tisdag 31 mars 2015

Hotet från Hizbollah

De lokala myndigheterna i Israel har fått uppdaterad information om vad som kan förväntas vid en ny konfrontation med Hizbollah.
När man läser det inser man att de lokala myndigheterna i Israel står inför utmaningar långt utöver det vi vanligtvis tänker på när det gäller lokalförvaltning.
Hizbollah har kapacitet att avfyra 1000- 1500 raketer per dygn mot Israel. En liten stad i norra Israel får räkna med att träffas av tiotals raketer varje dag, hundratals personer kommer att skadas och lika många kommer att behöva evakueras.
Israels raketförsvarssystem kommer att användas för att beskydda strategiskt viktiga platser och militära installationer vilket betyder att civilbefolkningen kommer att tvingas lita på att skyddsrummen är tillräckligt effektiva, men 27 % av befolkningen saknar tillgång till skyddsrum.
Städer i södra Israel måste vara beredd på att många kommer att fly till området. Eilat kan räkna med att befolkningen ökar med 4 % under en krigssituation.
Local authorities warned of enlarged rocket threat from Hezbollah 

'Iran is placing guided warheads on Hezbollah rockets'  (Jerusalem Post)
" Speaking at the Israel Air and Missile Defense Conference in Herzliya, organized by the iHLS defense website and the Israel Missile Defense Association, Col. Aviram Hasson said Iran is converting Zilzal unguided rockets into accurate, guided M-600 projectiles by upgrading their warheads."

Iran som understöder och upprätthåller Hizbollah låter ännu en gång förstå att Israel skall förintas:

Knessets arbete påbörjades

Det nya Knesset har idag börjat sitt arbete.
I det nya parlamentet sitter 39 nya medlemmar och 81 medlemmar har varit med redan tidigare.
Det finns 29 kvinnliga medlemmar, fler än någonsin tidigare, 17 arabiska representanter och sammanlagt 10 partier.
Beskrivande är att de flesta medlemmarna av den förenade arablistan lämnade salen när Israels nationalsång sjöngs under invigningsfestligheterna.
Jag undrar om det finns ett liknande beteende i något annat demokratiskt land?
20th Knesset sworn in during celebratory first meeting

Fotboll om vapen mot Israel

Det palestinska fotbollsförbundet kommer vid FIFA:s kongress i maj kräva att Israel utesluts från verksamheten.
Det här är ett exempel på hur palestinierna på alla fronter försöker isolera Israel i internationella sammanhang.
Palestinians asks FIFA to suspend Israel from competition  (Jerusalem Post)

Beskrivande bild av läget i konflikten mellan Israel och palestinierna

Anklagelser om krigsförbrytelser har lagts fram de senaste dagarna både mot Israel och palestinierna.
Vad anklagelserna riktar sig mot är mycket beskrivande för konflikten.
Hamas anklagas för raketbeskjutning mot civila. Israel anklagas för att bygga bostäder.

Shurat Hadin som representerar 26 amerikanska medborgare som berördes av raketbeskjutningen som Hamas riktade mot Israels internationella flygplats senaste sommar har lämnat in ett klagomål till justitiedepartementet i USA.

 En av ledarna för PLO, Hanan Ashrawi anklagade i dag Israel för krigsförbrytelser efter att bygglov beviljats för 143 byggnader i Har Homa en förstad till Jerusalem.

Judarnas satsar på att bygga upp landet. Palestinierna skjuter raketer och protesterar mot att judarna bygger vidare. En lite förenklad bild av läget men beskrivande.

As Palestinians go to ICC, NGO files war crimes complaint against Hamas 

PLO member accuses Israel of war crimes over Har Homa

måndag 30 mars 2015

Vad är kristen sionism?

Sionism är namnet på den rörelse som arbetar för att judarna skall återvända till sitt hemland och för att judarna skall återupprätta sin nationalstat i Israels land.

Kristen sionism handlar helt enkelt om kristna som stöder judarnas rätt att återvända till sitt hemland.
Man tar Guds löften till judarna på allvar och tror att Gud har gett Israels land till det judiska folket för evig tid. Guds folk och landet han gett dem ingår i hans frälsningsplan för att rädda och återupprätta hela mänskligheten.
Läs mera här på engelska:

Eller se följande undervisning:


Irans kärnprogram

En lösning med Iran angående deras kärnprogram borde fås till stånd senast i morgon 31 mars.
Det är ännu oklart om man kommer att nå en överenskommelse men det är klart att ifall en överenskommelse blir klar enligt de riktlinjer som nu är kända kommer det att vara många som blir besvikna.
Israels premiärminister säger att ett avtal skulle vara en belöning till Iran för dess aggressionspolitik.
Netanyahu blasts emerging nuclear deal as 'a reward for Iran's aggression'(Jerusalem Post)
 "The deal emerging in Lausanne [Switzerland] sends a message that there is no cost for aggression, and in turn, that there is a reward for Iran's aggression,..
...Turning to the recent unrest in Yemen, Netanyahu criticized negotiators from the P5+1 powers - the US, UK, France, Russia, China and Germany - for "turning a blind eye" to the Iranian-backed Houthi rebels that continue to occupy more territory in their pursuit to gain control of the country."

Det är inte lätt att förstå sig på terminologin gällande kärnkraft och kärnvapen program men här får man en del förklaringar:

Det verkar som om förhandlarna skulle vara beredda att låta Iran bryta mot det icke spridningsavtal som Iran tidigare undertecknat ( Non-Proliferation Treaty). Om så är fallet kommer det att få katastrofala följder eftersom det betyder att andra länder också kan anse sig ha rätt att bryta mot det.
Iran har inte hittills samarbetat fullt ut med IAEA och det finns inga orsaker att tro att de kommer att göra det i framtiden.
För en lekman står det helt klart att anrikning av uran i den omfattning som Iran håller på med inte har något med fredlig kärnkraftutveckling att göra. Alla länder har rätt att utveckla och använda  kärnkraft, ifall det är det Iran håller på med finns det ingen orsak för dem att bråka med IAEA så som man gjort.

David Horovitz på TheTimes of Israel hör till dem som är oroliga:
"...I hope I’m wrong. I’m not certain. But we are plainly at a historical crossroads, and I worry — how could I not? — that a grave mistake is in the offing, with profound historical consequences, for Israel, the region, the free world. And it is the certainty with which you are pursuing what seems an unfathomable course of appeasement — of an enemy that reminds us all every day, in word and deed, that it is the enemy of the free world — it is that certainty of yours that worries me most of all."

Likaså ledaren i Jerusalem Post:
Reverse course 
"... What concerns Landau and others – such as Yukiya Amano, director-general of the International Atomic Energy Agency – is not just the number and quality of the centrifuges that Iran will be allowed to operate under the materializing agreement or the amount of enriched uranium the Iranians will be permitted to possess. Rather, what is truly worrying, as the US-led negotiators seem intent on signing a framework agreement by March 31, is that Iran continues to lie about its nuclear program, as it engages in terrorism not just in countries in the region – such as Yemen, Iraq, Lebanon, Gaza and Syria – but also in far-flung cities such as Caracas, Buenos Aires and Burgas..."


Israeli Defense Minister Yaalon Says Iran Nuclear Deal a ‘Tragedy for the Whole World’

As nuclear talks near deadline, Khamenei aide warns of West's 'deceptive tactics' 

Det mesta tyder på att Iran bara köper sig mera tid.
A reward for Iran’s noncompliance (The Washington Post)
 The question this raises was articulated months ago in congressional testimony by nuclear weapons expert David Albright: “If Iran is able to successfully evade addressing the IAEA’s concerns now, when biting sanctions are in place, why would it address them later when these sanctions are lifted?” In its rush to complete a deal, the Obama administration appears eager to ignore the likely answer.

söndag 29 mars 2015

Abbas vill att arabförbundet ingriper militärt i palestinakonflikten

Efter att de arabiska staterna kommit överens om att ingripa militärt i Jemen uppmanade Mahmoud Abbas dem i lördags att anta en liknande politik i relation till palestinierna.
Sin vana trogen vände han också upp och ner på verkligheten och anklagade Israel för sådant som  han själv håller på med:
  - Israel har övergett freden och valt extremism och rasism
  - Israel försöker ändra konflikten från en politisk konflikt till en konflikt mellan religioner
  - Israel använder Tempelberget för att öka spänningen i området
Allt detta är sant så länge han talar om sig själv!


Hamas kvar på EU:s terrorlista
En talesman för EU, Susanne Kiefer har meddelat att Hamas kommer att finnas kvar på EU:s terroristlista trots att en domstol tidigare slagit fast att beslutet baserade sig på bristfälliga utredningar.
EU har överklagat domslutet.

Röstningsresultat från FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) röstade i fredags igenom fyra resolutioner som fördömer Israel. USA var den enda stat som röstade mot resolutionerna. EU staterna röstade för tre av resolutionerna och lade ner sin röst en gång.
När det gäller EU staterna har jag inte längre något hopp om att de skall ge Israel en rättvis behandling. De saknar helt enkelt den moraliska ryggrad som skulle krävas.
USA:s ambassadör i rådet, Keith Harper uttryckte sin besvikelse över rådets uppförande:
"Vi är besvikna över att detta råd kontinuerligt pekar ut Israel för kritik utan att erkänna de våldsamma attacker som riktas mot detta folk...detta undergräver rådets trovärdighet."

Röstningsresultat för resolutionerna: 45 - 1, 1 avstod, 45 - 1, 1 avstod, 43 - 1, 3 avstod, 29 -1, 17 avstod.
Alla fyra resolutionerna lades fram av Pakistan på uppdrag av de islamska staterna (OIC).

US 'disappointed UN rights council continues to single out Israel’ 

Resolutions and Voting Results of 28th HRC Session (UN Watch)

Human rights in the occupied Syrian Golan (A/HRC/28/L.3)
Sponsor: Pakistan on behalf of the OIC
Vote result: 29 in favor, 1 against (United States), 17 abstentions (EU, Botswana, Japan, South Korea)


Right of the Palestinian people to self-determination (A/HRC/28/L.32)
Sponsor: Pakistan on behalf of the OIC
Vote result: 45 in favor, 1 against (United States), 1 abstention (Ghana)

Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan (A/HRC/28/L.33)
Sponsor: Pakistan on behalf of the OIC
Vote result: 45 in favor, 1 against (United States), 1 abstention (Paraguay)


Human rights situation in Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (A/HRC/28/L.34)
Sponsors: Pakistan on behalf of the OIC
Vote result: 43 in favor, 1 against (United States), 3 abstentions (FYROM, Paraguay, Botswana)

Jerusalem Trail

On the Jerusalem Trail, from statue of peace to valley of hell

Follow the lion with the walking stick on a journey through more than 2,000 years of capital history

fredag 27 mars 2015

Sverige och Saudiarabien

Zvi Mazel skriver i en artikel om krisen mellan Sverige och Saudiarabien som fick sin början när Sveriges utrikesminister Margot Wallström försökte kritisera Saudiarabiens inställning till mänskliga rättigheter.
Det finns all orsak att kritisera Saudiarabien, där anser jag att Wallström gjorde rätt.
Det sorgliga är att hon och Sverige därefter på grund av bland annat ekonomiska intressen har backat så till den grad att det inte finns något kvar av kritiken.
Det visar ännu en gång att arabiska/islamska länder med oljetillgångar kritiserar man inte ostraffat. Västvärldens ledare kommer högst troligt att fortsätta blunda för missförhållandena i dessa länder. Brott mot mänskliga rättigheter kommer ostört att få fortsätta och sharialagen stå över all annan lagstiftning medan affärerna med västvärlden rullar på.

Analysis: Sweden vs Saudi Arabia or the triumph of realpolitik 

I svenska riksdagen har krisen lett till bland annat följande interpellation:

Interpellation 2014/15:372 Bistånd till Palestina efter deras fördömande av Sverige

av Mathias Sundin (FP)
till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Sverige har nyligen erkänt staten Palestina och även meddelat att biståndet till den palestinska myndigheten höjs med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden.
Palestina, tillsammans med övriga medlemmar i Arabförbundet, fördömer nu Sverige och utrikesminister Margot Wallström. I fördömandet ger Palestina stöd till lagar baserade på sharia: “Sharia has guaranteed human rights and preserved people’s lives, possessions, honour and dignity.”
Ett av skälen till Sveriges erkännande av staten Palestina var att stödja de ”moderata krafterna”. I interpellationsdebatten den 20 november 2014 bekräftade utrikesminister Wallström att president Abbas tillhörde dessa moderata krafter.

Med anledning av Arabförbundets och Palestinas fördömande undrar jag om statsrådet Isabella Lövin tänker ta några initiativ till att minska biståndet till Palestina?

USA backar - Iran tar kontroll över Mellanöstern

Under Obamas tid har USA minskat eller tvingats minska sitt inflytande i Mellanöstern. Iran är den makt som fyller tomrummet efter USA.
USA verkar inte ha vilja att stå emot sina fiender eller att stå upp för sina (forna?) allierade. Visserligen är det kanske inte så stor skillnad på vänner och fiender i området. Saudiarabien, en långvarig allierad och Iran, en långvarig fiende, är båda diktaturer. Skillnaden är att Saudiarabien är sunni muslimsk och Iran shia. Det har alltid pågått en kamp mellan dessa och när USA nu genom förhandlingarna med Iran i sunnimuslimernas ögon gör allt för stora eftergifter får det konsekvenser för hela området.
USA:s agerande i området har inte alltid varit så lyckat men USA är i alla fall en demokrati som åtminstone i princip är för mänskliga rättigheter.
Iran däremot är en islamsk diktatur med allt vad det innebär. Irans ökande inflytande kan inte föra något gott med sig. Mardrömmen för grannstaterna är att Iran utvecklar kärnvapen.
Iran och shiamuslimerna dominerar nu helt eller delvis Libanon (via Hizbollah), Syrien, Irak och  Jemen.
Jemen är det senaste landet som USA tvingats lämna med svansen mellan benen och Iranstödda grupper tagit över kontrollen.
Med tillgång till kärnvapen skulle Irans vilja att öka sitt inflytande i området öka ytterligare. Det är alltså inte bara Israel som med misstänksamhet följer med förhandlingarna om Irans kärn(vapen)program.
Förutom Saudiarabien känner sig åtminstone Egypten och Jordanien hotade. Det är också dessa länder som nu gått till motangrepp i Jemen för att stoppa Iranstödda truppers framfart.Den arabiska operationen i Jemen har också stöd av bl.a. Sudan, Arabemiraten, Marocko, Kuwait, Qatar samt Turkiet och Pakistan.


Analysis: Sunni-Shi’ite wars going global 

Analysis: Iran is seeking hegemony via a nuclear deal 
 
Arab nations agree on unified military force amid Yemen fighting, Egyptian TV reports 

Saudi FM echoes Israeli, French concerns over Iran nuclear talks 

Yemen as a symptom (ledare Jerusalem Post)
"...There are no easy answers in places such as Yemen, Syria and Iraq. But the message being conveyed by the Obama administration is one of retreat packaged in euphemisms such as “light footprints” and “engagement.”

In the process, redlines have been crossed in Syria; a US-backed regime has been deposed in Yemen; and a pro-American, Israel-friendly regime in Egypt is being kept at arm’s length by Washington.

A foreign policy vacuum has been created and longtime American allies are being forced to look out for themselves, sometimes with less than satisfactory results. Yemen is a symptom of a fundamental ailment in US Middle East policy."

torsdag 26 mars 2015

Amnesty anklagar Hamas för krigsbrott

Amnesty International brukar vanligtvis rikta ensidig kritik mot Israel men gruppen har nu publicerat en rapport som starkt kritiserar Hamas och andra palestinska gruppers agerande under kriget senaste sommar.
Rapporten  bekräftar Israels uppgifter om att Hamas förde kriget i skydd av civilbefolkningen och angrep civilbefolkningen både i Israel och i Gaza.
Naturligtvis kritiseras Israel också i rapporten bland annat för att man inte byggt bomskydd åt beduinerna i Negev och man verkar också anse att Israel inte har rätt att försvara sig.

“Palestinian armed groups, including the armed wing of Hamas, repeatedly launched unlawful attacks during the conflict killing and injuring civilians. In launching these attacks, they displayed a flagrant disregard for international humanitarian law and for the consequences of their violations on civilians in both Israel and the Gaza Strip,”

"...In the deadliest incident believed to have been caused by a Palestinian armed group during the conflict, 13 Palestinian civilians – 11 of them children – were killed when a projectile exploded next to a supermarket in the crowded al-Shati refugee camp in Gaza on 28 July 2014, the first day of Eid al-Fitr..."

Amnesty International charges Palestinians with war crimes during Gaza conflic (Jerusalem Post)
 “The majority of Israel’s 8.3 million people, and all 2.8 million Palestinians in the occupied West Bank, are now within range of at least some of the rockets held by Palestinian armed groups in the Gaza Strip,” the report said.

All the Hamas rockets are unguided projectiles, which cannot be accurately aimed and can strike from three to six kilometers away from their intended targets. Some of these rockets had a range of up to 160 kilometers, it added.

In the weeks leading up to the war, at least 250 rockets and dozens of mortars were fired at Israel, the report noted.

Palestinian armed groups fired 4,881 rockets and 1,753 mortars at Israel between July 8 and August 26, 2014, according to the report. At least 243 were intercepted by Israel’s Iron Dome missile defense system, while another 31 fell short and landed within the Gaza Strip, according to the report.

However, Amnesty concluded that the Palestinian attacks did not justify Israel’s response."

onsdag 25 mars 2015

Tre tungviktare ger sin syn på på ett "dåligt" avtal med Iran

The Iran time bomb (The Washington Post)

Michael Hayden led the Central Intelligence Agency from 2006 to 2009 and the National Security Agency from 1999 to 2005. Olli Heinonen is a senior fellow at Harvard’s Belfer Center for Science and International Affairs and a former deputy director general of the International Atomic Energy Agency. Ray Takeyh is a senior fellow at the Council on Foreign Relations.

Hur går det med fredsprocessen?

Många frågar sig hur fredsprocessen mellan Israel och palestinierna kommer att fortsätta efter att Benjamin Netanyahu och Likud vann parlamentsvalet i Israel.
Faktum är antagligen att när det gäller fredsprocessen har det inte så stor betydelse om vänstern, centern eller högern regerar.
Under de senaste 15 åren har vänsterns Ehud Barak förhandlat med palestinierna, likaså centerns Ehud Olmert och högerns Benjamin Netanyahu.Resultatet har alltid uteblivit trots att Israel upprepade gånger varit redo till kompromisser och till att avstå från landområden som de enligt internationella avtal har rätt till.
Problemet verkar finnas på den andra sidan.
Israel är en demokrati där ledarna byts ut med några års mellanrum.
Palestinierna däremot har en president för de palestinska myndigheterna som sitter kvar trots att mandatperioden gick ut för flera år sedan. Parlamentet fungerar inte och också mandatperioden för den har gått ut för länge sen.
När det gäller fredsförhandlingarna är det inte de palestinska myndigheterna som förhandlar utan PLO har ensamrätt  att representera palestinierna. Det gör situationen lite komplicerad, men i praktiken är det gamla PLO ledare med Mahmoud Abbas i spetsen som sitter på alla viktiga poster även om det bakom kulisserna pågår en intern maktkamp inom PLO och Fatah. Situationen blir inte enklare av att Gaza styrs av terroristorganisationen Hamas, en rival till PLO, som motsätter sig alla förhandlingar.
Frågan man egentligen borde ställa är: Hur skall fredsprocessen kunna gå framåt så länge de gamla PLO ledarna och Hamas håller fast vid makten? Ledarna för PLO har upprepade gånger visat att de inte är beredda att kompromissa. De säger klart ut att de inte erkänner Israel som judarnas hemland, de bryter mot ingångna avtal, de uppmuntrar till våldshandlingar och de gör det väldigt klart att de anser att hela Israel egentligen är Palestina som förr eller senare skall erövras. Hamas har samma målsättning och är inte rädd att i klartext säga att våld är enda vägen att nå målet.
Israels premiärminister Netanyahu gjorde under valkampanjen ett uppmärksammat uttalande där han sa att det inte kommer att bli några tillbakadraganden och eftergifter, saken är irrelevant i den nuvarande situationen i Mellanöstern.
Senare har han förklarat att en demilitariserad palestinsk stat som erkänner den judiska staten fortfarande är ett mål, men för att nå det målet måste omständigheterna förändras.
En omständighet som antagligen måste förändras är att palestinierna måste få nya ledare som ser det som viktigare att kämpa för den egna befolkningen än att kämpa mot Israel och judarna.
Tyvärr finns det inte så stora förutsättningar att sådana ledare skall växa upp i det palestinska samhället där myndigheterna framställer terrorister som de största hjältarna och målet är att "offra sitt blod för att befria Palestina".
Det är på detta område omvärlden kunde göra en insats för fred på lång sikt.Bind det omfattande ekonomiska stödet till de palestinska myndigheterna till kravet att hatpropagandan mot Israel och våldsfixeringen måste bort samt mänskliga rättigheter respekteras!
(Publicerad som debattartikel i Österbottens Tidning och Hufvudstadsbladet)

Netanyahu skall bilda den nya regeringen

Benjamin Netanyahu har nu officiellt fått i uppdrag att bilda Israels 34:e regering av president Reuven Rivlin.
Netanyahu har 28 dagar på sig att få ihop en ny regering men kan vid behov få ytterligare 14 dagar tilläggstid.
Förhandlingar med möjliga regeringspartners har redan börjat.
Rivlin entrusts Netanyahu with forming Israel's 34th government

tisdag 24 mars 2015

Obama administrationen utan kompass

Obama administrationen verkar vara fruktansvärt frustrerad över att Netanyahu vann valet i Israel. Det har lett till att representanter för administrationen uppför sig som om de skulle ha förlorat det mesta av förståndet och den moraliska kompassen i förhållande till Israel.
Nu senast har stabschefen i Vitahuset Denis McDonough krävt att Israel upphör med sin 50 år långa ockupation. Ett uttryckssätt som inte brukar användas i USA. I praktiken kan inte Israel överlåta några av de omstridda områdena om det inte finns en pålitlig partner att förhandla med och som senare kan ta över kontrollen av områdena. Ett vettigt resonemang verkar inte vara USA:s starka sida för tillfället.


måndag 23 mars 2015

FN:s råd för mänskliga rättigheter fördömer Israel igen

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder igen för att diskutera Israel. Rådet har vid varje session en speciell punkt på dagordningen (punkt 7 ) där man behandlar Israel. Inget annat land behandlas på ett liknande sätt. USA protesterar mot förfarandet genom att inte närvara vid tillfället och EU vill att kritiken mot Israel skall tas upp under punkt 4 på dagordningen på samma sätt som andra länder behandlas.
Det betyder att det främst är Afrikanska stater och stater från Asien som ställer sig i talarstolen för att fördöma Israel.Ofta är det stater där mänskliga rättigheter inte respekteras överhuvudtaget. Men det är så FN fungerar.
Rådet har naturligtvis också en specialrapportör med uppgift att svartmåla Israel, Makarim Wibisono har efterträtt den illa beryktade Richard Falk.
I sin första rapport påstår han att Israel medvetet angrep civila i Gaza under kriget senaste sommar.
Varför gå in på detaljer? Rådet kunde i stället säga sin åsikt rent ut som den palestinske professorn inom koranstudier, Imad Hamato. Hans säger i palestinsk TV att mänskligheten kommer aldrig att leva i fred så länge judarna förorsakar stridigheter, "Om en fisk strider med en annan fisk i havet så är jag säker på att judarna ligger bakom det."
Det är ungefär samma sak att säga att Israel medvetet angriper civila, i så fall måste de vara mer ondskefulla än andra människor.
UNHRC investigator: Israel likely ‘deliberately’ targeted civilian homes in Gaza war 

US joins Israel in boycotting UNHRC session to protest Agenda Item 7 

Jews are behind all bad in the world, says preacher on PA TV  (PMW)

"Humanity will never live in comfort as long as the Jews
are causing devastating corruption throughout the land.
Humanity will never live in peace or fortune or tranquility
as long as they are corrupting the land

Terror i Jemen

Medan folkmassan ropar: "Död åt Amerika, död åt Israel, förbannelse över judarna" stiger en man fram och spränger dem alla i luften.
Trots att sunni och shia muslimer delar hatet mot judarna verkar de hata varandra ännu mera.
Bombattack mot en moské i Jemen.


söndag 22 mars 2015

EU rapport

'EU report urges sanctions against Israel over Jerusalem policies' 
"... A government representative told the Guardian that “this is so extremely one-sided a report that it distorts reality beyond comprehension.”

Kommentar från Paul Widén

Läs Paul Widéns senaste inlägg:
 Ledarskribenten Anders Lindberg är bedrövad över att en så stor del av den israeliska valmanskåren lade sina röster på högern...
... Hänger ni med? När ett israeliskt högerparti som vill bevara status quo får 23.5 procent av rösterna siar Aftonbladet krig, hopplöshet och elände. När en palestinsk terroristorganisation som motsätter sig alla former av kompromisser och vars yttersta mål är förintandet av staten Israel får 44.5 procent av rösterna korkar Aftonbladet upp champagnen: ”Leve demokratin!”

Börjar Obamas rätta jag komma fram?

USA har under en lång tid varit Israels vän och allierade och är det fortfarande. Men Obama administrationens vänskap har det alltid varit ett frågetecken efter. Det är helt klart att Obama hoppades att Netanyahu skulle förlora valet och när han inte gjorde det verkar det som om han nu skulle vara beredd att göra livet surt för Netanyahu och Israel. Obama administrationen väljer bland annat att blåsa upp mindre lyckade uttalanden som Netanyahu gjorde under valkampanjen och hot om att USA skulle upphöra med sitt stöd till Israel i FN hänger i luften.
Som jämförelse vet vi av erfarenhet att de palestinska ledarna med Abbas i spetsen kan göra och säga i stort sett vad som helst utan att det väcker några större reaktioner från Obama.

En samling citat och händelser som visar Obama administrationens problematiska inställning till Israel:
A complete timeline of Obama’s anti-Israel hatred


Michael Oren: Obama's statement on the deterioration of democracy in Israel carries heavy price (Jerusalem Post)
"Kulanu's Michael Oren addressed US President Barack Obama's Friday interview with the Huffington Post Sunday, saying that the President's statement "about the deterioration of democracy in Israel strategically damages Israel's standing in the world."

Oren said that common democratic values lie at the core of US-Israel relations, and as such, accusing Israel of placing less emphasis on the aforementioned carries "a heavy strategic price."

Iran

Iran och dess folk har egentligen ingen orsak att vara Israels fiende. Men sedan ayatollorna tog makten förändrades situationen.
Här har MEMRI samlat hundra videoklipp med uttalanden från olika ledare i Iran. Värt att ta en titt på!
100 Clips On Iran – From The MEMRI TV Archives

Rysska judar till Israel under 25 år

Ungefär  20.000 judar har flyttat till Israel via Finland de senaste 25 åren.

Christian Zionists in Finland celebrated the 25th anniversary since their community began helping Russian-speaking Jews immigrate to Israel, or make aliya.

Nytt exempel på FN:s Israelhat

FN kommissionen som behandlar kvinnornas ställning (The UN Commission on the Status of Women) har vid avslutandet av ett två veckor långt möte röstat för en resolution där Israels fördöms för de palestinska kvinnornas dåliga situation.
Israel var det enda landet som specifikt pekades ut av kommissionen.
Israel och USA röstade mot  resolutionen EU-länderna lade som vanligt ner sina röster. Vad kan man säga om EU staternas förfarande? Fegt och omoraliskt för att säga det snällt.
27 röstade för, 2 emot och 13 avstod.
Israel’s UN Ambassador Ron Prosor: “If anyone has ever doubted that the UN is biased against Israel, today we got further proof. Of the 193 member states in this institution, dozens slaughter innocent civilians and impose discriminatory laws that marginalize women and yet they all get a free pass. The Commission on the Status of Women itself includes some of the worst violators of human rights, as Iran and Sudan,” he said.

fredag 20 mars 2015

Analys av hur väljarna resonerat

Election aftermath: With eyes wide open 

torsdag 19 mars 2015

Netanyahu och tvåstatslösningen

Benjamin Netanyahu har hittills sagt sig stöda en tvåstatslösning, därför har det väckt stort uppseende att han i slutet av valkampanjen verkar ha ändrat linje. Fritt översatt skall han ha sagt:" I den situation som uppstått i Mellanöstern kommer varje område som evakueras att tas över av radikal islam och terroristorganisationer som stöds av Iran. Därför kommer det inte att bli några tillbakadraganden och eftergifter.Saken är helt enkelt irrelevant." (Det är vad som hände i södra Libanon och i Gaza)

Uttalandet är kanske inte så diplomatiskt men det ligger nära verkligheten. Och i motsats till ledare i västvärlden så tvingas Netanyahu och Israel leva i den verkligheten.
En tvåstatslösning är helt enkelt för tillfället irrelevant. Det är inte bara omständigheterna i Mellanöstern i stort som talar för det. Netanyahu har under sina tidigare perioder som premiärminister gjort eftergifter till palestinierna men tvåstatslösningen har inte kommit närmare. De gamla PLO-ledarna med Abbas i spetsen är inte intresserade av att erkänna Israel som judarnas hemland och få ett slut på konflikten.Oberoende av Israels agerande fortsätter de att presentera terrorister som hjältar och förebilder och hela Israels territorium som "Palestina". (Här går jag inte ens in på Hamas som regerar i Gaza.)
Tvåstatslösningen är en helig ko för världssamfundet trots att det upprepade gånger visat sig att det inte är ett fungerande alternativ. Huvudorsaken till att lösningen inte fungerar är palestiniernas inställning och då hjälper det inte med eftergifter från Israels sida, inte ens med sådana eftergifter som går över smärtgränsen för de flesta.
Det återstår att se om Netanyahu har några konkreta planer i relation till palestinierna och i fall omvärlden accepterar verkligheten eller krampaktigt håller fast vid den gamla tvåstatslösningen och krav på fler eftergifter från Israels sida.
Från Obama administrationens sida verkar det enligt de senaste uttalandena inte finnas mycket rum för nytänkande.

Uppdaterad:
Netanyhu har försökt förklara vad han egentligen menat och säger att han fortfarande håller fast vid sina ord om att målet är en demilitariserad palestinsk stat som erkänner den judiska staten.
Jag vill ha en hållbar och fredlig tvåstatslösning. Men för det måste omständigheterna förändras, säger han.

Det handlar om att acceptera verkligheten.
För att komma till målet måste det finnas en pålitlig partner på den palestinska sidan som kan göra kompromisser och ärligt vill leva i fred med den judiska staten. För tillfället syns det inte ett spår av något sådant bland de palestinska politiska ledarna.

Kända fakta som de flesta inte verkar bry sig om.

International Law is on Israel's Side - Why Doesn't it Use it?

 International legal expert outlines Israel's clear legal right to Judea-Samaria, wonders why Israeli leaders won't say it out loud.

Ambassadör Prosor har rätt igen!

"UN Secretary-General Ban Ki-moon believes the peace process, including an end to illegal settlement building, is "the best and only way forward for Israel to remain a democratic state," UN spokesman Farhan Haq told reporters.

Israel's UN Ambassador Ron Prosor responded: "The United Nations may disagree with the policies of the Israeli government, but there is one fact that can't be disputed - that Israel is the only democracy in the Middle East."

"If the UN is so concerned about the future of the Palestinian people, it should be asking why President (Mahmoud) Abbas is in the tenth year of a five-year presidential term," Proser said in a statement."


UN: Peace process only way for Israel to stay a democracy (Jerusalem Post)

Netanyahu och Likud segrare i parlamentsvalet

Opinionsundersökningarna utlovade en jämn kamp mellan Likud och Sionist unionen ( en union mellan Arbetarpartiet och Hatnuah) i parlamentsvalet.
Samma undersökningar visade att det stora flertalet föredrog att Netanyahu skulle fortsätta som premiärminister.
Det är möjligt att väljarna valde att i oväntat hög grad rösta på Likud för att säkerställa att Netanyahu inte skall kunna spelas bort som premiärministerkandidat i regeringsförhandlingarna. Nu är Netanyahu ledare för det klart största partiet i Knesset. Därmed kommer han nu att försöka forma en ny regering, högst troligt en högerregering. Partier som är aktuella i regeringsbildningen är antagligen Kulanu, Habaiyt Yehudi, Shas, Yisrael Betenu och UTJ (en sådan koalition skulle ge en majoritet på 67 platser för Netanyahu). Det är ändå mycket som kan krångla till sig de närmaste veckorna så hur resultatet blir återstår att se.
Röstningsdeltagandet steg till 72,36 %.
Platsfördelningen ser ut såhär:
Likud                                             30  (23,40 %)
Sionist unionen                              24   (18,67 %)
Arablistan (flera arabiska partier) 13  (10,54 %)
Yesh Atid                                       11  (8,81 %)
Kulanu                                           10  (7,49 %)
Habaiyt Yehudi                            8  (6,74 %)
Shas                                                  7 (5,73 %)
Yirsael Beitenu                                6  (5,11 % )
United Torah Judaism                      6 (5,03 %)
Meretz - Israel's Left                         5 (3,93 %)

Likuds 30 platser blir en ännu större seger när man tar i beaktande att de två som följer är koalitioner mellan flera partier.

Final count: Likud boosted to 30 seats, Meretz up to 5 

Netanyahu aims for right-wing government by Yom Ha'atzmaut 

Här kan man läsa hur de olika partierna ställer sig till fredsprocessen med palestinierna.Det finns stora likheter i partiernas syn trots att man vill ge sken av att just det egna partiet har den bästa lösningen.
How the parties stand on the Israeli-Palestinian peace process 

fredag 13 mars 2015

Rapport prisar Israels åtgärder för att förhindra civila offer i krig

En rapport sammanställd av JINSA säger att Israels armé gjorde mer än man kan kräva för att skydda civila i kriget i Gaza senaste sommar.

Rapporten kan läsas här:


Hot från Sinai

IDF förbereder sig för terrorattacker från Sinai. Påsken närmar sig vilket betyder att många tusen israeler och turister kommer att semestra i Eilat och vid Döda Havet. Speciellt Eilat som ligger alldeles vid gränsen till Egypten och Sinai kan utsättas för attacker säger general Arik Chen som är vice befälhavare för trupperna som har till uppgift att bevaka gränsen.
Risken finns för en attack på flera fronter samtidigt säger Chen.
Terrorgruppen Ansar Bayit al-Maqdis är kanske den farligaste gruppen i Sinai och har dödat hundratals egyptiska soldater. Gruppen har nu underställt sig IS och kallar sig numera The Province of Sinai of the Islamic State.

IDF prepares for possibility of multi-pronged terror attack coming form Sinai 

                                          Taba, gränsen till Sinai, lugn för tillfället.


Taba från havssidan

                                       
                                                                            Eilattorsdag 12 mars 2015

Fatah hedrar mördare, omvärlden blundar

Fatah har firat årsdagen av den dödligaste terrorattacken organisationen lyckats utföra mot Israel. I mars 1978 kapade Fatahterrorister en buss i Israel, i attacken dödades 37 civila varav 12 barn och omkring 70 personer skadades.
Dalal Mughrabi som ledde attacken lyfts av de palestinska myndigheterna fram som en stor hjälte och förebild.
Normal nyhetsmedia och politiker verkar helt blunda för den här sidan Abbas och hans parti Fatahs  verksamhet.

På Fatahs Facebook sida har man kunnat läsa följande de senaste dagarna:

"We will mark the anniversary of the heroic coastal operation (i.e., the Coastal Road massacre), which was led by Martyr (Shahida) Dalal Mughrabi, and the deaths as Martyrs of Dalal and her heroic friends, at 3:30 p.m. across from Martyr Dalal Mughrabi Square in Ramallah."
[Facebook, "Fatah - The Main Page," March 10, 2015]


För att göra hjältarna ännu större överdriver man antalet dödsoffer!
 
Bildtext:
Posted text: "Urgent: A huge self-sacrificing operation (Fida'i - operation, i.e., terror attack) in Herzliya, Tel Aviv (i.e., the Coastal Road attack in 1978). 80 Israelis killed and over 100 wounded. The Palestinian flag was raised at the center of town. The commander of the cell [Dalal Mughrabi] and 12 self-sacrificing fighters (Fedayeen) died as Martyrs (Shahids), and one was wounded. She [Dalal Mughrabi] raised the flag of the [Palestinian] state, and this was the most courageous victory, March 11, 1978."

Text on image: "Dalal Mughrabi, 1958-1978"
[Facebook, "Fatah - The Main Page,"  
March 10, 2015]

Bildtext:"Samla ihop era kroppsdelar och försvinn!"
“Collect your body parts and leave!
On this day, March 11, in 1978, Dalal Mughrabi and her companions declared the birth of the Palestinian Republic in the heart of the occupied territories (i.e., Israel). The enemy admitted the death of 30 Zionists in the operation, yet according to the reports the number exceeded 80 casualties. Through this, Fatah heroes retaliated against the Verdun Operation (i.e., Israeli operation against PLO leaders, see below), following the retaliation by the Savoy [Hotel operation] members. Retaliation after retaliation and the windstorms will not subside.”
[Fatah’s Facebook page, “Fatah - The Main Page,” March 11, 2015]


Tal av Israels ambassadör i Finland

Israels ambassadör i Finland, Dan Ashbel talade vid Förintelsens minnesdag i synagogan i Helsingfors.Det har gått en tid sedan minnesdagen men det kan vara värt att läsa talet om man inte gjort det tidigare. Om inte för annat så för att se hur antisemitismen i Finland tar sig uttryck i dag och till och med understöds med skattemedel.

På finska kan talet läsas här.

På engelska finns talet i dess helhet här:
At The Holocaust Remembrance event in Helsinki 27th January 2015

"... Just these days KEPA, the organizers of the annual World Village Festival in Helsinki, decided to ban a Jewish Zionist NGO – KKL – from participating in this year's festival. KKL or JNF was founded in 1901 in order to purchase land in the Land of Israel. The same organization is today involved in nature preservation, forestation and water management.  KKL is an accredited United Nation's NGO.
The main themes of this year's World Village Festival are Africa and the Middle East. The existence of the Jewish state in this region probably does not fit into the organizers' agenda. So KEPA, the organizing body of WVF funded by public Finnish money, chose to accept general unspecified allegations and accusations raised from those who deny Israel's right to exist, and simply decided to get rid of this nuisance.
I wonder which of KEPA's fundamental values: Sustainable development, Environmental protection, Fairness, Tolerance, Equality, Will for peace, Human rights and Democracy were served by this outrageous decision.  I would also be interested to know if all other exhibitors and partners of this festival were measured by the same scale.  
"The Jewish Community of Helsinki is still welcome to apply to become an exhibitor at the festival and to propose factual program for the festival". KEPA's representative wrote and added "We see Judaism as part of Finnish culture, and even if it would not be, we would still welcome it to the Festival". Simply said, "we're not anti-Semitic, just anti-Zionists and anti-Israel". According to the working definition of anti-Semitism, it's exactly the same..."

onsdag 11 mars 2015

5 nyheter du antagligen inte läst

5 Stories You Haven’t Heard About Collaboration Between the IDF & Palestinians

 

Grundläggande fakta om parlamentsvalet i Israel

Vilket parti blir störst i valet?

När en vecka återstår till parlamentsvalet i Israel leder Sionist Unionen gallupundersökningarna och skulle få 25 platser. Likud skulle få 21, den förenade arablistan skulle få 13 platser liksom Jewish Home.
 Netanyahu har stöd av 49 % för att bli landets nästa premiärminister medan ledaren för Sionist Unionen Herzog stöds av 36%.

"The Zionist Union placed squarely in the lead with 25 Knesset seats in a Channel 2 poll published Tuesday, with the Likud party trailing by four with 21 – the widest gap measured in surveys so far.

The latest survey, published just a week before the country goes to the polls, put Joint (Arab) List and Jewish Home tied for third place with 13 seats each. Yesh Atid followed with 12. Moshe Kahlon’s Kulanu snagged 8 seats, Shas 7, and Yisrael Beytenu and United Torah Judaism received 6 seats each. Meretz got 5 Knesset seats and Yachad got 4."

Olaglig "EU-byggnad" demolerad

EU har olagligt varit med och byggt temporära bostäder på område C på västbanken (områden under israelisk kontroll), främst för beduiner. Byggnaderna har byggts utan någon planering eller bygglov. Genom byggandet försöker EU stärka de palestinska myndigheternas ställning på området och blandar sig direkt i konflikten om de omstridda områdena och bryter mot Oslo-avtalet.
Israeliska myndigheter demolerade en av de med EU flaggor försedda olagliga byggnaderna i går.
EU har mage att fördöma åtgärden.
Hur skulle månne Finland eller Sverige reagera om Israel skulle bygga bostäder åt nomadfolk i dessa länder utan bygglov, samarbete och planering med respektive myndigheter?
Anti-israeliska aktivister kopplar ihop demoleringen med påståendet att Israel genom att utveckla bosättningar i E1 området vill klyva västbanken i två delar och därmed omöjliggöra en enhetlig palestinsk stat. (eftersom Gaza och västbanken är två geografiskt åtskilda enheter kan de palestinska områdena oberoende av E1 inte vara en geografisk enhet)
Men E1 klyver inte västbanken i två delar. Från Ma'ale Adumim (längst i öster i E1) är det 15 km till Jordanfloden. Det är ungefär ett lika smalt område som Israel är på sin smalaste plats.

EU flags flying over illegal PA construction Illegally constructed EU building razed on Mt. Scopus near Hebrew University


tisdag 10 mars 2015

Kvinnor som Fatah lyfter fram som förebilder

På internationella kvinnodagen valde Abbas parti, Fatah, att presentera Amna Muna på sin Facebook sida. Hon lurade 2001 en 16-årig israelisk pojke i en fälla varefter han kidnappades och mördades. Hon dömdes till livstids fängelse i Israel men frisläpptes 2011 i samband med frigivningen av en israelisk soldat. Hon deporterades till Turkiet eftersom hon vägrade bosätta sig i Gaza.


Bildtext: "När vi talar om den palestinska kvinnan på  hennes dag måste du finnas med, du strålande, fången som förvisades från Palestina till Turkiet, och alltid är närvarande i våra hjärtan. Varma hälsningar till kvinnorna i Palestina."
[Facebook, "Fatah - The Main Page," March 8, 2015]

Fatah praises female terrorist who lured Israeli youth to his murder 


Palestinska myndigheternas TV presenterade den 15 februari en annan rollmodell  och förebild, Fatima Barnawi. Hon placerade 1967 en bomb i en biografsalong, bomben exploderade inte men hon avtjänade 10 år i israeliskt fängelse.

PMW: 
 Palestinian terrorists of the 60s - Palestinian heroes of today
PA TV news reader: "In Cairo, the Council of Egyptian and Palestinian Women in cooperation with the Union of Palestinian Women honored Fatima Barnawi, Fatah's first female prisoner in the occupation's prisons."
PA TV narrator: "[She is] an honor to the world's female fighters and proof that the Palestinian woman is always a role model and example and a pioneer of sacrifice. She is the Al-Khansa of our time (i.e., 7th cent. poet who celebrated her 4 sons' deaths in battle)..."


fredag 6 mars 2015

Såhär långt har det gått

I ett av TV4:s matprogram "Tina på besök" besökte  tv-kocken Tina Nordström Israel. I programmet uttalade hon följande ord: "Jerusalem – Israels hjärta. Här lever nutiden sida vid sida med det förgångna. Israel är också ett av världens mest multikulturella länder. Här finns en otrolig mix av allt. Var man än är i Israel gör sig religionerna påminda."
På grund av dessa ord har Palestina grupperna i Sverige lyckats få TV4 att ta bort programmet .

Jerusalem är judarnas politiska och religiösa huvudstad sedan 3000 år tillbaka det är ett faktum. Men man får tydligen inte antyda det på något sätt då blir det stopp i TV4. Reprisen av programmet har tagits bort från TV4:s hemsida.


Öppet brev från ambassadör Bachman till TV4 med anledning av att de tagit bort TV-programmet “Tina på besök” i Israel

PLO vill avbryta samarbete med Israel

PLO:s centralråd uppmanade i går de palestinska myndigheterna att avbryta allt säkerhetssamarbete med Israel.
Rådet upprepade också att man inte erkänner Israel som en judisk stat.
Israeliska källor säger att samarbetet fortsätter som normalt.

Israel says security cooperation with PA continues as normal

Iransk propaganda

Enligt Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif är Iran godheten själv och en fredsälskande stat medan Israel naturligtvis representerar ondskan.


Terrorattack i Jerusalem

En terrorattack inträffade i dag i Jerusalem. En man körde över 5 personer, stannade bilen och försökte knivhugga förbipasserande.
Bland de skadade finns fyra unga kvinnliga poliser och en manlig cyklist.
Terroristen,en ung palestinsk man sköts snabbt av polisen och fördes skadad till sjukhus. Polisens snabba ingripande förhindrade värre skador.
Flera liknande attacker förekom senaste höst.

Jerusalems borgmästare Barkat uppmanade befolkningen i Jerusalem att trots attacken fortsätta med Purimfirandet som planerat.Purim festivities continue in capital despite terror attack

torsdag 5 mars 2015

Purim

Nu firas Purimfesten i Israel.Händelserna i Esters bok i Bibeln är bakgrunden till festen. Det är en glädjefest till minnet av hur judarna räddades undan Hamans försök att förinta dem.

Det finns också ett allvarligt budskap till oss alla i Esters bok.

Vi som fått "kunglig värdighet" genom att acceptera Messias, Jesus, som vår kung har orsak att begrunda orden Mordokaj säger till Ester:
"Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"

Esters inställning och svar kan också lära oss något om mod och förtröstan på Gud:
"Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad."onsdag 4 mars 2015

Abbas skyller allt på Israel

Abbas talade i dag inför PLO:s centralråd i Ramallah.Likt andra palestinska ledare konstaterade han att allt som är dåligt beror på Israel och de fredsälskande palestinierna inte gjort något fel.
 Abbas:
- Vi kommer inte att acceptera en judisk stat...
- Vi är moderata muslimer. Vi är också mot en judisk stat på grund av de många saker det skulle betyda inför framtiden...
- Om Israel vill ha fred kunde de ha fått det...
- Om Israel skulle erkänna våra rättigehter skulle de få fred...
- Omvärlden måste sätta press på Israel...
- Israel har kapat freden och skapar spänningar genom sin ockupation av Palestina,Syrien och Libanon...
- Palestinierna är beredda att återuppta fredsförhandlingarna bara Israel först uppfyller deras krav, palestinska fångar skall friges och byggandet i bosättningarna måste upphöra.

Som jag sagt tidigare med Abbas vid makten finns det inte en chans till något förhandlingsresultat.(Och så länge han väljer att hålla fast vid makten finns det inte heller några alternativ)

Abbas: Palestinians won't accept Jewish state, 'Islamization of struggle in Mideast' 

PLO to hold talks in Ramallah on possibly suspending security ties with Israel


För några dagar sedan dömde en domstol i USA de palestinska myndigheterna och PLO skyldiga till terrorattacker i början av 2000-talet.
Här kan man läsa de palestinska reaktionerna till utslaget:
PA responds to US court ruling that PA must pay $655 million to victims of terror 
 "The PLO and the PA had absolutely nothing to do with these actions"

Reaktioner på talet

Medan Obama och hans medarbetare samt EU:s "utrikesminister" Federica Mogherini närmast hånar Netanyahu efter hans tal får han stöd från bland annat Saudi-Arabien som delar Netanyhus oro för att Iran skall skaffa sig kärnvapen.
I USA är åsikterna om talet naturligtvis delade.
The White House must respond to Netanyahu’s important new proposal

Netanyahu’s speech (Ledare Jerusalem Post)

Obama: Nothing new in Netanyahu's Congress speech

Netanyahu responds to Obama: We did indeed present practical alternative to Iran deal

What Benjamin Netanyahu just did

Netanyahu speech called 'political theater' by NY Times; Wash. Post demands serious Obama response
 New York Times: "Even Washington doesn’t often see this level of exploitative political theater;.."
Washington Post: "Mr. Netanyahu’s arguments deserve a serious response from the Obama administration — one it has yet to provide,"

Iran pans Netanyahu speech as Sunni Arabs support (Jerusalem Post)
 "...the Saudi- backed Al-Arabiya news channel ran an extremely pro-Israel article by Faisal J.Abbas, the editor-in-chief of its English website, titled, “President Obama, listen to Netanyahu on Iran.”

“It is extremely rare for any reasonable person to ever agree with anything Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says or does,” Abbas began, adding, “However, one must admit, Bibi did get it right, at least when it came to dealing with Iran.”

“What is absurd, however, is that despite this being perhaps the only thing that brings together Arabs and Israelis (as it threatens them all), the only stakeholder that seems not to realize the danger of the situation is President Obama, who is now infamous for being the latest pen-pal of the supreme leader of the world’s biggest terrorist regime: Ayatollah Ali Khamenei (although the latter never seems to write back!).”


"...  Saudi daily Al-Jazirah that was reported by the Middle East Media Research Institute (MEMRI), columnist Dr. Ahmad Al-Faraj supported Netanyahu’s decision to speak before Congress against a nuclear deal with Iran.
 “I will conclude by saying the following: Obama is the godfather of the prefabricated revolutions in the Arab world, and he is the ally of political Islam, [which is] the caring mother of [all] the terrorist organizations, and he is working to sign an agreement with Iran that will come at the expense of the US’s longtime allies in the Gulf,” said the Saudi writer.

“I am very glad of Netanyahu’s firm stance and [his decision] to speak against the nuclear agreement at the American Congress despite the Obama administration’s anger and fury,” said Faraj.

“I believe that Netanyahu’s conduct will serve our interests, the people of the Gulf, much more than the foolish behavior of one of the worst American presidents. Do you agree with me?”