onsdag 30 oktober 2019

Arabstaterna binder sig till den gamla tvåstatslösningen - USA vill pröva något nytt

De arabiska nationerna har ännu en gång inför FN:s säkerhetsråd klargjort att de anser att en tvåstatslösning som följer "gränsen" från 1967 (vapenstilleståndslinjen från 1949) med Jerusalem som palestiniernas huvudstad är den enda möjliga lösningen på konflikten mellan Israel och palestinierna. Detta trots att konceptet visat sig vara ogenomförbart under tiotals år.

Arabstaterna tror antagligen på sin egen propaganda som har spridits över världen i tiotals år, så de inser knappast att det i verkligheten inte finns några fakta som talar för deras åsikt, tvärtom.

Det finns inga historiska fakta som gör att palestinierna borde få hela västbanken (Judéen och Samarien), däremot finns det väldokumenterade fakta som bevisar att området är judarnas historiska hemland.

Det finns inga juridiska dokument som säger att området borde tillhöra palestinierna, inte ens bindande FN beslut. Däremot finns det juridiska dokument som säger att området skall tillhöra judarna, bl.a. San Remo deklarationen och Palestinamandatets stadgar. Dessutom säger  vapenstilleståndsavtalet från 1949 klart och tydligt att vapenstilleståndslinjen inte skall ha någon betydelse för var en eventuell gräns dras.

För 60 år sedan ockuperade arabstaten Jordanien och Egypten västbaken och Gaza (områden som enligt avtalen ovan getts till judarna), då hade det funnits möjlighet att bilda en palestinsk stat på området, men ingen var då intresserad. Först efter att Israel fått kontroll över områdena blev det aktuellt med en palestinsk stat.

Den fredsplan som USA arbetat med nu i några år och som kanske snart publiceras lär ha lite andra utgångspunkter än den gamla tvåstatslösningen enligt vapenstilleståndslinjen från 1949. Men eftersom både araber och européer är så starkt bundna till den gamla tvåstatslösningen finns det knappast förmåga till nytänkande bland dem.

ARAB NATIONS REJECT ANY TRUMP ISRAELI-PALESTINIAN PLAN NOT ON '67 LINES

JARED KUSHNER ON JORDAN VALLEY ANNEXATION: WE LIKE TO KEEP OUR OPTIONS OPEN

tisdag 29 oktober 2019

Palestinska myndighetens tidning framställer terrorist som Jesus

 [Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Oct. 16, 2019]
Samer Arbid is the Palestinian terrorist arrested with two others for detonating a bomb which murdered 17-year-old Rina Shnerb and injured her father and brother near the Dolev spring on Aug. 26, 2019.
Arbid, who is a member of the terror organization Popular Front for the Liberation of Palestine, was hospitalized for 2 weeks soon after his arrest, and the Palestinian Authority claimed that it was a result of his interrogation. Having allegedly been injured by Jews, the official PA daily published a cartoon portraying the terrorist as Jesus on the cross.
Portraying a Palestinian terrorist suspected of murder as Jesus is in keeping with the PA’s rewriting history and its fundamental support of terror, which claims that Jesus was the first Palestinian "Martyr", and that terrorist murderers are heroes

Nära förestående attack från Iran?

Israeliska politiska och militära ledare har de senaste dagarna varnat för en iransk attack mot Israel. Man fruktar att Iran, uppmuntrad av den framgångsrika attacken mot Saudiarabien, kommer att försöka attackera Israel eller andra judiska mål i en liknande attack med med missiler och drönare.
Beredskapen på israeliska ambassader har ökats och det israeliska luftförsvaret har gjort förberedelser för att vara bättre förberedd på en eventuell attack.

Israeli embassies said to ramp up security amid fears of Iranian attack (TOI)
Israeli embassies have reportedly stepped up security and preparedness amid growing fears in Jerusalem that Iran was readying to launch a military strike on the Jewish state.

A report by the Kan public broadcaster Monday said that Tehran has been emboldened by its devastating attack on Saudi Arabian oil installations last month, and was plotting an attack against Israeli targets.

ISRAELI EMBASSIES ON ALERT, AIR DEFENSES ADJUSTED IN FACE OF IRAN THREAT (Jerusalem Post)
IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kochavi and Prime Minister Benjamin Netanyahu have warned in recent days of the increased threat posed by the Iran.

WHO ARE THE MEN ON ISRAEL'S POTENTIAL HIT LIST?  (Jerusalem Post)
Senior defense officials have warned that Israel is facing an Iranian storm that is coming closer to her borders. But who are the men behind the storm?

torsdag 17 oktober 2019

Avera Mengistu har hållits av Hamas i fem år

Honest Reporting:
September marked the five year anniversary of the captivity of Avera Mengistu, who is being held hostage by Hamas in the Gaza Strip. Avera's tragic story has been treated with silence from the international press. We will not let his story go untold.

How can you help? You can contact Peter Maurer (@PMaurerICRC), the President of the International Committee of the Red Cross and The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (@UNOCHA) on twitter to advocate on Avera's behalf and demand that Hamas frees Avera.

söndag 13 oktober 2019

Lövhyddohögtiden

Firandet av Lövhyddohögtiden (Sukkot) inleds i kväll.
Höstens tre stora högtider påminner oss om viktiga saker i våra liv och i vår relation till Gud.
Den första högtiden Rosh Hashana (Nyåret) eller Basunblåsardagen påminner oss om att vi en dag kommer att stå inför Guds domstol.
En dag kommer de orättvisor och den ondska som vi dagligen kan se omkring oss (och ibland inom oss) att få sin dom. Bara den som har sitt namn i Livets bok får leva i Guds gemenskap.

Försoningsdagen påminner oss om att vi behöver förlåtelse för våra synder och att vi skall förlåta varandra. Under templets tid offrade översteprästen för folkets synder på Försoningsdagen, Vi kristna tror och litar på att Jesus, Messias, blev det slutliga och fullkomliga offret för människornas synder, båda judars och hedningars. Tack vare honom kan vi tro att våra namn finns i Livets bok.

Lövhyddohögtiden är en glädjehögtid då vi egentligen ser fram mot att få se bakåt.
Under Lövhyddohögtiden kommer man ihåg hur Gud tog hand om sitt folk under ökenvandringen.
Vi kan se på vårt jordeliv som en ökenvandring, vi är på väg mot något bättre, mot vårt hemland. En dag kommer vi att kunna se tillbaka och glädja oss över att Gud var med oss under vår vandring och förde oss hela vägen hem.
Medan vi är på väg får vi glädja oss över att Jesus lovat att komma tillbaka och hämta oss till sig.

Hag Sameah! Ha en glad högtid!

Jesaja 12
 1  På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 
2  Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning." 
Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens (Yeshuas) källor. 
4  På den dagen skall ni säga: "Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. 
5  Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. 
6  Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er." 

Johannes 7
37  På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus (Yeshua)och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! 
38  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." 

torsdag 3 oktober 2019

Sydafrikanska anglikanska kyrkan stöder bojkott av Israel

Den anglikanska kyrkan i Sydafrika (ACSA) stöder bojkottrörelsen mot Israel tills Israel upphör med ockupationen av Palestina. Den påpekar också att dagens Israel och Bibelns Israel inte skall förväxlas med varandra.
Man kan bara kommentera att som kyrka kan ACSA inte komma längre från sina rötter. Till "Bibelns Israel" lovade Gud att de skulle få Israels land till evig tid. En palestinsk stat har aldrig existerat. Ändå vill ACSA att judarna upphör med att ockupera Palestina. Det landområde som Gud i Bibeln gav till Israels folk skall alltså enligt ACSA ges till araberna. Tala om att trotsa Gud!

Bibeln talar också tydligt om en tid när det judiska folket skall återvända till sitt land. Det återvändandet har vi fått bevittna under de senaste hundra åren. Men enligt ACSA skall vi blunda för verkligheten och uppfyllelsen av Bibelns profetior. De judar som återvänder till Israel för att återuppbygga landet har enligt dem inte någon koppling till Bibelns Israel.
Vad kan man annat säga än att det finns ett stort mörker idag över vissa kyrkor!

ANGLICAN CHURCH OF S. AFRICA PASSES BDS RESOLUTION