tisdag 28 juli 2015

Israeliska sjukhus hjälper svårt skadade barn från Syrien

  Annett Häggblom besökte för en tid sedan Israel och skriver om vad hon fick se och uppleva.

 Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?

I norra Israel, ovanför Galileiska sjön ligger staden Safed. Det är en stad med blandad befolkning bestående av judar, araber och druser. I staden finns ett universitetssjukhus kallat Ziv Medical Center som betjänar de cirka 250 000 israeler som bor inom dess verksamhetsområde samt försvarsmakten och FN:s fredsbevarare i regionen. Men Ziv är inte ett helt vanligt universitetssjukhus, många av patienterna de senaste åren har varit krigsskadade syrier, vilket har inneburit nya utmaningar för sjukhuset.

Den israeliska försvarsmakten IDF upprätthåller ett fältsjukhus vid den syriska gränsen. Dit tar sig många sårade syrier för att få vård för de skador de fått i striderna inne i landet. I februari 2013 transporterade IDF för första gången 16 mycket svårt sårade syrier till Ziv för att dessa behövde få specialsjukvård, vilket inte ett fältsjukhus har möjlighet att ge. Fram till idag har 500 syriska patienter behandlats på Ziv. Sedan februari 2013 har dessa patienter utgjort knappt 5 % av alla sjukhusets patienter, men tagit upp över 50 % av bäddplatserna på intensivvårdsavdelningen.

Ett område som Ziv har specialiserat sig på är vård av mycket svårt skadade barn. Man har vårdat över 70 barn som alla har varit multiskadade, bland dem 11 där man varit tvungen att göra minst en amputation, och barn som genomgått amputationer redan vid något akutvårdssjukhus i Syrien eller Libanon. Så snart dessa skador läkts tillräckligt mycket provar man ut proteser för barnen och de får också tillgång till hjälpmedel som kryckor och rullstol som de får med sig när de skrivs ut från sjukhuset och får åka hem.

Sjukhuset har en klar filosofi när det gäller vården av mycket svårt skadade barn. Man har funnit några enkla riktlinjer som visat sig ge goda resultat också när skadorna är mycket svåra. För det första betonar man att det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med näringsrik mat. Det här har man konstaterat att också spelar en stor roll vid tillfrisknande från posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En annan princip som på samma sätt är viktig för tillfrisknandet från just PTSD är att så långt som möjligt undvika smärta. I de fall man inte kan undvika ett smärtsamt ingrepp har man bland annat hjälp av speciella ”medicinska” clowner som är hos patienten tillsammans med läkaren. Det tredje man betonar är att barnet ska ha sin förälder eller släkting hos sig på sjukhuset, få leka och gå i sjukhusets skola och i övrigt leva ett så normalt liv som möjligt. Några av barnen har ändå kommit till sjukhuset utan någon anhörig, vilket medfört ytterligare trauman för barnen. Dessa barn får ett speciellt stöd av lokala israeliska araber, som talar barnets språk, och som ställer upp som volontärer och kommer till sjukhuset för att vara tillsammans med barnet 6 timmar per dag.

Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?

måndag 27 juli 2015

Oroligheter på Tempelberget

Gårdagens oroligheter på Tempelberget i Jerusalem har delvis förklarats med att en ung judisk kvinna, Avia Morris, kallat Mohammed för ett svin efter ett besök på Tempelberget och oroligheterna skulle ha varit en reaktion på detta.
videon härunder kan man se hur den judiska kvinnan och hennes familj förföljs av muslimska kvinnor som ropar Allah Akbar och enligt en intervju i Jerusalem Post ropade de också "Itbach al-Yahud" ("döda judarna" på arabiska).
(video: http://bcove.me/eef4yut6)
Den judiska kvinnan arresterades senare av israelisk polis som anklagade henne för uppvigling till våld och för att ha förolämpat muslimerna.
De arabiska kvinnorna som förföljde den judiska familjen med sina rop finns det inga uppgifter om att skulle ha arresterats.
Tillfället när Morris yttrade orden om Mohammed lades upp på internet och många visade sitt stöd för de skrikande araberna och krävde att Morris och hennes dotter skulle dödas. Veterligen har inga av dessa heller arresterats.
Någonting är fel någonstans.

Woman who called Muhammad a pig after Temple Mount visit: I could no longer stay silent 

Jordan rails against Israel’s ‘violation’ on Temple Mount
"Hours after clashes, Hashemite Kingdom says visit by hundreds of Jews on day of mourning for destruction of temples ‘designed to ignite hostility’

... Ensuing skirmishes between police and Muslim rioters on the Temple Mount left four police officers injured. Several Arab protesters were arrested. Footage uploaded by the Israel Police of Sunday’s incident appeared to show masked Palestinian protesters throwing rocks and firing firecrackers at officers..."

 En av de arabiska representanterna i Knesset har sällat sig till dem som påstår att det aldrig har funnits något judiskt tempel på Tempelberget.

söndag 26 juli 2015

Palestinierna förnekar judarnas historia

Judarna sörjer  på Tisha B'Av templets förstörelse (586 f.Kr. och 70 e. Kr) Det första och andra templet förstördes på samma datum enligt den judiska kalendern.
Samtidigt som judarna sörjer och kommer ihåg sin historia gör de palestinska myndigheterna och ledarna vad de kan för att förfalska historien och förnekar att det överhuvudtaget funnits något judiskt tempel i Jerusalem.
 Palestinian Media Watch raporterar:

PA: Jerusalem never had a Jewish Temple

 

PMW Bulletins
PA: Jerusalem never had a Jewish Temple
   
 Palestinian Authority: Israel is "Judaizing" Jerusalem,
creating a false Jewish history,
and destroying Arab Muslim Palestinian history

PA Deputy Minister:
Palestinians were present in Jerusalem
"centuries before the Jewish religion"
and Israelis "are stealing history and geography"

Official PA TV:
Israeli excavations are "evil projects" to achieve an "evil goal":
"Full control over the Al-Aqsa Mosque
and building the alleged Temple in its place"

"The Judaization octopus devours the [Palestinian] historic sites"


 
[Website of Fatah's Information and Culture Commission, July 13, 2015]

Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

Today, on Tisha B'Av, Jews mourn the destruction of the first and second Temples in Jerusalem (586 BCE and 70 CE). However, the Palestinian Authority denies that there ever was a Temple, consistently referring to Solomon's Temple as "the alleged Temple." Moreover, the PA also teaches its people that there was never a Jewish history in Jerusalem.

The Palestinian Authority claims persistently that Israel is "Judaizing" Jerusalem, as
Palestinian Media Watch has documented. Israel is said to:
- falsify historical artifacts in order to prove a "false" Jewish history in Jerusalem
- destroy Palestinian and Islamic relics and signs of an Arab presence in the city
- plot to take over and destroy the Al-Aqsa Mosque in order to rebuild the "alleged Temple"
 in its stead

The cartoon above published by Fatah captures this Palestinian narrative. Israeli soldiers are shooting their rifles and rolling a Torah scroll over the word "Jerusalem" which is bloodstained. 
[July 13, 2015] Israel is said to be forcing a fake Jewish history on Jerusalem.

Five recent PA TV programs repeated these historical revisions:

1. PA Deputy Minister of Jerusalem Affairs Salwa Hadib recently declared that "the Palestinian people has been present in it [Jerusalem] for thousands of years... centuries before the Jewish religion." She also claimed that Israelis "are stealing history and geography": 

PA Deputy Minister of Jerusalem Affairs and member of Fatah's Revolutionary Council Salwa Hadib: "Jerusalem is not only a religious city. Jerusalem is civilization. It has been a Canaanite city for thousands of years. The Palestinian people has been present in it for thousands of years, whether it was in Babylon, Assyria or Canaan, they [the Palestinians] gathered in the area before anything else, centuries before the Jewish religion... An Israeli engineer and an archeologist brought Israeli coins - shekels and agoras - and threw them on the ground before the renovation [of the Al-Karmi neighborhood in Jerusalem] in order to prove, after dozens and hundreds of years, that 'we (i.e., the Israelis) were present here.' They are stealing history and geography."
[Official PA TV, May 24, 2015]
2. A PA TV host agreed with a researcher of political Islam who stated on PA TV that "the vision of the Zionists" is to "destroy the Al-Aqsa Mosque" and "find the Temple." The researcher claimed Israel has not found "even one remnant" that proves the existence of the Temple: 


Political Islam researcher Muhammad Hijazi: "The vision of the Zionists and the extremist settlers for the holy city: They try to take over and divide the Al-Aqsa Mosque. They want to destroy the Al-Aqsa Mosque while talking about the Temple of Solomon. For 20 years, Israel has been digging under the foundations of the Al-Aqsa Mosque. They have conducted tens of thousands of research projects in order to find the Temple of Solomon under the Al-Aqsa Mosque, but they haven't found even one remnant that verifies this. The political goal is to Judaize the entire city of Jerusalem and expel its Palestinian residents..."
PA TV host: "They hope that tomorrow morning the Al-Aqsa Mosque will be destroyed... As you said, they are trying to actually destroy the Al-Aqsa Mosque..."
Member of General Secretariat of the Union of Religious Scholars in Syria, Saber Al-Fara: "Not just for 20 years. They have been trying to destroy the Al-Aqsa Mosque for 60 years!"
[Official PA TV, June 4, 2015]

Click to view

3. Official PA TV recently stated that Israeli excavations are "evil projects" to achieve an "evil goal": "full control over the Al-Aqsa Mosque" and "building of the alleged Temple in its place":PA TV narrator: "The Jews conquered it [Silwan neighborhood] along with Jerusalem [in 1967]. From then on, there have been plans to Judaize and to erase Arab and Muslim antiquities through tunnel excavations and theft of antiquities, and by fabricating a fake Jewish name, such as the 'City of David.' This is Silwan... Through these evil projects, the Israeli occupation seeks to restore the alleged Kingdom of David and to build his palace there, in order to achieve its evil goal: Full control over the Al-Aqsa Mosque and building the alleged Temple in its place." 
[Official PA TV, May 9, 2015]

Click to view

4. A PA TV program entitled The Citadel of David, strong resolve and pride against the Israeli forgery, claimed that the Israeli Tower of David Museum has become "a Judaizing museum" that tells of "the alleged Temple":

 
Official PA TV narrator: "In 1980, the occupation changed it [David's Citadel] into a Judaizing museum called the 'David Citadel Museum' (i.e., Tower of David Museum), which tells the story of the alleged temple. It displays the Talmudic narrative, remains of rocks - that are claimed to be from the period of the Temple, paintings, exhibits, models, signs, and advanced audio systems - that tell an imaginary Hebrew history, especially the Talmudic details about the alleged temples, the first and second ones."
[Official PA TV, March 14, 2015]
Click to view

5. Yet another PA TV narrator reiterated the libel that Israel is erasing Palestinian landmarks, referring to "the Judaization octopus" which "is spreading [its arms] to devour what is left of the historic sites that left their mark on the city for thousands of years."PA TV narrator: "The occupation authorities are working incessantly to change the character of occupied Jerusalem. The Judaization octopus is spreading [its arms] to devour what is left of the historic sites that left their mark on the city for thousands of years. One of those sites is the Silwan Spring (i.e., Gihon Spring), which the occupation later turned into Talmudic walking trails..."
PA TV reporter: "We are at the Silwan pool. This is a historic site with definite Arab-Palestinian-Canaanite roots and history."
[Official PA TV, March 11, 2015]

The
denial of Jewish history in Jerusalem and rejection of the existence of the Temple by the PA and Fatah - both headed by Mahmoud Abbas - has been documented in depth by Palestinian Media Watch, as has the PA claim of Israeli falsification of artifacts and heritage theft.
 
 
Notes: 
The Silwan Spring (Gihon Spring) - A natural water spring, used as a primary water source of ancient Jerusalem. The spring is located in the City of David national park, in the area of the East Jerusalem neighborhood of Silwan.

The Silwan Pool (Shiloah\Siloam Pool) - A pool for water storage, located in the City of David national park, in the area of the East Jerusalem neighborhood of Silwan. The pool seems to have been dug and first been in use during the First Temple Period (circa 1000 - 586 BCE). The pool was expanded during the Second Temple period (530 BCE - 70 CE) as part of Jerusalem's elaborate water system, but went out of use following the destruction of the Second Temple in 70 CE. A Byzantine church and an additional pool were built at the site in the 5th century CE.

The PA term "Arab-Palestinian-Canaanite" is an anachronism. Canaan is a biblical name for the land of Israel dating back to the second millennium BCE. The name "Palestine" was only used much later in the 2nd century CE, after the Romans changed the name of Judea/Israel to "Palaestina" to punish the Jewish nation for their revolt. The Arab conquest of the area only took place in the 7th century CE.

fredag 24 juli 2015

En bra analys av läget i Mellanöstern

Israels FN-ambassadör Prosor talar om läget i Mellanöstern. Värt att lyssna på!


Palestinska myndigheterna hedrar terrorister

Några exempel på hur de palestinska myndigheterna under den senaste tiden hedrat terrorister:

 Palestinian Authority heroes:

Uday Abu Jamal var med och dödade fyra personer i en synagoga i Jerusalem för ett år sedan. Han presenteras som en martyr (Shahid).

Mutaz Hijazi försökte mörda rabbi Yehuda Glick senaste år i Jerusalem, också han presenteras som Shahid.

Guvernören över Ramallah lade den senaste veckan ner kransar på gravarna som tillhör terroristerna som  1975 tog sig från Libanon till Tel-Aviv och dödade elva personer när de tog sig in på Savoy Hotell.


Abu Sukkar fyllde 1975 ett kylskåp med sprängämnen och detonerade bomben i Jerusalem varvid han dödade 15 personer.
Guvernören över Ramallah, Laila Ghannam yttrade följande ord när hon hedrade honom med en kransnedläggning:
"Den anda som fanns hos Abu Sukkar är den anda av frihet som brinner i våra själar och våra liv. Vi kommer att förbli lojala till vägen som denne store kämpe gick, han som offrade sitt liv för Palestinas frihet och självständighet."

Palestinian Authority heroes - continued:
Issa Karake, PA Parliament Member and Director of PLO Commission of Prisoners' Affairs, praised the bomber as someone who "set an example": 

Karake: "Ahmad Abu Sukkar was a real man, fighter, and human being who left his mark on everyone. He set an example of giving, resolve, and heroism. We are proud of him for being one of the symbols of the Palestinian national struggle and a symbol of the male and female prisoners' struggle for freedom and honor."

Israels FN-ambassadör:

"Detta är inte avrustning utan en tidtabell för Iran att bygga kärnvapen" 
 
“In five years, the embargo against conventional weapons will end; in eight years, they can acquire missile technology; in 10 years, unlimited centrifuges,” Prosor said at the Security Council’s monthly discussion on the Middle East. “This is not disarmament, this is a timetable for Iran to build nuclear weapons.”


Leading EU negotiator with Iran held quiet talks in Jerusalem

torsdag 23 juli 2015

Finland och Sverige röstade för resolution som fördömde Israel

Ännu ett exempel på Israelhatet inom FN. Inga andra stater fördömdes utom Israel.
Finland och Sverige röstade för resolutionen.

With EU Support, UN Casts Israel as Worst Violator of Economic and Social Rights

(UN Watch) 
GENEVA, July 22 – The UN’s 54-nation Economic and Social Council singled out Israel as the only violator of economic and social rights in the world, by a resolution adopted on Monday by a majority of 42 states including all EU members.

Israels ambassadör i Finland ger sin syn på Iranavtalet

Israelin Suomen-suurlähettiläs HS:n mielipidepalstalla: Iranin ydinsopimus on uhka koko Lähi-idälle

"Historia ei toista itseään. Menneisyyden virheiden sivuuttaminen voi kuitenkin johtaa niiden toistamiseen. Iranin ja niin kutsuttujen P5+1-maiden välinen sopimus herättää mielleyhtymiä aiempiin sopimuksiin, joihin kohdistettiin suuria toiveita...

... Kun otamme huomioon Iranin jatkuvan hämäys- ja salailupolitiikan sekä ennen kaikkea YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien toistuvat rikkomukset, voiko sopimusta todellakin pitää merkittävänä askeleena kohti koko Lähi-idän tilanteen vakauttamista?"

måndag 20 juli 2015

Israels ambassadör i Sverige om Iranavtalet

Ett ja till iranska kärnvapen betyder ökad terrorism (Isaac Bachman)

"Det är ingen slump att extremister jublar över avtalet som ingåtts om Irans kärnvapenprogram. Förlorarna är offren för terror och förtryck i hela Mellanöstern, liksom Irans kämpande demokratiska opposition, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman."


"Iran är världens ledande terrorfinansiär och själva motorn bakom de fundamentalistiska terroriströrelser som nu går på offensiven i hela Mellanöstern. Landet har också visat sig utgöra ett mycket konkret hot mot västerlandet och hela den demokratiska världen.
Utan den hänsynslösa teokratin i Teheran skulle fundamentalistvågen i regionen knappast varit möjlig – och det är ingen slump att extremismens företrädare nu jublar över det avtal som ingåtts med Iran om dess kärnvapenprogram. Ett avtal som i praktiken innebär en seger för terror och fundamentalism och som reser mycket allvarliga frågor inför framtiden.
De tillgångar som nu görs tillgängliga för Iran - inledningsvis kanske uppemot 150 miljarder dollar – kommer utan tvivel att investeras i terrororganisationer som Hizbollah och Hamas och väpnad kamp i en hel rad länder från Irak och Syrien till Libanon och Jemen. De kommer även att användas till att stärka greppet över den iranska civilbefolkning som lever under en av världens mest repressiva regimer. Allt detta sker nu med västvärldens tysta acceptans..."

söndag 19 juli 2015

Big deal?

Big deal? Av Tomas Sandell

 "...
 • The Iranian leaders who are seen smiling alongside Federica Mogherini and John Kerry at the nuclear summit in Vienna represent a government that has vowed to wipe Israel off the world map — and this is non-negotiable. It remains a mystery that a UN member state that is openly committed to the destruction of another UN member state, is even allowed to be part of the international community, let alone be entrusted with a ”peaceful” nuclear programme. The same regime that is denying the Holocaust is now dreaming of repeating it — this time with a nuclear bomb.
 • Iran is not only persecuting its own people and violating their fundamental freedom and human rights, but is also the main sponsor of terrorism in the Middle East and around the world. Just a few days before the nuclear agreement was signed in Vienna, crowds were shouting ”Death to Israel” and  ”Death to America” in the streets of Tehran. Let there be no mistake: in Tehran, no crowd is free to shout anything if it does not have the support of the government. If we trust Iran to cooperate with the nuclear programme inspectors, we may as well believe them when they say ”death to the Jews”.
If any continent should be concerned with a nuclear Iran, it should be Europe. However, this does not seem to be the case. Is it merely a coincidence or is it perhaps a coordinated policy, that at the same time as the European Union is about to lift its sanctions against the Islamic State of Iran, it is preparing new measures to sanction Israeli goods produced in the disputed territories?
It will probably not be long before Iranian-sponsored terrorist groups such as Hezbollah and Hamas, are taken off the EU blacklist of terrorist organisations as long as they promise not to target European and American security interests.
Europe should know better. We have trodden the slippery slope of appeasement before. The failure cost 6 million Jewish lives. But it did not stop there. Before the war against Hitler was over, 60 million lives were lost. The lesson is as simple as it is brutal. When a dictator openly states his goal to eliminate a people or a nation state, he will do everything in his power to achieve that goal. And to answer my friend, the senior EU official with whom I spoke on Holocaust Remembrance Day — it has everything to do with Israel."

fredag 17 juli 2015

Internationella brottmålsdomstolen förklarar krig mot Israel

ICC förklarar krig mot Israel skriver professorn i juridik Avi Bell.
ICC har nu tydligt visat att den egentligen inte är någon domstol utan en politisk organisation som likt många andra politiska organisationer förklarat krig mot Israel.
ICC har med rösterna 2-1 röstat för att åklagaren Fatou Bensouda skall återuppta undersökningarna angående Israels krigsförbrytelser i samband med  Mavi Marmara incidenten 2010.
Fatou Bensouda hade redan för sju månader sedan lagt ner fallet och det är unikt i ICC:s historia att hon får order att återuppta fallet.
Det ser nu ut som om ICC likt FN:s råd för mänskliga rättigheter börjar specialbehandla Israel och tillämpa regler för Israel som inte tillämpas i några andra situationer. Därmed har ICC förlorat sin trovärdighet som en oberoende domstol som förtjänar respekt.
Ifall ICC skulle tillämpa samma regler på andra än Israel skulle domstolen översvämmas av tusentals fall som egentligen inte har någonting med domstolens verksamhet att göra.
Det finns tydligen väldigt få institutioner som man längre kan ha någon respekt för men en av domarna, Péter Kovács, verkar att vara en riktig domare med sinne för rättvisa.

Domaren Péter Kovács som röstade mot beslutet att återuppta fallet säger såhär (The Times of Israel):
"There is a strong dissent to the Pre-Trial Chamber’s ruling by Judge Péter Kovács that addresses the issues far more persuasively. First, Judge Kovács points out, it requires serious distortion of both the facts and the law to come to the conclusion that Israel committed any crimes at all. As Kovács noted, “The injuries sustained by the individuals on board the Mavi Marmara were apparently incidental to lawful action taken in conjunction with protection of the blockade.” Kovács observes, “a ship that is non-violent and not resisting may nonetheless be captured because of its attempting to breach a blockade. It is clear that not only was it the Mavi Marmara’s intention to breach the blockade, but this was its main purpose, as an act of protest. With this in mind, Israeli forces had a right to capture the vessel in protection of their blockade. … Faced with a potential breach of the blockade, the IDF acted out of necessity.”
Moreover even if Israeli actions in stopping the flotilla were criminal, they are outside the jurisdiction of the court, because they are of insufficient “gravity.” The “gravity” rule states that the Court should only pursue the largest and most serious international crimes. It is clear that if there were any Israeli crimes here, they were not of that magnitude.
As Kovács writes, “Upon comparison, for instance, between the number of deaths in the flotilla incident with the number of murders and serious injuries which prompted [the] Pre-Trial Chamber [] to authorize, by majority, the Prosecutor to open an investigation into the situation in the Republic of Kenya, one may observe a huge discrepancy. The violence in the Kenya situation resulted in the death of about 1,220 and the serious injury of 3,561 persons in six out of the eight Kenyan provinces.” Kovacs concludes that it is doubtful that “the death of ten persons and the injury of 55 others in the context described in the Prosecutor’s report and the Comoros submission is sufficiently grave to warrant the opening of an investigation into this situation.”


ICC orders its prosecutor to consider 'Mavi Marmara' war crimes allegations against IDF

torsdag 16 juli 2015

Iranavtalet

När man läser tidningsrapporterna om Iranavtalet får man intrycket att ett stort steg mot fred i Mellanöstern har tagits.
Faktum verkar ändå vara att om parterna slutligt godkänner avtalet har man i bästa fall skjutit fram tidpunkten när Iran förfogar över kärnvapen med kanske tio år.
I utbyte mot detta lyfts sanktionerna mot Iran och landet får därmed tillgång till betydligt större ekonomiska resurser.
Avtalet verkar helt klart vara en seger för Iran och USA och de övriga förhandlarna gav efter nästan på alla punkter.
Förhoppningsvis är Iran för tillfället förhindrad att tillverka kärnvapen men det betyder inte att det blir en fredligare utveckling i Mellanöstern.
Om vi bortser från kärnvapenfrågan så är Iran en stat som är en stor understödjare av terrorism. Resultatet av detta syn även utanför Mellanöstern.
Iran stöder Hamas och Islamsk Jihad i Gaza, ekonomiskt och med vapen.
Iran inte bara stöder utan de styr Hizbollah som är en stat i staten i Libanon med en starkare armé än staten Libanon.
Iran är inblandad i striderna i Syrien på Assads sida med egna trupper och via Hizbollah.
Iran är inblandad i striderna i Irak på shiamuslimernas sida så också i Jemen.
Utvecklingen i dessa länder blir inte bättre av att Iran nu får mera ekonomiska resurser att satsa på terrorism och liknande verksamhet.
I Iran respekteras inte heller de mänskliga rättigheterna om man ser på rapporterna från Freedom House.
Enligt Iran Human Rights avrättades över 200 personer i Iran i juni, 12 varje dag.
Amnesty International uppger att Iran avrättat närmare 700 personer detta år fram till mitten av juli.

En faktor som också bör tas med i beaktande är att Iran upprepade gånger har hotat med att utplåna staten Israel och ständigt arbetar med detta mål i sikte.
I Israel betraktas Iranavtalet som ett dåligt avtal av både regeringen och oppositionen. Ifall det visar sig att farhågorna besannas och Iran fortsätter utvecklandet av kärnvapen kan Israel se sig tvungen att ingripa militärt vilket inte är den fredliga utveckling som nu utmålas i väst.

”Ett förbluffande historiskt misstag”

Six Strikes against the Nuclear Deal with Iran (Efraim Inbar)
" EXECUTIVE SUMMARY: The very bad agreement reached yesterday between the Western powers and Iran underscores the weakness of the US; grants Iran nuclear legitimacy; spurs nuclear proliferation in the region; bolsters Iran’s ability to project force and support terrorism; changes the balance of power in the region in favor of Iran; and brings the US into sharp conflict with Israel, leading perhaps to an Israeli military strike on Iran."

 "I have read every mind-numbing page of the Iran nuclear agreement. It is a serious document, negotiated by serious people. It includes a series of impressive restrictions on all aspects of Iran's nuclear program for many years, some lasting a quarter century.
But it is much more than just a technical accord. It is a strategy paper that maps Iran's emergence as a regional power, with the full blessing -- even support -- of the United States and the international community..."

 Document states Tehran can continue enriching uranium at 3.67% for 15 years, can keep 6,104 centrifuges running, 1,044 of them at secretive Fordo siteChart Comparing Statements of President Obama on Iran and President Clinton on North Korea

President Obama's Statement on the Nuclear Agreement with Iran (July 14, 2015) President Clinton's Remarks on the Nuclear Agreement with North Korea (October 18, 1994)
On the Objectives of the Agreements
"After two years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not: a comprehensive long- term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change, change that makes our country and the world safer and more secure." "Today, after 16 months of intense and difficult negotiations with North Korea we have completed an agreement that will make the United States, the Korean Peninsula, and the world safer."
On the Content and Implementation of the Agreements
Every pathway to a nuclear weapon is cut off, and the inspection and transparency regime necessary to verify that objective will be put in place.... Because of this deal we will for the first time be in a position to verify all of these commitments. That means this deal is not built on trust. It is built on verification." "This agreement represents the first step on the road to a nuclear-free Korean Peninsula. It does not rely on trust. Compliance will be certified by the International Atomic Energy Agency."
On the Implications of the Agreements
"A different path, one of tolerance and peaceful resolution of conflict, leads to more integration into the global economy, more engagement with the international community and the ability of the Iranian people to prosper and thrive. This deal offers an opportunity to move in a new direction. We should seize it." "It's [this agreement] a crucial step toward drawing North Korea into the global community .... The United States and North Korea have also agreed to ease trade restrictions and to move toward establishing liaison offices in each other's capitals. The offices will ease North Korea's isolation."
On Support for Regional Allies
"We will continue our unprecedented efforts to strengthen Israel's security, efforts that go beyond what any American administration has done before." "And the United States has an unshakeable commitment to protect our ally and our fellow democracy South Korea. Thirty-eight-thousand troops stationed on the Peninsula

fredag 10 juli 2015

Vid gränsen till Gaza


När palestinier dör i häktet

Av Khaled Abu Toameh:
 "Likt mainstreammedierna i Väst, väljer FN att blunda när palestinier torterar eller dödar andra palestinier.

Palestinska myndigheten och Hamas hävdar att de tre männen begick självmord. När tre fångar dör på mindre än en vecka borde varningsklockorna ringa. Men propalestinska grupper och människorättsaktivister bryr sig inte om palestiniernas mänskliga rättigheter – om inte Israel kan hållas ansvarigt. Deras besatthet av Israel har gjort dem blinda för den svåra situation palestinierna har under Palestinska myndigheten."

torsdag 9 juli 2015

Does an ‘ally’ have the right to redefine Zionism?

Läsvärd baskunskap som många saknar!
Does an ‘ally’ have the right to redefine Zionism?  (Jerusalem Post)

tisdag 7 juli 2015

Vem är jude?

PLO:s ambassaör i Chile, Imad Nabil Jada’a säger att det inte finns något judiskt folk.
Addressing members of the “Gran Logia” Masonic Lodge, Jada’a said that Palestinians “don’t recognize the existence of the Jewish people” as there is not, in fact, any such people.

Den israeliska ministern för religiösa frågor, David Azoulai säger å sin sida att personer som inte hör till den ortodoxa grenen av judendomen inte heller kan kallas för judar.
På sätt och vis ger minister Azoulai PLO ambassadören rätt. Båda verkar anse att det enbart handlar om religion när det skall definieras vem som är jude.
Premiärminister Netanyahu var snabb med att påpeka att detta inte var regeringens åsikt.

PLO ambassador endorses Protocols of the Elders of Zion

Religious Services Minister: I cannot say that Reform Jews are Jews 

Netanyahu rejects minister's claims that Reform Jews are not Jews
" Netanyahu said that he had spoken to Azoulai "to remind him that Israel is a home for all Jews and that as Minister of Religious Affairs, he serves all of Israel’s citizens.”

Shas minister clarifies Reform remarks: Jews, even if they sin, are still Jews 
 "Bayit Yehudi chairman and Minister of the Diaspora Naftali Bennett took to Facebook and Twitter in support of the non-Orthodox Jewish movements.

Writing on his Facebook page he said “All Jews are Jews. Whether conservative, reform, orthodox, haredi or secular. And Israel is their home. Period.”

Ännu ett FN fördömande

UNESCO har antagit en resolution där Israel ensidigt  fördöms för olika åtgärder de skall ha företagit sig i Jerusalem.
Resolutionen är full av förvrängningar och helt bortkopplad från verkligheten säger man från israeliska utrikesministeriet.
Resolutionen anklagar bland annat Israel för illegala utgrävningar i Gamla stan, för att förorsaka skador på strukturer på Tempelberget,för att förhindra restaureringsarbeten på Tempelberget och för att skada utsikten över Gamla stan med utbyggnaden av spårvagnsnätet.
Det beklagade också olika israeliska projekt i och runt gamla staden och Västra muren, som kallas "Buraq Plaza."

Israel slams UNESCO for ignoring Jewish, and Christian, connection to Jerusalem (Jerusalem Post)
" Foreign Ministry director-general Dore Gold issued a statement saying that not only does the resolution gloss over any Jewish connection to Jerusalem, but also fails to acknowledge Christianity's ties to Jerusalem, and refers to the Temple Mount area only as a "Muslim holy site of worship."

söndag 5 juli 2015

Iranavtalet

Ett avtal med Iran som skall förhindra dem att skaffa kärnvapen borde fås till stånd inom de närmaste dagarna.
Eftersom ingen utomstående riktigt vet vad man hittills kommit överens om finns det bara rykten och "läckor" från förhandlingarna att ta fasta på.
Efter att AP publicerat ett förslag till slutdokument reagerade Israel argt och en talesman för premiärminister Netanyahu sade att för varje dag som går gör de sex "stormakterna" fler och fler eftergifter till Iran och till och med bryter mot sina egna riktlinjer.
Med det avtal som nu kan skönjas kommer Iran att ha kärnvapen inom tio år om de följer avtalet och snabbare om de bryter mot det sades det i uttalandet.
USA:s nästa president? Hillary Clinton varnar för att trots att ett avtal kanske kan uppnås kommer det inte att sätta stopp för det hot som Iran utgör för omvärlden.


US will not 'shave at the margins' for Iran deal, Kerry says

 “I’m hoping it’s a strong, verifiable deal that will put the lid on Iran’s nuclear weapons ambitions,” Clinton said. “Even if we are successful, however, Iran’s aggressiveness will not end.”
“They will continue to be the principle state sponsor of terrorism,” Clinton said. “They will continue to destabilize governments in the region and beyond. They will continue to use their proxies like Hezbollah. And they will continue to be an existential threat to Israel.”

UNHRC röstade för resolution om Gazakriget

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade med stor majoritet för en resolution som behandlade senaste sommars Gazakrig. (41 för, 1 emot (USA) och 5 avstod från att rösta, bland dem Indien)
EU länderna arbetade för att urvattna resolutionen som lades fram av den palestinska delegationen stödd av de muslimska staterna och röstade sedan för den.
Det är ännu ett exempel på EU-ländernas moraliska förfall. Resolutionen i sig själv är omoralisk och ett uttryck för den negativa specialbehandling Israel utsätts för i UNHRC. Det enda rätta skulle ha varit att rösta mot den.

UN Human Rights Council adopts resolution on 2014 Gaza war 

READ: Full text of UNHRC Gaza resolution 

Analysis: Looking at the cup half-full in UN human rights council vote

UN Gaza report incentivizes terror, militaryexperts warn


 "Forty-one of the 47 UNHRC council members voted in favor of the resolution, including the eight sitting European Union members: France, Germany, the UK, Ireland, the Netherlands, Portugal, Latvia and Estonia.

Only the US, which last week slammed the report as biased, voted against. Israeli officials thanked the US for its “principled” position...
... The resolution made no mention of Hamas or of its role in the conflict,..."


 "Prime Minister Benjamin Netanyahu said in response to the vote — which was supported by all European members of the UNHRC — that “the UN’s Human Rights Council cares little about the facts and less still about human rights.” 


Ett exempel på mellanösternpolitik:
Analysis: Making sense of Germany’s vote against Israel in the UN Human Rights Council

Maktkamp inom PLO

Abbas ser till att ingen kommer åt att hota hans position.

 • "Det är ingen hemlighet att flera högt uppsatta palestinska tjänstemän ser sig själva som eventuella efterträdare till Abbas. Precis som sin föregångare Yassir Arafat har Abbas envist vägrat dela makten med någon. Och precis som Arafat fortsätter han att driva Palestinska myndigheten som om det vore hans privata kungarike.
 • I den palestinska kulturen är det viktigare att man tar examen från ett israeliskt fängelse än från Texasuniversitetet i Austin. En palestinier som utför en attack mot Israel har mer "cred" bland sitt folk än en som har studerat vid Harvard eller Oxford.
 • Det tog alldeles för lång tid för Salam Fayyad att inse att det inte spelar någon roll hur många bra saker han gör för sitt folk – i slutänden kommer han att dömas efter sitt bidrag till kampen mot Israel, inte efter hur mycket humanitärt och ekonomiskt stöd han ordnar."

  Mahmoud Abbas appoints Saeb Erekat to secretary-general of PLO (Jerusalem Post)
  " Palestinian Authority President Mahmoud Abbas on Saturday appointed Saeb Erekat to the post of secretary-general of the PLO.

  Erekat, who served as chief PLO negotiator for the past two decades, will replace Yasser Abed Rabbo, whom Abbas fired last week.

  The move improves Erekat’s chances of eventually becoming head of the PA.

  Erekat and several other Palestinian officials in Ramallah see themselves as candidates to succeed the PA president.

  Abed Rabbo, a veteran PLO official and former information minister, was fired after falling out with Abbas."