fredag 30 november 2012

Palestinaomröstningen i FN

 Israels FN ambassadör höll i går ett tal till generalförsamlingen inför omröstningen om den palestinska staten. I talet lyfte han fram fakta i konflikten mellan Israel och araberna/palestinierna. Ett bra tal som ingen tyvärr tog lärdom av.
Dessa stater röstade mot resolutionen som gjorde Palestina till en icke medlemsstat i FN.All heder åt dem!
USA, Israel, Canada, Tjeckien, Palau, Micronesien, Nauru, Panama och Marshallöarna.

Den största betydelsen av gårdagens omröstning i generalförsamlingen är antagligen att Israel nu vet att palestinierna inte håller ingångna avtal och att världssamfundet ger palestinierna sitt stöd när de bryter avtal.
Inga goda förutsättningar för nya fredsförhandlingar alltså.

Premiärminister Netanyahus uttalande angående omröstningen:
"In response to the expected UN General Assembly decision this evening (Thursday, 29 November 2012), the Prime Minister's Office, issues the following statement:
"This is a meaningless decision that will not change anything on the ground. Prime Minister Benjamin Netanyahu has made it clear that there will be no establishment of a Palestinian state without a settlement that ensures the security of Israel's citizens. He will not allow a base for Iranian terrorism to be established in Judea and Samaria, in addition to those that have [already] been established in Gaza and Lebanon. The way to peace between Jerusalem and Ramallah is in direct negotiations, without preconditions, and not in one-sided UN decisions. By going to the UN, the Palestinians have violated the agreements with Israel and Israel will act accordingly."Amb. Prosor addresses UN General Assembly before the vote on Palestinian Non-member Observer State Status
 "There is only one route to Palestinian statehood. And that route does not run through this chamber in New York. That route runs through direct negotiations between Jerusalem and Ramallah that will lead to a secure and lasting peace between Israelis and Palestinians."

Utdrag av Abbas och ambassadör Prosors tal från Jerusalem Post:

Abbas:“Palestine comes today to the United Nations General Assembly at a time when it is still tending to its wounds and still burying its beloved martyrs of children, women and men who have fallen victim to the latest Israeli aggression, still searching for remnants of life amid the ruins of homes destroyed by Israeli bombs on the Gaza Strip, wiping out entire families, their men, women and children murdered along with their dreams, their hopes, their future and their longing to live an ordinary life and to live in freedom and peace,” he said.
“The Israeli aggression against our people in the Gaza Strip has confirmed once again the urgent and pressing need to end the Israeli occupation and for our people to gain their freedom and independence,” Abbas continued, pointedly avoiding the mention of the rocket and missile bombardment of Israeli cities from Gaza.
“This aggression also confirms the Israeli government’s adherence to the policy of occupation, brute force and war, which in turn obliges the international community to shoulder its responsibilities toward the Palestinian people and toward peace.”
The Palestinian people, Abbas said, “miraculously recovered from the ashes of the nakba [the Arabic term meaning “catastrophe” that refers to Israel’s victory in the War of Independence] of 1948, which was intended to extinguish their being and to expel them in order to uproot and erase their presence, which was rooted in the depths of their land and depths of history.”
In Abbas’s telling of history, “hundreds of thousands of Palestinians were torn from their homes and displaced within and outside of their homeland, thrown from their beautiful, embracing, prosperous country to refugee camps in one of the most dreadful campaigns of ethnic cleansing and dispossession in modern history.”

Israeli Ambassador to the UN Ron Prosor dismissed the move as empty symbolic posturing that will change nothing tangible on the ground, but push the chances of securing a peace accord between Israel and the Palestinians into the distant future.
Prosor said that he has never heard Abbas say the phrase “two states for two peoples” because the Palestinians have never accepted that Israel is the nation-state of the Jewish people.
“They have never been willing to accept what this very body recognized 65 years ago – Israel is the Jewish state.”
Prosor said that the Palestinians were asking for recognition of a Palestinian state without themselves being willing to recognize the Jewish state. Beyond that, Prosor said, Abbas is trying to erase Jewish history by earlier in the year trying to wipe out a Jewish connection to Jerusalem.
“You said that Jews were trying to alter the historic character of Jerusalem, Prosor said. “President Abbas, the truth is that Jerusalem had a Jewish character long before most cities in the world had any character.”
Instead of revising history, Prosor said, Abbas should start “making history by making peace with Israel. This resolution will not advance peace,” he said. Nor will it change the fact that the Palestinian Authority has not control over Gaza, 40 percent of the territory they claim to represent.

torsdag 29 november 2012

Jag skäms över Finland (milt sagt)

Det var med sorg i hjärtat jag i går hörde Finlands utrikesminister förklara att Finland kommer att rösta för att Palestina skall erkännas som en icke medlemsstat i FN.
Det betyder att Finland är en stat som inte respekterar internationella lagligt bindande överenskommelser.
Finland är en stat som bryter mot FN stadgan. (Artikel 80)
Finland är en stat som anser att överenskommelser som gjorts mellan två parter ( Israel och PLO) inte behöver hållas.
Finland är en stat som inte följer FN:s tidigare resolutioner gällande konflikten mellan Israel och araberna.
Finland är en stat som belönar terrorism och den part som vägrar förhandla.
Finland ställer sig på samma sida som diktaturer och andra stater där mänskliga rättigheter inte respekteras istället för att försvara den som står för demokrati.
Finland är en stat som mera har en islamsk syn på Jerusalem och Mellanöstern än en kristen biblisk syn.
Finland är en stat som stöder att Israel skall klyvas itu för att en ny palestinsk stat (västbanken och Gaza)skall kunna vara en enhetlig stat. Detta trots relationerna mellan araberna i Gaza och på västbanken närmats kan beskrivas som ett krigstillstånd.

Det palestinska resolutionsförslaget

Läsvärt från ECI:
Why the Palestinian application for advanced status in the United Nations should be rejected

Från PMW:
Trots att generalförsamlingens resolutioner inte har någon juridisk effekt anser palestinierna att omröstningen förändrar  Judeéns och Samariens status från att ha varit ett omstritt område till ett ockuperat palestinskt territorium.Palestinierna anser också att palestinska terrorister som sitter i israeliska fängelser härefter borde betraktas som krigsfångar
PA Foreign Minister Riad Al-Maliki:

"If Palestine receives status of a non-member state in the General Assembly, there will be positive effects on all levels in the future... Israel will no longer be able to define the occupied territories as disputed lands. They will become lands of a separate, occupied state."
[Al-Hayat Al-Jadida, July 24, 2012]

PA Chairman Mahmoud Abbas:
"During a speech at a meeting of the Arab League Ministerial Council, President Abbas said: ... 'We will hand in the application and request that it be voted on this November 29... We want to establish that the Palestinian territories that were [taken] in 1967 including Jerusalem [are occupied], since Israel has a different approach. It says that the territories occupied in 1967 are disputed territories. In other words, up for negotiations'"
[Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 13, 2012]onsdag 28 november 2012

Dödsdom i Kairo för medverkande i film som "förolämpade islam"

En domstol i Kairo dömde  i dag sju kristna egyptier i sin frånvaro till döden. Orsaken var att de hade medverkat i filmen "Innocence of Muslims" som förlöjligade Mohammed.
De dömdes för att ha förolämpat islam och dess profet.
Domen säger mer om islam än vad filmen gjorde.
Egypt: Copts sentenced to death for anti-Islam film

 

Andliga fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina

Jag har tidigare skrivit om juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid omröstningen om Palestina i FN. ( En omröstning där antagligen de flesta av världens nationen ännu en gång kommer att säga att det land som Gud lovat till det judiska folket, Jerusalem, Judéen och Samarien (västbanken)  inte tillhör judarna utan araberna.)
Jag kompletterar nu med en del andliga fakta. Guds löften i Bibeln får tala för sig själva, min kommentar behövs inte.

 1Mos12:1-3
1  HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

1Mos 15:18  På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: "Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat:

1Mos 17:8  Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

2Mos 6:8  Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är HERREN."

4Mos 34:1-2
1  HERREN talade till Mose. Han sade: 2  "Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når.

Ps.105:7-11
 7  Han är HERREN, vår Gud, över hela jorden når hans domar. 8  Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, 9  på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. 10  Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. 11  Han sade: Åt dig ger jag Kanaans land, det skall bli er arvedel.

Hes 11:17  Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.

Hes 28:25-26
25  Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. 26  De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är HERREN, deras Gud."

Hes 36:1-8
1  Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: Ni Israels berg, hör HERRENS ord. 2  Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom", 3  därför måste du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Eftersom man har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er, för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor, 4  därför, ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, HERRENS ord! ...
7...Jag lyfter min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli förödmjukade.
Hes 8  Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka.

Joel 3:1-2
1  Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2  skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Sakarja 12: 1-3
1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Jes 41:8-11
8  Men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän! 9  Jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig hit från dess yttersta hörn och jag har sagt till dig: "Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat." 10  Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. 11  Se, alla som hatar dig skall komma på skam och blygas. Dina motståndare skall bli till intet och förgås.

Jes 62:1-7
1  För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. :2  Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma. 3  Du skall vara en härlig krona i HERRENS hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. 4  Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". Ty HERREN har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. 5  Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig. 6  På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. 7  Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.


måndag 26 november 2012

Hamas musikvideo - dagen efter vapenvilan

Kristna i Mellanöstern talar ut om muslimsk förföljelse

Kristna har det inte lätt i många arabländer och de förföljs också i många andra muslimska stater.
Läs här en rapport från en paneldiskussion om ämnet vid Menachem Begin Heritage Center i Jerusalem :
"...The panel included Raymond Ibrahim, the son of a family of Egyptian Coptic Christians who grew up in the United States. Ibrahim is a senior fellow at the Middle East Forum and has advised several US government security and defense agencies on regional history and policy.

“Islam is very hostile to all non-Muslims, but they name two specific groups, Jews and Christians,” Ibrahim stated. He explained that there were many prominent examples of this hostility down through history, and that much of this history has been written down by Islam’s most prestigious scholars with pride and not remorse.

He also explained that this violent ideology is not an aberration or a mistake, but is derived directly from the Koran itself. He added that historic accounts of Muslims burning churches and the forced conversions of Christian and Jewish communities through terror and threats are continuing into the present day in numerous countries around the world, including Indonesia, Egypt, Morocco, Pakistan and many others that “have nothing in common except Islam...”

 

Hamas stöder, stöder inte, stöder Abbas FN utspel

Det har kommit motstridiga signaler de senaste dagarna från Hamas huruvida de stöder Abbas försök att få FN att erkänna Palestina som en icke-medlemsstat i FN.
I dag säger Hamasledaren  Mashaal och Hamastalesmannen Abu Zuhri att Hamas stöder Abbas så länge hans diplomatiska åtgärder inte skadar palestiniernas rättigheter.
Hamas lends support to Abbas's UN statehood bid

Mixed reactions from Hamas to Abbas's UN bid

Abbas reser till New York idag för att på torsdag lägga fram sin anhållan om att den palestinska staten skall erkännas av generalförsamlingen.

Påtryckningar från USA och och en del EU-länder om att åtminstone skjuta upp omröstningen i FN har inte haft någon inverkan på Abbas.
Jamal Muhaissen, medlem i Fatahs centralkommitté varnade för att om Israel vidtar straffåtgärder mot palestinierna kommer Fatah inte tveka att ta till vapen för att "försvara sig mot Israels hot".
Vill man vara lite pessimistisk kan man säga att mycket tyder på att Abbas anhållan till FN är startskottet till ett nytt "krig".
Abbas heads to NY ahead of UN statehood bid
 “I’m going to the UN to demand a just peace based on international legitimacy to achieve an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital,” Abbas declared. He also pledged to work toward seeking the release of Palestinian “heroes” (= mördare min anm.) from Israeli prisons.

 “The armed struggle is a guaranteed right for the Palestinian people to defend themselves against the Israeli threats,” Muhaissen said.

Top Fatah official Nabil Sha’ath also dismissed as “worthless” Israeli threats against the PA.
“Who has an interest in the abrogation of the Oslo Accords?” Sha’ath asked. “They [Israel] will lose. Do they want to bear the costs of occupation?”

söndag 25 november 2012

Det unika med Israel

En ledare i Jerusalem Post tar upp det absurda i att samtidigt som palestinierna i Gaza skjuter raketer mot Israel förser Israel dem med basförnödenheter.
Den israeliska staden Ashkelon utsätts för raketbeskjutning men samtidigt förser kraftverket i staden Gaza med elektricitet.
Såhär går det inte till i någon annan militär konflikt och trots det anklagas Israel för de dåliga levnadsförhållanden i Gaza.
Supplying Gaza

Herb Keinon skriver i Jerusalem Post om fördelen med att bo i Israel: Man behöver inte i krissituationer ta del av det vinklade och förenklade nyhetsflödet som utländsk media förmedlar.
Out There: Rocket attacks and the rivers of Babylon
"...Numerous are the Jews abroad in times like these who want to help, to do something, to feel involved and connected. But their real ability to do so immediately is limited by their distant location. Instead, glued to their computers and televisions for all news on Israel, they worry, they fret and they curse at the reports on what is going on here that are infuriatingly symmetric, even as they know that the conflict is not.

So here’s my suggestion for Nefesh B’Nefesh’s next aliya campaign: “Come on aliya, because that way when a crisis erupts in Israel, you’ll be in Israel.

Paradoxically, it makes coping with it a lot easier.” 

Stoppas vapensmugglingen till Gaza?

Hamas säger att vapenstilleståndsavtalet inte betyder att vapensmugglingen till Gaza skall stoppas.Uttalandet får ses mot bakgrunden av rapporter om att Obama lovat Netanyahu att amerikanska trupper skall garantera att vapensmugglingen via Sinai till Gaza stoppas.
 Nya försök att rusta upp görs redan. Det rapporteras att israeliska spionsatelliter registrerat en last med iranska Fajr-5 raketer som är på väg mot Gaza.(Fajr-5 raketernas räckvidd: Tel-Aviv, Jerusalem)

Hizbollahs ledare Nasrallah hotade i dag med att i ett framtida krig med Israel kommer Hizbollah skjuta tusentals raketer mot Tel-Aviv och andra israeliska städer. Enligt Nasrallah har Hizbollah raketer som kan nå varje del av det ockuperade territoriet (=Israel).
Nasrallah uppmanade i likhet med talmannen för iranska parlamentet, Ali Larijani, arab- och muslimländerna att stöda palestinierna och sända vapen till Gaza.
Hamas: Ending arms smuggling not part of truce

'Satellites show Iran moving quickly to rearm Hamas'

Hezbollah warns of rocket barrage if Israel attacks

Fatah sköt också raketer
Grupper i Gaza som hör till Fatah (Abbas parti) säger att de också sköt raketer mot Israel  under senaste veckas strider.Olika grupper skryter med hur många raketer de sköt och enligt talesmannen för gruppen sköts 516 raketer av grupper som hör till Fatah.
Fatah grupperna "välkomnade" också bombattacken mot en buss i Tel-Aviv där 28 personer skadades.

Fatah: We also fought Israel in Pillar of Defense

fredag 23 november 2012

Protester i Egypten mot presidenten

Farao, en ny Mubarak, diktator, det är ord som tusentals demonstranter använder för att beskriva Egyptens president Morsi efter att han gjort något av en kupp och tillskansat sig betydligt mer makt.
Demonstranterna har bland annat stormat Muslimska Brödraskapets högkvarter i Alexandria.
Västvärlden följer med oro med händelserna i Egypten.
 "We are very concerned about the possible huge ramifications of this declaration on human rights and the rule of law in Egypt," Rupert Colville, spokesman for the UN Human Rights Commissioner Navi Pillay, said at the United Nations in Geneva.
Protests rock Egypt after Morsi seizes sweeping new powers

Dödlig demonstration vid Gaza gränsen

Omkring 300 demonstranter från Gaza tog sig idag in på förbjudet område utmed gränsstängslet till Israel.När en del av demonstranterna försökte bryta sig igenom stängslet sköt israeliska soldater först varningsskott utan resultat.Därefter riktades skotten mot demonstranternas ben. Enligt palestinska källor  dödades en palestinier och flera skadades.
En beväpnad palestinier tog sig in på israeliskt territorium men förpassades tillbaka till Gaza av IDF.
Hamas anklagar nu Israel för att ha brutit mot vapenvilan och säger att man kommer att lämna in ett klagomål till Kairo.
Också igår förekom demonstrationer vid gränsen.Ifall demonstrationerna är organiserade av Hamas är detta ett försök att få vapenvilan att bryta samman och ge Israel skulden.Israel kan inte låta demonstranterna ta sig över gränsen och när de tvingas skjuta för att försvara gränsen ser det ut som om det skulle vara Israels fel när våldsamheterna startar igen.
Israel skulle precis som Hamas kunna lämna in ett klagomål till Kairo över försöken att bryta igenom gränsstängslet,vilket kan tolkas som en attack  eller fientlighet. I stilleståndsavtalet står det följande:"B. Alla palestinska fraktioner ska stoppa alla fientligheter från Gazaremsan mot Israel, inklusive raketattacker och alla attacker längs gränsen."
Palestinians: IDF gunfire kills man near Gaza border fence

Olika sätt att vinkla nyheter

Det är intressant att se hur nyhetsbyråer väljer att vinkla nyheter. När det skrivs om Gaza beskrivs platsen ibland som en av de mest eländiga platser på jorden där det är brist på allt och alla lever i stor missär.
Idag fanns det en artikel från FNB-AFP- REUTERS i Österbottens Tidning. Nu var fokus på hur befolkningen i Gaza firade vapenvilan och man kunde läsa bl.a. följande:
"...Livet höll sakteligen på att återgå till det normala. Butikerna öppnade sina dörrar och folket trängdes på torgen för att köpa mat.
Gatorna, som varit öde i åtta dagars tid, fylldes av ett glatt kaos.
-Skynda på, gott folk. Rör på er, rör på er, rör på er, skrek en frustrerad trafikpolis från Hamas i morgonrusningen.
Kaffeförsäljare och tidningsbud kryssade sig fram mellan de köande bilarna..."
Nu låter det inte så eländigt, trängsel, trafikkaos, torghandel, kaffeförsäljare... det kunde röra sig om vilken stad i Mellanöstern som helst.

I samma artikel citeras också Hamas premiärminister Ismail Hania. Nyhetsbyråerna väljer att förmedla ett citat som närmast framställer Hania som den ansvarskännande landsfadern: "Vi i regeringen har ett ansvar för befolkningens säkerhet och för att skydda det här avtalet som också ockupanten skrivit under".

För nyhetskonsumenter i västvärlden skulle det ha varit nyttigt att också få läsa några andra citat av Hania som förklarar vad Hamas strävar efter och varför Hamas skjuter raketer mot Israel. Dessa citat fanns i Khaled Abu Toamehs artikel i Jerusalem Post igår:
"Vårt främsta mål förblir att få ett slut på  ockupationen så att vårt folk skall kunna etablera sin fria stat i hela Palestina och i Jerusalem".

  "Jag är stolt över att vara premiärminister för detta kämpande folk", sade han. "Detta är en stor seger."

"...segern var ett viktigt steg på vägen för att befria hela Palestina."

Utgående från vilka citat man väljer att publicera blir bilden av Hamas och Hania ganska olika.

torsdag 22 november 2012

Hamas premiärministers segertal

Hamas premiärminister Ismail Haniyeh höll ett segertal i TV idag. Han bekräftade att Hamas förbundit sig till eldupphörsavtalet och  uppmanade andra palestinska grupper att respektera avtalet.
Några citat från Khaled Abu Toamehs artikel i Jerusalem Post:  Haniyeh calls on Palestinians to honor truce agreement
""Vi är nöjda med eldupphörsavtalet, som utgör en grund för att stoppa fiendens angrepp vårt folk," förklarade Haniyeh.

"Vårt främsta mål förblir att få ett slut på  ockupationen så att vårt folk skall kunna etablera sin fria stat i hela Palestina och i Jerusalem.".

 "Jag är stolt över att vara premiärminister för detta kämpande folk", sade han. "Detta är en stor seger."

Haniyeh sade att "segern var ett viktigt steg på vägen för att befria hela Palestina."

Mohamed Hindi, ledare för Islamiska Jihad i Gaza, sade under en demonstration att raketer har blivit det enda sättet att avskräcka Israel.

Hindi skröt med att de palestinska grupperna har lyckats skapa en "terrorbalans med Israel i en tid då arabiska regeringar endast utfärdar fördömanden. "

Hindi sa att vägen för en fredlig lösning med Israel har nått en återvändsgränd och "det enda sättet att befria Palestina och uppnå självständighet är genom motstånd."


Abu Obaida, talesman för Izaddin al-Kassam (=Hamas militära gren), sade vid en presskonferens utanför hemmet av dödade Hamas befälhavare Ahmed Jabari att det finns "inget utrymme för sionisterna på någon del av vårt ockuperad land."

Abbas till FN den 29 november

Abbas kommer att resa till FN den 29 november för att få generalförsamlingen att erkänna Palestina som en icke- medlemsstat. Han trotsar därmed öppet USA som genom Hillary Clinton i onsdags försökte förmå Abbas att avstå från tilltaget.
Clinton informerades om att beslutet redan är taget."Vi praktiserar vår rätt att etablera en palestinsk stat enligt 1967 års gränser, med östra Jerusalem som huvudstad", sade PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat.

Abbas påstod idag att han fått stöd både från Hamas och Islamsk Jihad för att framlägga sin ansökan i FN. Talesmän för organisationerna i Gaza förnekar att så skulle vara fallet.

Mer om de palestinska arabernas rätt att etablera en stat kan man läsa i följande inlägg:

Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina (del 1 )

Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstinngen om Palestina (del 2)

Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina (del 3/4)

Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen om Palestina (del 4/4)

 

 

 


Raketbeskjutning från Libanon förhindrades

Libanesiska armén förhindrade idag ett försök  att avfyra en raket mot Israel.
Två raketer sköts i går mot Israel från Libanon men de slog ner på den libanesiska sidan av gränsen.
I måndags gjordes också ett försök att avfyra två raketer mot Israel men försöket avstyrdes av armén.
Lebanon army dismantles rocket aimed at Israel

Uppnåddes målet med operation Pillar of Defense?

När Israel startade operation Pillar of  Defense sade man att målet var att skydda den israeliska civilbefolkningen och att försvaga terroristernas infrastruktur i Gaza.
Om en skriftlig överenskommelse har någon betydelse kan man säga att det första målet uppnåddes.
I texten som står till grund för vapenvilan sägs det :  
"B. Alla palestinska fraktioner ska stoppa alla fientligheter från Gazaremsan mot Israel, inklusive raketattacker och alla attacker längs gränsen."
Befolkningen i södra Israel har i åratal terroriserats av raket- och granatbeskjutning från Gaza. Enligt avtalet är det slut med detta från och med igår.
Om avtalet håller uppnåddes alltså det första målet, framtiden får utvisa vad avtalet är värt i verkligheten.

Det andra målet var att försvaga terroristernas infrastruktur i Gaza. För en utomstående är det svårt att säga i vilken grad terroristernas infrastruktur skadats.
Det vi vet är att Israel slagit till mot ungefär 1500 mål under den tid som striderna pågick. Den första dagen koncentrerade man sig på att förstöra långdistansraketerna och det verkar man ha lyckats bra med. Av de 1500 raketer som sköts från Gaza mot Israel var det endast omkring 10 som var långdistansraketer.
Ännu den sista dagen av striderna sköts 80 kortdistansraketer från Gaza mot Israel vilket betyder att Hamas och de andra terrorgrupperna fortfarande förfogar över ett okänt antal raketer.
Israel säger sig ha förstört ett par hundra smuggeltunnlar och bombtunnlar, tiotals med kommandocentraler och flera tiotals vapentillverknings- och lagringsplatser.
Antagligen kan man säga att detta uppfyller kravet på att det andar målet skall vara uppnått.

Israel attackerade under veckan 1500 mål. De civila dödsoffrens antal i Gaza verkar vara kring 70 personer. Om detta är acceptabelt finns det säkert olika åsikter men man kan i alla fall med säkerhet säga att Israel inte medvetet riktade attacker mot civila.

Av de 1500 raketer som Hamas och de andra terrorgrupperna sköt mot Israel riktades i princip alla mot civila, städer och byar. Men eftersom träffsäkerheten är dålig exploderade 875 av dem i obebyggda områden. 58 raketer slog ner i bebyggda områden och 84 procent av de 421 raketer som var på väg mot stadsområden sköts ner av Iron Dome försvarssystemet.

På den israeliska sidan dödades 6 peroner (4 civila) och omkring 240 skadades. Att siffran inte blev högre beror dels på att israelerna har skyddsrum och de flesta förstod att använda dem. Dels på Iron Dome försvarssystemet som spelade en helt avgörande roll genom att det oskadliggjorde största delen av raketerna som annars skulle ha slagit ner i städerna.

Schools to remain closed in South despite night of quiet

Operation Pillar of Defense - IDF updates

 Ledare i Jerusalem Post:  Shaky truce

onsdag 21 november 2012

Palestinierna firar "segern" över Israel

"Historien kommer att nämna att Gaza gång besköt Tel Aviv och Jerusalem med raketer," skröt en Hamas aktivist i Gaza City. "Idag har vi segrat. Detta är en seger från Allah." (Att beskjuta städer/civila mer raketer är ett krigsbrott)

Ahmed Bahr, en högt uppsatt Hamas tjänsteman välkomnade eldupphöret. "Motståndsgrupperna har uppnått en historisk seger och banat väg för slaget för att befria Palestina."

"Ockupationen och dess armé tvingades acceptera våra villkor för en vapenvila", sade Abu Ataya, talesman för PRC. "Detta är en stor seger."Abu Ataya sade att de palestinska väpnade grupper har lärt Israel "en läxa som Israel sent kommer att glömma."

Hamas declares 'victory' after cease-fire
 

Vapenvila trädde i kraft 21.00

En vapenvila trädde i kraft i kväll klockan 21.00 mellan Israel och Hamas. Israels premiärminister säger i ett uttalande att han vill ge vapenvilan en chans att lugna ner situationen  innan kraftfullare åtgärder skulle ha blivit nödvändiga.
Åtminstone 12 raketer har avfyrats mot Israel efter att vapenvilan trädde i kraft. (inom den första timmen)
Uppdatering:Uppgifterna korrigerades senare till 5 raketer

Tyvärr måste man säga, utgående från texten nedan, att chanserna är minimala att vapenvilan skall hålla någon längre tid eller förbättra förhållandena för befolkningen i södra Israel och Gaza.
Hoppas jag har fel.

Det är många israeliska politiker som kritiserar Netanyahu för att ha gått med på ett eldupphör i det här skedet:
Mofaz: Hamas won upper hand, ceasefire is a mistake

PM: Cease-fire will allow Israelis to get back to routine

Här är texten till överenskommelsen om vapenvila
 Text of Israel-Hamas cease-fire agreement

Agreement of Understanding For a Ceasefire in the Gaza Strip
1: (no title given for this section)
A. Israel should stop all hostilities in the Gaza Strip land, sea and air including incursions and targeting of individuals.
B. All Palestinian factions shall stop all hostilities from the Gaza Strip against Israel including rocket attacks and all attacks along the border.
C. Opening the crossings and facilitating the movements of people and transfer of goods and refraining from restricting residents' free movements and targeting residents in border areas and procedures of implementation shall be dealt with after 24 hours from the start of the ceasefire.
D. Other matters as may be requested shall be addressed.
2: Implementation mechanisms:
A. Setting up the zero hour for the ceasefire understanding to enter into effect.
B. Egypt shall receive assurances from each party that the party commits to what was agreed upon.
C. Each party shall commit itself not to perform any acts that would breach this understanding. In case of any observations Egypt as the sponsor of this understanding shall be informed to follow up.

The Long-Term Implications of the Israel-Hamas Clash

En analys av Jonathan D. Halevi (Jerusalem Center for Public Affairs) kan läsas här : The Long-Term Implications of the Israel-Hamas Clash
 
Sammanfattning:
 
  • The current clash between Israel and Hamas did not begin with rocket fire but with ramped-up terror activity on the Israel-Gaza border. Hamas’ strategy has changed over the past two years. It believes the “Islamic Spring” has altered the balance of power between the Arab world and Israel. 
  • Egypt is now Islamist and led by the Muslim Brotherhood movement, the parent-movement of Hamas. Egypt’s new Islamist government regards Hamas as a strategic partner in the struggle against Israel. Indeed, it is through Egypt’s Muslim Brotherhood regime that Hamas now enjoys the possibility of dialogue with the United States and Europe. 
  • Liberating Palestine “from the river to the sea” is portrayed as a fully realistic goal for the present generation thanks to the Islamic Spring, which has redrawn the map of the Middle East. Conversely, Hamas views Israel as floundering in growing strategic distress as Turkey and Egypt become major, bitter enemies within the Arab world’s new vision of its struggle. 
  • Hamas views each round of armed conflict with Israel as a stage in a long-term war of attrition. Hamas leaders hope the increasingly severe and violent outbreaks will eventually erode Israel’s resilience, while goading the masses toward the emergence of a united military front for the liberation of Palestine. 
  • Despite the military blows it has suffered, Hamas is coming out stronger from this round of conflict with Israel. With its rocket fire on Tel Aviv and Jerusalem, Hamas enjoys wall-to-wall backing in the Arab world. The financial aid that will flow into Gaza will enable Hamas to rebuild and even further develop its military infrastructure for the next round.

Bussbomb i Tel-Aviv

Vid middagstiden i dag utsattes en buss för en bombattack i Tel-Aviv. En person skadades allvarligt och flera personer fick lättare skador.
Bomben hade lämnats på bussen, det var alltså inte en självmordsattack.
Hamas talesman "välsignade" attacken i Tel-Aviv men tog inte direkt på sig ansvaret för attacken.
Terrorist blows up bus in central Tel Aviv; 16 injured

Strider och förhandlingar

Raketen som förstörde ett bostadshus i Rishon Lezion i går kväll var den första raketen som träffade ett mål i Tel-Aviv området.
Truce a distant possibility after Rishon Lezion strike


Raketattackerna fortsatte idag på morgonen och Israel har under natten slagit till mot ett hundratal terroristmål i Gaza.
IAF strikes Gaza, Israel wakes up to Code Red alert

De diplomatiska ansträngningarna att få till stånd någon form av vapenvila fortsätter idag. Problemet är att Hamas och de andra terroristorganisationerna i Gaza har som mål att förinta staten Israel, det är den målsättningn som deras existens bygger på. Därför är en vapenvila (det har varit det hittills) bara en lugnare tid när man har möjlighet att rusta upp för nästa större sammandrabbning.
Hamas vet att de egentligen aldrig har något att frukta från Israel för så fort Israel bestämmer sig för att de fått nog av terrorattacker och gör en offensiv mot Gaza ställer hela världssamfundet upp för att så fort som möjligt få till stånd en ny vapenvila.
Frågan som inte bara Israel utan också omvärlden måste hitta ett svar på är: Hur kan man bekämpa och vinna över en organisation som har mottot: "Vi älskar döden mer än ni älskar livet".

Diplomatic effort yet to yield results on cease-fire

Avrättningen i går i Gaza av 6 personer som sades samarbeta med Israel har fördömts av en av Hamasledarna. Efter avrättningen släpades en av kropparna efter en motorcykel runt på gatorna.

Gazan gunmen execute alleged collaborators

tisdag 20 november 2012

Flera dödsoffer

Två israeler har dödats i raketattacker idag, en soldat och en civil. Tiotals har skadats.
Enligt israeliska utrikesministeriet var skadorna på den israeliska sidan från tidigare 3 döda, 4 skadade i kritiskt tillstånd, 6 med moderata skador och 141 med lätta skador.
Totalt har över 140 raketer regnat ner över Israel idag.Flest skadade kommer från Rishon Lezion och Ashkelon.
De palestinska dödsoffrens antal har också stigit, ikväll dödades tre palestinska journalister i Gaza.
IDF soldier, civilian killed as over 140 rockets hit Israel


Why Were Private Property and Infrastructure in Gaza Harmed?

Senior Terrorist in Gaza Disguises Himself as Journalist

En talesman för Hamas säger att en vapenvila kommer att träda i kraft från och med midnatt. Uttalanden från den israeliska regeringen är försiktigare och Egyptens regering säger att de inta har några planer på att kungöra en vapenvila i natt.

Premiärminister Netanyahu sa i samband med en presskonferens tillsammans med FN:s generalsekreterare idag att Israel gärna går med på en diplomatisk lösning som sträcker sig över en längre tid.
Hamas official: Gaza truce to be declared in hours

Problemet är naturligtvis hur man skall få Hamas att hålla en vapenvila någon längre tid. En ledare i Jerusalem Post behandlar problematiken:
Lasting truce

Jerusalem utsatt för raketbeskjutning

Jerusalem blev idag för andra gången utsatt för raketbeskjutning. Varningssirenerna tjöt och två raketer landade utanför Jerusalem, en av dem i närheten av en arabisk by på västbanken.
Ett tjugotal raketer har skjutits mot Beer Sheva, raketer har också skjutits mot Kiryat Malachi, Sderot, Ashdod och Ashkelon.
I Ashdod skadades 7 personer.

Gaza rockets fired toward Jerusalem land in West Bank

IDF har idag slagit till mot ett stort antal terroristmål i Gaza. Under hela den israeliska operationen har 120 palestinier i Gaza dödats, mer än hälften sägs vara civila.Sammanlagt har 1400 mål angripits i Gaza sedan i onsdags.
Sjukhus i Israel har behandlat 252 offer för striderna bland dem de tre dödsoffren och 21 personer som skadats av granatsplitter.

Sex personer har skjutits i Gaza anklagade för att ha gett information till Israel.
 IDF launches airstrike offensive in Gaza

Åtminstone 5 israeliska soldater har skadats i raketattacker idag.

Israel har fällt flygblad över norra Gaza som uppmanar invånarna att lämna området och söka sig till centrala Gaza.
Hamas har uppmanat invånarna att inte lyda uppmaningen utan stanna kvar i sina hem.

Striderna fortsätter

Raketattackerna från Gaza har fortsatt nu på morgonen, särskilt Beer Sheva var utsatt. 16 raketer sköts mot staden, 9 av dem sköts ner av Iron Dome.
Israeliska flyget slog under natten till mot flera mål i Gaza.
Utredningarna om en möjlig vapenvila fortsätter under dagen. FN:s generalsekreterare väntas komma till Jerusalem i dag.
Barrage of 16 rockets fired at Beersheba; 9 intercepted

Yles reporter i Israel/Gaza förklarar medias roll


Yler reporter i Gaza och Israel Tapani Hannikainen ger sin syn på medias roll i konflikten mellan Israel och Hamas med följande ord:
Israels regering försöker få befolkningens stöd för sina åtgärder med hjälp av media.
- Informationsapparaten är med för att skapa den mentala grunden. I TV visas israelernas lidanden och förstörda byggnader. På detta sätt ser man till att folket förstår nödvändigheten av de militära åtgärderna.
YLE:
Samalla Israelin hallinto pyrkii saamaan toimilleen väestön laajan tuen tiedotusvälineiden avulla.
- Tiedotuskoneisto on mukana henkisen pohjan luomisessa. Televisiokuvissa näytetään israelilaisten kärsimyksiä ja rikkinäisiä rakennuksia. Näin pidetään huolta siitä, että kansa ymmärtää sotatoimien tarpeellisuuden, kuvailee Hannikainen.

Enligt YLE:s reporter rapporteras det alltså i israelisk nyhetsmedia  om israeliska skador i konflikten för att påverka befolkningen i en viss riktning, nämligen för att få stöd för militära aktioner mot Hamas.

YLE och Hannikainen har fokuserat på de skador som de israeliska bombningarna av Gaza förorsakat. Det verkar som om Hannikainen skulle vara smått irriterad över att israelisk nyhetsmedia också rapporterar om israeliska skador vilket gör hans ensidiga rapportering mindre trovärdig.

Nyhetsmedia används för att påverka nyhetskonsumenterna konstaterar Hannikainen. Frågan som då infinner sig är: Varför försöker YLE och Hannikainen påverka den finländska befolkningen så att den skall känna medlidande med och stöda Gaza och få motvilja mot Israel? Gaza styrs av Hamas som är en terrororganisation som har till mål att förinta Israel som är den enda någorlunda fungerande demokratin i Mellanöstern.
Ifall YLE som finansieras med skattemedel inte kan syssla med objektiv nyhetsförmedling borde den åtminstone inte stöda terroristers kamp mot demokratier.

Ett exempel på YLE:s nyhetsinslag om Gaza kan ses här (börjar vid ca 2.45): http://areena.yle.fi/tv/1707139

Här följer rubrikerna för YLE:s inslag om Gazakonflikten de senaste dagarna:
Gaza vilisee aseistettuja ryhmiä
Yle Gazassa: Yö oli melko rauhallinen
YK:n turvallisuusneuvosto ei ole päässyt sopuun Gazasta
Ylen toimittaja: Gazassa levoton tilanne - useita räjähdyksiä
Gaza kuolonuhrien määrä nousi sataan
Egypti tunnustelee ehtoja Gazan tulitauolle
Yle Gazassa: Raäjähdykset jatkuneet koko päivän
Palestiinalaisesjärjestöt hautasivat riitansa
Yle Gaza rajalla: Näkymä on lohduton
Sisäiset valtataistelut Gazan konfliktin taustalla
Yle Jerusalemissa: Israel voi tehdä mitä haluaa
Gazassa uhriluku lähenee sataa
Israel mittavan kyberhyökkäyksen kohteena
Israelin ja Hamasin taistelut jatkuneet
Yle Israelissa: Maahyökkäys Gazaan jakaa israelilaisten mielipiteitä

måndag 19 november 2012

Hamas

Här följer några propagandavideon som Hamas producerat.De säger en hel del om Hamas ideologi och värdegrund.
Citat som PMW förmedlat:
"From the Palestinian people to the Zionists: We've missed the suicide attacks. Expect us soon at bus stations and in cafés."
[Al-Aqsa TV (Hamas), Nov. 18, 2012]

"From the Palestinian people to the Zionists: Don't go to sleep, because we may get you in your sleep."
[Al-Aqsa TV (Hamas), Nov. 18, 2012]

"From the Al-Qassam Brigades to the Zionist soldiers: The Al-Qassam Brigades love death more than you love life"
[Al-Aqsa TV (Hamas), Nov. 18, 2012]


Här kan man se hur Hamas avfyrar raketer i omedelbar närhet av bostadsområden.


Hamas är stolt över att använda mänskliga sköldar (video från 2008)

Ett hundratal raketer från Gaza idag igen

Omkring 100 raketer från Gaza hittills idag. Städerna Ashkelon, Ashdod, Beersheba och  Sderot har utsatts för raketangrepp. Iron Dome försvaret har lyckats skjuta ner ungefär30 raketer.
Over 65 rockets fired at South, 24 intercepted
Israel attackerade idag  för andra gången en byggnad i Gaza där flera nyhetsbyråer har sina kontor. I attacken dödades fyra terrorister från Islamsk Jihad. När terrorister gömmer sig i samma byggnad som nyhetsbyråer har sina kontor garanterar det dålig publicitet för Israel när terroristernas angrips. 
IAF media building strike kills 4 Islamic Jihad terrorists

Det stora hat som finns mot Israel och judarna blommar upp i krissituationer. Khaled Abu Toameh skriver om hur de palestinska araberna i Jerusalem och på västbanken hurrade när Hamas sköt raketer mot Jerusalem.
 "This hostility is the direct result of years of anti-Israel and anti-Western incitement in the Arab and Muslim world -- not only toward Israel but also toward the United States. In today's world of the Palestinians, anyone who talks about peace with Israel is a traitor and a collaborator; but anyone who calls for the destruction of Israel and fires rockets at Tel Aviv and Jerusalem is a hero."

Jerusalem Post skriver att Israel gått med på att skjuta upp en markoffensiv i Gaza för att ge tid för att åstadkomma en vapenvila. Israel säger sig föredra en diplomatisk lösning på krisen men tillägger att löningen måste innebära att raketangreppen från Gaza upphör.
'Israel halted Gaza invasion to give talks more time'


Det verkar som om många nyhetsrapportörer skulle ha glömt bort vad som förorsakade Israels beslut att slå till mot Gaza och vad som är målet med operationen.
Hamas och de andra terrorgruppernas raketbeskjutning mot israeliska städer är helt enkelt oacceptabelt. Tidigare, när endast raketer med kortare räckvidd användes, berördes omkring 1 miljon israeler av raketbeskjutningen i dag är siffran ungefär 4,5 miljoner.
Ifall man lyckas förhandla fram en vapenvila måste man på något sätt få Hamas (och andra terrorgrupper)  att gå med på att avsluta raketbeskjutningen.Detta har aldrig lyckats tidigare. Efter varje vapenvila har Hamas efter en tid upptagit raketangreppen.

Här ett diagram som beskriver problemet, raketangrepp från Gaza:Raketattacker och flygräder fortsätter

Raketbeskjutningen från Gaza återupptogs på morgonen efter att natten varit lugn.En av raketerna slog ner på en skolgård i Ashkelon.Ingen verkar ha skadats i morgonens attacker.
Israeliska flyget slog till mot ett åttiotal mål i Gaza under natten, tio personer dödades flera av dem civila.
Four Gazan rockets fired at Ashkelon in morning barrage

När är krig berättigat, vilka mål får man angripa?

Vilka mål har Israel rätt att attackera enligt internationell lag? Hur bestämmer Israel vilka mål som skall angripas? Vilka mål är militära och vilka civila? Frågorna har ofta inga lätta och entydiga svar, i all synnerhet inte när fienden Israel bekämpar inte är en normal stat utan en eller egentligen flera terroristorganisationer som behärskar och styr ett område, Gaza.
Har Israel t.ex. rätt att angripa Hamas polisstyrkor och anläggningar i Gaza? Poliser får i vanliga fall inte angripas men när det gäller Hamas polisstyrkor så ingår de i en konfliktsituation i Hamas militära styrkor och deltar i striderna. När så är fallet blir de ett legitimt mål.
Israels armé har en stab av jurister som hjälper till att identifiera vilka mål som man ur juridisk synvinkel kan angripa.

Dessa frågor behandlas i följande artiklar i Jerusalem Post.
Legal analysis: Targeting Hamas police, media sites

Fighting wars in a minefield of lawyers

 Ett krig går aldrig enligt planerna och i ett krig dör även oskyldiga. Så har det alltid varit och kommer antagligen alltid att vara. Detta är säkert en av orsakerna till att Israel i åratal har låtit raketbeskjutningen från Gaza mot civilbefolkningen i Israel fortsätta utan att genom militära medel tvinga Hamas att sätta stopp för den.
I något skede blir man ändå alltid tvungen att vidta mer omfattande åtgärder, vilket nu har skett och vilket skedde för fyra år sedan.
Ett problem är att Israel av omvärlden vanligtvis tvingas till vapenvila med terroristerna innan man lyckats tillfoga dem ett tillräckligt hårt slag.Detta skedde i kriget mot Hizbollah och i den senaste Gazaoffensiven och risken finns att det sker igen.
Detta i sin tur leder till att terroristerna snabbt hämtar sig från slaget och rustar upp igen och en ny konflikt uppstår inom några år. Först skjuts bara några raketer i veckan men efter hand intensifieras beskjutningen tills smärtgränsen är uppnådd i Israel. Det har varit mönstret hittills.
Så länge det bara skjuts ett tiotal raketer i veckan mot israeliska städer noteras det varken av internationell media eller av politiker.Av någon orsak anses det acceptabelt att Israel skall utsättas angrepp.
När Israel väljer att försöka få ett stopp på raketbeskjutningen väcker det däremot stor uppmärksamhet och alla vädjar om återhållsamhet och ett snabbt slut på våldet. Ett slut på våldet betyder i praktiken att Israel skall upphöra med sin offensiv, raketbeskjutningen mot Israel kommer att fortsätta och ingen bryr sig. Utom de ca 1 miljon israeler som tvingas leva i en situation där de ständigt måste vara beredda på att söka sig till skyddsrum när varningssirenerna ljuder.

Här en artikel som visar att trots att man gör sitt bästa för att civila offer skall undvikas är kriget alltid grymt.
Analysis: The game changer

Hur skulle man reagera i Storbritannien om man utsattes för dagliga raketattacker frågar Dan Hodges i The Telegraph. Man behöver inte bara fråga, man kan se på hur Storbritannien har reagerat.
'Would Britain react like Israel has to a few rockets?' Yes we would. And we have before 
 "...But we don’t need to look into the crystal ball. We can just look back at what our reaction actually was, when we were the subject of our own, much more limited, assault from Irish Republican and Loyalist terrorism
We didn’t give our military response a cool – if sinister – name like Operation Cast Lead, the last major Israeli incursion into Gaza. Ours was the more prosaic Operation Banner. Operation Banner lasted 38 years, and represented the longest unbroken deployment in the history of the British Army. At its peak 21,000 troops were on active service, including the Army, Navy Air Force, special forces and intelligence services.
Over 700 British military personnel lost their lives during the course of the operation. 150 civilians were also killed.
Britain’s proportionate response to the terrorist threat also involved the introduction of internment, the suspension of trial by jury, exclusion of UK citizens from the British mainland, unprecedented broadcasting restrictions, alleged collusion between the military and civilian authorities and paramilitary death squads, and several well documented miscarriages of justice."

söndag 18 november 2012

100 raketer idag från Gaza

I kväll avfyrades två raketer för andra gången idag mot Tel-Aviv. I den första attacken skadades en person.
Iron Dome sköt ner raketerna på väg mot Tel-Aviv och ytterligare ett 30 tal raketer har skjutits ner.
Sammanlagt har ett hundratal raketer skjutits mot Israel idag.
Iron Dome intercepts two rockets over Tel Aviv

Israel dödade idag chefen för Hamas raketprogram Yahiya Abiya i en flygattack.

Israel gör vad de kan för att civila inte skall komma till skada. Läs en intervju med brittiska generalen Richard Kemp:
Hamas gör vad de kan för att förvilla människorna i Gaza och i omvärlden. Här följer några exempel från PMW på falska nyheter som Hamas lagt upp på sina webbsidor eller presenterat i sin TV-kanal: Hamas disinformation:Israel's international airport closed,planes redirected to secret base

Today, a news ticker on Hamas' Al-Aqsa TV incorrectly claimed:
"Media of the enemy: International airport Ben Gurion closed, planes being redirected to a secret base in the north [of Israel]."
Similarly, the Hamas website Al-Risala falsely claimed yesterday that Hamas had succeeded in shooting down an Israeli F-16 plane: "Hamas' military wing Izz A-Din Al-Qassam Brigades confirmed that an 'Israeli' F-16 fighter plane was shot down... A reconnaissance aircraft was shot down as well."

Likewise, on Thursday, when Israel launched the operation, Hamas immediately set out to create an illusion of its own success by reporting on TV and on a Hamas website that one of its missiles had hit Tel Aviv, falsely claiming that it had cut off electricity in the city:
"Al-Qassam Brigades shelled Tel Aviv for the first time with a locally made rocket. The electricity network in the southern part of the city was hit."  

Här ett exempel: Hamas har använt ett gammalt foto från ett sjukhus i Syrien men påstår att det är ett skadat barn i Gaza.
Hamas co-opts photos of injured Syrians

30 raketer hittills idag

Ett trettiotal raketer har avfyrats mot Israel idag. Ashdod, Ashkelon, Beer Sheva, Sderot och Tel-Aviv har varit målet för raketerna.
Rockets hit Beersheba, Ashkelon, Ashdod, are fired at TA

Österbottens Tidning håller sin linje

Lokaltidningen för norra svenska österbotten, Österbottens Tidning, fungerade för fyra år sedan när Israels senast på allvar slog till mot Hamas närmast som ett propagandablad för Hamas.En analys kan läsas här Rubriksättning i Österbottens Tidning- uppdatering 2 
och en annan här av färskare datum Betyg åt Österbottens Tidning

Raketbeskjutningen från Gaza mot Israel innan Israel startade den nuvarande offensiven noterades naturligtvis inte alls i ÖT .
De senaste fyra dagarna har det däremot ingått notiser och artiklar från olika nyhetsbyråer i tidningen.Rubriksättningen sköter man på tidningen och för ÖT finns det bara en angripare- Israel, så här ser konflikten ut enligt ÖT:

15 nov. Oron ökar igen på Gazaremsan

16nov. Läget i Gaza allt mer spänt - Många befarar att Israel slår till med full kraft när konflikten ännu en gång trappas upp

17 nov. Gazabor fruktar för sina liv - Nya flygräder mot Gaza och ingen vapenvila i sikte. Totalt har 23 palestinier och tre israeler dödats

18 nov. Hamas högkvarter i Gaza förstördes av Israel
 

Raketattackerna från Gaza fortsätter liksom israeliska flygräder

Under veckoslutet har raketbeskjutningen från Gaza fortsatt. Ett tiotal raketer avfyrades under lördagen, två mot Tel-Aviv.
Natten mot söndagen var lugnare men på söndagsmorgonen sköts igen flera raketer. I Ashkelon skadades två personer och en byggnad träffades.Iron Dome sköt ner en annan raket.
Mot Tel-Aviv sköts åtminstone en raket som Iron Dome sköt ner.
I Sha'ar Hanegev Regional Council området skadades en man allvarligt av en raket.
Mer än 800 raketer har avfyrats från Gaza sedan den 10 november.
Israel har attackerat 1000 mål i Gaza sedan operationen mot Gaza startade.
Iron Dome intercepts rockets over TA; 2 injured in Ashkelon

Ifall Hamas väljer att upphöra med raketbeskjutningen är det möjligt att operationen avslutas och en vapenvila ingås, men om raketattackerna fortsätter kan en markoperation bli aktuell skriver Yaakov Lappin i Jerusaelm Post:
Analysis: Cease-fire or ground offensive?

Israeler söker skydd efter att sirener varnat för raketer i Kiryat Malachi, där tre personer dödades av en raket för några dagar sedan.

Mirah Scharf, 25 var en av dem som dödades i en raketattack mot Kiryat Malachi i onsdags.
 Hon var mor till tre barn och väntade familjens fjärde.Hennes man Shmuel skadades allvarligt i attacken liksom deras fyraåriga son. Döttrarna (2 år och 8 månader gamla) tog också in på sjukhus.

 Senaste fakta och bakgrund till krisen kan läsas här:
Israel under fire - November 2012

Deputy National Security Advisor Ben Rhodes in briefing on board Air Force One with President Obama (Nov 17, 2012): "We believe that the precipitating factor for the conflict was the rocket fire coming out of Gaza. We believe that Israel has a right to defend itself, and they'll make their own decisions about the tactics that they use in that regard...  These rockets have been fired into Israeli civilian areas and territory for some time now. So the Israelis have endured far too much of a threat from these rockets for far too long. And that is what led the Israelis to take the action that they did in Gaza.  I think we have a shared view that if you could have a de-escalation that brings an end to this violence that would be a positive outcome. We just believe that that has to include putting an end to the rocket fire that has terrorized far too much of the Israeli population for far too long."fredag 16 november 2012

Demonstrationer i Jordanien

I skuggan av större kriser har Jordanien drabbats av demonstrationer  tre dagar i följd. Demonstrationerna förorsakades av prishöjningar.
Polisstationer har stormats och en demonstrant dödades i torsdags i staden Irbid. Demonstranterna kräver bland annat att kung Abdullah skall avgå.
Protesters in Jordan capital call for King to quit

Raketer mot Jerusalem

Vid 17-tiden idag rapporterades det att sirenerna i Jerusalem varnade för raketattacker och två raketer landade norr om Jerusalem.
Hamas uppger att de avfyrat en förbättrad version av Kassamraketen (M-75) mot Jerusalem. Hamas säger sig också stå bakom raketer som avfyrats mot Tel-Aviv i dag.
Under dagens lopp har tre israeliska soldater skadats i raketattacker, sammanlagt har det skjutits omkring 100 raketer från Gaza.
Efter raketattackerna mot Tel-Aviv slog Israel till mot 40 olika terroristmål i Gaza. Under de senaste dagarna har Israel sammanlagt angripit omkring 500 terroristmål i Gaza.
Enligt palestinska källor har 20 personer dött i attackerna.
Rocket lands north of Jerusalem, after 2 fired at TA


Premiärminister Netanyahu och president Peres har träffats idag för att tillsammans diskutera Gazakrisen.
Båda har de senaste dagarna talat med många statsledare för att förklara Israels operation i Gaza.
"Vi kommer att fortsätta att slå till hårt mot Hamas" sade Netanyahu. "Hamas attackerar medvetet våra barn och placerar medvetet sina raketer i närheten av sina egna barn.  Israel kommer att göra allt vi kan för att undvika att skadad civila".

"De som predikar till oss om moral bör erbjuda ett alternativt sätt att stoppa raketbeskjutning från Hamas. Inget land skulle acceptera att deras barn tvingas leva i en liknande outhärdliga situation"  sade Peres.

PM: We are going to continue hitting Hamas hard

Reservister kallas in i Israel

Israels överbefälhavare Benny Gantz gav idag order om att mobilisera 16.000 reservister.Det är fråga om trupper som behövs om Israel beslutar sig för att påbörja en markoffensiv i Gaza.
Gantz issues IDF draft orders for 16,000 reservists

För andra dagen i följd har sirenerna i Tel-Aviv ljudit och varnat för raketer.
2 rockets fired toward greater Tel Aviv area; none hurt

De senaste dagarna har närmare 500 raketer avfyrats mot Israel, 26 av dem har landat i bebyggda områden och Iron Dome raketförsvarssystemet har skjutit ner 150 raketer.
IDF: 26 of 500 rockets from Gaza landed in built-up areas

Ledare från Egypten och Tunisien besöker Gaza, ledare i Europa fördömer Hamas

Egyptens premiärminister Hesham Kandil besökte idag Gaza. Det är första gången en egyptisk premiärminister besöker Gaza och visar att tiderna förändrats sedan Muslimska brödraskapet tog över makten i Egypten. Kandil togs emot av Hamas premiärminister Ismail Haniyeh som kom fram ur sitt gömställe under besöket.
Israel hade gått med på att iaktta en vapenvila medan besöket pågick men från Gaza avfyrades omkring 50 raketer mot Israel medan Kandil befann sig i Gaza.
Egyptian PM's visit to Gaza fails to cease rocket attacks

Tunisiens utrikesminister kommer att besöka Gaza i morgon för att visa sitt stöd för Hamas sade en talesman för Tunisiens president idag.
Tunisian foreign minister to visit Gaza

Man kan notera att både Egypten och Tunisien hör till de stater som fick nya regeringar i samband med den "Arabiska våren" .

Tysklands förbundskansler Angela Merkel är oroad över upptrappningen av våldet i Mellanöstern och kräver att Hamas omedelbart upphör med raketbeskjutningen mot Israel.
"Hamas i Gaza är skyldig till att våldsamheter blossat upp. Det finns inget som berättigar till raketbeskjutnigen mot Israel som har försorsakat mycket lidande för civilbefolkningen.Israel har rätt och skyldighet att skydda sin befolkning."
Germany blames Hamas for escalation in Gaza violence

EU:s "utrikesminister" Catherine Ashton säger i ett uttalande: "Raketattackerna från Hamas och andra grupper i Gaza som startade den nuvarande krisen är totalt oacceptabla för vilken regering som helst och måste upphöra. Israel har rätt att skydda sin befolkning från sådana attacker. Jag uppmanar Israel att se till att dess svar är proportionerligt".
Ashton, Merkel say Israel has right to defend itself

Turkiets premiärminister Erdogan visar var Turkiet politiskt hör hemma genom att lägga skulden för Gazakrisen enbart på Israel.
Turkey raps Israel on Gaza, to discuss with US, Egypt
Turkey condemns Israeli airstrikes on Gaza Strip