torsdag 23 februari 2023

Nyhetsmedia klarar inte av att rapportera sakligt från Israel

 Efter att jag i flera tiotals år följt med händelserna i Israel och hur de rapporteras i Finland kan jag ganska bra förutse hur man i Finland väljer att rapportera olika händelser. Det blir i allmänhet en vinkling där Israel utpekas som angripare och skyldig till oroligheter oberoende av vad som hänt. Trots att jag vet att det är så nyhetsrapporteringen sker i Finland blir jag fortfarande besviken och ledsen.

Igår slog israeliska trupper till mot en terroristcell i Nablus. Bland dem som skulle arresteras fanns bland annat Hussam Isleem som var medlem i den grupp som dödade sergeant Ido Baruch i oktober. Guppen planerade nya attacker. Det utbröt en eldstrid mellan de israeliska trupperna och terroristerna. Åtminstone terrorister från Islamsk Jihad i Nablus anslöt sig till striderna. Bland de döda fanns terrorister från Islamsk Jihad, Hamas och Lions Den. En likadan händelse skedde i Jenin för en månad sedan.

Att Israel bekämpar terrorister är nödvändigt och statens skyldighet. Det gör också de flesta andra stater. Israel är bara betydligt mer utsatt än de flesta andra stater.

I Österbottens Tidning kunde man idag läsa en notis från TT- AP-AFP: Flera döda i räd på västbanken. I artikeln finns ingen förklaring till varför Israel utförde räden och inget nämns om terroristerna. Det nämns endast att tre av de döda var medlemmar av "organiserade militanta grupperingar". Nyhetsmedia drar sig i det längsta för att beskriva terrorister som terrorister trots att de tillhör organisationer som EU betecknar som terroristorganisationer.

När jag tittade på ÖT:s webbsida nu på eftermiddagen måste jag medge att jag blev positivt överraskad. Där fanns följande rubrik: Raketer mot Israel – flyganfall mot Gazaremsan. Jag tror det kan vara första gången någonsin som ett raketanfall mot Israel nämns i en rubrik och dessutom först. Normalt nämns Israels flyganfall och möjligtvis i slutet av artikeln nämns att det var ett svar på raketangrepp. I artikeln används både beteckningen  "misstänkta militanta grupperingar" och "misstänkta terrorister".

YLE håller sig däremot helt till vad man kan förvänta sig. 

Rubrik: Flyganfall mot Gaza – våldet trappas upp efter räd i Nablus Senare i texten kan man läsa att det var ett svar på att sex raketer avfyrats från Gaza. Naturligtvis nämner man inte att raketerna var riktade mot israeliska städer. Utan det effektiva israeliska försvaret hade raketerna kunnat förorsaka allvarliga skador.

 Yle talar också om "militanta palestinska grupperingar" när de syftar på terrorister.

En annan rubrik lyder: Israelisk militärattack i Nablus – minst tio palestinier dödades och cirka hundra skadades  Artikeln innehåller nästan ingen information om vad som hänt. Den nämner varken "terrorister" eller "militanta grupperingar". En stor del av texten behandlar Israels nya "extremhögerregering". Som vanligt inte ett ord om de palestinska ledarna med Abbas i spetsen, som stöder terrorismen. Palestinska dödsoffer under det senaste året nämns, men inte ett ord om judiska dödsoffer. Ett faktum man också kunde hålla fram är att judar som dödades var oskyldiga offer för terrordåd medan största delen av de palestinska offren var terrorister eller sådana som deltog i strider mot israelisk polis eller militär.

Österbottens Tidnings chefredaktör 2013  Margareta Björklund skrev i en kolumn i  ÖT om bra journalistik:

"Bra nyheter är tillförlitliga och korrekta. Granskade av professionella journalister. Yrkesmänniskor som är källkritiska och ambitiösa, som vet hur de skall gå till väga för att få fram fakta.

Ett av de viktigaste uppdragen vi journalister har, är att hitta primärkällan till en nyhet. Vad har hänt? När har det hänt? Vem har gjort vad? Hur gick det till? Först när en nyhet är faktacheckad och bekräftad blir den trovärdig och publicerbar.

...Varje dag lägger vi journalister ner åtskilliga arbetstimmar på att bena ut frågan: Hur hänger den här nyheten ihop? Vilka konsekvenser får den för människorna i vår region? Hur presenterar vi konsekvenserna av en komplex nyhet på ett begripligt sätt?"

Varför når inte professionella journalister upp till denna nivå när det gäller nyheter från Israel, kan man fråga sig.
En orsak är antagligen  okunskap om konflikten och förhållandena i området. En annan orsak kan vara bristande intresse. Konflikten har pågått i hundra år och man orkar kanske inte bry sig om att granska fakta.
Men eftersom den bristfälliga och ibland direkt felaktiga nyhetsförmedlingen fortsätter år efter år finns det säkert en mer grundläggande förklaring. Trots att Israel länge varit den enda fungerande demokratiska staten i området och mänskliga rättigheter respekteras på ett helt annat sätt än i grannländerna beskrivs Israel i vår nyhetsmedia som ond och skyldig till mer eller mindre allt ont som sker i området.
Journalister har ytterst sällan visat någon som helst intresse av att rätta till fel och misstag. Ett bra exempel är Jonas Jungar innehållschef på Yle, med ansvar för journalistik och etik, som i ett e-mail till mig konstaterade att har man sådana åsikter som jag finns det inget att resonera kring eller diskutera. Det verkar helt enkelt som att man inte ens vill få det rätt eller veta vad som egentligen händer.

När judarna och Israel beskrivs som onda och judarna görs skyldiga till allt det onda som sker, då är det bara en upprepning av en urgammal antisemitisk lögn. Tyvärr något som vi nästan dagligen får uppleva i nyhetsmedia.

måndag 13 februari 2023

President Herzog försöker få parterna att lugna ner sig och diskutera läget

 Herzog: Judicial reform raises grave concern for future of Israeli democracy

The Israeli president presented a five-point plan to kickstart a process of dialogue between the nation's leaders on the controversial judicial reform.

The president then presented the plan's five points:

  • First, legislate a Basic Law: Legislation, that anchors the special status of Basic Laws and includes a special legislative process that includes wide agreement so that they will not be used for any purpose. The High Court then will not be able to hear cases on basic laws. Regarding regular laws, the court will have the power to cancel laws that contradict basic laws, but the Knesset will have the ability to override these in a mechanism to be negotiated between the sides.
  • Second, come up with a broad plan, already in the upcoming budget, to decrease the immense workload of the courts, which leads them to be ineffective and for cases to drag on for years.
  • Third, come up with a national plan to restore trust in the judicial system for those who lost it.
  • Fourth, change the Judicial Appointments Committee so that it will include representatives from all branches of government as well as public representatives that are agreed upon by both the justice minister and the High Court of Justice chief justice. This, without giving any one of the branches complete control or an automatic majority.
  • Fifth and finally, to define the Reasonableness Clause by negotiation such that it is not canceled completely but also restrains the courts from using it unnecessarily.