tisdag 20 februari 2024

En av de värsta humanitära kriserna i världen

 Nyhetsmedia, FN, olika organisationer och politiska ledare riktar all sin uppmärksamhet på den humanitära situationen i Gaza och upprepar på lite olika sätt påståenden som ger sken av att det är det värsta som hänt mänskligheten på de senaste åren. Det är krig i Gaza så situationen är svår men här under lite information om läget i Sudan. 

Det är krig också i Sudan och tio gånger fler människor är där i behov av humanitär hjälp än i Gaza. Ändå verkar ingen bli upprörd över situationen där. Väldigt få bilder och reportage, inge upprörda insändare och inga upprop med krav om ett omedelbart eldupphör. Politiker, FN:s säkerhetsråd och generalförsamling är inte speciellt upprörda över situationen. Varför kan man fråga sig? Är det bara när man kan anklaga judarna som reaktionerna kommer och blir så starka?

Så kan man ännu komma ihåg att kriget i Sudan verkar vara totalt meningslöst medan kriget i Gaza handlar om Israels försvar av sitt land, sin befolkning och judarnas möjlighet att fortsätta bo och leva i sitt eget land Israel.

TV-Nytt skall den här gången få ett tack för att de lyfte fram situationen i Sudan (11.45)

Måndag 19 februari rapporterade TV-Nytt om "en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu". Det handlade om 7 miljoner flyktingar och 25 miljoner människor som är i behov av humanitär hjälp.

Det handlade alltså inte om Gaza eftersom där bara lever lite över 2 miljoner människor, utan om Sudan.

Såhär skriver FUF Utvecklingsmagasinet om Sudan

I samband med striderna i Sudan har en akut humanitär katastrof utvecklats i landet, där miljontals sudaneser kämpar för sin överlevnad. Konflikten har lett till över 12 000 dödsfall och drivit 6,9 miljoner människor från sina hem. Hälso- och sjukvårdssystemet befinner sig på randen till kollaps, och det råder akut vatten- och matbrist i landet. Men trots den akuta situationen har det internationella stödet inte motsvarat behoven...

...Flera humanitära organisationer slår larm om att Sudans hälso- och sjukvårdssystem närmar sig en total kollaps. Många sjukhus är ur drift, akutmottagningar är överbelastade, och flera sjukhus har tvingats stänga helt. I Khartoum bevittnar Läkare Utan Gränser en av de mest intensiva urbana konflikterna som pågår i världen just nu. Sjukhusen översvämmas av ett stort antal människor som anländer med livshotande skador, vilket tvingar vårdpersonalen att vidta extrema åtgärder som amputationer.

Sjukvården kämpar under enorm press till följd av personalbrist, brist på livsnödvändiga mediciner och utrustning. Upprepade attacker mot sjukhus, riktade mot personal, patienter och transport av medicinska förnödenheter, har skapat allvarliga hinder för tillhandahållandet av hälsotjänster..."

söndag 18 februari 2024

Händelser på Nassersjukhuset - två olika versioner

Två olika versioner om vad som har hänt på Nasser sjukhuset i Gaza. Först utdrag från Times of Israel och sedan utdrag från Hufvudstadsbladet.

Specialstyrkor som söker igenom Khan Younis-sjukhuset har gripit över 100 terrormisstänkta, uppger IDF (AI översättning)

Militären förnekar Hamas påstående att trupper riktade in sig på generatorer på Nasser-sjukhuset, säger att soldater arbetat för att reparera en felaktig maskin, ersättande maskin har förts in

Den israeliska försvarsmakten sade på lördagen att specialstyrkor har gripit mer än 100 terrormisstänkta på Nasser-sjukhuset i Khan Younis när de fortsatte att genomföra husrannsakningar på vårdcentralen.

Militären sade att styrkor från Maglan- och Egoz-enheterna också har dödat flera Hamas-agenter i utkanten av sjukhuset.

IDF-trupper gick in i Nasser-sjukhusets byggnad på torsdagen efter att ha omringat sjukhuset i en vecka, och sade att de hade information om att gisslan hade hållits där och att några kroppar av döda gisslan fortfarande kan finnas på platsen. Åtminstone en frigiven gisslan har sagt att hon och över två dussin andra fångar har hållits inne på sjukhuset.

Soldaterna har hittat granatkastare, granater och andra vapen som tillhör Hamas inne på vårdinrättningen, liksom mediciner med gisslans namn på.

IDF förnekade på fredagen påståenden om att trupper riktade in sig på generatorer på sjukhuset. Hamas hade hävdat att flera patienter hade dött på grund av syrebrist efter att strömmen stängts av och generatorerna stoppats efter en IDF-räd.

"I morse kom en rapport om avbrott i generatoraktiviteten, vilket resulterade i fel på elsystemen på sjukhuset. I motsats till vad som påstås riktade IDF-trupperna inte in sig på generatorerna. Trupperna instruerades att se till att sjukhuset fungerar kontinuerligt", sade IDF.

"Trots generatorfelet på sjukhuset fortsatte alla vitala system att fungera under hela dagen baserat på det befintliga systemet för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) på sjukhuset", sade IDF.

IDF sade att efter att ha fått rapporter om att generatorn inte fungerade på sjukhuset arbetade trupper med att reparera den, medan marinens kommandoenhet Shayetet 13 tog in en ersättningsgenerator.

"Dessa aktioner genomfördes i nära samarbete mellan IDF och sjukhusadministrationen genom tjänstemän från Coordination and Liaison Administration for Gaza (CLA)", sade IDF.

IDF sade också att de förde mat och vatten till Nasser-sjukhuset, samt samordnade med internationella hjälporganisationer för att leverera bränsle till vårdcentralen.


WHO: Nassersjukhuset helt ur drift

Nassersjukhuset i södra Gaza – som i veckan stormades av israelisk militär, är inte längre i drift – slår WHO-chefen Tedros Ghebreyesus fast på X.

Tedros Ghebreyesus skriver att Världshälsoorganisationens personal inte fått komma in på sjukhuset för att besöka de patienter som finns kvar där. Enligt Tedros är runt 200 patienter kvar på sjukhuset och ett 20-tal av dem behöver flyttas till andra vårdinrättningar.

Israel uppger enligt AP att man gripit ett 70-tal misstänkta, inklusive ett 20-tal som ska ha deltagit i terrorstämplade Hamas attack den 7 oktober – dock utan att lägga fram några bevis. Militären säger att man letar efter spår av gisslan på sjukhuset och inte riktar in sig mot läkare eller patienter.

onsdag 14 februari 2024

Förr eller senare måste IDF ta sig an Rafah

David Horovitz, Times of Israel, ger sin syn på framtiden. 

Sooner or later, the IDF will enter Rafah. It may have to fight on northern border, too

Samtal om det möjliga avtalet pågår igen i Kairo, där Biden hoppas kunna slutföra arrangemangen för en inledande sex veckor lång vapenvila och ett utbyte av gisslan mot palestinska säkerhetsfångar, och bygga vidare på det mot en permanent vapenvila.

Halevi talar dock i helt andra ordalag och betonade på tisdagen att IDF är fast beslutna att uppnå det centrala målet att säkra gisslans återvändande, men att när en förhandlingsprocess för deras frigivning är klar kan och kommer IDF att återuppta sin kampanj mot Hamas med full kraft.

Hans politiska ledare, ledda av premiärminister Benjamin Netanyahu, Gallant och krigsminister Benny Gantz, delar orubbligt den visionen. Efter åratal av målmedvetna förberedelser invaderade Hamas Israel den 7 oktober och dess barbariska beväpnade män slaktade alla de kunde. De gör nu allt som står i deras makt, inklusive att utnyttja livet på den gisslan som de tog den dagen, för att försöka överleva så att de kan återuppbygga och slakta israeler om och om igen. Om Hamas kan få ett för tidigt slut på kriget kommer israelerna inte att kunna återvända till sina hem i västra Negev, eller sova gott någon annanstans här för den delen – inte med våra fiender triumferande och stärkta. Och det skulle innebära slutet för det här landet...

...Den militära utmaning som Israel står inför förvärras av att vissa i det internationella samfundet är likgiltiga och att andra är direkt fientligt inställda till Israel, den lata okunnighet som kännetecknar så mycket ondskefull global allmän opinion; och de friktioner och splittringar som omger Netanyahu och hans allierade i den yttersta högerkoalitionen – nationellt och internationellt, inklusive, vilket är avgörande, i hans relationer med en nu öppet frustrerad president Biden. Men att vinna kriget och ta hem gisslan det är ett måste.

ECI Månadsrapport februari

 ECI Månadsrapport februari

Genève – Den tidigare ärkebiskopen av Canterbury, Lord Carey of Clifton, sammanfattade på ett utmärkt sätt avsikten med krismötet om den globala antisemitismen som Europeiska koalitionen för Israel arrangerade i Genève i januari, när han sade: ”Kristna behöver stå med Israel i denna tid. Att inte göra det skulle innebära att vi avsäger oss vår tro och demokrati.” Detta uttalande är samtidigt det starkaste uttrycket av stöd för Israel av någon kristen ledare efter händelserna den 7 oktober. Det faktum att orden kommer från ett tidigare överhuvud för den globala anglikanska kyrkan, en respekterad ledare med en världsvid åhörarskara gör det än mera betydelsefullt.

Hans uttalande upprepades av andra prominenta talare från de stora kyrkofamiljerna, allt från grekisk-ortodoxa kyrkan till den globala pingströrelsen. Den lutherska biskopen Teemu Laajasalo från Helsingfors uttryckte sin oro över att så många av hans kolleger från Finlands lutherska kyrka har anammat det palestinska narrativet och verkar vara likgiltiga inför judarnas lidande. Dr Christian Staffa citerade ett uttalande från den evangelikala-protestantiska kyrkan i Tyskland som uttryckte ovillkorligt stöd för Israel efter den folkmordsliknande attacken mot Israel den 7 oktober...

Läs hela rapporten här

tisdag 13 februari 2024

130 dagar av krig mot Hamas

 Ni som läser har kanske noterat att enligt nyhetsmedia utför Israel ett krig i Gaza, Israel bombar Gaza och civila dödas. Hamas nämns knappt, kanske bara som källa för dödsoffrens antal.

Det verkar i nyheterna som om det bara skulle vara en part som krigar. Men i verkligheten är det två parter som krigar, Hamas mot Israel. Människor dör på grund av striderna som Hamas startade och uppehåller. Kulor från båda parterna dödar både soldater och civila, 230 israeliska soldater har stupat i Gaza. Ändå beskylls Israel för alla dödsoffer och det är helt absurt. Ännu mera absurt blir det då vi vet att Israel försöker skydda civila medan Hamas vill ha så många civila dödsoffer som möjligt.

Varför vill Hamas ha många civila dödsoffer? Helt enkelt för att omvärlden skall tvinga Israel till vapenvila och därmed rädda Hamas från att elimineras. Omvärlden går villigt i Hamas ledband och är så otroligt förutsebar. Man gör samma misstag som man gjort redan flera gånger under de senaste 15 åren.

Vi kan ta som exempel EU:s utrikesminister Borrell som nu uppmanar omvärlden ompröva sina beslut att sälja vapen till Israel. (Ukraina som angrips av Ryssland stöder EU med vapen men när Israel angrips vill man förhindra att Israel får vapen!)

Inte heller USA klarar av att stå emot Hamas. USA stöder visserligen fortfarande Israel men man gör det svårare och svårare att besegra Hamas. Varför? Jo de civila dödsoffren. (Det kommande presidentvalet spelar också in)

Och nu kommer den verkligt stora utmaningen Rafah

Israel måste besegra de återstående Hamastrupperna som gömmer sig bland civilbefolkningen i Rafah. Detta kommer att bli oerhört svårt. Israel har hela omvärlden emot sig. Kostnaderna i civila liv kommer att bli för stora säger man. Men samtidigt kan man säga att om Israel inte gör slut på Hamas militära förmåga har Israel förlorat kriget. Alla offer de gjort har i princip varit förgäves. Allt förblir vid vad det varit och Hamas kan attackera på nytt när de så tycker. Och de omkring hundra kidnappade som fortfarande är i livet i Gaza har knappast någon framtid.

Dessutom kommer terroristorganisationer världen över veta att de kan göra vad de vill, gömma sig bland civila och komma ostraffade undan med vad de gjort.

Israel säger att de kommer att låta civilbefolkningen flytta undan striderna, men redan hörs det röster från FN som säger att det är ett krigsbrott att flytta på befolkningen.  FN säger till och med att de inte kommer att hjälpa till att flytta befolkningen undan striderna.

Så väldigt svårt kommer det att bli!

Trots att Israel inte inlett sin offensiv mot Rafah hotar redan Internationella brottmålsdomstolens åklagare Karim Khan med att åtala Israel för krigsbrott om de gör det. Märkligt, kan man säga.

Tyvärr ser det ut som om Israel kommer att stå väldigt ensam i sin kamp mot Hamas inom den närmaste framtiden. Omvärlden vill inte se och förstå vad kriget handlar om och då väljer man den enklaste vägen, krav på vapenvila. Möjligtvis kan det också bli en längre eller kortare vapenvila, men den enkla vägen är ingen väg som för framåt. I framtiden får vi då se nya värre attacker mot Israel. Och tyvärr, det verkar vara något som omvärlden är beredd att acceptera.

En vapenvila i sig är det inget fel på, men det måste innebära att Hamas omedelbart friger de kidnappade israelerna och lägger ner sina vapen, kapitulerar helt enkelt. Något stöd för en sådan vapenvila har jag inte sett från omvärlden. 

Eftersom Hamas inte bryr sig om att civila dödas har de heller inget intresse av att kapitulera för att rädda människoliv.

måndag 12 februari 2024

MEMRI rapport 2-9 februari

 Uttalanden från Hamas

Hamas Official Ali Baraka On Hizbullah TV: We Can Repeat October 7 Many Times; The Mujahideen Stormed The Gaza Envelope And Tomorrow They Will Storm The Galilee, Israel From Wherever They Can

Hamastjänstemannen Ali Baraka sade i ett program den 30 januari 2024 på Al-Manar TV [Libanon-Hizbollah] att palestinierna kan upprepa "Al-Aqsa-stormen" den 7 oktober, många gånger. Han sade att mujahedin stormade Gaza den 7 oktober och att de "i morgon" kommer att storma Galiléen, och han tillade att de kommer att storma in i Israel "varhelst de kan". Baraka sade att den 7 oktober har "vänt på steken", Israel förväntade sig inte ett markanfall och när mujahedin stormade in i staden började den kollapsa. Han sade: "Vi kan besegra dem. Världen har förändrats."

Det är inte tomt prat när Israel påstår att om inte Israel eliminerar Hamas militära förmåga kommer det att uppmuntra terrorister världen över. Hamas talesman bekräftar att när terrorister segrar på ett ställe uppmuntrar det andra.

In Interview With Afghan Taliban's State-Owned Pashtu-Language 'Hewad Daily,' Hamas Spokesman Husam Badran Says Taliban's Defeat Of U.S. Inspired Hamas: 'This Experience [Of Afghanistan] And Other Nations Such As Iraq And Algeria Taught Us To Choose The Path Of Jihad And Not To Be Disappointed On This Path'

Den 3 februari 2024 publicerade de afghanska talibanernas statsägda pashtuspråkiga tidning "Hewad Daily" en intervju med Husam Badran, talesman för Hamas, där han sa att Islamiska emiratet Afghanistans (IEA, dvs. de afghanska talibanernas) nederlag för USA:s och Natos styrkor 2021 samt liknande erfarenheter mot ockupationsstyrkor i andra länder som Irak och Algeriet lärde Hamas att välja jihads väg.

"Utan tvekan var det modiga afghanska folkets erfarenhet den sista läxan för världen, det [afghanska] samhället som valde tålamod fortsatte kriget med stark beslutsamhet och stod upprätt i sin position tills segern uppnåddes. Den här erfarenheten [från Afghanistan] och andra nationer som Irak och Algeriet lärde oss att välja jihads väg och att inte bli besvikna på den vägen, sade Husam Badran.

Märklig blandning av lögner som sprids i muslimvärlden

Lebanese Academic Dr. Elie Elias: The ICJ Hearings Prove That Modern Jews Are Not Related To The Jews Of The Past And That The Jews In Israel Today Are Not Descendant From The Jews Who Died In The Holocaust – If The Holocaust Happened

Iranian Religious Scholar Hamed Jadidi: We Took Syria, Iraq, Iran, And We Will Conquer Saudi Arabia; The Zionists Engineered COVID-19 In Order To Control People By Implanting Nanochips Produced By Bill Gates Into Their Bodies

Muslimer i USA

Philadelphia Friday Sermon By Imam Hanif Fouse: The Jews Are Those Allah Is Angry With, They Killed Prophets; The Christians Insult Allah By Saying He Has A Son

UCLA Law Professor Dr. Khaled Abou El Fadl On Backlash Following MEMRI TV Clips: I Was Accused Of Being A Jew Hater, As If The Jewish People Are Doing Nothing Wrong; They Are Livid Because I Touched Upon The Truth; The Israelis Are Indistinguishable From The Nazis

"Israelerna går inte att skilja från nazisterna..."

MEMRI TV COMPILATION – Dearborn And Detroit Imams And Protests Prior To And Following October 7 Hamas Attack: Dearborn Is 'A City Of Resistance,' President Biden Is 'A Cancer In Our Country'; October 7 Is 'One Of The Days Of God'; 'Dismantl[e] The Terrorist Racist State Of Israel'; 'Start Normalizing Jihad'; 'Warmest Congratulations To Our Very Special Leader Imam [Iranian Supreme Leader Ali] Khamenei' For October 7 Attack; The Jews 'Control People's Resources Through Tricks And Deception'

Miami Imam Dr. Fadi Kablawi: We Are Not Here To Kill Anyone; If We Can Take Your Country And Implement Shari'a Law, We Will Do It, But Only According To Your Laws, By Becoming The Majority; I Am Here To Convert America; Zionism Is The Problem Of The World


Palestinska röster som vågar vara kritiska till Hamas

Palestinian Political Analyst Zaid Alayoubi: Everyone In Gaza Is Complaining About Hamas, Saying It Is Killing The People; I Ask Ismail Haniyeh: How Did Palestine Benefit From October 7, Where Is The Liberation That You Promised?

Den palestinske politiske analytikern Zaid Alayoubi kritiserade Hamas i en intervju med Sky News Arabia (UAE) den 31 januari 2024 och sa att alla i Gaza klagar på Hamas och sa: "Det är sant att Israel dödar oss, men Hamas dödar också oss." Han tillade att Hamas har tagit kontroll över den humanitära hjälp som har kommit in på Gazaremsan och distribuerar den efter eget tycke och smak. Alayoubi sade att Hamasledaren Ismail Haniyeh nyligen har uppmanat till eldupphör och israeliskt militärt tillbakadragande från Gazaremsan, men han har kallat attacken den 7 oktober för ett "befrielsekrig". Han frågade: "Var är den befrielse som du lovade oss?" Al-Ayoub frågade vidare vad de politiska resultaten av attacken har blivit och hur Palestina har gynnats av den.

Palestinian Writer: Hamas Invested All Its Resources In A Hopeless War Against Israel And Brought Destruction Upon Gaza; The International Community And Arab World Must Act To Eliminate The Palestinian Organizations And Their Activity

I två nyligen publicerade artiklar på den saudiska webbsidan Elaph riktar den palestinske författaren Majdi Abd Al-Wahhab hård kritik mot Hamas och hävdar att deras attack mot Israel den 7 oktober inte ledde till något annat än katastrof för det palestinska folket. I en artikel, från den 9 januari 2024, uttrycker Abd Al-Wahhab hopp om att Allah kommer att förbanna Hamas för den förödelse de har orsakat Gaza, och undrar varför de spenderade enorma summor på att gräva tunnlar och starta ett hopplöst krig mot Israel istället för att investera dem i att utveckla Gazaremsan och dess folk. Han bedömer att förstörelsen av Gaza "kommer att följas av [människor] som flyr, migrerar och lever i misär och lidande, både i remsan och utanför den, och den som inte blir flykting [i sitt hemland] kommer att migrera".

Palestinske premiärministern vill inte förhandla

Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh: We Will Not Return To Negotiations – We Have No Partner For Negotiations In Israel; Western Countries Are Looking For A Pretext To Resume UNRWA Funding


tisdag 6 februari 2024

Intervju om läget i Gaza

Överstelöjtnant i reserven Jonathan Conricus ger en lägesrapport som du knappast får läsa i någon nordisk tidning.

Almost every Gaza home has tunnel shafts, IDF commander says

In an in-depth interview, ex-IDF spokesman reveals the challenges Israel faces in Gaza.

Just back from reserve duty, Lt.-Col. (res.) Jonathan Conricus, the international spokesperson for the Israel Defense and Security Forum and former international spokesperson for the IDF, gave a candid interview to The Media Line on the sidelines of the Israel Defense Conference 2024.

Conricus outlined the challenges faced by Israel. Despite substantial casualties, he affirmed the IDF’s on-the-ground efficiency and its progress in countering threats. He underscored the difficulties posed by Hamas’ use of civilian structures in Gaza for military purposes, complicating Israeli military efforts.

Among the challenges he described was the “not visually pleasing, and quite unsettling” job of searching cemeteries in the Gaza Strip for the bodies of Israeli hostages.