tisdag 31 mars 2009

De muslimska länderna och religionsfriheten

Bakgrund till FN:s mänskorättsråds beslut i frågan om "förtal av religion".
År 1999 lade Pakistan på de islamska ländernas (OIC) vägnar fram ett resolutionsförslag för FN:s kommision för de mänskliga rättigheterna med rubriken "Defamation of Islam".Resolutionen har sedan dess årligen tagits upp i kommitten (och senare i det nya mänskorättsrådet) men rubriken har ändrats till "Defamation of religions" trots att innehållet bibehållits. OIC vill likställa "Defamation of Islam " med rasism.
Resolutionen har också årligen lagts fram inför Generalförsamlingen sedan 2005 och antagits med klar majoritet.
Tre engelskspråkig rapporter med bakgrundsinformation kan läsas här under. Om engelska inte är ett problem förelår jag att man läser åtmintone ett av dem, min text härunder är endast ett kort utdrag.

Freedom of Expression Under Fire
What is the campaign to ban "defamation
of religions"?


"Combating Defamation of Religions"
Submission to the UN Office of the High Commissioner of Human Rights av
EUROPEAN CENTRE FOR LAW AND JUSTICE


Becket Fund for Religious Liberty
Issues Brief
Submitted to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights
“Combating Defamation of Religions


Några plock ur rapporterna, fritt formulerade av mig:
Först måste man definiera begreppet "Defamation of religion/ förtal av religion".Black’s Law Dictionary loosely defines defamation as "the act of harming the reputation of another by making a false statement to a third person."
Förtal är att någon gör falska uttalanden om någon till en tredje person. Men det finns ingen definition på "förtal av religion" .
En enkel definition kunde vara "att i media uttrycka sig så att det ger en negativ bild av en religion".
När man kräver att "förtal av religion" skall förbjudas försöker man ersätta de nuvarande objektiva kriterierna för begränsningar av yttrandefriheten, dvs det är förbjudet att uppvigla till hat och våld mot någon, med subjektiva kriterier där man tar i beaktande om en religion eller dess medlemmar känner sig förolämpade av ett uttalande.

Begreppet "förtala religion" är mycket problematiskt bl .a. för att det som en religion anser vara sanning av en annan religion kan kan uppfattas som förtal. T.ex. kristna anser att Jesus är Guds son, för muslimerna är han bara en profet. För muslimerna är Mohammed profeten med stort P för kristna är han inte någon profet överhuvudtaget. Att ge uttryck för den åsikten i ett muslimskt land kan betyda dödsstraff eftersom det är staten som bestämmer vilken religion som har sanningen och den som har annan åsikt gör sig därmed skyldig till förtal av religionen.
Resolutioner i FN mot "förtal av religion" blir i praktiken internationella anti-blasfemi lagar som stöder stater som föföljer minoritsreligioner och oliktänkare.(Pakistan Penal Code 295 states that defiling Islam or its prophets is deserving of the death penalty; defiling, damaging or desecrating the Qur’an will be punished with life imprisonment; and insulting another’s religious feelings can be punished with 10 years of prison.)
"Förtal av religion" resolutionen används av dessa stater för att försöka begänsa yttrandefriheten utomlands och till att försvara åtgärder (förföljelser) mot oliktänkare i det egna landet.
Resolutioner som stöder kampen mot "förtal av religioner" står i strid med FN:s grundstadga och kränker de mänskliga grundrättigheterna eftersom man försöker skydda åsikter i stället för individer som har åsikter.

De muslimska staternas organisation OIC gjorde i december 2005 upp ett tioårsprogram. Artikel 6 har rubriken "Bekämpa islamofobi" och har 3 punkter
1) Årligen observera och rapportera om islamofobi och "förtal av Islam".
2) Arbeta för att FN skall anta resolutioner om isalmofobi och uppmana stater att stifta lagar som motarbetar islamofobi
3) Grunda interantionella juridiska organ som kan driva igenom anti- förtals lagar och som även kan döma och ge avskräckande straff till dem som framkallar islamofobi genom att förtala islam.

Punkte 1 och 2 är redan genomförda det som återstår är att skapa internationella lagar och organ som kan straffa lagbrytarna. Durban 2 konferensen i Geneve nu i april kan bli ett steg i denna riktning.

Religionsfrihet
Religionsfrihet definierades första gången 1948 i "the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)" artikel 18 säger:Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Alla muslimska stater utom Saudi-Arabien undertecknade deklarationen 1948, idag har 46 av de 56 medlemmarna i OIC undertecknat deklarationen.
Men alla OIC staterna undertecknade 1990 i Kairo "the Cairo Declaration of Human Rights in Islam "(CDHRI). Detta dokument slår fast att de mänskliga rättigheterna är underställda Sharialagen och gör alltså Sharialagen till den enda källan för vad som är mänskliga rättigheter.
OIC staternas sätt att se på mänskliga rättigheter står alltså i konflikt med FN deklarationen. En välkänd muslimsk jurist Adama Dieng varnade redan 1992 UNHCR för följderna av Kairodeklaratinen (CDHRI). Diengs huvudpunkter var:
1. It gravely threatens the inter-cultural consensus on which the international human rights instruments are based;
2. It introduces, in the name of the defence of human rights an intolerable discrimination against both non-Muslims and women;
3. It reveals a deliberately restrictive character in regard to certain fundamental rights and freedoms, to the point that certain essential provisions are below the legal standards in effect in a number of Muslim countries;
4. It confirms, under cover of the "Islamic Shari'a (Law)", the legitimacy of practices, such as corporal punishment, which attack the integrity and dignity of the human being.

När man ser på hur de mänskliga rättigheterna respekteras i länderna som röstade för resolutionen som vill förbjuuda "Defamation of Religions" visar det sig att endast Indonesin och Sydafrika klassas som "fria" länder enligt Freedomhouse. Kina, Kuba och Saudi-Arabien hör till de stater i världen där situationen är värst.

När det gäller yttrande- och religionsfrihet använder Freedomhouse en skala från 0-16. Västeuropa får 15,52 poäng, OIC länderna får 8,05. Det är bara Mellanöstern och Nordafrika som får färre poäng, 6,56.

I slutet av ICLJ:s rapport finns det ett sammandrag av "Defamation of religions" incidenter och rättsfall som visar vad det är fråga om.

söndag 29 mars 2009

Hamas fortfarande stark i Gaza

Hamas smugglar fortsättningsvis in vapen till Gaza. Dynamit, raketer, granater och missiler garanterar att strider kommer att blossa upp på nytt.
Shin Bet head: Hamas continues to smuggle arms into Gaza

Hamas har ett starkt grepp om FN skolorna i Gaza. Hamas tog alla 11 platserna i lärarfackets val. Det bäddar inte heller för en fredlig utveckling på lång sikt.
Hamas wins teachers union elections for UN schools in Gaza


Hur omfattande var skadorna i Gaza efter kriget?
Här kan man se en rapport av den svenske journalisten Anna Dahlberg som konstaterar att skadorna var mindre än hon hade förväntat sig.
Läs också: Skildringar från Gaza skiljer sig kraftigt åt - Amnestys håller inte

Ungdomsorkester upplöst efter konsert för Förintelseoffer

Jerusalem Postoch Haaretz skriver att en palestinsk ungdomsorkester från Jenin som spelade i Israel för överlevande från Förintelsen har upplösts av de palestinska myndigheterna. Ledaren för orkestern är inte längre välkommen till Jenin och hon får inte längre ordna aktiviteter för barn.
Sorgligt...
PA dismantles W. Bank youth orchestra Jerusalem Post:
"Ramzi Fayad, a spokesman for various political factions in the Jenin refugee camp, also condemned the participation of the teenagers in the Holocaust event, saying all the groups were strongly opposed to any form of normalization with Israel. "
"Fatah activists in the city also filed a complaint with the Palestinian Police against the woman under the pretext that she had misled the children by taking them to the Holocaust event. The activists also sealed an apartment that had been rented out to the woman in the refugee camp. "

Palestinian youth orchestra disbanded over concert for Holocaust survivors

fredag 27 mars 2009

Kritik av religion förbjuds av FN

Nu finns det FN beslut på att det är förbjudet att kritisera islam.Beslutet togs i går i FN:s mänskorättsråd i Geneve. De europeiska staterna röstade emot förslaget men det är de islamska staterna som bestämmer i rådet.

För röstade: Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Egypt, Gabon, Indonesia, Jordan, Malaysia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, and South Africa.

Mot förslaget röstade:
Canada, Chile, France, Germany, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine, and United Kingdom.

Följande stater lade ner sina röster:
Argentina, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Ghana, India, Japan, Madagascar, Mauritius, Mexico, Republic of Korea, Uruguay, and Zambia.

Mera kan läsas här: Action on Draft Resolution on Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Forms of Intolerance
In a resolution (A/HRC/10/L.2/Rev.1) on combating defamation of religions...

Tysklands och Kanadas inlägg:
KONRAD SCHARINGER ( Germany ), speaking on behalf of the European Union , said that the European Union firmly believed in the freedom of expression and freedom of belief. The European Union also thought that dialogue could help to overcome difference. However, it regretted that such dialogue did not take place in the Council. The European Union thought it was problematic to reconcile defamation with discrimination. Discrimination clearly fell within the scope of human rights. It had to be stressed that the International Covenant on Civil and Political Rights firmly forbade any form of incitement of religious hatred. A broader and firmly rights based text would be better in that context. Defamation of religion should not be addressed within a human rights approach. Specific religions should not protected. The European Union condemned instances of Islamophobia, Chrisitianophobia and other religious hatred and invited others to show their commitment to combat religious intolerance. The European Union stressed that religious hatred was worldwide and not limited to certain religions and beliefs. The European Union would vote against the text.

TERRY CORMIER ( Canada ), speaking in an explanation of the vote before the vote, expressed appreciation to Pakistan for the open consultation held, and in which Canada had engaged in and voiced concerns in a constructive manner, and in order to help bridge understanding in the Council. It was a matter of great concern all over the world. The harmful stereotyping of persons based on religion or belief should be denounced. Canada condemned all forms of religious hatred and called on all States to adhere to tolerance of all religions, cultures and ethnicities around the world. Canada said it was an individual who had rights and hence defamation of religion as an issue discussed under the Human Rights Council was beyond its scope and would jeopardize freedom of expression. In addition, the current resolution continued to focus on one religion above all others. For those reasons, among others, Canada would vote against the draft resolution.

WJC blasts UNHRC religious criticism resolutiontorsdag 26 mars 2009

Hård kritik av FN rapport

De senaste israeliska uppgifterna om antalet dödade i kriget i Gaza skiljer sig markant från de palestinska siffrorna vi får läsa i våra tidningar.
IDF releases Cast Lead casualty numbers
IDF uppger nu att av de 1166 som dödades i Gaza har 709 identifierats som Hamas terrorister.
162 namn är ännu oklara.
De civila dödsoffrens antal uppgår till 295 av dem var 89 under 16 år och 49 kvinnor

Läs här hur forskaren vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) Magnus Norell i sin kolumn skriver att Falks FN-rapport om Gaza är full av antaganden och saknar handfasta bevis.

FN skjuter skarpt och snett i Gaza
Citat från kolumnens avslutning:
"Det finns ingen anledning att tro att professor Falk är något annat än en person med patos för humanitär rätt och med ett äkta engagemang för palestinierna. Men inget han skriver i sin kapacitet som speciell rapportör för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter, ger stöd för några påståenden om konkreta brott. I stället är rapporten fylld med antaganden och uttryck av typen ”troligen”, ”det får anses klart att”, ”utan tvekan”, allt utan några handfasta bevis.

Det är tragiskt ur flera perspektiv. I stället för att främja detta viktiga och så misskötta ämne, vilket inte minst FN bidrar till genom den nuvarande inriktningen i Rådet, blir resultatet det motsatta. Det är svårt att frigöra sig från misstanken om att alla antaganden och slutsatser som kommer fram i rapporten redan fanns där, i synnerhet som professor Falk aldrig besökte Gaza innan han skrev rapporten, även om de byggde på äkta engagemang.

I stället blir rapporten ännu ett vapen för det redan så anti-israeliska FN och i synnerhet dess Råd för Mänskliga Rättigheter att använda för att isolera Israel ännu mer. Det kommer utan tvekan att göra vettiga undersökningar ännu svårare och man kan konstatera att med sådana vänner behöver palestinierna egentligen inga fiender."

onsdag 25 mars 2009

Krigsförbrytelser?

Under de senaste dagarna har Israel flitigt anklagats för krigsförbrytelser i media världen över. Delvis fick mediacirkusen sin början när den israeliska tidningen Haaretz publicerade några soldaters berättelser.Berättelserna i sig är inte märkvärdiga, de berättar om missförstånd och misstag som i ett fall ledde det till att två civila dödades.
Haaretz valde att ge berättelserna häftiga rubriker som Killing Civilians , Vandalism osv och världspressen nappade på och har skrivit om Israels krigsförbrytelser utan att granska vad som egentligen sades i själva texten.
Ingen verkar heller fundera på vad Danny Zamir, som skrev ner soldaternas berättelser, har för agenda. Zamir satt i början av 90-talet i fängelse för att han som soldat vägrade eskortera religiösa judar, så han har tydligen starka åsikter.
Krig är alltid smutsigt sa en erfaren krigskorrespondens jag hörde för inte länge sedan. Det behöver ändå inte betyda att det är fråga om krigsförbrytelser.
Det behöver kanske konstateras att IDF tar anklagelserna på allvar och gör sina egna undersökningar för att utreda om fel begåtts.

En annan källa till rubrikerna om krigsförbrytelser hittar man i FN:s mänskorättsråd. Richard Falk är av rådet utsedd till att samla in information från de palestinska områdena och han har i dagarna presenterat sin rapport där han naturligtvis anklagar Israel för krigsförbrytelser.
Naturligtvis säger jag eftersom RF redan den 27 december påstod att Israel gjorde sig skyldig till krigsförbrytelser i Gaza, utan att ha gjort någon undersökning.
Enligt Wikipedia är Richard Falk mycket omstridd och partisk i Israel - Palestina konflikten. (Om han inte vore det skulle han aldrig ha blivit vald till mänskorättsrådets rapportör)

RF stödde i tiderna den iranska revolutionen och sade: Having created a new model of popular revolution based, for the most part, on nonviolent tactics, Iran may yet provide us with a desperately-needed model of humane governance for a third-world country

RF sade 1973 att alla amerikaner hade rätt att motarbeta Vietnamkriget med alla medel och han försvarade en bombattack mot University of Wisconsin Army Mathematics Research Center där en person dödades.

RF hör till dem som tror att terrorattacken 9/11 i New York kan vara ett verk av den amerikanska regeringen.

I juni 2007 skrev han artikeln "Slouching toward a Palestinian Holocaust" där han jämför Isael med Nazi- tyskland.

När Richard Falk valdes till uppdraget som rapportör för FN:s mänskorättsråd sade USA:s fd FN ambassadör John Bolton:"This is exactly why we voted against the new human rights council" and that "He was picked for a reason, and the reason is not to have an objective assessment — the objective is to find more ammunition to go after Israel."

Medierna envisas också med att uppge antalet dödade barn och civila i enlighet med de palestinska uppgifterna som inte alls stämmer överens med de israeliska uppgifterna.
Israel ger exempel på att Hamasmedlemmar på de palestinska listorna uppges vara barn.

IDF: 600 Hamas men, 309 civilians died in Gaza offensive

'Cast Lead death ratio an achievement'

söndag 22 mars 2009

Bilbombsattack misslyckades i Haifa

Det var nära ögat i Haifa i lördags. En bilbomb placerad utanför ett köpcenter exploderade inte som det var tänkt och sprängämnesexperter kunde oskadliggöra bomben.
Terrorist car bombing averted at Haifa mall

Arabförbundet kritiserar Iran för deras inblandning i arabiska staters angelägenheter.Iran skall hålla sig borta från Iraks och palestiniernas affärer säger vice-generalsekreteraren för Arabförbundet Ahmad Bin Hali. Uttalandet visar också på spänningarna som finns mellan Sunni och Shia muslimer.
Arab League slams Iran's 'provocation'

Två artiklar i Jerusalem Post om de senaste händelserna inför DurbanII:
EU welcomes changes to 'Durban II' draft
Strategy needed to preserve Durban 2 victory

fredag 20 mars 2009

Gaza och Amnesty

I går kunde man i Österbottens Tidning läsa en artikel med rubriken: Amnesty: Israel begick krigsbrott i Gaza. (FNB-TT) Trots att Amnesty utredaren Brian Dooley säger att man hittat krigsbrott både i Gaza och i södra Israel handlar artikeln enbart om Israels påstådda brott.Inte ett ord om palestiniernans brott.
Jag skall kommentera några punkter i artikeln:

"Att skjuta på civila är krigsbrott... Inte ens skolor, sjukhus eller utländska biståndsorgans byggnader var säkra."
Ifall Hamas använde civila byggnader för att beskjuta israelerna var det inget brott av israelerna att besvara beskjutningen. Ansvaret ligger i det fallet hos Hamas som tagit byggnaderna i militärt bruk.
Inte heller är det ett brott ifall en civil byggnad träffats av misstag.

I faktarutan kan man läsa att den israeliska offensiven inleddes med luftbombardemang den 27 december. Sant, men kriget inleddes när Hamas vägrade förlänga vapenvilan och dramatiskt ökade på raketbeskjutningen mot Israel en vecka tidigare.
Detta är ett normalt sätt att rapportera från området, araberna startar aldrig ett krig utan kriget startar först när Israel slår tillbaka.
Vapenvilan över

Faktarutan uppger att 437 barn dödades, enligt palestinska sjukhuskällor. Trots att man medger att uppgifterna är omstridda ger man inga siffror från den israeliska sidan. Enligt dem var ca 1/3 av dödsoffren civila (ca 400 personer) och det kan omöjligt vara så att alla civila offer var barn.
När man medger att siffrorna är omstridda skulle det var på sin plats att uppge båda sidornas uppgifter.

torsdag 19 mars 2009

Kritik mot soldaters uppförande i Gaza

Många är upprörda i Israel över uppgifter om att en del soldater under kriget i Gaza inte uppförde sig i enlighet med de regler som armén har satt upp. Andra ifrågasätter trovärdigheten och motiven bakom vittnesmålen.
Krig tar antagligen fram det sämsta i människan men Israelerna har varit stolta över att kunna säga att deras armé har den högsta moralen i världen. Ny tyder vittnesmål av några soldater på att det förekommit grovt slarv som förorsakat onödiga dödsoffer, vandalism m.m.
Armén har lovat att incidenterna skall undersökas noggrant.

Analysis: The crucial morality of the IDF's cause

IDF in Gaza: Killing civilians, vandalism, and lax rules of engagement

IDF to probe Cast Lead accounts

onsdag 18 mars 2009

Fatah erkänner inte Israel

Västvärlden vägrar samarbeta med Hamas bl.a. eftersom de vägrar erkänna Israel. Däremot samarbetar man gärna med Fatah som är Abbas parti.
I videon härunder föklarar Fatahs ledare att Fatah inte erkänner Israel och inte heller kräver av Hamas att de skall göra det, utan tvärtom, de kräver att Hamas inte skall erkänna Israel.
Frågan blir: vad är egentligen skillnaden mellan de två?

Jerusalem Post skriver om samma tema:Suleiman's 'wisdom'

Det är Palestinian Media Watch som står för materialet.

Första videon Muhammed Dahlan PA TV 16 mars 2009:
"I want to say for the thousandth time, in my own name and in the name of all of my fellow members of the Fatah movement: We do not demand that the Hamas movement recognize Israel. On the contrary, we demand of the Hamas movement not to recognize Israel, because the Fatah movement does not recognize Israel even today.Andra videon Mahmoud Abbas Al-Arabiya ( i Dubai) och Palestinian TV 3.10.2006
"Hamas is not required, Hamas is not required to recognize Israel... It is not required of Hamas, or of Fatah, or of the Popular Front to recognize Israel, all right?

Durban 2

Anne Bayefsky skriver om de senaste vändningarna inför Durban II:
En något förändrad text lades fram i Genve i går. Mycket av det som de islamska länderna lagt till texten under de senaste tio månaderna har nu lämnats bort. Trots detta uppfyller texten inte de krav som USA ställt. Största problemet är kanske att man i texten bekräftar slutdokumentet från Durban 1, där alltså en enda stat pekas ut som rasistisk (Israel).

Nederländerna har lagt fram ett eget textförslag på två sidor (FN:s text är på 17 sidor) där man bl.a klart säger att yttrandefriheten är en av hörnstenarna i kampen mot rasism. Deras förslag ger ingen bekräftelse för Durban 1 dokumentet.

De andra EU länderna var inte så förtjusta i Nederländernas initiativ, Frankrike och Tyskland vill att EU skall agera enhälligt.
Italien som tidigare meddelat att de kommer att dra sig ur konferensen har varit tyst antagligen efter påtryckningar av de andra EU länderna.
Läs Bayefskys artikel:The U.N. betrays human rights, and Israel, yet again.

tisdag 17 mars 2009

Nu i ro slumra in...

SFP:s ministrar sover sött och drömmer vackert medan förberedelserna för Durban 2, antirasismkonferensen i Geneve, börjar bli klara.

Konferensen har förberetts under en lång tid och utkastet till slutdokument är klart. Arbetet har letts av ordförandelandet Libyen, som viceordförande har Iran fungerat och Kuba har varit "informatör"(rapporteur)

Kanada och Israel meddelade i ett tidigt skede att de inte kommer att delta eftersom det stod klart att antisemitismen från Durban 1 kommer att upprepas.
Israel är den enda staten som kritiseras och anklagas för rasism i slutdokumentet från Durban 1 och Durban 2 har till uppgift att granska hur Durban 1 har förverkligats.
Texten för Durban 2 innhåller flera anklagelser mot Israel för rasism och apartheid.
Dessutom talas det om att yttrandefriheten skall begränsas och kritik av islam kriminaliseras.


Jag ställde en fråga till SFP:s ministrar Astrid Thors och Stefan Wallin om Finland kommer att delta och om så är fallet framförde jag önskemål om att de skulle arbeta för att Finland inte deltar.

Svaret som jag fick genom Astrid Thors specialmedarbetare Thomas Bergman kan läsas här:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bästa Daniel Brunell,

Tack för meddelandet till ministerar Stefan Wallin och Astrid Thors.Durban-konferensen var en framgång för arbetet inom FN mot rasisim. Inte då heller var det lätt att nå en överenskommelse som tillfredställde alla deltagare.

Italiens meddelande att dra sig ur förberedelserna för uppföljningskonferensenkom som en överraskning för alla. Nu oroar de övriga EU-länderna hur detta skall påverka EU:s trovärdighet som en pålitlig förhandlare i prosessen.Samtidigt skapar det ett tryck på övriga länder att också lämna prosessen. De övriga EU-länderna är trots Italiens beslut motiverade att förtsätta förhandlingarna. Målet nu är att stärka EU:s förmåga att få till stånd ett gott och balanserat slutdokument som tillfredställer alla parter.

SFP som parti stöder en diplomati som går ut på att delta och söka goda och alla parter tillfredställande lösningar också i svåra och eldfängda frågor.

Med vänliga hälsningar,

Thomas Bergman specialmedarbetare för minister Astrid Thors
------------------------------------------------------------------

TB beskriver Durban 1 som en framgång. Här kan man läsa vad Irwin Cotler, kanadensisk parlamentsledamot som var med i Durban har att säga:The disgrace of Durban Han har en totalt annan uppfattning.
Här kan man se en film från Durban konferensen.
Här kan man se bilder.

TB säger att EU vill vara med för att få till stånd ett balanserat och gott slutdokument. Tanken är god men textutkastet är redan gjord och det finns tyvärr ingen möjlighet att EU länderna skulle få till stånd en förändring. De muslimska länderna tillsammans med tredje världen har automatiskt majoritet.
Jerusalem Post (EU threatens boycott of 'Durban II' conference) skriver i dag att flera europeiska ledare hotar att bojkotta Durban 2. Det återstår att se om det bara är ord men de har tydligen en annan uppfattning än våra SFP ministrar.
The Czech European Union presidency said Monday there is a "strong European call to withdraw" from the upcoming "Durban II" Geneva United Nations conference on racism if final documents do not take into consideration the EU's suggestions.

Italy's Foreign Minister Franco Frattini said his country would not attend unless "radical changes" were made to the draft text, which includes what he has called "aggressive and anti-Semitic statements."

German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier warned the Geneva meeting "might be abused to produce one-sided statements" about the Middle East peace process and European and American policy in the Muslim and Arab world.
"I am in favor of canceling participation in the conference, unless the documents are changed substantially within the next hours and days," said Steinmeier.


Dutch Foreign Minister Maxime Verhagen said a draft backed by the 57-member Organization of the Islamic Conference "limits itself to Israel-bashing, anti-Semitism, limiting freedom of speech and other dubious texts."

Anne Bayefsky (EyeontheUN) som också var med i Durban 2001 skriver såhär:
Durban I is the infamous racist anti-racism conference that took place in South Africa and ended three days before 9/11. Durban II is the UN’s effort to launch another round of anti-Semitism via its unique global megaphone. It is also the vehicle for Islamic states to change permanently the world of human rights: the point is to move from protecting rights and freedoms to curtailing them in the name of so-called religious sensitivities.

Even without the new abominations, the purpose of Durban II is to reaffirm and to implement the Durban I Declaration. But that declaration says Israelis are racists — the only racist country that UN “human rights” authorities could identify. So fixing Durban II is not possible. Protecting human rights would require burying Durban I, not reaffirming and implementing it.

The 2001 Durban I was divided into an NGO Forum and a governmental conference. The NGOs adopted a declaration, which said Zionism is racism and got worse from there. An NGO meeting on anti-Semitism that had been planned for months was disrupted and cut short by a screaming mob. The international NGOs, such as Amnesty International, Human Rights Watch and the Lawyers Committee for Human Rights (now called Human Rights First), decided not to vote against the NGO declaration. They also decided not to vote when a suggestion by Jewish groups concerning anti-Semitism was deleted from that same declaration. The world’s leading international NGOs thought there was a midway point between espousing anti-Semitism and denouncing it.

Although UN officials — most notably the current High Commissioner for Human Rights — claim that only the NGO Forum was problematic, this is not true. Attending both, I watched almost every mention of anti-Semitism deleted from the government draft declaration and witnessed the objectionable bargain that was ultimately reached. After the United States and Israel walked out of Durban I in disgust, the European Union — led by the French — cut a deal. The result allowed a few mentions of anti-Semitism and acknowledgment of the Holocaust, in exchange for casting Israel as racist. Canada joined consensus on most of the document, but made a strong reservation to the Israel-related sections. However, every copy of the Durban Declaration produced by the UN since that time omits the Canadian reservation and claims all of Durban was adopted by consensus.Mitt e-mail till ministrarna Thors och Wallin:
Hej!
FN planerar att arrangera en antirasismkonferens i Geneve i april, kallad Durban 2. Flera stater har uppgett att de inte kommer att delta i konferensen eftersom den redan fastspikade texten till slutdokument strider mot västvärldens värderingar och dessutom som en paradox, är texten rasistisk (antisemitisk), Israel är nämligen det enda landet som kritiseras i dokumentet.( Det är de muslimska staterna som har majoritet både i det Afrikanska och det Asiatiska blocket som till stor del satt sin prägel på textutkastet.)
Kanada, USA och Italien har uppgett att de inte kommer att delta. Frankrikes president har tidigare meddelat att Frankrike inte kommer att delta i en konferens med ensidig kritik av Israel, det återstår att se om han står fast vid sitt ord. Australien, Storbritannien och Nederländerna har varit tveksamma till ett deltagande.
Vad är Finlands inställning till konferensen? Kommer vi att delta?

Ett europeiskt deltagande ger legitimitet åt konferensen och slutdokumentet, vilket är att betrakta som en katastrof för västvärlden och dess värderingar.
Jag bifogar några länkar med information om vad konferensen går ut på och min önskan är att ni skulle vidta åtgärder för att Finland inte skall delta ifall det finns planer på ett deltagande.
mvh
Daniel Brunell
Karleby


Bl.a. EyeontheUN har mycket information om konferensförberedelserna på sin hemsida.

Här kan man läsa textutkastet.

Några kommentarer:
There are four main features of Durban II and its assault on human rights in the name
of human rights.
(1) The Demonization of Israel and of Jewish Self-Determination (Modern Anti-
Semitism)
(2) Attacking Freedom of Expression
(3) Attempting to Thwart Efforts to End Terrorism
(4) The Victimhood Game - Alleged Discrimination Against Muslims
"What is not in square brackets - no objection having been made - is the suggestion that Israel is a racist apartheid state, guilty of crimes against humanity and genocide. Why no objection? Either the European Union was asleep at the switch when this proposal sailed through (it wouldn't be the first time), or this is agreed-upon language which will find its way into the Durban II "anti-racism" bible."
"The EU has objected to (asked that square brackets be placed around) other Israelbashing paragraphs. But that doesn't take any of them off the table. There is absolutely no indication that the 56 states from the Organization of the Islamic Conference have any intention of backing down, and they have the numbers to prevail in the UN system."
"Here are some of the fundamental rights and freedoms on the chopping block at Durban II: new rules on so-called defamation - not of human beings - but of religion, expansive notions of incitement to religious hatred, and new rules on legal mechanisms to punish anything called "contemporary forms of racism and xenophobia" (i.e. Islamophobia) in "private life". So far the European Union hasmanaged to object to these outrages, now in square brackets."
"Not in square brackets - no objection having been made - are wild allegations of discrimination against Muslims, clearly intended to paint Western governments as diabolical and the war to end terrorism as a fraud. The European Union has failed to object to any of these inflammatory proposals which are guaranteed to fuel intolerance and terrorism directed against the alleged Western perpetrators"

måndag 16 mars 2009

Ny regering håller på att ta form

Några fakta om Avigdor Lieberman som antagligen kommer att bli Israels nya utrikesminister om de senaste planerna går i lås.
Lieberman har av många betecknats som ett hot mot fredsprocessen (vilken fredsprocess kan man fråga sig) andra kallar honom facist eller representant för ultra högern. Men faktum är att Lieberman redan i över tio år haft flera viktiga poster.
Under Netanyahus förra regering på slutet av 1990- talet var Lieberman medlem av Likud partiet och chef för premiärministerns kansli.
Lieberman satt med i Sharons regering i början av 2000 talet men avgick 2004 i protest mot tillbakadragandet från Gaza. (Nu i efterskott när terroristorganisationen Hamas har makten i Gaza har det visat sig att Liebermanns inställning kanske inte var så dum)
Lieberman har också suttit som vicepremiärminister i Olmerts nu avgående regering men avgick för ett år sedan. (En god valtaktiker?)
Det är alltså inget nytt i Israels politiska situation att Lieberman sitter med bland makthavarna.
Tiden får utvisa vad han kan uträtta i den nya regeringen ifall inte polisutredningarna om hans penningaffärer sätter käppar i hjulet.
Avigdor Lieberman
EU warns Netanyahu on hawkish government
Likud and Israel Beiteinu sign deal
'Lieberman grilling after gov't formed'

Gilad Schalit snart 3 år i fångenskap

Man spekulerar nu vilt i Israel om att en frigivning av den kidnappade israeliska soldaten Gilad Schalit är nära förestående. Gilad har suttit i fångenskap sedan sommaren 2006 utan någon kontakt med omvärlden.
I utbyte mot Gilad skulle Israel bli tvungen att frige ett ännu okänt antal palestinier, eventuellt även mördare och terrorister.
Detta är ett svårt dilemma och man är av olika åsikter om hur högt pris som regeringen får gå med på att betala för frigivningen.
Alla verkar ändå vara överens om att det är statens skyldighet att se till att soldater som skickas ut för att riskera sitt liv för landet måste kunna lita på att allt görs för att de skall befrias om de tillfångatas.
De senaste rapporterna är igen mer pessimistiska, inget avtal för Schalits frigivning har undertecknats trots maratonförhandlingar, rapporterades på måndag kväll.
'Despite pitfalls, Israel should strike deal for Schalit'
'Diskin, Dekel will return from Cairo with Schalit proposal'
The strength of weakness

söndag 15 mars 2009

Kritik tystas ner

Här kan man se och höra hur kritik av de islamska länderna tystas ner i FN:s mänskorättsråd:
(som förberedelse för Durban 2 i Geneve i april)


Hamas och Hizzbollah:Vi kommer aldrig att erkänna Israel

Hamas och Fatah verkar ha stora svårigheter att komma överens om att bilda en gemensam regering,trots starka påtryckningar från Egypten
Osama Hamdan, Hamas representant i Libanon, säger att Hamas aldrig kommer att erkänna Israels rätt att existera eller överenskommelserna mellan PLO och Israel. Detta är krav som omvärlden har ställt på Hamas för organisationen skall accepteras som förhandlingspartner.
Palestinian factions fail to find unity

I fredags talade också Hizzbollahs ledare Nasrallah klarspråk: Det libanesiska folket är kapabel att besegra Israel och förinta det, därför kommer Hizzbollah inte att erkänna Israel, inte idag, inte i morgon och inte om tusen år."
Nasrallah: We'll never recognize Israel

De palestinska myndigheternas (Fatahs) TV-sändningar är inne på samma linje.
Palestinian Media Watch rapporterar om hur en av de värsta terrorattackerna mot Israel firades i palestinsk TV. Den 11 mars 1978 dödades 37 civila när en buss kapades av palestinska terrorister.
Denna händelse firades på årsdagen i palestinsk TV och öppningsfrasen var följande:
"... one of the most important and most prominent special actions, executed by the Palestinian revolution by sea, on the coast between Haifa and Tel Aviv. This action, which was carried out by a group of heroes and led by the heroic fighter Dalal Mughrabi, had a great impact on continuing events of the Arab-Israeli conflict." [PATV (Fatah) March 11 2009]


Egentligen borde parterna inte ha några svårigheter att komma överens, målet verkar vara det samma och medlen är man också eniga om.

onsdag 11 mars 2009

Energi

När det gäller vetenskap och teknik är Israel framstående. Läs om hur man utvecklat nya sätt att ta tillvara solenergi och se hur energin från t.ex. trafiken kunde återanvändas.
Israeli firm develops unique solar energy system
Researchers develop new technology to generate electricity

FN och Iran


Bilderna från iranske presidentens websida

EyeontheUN rapporterar om hur FN generalförsamlingens ordförande Miguel d'Escoto Brockmann åter en gång visar sin uppskattning för Iran trots att landet och dess president handlar i strid med FN:s grundstadga.

June 26, 1945: The UN Charter - "WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small…"

March 4, 2009: Iranian President Ahmadinejad - "The world look[s] at Zionism …as a manner full of evil and satanic objectives and means….The basic philosophy of the Zionist regime's existence was to scatter corruption, aggression and expansionism throughout the world…The Zionist regime is the product of a few big lies made up by the arrogant and colonial governments to dominate the Islamic world and the entire globe…the story of Holocaust…All those lies were a pretext to the Zionist regime's crimes."

March 9, 2009: UN General Assembly President Miguel d'Escoto Brockmann praised Iran for its "important and influential role in the improvement of the world's situation."

tisdag 10 mars 2009

Purim

Idag firas Purimhögtiden i Israel. Bakgrunden till högtiden finns i Esters bok. Jag rekommenderar den som har tid att sitta ner och läsa bokens tio kapitel.(Den finns i Gamla testamentet efter Krönikeböckerna, Esra och Nehemja).
Trots att händelserna utspelade sig för 2500 år sedan är boken mycket aktuell.
(Persien heter idag Iran)

Från israeliska ambassadens hemsida Stockholm:
Purim är ännu en rabbinsk högtid i början av våren och infaller den 14:e Adar (den 15:e Adar i städer omringade av mur). Purim firas till minne av judarnas befrielse från belägringen de levde under i Persiska riket under kung Artaxerxes, vilket återges i Esters bok i Bibeln. Denna högtid kompenserar högtidligheten som präglar många av de andra judiska helgerna, och påbjuder istället munterhet och uppsluppenhet. Skolorna håller stängt, allmäna festligheter hålls överallt, tidningarna publicerar skämtnotiser som påminner om 1:a april, barn (liksom vuxna) klär ut sig i maskeradkostymer och när den festlika läsningen av Esters bok sker, ljuder skrammelredskap närhelst Haman’s namn nämns. Ortodoxa judar dricker sig smått berusade, inom vissa gränser, och utför en detaljerad lista med plikter: man skänker allmosor, man läser Esters bok både på kvällen liksom morgonen efter, man utbyter läckerheter och firar med en fullfjädrad högtidsfest.

"En förolämpning av muslimer"

Den internationella brottmålsdomstolen i Haag har utfärdat en arrestringsorder för Sudans president Omar al-Bashir. Detta har väckt olika reaktioner.
Bl a. Syrien, Iran och Hamas har sänt representanter till Khartoum för att visa presidenten sitt stöd.
Iranska parlamentets talman, Ali Larijani, sade att arresteringsordern är en förolämpning av muslimer.
Svenska Dagbladet säger att det i Sudan handlar om 300.000 döda och 2,7 miljoner flyktingar i Darfur.
Någon kanske undrat om Iran kommer att vara beredd att använda kärnvapen mot Israel, trots de katastrofala följderna. Irans stöd till president Omar al-Bashir ger svaret, 300.000 döda av den egna befolkningen är inget problem.
Iran and Hamas back Sudan's Bashir
De senaste veckorna har man kunnat läsa olika rapporter om när Iran beräknas få tillgång till kärnvapen och när Israel kan se sig tvungen att slå till mot Iran.
En del påstår att det redan börjar vara för sent att hindra Iran andra tror att det finns gott om tid.

söndag 8 mars 2009

Tennis och hat mot Israel i Malmö

Inför Davis Cup turneringen i Malmö började kommunalpolitiker bedriva utrikespolitik. När de inte kunde hindra israelerna att spela i Malmö såg de till att matcherna spelades inför tomma läktare. Till vilken nytta kan man fråga sig?
Nyhetsmedia i Finland har rapporterat att matcherna spelades utan publik av säkerhetsskäl men bl .a. Rickard Wendell säger på sin blogg såhär:
"Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) försöker i dag försvara det rödgröna styrets hantering av Davis Cup-matchen i staden den 6-8 mars. Han hävdar att beslutet att spela matchen inför tomma läktare togs av strikta säkerhetsskäl. Jag tillåter mig att tvivla. Jag kan inte se att det inte skulle finnas möjligheter att bl a via riktad biljettförsäljning och rigorös insläppskontroll hantera åtminstone någon publik. Jag noterar också att det sliras på fakta i Reepalus artikel. Räddningstjänsten har enligt uppgifter jag inhämtat inte deltagit i några möten av det slaget som omnämns i artikeln."
Rickard Wendell är ledamot i kommunalfullmäktige i Malmö och flitigt kommenterat händelserna kring tennismatcherna på sin blogg.

Händelsen har väckt mycket uppmärksamhet i Sverige, några exempel:
Såhär skriver Sydsvenskans ledare:
"Så att det nu i helgen blir protester mot Israels Davis Cup-lag, från dem som fördömer Gaza­offensiven, är inte mycket att orda om. Åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet gäller.
Men resten:
* Att de grupper som vill stoppa matchen inte tar avstånd från våldsverkare.
* Att fritidsnämnden beslutar om spel utan publik av ”säkerhetsskäl” och lägger sig platt inför ett – outtalat – hot. Oacceptabelt i en demokrati, oavsett om hotet kommer från terrorister eller illbattingar med gatsten.
* Att beslutet har en klar politisk slagsida – och föder misstanken om att fritidsnämnden i Malmö styr svensk utrikespolitik. "

Dagens Nyheter citerar bl.a. ledamoten i fritidsnämnden Carlos Gonzalez Ramos, som ansåg att matchen borde ha stoppats helt som en politisk protest mot Israel men att när det inte var möjligt var tomma läktare bästa lösningen.

De vill göra allt för att stoppa matchen
"Enda sättet att få makten att lyssna är att slå kniven i det kapitalistiska systemets hjärta, säger Andreas.Vi är inga våldspsykopater, men det är det enda språk makten förstår."

På lördagen ordnades det en demonstration "Stoppa matchen" som samlade betydligt färre deltagare än man väntat sig. Demonstrationen blev våldsam, en uppvisning i hat och vanvett.
När man ser på filmupptagningarna från händelserna kommer man inte från tanken att de våldamma demonstranterna uppmuntras till sina galenskaper av det stora antalet kameror och fotografer som fanns på plats.
Några kommentarer till händelserna i Malmö: Sverige förlorade i Malmö
Kravaller i Malmö-Polis drog vapen (video Sydsvenskan)
Rapport video

Ted Ekeroth var med och filmade demonstrationen hans film och kommentarer kan ses här.


Ja, och vem vann tennisturneringen? Israel vann 3-2 och för första gången sedan 1987 är Israel nu i kvartsfinal.
Israel beats Sweden 3-2 in Davis Cup

Judiska reaktioner på bråket i Malmö kan läsas här:
Sweden's anti-Israel apartheid policy is about more than sport

onsdag 4 mars 2009

Är någon beredd att försvara Israel?

Kanada har som enda stat upprepade gånger röstat emot ensidiga fördömanden av Israel i FN:s mänskorättsråd. När rådet nu haft sin årliga genomgång av situationen i olika länder har Kanada fått kritik av rådet. Här nedanför kan man se hur länder som Kina och Saudi-Arabien i mänskorättsrådet prisas för sitt arbete för mänskliga rättigheter medan Kanada och naturligtvis Israel kritiseras.
Mänskorättsrådets arbete skulle vara en fars om det inte samtidigt skulle vara så tragiskt att ett viktigt arbete för människor i svårigheter försummas.

En läsvärd artikel med samma tema kan läsas här: Yellow and blue stars

Det är EyeontheUN som sammanställt videoklippen och de skriver såhär:
"In the "new and improved" UN Human Rights Council, the worst human rights abusers are praised and admired. The Universal Periodic Review (UPR) is said to be the major innovation offered by the Council over its predecessor, the UN Human Rights Commission. In fact, the UPR has become a place where abusers are applauded and democracies are heavily criticized. When the discussion of a country's human rights record is over, the country involved is asked for a "response" to any recommendations for improvement. Watch EYEontheUN videos for the UN's treatment of China, Cuba, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkmenistan, and Uzbekistan, and their response to recommendations. And compare it to the UN's treatment of Israel and Canada. "
tisdag 3 mars 2009

Får vi rätt bild av situationen i Gaza?

Omvärlden lovar miljarder för att bygga upp Gaza, men hur stor är förstörelsen egentligen efter kriget?
Reportern Yvonne Green har besökt Gaza för att med egna ögon se hur läget är. Hennes rapport ger en något oväntad bild av situationen.
"Det Gaza jag såg var ett intakt samhälle. Där fanns inga hemlösa,inga sårade, hungriga eller dåligt klädda människor. Gatorna var livliga, butikerna fulla med broderade dräkter och jättestora kokkärl, marknadsplatserna var fulla med färskt kött och vackra produkter - de röda rädisorna var större än grapefruketerna.
En mor tillsammans med en 13 år gammal pojke berättade att de var trötta på att lämna sitt hem för att sitta på några ruiner hela dagarna för att berätta för pressen hur de hade överlevt..."
Läs hennes artikel här: Puzzled in Gaza
Antagligen är det så att vill man hitta förtörelse och elände i Gaza så hittar man det, men vill man se en annan verklighet än den som allmänt förmedlas så finns den också.

söndag 1 mars 2009

Några reflektioner 40 dagar efter att Gazakriget tog slut.

Det verkar som om ingenting skulle ha förändrats. Raketer skjuts dagligen mot Israel, precis som innan kriget.I lördags träffades en israelisk skola, det kunde ha blivit en katastrof men det var sabbat och barnen lediga.
Israel svarar med att ibland bomba några tunnlar vid gränsen till Egypten men inte kan de göra något för att stoppa raketbekjutningen.
Likheterna med kriget mot Hizzbollah för ett par år sedan är slående. Efter att Hizzbollah attackerat Israel slog Israel tillbaka. Först med flygvapnet sedan tveksamt med marktrupper.Som en följd av kriget dödades människor och eftersom omvärlden inte kan acceptera att människor dör i krig där Israel är inblandat tvingades parterna snart acceptera en vapenvila.(Att det dör hundra eller tusen gånger fler människor i andra konflikter väcker inga starka reaktioner)
Vapenvilan sågs av Hizzbollah som en seger. Deras inflytande i Libanon stärktes och de har i dagens läge fler och effektivare vapen än innan kriget.De kan på nytt slå till mot Israel när order från Iran kommer.
Trots att libanesiska och FN trupper stationerades i södra Libanon som ett resutat av vapenvilan finns alltså hotet från Hizzbollah kvar.
Efter Libanonkriget var omvärlden snabb med att komma med ekonomisk hjälp till Libanon.

Samma mönster upprepades i Gaza.Det verkar som om kriget avbröts utan att målen uppnåddes. Hamas förklarade sig som segrare och omvärlden har varit snabb med att lova ekonomisk hjälp till Gaza. Det verkar också som om Hamas skulle ha stärkt sin ställning båda bland palestinierna och internationellt. Samtidigt fortsätter alltså raketbeskjutningen mot Israel och nya vapen smugglas in till området.
De mål som Israel satte upp för operationen i Gaza var att det måste bli ett slut på rakektbekjutningen och vapensmugglingen, men båda fortsätter.
Varför verkar det vara omöjligt att påverka organisationer som Hamas och Hizzbollah?
Antagligen därför att de tänker och resonerar på ett för oss helt främmande sätt. De söker döden, inte livet. För dem är det högsta målet att dö i jihad, i krig mot Israel. Det finns ingen orsak för dem att försöka skona den egna befolkningen från död och lidande eftersom den högsta äran finns i att dö. Denna dödskult präglar starkt Hamas och den förekommer tydligt t.ex. i deras TV-program riktade till barn.
Frågan är hur man skulle kunna förändra ett samhälle som domineras av denna dödskult. Det tycks inte hjälpa med påtryckningar eller krig.
Förhandlingar och fredskonferenser tar de klart avstånd från.
Vad återstår? Det verkar ingen veta.
Det verkar som om ca en halv mïljon invånare i Israel fortsättningsvis tvingas leva i fruktan för raketerna från Gaza.
Om Israel vore som Ryssland skulle de kunna bomba Gaza tills det fanns bara ruiner kvar (som i Tjetjenien) men också då skulle antagligen någon kravla fram ur ruinerna och skjuta iväg en raket...

40 days after war, Hamas rule of Gaza gaining legitimacy

USA drar sig ur Durban II

USA meddelade i fredags att man inte kommer att delta i Durban II konferensen. "Utkastet till slutdokument från mötet har gått från dåligt till värre", sade USA:s talesman Robert Wood. "Den nuvarande texten kan inte räddas, och som ett resultat av detta kommer USA inte att delta i vidare förhandlingar om texten och kommer inte heller att delta i en konferens baserade på nuvarande text."
Förhoppningsvis drar de europeiska länderna samma slutsats vilket kunde leda till att hela konferensen inställs och FN:s mänskorättsarbete kanske kunde få en ny inriktning.

Det är i huvudsak de muslimska länderna som tagit fram dokumentutkastet och istället för att koncentrera sig på att bekämpa rasism, som är tanken med konferensen, kritiseras ensidigt Israel och dessutom vill man begränsa yttrandefriheten och förbjuda kritik av religion (islam).
Livni praises US boycott of Durban II

Information om Durban II kan läsas bl.a. på EyeontheUN:s hemsida.