violations, while making no mention of Hamas, Islamic Jihad or the Palestinian Authority.


The debate is entirely one-sided. Israel, the United States most other democracies no longer participate in the proceedings of Agenda Item 7, in protest against its selectivity. As a result, many claims enter the record at the United Nations despite having no basis in fact.


The purpose of this report is to remedy that situation by providing the first-ever examination of claims made under Item 7, and to provide a detailed analysis, citing to sources of fact and international law. The period covered in this report is the six UNHRC sessions held in 2019 and 2020.


CLAIMS EXAMINED IN THE REPORT

Claim 1: “Israel has occupied Palestinian territory for 70 years”


Claim 2: “Israel is responsible for the impasse in peace talks”


Claim 3: “Israel commits apartheid against the Palestinians”


Claim 4: “Israel commits ethnic cleansing against the Palestinians”


Claim 5: “Palestinian refugees have a right of return”


Claim 6: “Israel’s blockade of Gaza is illegal”


Claim 7: “The protesters at the Gaza border were peaceful”


Claim 8: “The Gaza protesters were civilians”


Claim 9: “Israel used excessive force against Gaza protesters”


Claim 10: “Israel commits extrajudicial killings”


Claim 11: “Israel arbitrarily detains Palestinian children”


Claim 12: “Israel arbitrarily withholds bodies of Palestinian ‘martyrs’”


Claim 13: “Israel withholds Palestinian funds under false pretext”


Claim 14: “Israel restricts the movement of Palestinians”


Claim 15: “Israel harasses Palestinian human rights defenders”


Claim 16: “Israel targets Palestinian media workers”


Claim 17: “Israel suppresses Palestinian freedoms”


Claim 18: “Israel violates human rights in the Golan Heights”


Claim 19: “Israel harasses Palestinian patients during hospital stays”


Claim 20: “Israel hinders the Palestinian fight against COVID-19”


Claim 21: “Israel steals Palestinian natural resources”


Claim 22: “Israel damages Palestinian holy sites”


Claim 23: “Israel engages in military aggression against Syria and Lebanon”

Läs rapporten här

onsdag 13 januari 2021

Covid-19 vaccin och palestinierna

Eftersom det börjat kommas anklagelser mot Israel för att de inte förser palestinierna med vaccin kommer här två artiklar som behandlar ämnet.
- palestinierna har inte velat ha hjälp av Israel för att skaffa vaccin
- palestinska myndigheten  har enligt Osloavtalet kontroll över palestiniernas hälsovård, inte Israel
- när det gäller epidemier/pandemier skall de två parterna samarbeta, vilket palestinierna hittills inte verkar ha varit intresserade av

PA slow to secure Covid-19 vaccines, so it decides to blame Israel (PMW)

Timeline of the PA vaccine activities and libel blaming Israel:‎

Nov. 21, 2020:‎
PA meets with WHO, UNICEF, UNRWA “to ensure that Palestine is provided ‎with adequate Coronavirus vaccines” (Israel not invited)‎

Dec. 12, 2020:‎
PA orders “four million doses of the Russian vaccine… expected in Palestine by ‎the end of this year” (Israel's help not requested)‎

Jan. 9, 2021:‎
PA announces: “Four vaccine producer companies [will deliver for] 70% of the ‎Palestinian people… the WHO will provide for 20%” (Israel's help not needed)‎

Jan. 9, 2021:
PA announces: “Two million doses were ordered [from AstraZeneca]… we ‎received an official response from the company… [Also] the Russian company ‎Sputnik, and a vaccine was ordered… We are not just waiting… we are ‎working…” (Israel's help not needed)‎

Suddenly, after everything the PA was doing independently - it was time to blame Israel: ‎

Jan. 10, 2021:‎
PA Foreign Ministry demands that Israel “ supply the Palestinian people with ‎Coronavirus vaccines… [Israel is] racially discriminating against the ‎Palestinian people, and negating its right to health [services]… an apartheid ‎against the Palestinian people in the field of health” ‎

...While it is unclear why the PA’s planning is not satisfactory, apparently seeing Israel's success ‎obtaining vaccines, the PA then reverted to its default position:  ‎blaming and demonizing Israel. ‎
Finally, it should be noted that the Oslo Accords transferred full responsibility for the ‎health of Palestinians to the PA, which now has completely autonomous health ‎services, for which it receives significant international financial aid. Whereas, Israel ‎regularly supplies healthcare aid to the PA, as it did in the early months of the Covid-19 ‎crisis, Israel does this not out of obligation but out of its concern for the health of its ‎neighbors.‎

"Israel gave 100 doses of coronavirus vaccines to the Palestinian Authority as a “humanitarian gesture” a week and a half ago, the government informed the High Court of Justice on Wednesday.

The government’s acknowledgement followed a High Court petition filed by the family of Hadar Goldin, a soldier whose body is being held in Gaza by the Hamas terror group. Goldin’s family seeks to condition the entry of aid into Gaza — including coronavirus vaccines — on the return of their son’s body...

The issue of Israel’s legal responsibility to the Palestinians in a pandemic is highly contentious and hotly debated by international law experts. The 1995 Oslo II Accord delegates responsibility for health care to the Palestinian Authority. But the same treaty also obligates the two sides to cooperate in fighting epidemics."

As Israel’s world-leading coronavirus vaccination program makes international headlines, Human Rights Watch executive director Ken Roth took to Twitter to spread the lie that Israel is committing an act of racism by not vaccinating all Palestinians living under Hamas rule in Gaza and the Palestinian Authority in the West Bank.

UN Watch executive director Hillel Neuer explains why Roth’s claims are a deception:

söndag 3 januari 2021

Jesus den första palestinska terroristen enligt palestinska myndigheten

Den palestinska myndighetens premiärminister påstår att Jesus var den första palestinska terroristen, förebilden för alla senare palestinska  terrorister. Kyrkornas världsråd och andra kyrkliga organisationer brukar vara snabba att komma med fördömanden mot Israel, knappast kan vi vänta oss någon reaktion på de palestinska lögnerna.

Palestinian Media Watch: 

PA PM insults Christianity by comparing Jesus to murderers and suicide bombers


PA PM insults Christianity by comparing Jesus to murderers and suicide bombers

Itamar Marcus  | 

In a speech at a Christmas dinner, the PA’s Prime Minister, Muhammad Shtayyeh, repeated the PA’s historically false narrative, turning Jesus into a “Palestinian.” He further insulted Christianity saying that Jesus was “the first Palestinian self-sacrificing fighter” and the one who taught Palestinians “Martyrdom-death”:

PA Prime Minister Shtayyeh: “Our lord Jesus, peace be upon him – the first Palestinian self-sacrificing fighter from whom we learned Martyrdom-death, and who paid for his mission with his life.”

[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 28, 2020]

The Prime Minister’s categorizations of Jesus are insulting to Christians and Christian tradition in many ways:

1. PA PM Shtayyeh: “Jesus… the first Palestinian self-sacrificing fighter”

The PA uses the expression “self-sacrificing fighter,” (Fida’i) for terrorists who have been fighting and murdering Israelis since 1965, including the most loathsome murderers. For example, Palestinian terrorist Ashraf Na’alwa shot and murdered his 2 Israeli coworkers, Kim Levengrond-Yehezkel, a young mother of a one-year-old infant, and Ziv Hajbi, a young father of three. Fatah glorified the murderer repeatedly including this post on its official Facebook page, which called him: "The legend, the heroic self-sacrificing fighter (Fida’i) Ashraf Na'alwa" [Official Fatah Facebook page, Dec. 13, 2018]

Defining Jesus who preached non-violence (see Matthew 5:39: “Do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also") as a "self-sacrificing fighter" in the category with Palestinian murderers is a desecration.

2. PA PM Shtayyeh: “Jesus … from whom we learned Martyrdom-death.”
The PA’s presentation of Jesus as one who taught Palestinians “Martyrdom-death,” is a grave insult to Christians as well, since the PA promotes Martyrdom-death as something to be aspired due to the rewards in Paradise, among which according to Islam’s tradition the “Martyr” marries 72 dark-eyed virgins. For example, this popular music video has been broadcast on Fatah and PA TV since 2017 right through 2020:

"God, grant us Martyrdom there (Al-Aqsa)...
A million grooms and brides at the celebration
have written the marriage contract in blood on the veil 
(visual of suicide bomber)
A million grooms and brides at the celebration
have written the marriage contract in blood on the veil 
(visual of another suicide bomber)
Filled with desire, they are going to the Paradise of immortals
to a wedding procession with angels
..."

[Many times on Fatah-run Awdah TV and official PA TV, from Dec. 11, 2017 - 2020]

Palestinian Media Watch has exposed repeatedly that the PA inculcates the ideal of becoming a “Martyr” for “Palestine” into the minds of the Palestinian population.

3. PA PM Shtayyeh:  Jesus was “a Palestinian”
This too is an insult to Christianity, as the Christian Bible clearly presents Jesus as a Jew living and interacting with other Jews in the nation of Judea.

Especially around Christmas time, but not exclusively, PA leaders repeatedly publicize their false PA narrative that Jesus was a “Palestinian.” Palestinian Media Watch recently published a collection of such statements, and since then, this falsification of history has continued: 

Official PA TV host: “We wish the Palestinian people wherever they are happy holidays, health, and all the best. May we and you turn the coming years into a message of love, hope, and joy. A message of resolve and patience that characterized the first Palestinian, Jesus, peace be upon him.”

[Official PA TV, Palestine This Morning, Dec. 24, 2020]

4. Moreover, Shtayyeh linked Jesus’ Martyrdom to the “thousands of Martyrs” who have died for “Palestine”:

PA PM Shtayyeh: "The birthday of our lord Jesus... takes place at the same time as the anniversary of the outbreak of the Palestinian revolution (i.e., its first terror attack against Israel called “the Launch” of Fatah), for which thousands of Martyrs have paid with their lives."
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 28, 2020]

Linking Jesus to the thousands of Palestinian “Martyrs,” which is the term the PA uses to define all its suicide bombers as well as all terrorists who were killed while attacking Israelis, is yet an additional desecration of Christianity.

fredag 11 december 2020

Livstids fängelse för palestinska araber om de säljer land till judar

Det är inte ovanligt att Israel anklagas för rasism och apartheid av propalestinska (eller anti-israeliska) röster.

Men enligt de direktiv som Abbas gav så sent som 2014 skall en palestinier som säljer land till en jude dömas till livstids fängelse. Förbudet gäller inte bara på områden som palestinska myndigheten har kontroll över utan också t. ex. i Jerusalem.  Fatah hotar med att de nog kommer att få tag på de personer som säljer. Det är väl rasism om något.

Läs hela rapportenfrån PMW här under!

Abbas’ Fatah threatens Arabs selling land to Jews in Jerusalem

Abbas’ Fatah threatens Arabs selling land to Jews in Jerusalem

By Maurice Hirsch, Adv.  | 

According to Palestinian Authority law, it is a criminal offence for Palestinians to sell land to Jews. The punishment for committing such an offence is life in prison with hard labor.

Fearing that even the draconian law is insufficient to prevent Palestinians who live in Jerusalem from selling their land to Jews, Fatah, headed by PA Chairman Mahmoud Abbas, released a clear threat saying that Israel will not be able to prevent Fatah from reaching and punishing these people:  

Fatah will come out with full force against anyone who has sold their conscience and allows themselves to abandon their values, their religion, and their faith and to pursue money and the illegal transfer of their property to the settler associations that are active in Jerusalem…
Regardless of which means of oppression are at its disposal, the occupation state [Israel] will not be able to prevent Fatah from reaching this handful [of people] who have prioritized money over the homeland.”

[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 26, 2020]

The basis for the PA's prosecution of Palestinians for selling land to Jews is article 114 of the Jordanian Criminal Code (1960), which the PA has adopted. The original Jordanian provision stated that a person who attempts to sever any part of the Jordanian territory in order to annex it to a foreign state will be subject to at least five years of hard labor.

Palestinian Media Watch has reported that PA Chairman Mahmoud Abbas in 2014 passed an amendment to the law - Government Decision with Legislative Effect (No. 20), 2014 - in which he raised the maximum sentence to life imprisonment with hard labor. Earlier this year, PMW exposed that PA had instructed its police force to “take the firmest steps” against anyone selling land to Jews.
 
In a 2018 study, conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research, 87.8% of those surveyed said they would call Palestinians who sell land to Jews "traitors" while 9.1% would call them "corrupt/despicable/non-patriotic." [Palestinian Center for Policy and Survey Research, Dec. 18, 2018]

Fatah’s threats followed the common revisionist history often touted by the PA. Declaring that 360,000 so-called Palestinians live in east Jerusalem, Fatah added that this “proves in a manner that leaves no room for doubt that Jerusalem is an Arab, Palestinian, and Islamic city par excellence…”

When making this claim, Fatah missed critical demographic facts:

  1. The 1922 British census shows that Jews have been the outright majority (more than Muslims and Christians combined) in Jerusalem for at least 100 years. According to the census, 33,971of Jerusalem’s 62,578 residents were Jews:

  2. Following the city’s liberation in 1967, Jews accounted for 74% of Jerusalem’s population. [Jerusalem Institute for Policy Research “Jerusalem: Facts and Trends 2020”]
  3. As of the end of 2018, there were close to 565,000 Jews living in Jerusalem and only 350,000 Arabs. Of them 220,000 live in what Fatah would define as “East Jerusalem.” [Jerusalem Institute for Policy Research “Jerusalem: Facts and Trends 2020”]

Demographic facts of Jerusalem aside, it is clear that the PA law, which prohibits the sale of land to Jews, is fundamentally racist. In apartheid South Africa, black South Africans were “only” banned from owning land in 93% of the country. The PA prohibits Arabs from selling land to Jews on any land the PA claims, including, not only in the areas controlled by the PA, but also “Area C of the West Bank” and Jerusalem, which are under Israeli control.