torsdag 18 februari 2021

Fakenews från alternativ och etablerad media

 Fakenews har blivit ett populärt begrepp i vår tid. Det finns olika former av falska nyheter. 

Vissa producerar medvetet falska nyheter i t.ex alternativa media. Dessa bryr sig överhuvudtaget inte om sanningshalten i det de rapporterar eftersom en av målsättningarna är att förvilla och förvirra konsumenterna. Sådana nyheter är naturligtvis skadliga men de flesta av oss känner igen dem och förstår att åtminstone ta nyheterna med en nypa salt.

Sedan finns det fakenews som förekommer i etablerad media, i våra dagstidningar och TV kanaler. När falska nyheter förmedlas i dessa kanaler är det farligare än i det ovannämnda fallet. Därför att etablerad media påstår att de bekämpar falska nyheter och vi i allmänhet har ett stort förtroende för dem.

 I etablerad media handlar det sällan om att direkta lögner skulle framföras även om sådant kan förekomma. Det handlar mer om att nyheterna vinklas så att konsumenterna får en fel bild av verkligheten. När det gäller Israel har media en storskuld i den negativa uppfattning människor har om Israel.

Som ett exempel på etablerad medias falska nyheter tar jag en artikel från YLE: 

Gaza fick äntligen ett första litet parti vaccin - medan Israel redan har vaccinerat en stor del av sin befolkning

- Rubriken är sann men den förmedlar till läsarna det som också sägs senare i artikeln, att det är fel av Israel att vaccinera sin egen befolkning men inte palestinierna.

- Artikeln avslutas med följande underrubrik och text:

"Israel har en skyldighet att vaccinera människor på ockuperade områden"

"Israel har hänvisat till det så kallade Osloavtalet som ger den palestinska myndigheten ett begränsat självstyre. Enligt Israel gäller detta också ansvaret för vaccineringen av palestinier.

Den palestinska myndigheten och människorättsgrupper anser dock att Israel har både en juridisk, moralisk och humantär skyldighet som ockupationsmakt att se till att palestinierna blir vaccinerade."

Påståendet att Israel har skyldighet att vaccinera är en lögn men rubriken är inom citationstecken så det är inte YLE som ljuger. Men de flesta läsarna ser nog rubriken utan att reflektera över att det är ett citat.

YLE skiver för att så ett frö av tvivel att "Israel har hänvisat till Osloavtalet" och "enligt Israel gäller".

Men det är inte bara något Israel påstår, enligt Osloavtalet har den palestinska myndigheten ansvaret för hälsovården, det är ett faktum. Därför kan man inte kräva att Israel plötsligt skall börja vaccinera dem.

Osloavtalet:

ARTICLE 17

Health

1. Powers and responsibilities in the sphere of Health in the West Bank and the Gaza Strip will be transferred to the Palestinian side, including the health insurance system.

2. The Palestinian side shall continue to apply the present standards of vaccination of Palestinians and shall improve them according to internationally accepted standards in the field, taking into account WHO recommendations. In this regard, the Palestinian side shall continue the vaccination of the population with the vaccines listed in Schedule 3

6. Israel and the Palestinian side shall exchange information regarding epidemics and contagious diseases, shall cooperate in combating them and shall develop methods for exchange of medical files and documents.


- Artikeln avslutas med att hänvisa till källor som påstår att Israel har skyldighet att vaccinera palestinierna. Detta är delvis en falsk nyhet. Det finns grupper som säger så och det finns källor inom den palestinska myndigheten som säger så men det finns fakta som säger något annat.

Den palestinska myndigheten har inte bett Israel om hjälp att skaffa vaccin, de ville själva skaffa vaccin. Det var först i januari som palestinierna tydligen upptäckte att de kunde använda vaccinanskaffningen för att svartmåla Israel. Etablerad media och antiisraeliska grupper var snabba med att haka på. Media har i de flesta fallen senare märkt att det var fråga om palestinsk propaganda men här är tydligen YLE på efterkälken.

Palestinians: We didn't ask Israel for COVID-19 vaccine (Jerusalem Post)

The Palestinians have not approached Israel for help in obtaining COVID-19 vaccines and are planning to purchase them on their own with the help of the international community, Palestinian and Israeli officials said on Sunday.

A senior official with the Palestinian Authority Ministry of Health said that the Palestinians do not expect Israel to sell them, or purchase on their behalf, the vaccine from any country.


- I artikeln låter man också läsarna felaktigt förstå att Israel ockuperar Gaza :

"Men de palestinska områden som Israel har ockuperat har inte hittills nåtts av vaccinet.

Det bor cirka två miljoner människor i Gaza. Över 53 000 människor har smittats av coronaviruset och 538 människor har dött av det."

- Artikelförfattaren anser det också vara värt att nämna att det fanns röster i Israel som ansåg att man borde ha krävt något av Hamas för vaccinleveransen:

"PA har anklagat Israel för att förhala transporten. Israeliska politiker uppges till och med ha försökt ställa villkor och kräva gentjänster för att tillåta vaccinleveranser till Gaza.

Det låter inte så bra men kanske läsarna också behövt få veta att villkoren gällde att man önskade att Hamas skulle ge uppgifter om israeliska gisslan som gruppen håller och krav på att kropparna av dödade israeliska soldater skall återlämnas. Hur som helst, terroristorganisationen Hamas får sin vaccinleverans utan villkor. Intressant kulle vara att veta vilka som får sprutorna.


I en äldre artikel av samma författare förs samma budskap fram, så det är inte fråga om något misstag från YLE:s sida.

Mycket framgångsrik vaccinationskampanj pågår i Israel där smittspridningen är mycket stor – men palestinierna får stå utanför och vänta

Sammanfattning:

När etablerad nyhetsmedia medvetet eller omedvetet sprider falska nyheter handlar det ofta om att vilka uppgifter man tar med och vilka man utelämnar.

I artikeln ovan hänvisar man till sådana som anser att Israel har skyldighet att vaccinera palestinierna och utelämnar fakta som säger något helt annat. Det är inte svårt att hitta uppgifterna i Osloavtalet.

Man citerar palestinska källor som kräver att Israel vaccinerar och utelämnar palestinska källor som säger att palestinierna själva sköter vaccineringen.

För en journalist borde det alltid vara viktigast att förmedla sanningen. De två YLE artiklarna har inte detta som mål utan målet är att ge en bilda av att Israel är skyldig att vaccinera palestinierna och detta är inte sant. Det är inte sant även om vissa kräver det, och den informationen  borde vara YLE:s uppgift att förmedla.


Ett tillägg för att visa hur olika man kan välja att rapportera:

YLENetanyahu fick vänta länge på Bidens samtal, och han är bland de sista världsledarna som Biden ringt.

TOI: Netanyahu was the first Middle Eastern leader to receive a call from Biden, but the 12th world leader overall. 

Några artiklar i ämnet:

Human Rights Watch Chief Ken Roth Spreads Israel Coronavirus Vaccination Lie

Media: Israel Leaves Palestinians Waiting For Vaccines; Truth: Palestinians Never Asked Israel for Help

PA slow to secure Covid-19 vaccines, so it decides to blame Israel


onsdag 3 februari 2021

FN:s råd för mänskliga rättigheter granskas av UN Watch

UN Watch har granskat FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) och dess agerande mot Israel.

Nyttig läsning om man inte tidigare följt med rådets arbete.

Agenda Item 7: Country Claims and UN Watch Responses

An examination of country statements delivered at the United Nations Human Rights Council under the agenda item concerning Israel.


INTRODUCTION

Every session of the UN Human Rights Council devotes a special agenda item to the “Human rights situation in Palestine and other occupied Arab territories,” which is defined by UNHRC Resolution 5/1 as covering “Human rights violations and implications of the Israeli occupation of Palestine and other occupied Arab territories.” The other nine items on the Council’s permanent agenda are all generic, and do not refer to any particular country or situation. There is no special agenda item on Iran, Syria, North Korea, or any other country. Only Israel.


Under the debate that takes place three times a year pursuant to Agenda Item 7, the Palestinian Authority, Syria, North Korea and dozens of other council members and observers routinely accuse Israel of numerous crimes and human rights violations, while making no mention of Hamas, Islamic Jihad or the Palestinian Authority.


The debate is entirely one-sided. Israel, the United States most other democracies no longer participate in the proceedings of Agenda Item 7, in protest against its selectivity. As a result, many claims enter the record at the United Nations despite having no basis in fact.


The purpose of this report is to remedy that situation by providing the first-ever examination of claims made under Item 7, and to provide a detailed analysis, citing to sources of fact and international law. The period covered in this report is the six UNHRC sessions held in 2019 and 2020.


CLAIMS EXAMINED IN THE REPORT

Claim 1: “Israel has occupied Palestinian territory for 70 years”


Claim 2: “Israel is responsible for the impasse in peace talks”


Claim 3: “Israel commits apartheid against the Palestinians”


Claim 4: “Israel commits ethnic cleansing against the Palestinians”


Claim 5: “Palestinian refugees have a right of return”


Claim 6: “Israel’s blockade of Gaza is illegal”


Claim 7: “The protesters at the Gaza border were peaceful”


Claim 8: “The Gaza protesters were civilians”


Claim 9: “Israel used excessive force against Gaza protesters”


Claim 10: “Israel commits extrajudicial killings”


Claim 11: “Israel arbitrarily detains Palestinian children”


Claim 12: “Israel arbitrarily withholds bodies of Palestinian ‘martyrs’”


Claim 13: “Israel withholds Palestinian funds under false pretext”


Claim 14: “Israel restricts the movement of Palestinians”


Claim 15: “Israel harasses Palestinian human rights defenders”


Claim 16: “Israel targets Palestinian media workers”


Claim 17: “Israel suppresses Palestinian freedoms”


Claim 18: “Israel violates human rights in the Golan Heights”


Claim 19: “Israel harasses Palestinian patients during hospital stays”


Claim 20: “Israel hinders the Palestinian fight against COVID-19”


Claim 21: “Israel steals Palestinian natural resources”


Claim 22: “Israel damages Palestinian holy sites”


Claim 23: “Israel engages in military aggression against Syria and Lebanon”

Läs rapporten här