fredag 30 december 2016

Australien och Storbritannien kritiserar FN resolution och Kerry

Australiens premiärminister Malcolm Turnbull fördömde  idag i Sydney säkerhetsrådets resolution om bosättningarna. Han sade att resolutionen var ensidig och "oroande för vårt samhälle".

En talesman för Strobritanniens premiärminister Theresa May kritiserade i ovanligt skarpa ordalag USA:s utrikesminister John Kerrys tal om de judiska bosättningarna.
"Vi tror inte att vägen till fredsförhandlingar är genom att fokusera på en enda fråga, i detta fall byggandet av bosättningar, då  konflikten mellan israeler och palestinier är så djupt komplexa," sade talesmannen.
"Vi tror inte att det är lämpligt att angripa sammansättningen av  den demokratiskt valda regeringen hos en allierad."

Australian PM condemns 'one-sided' UNSC resolution

UK’s May slams Kerry for focus on settlements (Jerusalem Post)
"Kerry said “settlements” or “settlers” 62 times in his 72-minute speech Wednesday, and “terror” or “terrorism” 14 times. As reflected by those numbers, the focus of the address was on communities beyond the 1949 armistice line and their expansion, which he said was a major obstacle to peace. Israel can only be Jewish and democratic if there is a two-state solution, Kerry posited, and a two-state solution is not possible if any new homes are constructed beyond those lines...
... The US Secretary of State also called the coalition “the most right-wing in Israel history, with an agenda driven by the most extreme elements…more committed to settlements than any in Israel’s history…leading towards one state.”"

Bosättningspolitiken lätt att försvara (insändare i ÖT)

Även lokaltidningen Österbottens Tidning har noterat resolution 2334 från FN:s säkerhetsråd och John Kerrys tal som i huvudsak behandlade de judiska bosättningarna. Rubrikerna har varit:  "Bosättningspolitiken går inte försvara" och "Bosättarprogrammet hotar Israels framtid".
En insändare av mig som behandlade ämnet publicerades idag.

Bosättningspolitiken lätt att försvara (ÖT ändrade rubrik till "Giltig bosättningspolitik")

ÖT har den 28.12. en rubrik med åtföljande citat från Dagens Nyheter som säger: "Bosättningspolitiken går inte försvara". Men faktum är att judarnas bosättning i Judéen, Samarien och det historiska Jerusalem (omvärlden kallar oftast områdena för västbanken och östra Jerusalem)  inte alls är svårt att försvara.

Redan för nästan hundra år sedan slog man vid San Remo konferensen och i stadgarna för Palestinamandatet fast att judarna inte bara har rätt att bosätta sig i området utan också rätt att upprätta en nationalstat i sitt "historiska hemland". Dessa beslut är juridiskt bindande internationella avtal i motsats till FN resolutioner som är politiska beslut och rådgivande för medlemsländerna.

I ett historiskt perspektiv är det också lätt att försvara judisk bosättning i området. Området står i centrum för judarnas över 3000 år långa historia i området och speciellt då Jerusalem.

Det som inte går att förvara är FN:s säkerhetsråds resolution 2334 som antogs 23.12. Resolutionen fördömer ensidigt Israel och påstår att bosättningarna är olagliga och ett hinder för fred.

Att judar väljer att bo i sitt historiska hemland är inte ett hinder för fred, om man inte som säkerhetsrådet gör, väljer att göra det till ett hinder.

Resolutionen strider mot artikel 80 i FN:s  grundstadga, mot resolution 242, mot vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Jordanien och mot sunt bondförnuft. Jordanien fördrev 1948 alla judar från västbanken och gamla stan i Jerusalem. Säkerhetsrådet anser det nu som olagligt att judar flyttar tillbaka till områdena och ger därmed i praktiken sitt stöd till fördrivningen av judarna.

Att säkerhetsrådet beskriver det historiska Jerusalem som "ockuperat palestinskt territorium" kan inte anses som något annat än en skymf mot alla judar och människor med någon slags heder i kroppen.

Den ideologi som nu driver FN:s relation till Israel skiljer sig inte märkbart från nazisternas. Nazisterna försökte förinta judarna i Europa, FN vill fördriva judarna från deras historiska hemland.

Säkerhetsrådet förstörde antagligen definitivt möjligheterna till en förhandlingslösning mellan Israel och palestinierna. Palestinierna vet nu att de aldrig behöver kompromissa, oberoende av vad de gör eller vilka krav de ställer kommer de att ha stöd från det internationella samfundet.

Israel är nu väl medveten om detta faktum och det skulle vara naturligt om intresset för att fortsättningsvis bjuda in palestinierna till förhandlingar svalnat betydligt. Utan hopp om kompromisser från palestiniernas sida är förhandlingar på förhand dömda att misslyckas.

Läs också:

Obama - FN:s säkerhetsråd - Israel

PMW visar Fatahs reaktion på FN resolutionen

Did Fatah thank 14 countries
for granting it permission to kill Israelis?

Fatah cartoons:
Before UN vote
After UN vote: "Thank You!"

Itamar Marcus

Three days ago Fatah's official Facebook page posted a drawing of its map of "Palestine," which includes all of Israel and painted like the Palestinian flag, being used to stab the word "settlement." The text above the image: "#Palestine will defeat the settlement " (Above left)

Yesterday in response to the UN Security Council resolution declaring Israeli settlements illegal, Fatah republished the identical image but added a pool of blood at the bottom, and the words "Thank You" above the image, and the names of the 14 countries that voted in favor of the UN resolution. (Above right)

Is Fatah thanking the 14 countries for their UN vote because they interpret the UN as granting Fatah permission to kill Israelis? Or is Fatah thanking them because now that the UN declared settlements "illegal" it sees itself free to kill more Israelis?

Either way Fatah is saying more Israelis will pay with their lives as a result of the UN resolution.

The 14 countries thanked by Fatah are:

Russia, Angola, Ukraine, Japan, Spain, Egypt, Malaysia, Venezuela, New Zealand, Senegal, Uruguay, France, China, and Britain.

The United States, whose abstention actually enabled the resolution to pass, is not mentioned

Hamas firade sin 29-års dag

Hamas Marks Its 29th Anniversary, Reiterating Its Adherence To Armed Struggle To Liberate Palestine From River To Sea (MEMRI)
On December 14, 2016, Hamas marked the 29th anniversary of its founding with rallies, under the banner of "Al-Quds: A Vow and a Promise." Hamas officials who spoke at the rally stressed adherence to jihad, the ongoing armed struggle to liberate all of Palestine from the river to the sea, the ongoing activity to obtain the release of Palestinian prisoners in Israeli prisons, and the eventual disappearance of "the Zionist entity." The movement held a military parade in Gaza featuring its weapons and a model of a tunnel. At the parade Hamas activists vowed to "continue working day and night above and below the ground until the occupation is expelled." [1]
The website of Hamas's mouthpiece Al-Risala and Hamas's Al-Aqsa TV marked the occasion by posting an animated film presenting the development of Hamas's violent operations over the years.
The website of the Hamas's military wing, the 'Izz Al-Din Al-Qassam Martyrs Brigades, posted a special report on the movement's weapons manufacturing efforts throughout the years. For the special report, see MEMRI Special Dispatch No.6714, Hamas's Military Wing Marks Organization's 29th Anniversary With Special Report On Its Military Industry, December 19, 2016.
The following are translated excerpts from statements by Hamas officials on the occasion of Hamas's anniversary...

Hamas Official Al-Zahhar: Our Land Stretches From The River To The Sea

At a rally in Khan Yunis attended by tens of thousands of residents, Hamas official Mahmoud Al-Zahhar said: "Our movement adheres to the option of resistance... Resistance using any weapons and all options is a legitimate right that we will utilize, never relinquish, and never surrender to anyone. We will continue to aim our guns at collaborators and traitors, and especially at the Zionist enemy. Our land is all of Palestine from the river to the sea." Al-Zahhar called on the PA, Fatah and the PLO to end security coordination with Israel and "adopt the option of resistance as a plan for liberation."

Analys av Fatahs sjunde generalkonferens

Fatah's Seventh General Conference Bolsters 'Abbas's Standing; Contradictory Messages In 'Abbas Statements On Terror, Negotiations With Israel (MEMRI)
Background
Fatah's Seventh General Conference, held on 29 November–December 4, 2016, was attended by 1,322 of the 1,411 Fatah members invited to attend. According to the movement's regulations, the conference should have been held in late 2014, five years after the previous conference in 2009, but Palestinian President Mahmoud 'Abbas was in no hurry to convene it, promising to hold it in late 2016. The conference may have been postponed yet again had it not been for pressures exerted on 'Abbas by the Egypt-led Arab Quartet to readmit his rival Muhammad Dahlan to the Fatah institutions as his successor. This pressure motivated 'Abbas to convene the conference immediately with the aim of preventing Dahlan from gaining a foothold in Fatah and the PA and in order to gain support for his policy and strengthen his position.
The pressures of the Arab Quartet to appoint a successor for 'Abbas stemmed from apprehension that 'Abbas's disappearance from the Palestinian political scene (due to his death or any other reason) would create a vacuum, and were also intended to prevent Hamas from gaining control of the Palestinian Authority (PA), because by law, the Palestinian Legislative Council (PLC) chairman is next in the line of command if the president is incapacitated - and at present this role is filled by 'Aziz Duwaik from Hamas. This pressure has been manifested by Egypt's sponsorship of conferences on its soil held by supporters of Dahlan, and by the demands presented to 'Abbas by Arab League secretary-general Ahmad Abu Al-Gheit along with former secretaries-general Amr Moussa and Nabil Al-Arabi, during a visit to Ramallah in November, that 'Abbas accept the Quartet's proposal to appoint a successor for him and that he agree to a reconciliation within Fatah - demands that 'Abbas rejected out of hand.[1]

torsdag 29 december 2016

Läsvärt brev från UN Watch

Joining the Jackals: The Case Against U.N. Resolution 2334 – Open Letter to Amb. Samantha Power
Joining the Jackals: The Case Against U.N. Resolution 2334
An open letter from UN Watch executive director Hillel Neuer to U.S. Ambassador Samantha Power

12 Points Why U.S. Should Never Have Allowed U.N. Resolution 2334

8. Explanation of Vote Misstates Longstanding U.S. Policy
Your speech on Friday opened with a 1982 quote from President Ronald Reagan opposing settlements, and you argued that “our vote today is fully in line with the bipartisan history” of how American presidents have approached the issue. In fact, your speech was selective, excluding material statements by U.S. leaders rejecting the notion of return to the 1949 armistice lines, what Israeli statesman Abba Eban once called “Auschwitz borders.”

For example, you failed to quote the rest of President Reagan’s statement, in which he said: “I have personally followed and supported Israel’s heroic struggle for survival, ever since the founding of the State of Israel 34 years ago. In the pre-1967 borders Israel was barely 10 miles wide at its narrowest point. The bulk of Israel’s population lived within artillery range of hostile Arab armies. I am not about to ask Israel to live that way again.”
Nor did you quote President Lyndon Johnson who said: “We are not the ones to say where other nations should draw lines between them that will assure each the greatest security. It is clear, however, that a return to the situation of June 4, 1967, will not bring peace. There must be secure, and there must be recognized, borders.”
Likewise, you omitted Secretary of State Schultz’s 1988 statement: “The territorial issue needs to be addressed realistically. Israel will never negotiate from or return to the lines of partition or to the 1967 borders.”
The Clinton parameters of December 2000, which contemplates Israeli annexation of large settlement blocs, are also ignored by the resolution.

tisdag 27 december 2016

UN vote tops Wiesenthal list of top 10 antisemitic, anti-Israel cases

UN vote tops Wiesenthal list of top 10 antisemitic, anti-Israel cases (Jerusalem Post)
- “The most stunning 2016 UN attack on Israel was facilitated by President [Barack] Obama when the US abstained on a UN Security Council resolution condemning Israel for settlement construction. It reversed decades-long US policy of vetoing such diplomatic moves against the Jewish State,” wrote the center.

The organization added: "It also urges UN members ‘to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967,’ effectively endorsing BDS."

- UK Labour leader Jeremy Corbyn along with former British politician Baroness Jenny Tonge ranked second. 


According to the ranking, “anti-Semitism in the [Labour] party has greatly escalated. Corbyn, who previously called Hamas and Hezbollah his ‘friends,’ also promoted his strategy adviser Seumas Milne, a Hamas proponent.”

-France earned the third spot for “singling out Israel amid a backdrop of devastating and murderous Islamist terrorist attacks, continued targeting of French Jewry and reports of the refusal of some Muslim police officers to guard synagogues, the French government became the first member of the European Union to implement the requirement of labels on all Israeli goods produced beyond the Jewish state’s 1967 borders.” ...

måndag 26 december 2016

Obama - FN:s säkerhetsråd - Israel

I sitt avskedstal för en vecka sedan beklagade FN:s avgående generalsekreterare Ban Ki-Moon att en så oproportionerligt stor andel av FN:s resolutioner, rapporter och konferenser kritiserar Israel.
Bara några dagar senare, dagen innan de kristnas julfirande och judarnas hanukkafirande inleddes, röstade FN:s säkerhetsråd enhälligt igenom en av de värsta resolutionerna någonsin som ensidigt fördömer Israel. (tekniskt sett lade USA ner sin röst men i praktiken betyder det att man röstade för)
Resolutionen slår fast gränsen mellan Israel och staten Palestina som inte ens existerar i verkligheten.
Judisk bosättning i t.ex. Betlehem, Davids stad och Jesu födelsestad är olaglig enligt internationell lag, säger resolutionen. Likaså är judisk bosättning i det historiska Jerusalem (gamla stan) olaglig trots att det är platsen där judarna redan för 2300 år sedan rensade templet och återinvigde det efter att hedningarna orenat det (det är vad man firar under hanukkafesten).

USA:s avgående president Obama visade nu klart vad han egentligen står för. Obama avvek från USA:s tidigare linje att lägga in sitt veto mot ensidiga resolutioner som fördömer Israel. Därigenom visade Obama att hans värderingar mera grundar sig på islamsk tradition än på kristen eller judisk tradition. (Jerusalem tillhör araberna och islam' inte judarna)
Obama ställde sig nu på muslimska diktaturers sida och även på muslimska terroristers sida i kampen mot Israel. (Fatah, Hamas och Islamsk Jihad prisar resolutionen som en seger)
Obama förstörde chanserna till ett fredsavtal mellan Israel och palestinierna redan i sitt tal i Kairo 2009 när han krävde att Israel skulle upphöra med byggandet i bosättningarna. Efter det har palestinierna vägrat förhandla om inte Israel först upphör med byggandet.
Nu slog Obama definitivt in den sista spiken, fredsförhandlingar efter säkerhetsrådets enhälliga resolution är ytterst osannolika.
Varför skulle palestinierna förhandla? Det är nu bevisat att de får allt de vill av det internationella samfundet utan att kompromissa en millimeter.
Varför skulle Israel fortsätta att inbjuda till förhandlingar? De vet att palestinierna inte kommer att gå med på några kompromisser eftersom de har stöd för alla sina krav från FN:s säkerhetsråd. Israels enda möjlighet nu är att ensidigt försöka göra det bästa av situationen.

Vad blir FN:s roll i fortsättningen?
Resolutioner som antas under kapitel VI är i praktiken bara rådgivande. Men kommer Säkerhetsrådet att  acceptera att resolutionen inte får några praktiska konsekvenser eller kommer rådet att gå från ord till handling.
Ifall rådet går vidare och antar en resolution under kapitel VII kan medlemsländerna vidta militära åtgärder för att genomföra resolutionen.
Säkerhetsrådets resolution andas redan nu samma anda som fanns i Nazi Tyskland. I Tyskland fördrev man och dödade judar för att de var annorlunda, främlingar i Tyskland och Europa.
Säkerhetsrådet går ett steg vidare man vill fördriva judarna från deras historiska hemland i Judéen, Samarien och Jerusalem.
Steget från teori till praktik behöver inte vara långt. Medan hundratusentals slaktas i grannlandet Syrien kanske vi får se FN styrkor fördriva judar från sina hem i det "ockuperade Palestina".

Resolution 2334 
Den antagna resolutionen hänvisar till resolution 242 från 1967 men står i skarp kontrast till den. I resolution 242 var en viktig del att man inte slog fast vilka områden Israel skulle dra sig tillbaka från efter sexdagarskriget.I den nya resolutionen är det vapenstilleståndslinjen från 1948 som gäller som gräns.
Resolutionen strider också mot vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Jordanien eftersom det där tydligt och klart sägs att linjen inte skall han någon betydelse för en framtida gränsdragning

Resolutionen strider mot artikel 80 i FN:s grundstadga. FN har inte rätt att ändra på Jerusalems ställning eller annat som tidigare lovats till det judiska folket.

Allt öster om vapenstilleståndslinjen refereras till som "ockuperat palestinskt territorium". Det är ett politiskt uttalande som saknar juridisk grund och som också strider mot vanligt sunt bondförnuft. Säkerhetsrådet säger alltså att de områden som Jordanien olagligt ockuperade (inklusive Jerusalem) 1948 - 1967 och från vilka de fördrev alla judar nu är av Israel ockuperat palestinskt territorium där inga judar har rätt att bosätta sig.

Resolutionens ensidighet visas av att den fördömer och ställer krav på Israel men inga krav ställs på de palestinska myndigheterna, de nämns överhuvudtaget inte. Vissa åtgärder förväntas däremot "av båda parterna".

Exempel från resolution 2334:(fritt översatt)
1. Bekräftar att de av Israel  inrättandet bosättningar på palestinskt territorium ockuperat sedan 1967, inklusive östra Jerusalem, inte har någon  rättslig giltighet och utgör en uppenbar kränkning av internationell rätt och ett stort hinder för att uppnå en tvåstatslösning och en rättvis , varaktig och omfattande fred;
 2. Upprepar sitt krav på att Israel omedelbart och fullständigt upphöra med all bosättningsverksamhet i det ockuperade palestinska territoriet, inklusive östra Jerusalem, och att Israel till fullo respekterar alla sina rättsliga skyldigheter i detta hänseende;
3. Understryker att det inte kommer att erkänna några ändringar i linjen från 4 juni 1967, även när det gäller Jerusalem, än dem som parterna kommit överens om genom förhandlingar;

Full text of UNSC Resolution 2334, demanding Israel stop all settlement activity

Dershowitz: Trump was right to try to stop Obama

Choosing not to veto, Obama lets anti-settlement resolution pass at UN Security Council

Palestinian leadership praises passing of UN resolution

Netanyahu says Obama ‘ambushed’ Israel at UN, likens him to ‘deeply hostile’ Carter (The Times of Israel)
"... He said it was surreal in that it determined that the Jewish Quarter of the Old City and the Western Wall were occupied territory. “There is nothing more ridiculous than to call the Western Wall and the Jewish Quarter occupied territory,” he said...."

Den andliga dimensionen av det som nu sker ser vi bland annat i följande bibelord. Jordens folk har valt sida och tagit upp striden mot Gud själv, resultatet är förutsagt.

Sakarja 12:1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 
2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 

3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 

Sakarja 14:1  Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 
2  Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 
3  Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 

4  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 

Joel 3:1  Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 

2  skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 

1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 
2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 

3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade." 

fredag 23 december 2016

God Jul från Benjamin och migFyra stater hotar med att lägga fram resolution inför säkerhetsrådet

Det verkar som om USA:s nyvalda president Trump lyckades förmå Egypten att dra tillbaka sin resolution om de israeliska bosättningarna.
Det rapporteras också att Obama skulle ha beslutat att som "avskedspresent" till Israel avvika från USA:s tidigare linje och avstå från att använda sin vetorätt.
Tyvärr visar FN igen sin fokusering vid Israel genom att fyra stater som sitter i säkerhetsrådet har gett ett ultimatum till Egypten att lägga fram resolutionen annars kommer de att göra det.

Egypt confirms: Sissi, Trump agreed in call to delay UN vote on settlements (The Times of Israel)
“In the event that Egypt decides that it cannot proceed to call for vote on 23 December or does not provide a response by the deadline, those delegations reserve the right to table the draft … and proceed to put it to vote ASAP,” wrote New Zealand, Venezuela, Malaysia and Senegal in a note they presented to Egyptian officials, according to Reuters.

ANALYSIS: UN saga shows sands shifting (Jerusalem Post)
Trump released the following statement:

“The resolution being considered at the United Nations Security Council regarding Israel should be vetoed. As the United States has long maintained, peace between the Israelis and the Palestinians will only come through direct negotiations between the parties, and not through the imposition of terms by the United Nations. This puts Israel in a very poor negotiating position and is extremely unfair to all Israelis,” he said.

torsdag 22 december 2016

Anti-israeliska resolutioner läggs fram för Säkerhetsrådet

Man väntade sig att Egypten i dag skulle lägga fram en resolution inför FN:s säkerhetsråd  som i första hand riktar sig mot de israeliska bosättningarna, men det verkar som om Egypten skulle ha skjutit upp planerna.
Inom en nära framtid planeras i alla fall flera liknande resolutioner läggas fram.
Några artiklar som behandlar ämnet:

Will Palestinians get a Security Council motion passed – and will it matter?

Full text of draft UN Security Council resolution demanding Israel ‘cease all settlement activities’

Source to JPost: Egypt 'caves' to Israeli pressure, pulling UN resolution

onsdag 21 december 2016

10 exempel på FN:s behandling av Israel

UN Watch har gjort en lista på vad de anser vara FN:s mest iögonenfallande aktioner mot Israel under 2016.

Top Ten Most Egregious U.N. Anti-Israel Actions of 2016
10. UN Secretary-General Ban Ki Moon singled out Israel for unprecedented criticism in a New York Times op-ed, doubling down on a lopsided Security Council speech in which he justified Palestinian terror against Israeli civilians by saying, “it is human nature to react to occupation.”

9. The UN women’s rights commission condemned Israel as the world’s only violator of women’s rights, ignoring real abusers of women’s rights such as Iran, Saudi Arabia, Pakistan and many others.

8. In a new Palestinian-led bid to use the UN to wage a global BDS campaign, the UN Human Rights Council voted to create a special blacklist of companies doing business with Israeli residential communities over the 1949 Green Line, including in the Jewish Quarter of Jerusalem.

7. Canadian law professor Michael Lynk was appointed as the UN’s “impartial” investigator of alleged Israeli human rights violations—even though his application deceptively failed to disclose his long record of anti-Israel lobbying, or his board membership on three pro-Palestinian organizations including Friends of Sabeel and the National Council on Canada-Arab Relations.

6. The UN’s World Health Organization (WHO) singled out Israel as the only violator in the world of “mental, physical and environmental health.”

5. The UN’s ILO effectively singled out Israel as the world’s only violator of labor rights, through its production and debate of a report—to which no other country is subject—”on the situation of workers of the occupied Arab territories, including the occupied Syrian Golan.” Meanwhile, the plight of Syrians suffering in Syria was ignored.

4. When Palestinian men beat their wives, it’s Israel’s fault, argued UN expert Dubravka Simonovic, in a statement summing up her September visit to Palestinian territories.

3. In its ritual scapegoating of the Jewish state each year, the UN General Assembly just adopted 20 one-sided resolutions against Israel, and only 4 resolutions on the rest of the world combined.

2. Not even trying to appear impartial, UN General Assembly president Peter Thomson wore a scarf of the Palestinian flag around his neck as he addressed a gathering to mark the UN’s “International Day of Solidarity with the Palestinian People.”

1. UNESCO negated its mandate to protect world heritage by adopting a resolution which used Islamic-only terms for Jerusalem’s Temple Mount, the holiest site in Judaism, denying thousands of years of Jewish and Christian heritage, religion and culture.

tisdag 20 december 2016

Palestinsk reaktion på en eventuell flyttning av USA:s ambassad till Jerusalem

Redan 1995 godkände kongressen i USA en lag som säger att USA:s ambassad i Israel skall flyttas från Tel-Aviv till Jerusalem. Lagen säger också att Jerusalem bör förbli en odelad stad och erkännas som Israels huvudstad. Lagen understöddes av en stor majoritet, i senaten röstade man för den med rösterna 93-5 och i representanthuset med 374-37.
Alla presidenter sedan dess har förhindrat att lagen genomförts i praktiken och frågan nu är naturligtvis om Trump kommer att följa i sina föregångares spår eller göra som han lovat och flytta ambassaden till Jerusalem.
Palestiniernas reaktion på en eventuell flyttning av ambassaden fick man en försmak av i måndags när Saeb Erekat, PLO:s chefsförhandlare, talade i Washington.
Ifall ambassaden flyttas till Jerusalem kommer alla utsikter för en tvåstatslösning att vara över och hoppet om en fredlig lösning kommer att försvinna, sade Erekat
Andra följder kommer att vara
- Erekat kommer att avgå
- PLO kommer att ta tillbaka sitt erkännande av Israel
- PLO kommer att ogiltigförklara alla tidigare avtal med Israel
- Alla amerikanska ambassader i arabvärlden kommer att tvingas att stänga

Ingen försonlig inställning precis! Och hur skulle det hjälpa den palestinska befolkningen? Å andra sidan har väl PLO aldrig brytt sig om den palestinska befolkningen, det är strid mot Israel som är huvudsaken.

PLO will revoke Israel recognition if US moves embassy, top official warns

Ledare i The Times of Israel:
There’s more than one way to move a US embassy

Arabiska Knessetmedlemmar visar vad de står för

De senaste dagarna har det förekommit några händelser som definitivt inte presenterar någon vacker bild av  arabiska medlemmar i Knesset (parlamentet).
Basel Ghattas misstänks för att ha smugglat in information och mobiltelefoner till palestinska terrorister som sitter i israeliskt fängelse.

En annan medlem av Knesset, Ayman Odeh deltog i Fatahs konferens för några veckor sedan och i sitt tal lovade han att "vi kommer att vara med er på nästa Fatah konferens som kommer att hållas i östra Jerusalem, staten Palestinas huvudstad". Varvid publiken ropade: Miljoner Martyrer kommer att marschera till Jerusalem.

De här exemplen är ännu ett bevis för att de arabiska medlemmarna i Knesset inte gör mycket för att stärka samarbetet med den judiska befolkningen, utan tvärtom uppför sig på ett sätt som väcker misstroende och därmed i värsta fall försämrar situationen för den arabiska befolkningen i Israel.

Arab MK suspected of passing intel to Palestinian prisoner who murdered soldier


söndag 18 december 2016

Avgående generalsekreteraren medger FN:s partiskhet

FN:s avgående generalsekreterare medgav i sitt sista tal inför säkerhetsrådet att FN agerar partiskt i förhållande till Israel.
En oproportionerligt stor andel av FN:s resolutioner, rapporter och konferenser kritiserar Israel sade Ban Ki Moon.
Han konstaterade också att Gaza, västbanken och östra Jerusalem varit under militärockupation sedan 1967. Men här gör han sig skyldig till samma felbedömning som Sveriges utrikesminister Wallström. Mellan 1948 och 1967 ockuperades områdena olagligt av Jordanien och Egypten, ockupationen började inte 1967. Innan dess var det Storbritannien som med Nationernas Förbunds gillande förvaltade områdena i nästan 50 år och innan det hörde områdena till det Ottomanska riket och innan dess.... vi kommer aldrig till ett palestinskt styre över området.

Ban Ki-moon recognizes bias against Israel in last Security Council speech (Jerusalem Post)
“The secretary-general admitted the clear truth, the UN’s hypocrisy towards Israel has broken records over the past decade,” Danon said in reaction to the statement.

“During this time the UN passed 223 resolutions condemning Israel while only eight resolutions condemning the Syrian regime as it has massacred its citizens over the past six years. This is absurd."

Sverige kommer att arbeta för resolution mot bosättningarna

Sveriges utrikesministers besök hos de palestinska ledarna har inte egentligen varit någon nyhet i Israel. Wallströms uttalande om att Sverige när de sitter som ordförande i FN:s säkerhetsråd i januari kommer att arbeta för att en resolution antas som fördömer judiska bosättningar nådde dock över nyhetströskeln.
Inget annat var väl att vänta av Wallström, men det stöder nog israelerna i deras uppfattning att det inte var värt att träffa henne.
På de två palestinska nyhetssidor jag sökte på fann jag inget om Wallströms besök trots att svensk press beskriver det varma bemötande hon fick av de palestinska ledarna.
Wallström talade igen om 50 år av ockupation för det palestinska folket, för henne existerar tydligen ingenting innan Israel erövrade Judéen och Samarien (västbanken) 1967.
Sweden ‘to seek anti-settlement resolution’ during Security Council presidency in January

onsdag 14 december 2016

Såhär blir det när man försöker förfalska historien

Det har aldrig funnits någon palestinsk stat. För hundra år sedan, efter första världskriget fick Storbritannien i uppgift att förvalta Palestinamandatet för att där upprätta en egen nationalstat för judarna.
Jordanien och Egypten ockuperade 1948 olagligt delar av området. Det är bland annat just därför som västbanken kallas västbanken. För 50 år sedan tog Israel i ett försvarskrig områdena från Jordanien och Egypten som Ulf Cahn skriver.
 Men ... Israel ockuperade inte staten Palestina det är ett historiskt faktum. Väldigt få politiker verkar bry sig i det.
Är det dumhet, okunskap eller helt enkelt Israel/judehat som styr dem?

Ulf Cahns Facebooksida
"Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men nu har väl ändå Margot gjort bort sig ordentligt.

Låt oss ta ett exempel ur den här texten.

Om hon på allvar menar att det är snart 50 år sedan Palestina (alltså Västbanken, östra Jerusalem och Gaza) ockuperades, då säger hon ju också att det inte borde finnas en palestinsk stat..."

Dags att besöka Palestina (Margot Wallström)
"När jag den 15-17 december besöker Palestina är det bara veckor kvar till 2017. Då har det gått 70 år sedan FN slog fast visionen om en tvåstatslösning, 50 år sedan Palestina ockuperades och 10 år sedan Gaza isolerades..."

tisdag 13 december 2016

Svenska utrikesministern får inte träffa israeliska ledare

Utrikesminister Margot Wallström kommer att resa till Israel på torsdag. Wallström har önskat att få träffa israeliska ministrar under besöket men det har inte gått att "samordna ministrarnas tidtabeller så att det skulle ha varit möjligt".
I verkligheten är det antagligen så att efter de Israelfientliga uttalanden Wallström tidigare gjort har israeliska ledare inget intresse att möta henne.

Israel to boycott Swedish FM on her visit to region (The Times of Israel)
A Foreign Ministry official told Haaretz that while Wallstrom had reached out to try and arrange meetings with Prime Minister Benjamin Netanyahu and other ministers, she had been informed that these would not be possible due to schedule considerations.

But the unnamed official added that official Israel was simply uninterested in meeting with Wallstrom due to her government’s positions on the conflict as well as her own past comments.

“We’ve reached the conclusion that there’s no one to talk to and nothing to talk about,” he said.

söndag 11 december 2016

Bomb i kyrka i Kairo

En bomb i en kyrka i Kairo (Egypten) dödade åtminstone 25 personer och närmare 50 skadades.
Death toll rises to 25 in Cairo Coptic cathedral bombing

I fredags dödades sex poliser i bombattacker i Egypten.

Fatahs musikvideo uppmuntrar till våld

Här ett exempel på en musikvideo som Fatahs TV kanal Awdah sände 72 gånger under november månad.
En sak kan man säga säkert och det är att inte främjar liknande budskap fredssträvanden.
Fatah TV broadcasts terror song 72 times in one month: “No force in the world can remove the weapon from my hand”

Lyrics: "From my wounds, my weapon has emerged.
O, our revolution, my weapon has emerged
There is no force in the world that can remove the weapon from my hand
My weapon has emerged. My weapon has emerged."

Yasser Arafat: "For our movement, ‘armed struggle’ means taking part in an armed revolutionary war of the masses."
[Fatah-run Awdah TV, 72 times in November 2016; hundreds of times since Feb. 22, 2015]

A longer version of this song with the following additional stanza
encouraging Martyrdom, was aired four times in November 2016 on Fatah-run Awdah TV:

"He who offers his blood does not care if his blood flows upon the ground
As the weapon of the revolution is in my hand, so my presence will be forced [upon Israel]
My weapon has emerged. My weapon has emerged."

Fatah broadcast a terror promoting song 72 times in November -
the month of the Seventh Fatah Conference (PMW)

fredag 9 december 2016

Terrorattacker förhindrades

Åtminstone två större terrorattacker som planerats av Hamasaktivister har förhindrats de senaste månaderna. Terrorcellerna som planerade attackerna verkade i östra Jerusalem och Hebron.
I samband med avslöjandet av terrorcellerna har vapen och ammunition beslagtagits.
Hamas cell planning to attack army base uncovered in Jerusalem

Få markbränder var anlagda

Trots att många politiker påstod att en stor del av markbränderna i Israel för en tid sedan var anlagda verkar det som om de flesta bränderna trots allt förorsakades av en kombination oförsiktighet och det torra vädret.
Enligt Jerusalem Post har 58 misstänkta arresterats av polisen men 40 av dem har frigetts.
Det finns ändå motstridiga uppgifter från olika myndigheter.

Despite claims of mass arson, only 3 indictments filed for recent blazes
"...From November 19 to 28, there were approximately 2,600 brush fires and 1,800 urban fires. The overwhelming majority were minor, meaning only one fire truck was needed to extinguish it.

Thirty-nine fires were major, requiring 10 or more fire trucks.

No indictments or announcements of arrests have been made related to the Haifa and Zichron Ya’acov blazes. Although Fire and Rescue Authority Chief Investigator Ran Shelef said that the fires in Zichron Ya’acov near the coast, and near the Halamish settlement in Samaria, were caused by arson, these has been no announcement that suspects have been identified...
...“There is a difference between the Fire Authority investigation and criminal law, and evidence that a specific person lit a fire because of specific reason,” a police source told the Post on Thursday.

“Maybe there are cases that the Fire Authority says that they have evidence of arson, but we cannot say if someone did it.

“Investigations are not like a show on TV,” the source said, when asked why there have been only three indictments.

Police would not say how many of the suspects are detained on suspicion of nationally motivated arson.

“We are only saying if we are able to establish evidence to say someone made a fire happen,” the source said."


torsdag 8 december 2016

En annorlunda syn på bosättningar

En annorlunda syn på bosättningar, skriven av Bassam Tawil:

De Riktiga Illegala Bosättningarna
- Medan bebyggelse i judiska bosättningar på Västbanken och i områden i Jerusalem länge har utförts inom lagens ramar och med ordentliga licenser utfärdade av relevanta myndigheter är den palestinska bebyggelsen olaglig i alla avseenden.

- Det palestinska målet är att skapa oåterkalleliga fullbordade faktum. Projektets enorma storlek väcker frågan: Vem är det som har finansierat dessa enorma städer inom städerna? Och varför? Det finns goda anledningar att tro att PLO och vissa araber och muslimer, och särskilt EU, ligger bakom det palestinska initiativet.

- Den judiska utposten Amona, som är hem till 42 familjer, är för närvarande föremål för en hätsk kontrovers både i Israel och på den internationella arenan. Tydligen är bosättningar bara ett "stort hinder för freden" när de byggs av judar.

- EU och vissa islamiska regeringar och organisationer betalar för konstruktionen av palestinska bosättningar, medan de kräver att Israel ska stoppa bebyggelsen av nya hem för judiska familjer i områden i Jerusalem eller i existerande bosättningar på Västbanken.

- EUs och resten av det internationella samhällets hyckleri och illvilja mot de israeliska bosättningarna är förblindande transparent. Ändå ser vi också hyckleriet bland många västerländska mediekanaler som med egna ögon ser hur palestinska bosättningar växer fram på varje sida av Jerusalem, men ändå väljer att endast rapportera om den judiska bebyggelsen.

Israel förhindrade kemiska vapen att nå Hizbollah

Natten mot onsdagen bombades flygbasen Mezzeh nära Damaskus.Israel påstods ligga bakom bombningen och vanligtvis brukar Israel inte kommentera militära aktioner i Syrien men den här gången gjorde man ett undantag.
Försvarsminister Liberman har medgett att Israel utfört ett angrepp för att, som det verkar, förhindra att kemiska vapen skall komma i händerna på terrororganisationen Hizbollah.
Israel har inget intresse att blanda sig i inbördeskriget i Syrien men man har redan tidigare gjort klart att Israel inte tillåter att israeliska medborgare skadas, att Israels suveränitet kränks eller att avancerade och kemiska vapen smugglas från Syrien till Hizbollah i Libanon.

Liberman: WMDs Israel thwarted from reaching Hezbollah were chemical arms

Israel trying to keep chemical arms from Hezbollah, Liberman says

En karta som IDF publicerat för att visa hur Hizbollah gömmer sig bland civilbefolkningen i södra Libanon.
IDF map of Hezbollah positions revealed as fabrication
Kartan är inte "hemligstämplad " utan en illustration av läget.
tisdag 6 december 2016

Lagförslag om att legalisera tidigare olagliga bosättningar

Här följer en artikel som försöker förklara vad ett lagförslag som strävar till att legalisera bosättningar som byggts på land som ägs av palestinska araber egentligen innebär. Lagförslaget har redan fördömts av omvärlden så det kan vara nyttigt att veta lite vad det handlar om.

What’s in the Israeli legislation that aims to legalize West Bank outposts?
"...The bill — if it passes three more readings in the Knesset and is not subsequently struck down by the Supreme Court — would legalize housing units built by settlers on private Palestinian land, if the construction was carried out in good faith: If the settlers did not know that the land they were building on was privately owned by Palestinians, and received some kind of assistance from the state, they would be allowed to remain there.

The proposed legislation notes that government support may be explicit or implicit, from the start or post-facto, and that the backing of local municipalities is considered state support.

The bill, sponsored by Jewish Home MKs Betzalel Smotrich and Shuli Moalem-Refaeli and Likud MKs David Bitan and Yoav Kisch, allows the government to appropriate land for its own use if the owners are unknown. If the owners are known, they will be eligible for yearly damages amounting to 125 percent of the value of leasing the land or a larger financial package valued at 20 years’ worth of leasing the plots, or alternate plots..."

Vad som gick fel i USA:s fredssträvanden


Ledare i The Times of Israel av David Horovitz:
Wrong from the start: Why John Kerry failed to advance Israeli-Palestinian peace
"...While Kerry and President Barack Obama assured Israelis they could afford to take the risk of territorial compromise, we have watched countries all around us descend into chaos, and seen every unsavory terror group you can name, and some you can’t, gain footholds in the neighborhood — from Syria, to Jordan, the West Bank, Gaza and Egypt. We have watched Iran grow emboldened and richer, thanks to a lousy accord that did not fully dismantle its rogue nuclear program. We saw Hezbollah fill the vacuum when we left southern Lebanon. We watched Hamas take over when we left Gaza, and we have since endured rocket fire and intermittent conflict as the reward for our withdrawal, even as we have been battered internationally for fighting back. We have witnessed Mahmoud Abbas’s West Bank Palestinian hierarchy encourage hostility to Israel, lie about our plans for the Temple Mount, and rewrite the previous Muslim narrative that acknowledged the historicity of Jerusalem’s Jewish temples in favor of a revisionist creed that denies all Jewish connection to the holy city and thus delegitimates Israel’s very presence.

The lesson that Kerry refused to learn, but that his successors would be wise to, is that you cannot broker peace when the people on one side of the negotiating table do not so much as acknowledge the right of the people on the other side to be there. Or to put it more constructively, if you want to create a climate in which an accommodation might one day be possible, you have to work bottom up as well as top down, and promote education — via social media, spiritual leadership, schools and political leadership — that provides an honest narrative, encourages moderation, and marginalizes extremism. More succinctly still, when the Palestinians’ schools start teaching the Jews’ holy land history as well as their own, you might legitimately feel the beginnings of optimism about peacemaking..."

Fatah video visades elva gånger senaste vecka

Under Fatahs generalkongress senaste vecka hedrade de palestinska myndigheternas TV kanal Fatah genom att elva gånger sända följande musikvideo. (och omvärlden skyller på Israel för att det inte blir fred)
Fatah: “Slice open the enemy’s chest - slice it!” (PMW)
Song on PA TV broadcast 11 times
during Seventh Fatah Conference

The following is an excerpt from the lyrics of the song celebrating Fatah violence that was broadcast 11 times in 6 days on official PA TV, during the Seventh Fatah Conference:

“Shoot the Dashka (machine gun) and the cannon
Let the whole world hear:
The Palestinian will never bow other than to the Lord of the universe...
Eilabun [in 1965] was the first shot [at Israel] and Fatah was responsible
The oath is to free the state from the hands of the Zionists
Long live all the Fatah men
No one prevailed over us
We burst over the borders...
The Fatah man does not take things lightly...
He fires the mortar and the machine gun...
Strike, mortar, strike!
Slice open the enemy’s chest, slice it
I’m a Palestinian and I want my right
My full right...
The difficult way is our way
Bullets! Sing for us!
Bullets! Sing for us
The sound of the rifles gives us joy
Fatah taught me, thank you, Fatah
I have no love other than the love of the rifle.”
[Official PA TV, 11 times from Nov. 29 -Dec. 4 2016,
also broadcast Dec. 31, 2012, daily Jan. 1-5, 2013]

måndag 5 december 2016

Ännu ett dumt uttalande från Obamaadministrationen

USA:s Utrikesminister John Kerry inför Saban Forum i Washington:Det kommer inte att bli fred mellan Israel och arabvärlden - jag vill göra detta klart för er alla - utan den palestinska processen och palestinsk fred.
“There will be no separate peace between Israel and the Arab world – I want to make that clear to all of you,” he said, “without the Palestinian process and without Palestinian peace.”

Hur skall någon från arabvärlden kunna visa sig vara redo till fred med Israel om inte ens USA är beredd att stöda en sådan process ifall inte palestinafrågan först fått en lösning? Ett verkligt dumt uttalande av Kerry! Det vore betydligt bättre att klart uttala sitt stöd till alla som vill sluta fred.

Med ett liknande uttalande förstörde Obama fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna. Obama krävde redan 2009 att Israels skulle upphöra med byggandet i bosättningarna och efter det kunde Abbas naturligtvis inte gå med på något mindre. Innan det var byggandet inget hinder för fredsförhandlingar.

Kerry: 'Israel heading to a place of danger' over settlements

Arabvärlden en enorm utmaning

En FN rapport (Arab Human Development Report 2016) visar på vilka utmaningar och möjligheter arabvärlden står inför.
En tredjedel av arabvärldens befolkning består av ungdomar (15-29 år) detta medför stora möjligheter för arabvärlden att utvecklas, men samtidigt är det en enorm utmaning inte bara för arabvärlden utan också för Europa. Omkring 30 % av de unga är arbetslösa (medeltal för övriga världen 14%) det betyder att många löper stor risk att marginaliseras och i värsta fall lockas med i extrema och våldsamma grupper.
De arabiska ledarna verkar inte ha förmåga  att skapa nya jobb för den unga generationen, om det inte blir en förändring kan den nuvarande flyktingströmmen till Europa bara vara en liten förvarning om vad som är på kommande.
Av rapporten framgår också att krig och våldsamheter är ett stort problem bland den arabiska befolkningen.
Araberna utgör endast 5 % av världens befolkning men 45 % av terrorattackerna i världen utfördes bland dem.
Arabvärlden stod för 68 % av dödsfall i krig, 47 % av dem som är internt fördrivna (internally displaced) och 58 % av världens flyktingar.
Man behöver inte vara någon profet för att inse att om inte verkligt stora saker förändras inom arabvärlden kommer situationen där att bli ännu mer kaotisk än vad den är idag med stora följdverkningar för bland annat Europa.
Att påverka situationen i en positiv riktning har visat sig vara en mycket svår sak.

Kort artikel i The Economist:
Another Arab awakening is looming, warns a UN report
IN DECEMBER 2010 Egypt’s cabinet discussed the findings of their National Youth Survey. Only 16% of 18-29-year-olds voted in elections, it showed; just 2% registered for volunteer work. An apathetic generation, concluded the ministers, who returned to twiddling their thumbs. Weeks later, Egypt’s youth spilled onto the streets and toppled President Hosni Mubarak.

The UN’s latest Arab Development Report, published on November 29th, shows that few lessons have been learnt. Five years on from the revolts that toppled four Arab leaders, regimes are ruthlessly tough on dissent, but much less attentive to its causes.

As states fail, youth identify more with their religion, sect or tribe than their country. In 2002, five Arab states were mired in conflict. Today 11 are. By 2020, predicts the report, almost three out of four Arabs could be “living in countries vulnerable to conflict”....

UNDP rapport i sin helhet:
Arab Human Development Report 2016: Youth and the prospects for human development in changing reality
The point of departure of the report is the demographic fact that the current youth generation is the largest youth cohort this region has had over the past 50 years, making up 30% of its population of 370 million. The report argues that Arab countries can achieve a great leap forward in development, reinforce stability and secure such gains in a sustainable manner, if they adopt policies that give youth a stake in shaping their societies and put them at the centre—politically, socially and economically...

...First, that while young people between the
ages of fifteen and 29 make up nearly a third
of the region›s population, another third are
below the age of fifteen. This “demographic
momentum” will last for at least the next two
decades, and offers an historic opportunity
which Arab countries must seize...

...The report explores the many challenges
which youth in the Arab region continue to
face. Many continue to receive an education
which does not reflect the needs of labour
markets. High numbers of young people,
particularly young women, are unemployed
and excluded from the formal economy.
Young people without livelihoods find it
difficult to establish an independent home
and form their own family units. The risk
for these young people is that instead of
exploring opportunities and discovering
future prospects, they experience
frustration, helplessness, alienation, and
dependency...

...Youth empowerment requires enhancing
the capabilities of young people. Delivery
systems for basic services, particularly in
education and health, must be improved.
The opportunities available to youth must
be expanded – through economies which
generate decent work and encourage
entrepreneurship, political environments
which encourage freedom of expression
and active participation, and social systems
which promote equality and act against all
forms of discrimination.

...Religion is a strong factor in fuelling the
current political conflicts in the Arab
countries. To varying degrees that range
from moderation to extremism, religious
arguments are frequently used to garner
support, gain advantages and attack
adversaries. Religion is a reference point 

fredag 2 december 2016

FN och Israel

Hillel Neuer listed the top 10 acts of U.N. anti-Israel bias in 2016 in his opening remarks at last week's University College London debate with Prof. Sir Nigel Rodley, member & former Chair of the UN Human Rights Committee, and Prof. Eric Heinze. Full 90-minute debate is here: https://youtu.be/ZJcNtRzJbCk

Se video här:
https://www.facebook.com/unwatch/videos/10153944003186561/

Regn och åska i Israel

Natten till fredag regnade det rejält i Israel. Jerusalem fick 24 mm regn, Tel-Aviv och kustregionen omkring 50 mm, Golanhöjderna och Hermon fick upp till 150 mm.
Sådana mängder på en kort tid skapade naturligtvis problem med översvämningar.

Flooding in Iksal. Credit: Israel Police

Flooding, road closures as heavy rain pounds Israel

In Pictures: Stormy weather pours over Israel

torsdag 1 december 2016

Ännu inget nytt från Fatahs generalkongress

Abbas som återvaldes som ordförande för Fatah har hållit ett tal där han håller fast vid att han inte kommer att erkänna Israel som en judisk stat. Han säger också att han vill se mer av folkligt motstånd mot Israel. (palestinierna kallar vanligtvis våldsamma demonstrationer (kravaller) för fredligt folkligt motstånd)
Inga planer på att förbättra förhållandena för folket, det är bara kamp som gäller. Kamp och strider på hemmaplan och på den internationella arenan. En kamp som inte kan leda till något gott för folket.

Några artiklar:
Opening night of much-hyped Seventh Fatah Congress a perplexing snooze (The Times of Israel)
The most high-level invitee to talk during the opening night was Nickolay Mladenov, the United Nations special coordinator for the Middle East Process. He opened by calling Fatah “the soul of the Palestinian people, just as the Palestinian people are the soul of the Arab nation.” This won him applause. A bit of balanced diplomatic-speak, “Never give up until the establishment of an independent Palestinian state. A state that lives in peace, in security and mutual recognition with Israel,” was met with silence.

Abbas: We will join all 522 international organizations (Jerusalem Post)
The Palestinian leadership plans to continue its strategy to internationalize the Israeli-Palestinian conflict by joining international institutions, PA President Mahmoud Abbas said during a long speech at the seventh Fatah General Congress in Ramallah on Wednesday...
...Later in Thursday’s speech, Abbas admitted that “popular resistance” has not taken off in Palestinian society, but said he wants to see it play a larger role in the coming years. “Where is popular, peaceful resistance? Go out to [the streets],” he said. “I say, go out; no one goes out.”...
...The congress, which will elect delegates to Fatah’s top two leadership bodies, the Central Committee and the Revolutionary Council, has excluded Fatah leaders allied with Dahlan and many other leaders critical of Abbas’s leadership.


The leaders left out of the congress say that the congress’s primary goal is to remove them and their influence from leadership roles in Fatah.

Abbas looks forward to working with Trump, hopes he’ll solve ‘Palestine issue’ (The Times of Israel)
But he stressed again he “will not recognize a Jewish state,” and said Palestinian recognition of Israel “will not last forever” if Israel does not recognize a Palestinian state.


Israeliska ministern Yuval Steinitz hade beska kommentarer efter Abbas tal: Abbas är Israels fiende nummer 1 som vill förinta Israel.
Israeli minister: More than Arafat, Abbas is Israel's 'number one' enemy (Jerusalem Post)
"Abu Mazen [Abbas] is talking about desisting from recognizing Israel, but he will never really recognize [Israel's] right to exist or the right for the self-determination of a Jewish homeland," Steinitz said.  

“Let's not kid ourselves. From an ideological perspective, Abbas is the number one enemy of the very existence of Israel, even more so than Arafat,” he asserted. 

onsdag 30 november 2016

FN firade solidaritetsdag med palestinierna

I går  (29 nov) firade FN den årligen återkommande "dagen av solidaritet med det palestinska folket".Vad jag vet hedrar inte FN någon annan folkgrupp med en liknande solidaritetsdag.
Ordförande för FN:s generalförsamling Peter Thomson hade dagen till ära en halsduk i palestinska flaggans färger med namnet Palestina kring halsen.Det hör också till FN:s årliga rutin att under dagen anta sex resolutioner som fördömer Israel. Den kanske mest bisarra resolutionen kräver att Israel skall överlåta Golan till Syrien. I dagens läge betyder det i praktiken att FN vill att invånarna på Golan skall överlåtas till mördarregimen i Syrien och de fasor som medborgarna där utsätts för.
Under den pågående generalförsamlingssessionen har Israel fördömts 20 gånger, inget annat land har fördömts fler än en gång. Det är så FN fungerar när den enligt demokratiska principer (en röst per stat) styrs av mulimvärlden plus några andra diktaturstater och västvärlden i bästa fall är tyst.
Finland och EU länderna röstade för resolutionerna eller lade ner sina röster. Det är verkligen svårt att ha något som helst förtroende för våra politiker.


Läs UN Watchs rapport och analys av resolutionerna:
 6 UN resolutions on Israel; texts ignore Jewish ties to Temple Mount, urge transfer of Golan to Syria

tisdag 29 november 2016

Fatah återvalde Abbas

Den 81-årige Mahmoud Abbas återvaldes enhälligt till ordförande för Fatah vars generalkongress startade i Ramallah i dag.
De knappt 1400 deltagarna skall också välja Fatahs ledande organ, centralkommittén och revolutionsrådet.
Generalkongressen hölls senast 2009 och har av olika anledningar uppskjutits med två år.
Vid den senaste kongressen fanns det 2000 deltagare. Observatörer säger att det mindre antalet nu beror på att delegater som inte stöder Abbas helt enkelt inte har inbjudits.

Palestinian Authority President Abbas reelected to head Fatah party

Fatah unanimously re-elects Abbas as party leader

Jimmy Carter vill att USA erkänner Palestina

Det hade varit betydligt bättre om USA:s tidigare president Jimmy Carter (1977- 81) hade haft förstånd att inte blanda sig i politik efter att hans presidentperiod var över.
Han har blivit känd för sina anti-israeliska åsikter och nu sticker han upp huvudet igen i en insändare i The New York Times.
Carter uppmanar nu Obama att erkänna den palestinska staten innan han avgår i januari. Carter anser också att FN:s säkerhetsråd borde anta en resolution som slår fast att judiska bosättningar utanför "1967 års gränser" är olagliga samt bestämma hur ett fredsavtal skall se ut.

Carters insändare har så många faktafel att den inte är värd att tas på allvar men tyvärr kan det ändå finnas människor som låter sig påverkas.

Läs också: ‘There He Goes Again’ — Jimmy Carter Blames Israel One More Time (Elliott Abrams)


Jimmy Carter: US must recognize a Palestinian state
"Carter has been one of Israel's most ardent critics in recent years and last year President Reuven Rivlin refused to meet him when he visited the region."

måndag 28 november 2016

Palestinska reaktioner på bränderna i Israel

Palestinian Media Watch har sammanställt de palestinska reaktionerna på bränderna i Israel.

Mixed official Palestinian reactions to fires in Israel

There were a range of reactions from official Palestinian Authority sources, which included:
1. Support for the decision to help extinguish the fires as a humanitarian gesture (Head of PA Civil Defense Forces)

2. Accusing Israel of racism for reporting that many fires were started by Arabs (PA Foreign Ministry, official PA daily)

3. Denying Israel's existence: “What is burning are our [Palestinian] trees and our historical Palestinian land” (Fatah)

4. Israel’s difficulty with the fires is sign of weakness and that “nakedness of the Israeli death state has been exposed.” (Op-ed in the official PA daily)

5. Israelis will now emigrate - seeing Israel's weakness in firefighting and since the “Israeli Jew does not adhere to the land" (Op-ed in the official PA daily)

6. Accusation that Israelis started some of the fires - “Extremist groups of settlers [set the fires] in order to complete their takeover of these areas." (PA Foreign Ministry)

7. Allah is punishing Israel (Fatah-Lebanon)

8. Acknowledgment that Israel expressed thanks and credit to Palestinians for helping publicly and widely (Official PA daily)

9. Criticism of Israel for supposedly not publicly expressing thanks and credit to Palestinians (PA Foreign Ministry)


Palestinska ledare hedrar minnet av Castro

Abbas gav i söndags order om att man vid officiella palestinska byggnader skulle flagga på halvstång för att hedra minnet av Fidel Castro som dog i fredags.
Castro har genom åren gett sitt stöd till palestinierna och hade en nära relation till PLO:s förre ledare Yasser Arafat.
Om man vill kan man också tolka de palestinska ledarnas beundran för Castro som en vink om vilken sorts stat de själva vill bygga upp.
Abbas orders Palestinian flags flown at half-staff in honor of Castro

söndag 27 november 2016

Bränderna under kontroll

Det utbröt några nya mindre bränder under söndagen men läget verkar åtminstone för tillfället vara under kontroll.
Inga regn har ännu utlovats så situationen kan naturligtvis snabbt försämras.
Under förra veckans bränder förstördes omkring 13.000 ha skog (130 kvadratkilometer).
Bara i Haifa skadades omkring 500 bostäder av elden men bostäder har också förstörts på flera andra ställen.

 Israels premiärminister ringde på lördagkväll upp palestinske ledaren Mahmoud Abbas och tackade för den hjälp Israel fått av paelstinska brandmän i släckningsarbetet. Netanyahu tackade också ett tiotal länder som sänt hjälp till Israel.
Blazes stamped out as officials say spate of fires under control

Eldstrid vid syriska gränsen

Israeliska soldater besköts idag vid gränsen till Syrien av trupper kopplade till ISIS. Israel svarade på beskjutningen, flygvapnet angrep terroristerna och dödade dem. Det var första gången som israeliska trupper kom i strid med ISIS. Ingen på den israeliska sidan kom till skada.

IAF strikes ISIS-linked cell in Syria after cross-border fire on Golan

fredag 25 november 2016

Militära utmaningar för Israel

Enligt general Ram Yavne används en tredjedel av bostäderna i de shiamuslimska byarna i södra Libanon av Hizzbolla  för militära ändamål. Detta medför problem för Israel i en krigssituation men  användandet av civila som mänskliga sköldar borde redan nu  fördömas av omvärlden enligt Yavne.
Generalen beskriver maktfaktorerna i Mellanöstern idag när en del stater faller samman.
De är Iran och shiamuslimerna, sunnimuslimerna ledda av Saudi-Arabien till denna grupp räknas också Egypten, vidare jihadistgrupperna ISIS och al-Qaida samt Muslimska Brödraskapet.
Dessutom är USA och Ryssland inblandade i strider i området så situationen för Israel är minst sagt utmanande.
Enligt  general Yavne har Israels lyckats hålla sig i stormens öga och utmaningen ligger i att kunna förbli där.

Hezbollah keeps military assets in 1/3 of homes in Shiite villages in Lebanon
“Escalations can be very quick, so we must prepare ourselves to be ready for an immediate response,” he said. “We must then be ready to defend all of our borders, on the ground, in the sky, on the sea, underground and online. We must also be prepared to carry out a two-front offensive in parallel.”

Nya bränder idag

Nya bränder har brutit ut i dag i närheten av Jerusalem och i södra delarna av Israel i närheten av Kiryat Gat.
75.000 har evakuerats från sina hem i Haifa och ett tusental från andra områden i Israel.Sammanlagt har omkring 200 bränder brutit ut de senaste dagarna, ca 750 ha skog och andra markområden har skadats av bränderna. En del av bränderna har varit anlagda.
Under natten meddelade myndigheterna ändå att läget är under kontroll.
New fires on Friday; investigation into Thursday blaze confirms arson fears

Uppdaterad
Hjälp från andra länder når till Israel.
Förutom Grekland och Kroatien som var de första att sända hjälp till Israel för att delta i släckningsarbetet deltar nu fleras andra länder. USA har sänt ett betydligt större och effektivare flygplan än de som Israel har till förfogande och som kan arbeta dygnet runt samt 50 brandmän till Israel. Egypten har sänt två helikoptrar, Jordanien brandbilar och brandmän och Azerbajdzjan har sänt ett flygplan. Brandmän från de palestinska områdena deltar också i släckningsarbetet.

Ett tiotal personer har förhörts av polisen misstänkta för att ha anlagt bränder. Bland annat en brand nära huvudbrandstationen i Haifa som skall ha anlagts för att försvåra släckningsarbetet.

Flera nya bränder har brutit ut under fredagen.

Invånarna i Haifa har fått återvända till sina hem. Evakueringen från Haifa som berörde omkring 70.000 personer var den största i Israels historia enligt Haifas borgmästare. Närmare 700 bostäder har skadats och 37 bostäder är helt förstörda.


Arson blamed for Thursday's massive Haifa blaze; multiple new fires Friday

Haifa residents cleared to go back home after fires; 600-700 apartments damaged

torsdag 24 november 2016

Bränderna fortsätter

Man uppskattar att ungefär hälften av bränderna som härjar i Israel har varit anlagda. I arabvärlden glädjer man sig på sociala medier över bränderna.
I dag uppges upp till 60.000 människor har evakuerats från området kring Haifa i norra Israel.
Israel in flames: Suspects detained for arson; 60,000 evacuated from Haifa alone

Arab social media ablaze with 'Israel is burning' posts celebrating fires

Tens of thousands flee massive fires raging across Haifa (The Times of Israel)
Some sixty thousand people were evacuated from their homes in Haifa Thursday as a wave of wildfires threatened the bay metropolis, bolstered by high winds and dry conditions that have contributed to a spate of blazes across the country this week.

Residents of a total of 11 neighborhoods in the city were told to leave their homes, as fires in at least five locations consumed homes and businesses.

During the afternoon another brush fire broke out in the Horeshim Forest in the Sharon region. The nearby community of Nirit was evacuated.

A fire that started at the Sha’ar Hagai Junction, on the outskirts of Jerusalem, was reportedly sweeping toward a gas station in the area, and Modiin’s two train stations were closed due to a blaze in the central-region city. Earlier, police had briefly closed Route 443, the main approach road to Modiin, due to a fire in the area.
“The fire is not under control; residents should quickly evacuate,” the Haifa fire chief said, as eyewitnesses described firefighters having little success in checking the onslaught of the flames.

Firefighting planes from several countries were being brought in and the army’s Home Front Command called in soldiers and rescuers to aid with the effort.

In the Haifa’s Romema neighborhood, a large apartment tower was seen going up in flames.


onsdag 23 november 2016

Svåra markbränder rasar i Israel

Det torra vädret och starka vindar gör flera markbränder som rasar i Israel svårsläckta.Israel har begärt hjälp i släckningsarbetet från Grekland och Kroatien.
Många människor har evakuerats och flera hem har slukats av lågorna.

Brush fire forces evacuation of Jerusalem-area village

Greece, Croatia to send planes to help Israel fight fires

Uppför er som vuxna och börja bygga en framtid

Yair Lapid lade fram några tänkvärda tankar på  The Jerusalem Post Diplomatic Conference i Jerusalem i dag.

Lapid urges Palestinians to 'grow up,' build a future (Jerusalem Post)
"Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela knew something about freedom that those protestors do not understand. They knew that freedom is not just a gift you are given. Freedom is a responsibility...a moral duty," he said. As someone who is committed to a two-state solution, Lapid said, he needs to know what kind of state the Palestinians want to build.

"What is their version of freedom?" he asked. "What price are they willing to pay for it? What responsibilities are they willing to take upon themselves?" 

Lapid pointed out that the PA has existed for over 20 years and Israelis do not have a presence in Palestinian cities except when there are security needs. The Palestinians, he said, have built a corrupt governing system without an effective judiciary or modern industry...

...In addition, the "Palestinian education system poisons the minds of six and seven-years-olds, every single day, with antisemitic propaganda of the worst kind.

"That's not freedom. When they tell their children that Jews are monkeys and pigs, they are not marching towards the liberation of Palestine, they are putting new chains on their own ankles," he added.

Lapid also detailed the way Palestinian terrorists and their families receive a salary from the PA, which uses the donations they receive from other countries.

"Instead of building something, instead of creating something, they choose a culture of murder and destruction," he stated. "

måndag 21 november 2016

Mur byggs kring palestinskt flyktingläger - i Libanon

Den libanesiska armén har börjat bygga en mur kring det palestinska flyktinglägret  Ain al-Hilweh i närheten av Sidon. Lägret har omkring 120.000 invånare. Muren byggs för att öka säkerheten i lägret efter en överenskommelse mellan armén och palestinska grupper i lägret.Överenskommelsen innebär också att armén inte får komma in i lägret.
Libanesiska myndigheter säger också att lägret har blivit ett gömställe för militanta individer som planerar attacker mot libanesiska mål.
Invånarna i lägret protesterar mot muren.

Lebanese Army constructing wall around parts of Palestinian refugee camp

söndag 20 november 2016

Fatahs generalkongress nästa vecka

Den 29 november håller Fatah som med Abbas i spetsen i praktiken styr västbanken en generalkongress i Ramallah. Till kongressen som skall välja medlemmar till Fatahs styrande organ samlas 1400 Fatahmedlemmar.
Det finns gott om inre strider i Fatah och en av Mahmoud Abbas utmanare Mohammad Dahlan får inte ens närvara efter att Abbas har sett till att Dahlan och hans anhängare slängts ut ur partiet.
De som väljs till de styrande organen är med största sannolikhet de som kommer att välja efterträdare till Abbas.
Palestinian leadership may choose Abbas’s successor, and tear itself apart

torsdag 17 november 2016

Internationella brottmålsdomstolen tar palestiniernas sida?

Jerusalem Post skriver i en artikel att det ser ut som om  Internationella brottmålsdomstolen skulle ta palestiniernas sida i flera frågor som berör Israel.
ICC publicerade i måndags en årliga rapport där man bland annat kan läsa att Gaza fortsättningsvis kan anses vara ockuperat av Israel och att annekteringen av östra Jerusalem är olaglig.
Om inte Bibeln så tydligt skulle säga att alla kommet att vända sig mot Israel skulle man bli förvånad. Men nu kan man bara konstatera att det ser ut att bli som det är skrivet.
New ICC report takes Palestinians’ side despite Israeli optimism

onsdag 16 november 2016

Palestinska strider i Nablus

En  utomstående civilperson dödades och tre palestinska poliser skadades i strider i dag på morgonen mellan beväpnade män och palestinsk polis i Nablus.
Nablus hör till en av de oroligare städerna som kontrolleras av de palestinska myndigheterna. I augusti dödades två palestinska poliser och två beväpnade män i strider i Nablus och i juni dödades också två poliser.
Bystander killed, 3 police hurt in renewed Nablus clashes

One killed in clashes between Palestinian forces, gunmen in Nablus casbah

måndag 14 november 2016

Israel har världens bästa fältsjukhus

Israeliska försvarsmakten har världens bästa fältsjukhus. Enligt WHO:s regler har Israel det enda fältsjukhuset i världen av typ 3. Fältsjukhus bestående av 30 tält kan sättas upp i princip var som helst inom tolv timmar.
Sjukhuset har bland annat 86 bäddplatser och fyra operationsrum.
Det israeliska fältsjukhuset hör vanligen  till de första hjälpinsatserna som är på plats när en större katastrof inträffar i världen.

UN ranks IDF emergency medical team as ‘No. 1 in the world’ (The Times of Israel)
The United Nation’s World Health Organization recognized the Israeli army’s field hospital, which is regularly sent abroad to provide aid at natural disaster sites, as “the number one in the world” in a ceremony last week, classifying it as its first and only “Type 3” field hospital, according to its commander, Lt. Col. (res.) Dr. Ofer Merin.

...A Type 1 medical team can offer first aid and other immediate emergency care on an outpatient basis, meaning the victims do not remain in the hospital for extended periods of time; a Type 2 has at least 20 beds for inpatients and can perform 7-15 surgeries per day; and a Type 3 has twice as many inpatient beds, an intensive care unit and can perform 15-30 surgeries per day, as well as provide a host of other services, including rehabilitation.

Israel’s field hospital blows past some of these requirements: A Type 3 field hospital needs 40 inpatient beds, Israel’s has 86. A Type 3 needs two operating rooms, Israel’s has four.

...Israel, in addition to its Type 3 designation, was also recognized for its abilities in the latter two categories, plastic surgery and OB/GYN care, making it a “Type 3 plus.”


fredag 11 november 2016

Årsdagen av Arafats död - PA: Israel förgiftade honom

På årsdagen av Yasser Arafats död upprepar de palestinska myndigheterna lögnen att Israel förgiftade Arafat.
Arafats död har utretts flera gånger och ingen har kommit fram till slutsatsen att han förgiftades.
Trots det är det så de palestinska myndigheterna framställer saken och nu med tillägget att Israel också försöker döda Mahmoud Abbas.

PA TV: Israel murdered Arafat, now targeting Abbas - "the plot is renewed"


Kommer Trump att flytta USA:s ambassad till Jerusalem

Redan 1995 godkände kongressen i USA en lag som säger att USA:s ambassad i Israel skall flyttas från Tel-Aviv till Jerusalem. Lagen säger också att Jerusalem bör förbli en odelad stad och erkännas som Israels huvudstad. Lagen understöddes av en stor majoritet, i senaten röstade man för den med rösterna 93-5 och i representanthuset med 374-37.
Alla presidenter sedan dess har förhindrat att lagen genomförts i praktiken.
Nu väntar man i Israel  med intresse på om den nya presidenten kommer att hålla sina ord och flytta ambassaden.

Editorial: Will Trump stick to his Jerusalem promise? (Jerusalem Post)
Trump is a man who appears to be willing to break with diplomatic protocol. It remains to be seen whether he will stand behind his promise to move the US Embassy from Tel Aviv, and thus officially recognize contemporary reality. Doing so does not preempt a negotiated peace between Israelis and Palestinians.
Through direct talks, Israelis and Palestinians will one day decide the final borders that separate them. No matter what the outcome, however, Jerusalem will remain Israel’s capital. US policy should reflect this simple fact. Will Trump be the president to make it happen?