fredag 28 september 2012

Netanyahus tal inför FN:s generalförsamling

Speech by Prime Minister Benjamin Netanyahuto the UN General Assembly’s General Debate27 September 2012

  PM Netanyahu addressing the general debate of the UN General Assembly, 27 September 2012 (UN Photo/J Carrier)

Med hjälp av en teckning förklarade premiärminister Netanyahu var "ett rött streck" måste dras i förhållande till Irans kärn(vapen)program.


Thank you very much Mr. President.
It's a pleasure to see the General Assembly presided by the Ambassador from Israel, and it's good to see all of you, distinguished delegates.
Ladies and Gentlemen,
Three thousand years ago, King David reigned over the Jewish state in our eternal capital, Jerusalem. I say that to all those who proclaim that the Jewish state has no roots in our region and that it will soon disappear.
Throughout our history, the Jewish people have overcome all the tyrants who have sought our destruction. It's their ideologies that have been discarded by history.
The people of Israel live on. We say in Hebrew Am Yisrael Chai, and the Jewish state will live forever.
The Jewish people have lived in the land of Israel for thousands of years. Even after most of our people were exiled from it, Jews continued to live in the land of Israel throughout the ages. The masses of our people never gave up the dreamed of returning to our ancient homeland.
Defying the laws of history, we did just that. We ingathered the exiles, restored our independence and rebuilt our national life. The Jewish people have come home.
We will never be uprooted again... 
Läs hela talet här.

Analysis: PM unorthodox in conveying red line point (Jerusalem Post)

 "Prime Minister Binyamin Netanyahu assumed a professorial role and – turning the UN General Assembly on Thursday into an “Intro to Nuclear Physics” class – illustrated through the use of a rudimentary graph where a red line needs to be drawn during Iran’s bomb-making process.

“Where should a red line be drawn?” Netanyahu asked, taking out his pen in the GA. “A red line should be drawn right here,” he continued, drawing with a thick red line toward the top of a simply sketched bomb.

“Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb,” he said, continuing his answer of where that line should be drawn. “Before Iran completes a second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb, before Iran gets to a point where it is a few months away, or a few weeks away, from amassing enough enriched uranium to make a nuclear weapon.”

torsdag 27 september 2012

Netanyahu inför generalförsamlingen

Israels premiärminister Netanyahus tal fokuserade som väntat på Iran och dess kärnvapenutveckling. Enligt Netanyahu är det anrikningen av uran som måste förhindras.
Som ett direkt svar till Abbas tal konstaterade Netanyahu :
"Vi kommer inte att lösa vår konflikt med ärekränkande tal vid FN eller ensidiga självständighetsförklaringar.Vi måste sitta tillsammans och förhandla."
Netanyahu lyfte också fram betydelsen av att palestinierna skulle erkänna Israels som judisk stat.
Netanyahu hänvisade i sin avslutning till de judiska profeterna Jesaja, Amos och Jeremia som källor till hur vi skall behandla varandra med värdighet och rättvisa samt be för och sträva efter fred.

Netanyahu draws clear 'red lines' on Iran nuclear program

 

Abbas talade inför FN:s generalförsamling

Khaled Abu Toameh (Jeusalem Post) refererar Mahmoud Abbas tal inför FN:s generalförsamling.
Det verkar som om Abbas inte skulle ha kommit med något konstruktivt. Han fortsätter i gamla spår och anklagar Israel för allt som är fel.
I sin inledning hänvisade han till den  "katastrofala fara som Israels rasistiska bosättning av vårt land Palestina" utgör.
Abbas upprepade sina anklagelser om att Israel inte är intresserad av en tvåstatslösning. Detta har han mage att göra trots att det är palestinierna som vägrar och vägrat förhandla med Israel.
Abbas anklagade Israel för etnisk rensning av palestinierna trots att det är palestinierna som kräver att judarna skall rensas bort från en framtida palestinsk stat.
Abbas talade också om de palestinska fångarna i israeliska fängelser. Fångarna är enligt Abbas soldater i folkets kamp för frihet, självständighet och fred.
Bland Abbas "soldater" finns många terrorister som mördat civila israeler, män, kvinnor och barn.
Det var bra att Abbas sade detta inför generalförsamlingen. Nu kan ingen påstå att de inte vet var han står när det gäller mord på judar.

Abbas lösning på konflikten med Israel är fortfarande samma som tidigare: "Palestina med 1967 års gränser" (dvs vapenstilleståndslinjen mellan Israel och Jordanien från 1949 skall utgöra gräns) Jerusalem skall vara palestiniernas huvudstad samt en rättvis lösning på flyktingfrågan (den palestinska synen på rättvis lösning innebär att palestinska flyktingar skall flytta till Israel)

Abbas sade också att arbetet är i full gång med att få Palestina erkänd som en icke- medlems stat i FN.
Abbas avslutningsord:
Mr. President,
Ladies and Gentlemen,
Prevent the occurrence of a new Nakba (Nakba=katastrofen i samband med Israels självständighet) in the Holy Land.
Support the realization of a free, independent State of Palestine now.
Let peace be victorious before it is too late.

Abbas attacks Israel, pushes UNGA for non-member status

Analysis: Abbas's charge sheet against Israel (Jerusalem Post)
"The PA president's messages to the world and his people appeared as if they had been taken from a speech delivered by a Hamas leader.
 Palestinians must expect the worst and prepare for another war with Israel.
This was the theme of Palestinian Authority President Mahmoud Abbas’s long-awaited speech before the UN General Assembly on Thursday."

Statement byH.Eo Mr, Mahmoud Abbas President of the State of Palestine Chairman of the Executive Committee ofthe Palestine Liberation Organization President of the Palestinian NationaI Authority

Presentation av MASHAV

Chefen för MASHAV, ambasadör. Daniel Carmon,  presenterar MASHAV, israeliska utrikesministeriets byrå för internationellt utvecklingssamarbete.
tisdag 25 september 2012

Granater från Syrien mot Golan

I dag var första gången som striderna i Syrien spred sig över gränsen till Israel. Några granater som sköts mot byar på den syriska sidan landade på den israeliska sidan av gränsen. Ingen skadades av granaterna.

Syria mortar shells hit Golan Heights; none injured

Yom kippur - Försoningsdagen

I kväll inleds firandet av Yom Kippur / Försoningsdagen i Israel. Detta är den heligaste dagen i judendomen och nästan alla judar fastar från mat och dryck i 25 timmar.
Stora delar av samhället stannar opp men säkerhetsstyrkorna är i högsta beredskap och gränserna till västbanken och Gaza är stängda i 48 timmar. 
Security forces on high alert as Israel marks Yom Kippur

Läs mer om Försoningsdagen i 3 Mos.16 och 3 Mos 23:26-32.

Yom Kippur enligt Judiska församlingen i Stockholm:

Jom Kipur – Försoningsdagen

"De tio botdagarna kulminerar i Jom Kipur, vilken är den största av de judiska helgdaganar – och en fastedag. Denna helgdag börjar kvällen innan i synagogan med Kol Nidre, en urgammal juridisk formel. Vi ber om att få bli lösta från alla de löften som vi kommer att ge under det kommande året, men som vi inte kan hålla. Detta gäller endast löften till Gud, löften, som vi menade allvar med, när vi gav dem, och som vi känner skuld över att inte kunna hålla. Löften människor emellan kan inte hävas genom bön, och försoning med Gud är inte möjlig utan att man bett de personer om förlåtelse, som man handlat orätt emot. Det tillhör Jom Kipurs regler att ovänner skall sluta fred, att ljus skall tändas för våra avlidna, att man har en vit kitel (en sorts skrud) och vit kipa, som symboliserar "renhet". Jom Kipur avslutas med Neila – portens stängning – en avslutningsgudstjänst som vädjar om bot, bättring och bönhörelse."

måndag 24 september 2012

Palestinsk dagstidning "Israel mer avskyvärd än nazisterna"

Den palestinska dagstidningen Al-Hayat Al-Jadida har under september månad publicerat tre artiklar där Israel jämförs med Nazi-Tyskland och Israel  beskrivs som mera avskyvärd än nazisterna.
Israel "more loathsome" than Nazis 

Palestinian Media Watch
The following are excerpts from the three articles:


"It looks like the Palestinian National Authority is simultaneously facing war on a number of fronts...
Among the volatile topics is the insane settlement enterprise that the Netanyahu government continues, using racist settlers, who behave more like wounded and mad wolves aroused by the smell of blood, and whose actions against our people are more loathsome than any Zionist story about the Nazi Holocaust."
[Al-Hayat Al-Jadida, Sept. 6, 2012]

"Members of the Jewish religion must awaken from the coma of historical distortion, which was fabricated by the Zionist movement and world capitalists, the very same [capitalists] who wheel and deal in the Nazi and Fascist slaughter of Jews during WWII. Since what they (i.e., the Jews) are doing in Palestine against the Palestinian Arab people is more dangerous and criminal than what Hitler's Holocaust brought on the Jews and the nations of the world of the 1940s."
[Al-Hayat Al-Jadida, Sept. 18, 2012]

"The Al-Quds Open University branch in northern Gaza screened the documentary film Two Holocausts with director Dr. Suwailam Al-Abbasi and other film participants attending. Also attending was the University Vice President for Gaza Affairs, Dr. Jihad al-Batsh... who declared that the film is an attempt to appeal to the viewer's conscience by presenting the main cases of slaughter perpetrated by the occupation's gangs against the Palestinian people. Al-Batsh added that the film shows that Israel and the Zionist movement are doing to the Palestinian people what Nazi Germany did to the Jews, in the same way, but in a more despicable manner."
[Al-Hayat Al-Jadida, Sept. 20, 2012]

Abbas om att förolämpa religioner, trosuppfattningar och religiösa symboler

Palestinian Media Watch rapporterar att Mahmoud Abbas igen har fördömt förolämpningen av Mohammed .
"Vi kan inte acceptera denna förolämpning....president Abbas tillade att förolämpa religioner, trosuppfattningar eller religiösa symboler inte på något sätt kan vara en del av trosfrihet eller yttrandefrihet ... "
Abbas är naturligtvis inte konsekvent, när det gäller judar och judendom är det tillåtet att förolämpa hur mycket som helst.
Dessutom är det en sak att kritisera och "förolämpa" en religion eller en ideologi (det hör till yttrandefriheten) men en annan sak att förtala  människor, svarta. judar, indianer osv.

Här följer några exempel från PMW:


Young girl on PA TV children's program
"Jews and Christians are "inferior and smaller, more cowardly and despised."

Moderator at Fatah ceremony
"Our war with the descendants of the apes and pigs (i.e., Jews) is a war of religion and faith."

History program on PA TV
"The Jews are hated in every society in which they have lived, because of their behavior relating to their great love of money... This is how they harmed the societies that embraced them."

PA TV narrator, on Jerusalem
 "The light rain [in Jerusalem] cleanses the steps of the foreigners [Jews] so that the feet [of Muslims] in prayer will not step on impurity."

Official PA daily's religious lesson by Sheikh Ishaq Feleifel (1)
The Jews' "evil nature is drawn from Adam's first son [who murdered his brother]."

PA TV Friday sermon
"These new Mongols...the Jews, the enemies of Allah and of His Messenger, the enemies of Allah and of His Messenger! Enemies of humanity in general, and of Palestinians in particular... Our enmity with the Jews is a matter of faith, more than an enmity because of occupation and the land... Even if donkeys would cease to bray, dogs cease to bark, wolves cease to howl and snakes to bite, the Jews would not cease to harbor hatred towards Muslims. ... The Prophet says: 'You shall fight the Jews and kill them.'"
PA TV narrator, documentary on Jerusalem
"From the balcony of our home, look out over [Islamic] holiness (visual: Western Wall) and on sin and filth (visual: Jews praying at the Western Wall)."

PA Mufti Muhammad Hussein
"The enemies of Allah [the Jews], who have violated all faith and religious laws, and even deviated from their humanity."

Official PA daily columnist on religion Sheikh Taleb Al-Silwadi
"Allah's enemies, the children of Zion."

Young girl on PA TV children's program
"Our enemy, Zion, is Satan with a tail."

Senior PA official Jibril Rajoub
"We are prepared to bring the Executive Committee in helicopters... so they will see no Jews, no Satans, no Zionist sons of bitches."

PA Mufti Muhammad Hussein
"The Hour [of Resurrection] will not come until you fight the Jews. The Jew will hide behind stones or trees. Then the stones or trees will call: 'Oh Muslim, servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him.'"

Official PA daily:
"There is no limit to the greed of the Jews."

Fatah official on PA TV
"The Jews were murderers of prophets."

Official PA daily's religious lesson by Sheikh Ishaq Feleifel (2)
"The conflict between us and the Jews is not a conflict about land and borders, but rather a conflict about faith and existence."

Official PA daily on Israel's Independence Day
 "Zionism is an extreme religious ideology whose aim is political hegemony and the transformation of a Jewish monarchy in Palestine into a basis for their eternal rule over the world, that others, "goyim" [non-Jews], must submit to their will."

PA daily quotes children's march-chant:
"Jews, Jews! Your holiday is the Holiday of the Apes."

Palestinian actor in PA TV interview
"The Jew doesn't have a bent nose, and isn't cowardly, and is not interested only in accumulating money. Of course, he is interested in accumulating money - the Jews throughout history, and in the religions, and the Quran tells us about the Jews and their worry over money."

Official PA daily
"The rabbis of death and the promoters of pagan Zionist thought have continued to spew their poison among the Jews, in order to stir up and rouse feelings of animosity and hatred against the Palestinians."

Chief Justice of PA Religious Court
"Concerning the Jews, the Holy Quran says that they lack understanding, are void of wisdom, know nothing, violate agreements, etc. However, the Jews were known - it was known about them throughout history - that they make false claims, lies, forgery, slander, and fabrications."


 De muslimska staterna har länge arbetat för att kritik av islam skall förbjudas. Den nu aktuella filmen har gjort att internationella påtryckningar i den riktningen ökat.

Läs mera: 

  Turkiets pre­miär­mi­nister: Förbjud kritik av muslimer världen över
De muslimska länderna har sedan 1999 i FN:s generalförsamling och FN:s mänskorättsråd arbetat för att begränsa yttrandefriheten, speciellt när det gäller kritik av islam.  

Kritik av islam förbjuds?

Irans president Ahmadinejad i New York

Ahmadinejad fortsätter sin vana trogen att ge märkliga och hotfulla uttalanden om Israel o och judarna. Han är nu i New York för att tala inför FN: generalförsamling på onsdag.
Idag uttalade Ahmadinejad sig inför reportrar och sade bland annat att Israel inte har några rötter i Mellanöstern. Israel har existerat bara i 60- 70 år medan t.ex. Iran funnits i tusentals år. Israel är en tillfällig "störning" och kommer att elimineras.
Ahmadinejad: Israel has 'no roots' in Mideast

I en intervju för Washington Post föreslog Ahmadinejad att man helt enkelt skulle låta palestinierna rösta bort Israel.

Ahmadinejad: Palestinians must vote Israel away

UN envoy Prosor storms out of Ahmadinejad speech in NY (Jerusalem Post)
Israeli ambassador says "it is a shame and disgrace" to give Iranian president a platform to speak about the rule of law, like "appointing a pyromaniac as fire chief."

söndag 23 september 2012

Terrorattacken från Sinai hämnd för Mohammedfilm

En islamistisk terroristgrupp i Siani har tagit på sig ansvaret för attacken  som i fredags dödade en israelisk soldat. Enligt gruppen Ansar Bayt al-Maqdes utfördes attacken som ett svar på den omtalade filmen som förlöjligar Mohammed.
När en egyptisk man i USA gör en film som islamisterna inte tycker om dödar de en israelisk soldat som hämnd. Det finns inte någon logik i islamisternas agerande, vilket knappast någon heller påstått.

I Jerusalem försökte en kvinna idag  knivhugga en polisman. Även hon angav som skäl för sitt handlande att hon ville protestera mot Mohammedfilmen.

Jihadi group claims responsibility for Sinai attack

Police: E. J'lem woman attacks officer over film

PM: Attack shows importance of the border fence

fredag 21 september 2012

Terrorattack från Sinai - en israelisk soldat dödades

En grupp terrorister från Sinai öppnade i dag på eftermiddagen eld mot israeliska soldater som övervakade byggandet av gränsstängslet mot Egypten.En israelisk soldat dödades av ett skott i huvudet.
En eldstrid uppstod och tre terrorister dödades. En av terroristerna hade ett självmordsbälte som exploderade under striden varvid också en israelisk soldat skadades allvarligt av splittret.
Ingen av terroristerna lyckades ta sig in någon längre sträcka på den israeliska sidan av gränsen.
En större terrorattack stoppades tack vare soldaternas ingripande sade IDF:s talesman Yoav Mordechai.

IDF soldier killed, another wounded in border terror attack
  
IDF soldiers attacked on Egpyt border, kill 3 terrorists (Jerusalem Post)

IDF Thwarts Major Attack on Israel-Egypt Border (IDF)

torsdag 20 september 2012

"We want Palestine back on the map"

De palestinska ledarna har ljugit så länge att de antagligen inte längre själva märker när de gör det.
Palestinske chefsförhandlaren Erekat:
“We want Palestine back on the map with the 67 line and east Jerusalem as its capital,”

Det har aldrig funnits någon palestinsk stat på kartan.

PMO: PA's UN statehood bid violates Oslo process

Tiden för Iran börjar ta slut

Citat från FN:s säkerhetsråds möte:
US Ambassador Susan Rice said "time is wasting," and warned that the West "will not engage in an endless process of negotiations that fail to produce any results."

She added: "We must therefore remain clear and united in seeking resolution of the international community's concerns regarding Iran's nuclear program."
Britain's UN envoy Mark Lyall Grant said that Iran is "at a crossroads," and that it must decide "soon" whether or not it wants to be a responsible member of the international community.

 At the UN meeting, Grant presented a choice to Iran: "It can continue to ignore the international community's concerns over its nuclear program, or it can negotiate a settlement that will help to realize the benefits of a civil nuclear program," AFP quoted him as saying. "It can support the oppressive regime in Syria in suppressing freedom, or it can play a constructive role in its region. It can be an exporter of terrorism or a responsible member of the international community. But it must make these choices soon."

US, Britain, France warn Iran: Time for talks running out

EU-parlamentets näst största grupp vill förhindra handelsavtal med Israel

EU-parlamentets näst största grupp socialisterna (Socialists & Democrats) vill förhindra att Israels handelsavtal med EU uppgraderas.
Enligt gruppen kunde även produkter från bosättningarna komma i åtnjutande av förmånerna. Uppgraderingen borde enligt gruppen fördröjas i två år med hopp om att Israel skulle ändra sin politik angående Gaza,bosättningarna och fredsprocessen.
Gruppen säger att israeliska produkter som producerats på palestinska områden är olagliga handelsvaror.

Det är synd att personer som sitter på så höga poster som EU-parlamentariker gör är så okunniga om vad de uttalar sig om.

Israel har för flera år sedan dragit sig ut ur Gaza för att låta palestinierna sköta sig själva. Palestinierna använde möjligheten till att mer eller mindre dagligen skjuta raketer mot den israeliska civilbefolkningen.Detta medför att Israel måste vidta vissa åtgärder för att skydda sig.
Jag är säker på att om Bryssel skulle beskjutas med ett par raketer dagligen skulle betydligt hårdare metoder användas för att få slut på beskjutningen än vad Israel använt.
Går Hamas som styr Gaza med på de krav internationella samfundet ställt, dvs avstår från våld och terrorism och godkänner ingångna avtal med Israel, då ändras också Israels inställning till området.

När det gäller bosättningarna befinner de sig på områden som enligt internationella avtal från San Remo konferensen och reglerna för Palestina mandatet klart ger judarna rätt att bosätta sig på. Därmed är bosättningarna inget problem i juridisk mening.

Israel säger och har sagt att man är beredd att inleda fredsförhandlingar när som helst utan förhandsvillkor.
Detta borde S&D gruppen vara nöjd med. Nu verkar gruppen ställa sig på palestiniernas sida och  kräva att Israel  går med på de palestinska förhandsvillkoren.

Gruppen talar om israeliska produkter som producerats på "palestinska områden" .Bosättningarna befinner sig inte på palestinska områden eftersom det inte har funnits och inte finns någon palestinsk stat. Bosättningarna befinner sig på områden som getts till judarna för att de där skall återupprätta sin nationalstat. .Palestinska områden, ett palestinskt territorium uppstår först efter att Israel och palestinierna i förhandlingar kommit överens om vilka områden som judarna överlåter åt palestinierna.

Finländska skattepengar till kampanj mot Israel

Om du anser att finländska skattepengar ur undervisningsministeriets budget inte skall användas till att stöda politiska kampanjer mot Israel är det dags att reagera.
Den 2:a oktober ordnar Rauhanfoorumi/ Peace Forum en tillställning i Helsingfors med namnet:
"Apartheid Economy: a window on the Israel/Palestine conflict"
deras reklamblad står det klart och tydligt att tillställningen understöds av undervisningsministeriet.

Tre personer kommer att föreläsa under kvällen, alla kända för sin minst sagt kritiska inställning till Israel.
Rauhanfoorumi har rätt att ordna tillställningar med vilka föreläsare de vill, MEN... Finländska skattepengar skall inte vara med och understöda ensidig politisk verksamhet som underblåser hat och fördomar mot Israel och judarna.

Om du tycker det är fel att undervisningsministeriet understöder evenemanget kontakta riksdagsmän du känner eller skriv till undervisningsministern och andra ministrar!

Undervisningsminister Jukka Gustafssons e-post:    jukka.gustafsson@minedu.fi
 Ministrarnas e-post adresser finns här.

Föreläsarna och deras ämnen  är:
 • Pertti Multanen
  Lecturer at Development
  Studies at the University of Helsinki
  "Economic collaboration
  between Finland and Israel"
 • Samia Botmeh
  Representative of the Boycott National Committee,
  director of the Centre for Development Studies at Birzeit University
  "From de-development to disintegration:
  the effect of colonisation on the Palestinian economy"
 • Inna Michaeli
  Coalition of Women for Peace,WhoProfits Project
  "Captive markets and loose profits: understanding the
  Israeli occupation economy"
 •  Syksy Räsänen (ICAHD Finland) leder tillställningen

Loathing in Helsinki, part II

tisdag 18 september 2012

"Förolämpa" islam i USA - ställs inför domstol i Egypten

I Egypten och Iran verkar man anse att även i den "kristna" delen av världen skall man följa islamsk lagstiftning.
Sju egyptiska kopter (kristna) och en amerikansk pastor kommer i egyptisk domstol att anklagas för att ha förolämpat islam på grund av deras stöd för den omtalade filmen där Mohammed.förolämpas. För "brottet" kan dödsstraff utmätas.

Iran har å sin sida genom ett brev från utrikesminister Ali Akbar Salehi till FN:s generalsekreterare bett generalsekreteraren att vidta lagliga åtgärder mot de ansvariga för filmen.
Irans vice-president säger hotfullt att Iran kommer att spåra upp den skyldige till filmen.

Varken i Egypten eller Iran står religionsfriheten eller yttrande- och åsiktsfrihet högt i kurs men nu vill dessa stater förfölja medborgare även  i andra stater som ger uttryck för åsikter som inte passar de islamska staterna.
Man får hoppas att västvärlden bestämt, klart och tydligt gör klart för Egypten och Iran (och eventuella andra islamska stater) att deras agerande är oacceptabelt. De kan tvinga sina egna medborgarna att leva under islamsk förtryck men i västvärlden gäller andra regler. Här har man rätt att kritisera en religion till och med på ett dumt och provokativt sätt.

World Watch List över länder där kristna förföljs finns Iran finns på plats nummer 5 och Egypten på nummer 15.

Egypt court to try Copts abroad over anti-Islam film

 

Varför blir muslimerna förolämpade?
En orsak till de starka reaktionerna från en del muslimer är att de vill se Mohammed som en god och syndfri människa. Tyvärr har den bilden inget stöd i verkligheten. Mohammed var varken särskilt god eller syndfri.
- Mohammeds nya religion tvingades med våld på araberna.
- Han var en rövare som attackerade karavaner för att få rikedom och makt. Av samma orsak lät han slakta  hundratals judar. 
- Han bröt sina löften till invånarna i Mecka och anföll dem trots ingången vapenvila.
- Han hade betydligt fler hustrur än de fyra som är tillåtet för andra muslimer. Den yngsta av dem var bara 8-9 år gammal när Mohammed tog henne till hustru och en annan av dem var egentligen Mohammeds adoptivsons vackra hustru. Mohammed fick lämpligt en uppenbarelse av Allah som gav honom rätt att ta sin adoptivsons hustru.
Man behöver således inte göra mycket mer än lägga fram historiska fakta för att det skall anses vara en förolämpning mot Mohammed .

 En annan orsak till reaktionerna är säkert att vissa grupper som är fientligt inställda till väst / USA/ Israel använder filmen till att skapa ännu mera hat mot västvärlden.

Abbas söker erkännande av den palestinska staten i FN nästa vecka

Mahmoud Abbas kommer nästa vecka att be FN erkänna den palestinska staten.
 En av fördelarna med ett erkännande skulle vara att palestinierna därefter skulle kunna påstå att de lever i en stat som ockuperas av en annan stat, säger Abbas.
PLO har även diskuterat möjligheten att säga upp eller ändra Osloavtalet.I detta skede  ansåg man det vara oklokt att gå vidare med förslaget.

PA's Abbas 'determined' to lead battle for statehood

Abbas protesterar mot närmanden mellan Hamas och Egypten

Hamas premiärminister i Gaza, Ismail Haniyeh, besökte igår Kairo och träffade den egyptiske premiärministern.
Hamas och Muslimska brödraskapet som har makten i Egypten är "broderorganisationer" därför hoppas Hamas på att relationerna till Egypten skall normaliseras och förbättras.
Haniyeh föreslog bland annat att ett frihandelsområde skulle upprättas med Egypten.
Efter att Egypten börjat stänga de smuggeltunnlar som finns mellan Egypten och Gaza (på grund av terrorattacker i Sianai) är Hamas tvungen att söka nya lösningar för att ersätta smuggelverksamheten.

Den palestinske presidenten Abbas protesterade mot besöket och kallade till sig Egyptens representant i Ramallah, Yasser Othman, och klargjorde att Egypten gjorde ett stort misstag genom att behandla Haniyeh som en legitim premiärminister.
En PLO representant Saleh Ra’fat varnade för att Gaza kan börja betraktas som en självständig stat skild från västbanken.
Ra'fat sade att Mahmoud Abbas är den ende legitimt valde ledaren för palestinierna.
(Abbas valperiod har för länge sedan gått ut så man kan ifrågasätta hans legitimitet som president.)

PA President Abbas angry over Haniyeh's Cairo visit

Hamas officials request free trade zone from Egypt


måndag 17 september 2012

Strider i Sinai

Under söndagen pågick strider i Sinai mellan egyptiska styrkor och islamistiska terrorister.
En egyptisk soldat dödades och tre poliser skadades när högkvarteret för säkerhetsstyrkorna attackerades med granater och maskingevärseld.
'Egyptian soldier killed in Sinai terrorist clash'

fredag 14 september 2012

Shana Tova!

Rosh Hashana, det judiska nyåret infaller på söndag kväll. En högtid med basunklang kallas högtiden i Bibeln (3 Mos.23:23).
Basun (shofar) blåsandet har till uppgift att väcka människan till insikt om att att vi en dag, vid den sista basunens ljud, kommer att ställas till svars inför vår Skapare.
Har vi levt ett liv som berättigar till att bli uppskriven i Livets bok? Ett heligt och rättfärdigt liv där vi i tankar ord och gärningar uppfyllt Guds heliga vilja?
Självrannsakan, att reda upp relationer till sina medmänniskor, att förlåta och bli förlåten är sådant som hör till Rosh Hashana och de tio följande dagarna fram till Försoningsdagen.
Må du bli uppskriven för ett gott år, önskar man varandra under högtiden.

Som kristen går tankarna till Jesu ord till hans lärjungar : "Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen." (Luk.10:20)
Varför var deras namn skrivna i himlen, i Livets bok?
Därför att de satte sin tro och sitt hopp till Jesus, Messias och "den som tror på honom han skall inte gå förlorad utan ha evigt liv" säger Jesus. (Joh. 3:16)

Under Försoningsdagen som följer på Rosh Hashana offrades under templets tid ett syndoffer för hela folkets synder och synderna placerades på "syndabocken" som fördes ut i öknen.

Jesus blev denna syndabock som tog hela folkets (mänsklighetens) synd på sig (Jes. 53). Därför får vi som sätter vår tro till honom lita på att vi blir uppskrivna i Livets bok för ett gott år och för evigheten. Inte för att vi själva lyckats leva ett heligt och rättfärdigt liv utan för att Jesus gjorde det och det räknas oss till godo.
Må du bli uppskriven för ett gott år i Livets bok!
Shana Tova!

Här följer nyårshälsningar från Israels president, premiärminister och överbefälhavare:
onsdag 12 september 2012

Palestinska protester

Här kan man läsa en analys om vad demonstrationerna på västbanken handlare om.Höga priser, uteblivna lönebetalningar för de offentligt anställda och en politisk ledning som gjort allt för lite för att göra det palestinska samhället  mindre beroende av ekonomiskt stöd från omvärlden.
En del demonstranter kräver att Osloavtalet från 1993 skall sägas upp. (Osloavtalet med olika tilläggsavtal reglerar förhållandet mellan Israel och palestinska självstyrelsemyndigheterna, att säga upp avtalet skulle knappast gagna någon för tillfället)
Are W. Bank riots the start of ‘Palestinian Spring’?

Palestinians to keep protesting despite measures

Palestinians call for protests to end Oslo Accords

The Palestinian Authority's sorry state (Jerusalem Post editorial)
 "Ramallah is not only liable for its abject mismanagement and economic parasitism. There is a far more basic issue at stake."


Kritik av den politiska ledningen verkar inte vara tillåten i de palestinska myndigheternas TV-kanal. 
Här kan man se hur ljudet censureras bort i en direktsänd TV- debatt:
“Palestinian Spring” unfolds: PA TV mutes broadcast when citizens criticize PA leaders 

Statistik inför det judiska nyåret

Israels folkmängd uppgår till  7.933.200 personer, varav 75,36 % är judar, 20,62 % araber och 4% övriga.
På ett år har den judiska befolkningen ökat med 1,8 % och den arabiska med 2,4 %.
Israel har en yngre befolkning än medeltalet i  OECD staterna
Under det senaste året har 16.892 nya immigranter anlänt till Israel. (Från Ryssland (3,678,) Etiopien (2,666,) USA (2,363,) Ukraina (2,051) och Frankrike (1,775.)

Population nears 8 million ahead of Rosh Hashana

söndag 9 september 2012

Protester på de palestinska områdena

Palestinierna på västbanken protesterar mot de höga levnadskostnaderna och kräver att president Abbas och premiärminister Fayyad avgår.
Vanliga palestinier är missnöjda med de palestinska myndigheterna och dess ledare.
Medan vanligt folk inte har råd med mat till sina barn lever ledarna i stora hus och sänder sina barn till skolor i USA och Europa. Vi har fått nog säger Marwan Hamdan till Jerusalem Post.
Abbas  har gett en presskonferens men journalister som var närvarande säger att Abbas inte riktigt verkar ha kontakt med verkligheten eller förstå hur allvarlig situationen är.
På grund av protesterna har Abbas bett Israel om att Paris protokollet från 1994 som reglerar det ekonomiska samarbetet mellan de palestinska myndigheterna och Israel skall omförhandlas.
PA asks Israel to review Oslo economic accord

Dödsdömda iranska pastorn Nadarkhani frigiven

Den kristna pastorn Youcef Nadarkhani har frigetts från fängelse i Iran. Nadarkhani  har tidigare dömts till döden av iranska myndigheter i stort sett bara för att han är kristen.Nu har han ändå frigetts efter tre år i fängelse och återförenats med sin familj.
Foto

Iran releases persecuted Christian pastor

Raketattacker i natt

I natt sköts raketer från Gaza mot Beersheba och Netivot i Israel. I Netivot  träffades två bostadshus och sju  personer skadades lindrigt.
På grund av raketattackerna stannade barnen i Beersheba och Ashdod hemma på söndagen men arbetet i skolorna planeras återupptas på måndagen.

Netanyahu: Terrorists will pay a price for rocket fire

Foton som visar skadorna på ett hus i Netivot.
PICTURES: Rocket from Gaza Destroys House in Netivotsöndag 2 september 2012

PLO:s Ashrawi: Det finns inga judiska flyktingar

Det är sorgligt att se hur de palestinska ledarna vägrar acceptera historiska fakta och bygger upp en verklighetsbild som grundar sig på fantasier och önsketänkande.
De palestinska ledarna har redan länge förnekat judarnas historiska koppling till Israels land.
Nu förnekar de också att det skulle finnas några judiska flyktingar från arabländerna. Det är Hanan Ashrawi, medlem i PLO:s styrelse och parlamentet som säger att judarna frivilligt lämnade arabländerna och därför inte är flyktingar utan emigranter.
I samband med Israels självständighet 1948 och de därpå följande åren tvingades omkring 800.000 judar lämna arabländerna.De flesta tvingades lämna efter sig största delen av sin egendom som konfiskerades.

PLO's Ashrawi: No such thing as Jewish refugees

Gov’t steps up campaign for Jewish Arab refugees

Här kan man läsa om judiska flyktingar från arabvärlden: 

Jewish Refugees from Arab Countries

 Hanan Ashrawi Is to Truth What Smoking Is to Health