fredag 1 maj 2020

EU, Finland och Sverige protesterar mot Israels planer på att annektera delar västbanken

Tyvärr är Finland en av de stater som protesterar mot Israels planer att annektera delar av västbanken (Judéen,Samarien).

Man påstår felaktigt att en annektering bryter mot internationell lag. Området har tidigare getts till det judiska folket för att de där skall återuppbygga sin nationalstat, området tillhör det område som Storbritannien fick att förvalta efter förta världskriget med mål att skapa en judisk stat. Området har aldrig varit någon självständig arabisk stat.Att annektera ett område som inte tillhör någon annan utan uttryckligen getts till det judiska folket kan inte vara ett brott mot internationell lag. Man kan protestera mot en annektering om man vill men man kan inte säga att det strider mot internationell lag.

Man påstår felaktigt att en annektering skadar chanserna för fred i området. Det kan man inte veta! Den fredsprocess som startade för snart 30 år med Osloavtalet har inte lett till fred, tvärtom har denna tid varit den våldsammaste i relation till de palestinska araberna. Ifall Israel efter en så lång tid av ofruktbara förhandlingar och våld från de palestinska araberna går vidare med egna åtgärder kan man lika gärna säga att det öppnar upp för nya möjligheter.

Man påstår också att en annektering kommer att försämra Israels ställning i det internationella samfundet.
Israel har redan hela världen emot sig, man behöver bara se på omröstningarna i FN:s olika organ, så det kan inte bli mycket sämre. MEN Finland och de övriga EU-staterna väljer med sitt agerande om Israels anseende försämras eller förbättras. Tyvärr har EU valt att gå i arabstaternas ledband istället för att stå upp för vad som är rätt och riktigt.
Det finns nog inte något gott att vänta sig av EU eller Finland när det gäller inställningen till Israel, tyvärr. Fakta verkar dessutom inte spela någon roll i beslutsfattandet.


Europeans formally protest West Bank sovereignty plans ( Jerusalem Post)
The UK, Germany, France, Ireland, Netherlands, Italy, Spain, Sweden, Belgium  Denmark and Finland and the EU protested to Foreign Ministry Deputy Director-General for Europe Anna Azari in a video conference, as first reported on Channel 13.

The diplomats told Azari that they are concerned about the part of the coalition agreement allowing Prime Minister Benjamin Netanyahu to hold a vote in the cabinet or Knesset as early as July 1 on applying Israeli sovereignty to parts of the West Bank.
Annexation violates international law, harms chances for peace, and will hurt Israel’s international standing, they said.

11 European ambassadors warn Israel against West Bank annexation TOI)
Eleven European ambassadors to Israel on Thursday warned Jerusalem of severe consequences if it moves ahead with plans to annex parts of the West Bank as part of a government coalition deal.

The envoys from the UK, Germany, France, Ireland, the Netherlands, Italy, Spain, Sweden, Belgium, Denmark, Finland and the EU issued a formal objection to the Foreign Ministry against the move, Channel 13 reported.

“We are very concerned about the clause in the coalition agreement that paves the way for annexing parts of the West Bank. The annexation of any part of the West Bank constitutes a clear violation of international law,” the ambassadors said. “Such unilateral steps will harm efforts to renew the peace process and will have grave consequences for regional stability and for Israel’s standing in the international arena.”

The envoys also demanded a freeze on government plans to allow construction in the Givat Hamatos neighborhood in East Jerusalem.

Internationella brottmålsdomstolen åklagare Fatou Bensouda konstaterade igår, trots protester från flera demokratiska stater, att Palestina är en stat.
Jag ser det nog som en juridisk kullerbytta att erkänna en arabisk stat på områden som genom internationella avtal getts till det judiska folket. Men faktum är väl att det är en myt att alla skulle vara lika inför lagen. Israel har tydligen inga rättigheter, bara skyldigheter.

ICC Prosecutor doubles down that Palestine is a state