fredag 28 december 2007

Två israeler dödades av terrorister

Två män och en kvinna var på vandring i bergen söder om Hebron när okända män öppnade eld mot dem från en jeep. De två israelerna var beväpnade och besvarade elden men de dödades, kvinnan klarade sig. Läs mer i Haaretz.

torsdag 27 december 2007

...och frid på jorden

"...och frid på jorden."
Städarbeten i födelsekyrkan i Betlehem urartade i slagsmål mellan grekisk ortodoxa och armeniska präster och städare. Som tillhyggen hade man kvastar och stenar. Slagsmålet fick sin början när några grekisk ortodoxa kom över på den armeniska sidan av kyrkan.

Raketattackerna från Gaza fortsätter. 13 raketer avfyrades mot Sderot på onsdagen.
Hittills idag har en Kassamraket och två granater skjutits mot västra Negev.

USA skall finanisera ett gemensamt forskningsprojekt med Israel för att utveckla alternativa energikällor och minska oljeberoendet.

Jerusalem Post skriver att sex kyrkor i Indien brändes ner av fanatiska hinduer under julfirandet på tisdagen, följande dag brändes ytterligare två kyrkor och tio hus som tillhörde kristna.

fredag 21 december 2007

Goda nyheter från Israel

Texten nedan får bli min julhälsning till dem som läser det jag skriver. En fridfull julhelg och ett välsignat nytt år önskar jag er!

Julens nyhet från Israel – judarnas konung är född!
Många av oss känner till att Jesus föddes i Betlehem för att bli världens frälsare, för att försona våra synder och återupprätta gemenskapen mellan människorna och Gud. Sällan reflekterar vi över hur starkt julevangeliet fokuserar på Jesu förhållande till det judiska folket, Israel. Jesus presenteras gång på gång som den utlovade Messias, judarnas konung.
-Matteus nämner de vise männen som kom för att söka judarnas nyfödde konung. Herodes blev förskräckt och frågade de skriftlärda var Messias skulle födas. De skriftlärda hänvisade till profeten Mika: ”Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel.
-När ängeln Gabriel talade om för Maria att hon skulle föda en son förklarar han enligt Lukas att barnet skall vara konung över Jakobs (Israels) hus för evigt och att han skall sitta på Davids tron.
-Maria säger i sin lovsång till Gud : ”Han (Gud) har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn.”
-Simeon som tog Jesus barnet i sin famn i templet väntade på Israels tröst. Han prisade Gud och sade:” Ty mina ögon har sett din frälsning som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”
-Inför Jesu himmelsfärd frågade lärjungarna honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Jesus svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.”
Har dessa ord något att säga oss idag, när hela världens uppmärksamhet igen riktas mot Israel? Riket är delvis återupprättat men konungen har ännu inte intagit sin synliga plats.
Julevangeliet säger att vår frälsare som föddes i Betlehem är Israels herde och konung. En konung som för evigt kommer att sitta på Davids tron och som kommer med härlighet för sitt folk Israel.
Genom Jesu födelse uppfyllde Gud en del av profetiorna i Bibeln. I våra dagar, när miljontals judar återvänder till Israel uppfyller Gud en annan del av profetiorna. Läs gärna Hesekiel 36! ”Ty jag (Gud) skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull.”
När Israels barn återvände från Egypten och Babylon hade de stora andliga ledare och profeter som ledde dem. Dagens återvändande judar har inga sådana ledargestalter. Gud själv håller på att återupprätta riket åt Israel och vi kan också lita på att konungen, Messias, kommer att inta sin synliga plats på Davids tron.
Om vi verkligen skulle förstå att barnet i krubban, vår frälsare, är judarnas konung, skulle vår inställning till judarna och deras rätt att bosätta sig i sitt land radikalt förändras.
Ifall inte också denna del av julevangeliet får bli verklighet, är risken stor att Finland och många andra nationer kommer att möta den återvändande Messias, Israels konung, som sin fiende och inte som sin frälsare.
Så säger Herren, Herren: Se, jag skall hämta Israels barn ut ifrån de folk till vilka de har måst vandra bort. Jag skall samla ihop dem från alla håll och föra dem in i deras land. Och jag skall göra dem till ett enda folk i landet, på Israels berg, en och samma kung skall de alla ha.
Så skall de få bo i det land som jag gav åt min tjänare Jakob, det som era fäder bodde i. De skall själva få bo där, likaså deras barn och deras barnbarn till evig tid, och min tjänare David skall vara deras hövding evinnerligen.(Hes.37)

Paradiset väntar


Trots att de palestinska ledarna talar om fred sänder de palestinska myndigheternas TV kanal program som skall uppegga medborgarna till strid och hat mot judarna.
Man har återupptagit sändningarna av en video som under åren 2000-2005 sändes regelbundet i palestinsk TV. Videon visar unga jungfrur som tar emot "martyrer" i det islamska paradiset.
En reflektion:Tydligen behöver kvinnorna i paradiset inte vara beslöjade

torsdag 20 december 2007

Araberna och Israel

Fyra artiklar som på olika sätt belyser arabernas inställning till Israel.

Getting past 'normalization'
Ray Hanania, en palestinsk journalist bosatt i USA, skriver om sina reflektioner efter sitt senaste besök i Israel och de palestinska områdena. Palestinierna uppger alltid den israeliska ockupationen som orsak till att de inte har uppnått självständighet och bättre levnadsförhållanden. Hanania pekar på en annan orsak: Palestinierna är så fokuserade på det förgångna att framsteg är omöjliga.Palestinierna är inte beredda att möta israelerna som normala människor utan endast som fiender. Som exempel nämner Hanania palestinska journalister som gärna skulle möta israeliska journalister men de blir pressade att avstå.
Hanania avslutar:"Jag lämnar Palestina och Israel för denna gång och konstaterar att palestinierna lider av flera sorters ockupation, en del består av ett självpåtaget förtryck för att usäkta de egna misslyckandena.De säger att de vill ha fred men djupt inom sig kan de inte acceptera den knäck på stoltheten som en kompromiss skulle medföra. De kan inte acceptera att deras strävanden de senaste 60 åren har misslyckats - på grund av de egan ledarna.
Fångade av murar av okunnighet, byggda av deras egna misslyckanden att se genom retoriken och hatet från det förgångna och framåt mot dagens verklighet, har palestinierna endast en möjlighet: De kan börja leva i verkligheten eller försvinna i det förgångna."
Ray Hananias hemsida http://www.hanania.com/

The little summit that could
"Tiden har kommit för arabstaterna att sluta använda internationella forum till att svartmåla Israel" sade israeliske vice-utrikesminister Whbee. Whbee tillhör den drusiska minoriteten i Israel. Han uttalade sig inför en grupp europeiska diplomater som deltog i " Mediterranean Seminar of the Organization for Security and Cooperation in Europe" som i år hölls i Tel-Aviv.
Till mötet hade fem arabstater och Israel kallats. Israel deltog med ett par dussin erfarna diplomater och politiker, Europa och USA med ännu fler. Av arabstaterna var det endast Jordanien och Egypten som sände en representant var. Algeriet, Marocko och Tunisien meddelade endera att de inte kommer på grund av mötesplatsen eller meddelade att de deltar men ändrade sig i sista minuten. Det talande temat för konferensen var:" "Combating Intolerance and Discrimination and Promoting Mutual Respect and Understanding" på svenska ungefär:"Bekämpa intolerans och diskriminering och stöda respekt och förståelse".

Adalah center says it may seek supranational regime in 'all historic Palestine'
Adalah,ett center för den arabiska minoriteten i Israel, säger att etablerandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel inte är tillräckligt för att uppfylla kraven från de israeliska araberna eller den palestinska befolkningen i helhet. Adalah kräver bl.a. att de palestinska flyktingarna skall få återvända till Israel.

Number of Israeli-Arab national service volunteers doubles
Antalet israeliska araber som frivilligt gör "civiltjänst" har ökat. Varje israelisk medborgare som inte måste göra militärtjänst kan frivilligt göra "civiltjänst".
Många araber motsätter sig tjänstgöringen, de ser det som ett sätt av staten att sudda ut den arabisk-palestinska identiteten hos den yngre generationen, att "israelisera "dem. En av huvudorsakerna till att araberna motsätter sig tjänstgöringen är att den är kopplad till armén. Iman Ouda, från Israeli-Arab Monitoring Committee säger:" att visa stöd för den israeliska armén och försvarsmakten kommer inte på frågan för de flesta araber".

onsdag 19 december 2007

Katolsk patriark godkänner inte judisk stat

Den latinske patriarken i Jerusalem, (hög katolsk ämbetsman) Michel Sabbah, kräver att Israel överger målsättningen att vara en judisk stat," istället borde den vara en normal stat för kristna, muslimer och judar.Landet kan inte vara till endast för en del.
Om det finns en stat för en religion, kommer de andra religionerna naturligt att diskrimineras."
Sabbah sa också att det är Israels sak att skapa fred,"vill Israel ha fred blir det fred".
Sabbah representerar den katolska kyrkan och därmed Vatikanstaten, kräver han måntro att Vatikanstaten skall upphöra med att vara en kristen katolsk stat?
Med lite historiekunskap skulle Sabbah veta att i en stat för kristna, muslimer och judar är judarna de första som råkar ut för förföljelser och får fly ur landet.
Som representant för kyrkan kunde Sabbah peka på att enligt Biblen är landet faktiskt till speciellt för judarna, inte för kristna och muslimer.
När det sedan gäller religionsfrihet finns det inget annat land i Mellanöstern som kommer nära nivån i Israel.
Läs mera i Jerusalem Post
Läs mera i Haaretz

De senaste dagarna har den israeliska armén utfört flera lyckade operationer i Gaza för att bekämpa dem som avfyrar kassamraketer. Flera medlemmar i Islamsk jihad och Hamas har dödats men inga civila.
Den palestinske premiärministern Salaam Fayad kräver att det internationella samfundet ingriper för att stoppa detta brott mot det palestinska folket.
Tydligen tycker han att Israel bara skall tacka och ta emot när kassamraketerna kommer.
Mera i Haaretz.

tisdag 18 december 2007

Vapen och pengar till palestiniena

Vapen, ammunition och sprängämnen smugglas från Egypten till Gaza. För att försöka sätta press på Egypten att effektivare ta itu med problemet har Israel sänt en videoupptagning till USA, som visar hur egyptiska poliser hjälper terrorister med smugglingen, skriver Jerusalem Post.
Också Fatah är missnöjd med Egyptens agerande och säger att Egyptens president tydligen föredrar att vapnen hamnar i Gaza och inte på gatorna i Kairo.Detta som en hänvisning till Egyptens problem med militanta muslimska extremister.

Khaled Abu Toameh har skrivit en intressant analys i Jerusalem Post. Ekonomiskt understöd till de palestinska myndigheterna behöver inte automatiskt betyda att de moderata krafterna får mer inflytande, skriver han.
Han ger exempel på hur understödspengar har missbrukats och därmed skapat missnöje bland befolkningen. En bidragande orsak till det stora stöd Hamas har är att folket med egna ögon sett hur Fatah missbrukat den ekonomiska hjälpen.
De palestinska myndigheterna under Arafats tid mottog ca 6,5miljarder dollar i internationell hjälp.En av Arafats medarbetare medgav en gång att om pengarna hade investerats för folkets bästa hade antagligen intifadan år 2000 aldrig brutit ut, inte hade heller Hamas vunnit valet sex år senare. Läs artikeln här!

Hösten 2005 drog Israel bort alla sina trupper från Gaza och tvingade alla judiska bosättare att flytta därifrån. En rapport av prof. Ezra Sadan säger att ännu idag bor ca 85% av de evakuerade i temporära bostäder (husvagnar) och arbetslösheten är stor. Rapporten säger att evakueringen hittills kostat staten ca 200 miljoner euro.

måndag 17 december 2007

Blundar man för verkligheten?

Nästan 90 stater var representerade i Paris i dag när man "samlade" pengar för palestinierna.De palestinska myndigheterna hade satt som mål att få ett understöd på 5,6 miljarder, de blev lovade 7,4 miljarder dollar.
Man talade om fred och ekonomisk utveckling men det verkar nog lite som om man skulle blunda för verkligheten. Abbas och Fatah har fortfarande långt ifrån full kontroll över västbanken, och Gaza regeras av Hamas.
Hamas firade igår sitt 20-års jubileum med ett stort demonstrationståg i Gaza.Slagorden ekade "Vi kommer aldrig att erkänna Israel" och Hamas premiärminister förklarade: " Den som säger att han inte erkänner Israel förtjänar folkets kärlek".
Vidare räknade han upp Hamas prestationer: Israels tillbakadragande från Libanon år 2000 och från Gaza 2005 samt kidnappningen av den israeliske soldaten Gilad Shalit.

Ett litet barn skadades av Kassamraket

En direkt träff på ett bostadshus, en två-åring och hans gravida mor till sjukhus, det var vad Kassam raketerna från Gaza ställde till med idag. Läs mera i Jerusalem Post

onsdag 12 december 2007

Raketregn i Sderot

Idag utsattes den israeliska staden Sderot för ovanlig kraftig beskjutning med Kassamraketer, 15-20 raketer avfyrades från Gaza. Bl.a. skadades en flicka av splitter.
Sderot, en stad med 22.000 invånare, har varit mål för mer än 4.500 kassamraketer sedan 2001. Raketerna har dödat 7 personer och skadat dussintals. Många har flyttat från staden och ekonomin lider, bl.a. har fastighetspriserna sjunkit med 60 procent.
Läs mer i Haaretz.
Jerusalem Post

Den israeliske arméchefen Ashkenazi säger att en större militäroperation i Gaza kommer allt närmare. Andra källor säger att de begränsade operationerna som IDF utför ger resultat och därför minskat behovet av en större operation.

söndag 9 december 2007

Ännu ett exempel på kristnas svåra situation i Gaza

En artikel av Semy Kahan där han intervjuat Paulina Ajad, änkan till Rana Ajad som mördades i Gaza för en tid sedan publicerades den 8 december i Keskisuomalainen. En engelsk version av artikeln kan läsas här.
Rana Ajad mördades för att han var kristen.
Idag skriver Jerusalem Post att Ranas kusin, Nabil Fuad Ajad i sista stund lyckades fly undan beväpnade män som försökte dra in honom i en bil i Gaza.

fredag 7 december 2007

Landsförräderi att göra eftergifter när det gäller Jerusalem

Det palestinska parlamentet, som domineras av Hamas, antog i första behandling i torsdags ett lagförslag som gör det liktydigt med landsförräderi att göra några eftergifter angående Jerusalem.

Israel tillåter de palestinska säkerhetsstyrkorna att få bepansrade tranportfordon, skriver Jerusalem Post. Detta trots protester från den israeliska armén, som är rädd för att Hamas kan få tillgång till fordonen. Efter att Hamas tog över makten i Gaza fick de också kontroll över vapen som var avsedda för säkerhetsstyrkorna.
Leveransen är också lite märklig eftersom ledare för Fatah meddelat att om Israel går in i Gaza kommer Fatah ( som kontrollerar säkerhetsstyrkorna ) att strida tillsammans med Hamas mot Israel.
Israel kommer atagligen att bli tvungen att utföra en stor militäroperation i Gaza eftersom inte beskjutningen därifrån upphört. Dessutom rapporteras det nu att Hamas förbättrat kvaliteten på sina Kassamraketer, vilket oroar israelerna ytterligare.

En artikel av Daniel Pipes "Accept Israel as the Jewish State?" kan läsas här.
I artikeln finns flera citat av palestinska beslutsfattare, deras reaktion på israeliske premiärminister Olmerts uttalande:"Unless the Palestinians recognize Israel as "a Jewish state," Olmert announced on November 11, the Annapolis-related talks would not proceed. "I do not intend to compromise in any way over the issue of the Jewish state. This will be a condition for our recognition of a Palestinian state."
Palestiniernas ståndpunkt:
The Higher Arab Monitoring Committee in Nazareth unanimously called on the Palestinian Authority not to recognize Israel as a Jewish state.
Salam Fayad, Palestinian Authority "prime minister": "Israel can define itself as it likes, but the Palestinians will not recognize it as a Jewish state."
Yasser Abed Rabbo, secretary general of the Palestinian Liberation Organization's executive committee: "This issue is not on the table; it is raised for internal [Israeli] consumption."
Ahmad Qurei, chief Palestinian negotiator: "This [demand] is absolutely refused."
Saeb Erekat, head of the PLO Negotiations Department: "The Palestinians will never acknowledge Israel's Jewish identity. … There is no country in the world where religious and national identities are intertwined."
Mahmoud Abbas added his voice today to those who reject Israel as a Jewish state.
From a historical perspective, there are two states: Israel and Palestine. In Israel, there are Jews and others living there. This we are willing to recognize, nothing else.

torsdag 6 december 2007

Accepterar araberna Israel som judarnas hemland?

Följande text är både en sammanfattning och en förkortning av det jag tidigare skrivit.Texten publicerades som insändare i Österbottningen för några dagar sedan.
Efter att texten skrevs har Mahmoud Abbas bl.a. sagt :" Från ett historiskt perspektiv finns det två stater:Israel och Palestina. I Israel bor det judar och andra. Detta är vi villiga att erkänna,inget annat."
De palestinska ledarna vägrar alltså fortsättningsvis att erkänna Israel som judarnas hemland.

För att bättre förstå vad förhandlingarna i Annapolis mellan Israel och araberna handlar om kan det vara bra med en tillbakablick.
Efter första världskriget och ottomanska rikets sönderfall drogs gränserna upp i Mellanöstern och Israels grannstater blev till .Även judarna tilldelades ett område. Det som i dag är Israel, Västbanken och Gaza skulle enligt NF:s stadgar för det brittiska Palestinamandatet bli ett hemland för judarna.
FN beslöt 1947 att dela Palestinamandatet i en judisk och en arabisk stat. Judarna godkände delningen men araberna sade nej och startade ett krig. Inte för att de var missnöjda med gränserna utan för att de överhuvudtaget inte accepterade att det skulle finnas en judisk stat i området. Detta är problemets kärna som många väljer att blunda för.
Palestiniernas chefsförhandlare, Saeb Erekat, visade med några uttalanden förra veckan att inget har förändrats på 60 år. "Vi kommer inte att gå med på att erkänna Israel som en judisk stat" sade han.Detta uttalande pekar på att när palestinierna talar om en tvåstatslösning är det inte Palestina och det judiska Israel man talar om utan ett Israel som t.ex. genom några miljoner flyktingars återvändande förvandlats till den 22 arabiska staten. Bland annat Palestinian Media Watch's bevakning av palestinsk media och skolböcker visar att det är denna vision man målar upp för folket: Israel är palestinskt land och skall återtas i sin helhet.
I vapenstilleståndsavtal från 1949 sägs det att vapenstilleståndslinjen inte skall utgöra en framtida politisk gräns. Trots detta ställs det ofta krav på Israel att de skall dra sig tillbaka till denna linje, Gröna linjen.
Judarna fick sin stat 1948 men Jordanien och Egypten ockuperade Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza i 19 år. Under denna tid gjordes inga försök att grunda en ny palestinsk stat på de arabiska områdena.
PLO bildades under denna period och i deras stadgar sägs det att de inte strävar till att upprätta någon stat på områdena som Jordanien och Egypten behärskar utan målet var att befria Palestina från judarna.
Efter arabernas misslyckade krig mot Israel 1967 och 1973 har kampen mot Israel främst tagit sig uttryck i stöd till terroristorganisationer och diplomatisk och ekonomisk bojkott.
De Palestinska Myndigheterna kom till genom Osloförhandlingarna i mitten av 90-talet.Tanken var att de skulle överta mer och mer av kontrollen på de palestinska områdena, "land för fred" talade man om. Men för PLO, som hade makten, var målet att utplåna Israel fortfarande viktigare än att upprätta en egen stat vid sidan av Israel.Därför avbröts fredsförhandlingarna hösten 2000 och ett mer eller mindre organiserat kaos utbröt på de palestinska områdena och Israel utsattes för en terrorvåg.
Idag sitter samma gamla män som var Arafats medarbetare och rådgivare hösten 2000 och förhandlar i Annapolis. Inom några månader kommer det antagligen att klarna om deras prioriteringar ändrats. Är de beredda att acceptera Israel som judarnas hemland, och är deras målsättning att bygga upp en palestinsk stat vid sidan av Israel, inte istället för?
Om palestinierna avstår från kravet att flyktingarna och deras ättlingar skall få flytta till Israel finns det hopp, så länge kravet kvarstår finns det inga förutsättningar för ett fredsavtal.

tisdag 4 december 2007

Finns det kristna araber på de palestinska områdena efter 15 år?

De kristna araberna på Västbanken och i Gaza är en minoritet som minskar och kommer att försvinna inom 15 år, säger forskaren Justus Reid Weiner.
Den systematiska förföljelsen av kristna araber som lever på de palestinska områdena möts med nästan total tystnad från det internationelaa samfundet, mänskorättsaktivister och media, säger han.
Trakasserier och förföljelser från muslimerna är huvudorsaken till att många kristna araber flyttar bort.
Läs mera i Jerusalem Post.

måndag 3 december 2007

Kvinnors situation i Mellanöstern

Jag råkade stöta på 3 artiklar i dag som beskriver hur svår situationen kan vara för kvinnor i Mellanöstern.
Den första berättar om en kvinna som hållits inspärrad i tre år av sina bröder. Antagligen för att bröderna skämdes för att hennes man skilt sig från henne.

Den andra artikeln berättar om hur en kvinna i Saudi-Arabien som utsatts för våldtäkt dömts till fängelse och 200 piskrapp. Alltså offret har dömts!


Den tredje artikeln berättar om hedersmord och modiga kvinnor som vågar tala om saken. Detta efter att flera kvinnor i deras klan mördats.

söndag 2 december 2007

Abbas vägrar fortfarande erkänna Israel som judisk stat

Israel kräver att bli erkänd som en judisk stat, men Mahmoud Abbas vägrar fortfarande.
Abbas säger i en intervju i Saudi-Arabien:" Från ett historiskt perspektiv finns det två stater:Israel och Palestina. I Israel bor det judar och andra. Detta är vi villiga att erkänna,inget annat."
Abbas har fel när han säger att det i ett historiskt perspektiv finns två stater. Det har aldrig funnits någon stat i området som kallats Palestina. Det har överhuvudtaget aldrig funnits någon självständig arabisk stat på området mellan Medelhavet och Jordanfloden.
När FN delade Palestina mandatet var målet däremot klart: Ett judiskt och ett arabiskt område.
Det står nu mycket klart att araberna fortfarande inte accepterar en judisk stat.