tisdag 28 augusti 2007

FN:s väg neråt

FN:s antirasism konferensen 2009,en uppföljning av konferensen i Durban 2001 kan bli en likadan katastrof som Durban konferensen. Durban konferensen gick långt ut på att angripa Israel och blev en uppvisning i antisemitism.

Planeringen av konferensen 2009 är igång. Ordförandeland i planeringskommitten är Libyen som i Freedomhouses årliga rapport får det sämsta vitsordet (7) vad gäller mänskliga fri och rättigheter.
Cuba är vice-ordförande, även de får sämsta vistsordet.
Iran, vars president förnekar Förintelsen av judarna i andra världskriget, är medlem. Deras vitsord är 6 men situationen håller på att försämras.
Pakistan sitter också med i planeringskommitten, vitsorden är 6 och 5 .
Pakistans FN ambassadör försökte i måndags tysta ner organisationerna som kritiserat förberedelserna. Han påpekade att i dagens värld är de värsta formerna av rasism kränkningarna av islam och förföljelserna av muslimer.Han glömde tydligen bort förhållandena i sitt eget land där kristna förföljs,unga kristna flickor kidnappas, tvångskonverteras till islam och tvingas gifta sig med sina kidnappare.

Jag har inte hört att muslimer skulle utsättas för liknande behandling i kristna länder.

Dehär 20 länderna sitter i planeringskommitten:
African Group: Cameroon, Libyan Arab Jamahiriya, Senegal, South Africa
Asian Group: Indonesia, India, Islamic Republic of Iran, Pakistan
Latin American and Caribbean Group: Argentina, Brazil, Chile, Cuba
Eastern European Group: Armenia(5/4), Croatia, Estonia, Russian (6/5)
FederationWestern European and Others Group: Belgium, Greece, Norway (1/1), Turkey

För att läsa mer om länderna och Durbankonferensen klicka här eller här (Challenging the UN's darker side)!
Foton från Durban.

De människor som verkligen lider, förföljs för sin tro, sina åsikter eller sin härstamning har knappast någon hjälp att vänta från konferensen 2009.


Varför styrs FN av länder som inte ens uppfyller de grundprinciper FN ställer? (utdrag från tidigare publicerad insändare)
"En förklaring får man när man ser på FN:s sammansättning. Enligt en analys av Freedom House respekteras de mänskliga rättigheterna fullt ut endast i 46% av medlemsstaterna. Israel hör till denna minoritet. Däremot hör de arabiska grannländerna till de stater där de mänskliga rättigheterna inte värderas särskilt högt, alltså till den grupp som har majoritet i generalförsamlingen. Dessa länder skyddar varandra från kritik och är trots olikheter eniga i kritiken av Israel. Oberoende av hur ensidig och omotiverad resolution arabstaterna lägger fram mot Israel, kan de alltid räkna med att få majoriteten bakom sig.
Arabstaterna med 21 röster är nämligen den största gruppen i den islamska gruppen. Islamstaternas organisation består av 56 stater och är i sin tur den största gruppen i den Alliansfria gruppen, som förfogar över en klar majoritet i FN, 113 röster (59%)."

söndag 26 augusti 2007

Oroligheter i Gaza

Hamas TV använder åter en gång en Disneyfigur i sina program. Denhär gången är det Lejonkungen som får symbolisera Hamas som besegrar Fatahråttorna. Kortfilmen kan ses på MEMRI TV översatt till engelska.

Oroligheter blossade upp i Gaza på fredagen mellan Fatahsympatisörer och beväpnade Hamas styrkor. Flera journalister misshandlades och arresterades. Den palestinske informationsministern kallade Hamas åtgärder för ett "brott mot mänskligheten".

Båda sidorna anklagar varandra för oroligheterna. Hamas säger att Fatah har upprättat celler i Gaza med uppgift att döda Hamasledare.

Fatah har tidigare uppgett att Hamas å sin sida försöker skapa oroligheter på Västbanken och anklagar Hamas för att de torterat Fatahmedlemmar som fängslades på fredagen.Läs mera i Jerusalem Post.

fredag 24 augusti 2007

Israel låter 500 flyktingar från Darfur stanna

Helsingin Sanomat rapporterade denhär veckan att "Israel skickar tillbaka flyktingar från Darfur". Artikeln är saklig, men faktum är att istället för en rubrik som ger en negativ bild av Israel kunde HS ha valt en positiv rubrik: "Israel låter 500 flyktingar från Darfur stanna". Israel är nämligen ett av de få länder som tagit emot flyktingar från Darfur.

Situationen blev ohållbar för Israel när 50- 100 flyktingar per dag kom över gränsen från Egypten. Israel är den enda västerländska demokratiska staten som man från Afrika kan gå till fots till. Fruktan för stora flyktingmassor från Afrika påverkade säkert Israels beslut att snabbutvisa flyktingar.

Flyktingarna behandlas illa i Egypten ( se bl.a. text 3.8.) men det är knappast Israels sak att ensam ta hand om dem.

I vilket fall som helst är de sudanesiska flyktingarna i Egypten ännu en folkgrupp som har det svårt.

Läste idag att Finland håller sin flyktingkvot på 750 personer. Inga kvotflyktingarna från Darfur.

Läs mer om sudanesernas situation i Jerusalem Post!

torsdag 23 augusti 2007

Situationen i Iran

Jag har tidigare skrivit en del om Iran. Nu vill jag bara hänvisa till Elizabeth Kendal på World Evangelical Alliance - Religious Liberty News & Analysis. Läs hennes rapport med flera länkar här!
Ett utdrag:
"Whilst the 1979 Islamic Revolution promised much, Iran's Shi'ite revolutionary regime has delivered little but poverty, repression, decline and despair. As noted in a recent CBN news article by George Thomas, Iranian youths - 70 percent of the population is under the age of 30 - are restless. Amir (not his real name for he is a convert from Islam) told CBN: "More than 80 percent of them (Iranian youths) are depressed. They are disappointed. They feel like they have no future. They are so angry that no good thing has come from the Islamic revolution."

Skolgången påverkas av raketbeskjutning

Skolåret i Israel startar den 2 september. För eleverna i staden Sderot kan det innebära att de tvingas gå i skola på annan ort, säger utbildningsminister Yuli Tamir. En annan möjlighet är att eleverna får studera i skift i byggnader som är förstärkta för att klara av raketangrepp. Detta på grund av att staden nästan dagligen beskjuts med raketer från Gaza.
De två sista veckorna i juni träffades bosättningarna i västra Negev av 61 raketer.
Under juli månad var anatalet raketer 55.
De två första veckorna i augusti avfyrades 34 raketer. Bl.a. träffades ett daghem, ingen skadades i den attacken eftersom byggnaden var tom för tillfället.
Alla dehär attackerna riktade sig mot civila och Islamsk Jihad, Fatah och Hamas tog på sig ansvaret för attackerna.
Förutom dehär attackerna har den israeliska armén utsatts för granatbeskjutning och beskjutning med lätta vapen.

söndag 19 augusti 2007

Analys av läget i Libanon

En analys av läget i Libanon ett år efter kriget mellan Hizzbollah och Israel har gjorts av Intelligence and Terrorism Information Center. Analysen kan läsas på deras hemsida, klicka här!
Man konstaterar i analysen att situationen i södra Libanon förändrades efter kriget och FN resolution 1701.
Hizzbollahs ställning i området söder om Litanifloden har kraftigt försämrats och för första gången på mycket länge har libanesiska trupper med hjälp av FN trupper kontroll över området. I området härskade tidigare Hizzbollah och ännu tidigare bl .a. PLO. Situationen idag är relativt lugn.
Men å andra sidan har flera av FN-resolutionens målsättningar blivit oförverligade.
- De två kidnappade israeliska soldaterna är forfarande i fångenskap och man har inte fått några livstecken från dem.
- Vapensmugglingen till Hizzbollah fortsätter med aktivt stöd från Syrien och Iran.
- Hizzbollah har inte avväpnats och södra Libanon har inte demilitariserats
På grund av att Hizzbollah fått möjlighet att rusta upp på nytt finns det fortfarande ett hot mot Israel, ett liknande raketkrig som inträffade senaste sommar kan återupprepas.

torsdag 16 augusti 2007

Dödskulten fortsätter på de palestinska områdena

De Palestinska Myndigheterna fortsätter att glorifiera terrorister och presenterar dem som förebilder för barnen, rapporterar Palestinian Media Watch.
Åter en gång har en fotbollsturnering på de palestinska områdena uppkallats efter en känd terrorist. Denna gång var det Ziyad Da'as som hedrades med en turnering i en skola i Tulkarem (Västbanken). Da'as, en lokal ledare för Fatah - Tanzim, var den som planerade attacken mot en Bat Mitzvah (ung.konfirmation) i Hadera 2002, där 6 personer sköts ihjäl och 30 skadades. Han låg också bakom kidnappningen och mordet på 2 israeler i Tulkarem 2001. Da'as dödades av Israel i augusti 2002.
Al Hayat Al Jadida, en tidning ägd av de Palestinska Myndigheterna, beskriver Da'as som "en av det palestinska motståndets modiga män".
Rubriken för fotbollsnyheten i tidningen var:"Laget uppkallat efter Shahids (martyrerna) från södra området vann turneringen uppkallad efter Shahid Ziyad Da'as."
Det är bl.a. till de här skolorna, tidningarna och myndigheterna som omvärlden igen börjar sända ekonomisk hjälp. Hjälpen behövs, men åtminstone borde dödskulten där självmordsbombare och andra terrorister hedras av myndigheterna, på något sätt förhindras.

I det numera ökända Hamas barn tv-programmet Tomorrow’s Pioneers misshandlades senaste vecka en katt. Det tragikomiska är att detta väckte reaktioner från bl.a. internationella djurskyddsorganisationen PETA, som beskrev behandlingen som "chockerande och sjukt". PETA uppgav att de kommer att lämna en protest till TV-stationen.
När det är barn som blir psykiskt misshandlade vecka efter vecka i samma program verkar det vara svårare att få människor att reagera, tyvärr.


Dick Haas skriver på sin hemsida om den osäkra situationen mellan Israel och Syrien: "En massa prat om kriget som kommer - eller?"

"Ben Jishai (krönikör och militärpolitisk analytiker) betonade häromdagen att nästa krig blir annorlunda än de tidigare.
Han misstänker att nästa krig blir ett raketkrig i kubik. Och Hizballahs angrepp mot norra Israel förra sommaren var bara ett blekt förspel till vad som komma skall.
Syrien kan när kriget kommer bomba Israels hemmafront med flera tusen raketer, och det blir i så fall projektiler med mellan 250 och 500 kg sprängämnen. Hela bostadskvarter skulle läggas i ruiner. För att få ett slut på massförstörelsen skulle Israel tvingas invadera Syrien och krossa det nuvarande styret i Damaskus. De nya vapnen i den syriska arsenalen kan också locka Syrien att slå till utan några som helst förvarningar. Det skulle kunna ske utan att den syriska armén alls flyttar om sina positioner på Golan. "

måndag 13 augusti 2007

Situationen i Iran

Omvärlden koncentrerar sig på Irans kärnvapenupprustning, vilket i och för sig är viktigt, men samtidigt pågår det en kamp inne i Iran för att skaka av sig ayatollornas ok. Hur denna kamp utfaller kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i Mellanöstern.
Under de senaste sex veckorna har åtminstone 118 människor avrättats i Iran skriver Amir Taheri i The Wall Street Journal.Enligt den islamska chefsåklagaren Saeed Mortazavi kommer ytterligare åtminstone 150 människor, inklusive fem kvinnor, att hängas eller stenas de kommande veckorna.
Det är på order av president Ahmadinejad som många av avrättningarna utförs, i en kampanj mot "anti-islamska huliganer".
På några månader har också över 30 människor "försvunnit". Det är fråga om fackföreningsledare, studentaktivister, journalister och till och med mullor som motsätter sig den nuvarande regimen som råkat illa ut.
Enligt chefen för den islamska polisen har nästan en miljon människor arresterats för brott mot klädselreglerna som trädde i kraft för ett år sedan. De flesta stannar bara någon dag i fängelse som varning, men över 20.000 satt förra veckan i fängelse för brott mot klädselreglerna och över 6.000 för att de umgicks över könsgränserna utan att var gifta.
Det är bl.a. de fria fackföreningarna som Ahmadinejads regim fruktar. En fackföreningsledare säger att över 1.000 människor blir avskedade varje dag på grund av regeringens åtgärder.
Värre är att över 1.000 arbetare har omkommit i "arbetsolyckor" sedan april och inga av olyckorna har utretts.Åtminstone i 13 fall misstänker man att regeringens hantlangare förorsakat dödsfallen.
Samtidigt som flera studentledare arresterats försöker regeringen förhindra information från omvärlden att nå Iran genom att blockera internetsidor.
Sedan april har 30 tidningar tvingats upphöra och åtminstone 17 journalister sitter i fängelse, två av dem är redan dömda till hängning.

Alla förstår säkert att situationen för de kristna i denhär omgivningen är mycket farlig och svår.
Läs Amir Taheris artikel
Läs mer om situationen i Iran (Freedom House)

fredag 10 augusti 2007

Helsingin Sanomats förklaring till varför fredsprocessen bröt samman

Helsingin Sanomat rapporterade 8.8. om mötet mellan Abbas och Olmer.På ett typsikt sätt vinklar man artikeln för att ge läsarna den bild av verkligheten som man vill förmedla.
HS pekar på en (1) orsak varför Oslofredsprocessen bröt samman.Orsaken är inte Hamas förödande bombattacker på 90-talet, inte Arafats eldiga tal där han uppmanade massorna till jihad och till att erövra Jeusalem och andra israeliska städer,inte palestiniernas krav på att flyktingarna och deras barn skall få återvända till Israel, inte deras kompromisslösa inställning till gränserna eller intifadan de startade hösten 2000. Varför nämner HS inget om detta? Därför att det är fel part som då skulle utpekas som skyldig till sammanbrottet.
HS väljer att lyfta fram " Israels olagliga bosättningarna på palestiniernas land" som den stora orsaken till sammanbrottet.
Det blir två fel i samma mening.
1) Det är inte automatsikt olagligt när judar bosätter sig i det som judar kallar Judéen och Samarien (Västbanken). Tvärtom finns det ett klart stöd i Nationernas Förbunds stadgar, för hur Palestina Mandatet skall förvaltas, för judar att bosätta sig över hela området.
2) Hela Judéen och Samarien (Västbanken) är inte automatsikt "palestiniernas land". Israels regering säger mycket klart att de eftersträvar en tvåstatslösning men Västbanken är ett territorium som både araber och judar gör anspråk på, därför måste det till förhandlingar för att bestämma var gränserna skall gå.
Osloprocessen gick ut på "land för fred". När sammanbrottet kom bodde redan ca 95% av palestinierna på områden som administrerades av de Palestinska Myndigheterna. Israel hade gett en hel del men fick ingen fred, tvärtom. Sedan Osloprocessen startade har flera judar dödats än under någon annan period av "fred" sedan Israels självständighetsförklaring.

I sluet av artikeln kan man läsa om Hamas, som enligt HS är en stor påverkare i Mellanöstern, med ett stort stöd bland palestinierna. HS har tydligen missat den senaste opinionsundersökningen som gav Hamas ett stöd på endast 15%. Dessutom ansåg 53,4% att säkerhetssituationen i Gaza hade försämrats sedan Hamas tog över kontrollen.
Hamas är kanske mera en stor påverkare på grund av sina vapen och terrorverksamheten, än på grund av understödet från befolkningen.
HS påpekar att Hamas har valsegerns fullmakter men borde kanske ifrågasätta om de fullmakterna finns kvar efter striderna och kuppen i Gaza.

torsdag 9 augusti 2007

Lämna Bibel och kors hemma om du reser till Saudi-Arabien

Tänk om EU skulle förbjuda muslimer som kommer på besök till Europa att ha med sig koranen eller något annat föremål som visar att de är muslimer. Vilken reaktion det skulle bli, framför allt i den muslimska världen men också i Europa.
Reser man som kristen till Saudi-Arabien måste man var beredd att lämna Bibeln hemma annars konfiskeras den av myndigheterna. Jag har inte märkt att det skulle ha väckt några starka reaktioner någonstans.
"Alla länder har regler för vad som får införas elller inte" var det svar Jerusalem Post fick när de ville ha en förklaring till förfarandet.
Till Saudi- Arabien kan man inte heller resa med en Davidsstjärna runt halsen.
Läs mera i Jerusalem Post

måndag 6 augusti 2007

Professor i Gaza tvingades konvertera till Islam?

Jerusalem Post rapporterar att Fatahfunktionärer i Ramallah anklagar Hamas för att de kidnappat professor Sana al-Sayegh och tvingat henne att konvertera till islam. Sana al-Sayegh arbetar på universitetet i Gaza City och är känd även utomlands där hon flera gånger representerat sitt universitet.
Hamas version av händelserna är att professorn frivilligt konverterat och att hon av rädsla för familjen inte återvänt hem.
De kristna ledare i Gaza som ville träffa representanter för Hamas vägrades tillträde, vilket talar för att Hamas version inte är sann.

fredag 3 augusti 2007

Två skadade i Sderot

Tre Kassamraketer sköts mot Israel från Gaza idag. Två personer i Sderot skadades i attacken som Islamsk jihad tog ansvaret för.

I Israel har man svårt att veta hur man skall ställa sig till de sudanesiska flyktingar som kommer till landet över gränsen från Egypten. Ett beslut att de skall sändas tillbaka till Egypten har mött på protester och en majoritet av parlamentsledamöterna motsätter sig detta. Egyptens behandling av flyktingarna uppfyller inte de krav som finns. Detta fick man ett tragiskt bevis på senaste natt när fyra flyktingar som försökte ta sig över gränsen till Israel sköts av de egyptiska gränsbevakarna framför ögonen på israeliska soldater. Läs mera i Jerusalem Post

De som lät Hamas delta i valet 2006 bär också ansvaret för deras maktövertagande i Gaza säger en del av dem som kritiserar det palestinska styret med Abbas i spetsen. Hamas borde inte ha fått delta utan att godkänna Osloavtalet, säger man.
En palestinsk undersökning om varför det gick som det gick i Gaza väljer emellertid att fokusera på misslyckanden hos lägre tjänstemän och säkerhetsofficerare.
Abbas och andra höga tjänstemän inom Fatah går däremot fria.
Detta skriver Khaled Abu Toameh i Jerusalem Post

torsdag 2 augusti 2007

43% av palestinierna stöder varken Fatah eller Hamas

De två palestinska organisationerna Hamas och Fatah satt för bara två månader sedan i samma regering men är för tillfället bittra fiender. De anklagar nästan dagligen varandra för maktmissbruk och för den dåliga situationen på de palestinska områdena.
Hamas visade igår i Gaza beslagtagna dokument som bevisade hur korrumperad Fatah var under Arafats ledning fram till 2004. Fatah reagerade med vrede på beskyllningarna och krävde å sin sida att Hamas skulle redovisa för de miljoner dollar de erhållit från Iran och Qatar.
Nästan hälften av palestinierna stöder varken Fatah eller Hamas säger en färsk opinionsundersökning, det är kanske inte så svårt att förstå. Fatah får 42% Hamas 15%.

Läs mer i Jerusalem PostPremiärminister Salaam Fayads nya regering utelämnade kravet att "göra motstånd"mot Israel från regeringsprogrammet. Detta ledde till att Fayad mordhotades av flera palestinska grupperingar. Premiärminister Fayad har nu tvingats "förklara" sig och säger att palestinierna fortfarande har all rätt att fortsätta sin kamp mot ockupationen.
Israel tar inte Fayads nya uttalanden så allvarligt, uttalandena är för den palestinska publiken, säger man.
Det är detta som är och har varit problemet med de palestinska ledarna. De har ett budskap för omvärlden (fred) och ett annat för palestinierna (krig). Det är först när de vågar tala om fred för det egna folket, och hålla fast vid sina ord, som verkliga möjligheter för fred öppnar sig.

Läs mer i JpostEldupphörsavtalet för ett år sedan räddade Hizbollah säger en av dess talesmän. Om kriget hade fortsatt 10 dagar till hade Hizbollah varit tvungen att kapitulera.

Det hade förbättrat situationen Libanon radikalt men nu blev det som det blev.

Läs mer i Jpost