fredag 30 mars 2012

Land Day protester

Israelisk polis och militär är idag beredd på palestinska demonstrationer och försök att ta sig in i Israel från grannländerna. Det är idag 36 årsdagen av Land Day oroligheterna och idag  ordnas också  'Global March to Jerusalem'.
Protesterna och marschen verkar mest handla om ett försök att framställa Israel i en så dålig dager som möjligt.
Israels FN-ambassadör Ron Prosor har skrivit följande artikel :
A march of folly to Jerusalem
 "On Friday, some of the world’s most notorious terrorists, tyrants and radicals are organizing a mass attempt to violate Israel’s sovereignty, calling it a “Global March to Jerusalem.”

They will march to the tune of revisionist history not seen since the pages of George Orwell’s 1984, accusing Israel of “Judaizing Jerusalem.” These accusations come about 3,000 years too late.
"


Ett tiotal demonstranter har arresterats och oroligheter har rapporterats från flera städer på västbanken.
Libanesisk militär har hindrat demonstranter att ta sig till gränsen mot Israel.

Aharonovitch: Kalandiya Land Day demonstration is 'a show'

"Thousands of Palestinian protesters assembled at the Kalandiya checkpoint near Jerusalem in order to stage demonstrations marking the 36th annual Land Day. 

Palestinian youths hurled stones and Molotov cocktails at Israeli security forces, who responded by firing tear gas, stun grenades, sound weapons and foul-smelling water to disperse the protesters."

Brev från israeler

På webbsidan lettersfromisraelcom kan man läsa brev från vanliga israeler till  svenskar (och varför inte också finländare).
För tillfället finns där två brev översatta till svenska ett från Yossi och ett från Koby. 
Initiativtagaren till webbsidan skriver såhär:

"Since most people in Sweden probably never met nor talked to someone from Israel, I decided to do something about it.
The ”ordinary” Israeli never gets to share his or her views in Sweden, and most Swedes probably never met nor talked to anyone from Israel – still all Swedes have opinions about both the people of Israel and the country itself.
Now it’s time for the Israelis to be heard!"


torsdag 29 mars 2012

Hat mot judar

Den judiska skolan i Toulouse, Frankrike som var skådeplatsen för morden på tre barn och en lärare har fått ta emot mängder av antisemitisk e-post skriver Jerusalem Post. Skolans e-post system har fyllts med post som uppmanade till mord på judar. Polisen undersöker saken.

En lite liknande händelse rapporteras från Storbritannien. Där har den konservativa parlamentarikern John Howell fått ta emot e-post som hotar honom till livet efter att han istället för att fördöma Israels agerande i Gaza riktade uppmärksamheten på raketattackerna från Gaza mot Israel.

Hatet mot judarna i Europa är tydligen fortfarande en beklaglig verklighet och hatet räcker också till mot icke judar som upplevs stå på judarnas eller Israels sida.


The New Anti-Semitism 

Why does the international community hate Israel so much?  By Victor Davis Hanson


 

tisdag 27 mars 2012

Stormuftin av Saudi-Arabien: "Förstör alla kyrkor"

Om påven skulle ge ett uttalande där han säger att "det är nödvändigt att förstöra alla moskéer i Europa" skulle det väcka starka reaktioner och protester från alla håll.
När stormuftin av Saudi-Arabien ger en religiös fatwa som säger att det är nödvändigt att förstöra alla kyrkor på Arabiska halvön är det ingen stor nyhet och inga massdemonstrationer arrangeras för att stöda de kristnas rättigheter.
Några europeiska biskopar har ändå reagerat och protesterat mot stormuftins uttalanden.

Clifford D. May har skrivit en artikel ‘Destroy All the Churches’  där han behandlar ämnet.
"So why is it that when Abdulaziz ibn Abdullah Al al-Sheikh, the grand mufti of the Kingdom of Saudi Arabia, declares that it is “necessary to destroy all the churches in the Arabian Peninsula,” the major media do not see this as even worth reporting? And no one, to the best of my knowledge, has noted that he said this to the members of a terrorist group."

söndag 25 mars 2012

Röster om Gaza

Martin Sherman har i en artikel i Jerusalem Post samlat några citat av israeliska politiker främst angående Israels tillbakadragande från Gaza 2005 och ifall tillbakadragandet kunde innebära ett hot mot Israel.
Citaten visar att politiker inte kan förutsäga framtiden, vilket naturligtvis  inte är särskilt förvånande.
Citaten visar också att politiker ofta styrs av önsketänkande: Vi gör såhär, så nog blir det bra. 
Sedan Israel drog sig tillbaka från Gaza och tvångsförflyttade alla judar från området har mer än 8000 raketer avfyrats mot Israel från området. 
Det blir i medeltal mer än tre raketer per dag i sju år! Enligt Martin Sherman var detta inte oväntat och politikerna borde ha kunna förutse händelseutvecklingen.
 
Predicting Gaza: Rabin, Sharon, the Knesset and... well, me
Meir Sheetrit (at the time Likud transportation minister – today MK for Kadima), with a tone of contempt: “Some claim that there will be a danger, a danger in retreating [from Gaza], a danger to the Negev communities. I have never heard such a ridiculous claim.”

I am firmly convinced and truly believe that this disengagement... will be appreciated by those near and far, reduce animosity, break through boycotts and sieges and advance us along the path of peace with the Palestinians and our other neighbors. – Ariel Sharon, Knesset address, October 25, 2004 

The nightmare stories of the Likud are well known. After all, they promised Katyusha rockets from Gaza as well. For a year, Gaza has been largely under the rule of the Palestinian Authority. There has not been a single Katyusha rocket. Nor will there be any Katyushas. Yitzhak Rabin, radio interview, July 24, 1995 


Ran Cohen (Meretz, previously served as minister of industry and trade), in a voice both pompous and patronizing: “The disengagement is good for security. Right-wing representatives warned about Kassam rockets flying from here and from there. I’m telling you, if you really care about both Sderot and Ashkelon – both of them.... We have to understand that if we don’t pull out of the Gaza Strip, in two to three years or even a year, the range will reach Ashkelon.”


Läs artikeln här.

fredag 23 mars 2012

Uppror mot Gud

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder till sin 19:nde session. Sin vana trogen antog  man igår några resolutioner som fördömer Israel. Rådet behandlade inte mindre än fem resolutioner som berörde Israel, lika många som behövdes för att behandla hela den övriga världen.
Rådet beslöt också att på inrådan av bl.a. Syrien och Iran skapa en "fact finding mission" för att utreda hur de judiska bosättningarna påverkar palestiniernas mänskliga rättigheter på  ockuperat palestinskt territorium inklusive östra Jerusalem.

Ingen bryr sig naturligtvis om att innan Israel och palestinierna kommit överens om att bilda en palestinsk stat med egna gränser så finns det inget palestinskt territorium och Jerusalem är definitivt inte palestinskt territorium.

Alla  stater ställer sig bakom påståendet att de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien är illegala. Även de stater som var med vid  San Remo konferensen och medlemmar i Nationerans Förbund fördömer helt ogenerat de judiska bosättningarna som olagliga trots att de själva undertecknat bindande internationella avtal som ger judarna rätt att bosätta sig i området.

Det att alla världens stater enhälligt vill förhindra att judar bosätter sig i Jerusalem (östra Jerusalem = det historiska Jerusalem) och i Judéen och Samarien är ett tecken på vilken tid vi lever i.

Redan för 2500 år sedan talade Gud till sina profeter, vanliga judiska män. Gud lovade att det kommer en dag när hednafolken som tagit hans land i besittning  skall få se hur Gud själv för samman hela Israels hus på Israels berg och hur bergen grönskar och Israels folk får ta dem i besittning.
Israels folk får komma tillbaka till sitt land men också till sin Gud. Gud lovar nämligen att han kommer att låta sin Ande komma över sitt folk så att de vandrar efter hans stadgar och följer hans lagar.
Gud säger också att han kommer att göra Jerusalem till en "berusningens kalk" för alla folk runtomkring och alla jordens folk kommer att församla sig mot henne.
Gud säger att han kommer att döma hednafolken för hur de handlat mot Jerusalem.
Gud lovar även att vid denna tid kommer Messias, Jesus att återvända till Oljeberget och Jerusalem.
(Jeremia 31,33, Hesekiel 36, Sakarja 12,14 )


När alla jordens folk vägrar låta judarna återuppbygga sitt land handlar det i grunden om människans uppror mot Gud.
Det är ett historiskt faktum att judarna i våra dagar återvänt till sitt land så som Gud har lovat.De bygger upp landet och får det att grönska.
Ännu har Gud inte låtit sin Ande komma över dem så att de skulle vandra på hans vägar, men Gud kommer att hålla sitt löfte.
När jordens folk ser att Gud håller sina löften till sitt folk väljer de inte att samarbeta med Gud utan de gör uppror som de första människorna. "Skulle då Gud ha sagt" frågar man sig och går sin egen väg.
Men på samma sätt som Adam och Eva fick sin dom kommer dagens värld att få sin dom.
När människan väljer att strida mot Gud är utgången given, det blir så som Gud har sagt.
Idag ser vi hur Jerusalem är en "berusningens kalk" för alla folk. Därför får vi tro att också Messias, Jesu ankomst är nära förestående.
Han kommer som domare, men han kommer också som frälsare och Konung för att sitta på Davids tron och regera över Jakobs hus för evigt.
När vi idag ser hur Israel förödmjukas och fördöms av alla jordens folk kan vi ändå glädjas över att de har en konung som har alla makt i himlen och på jorden och han kommer att komma med ljus och härlighet  till dem.
Var och en  av oss har möjlighet att välja: Vill vi att denna konung skall komma som vår domare eller som vår frälsare. Om vi tar emot honom som vår frälsare får vi redan idag evigt liv, medborgarskap i Israel (vara en del av Guds folk) och del i de löften han gett till sitt folk (Efesierbrevet.2).
Shabat Shalom!

FM considers withdrawing envoy from UNHRC

UN’s discredited HRC creates “Goldstone II,” new investigation against Israel

 

torsdag 22 mars 2012

Palestinierna fördömer och prisar mord på judiska barn

Mannen som mördade fyra personer vid den judiska skolan i Toulouse sköts till döds idag när de franska poliserna försökte arrestera honom. Mannen gjorde våldsamt motstånd och sköt vilt omkring sig.
Morden vid den judiska skolan  har naturligtvis väckt avsky och många politiker har fördömt dådet.

Till och med vår lokaltidning hade en notis om att palestiniernas premiärminister Fayyad hörde till dem som  fördömt morden. Det är naturligtvis bra att även palestiniernas ledare klart tar avstånd från terrordåd lik den i Toulouse. Men tyvärr klingar det falskt, för samtidigt hedrar representanter för de palestinska myndigheterna terrorister som dödat judiska barn i Israel.
Palestinian Media Watch  har plockat några exempel från de senaste veckorna hur palestinska ledare hedrat och lyft fram Dalal Mughrabi som 1978 var ledare för en terrorattack som dödade 12 barn och 25 vuxna israeler.


Terrorist Dalal Mughrabi -
killer of 12 children and 25 adults -
still celebrated as hero and role model by the PA and Fatah

by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

While the Palestinian Authority condemned the killing of the 3 Jewish children and one adult this week in France as a "terrorist crime," the PA continued its policy, as documented many times by Palestinian Media Watch, of presenting Palestinian terrorist Dalal Mughrabi, killer of 12 Israeli children and 25 adults, as a hero and role model.

Speaking about the killings of 4 Jews in Toulouse, France, PA Prime Minister Salam Fayyad condemned the killings:
"This terrorist crime is condemned in the strongest terms by the Palestinian
people and our children... No Palestinian child can accept crimes against
innocent people." [Ma'an, Palestinian News Agency, March 21, 2012]

However, Palestinian Authority leaders, spokespeople and the official Fatah Facebook page have recently found it appropriate to honor terrorist Dalal Mughrabi, who, with other terrorists, killed 37 innocent people:

"This is Dalal, my eternal love... Dalal is my mysterious young woman, my revolutionary Jihadi inspiration. I loved her but knew only her name, Dalal Mughrabi."
[Fatah official Facebook page, accessed March 22, 2012]

"The bride of the coast, Dalal Mughrabi, and other female fighters have roles of honor in the national struggle."
[Governor of Ramallah and El-Bireh Laila Ghannam, March 17, 2012]

"Dalal was a model of a fighting Palestinian woman... who fulfilled her obligation towards her land and homeland."
[PA Civil Defense Commissioner Abu Al-Sheikh, March 7, 2012]

"We have days of heroism that were recorded by women... Martyrs (Shahidas) like Dalal Mughrabi and others."
[Women's rights activist, Zaynab Al-Ghanimi, March 7, 2012]
To see Palestinian Media Watch's documentation of PA and Fatah glorification of Dalal Mughrabi as a hero and role model, click here.

onsdag 21 mars 2012

Egypten - vart går du?

Det Muslimska Brödraskapet som vann parlamentsvalet  i Egypten har tidigare sagt att de inte kommer att ställa upp någon egen kandidat i presidentvalet. Nu verkar de ha kommit på andra tankar och säger sig överväga alternativet eftersom det inte finns andra lämpliga kandidater att stöda.
En stark maktkoncentration till Muslimska Brödraskapet väcker naturligtvis oro hos dem som inte delar brödraskapets ideologi. 
Egypt's Brotherhood may bid for president

Situationen för kristna i Egypten är fortsättningsvis besvärlig.
Compass Direct beskriver i två artiklar hur salafister och andra hårdföra muslimer attackerat kristna på olika håll i landet.Myndigheterna verkar inte göra mycket för att skydda de kristna.

Islamists in Egypt Use Rumors to Attack Christians
Tensions remain high in an Egyptian village where as many as 5,000 mostly Salafi Muslims went on a rampage over a false rumor that a church was holding a girl against her will in order to convert her back to Christianity."
 Two nuns in Upper Egypt faced “unimaginable fear” – with one later hospitalized over the emotional trauma – when 1,500 Muslim villagers brandishing swords and knives trapped them inside a guesthouse last week and threatened to burn them out."


tisdag 20 mars 2012

'Delegitimization of Israel masked as good vs. evil'

By Lahav Harkov Jerusalem Post.

Int'l law expert Irwin Cotler tells Knesset panel that anti-Israel rhetoric is laundered as defense of human rights.

Oansvarslöst av Abbas

För snart två veckor sedan knivhögg två unga palestinier en israelisk soldat i Hebron. Soldaten försvarade sig och sköt fyra skott mot angriparna, dödade den ena och skadade den andra.
Det är sådant som händer ibland i konflikten mellan Israel och palestinierna och det är inget märkligt med händelsen. Men det som är märkligt eller kanske snarare typiskt är den palestinska ledarnas reaktion på händelsen.
I de palestinska myndigheternas officiella dagstidning Al-Hayat Al- Jadida den 13 mars berättas det att ett telegram från Mahmoud Abbas sänts till den döde Zakariya Jamal Abu Arams familj.
En ansvarsfull ledare skulle varna ungdomar för att angripa israeliska soldater; det kommer inget gott av sådana attacker och det är naturligtvis dessutom livsfarligt. Det finns ingen orsak att riskera sitt liv i onödan.
Men Abbas är ingen ansvarsfull ledare som bryr sig om sina medborgare.
Istället för att ta tillfället i akt och varna ungdomar för att riskera sina liv i vansinniga attacker beskriver Abbas Zakariya som en modig martyr vars rena själ nu stigit upp mot höjderna efter att ha mördats av ockupationsmaktens armé vars agerande var ett avskyvärt brott mot de försvarslösa palestinierna.

Det typiska är att såhär har de palestinska ledarna reagerat i årtionden.
 Palestinierna anfaller Israel, Israel försvarar sig och Israel utpekas som skyldig.
Det verkar som om det för de palestinska ledarna inte skulle finnas något sådant som att ta ansvar för sitt eget handlande.
Det som är märkligt är att omvärlden så ofta låter sig luras av palestinierna och stämmer in i palestiniernas anklagelser mot Israel.

Abbas honors terrorists (Palestinian Media Watch)"President Mahmoud Abbas sent a telegram of condolence to the Abu Aram family in Yatta, in Hebron, for the death of their courageous son, Zakariya Jamal Abu Aram.
In his telegram, the President said: 'I was greatly saddened by the announcement of Martyrdom death of your courageous son Zakariya Jamal Abu Aram, who was assassinated by the occupation army. His pure soul has ascended to the heights of glory in defense of the pure land of Palestine and the matters that are holy to our pure nation.'
The President denounced this loathsome crime, which was carried out as part of a string of crimes by the occupation army against our defenseless people, with the aim of striking fear into it and dissuading it from continuing in its legitimate struggle for freedom and the establishment of our independent state, with Jerusalem as its capital.'"
[Al-Hayat Al-Jadida, March 11, 2012]

"[Fatah] Central Committee member Abbas Zaki yesterday conveyed condolences in the name of President Mahmoud Abbas and the Fatah Central Committee to the family of the Martyr Zakariya Jamal Abu Aram from the town of Yatta in Hebron, who died as a Martyr after being shot by the occupation forces when he tried to prevent the arrest of the prisoner freed in the [Gilad] Shalit [prisoner exchange] deal. Zaki expressed the solidarity of the President and the leadership of Fatah with the family of the Martyr... He pointed out that the cold-blooded murder of Abu Aram is organized crime of the extremist Israeli government... Zaki also visited the family of the injured prisoner Mahmoud Omar Rashid who was also injured in town of Yatta (in the same incident).... He expressed the pride of the Palestinian leadership in this generation and in this heroism."
[Al-Hayat Al-Jadida, March 14, 2012]

Varifrån får man trovärdiga nyheter?

Det är inte längre bara journalister som samlar in och sprider information om vad som händer i världen.
 En vanlig medborgare med tillgång till internet kan presentera nyheter som snabbt sprider sig över hela världen genom Facebook, bloggar osv.
Detta har en god sida, nyheterna blir mångsidigare och kommer direkt från människor som varit med om händelserna.
Men tyvärr finns det också en dålig sida, det är nämligen mycket lätt att komma med falska nyheter och foton.
Dethär betyder att precis som nyhetskonsumenten måste vara kritisk till nyhetsbyråernas rapportering måste man vara minst lika kritisk till nyheter och foton som kommer via Facebook och liknande media.
Ett exempel på hur missbruk kan se ut är FN-tjänstemannen Kuhlood Badawii som senaste vecka postade en länk till ett foto av en blödande flicka som bars av sin far med följande tweet: “Palestine is bleeding. Another child killed by #Israel... Another father carrying his child to a Grave in #Gaza.”
Faktum var att fotot hade publicerats av Reuters  redan 2006 och bilden visar en palestinsk flicka som skadats i en olycka och Israel var inte inblandat överhuvudtaget.

Elana Kirsh på Jerusalem Post har skrivit en artikel om ämnet:  Untangling the Web: Citizen journalists running amok

måndag 19 mars 2012

Fyra döda i attack mot judisk skola i Toulouse

En okänd man sköt mot en grupp människor utanför den judiska skolan i Toulouse i Frankrike måndag morgon.
Fyra personer rapporteras döda och flera skadade. Bland de döda finns  Yonathan Sandler, en 30- årig lärare från Jerusalem; hans två barn Aryeh, 6, och Gavriel, 3; samt 8-åriga Miriam Monstango.

France: 4 dead in shooting at Jewish school in Toulouse

  Netanyahu condemns 'loathsome murder of Jews' in France  (Jerusalem Post)

"PM slams UN for not condemning attack outside of Jewish school while UN Human Rights Council hosts Hamas official who "kills Jewish men women,children"; Barak, Livni confident French authorities can handle situation."

 

söndag 18 mars 2012

Israeliska åtgärder för att förbättra situationen på de palestinska områdena

En israelisk rapport om hur bl.a. den ekonomiska utvecklingen varit på de palestinska områden kan läsas här:

Rapporten innehåller en massa fakta som kan vara intressanta att känna till.Några exempel:

 Health Care
Thousands of Palestinian patients receive medical treatment in Israel each year. In 2011, 197,713 permits were granted for patients and accompanying individuals to enter Israel for medical treatment, a 13 percent increase from 2010 when 175,151 Palestinians were treated). Furthermore, 21,538 Palestinian children from the West Bank were treated in hospitals in Israel in 2011, a sharp 171% rise from 2010 (when 7,944 children were treated). In addition, a number of projects continue to enable Palestinian doctors to conduct residency training in Israeli hospitals. In 2011, 118 training sessions were held in Israeli hospitals for medical teams from the West Bank.

 Upgrading Electricity Infrastructure
In February 2012, an agreement was signed between the Israel Electric Corporation and the Palestinian Energy Authority to build four electricity sub-stations throughout the West Bank. The substations will be built in Jenin (90 megawatt), Nablus (135 megawatt), Atarot near Ramallah (180 megawatt) and Tarkumiya (90 megawatt). The substations will substantially increase capacity to supply electricity throughout the West Bank, and will upgrade the potential for economic development


Cooperation in Water Supply
Despite the drought, in 2011 Israel continued to directly supply some 52 million cubic meters per annum to the Palestinians, about 21 MCM more per annum than its obligation under the Water Agreement.


Wastewater Treatment
Unfortunately, Israeli efforts to cooperate in finding solutions to sewage problems in Palestinian villages in the West Bank are often met with Palestinian resistance, despite willingness on the part of Israel to cooperate and invest resources, particularly since this is an environmental issue with long term repercussions for health and the environment. Despite this, a number of wastewater projects have been able to move forward


Movement and Access
In 2011, three internal checkpoints which had previously operated as "normally open" (i.e. impede movement only when security warnings are issued), were removed:
 There are 11 checkpoints remaining, the majority of which are "normally open".

Security Challenges
 Unfortunately, in 2011 terrorists in the West Bank were able to increase operations, leading to a 10% rise in terrorist incidents emanating from the West Bank (563 incidents in 2011 compared to 463 in 2010). Thus, in the area surrounding Jerusalem, 191 terrorist incidents were recorded in 2011, up from 144 in 2010 and 112 in 2009. Concurrently, the death toll of terrorist incidents from the West Bank rose for the second year in a row, taking 10 lives in 2011 (versus 8 in 2010)

Executive Summary

"… So I’ve made clear from day one that I’m prepared to meet President Abbas any place, any time to negotiate peace. And I make that clear again today. I invite him to sit down and negotiate peace for both our peoples. President Abbas, don’t walk away from peace; continue the negotiations."
PM Netanyahu at the Portuguese Synagogue in Amsterdam, January 18, 2012

The Government of Israel views the bilateral track with the Palestinians as the only way to reach a sustainable solution, based on two states for two peoples.
In the first three quarters of 2011, Palestinian economic growth slowed, as real GDP in the West Bank rose by 5.8%, while growth in the Gaza Strip continued to climb, with a 25.8% increase in real GDP. Unfortunately, the PA faces a financial crisis, caused primarily by the shortfall in foreign aid, growing arrears to suppliers and reaching the lending limit that the domestic banking system can sustain. Another primary factor was the lack of significant development in the private sector coupled with an inability to increase income from internal resources, while the public sector remains the largest employer in the West Bank. The current fiscal situation raises doubts about whether the PA will be able to reduce its dependency on foreign aid in the coming years.
In a time of regional political uncertainty and instability, the global economic slowdown now hinders the capability of international donors to assist the PA, and the PA enjoys very limited Arab financial support. Thus, after three consecutive years of impressive economic growth in the West Bank, PA financial stability is now challenged.
In 2011, Israel continued to implement its policy of support for economic growth in the West Bank, inter alia by removing additional check points, upgrading commercial crossings, approving projects in Area C, increasing the number of permits for Palestinian employment in Israel, and pushing forward an agreement to build four electricity substations in the West Bank to increase the amount of electricity available for further economic development.
Israel maintained bilateral dialogues with the PA aimed at supporting the upgrade of Palestinian infrastructure, including: financial and customs services, water and sewage infrastructure, the agriculture sector, and the electricity network. Israel worked closely with the international community in order to support projects, facilitate trade and contribute to improved Palestinian governance and economic capacity.
Israel's policy in the West Bank contributed to maintaining growth in the past year. Overall Israeli trade with the PA (goods and services) totaled USD 4.308 billion, an increase of 2.1% compared to 2010. Israeli purchases from the PA amounted to USD 815.9 million, an increase of 18.3%. Israeli sales to the PA amounted to USD 3.492 billion, a decrease of 1.1% compared to 2010.1 Tax revenue transferred by Israel to the PA increased by 5.9%2.
A higher volume of commercial goods was shipped from the West Bank via the land crossings to Israel. In 2011, there was a 33% increase in commercial movement of goods via the Allenby Bridge.3 Palestinian imports (excluding Israel) amounted to USD 1,758,147,197, a 9.22% increase compared to the parallel period in the previous year. Palestinian exports (excluding Israel) amounted to USD 105,831,164 in 2011, a 13% increase compared to the parallel period in the previous year.4
The aforementioned measures have been accompanied by security coordination between the authorities on both sides, seeking greater security and improved institutional capacity. Still, terror threats remain imminent from both the West Bank and Gaza. In 2011, 563 terrorist incidents emanating from the West Bank were recorded and 191 terrorist incidents were recorded in the area surrounding Jerusalem. The death toll of terrorist incidents from the West Bank rose for the second year in a row, taking 10 lives in 2011 (versus 8 in 2010).5
In the Gaza Strip, in the first three quarters of 2011, real GDP growth has climbed by 25.8%.6 Unemployment dropped in 2011 to the lowest level in the past 10 years. Israel's June 20, 2010 Civilian Policy has made a substantial contribution to the economy.
The Palestinian Authority has no effective role, nor control, in Gaza, which is still controlled by Hamas. During the past few months, security in Southern Israel along the border with Gaza has been under constant threat. The most recent serious escalation started on March 9, 2012 when, during a four day period alone, over 300 projectiles were fired from the Gaza Strip, 171 hit Israeli territory, and 65 were intercepted while the remainder fell within the Gaza Strip.7 This fire was aimed at heavily populated areas in Israel, forcing a million Israeli citizens to take refuge in shelters.
This brutal attack came just half a year after the last attack, an escalation that began in July 2011 and peaked in mid-August 2011, which had been the worst escalation since Operation Cast Lead.
During both of these attacks, the area sustained a continuous, almost daily, barrage of heavy rocket and mortar fire launched from the Gaza Strip into Israeli territory. This fire was deliberately aimed at civilian targets, hitting schools, residences and places of worship, and has reached major population centers in Southern Israel, including Beersheba, Ashdod, Ashkelon, and surrounding areas, paralyzing daily life. Three Israeli civilians were murdered in the round of attacks this summer, while in both rounds numerous civilians have been wounded or have suffered trauma, and property has been damaged.
This unbearable security reality is an alarming reminder of the proliferation of terrorist military capacity in Gaza, which jeopardizes prospects for peace and stability for both Israelis and Palestinians.
Since June 20, 2010, and despite these ongoing attempts by Hamas and the Islamic Jihad to terrorize Israeli cities and the crossings between Israel and the Gaza Strip, Israel continues to implement its policy, a policy that contributes to the economic and social recovery in Gaza.
Israel has approved 176 projects led by the international community in Gaza, and has upgraded the infrastructure and capacity of the Kerem Shalom crossing far beyond actual needs. More people are exiting Gaza for humanitarian and commercial purposes. Agricultural exports have been expanded and exports of furniture and textiles to international markets have been approved. Date bars were also exported from Gaza to the West Bank in March 2012. Thousands of tons of construction materials for international projects have been shipped into Gaza, and a pilot for the recovery of ten local private factories in Gaza has commenced.
Israel is committed to the understandings reached between Prime Minister Benjamin Netanyahu and Quartet representative Tony Blair in February 2011, containing measures in both the West Bank and Gaza. A significant part of these measures have already been implemented. Through the Implementation of its policy, Israel supports economic development in the West Bank and the humanitarian sustainability in Gaza, while calling on the Palestinian leadership to return to the negotiation table, to revive the bilateral track which is the only way to reach a sustainable solution, based on two states for two peoples.
 

fredag 16 mars 2012

Red Color sång hjälper barn vid raketattacker

När raketer skjuts mot Israel från Gaza går larmet "Red Color" efter det har man på vissa platser endast 15 sekunder på sig att söka skydd.
Detta är något som kan upprepas flera gånger per dag och ofta utan att raketangreppet  når över nyhetströskeln utanför Israel.
Att leva med den ständiga rädslan, när kommer nästa attack, är svårt för vuxna men ännu värre för barn.
Här under kan man se en liten minidokument (10 min) om vad man gjort för att barnen inte skall bli traumatiserade av raketattackerna och "Red Color" varningen.

 Physical Therapy

"This video mini-documentary by Yoav Shoam portrays an Israeli art therapist’s solution for treating regression and fear in Sderot’s schoolchildren over recurring Qassam rocket hits.
Employing a technique that calls for physicalizing trauma, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ), art therapist Shahar Ben is helping the kids cope.
She’s done a great thing."

torsdag 15 mars 2012

De palestinska myndigheterna vägrar registrera baptistkyrkan i Betlehem

ICEJ news rapporterar att de palestinska myndigheterna vägrar låta baptist kyrkan i Betlehem förnya sina registrerings dokument.
Detta händer bara en vecka efter att den palestinske premiärministern Fayyad inför en kristen konferens i Betlehem försäkrade att de palestinska myndigheterna välkomnar alla kristna och att det inte förekommer någon diskriminering.

PA Refusing to Re-register Baptist Church in Bethlehem
The Palestinian Authority is refusing to renew the official registration papers of the First Baptist Church of Bethlehem, apparently due in part to its reluctance to join other Palestinian institutions in unfairly criticizing Israel, but Church sources confirmed to ICEJ News on Thursday that they are still holding their regular weekly prayer and worship services and no PA officials have been to the church facility to shut down their operations, contrary to some media reports this week. Still, the denial of a renewed registration could have serious repercussions for the Evangelical congregation in future. Senior Pastor Naim Khoury had applied recently for a periodic renewal of the church's official registration, but was informed that it had been denied. Such renewals are normally routine, and no official reasons were given for the denial. If left to stand, the result could mean the church cannot register births, marriages and deaths of its congregants. This could prove problematic as the PA requires that residents indicate affiliation with a certain religion on identification papers and other civil documents. No other Evangelical churches or institutions are encountering such problems at present, and thus the suspicion is falling on the way First Baptist Church of Bethlehem has stood for peaceful relations between Israelis and Palestinians over the years. The denial came the week after PA prime minister Salaam Fayyad appeared at a conference hosted by local Evangelical Arab Christians in Bethlehem and assured that the Palestinian Authority welcomes all Christians and does not discriminate against them.

Raketer trots vapenvilan

Trots vapenvilan blev Ber Sheva utsatt för raketbeskjutning med en GRAD raket idag, också Netivot besköts med en Kasamraket.
I kväll sköts ännu en raket mot Ashdod.
Skolorna i området kommer fortfarande att vara stängda på grund av risken för attacker.

 Iron Dome intercepts Gazan Grad rocket fired toward Ashdod

Rocket attacks continue after IAF strikes

Varför har inga israeler dött i raketattackerna?  IDF svarar på frågan.onsdag 14 mars 2012

Brev till FN om raketattackerna från Gaza


Israels FN ambassadör har skrivit till generalsekreterare Ban Ki- moon.
 
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York
Excellency,
More than 75 rockets have been fired into Israeli communities from Gaza in the past day. More than 250 rockets have been fired since last Friday. That's one rocket every twenty minutes. Israeli civilians have less than 15 seconds to find shelter from these attacks.
The lives of 1,000,000 Israeli civilians are paralyzed. 200,000 Israeli children are out of school.
During your trip to Israel last month, you met these children and saw these areas with your own eyes. Yesterday, you told the Security Council, "Rocket attacks out of Gaza against Israeli civilian areas are unacceptable and must stop immediately." Yet, the Security Council has uttered zero words of condemnation of these attacks.
There is something wrong with this equation. It is time for the Security Council to speak with one voice against the terrorism that continues to flow from Gaza.
The situation is grave. If one rocket lands in the wrong place at the wrong time, Israel will be forced to respond in a completely different manner.
I wish to inform you that an identical letter has been sent to H.E. Sir Mark Lyall Grant, President of the Security Council.
Allow me, Excellency, to renew to you the assurances of my highest consideration.
Yours truly,
[Signed]
Ron Prosor
Ambassador
Permanent Representative

Palestinsk historieförfalskning

Palestinian Media Watch berättar i sin senaste rapport hur de palestinska myndigheterna försöker förfalska historien.
Judarna är inkräktare och kolonisatörer i Palestina medan palestinierna har en lång och ärorik historia i landet, allt enligt de palestinska myndigheternas historieskrivning.
PA historical revision:
A Judean Shekel coin from the year 66 CE, the first year of the Jewish rebellion against Rome, was sold for $1.1 million this past week at an auction in New York. The words in Hebrew "Shekel of Israel [Year] 1" are printed on the front of the coin, and "Jerusalem the holy" appears on the back. [New York Post, March 10, 2012]

The official Palestinian Authority daily in writing about the auction described the Hebrew coin from the Second Temple period as an "ancient Palestinian coin" and as being part of the "Palestinian cultural tradition." 


 Official Palestinian Authority TV recently broadcast a video that symbolically presents Jews as foreigners with no historical connection to the land of Israel. Israel is portrayed as a foreign colonial state, with no right to exist, similar to the Romans, the Crusaders and the British rulers of the past. In this PA TV video depiction which corresponds to the political ideology of the PA, Jewish history is erased and the place of Jews in the history of the land is filled by a fabricated ancient "Palestinian people," here symbolized by a woman in white, who have withstood three foreign rulers and will overcome and defeat Israel as well.

En bräcklig vapenvila hittills

Här under en inspelning från Ashdod, en israelisk stad med ca 200.000 invånare.Ashdod är en av städerna som terroristerna i Gaza försöker träffa med sina raketer.Trots vapenvilan sköts det raketer mot Israel på tisdag kvällen, bland annat mot staden Ashkelon.
Israeliska flygvapnet svarade under natten på attackerna genom att bomba terroristmål i Gaza.
Onsdag kväll sköts två GRAD raketer mot Ber Sheva, det allvarligaste brottet mot vapenvilan hittills.
Den ena raketen sköts ner av Iron Dome försvaret och den andra exploderade utan att skada någon.

Iron Dome intercepts Grad rocket fired toward Beersheba

  Israel Ministry of Foreign Affairs: 

The informal truce declared on March 13 was broken by four rockets and seven mortar shells fired at Israel. A Grad rocket fired from the Gaza Strip exploded in a parking lot in the heart of Netivot on Tuesday evening (13 March). A man was lightly hurt by shrapnel and 20 people were treated for shock. Damage was caused to several vehicles and an apartment building.
In response, the Israel Air Force struck two terrorist targets in the Gaza Strip overnight, after having refrained from aerial attacks on the Gaza Strip throughout the day.
Despite the rocket fire, it was decided to reopen schools in southern Israel on Wednesday, March 14.

 
 Grad rocket explodes in Netivot, in residential parking lot, March 13 (Photo: Reuters)


Betyg åt Österbottens Tidning

Förhoppningsvis är den massiva raketbeskjutningen från Gaza över för denna gång och det blir en återgång till det "normala". Vilket tyvärr fortfarande betyder några raketer i veckan.
 Eftersom jag följt med hur Österbottens Tidning rapporterat om den fyra dagar långa konflikten kommer här ett sammandrag.

Söndag 
Rubrik: Femton döda i flygräder i Gaza
 - palestinska offer nämndes
- inte ett ord om raketattackerna från Gaza eller om israeliska offer
(FNB-AFP)

Tisdag
Rubrik: Israels attacker mot Gaza fortsätter
- palestinska skadade och döda nämns
- denna gång nämns raketattackerna från Gaza men inget om israeliska skador
(FNB- Reuters)

Onsdag
Rubrik: Avtal om eldupphör i Gaza
- palestinska offer nämns
- fortfarande inte ett enda ord om skadorna på den israeliska sidan
(FNB-AFP)

Vitsord för journalisternas arbete: 4 (i Finland betyder det underkänt)
Motivering: Enligt ÖT:s  rapportering får man uppfattningen att det finns bara en part som attackerar och skadorna uppstår bara på ena sidan.

tisdag 13 mars 2012

Österbottens Tidning förklarar sig

Österbottens Tidning  publicerade i söndags en FNB nyhetsnotis med rubriken: "Femton döda i flygräder i Gaza".
I notisen nämndes inte med ett ord raketattackerna mot Israel eller något om israeliska skador.
Eftersom notisen var synnerligen obalanserad sände jag följande fråga till ÖT (den publicerades idag):

Fråga till ÖT:s redaktion
Ifall ÖT vill vara en seriös nyhetsförmedlare hur är det möjligt att man rapporterar om israeliska flygräder mot Gaza utan att med ett enda ord nämna att under fredag-lördag  avfyrades ett hundratal rakter och granater från Gaza mot israeliska städer? Palestinska offer rapporterades men inte israeliska.
 
 Henrik Othman biträdande chefredaktör på ÖT svarade följande:
 ÖT betraktar sig som seriös nyhetsförmedlare.I den lokala journalistiken gör vi vårt arbete själva och arbetar självfallet enligt principer om källkontroll och att alla parter skall höras. I vår utrikesbevakning är vi ,som vi så många gånger påpekat, uttryckligen nyhetsförmedlare och tvingade att förlita oss till nyhetsbyråernas version av vad som hänt i världen.vi har som lokaltidning och sista länk i näringskedjan från de stora nyhetsbyråerna via FNB inga som helst möjligheter att kontrollera bakgrunden eller vad som byråerna eventuellt valt att inte rapportera.
Henrik Othman

Min kommentar:
 På detta sätt fråntar sig redaktionen allt ansvar vad gäller utrikesrapporteringen. 
Men faktum är att redaktionen rubriksätter notiserna, vilket i sig ger redaktionen möjlighet att påverka hur läsarna skall uppfatta dem.
Redaktionen har också möjlighet att välja mellan ett stort antal notiser vilka som skall publiceras.
Det verkar också som om redaktionen skulle ha möjlighet att redigera texterna eftersom jag hittat  samma FNB notis som ÖT publicerade men med den betydande skillnaden att den notisen nämnde  raketattackerna mot Israel och skadade på den israeliska sidan. 
ÖT verkar alltså ha valt en version,  eller själv ändrat, så att notisen  enbart berättar om israeliska attacker.

Samma text som ÖT använde men texten med fet stil saknas i ÖT:s version.

Femton döda i israelisk flygräd mot Gaza (ÖT:s rubrik Femton döda i flygräder i Gaza)

Utrikes

Femton palestinier dödades i israeliska flygräder mot Gazaremsan på fredagen och lördagen. Dygnet var det dödligaste i gränsområdet på mer än tre år.
Israels försvarsminister Ehud Barak varnade för att Israel kommer att fortsätta anfalla palestinier som attackerar israeliska medborgare.
Barak sade också att den pågående "konfrontationsrundan" inte är över. Enligt Barak väntas våldet mellan den israeliska armén och militanta palestinier fortsätta i ytterligare en eller ett par dagar.
Fotbollsmatcher ställdes in
Israel attackerade flera mål på Gazaremsan efter mer än 90 raketattacker mot södra Israel sedan fredagsmorgonen, sade den israeliska armén. Fyra personer skadades i raketattackerna, tre av dem thailändska gästarbetare som jobbade på en gård nära gränsen till Gazaremsan. Flera fotbollsmatcher ställdes in av säkerhetsskäl på lördagen.
Det israeliska flygvapnet attackerade en rad mål i Gazaremsan. I en av flygräderna dödades ledaren för Palestinska folkets motståndskommittéer (PRC) Zuheir al-Quessi och medlemmen Mahmud Hanani. Den militanta gruppen svor att hämnas.(FNB)

FNB

Den feta texten saknas i ÖT:s version och den versionen avslutas med.: Flera fotbollsmatcher ställdes in av säkerhetsskäl på lördagen. FNB-AFP

Jag vet inte vem som i vilket skede ändrat på texten men ÖT:s version är medvetet vinklat för att få Israel att framstå i en dålig dager, det är helt klart.

Trots att ÖT uppmärksammats på att de gett en ensidig bild av händelserna väljer de att idag sätta som rubrik: "Israels attacker mot Gaza fortsätter"
I dagens notis nämns att "Före lufträden hade palestinierna riktat raketeld mot Israel."
Palestinska skadade och dödade nämns medan det inte finns ett ord om skadorna på den israeliska sidan.
Tyvärr har jag ingen möjlighet att kontrollera hur den ursprungliga FNB notisen ser ut.

måndag 12 mars 2012

Top Tweet on Gaza Proven False

Här kan man läsa om falska foton som påstås visa skador i Gaza förorsakade av israeliska bombningar.

Top Tweet on Gaza Proven False

Raketattackerna mot Isael har fortsatt idag

Idag har ytterligare 40 raketer skjutits mot israeliska städer och befolkningscentra.Det betyder att under de senaste fyra dagarna har närmare 200 raketer avfyrats mot Israel från Gaza.
I Ashdod träffades ett bostadsområde men bara ett par personer har skadats.
Iron Dome raketförsvarssystemet har antagligen räddat många liv eftersom de flesta raketer som skjutits mot de större städerna har skjutits ner.
En miljon israeler lever inom räckhåll för raketerna från Gaza. Skolbarnen i området har fått stanna hemma även idag.
En raket träffade Gedera idag och det är den nordligaste orten som hittills träffats av raketerna från Gaza.

Idag besköt terroristerna  också gränsövergången Kerem Shalom med granater.En lastbil med varor till befolkningen i Gaza träffades. Leveranserna från Israel till Gaza avbröts, men återupptogs efter en kort stund.
 
Israeliska flygvapnet har fortsatt att attackera terroristmål i Gaza. Åtminstone två terrorister från Islamsk Jihad har dödats i attackerna.

 Hamas, PRC och Islamsk Jihad är inte överens om man skall gå med på ett nytt eldupphör med Israel.

De israeliska ledarna har gjort klart att så länge som raketer skjuts från Gaza kommer israeliska flygvapnet att svara med att bomba terroristmål i Gaza.

Invånarna i Ashdod verkar ha vant sig vid en situation där sirenerna ljuder och varnar för raketer. Man litar långt på att Iron Dome systemet skall fungera och oskadliggöra raketerna. Många bryr sig inte om att söka skydd när sirenerna ljuder, skriver Ben Hartman för Jerusalem Post.

Grad rockets cause damage in Ashdod, Gedera

 Israel Under Fire: More Than 190 Rockets Fired From Gaza

PM: We'll continue striking terrorists aggressively

 Hamas sees ceasefire soon; PRC, PIJ disagree

 

 söndag 11 mars 2012

Österbottens Tidning om Gaza

Lokaltidningen Österbottens Tidning informerade i söndagens nummer sina läsare om händelserna i Gaza.
Rubrik: Femton döda i flygräder i Gaza.
I nyhetsnotisen, som var från FNB-AFP, nämndes inte med ett enda ord raketattackerna från Gaza mot Israel eller några skador på den israeliska sidan, endast israeliska flygräder mot Gaza nämndes.
Jag frågar mig om det kan kallas seriös nyhetsförmedling.

Hundratals raketer och granater mot Israel

Under veckoslutet har hittills över 130 raketer och granater avfyrats mot Israel från Gaza..
Situationen utvecklades efter att Israel i fredags  attackerade och dödade två ledande medlemmar av PRC som planerade en större terrorattack.
På grund av raketbeskjutningen måste omkring 200.000 skolbarn i Israel stanna hemma idag ( I  Ashkelon, Ashdod, Beersheba, Netivot, Sderot, Kiryat Malachi, Gedera, Rahat, Yavne, Lakiya och Gan Yavne Regional Council.)
Åtminstone 8 personer har skadats på den israeliska sidan. I Gaza har omkring 15 personer dödats i israeliska attacker de allra flesta av dem terrorister.
På söndagen träffades en skola i Ber Sheva av en raket, tack vare att eleverna uppmanats stanna hemma kom ingen till skada.
Också ett bostadsområde i Ber Sheva träffades.
Det israeliska raketförsvarssystemet  Iron Dome har visat sig vara effektivt, man har lyckats skjuta ner 39 av de  raketer som avfyrats från Gaza.
Läs mera:

Israel Under Fire: More Than 130 Rockets Fired From Gaza

What Is The Popular Resistance Committee (PRC) ? 

 IAF strikes Gaza terror targets as rockets continue

 Israel under fire

 IDF to deploy fourth Iron Dome batter within weeks

  Omkring 1 miljon israeler lever inom räckhåll för raketerna från Gaza

fredag 9 mars 2012

Purim 1932 i Tel-Aviv

Purim

Den judiska högtiden Purim firas till minnet av händelserna som beskrivs i Esters bok i Bibeln.
Den onde Haman ville utrota judarna i Persien.Tack vare att den judiska flickan Ester,som blivit drottning,  riskerade sitt liv, räddades judarna och Haman fick sitt straff.
Det har under historien funnits många som haft samma inställning till judarna som Haman .Hitler är antagligen den som bäst lyckats i sitt uppsåt och i dag har vi de iranska ledarna med president Ahmadinejad i spetsen som öppet står för Hamans tänkesätt.
Den kristna kyrkan har tyvärr ofta gått i Hamans fotspår.
Luther förespråkade på sin tid att man skulle bränna judarnas synagogor och hem, sätta judarna i tvångsarbete eller fördriva dem. På grund av kyrkans inställning har judarna många gånger under historien  tvingats fly för sina liv.
I dag när judarna har återvänt till sitt historiska hemland kunde man tro att kyrkan skulle vara nöjd. De "djävulska judarna" (enl. Luther) finns ju inte längre bland oss i Europas i samma utsträckning.
Men kyrkans förföljelse fortsätter.
Ett färskt exempel på Hamans ande är den utredning som Kyrkans utlandshjälp i Finland beställt. I den framställs judarnas bosättning i sitt historiska hemland som olaglig och man uppmanar till att  bojkotta deras produkter. Judarna (Israel) framställs som onda och ett hot för palestinierna som är oskyldiga offer.

Det var alltså inte bra när judarna bodde ibland oss, men det är inte heller bra när de bor i sitt eget land.
Kyrkan har genom historien inte brytt sig om vad Bibeln säger om judarna och om landet Gud gett dem.
Stora delar av kyrkan verkar inte göra det i dag heller.
Inte heller bryr man sig om de beslut och avtal som slutits mellan stater och som ger judarna rätt att bosätta sig i och återuppbygga sitt gamla hemland.
Hamans ande är fortfarande stark.

När drottning Ester  tvekade inför sin uppgift sade hennes farbror Mordokaj till henne:" Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"
Därefter fastade (och bad) Ester i tre dagar och sedan riskerade hon sitt liv för att rädda judarna.

Där har vi som kristna vår utmaning: Vi har fått kunglig värdighet, vi får kallas Guds barn. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet för en tid som denna?
Vad betyder det för dig?

torsdag 8 mars 2012

Fakta om Israel och konflikten med araberna

- Apartheid wall/ the wall 
Den som använder ordet apartheid när man talar om Israel sprider propaganda och svartmålar medvetet Israel. Den israeliska staten har inget med apartheid att göra utan där lever en arabisk minoritet på ca 20% av befolkningen och de har fulla medborgerliga rättigheter.
Som alla minoriteter måste de naturligtvis arbeta för att få sin röst hörd. En del av de israeliska arabernas ledare gör det inte enklare för araberna eftersom de i konfliktsituationer ibland öppet stöder Israels fiender.
Läs gärna: Israel and the Apartheid Slander by Richard Goldstone

-The Wall - muren. Att använda ordet mur om den säkerhetsbarriär som Israel byggt för att skydda sin befolkning mot terroristattacker är en medveten förvrängning av fakta. Över 90 % av barriären består av ett metallstängsel - det är alltså ingen mur. Säkerhetsstängslet har varit mycket effektiv, genast efter att det byggdes minskade de palestinska terroristattackerna drastiskt.
De problem som barriären medför för palestinierna kan jämföras med ett motorvägsbygge. Rörligheten begränsas - man kan inte ta sig över barriären var som helst utan bara där det finns portar/ en motorväg kan man inte heller ta sig över var som helst utan endast där det finns under eller överfarter.
När en motorväg byggs måste markägarna sälja den mark som behövs eller så tvångsinlöses marken - samma principer har gällt vid byggandet av barriären.
Barriären är fortfarande nödvändig eftersom över en tredjedel av palestinierna säger sig stöda terrorattacker mot civila israeler. (på västbanken  35,5% och i Gaza 62,5% ) http://www.pcpsr.org/survey/polls/2011/p42efull.html

- Olaglig ockuperat - palestinskt territorium
Israels ockupation av västbanken/Judéen och Samarien är inte olaglig. När Jordanien ockuperade området mellan 1948 och 1967 var det fråga om en olaglig ockupation eftersom Jordanien erövrade området i ett anfallskrig.
Israel erövrade däremot området i ett försvarskrig och har därmed rätt att förvalta området tills man genom förhandlingar har kommit överens om vad som skall göras med området.

Palestinskt territorium - Det har aldrig funnits någon palestinsk stat och därmed finns det inte heller något palestinskt territorium. Israel erövrade området (västbanken) av Jordanien och innan Jordanien erövrade området tillhörde det Brittiska Palestina mandatet och innan dess Ottomanska riket.

- Olagliga bosättnigar
Judisk bosättning i Judéen och Samarien är inte olaglig, tvärtom.Efter första världskriget när  nya stater skapades i Mellanöstern och gränserna drogs upp skapades det brittiska Palestina mandatet uttryckligen för att judarna skulle få återupprätta sin nationalstat i området. Judarna uppmanades att bosätta sig i mandatområdet, alltså i området mellan Medelhavet och Jordanfloden.
Enligt bindanade internationella avtal från San Remo konferensen och  stadgarna för Palestina mandatet har judarna  rätt att bo även i Judéen och Samarien/västbanken som befinner sig på Palestina mandatets område.  
Eftersom judarna, flera årtionden innan Israel fick sin självständighet, genom internationella avtal uppmanades bosätta sig i det område som Palestina mandatet utgjorde finns det inget fog för att t.ex påstå att Genevekonventionen skulle förbjuda judar att bosätta sig där.
När Jordanien erövrade västbanken fördrevs alla judar från området även från östra Jerusalem och Gamla stan.
Efter att Israel 1967 fick kontroll över området har judarna igen kunnat bosätta sig där.
Eller läs åtminstone  "conclusion"  http://www.ec4i.org/images/stories/ECI_San_Remo_document.pdf

- 1967 år gränser - gröna linjen
Det finns egentligen inte någonting som kan kallas 1967 års gränser. Det som man menar med uttrycket är vapenstilleståndslinjen  mellan Israel och Jordanien från 1949. Det är alltså inte fråga om någon fastslagen gräns utan om den linje som skilde åt de jordanska och israeliska trupperna.
I vapenstilleståndsavtalet från 1949 mellan Israel och Jordanien sägs det uttryckligen att vapenstilleståndslinjen inte på något sätt skall påverka var en framtida gräns dras.


- FN resolutioner är inte bindande utan rekommendationer
Det påstås ofta att Israel inte följer olika  FN resolutioner, men faktum är att alla resolutioner som FN:s generalsförsamling antar endast är rekommendationer.De är inte bindande för medlemsländerna.
Även de resolutioner som FN:s säkerhetsråd antagit gällande Israel/arabkonflikten har status av rekommendationer eftersom de antagits under kapitel VI, vilket betyder att de inte är bindande (endast resolutioner antagna under kapitel VII är bindande).
Resolutioner som antas i generalsförsamlingen är politiska beslut och har ingenting att göra med vad som är rätt och fel, och inget med internationell lag.
Så länge majoriteten av FN:s medlemsländer inte är fria och demokratiska har resolutioner som de driver igenom inte ens någon moralisk vikt. (Endast 45 % av FN:s medlemsstater betecknas som helt fria av Freedom House http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/FIW%202012%20Booklet--Final.pdf )
Eftersom de muslimska staterna, med sitt inflytande i Asien och Afrika, automatiskt får en majoritet bakom alla sina förslag går resolutioner som är riktade mot Israel alltid igenom.
Den israeliska fredskämpen och författaren Amos Oz har beskrivande sagt ungefär såhär: Om araberna i FN lägger fram en resolution som  lägger skulden för jordbävningarna i Filippinerna på Israel kommer resolutionen automatiskt att antas.
Detta förklarar varför det finns så många FN-resolutioner som fördömer Israel och varför Israel inte har några skyldigheter att följa dem. 

- FN:s delningsplan från 1947 för Palestina mandatet (resolution 181) föreslår en delning i en arabisk och en judisk stat. Om palestinierna förespråkar att Israel skall följa alla FN beslut borde de kräva av sig själv att de erkänner Israel som judarnas hemland,en judisk stat, men det gör de inte. De pratar bara om två stater sida vid sida, men aldrig om Israel som judarnas hemland.
Om  visionen är att de arabiska flyktingarnas ättlingar skall återvända till Israel är målsättningen med två stater = två arabiska stater och ingen judisk.

- En palestinsk stat
Trots att det inte är politiskt korrekt att säga det, är det ändå ett faktum, det  finns redan en palestinsk stat. Jordaniens territorium utgör ca 80 % av det ursprungliga Palestina mandatet som skulle bli judarnas hemland.Britterna gav emellertid detta område till araberna  1922.
Majoriteten av Jordaniens befolkning betecknas som palestinier.
Jordaniens tidigare regent sa en gång så här: Jordanien är Palestina och Palestina är Jordanien.
Det är svårt att med några fakta motbevisa honom.

Israel har ändå gått med på att det skall bildas ytterligare en arabisk/palestinsk stat på västbanken, alltså på ett territorium som redan genom internationella avtal lovats till judarna.
För att denna stat skall kunna bildas måste Israel och palestinierna förhandla om hur denns stat skall se ut, om gränser,säkerhetsarrangemang osv.
Israel är, och har varit, beredd att förhandla utan förhandsvillkor. Palestinierna vägrar komma till förhandlingsbordet om inte Israel på förhand uppfyller vissa palestinska krav. (Även när Israel gick med palestiniernas villkor och införde ett tio månaders byggstopp för judar på västbanken vägrade palestinierna förhandla.)

- PLO, palestiniernas lagliga företrädare - dess stadgar
En orsak till varför palestinierna inte är speciellt intresserade av förhandlingar ligger säkert i att de helt enkelt inte är beredd på att göra de kompromisser som de vet att är nödvändiga.
En sak som palestinierna måste erkänna för att det skall bli fred, är att Israel är judarnas hemland, precis som FN:s delningsplan från 1947 förutsätter.Detta är något som araberna vägrade erkänna 1947 och PLO, som är palestiniernas enda legitima representant vid förhandlingar med Israel, vägrar fortfarande erkänna detta faktum.
I PLO:s stadgar kan man läsa att organisationen anser att väpnad konflikt är det enda sättet att befria Palestina och Palestina utgörs av ett odelbart område mellan Medelhavet och Jordanfloden.
Det kan påpekas att i PLO:s gamla stadgar, från tiden när Jordanien ockuperade västbanken, sägs det inget om att upprätta en stat på västbanken utan PLO kämpade då för att befria det område som  utgjorde Israels territorium.
Hamas har samma målsättning som PLO men Hamas krig mot Israel är ett utpräglat religionskrig. I Hamas stadgar finns det avsnitt som uppmanar till mord på judar. 
PLO STADGAN FRÅN 1968:
Article 2:Palestine, with the boundaries it had during the British Mandate,
is an indivisible territorial unit.
Article 9: Armed struggle is the only way to liberate Palestine.
Article 19: The partition of Palestine in 1947 and the establishment of the
state of Israel are entirely illegal...

PLO stdagan från 1964:
Article 24: This Organization does not exercise any territorial sovereignty over the West Bank in the Hashemite Kingdom of Jordan, on the Gaza Strip...
Article 26: The Liberation Organization cooperates with all Arab governments, each according to its ability, and does not interfere in the internal affairs of any Arab states.

- Ockupationen orsak till palestinskt motstånd och terrorism
Att påstå att Israels ockupation är orsaken till det palestinska motståndet och terrorismen är  utan grund.
Det förekom palestinsk terrorism redan på 1920-talet, långt innan det fanns någon judisk stat.
PLO grundades för att bekämpa Israel när det var Jordanien som ockuperade västbanken, inte Israel.
Det är inte Israels ockupation som är orsak till arabernas/palestiniernas krig och terrorism. Terrorismen fanns där före Israels ockupation av västbanken.
Däremot kan man kanske säga att det är judarnas närvaro i sitt eget hemland som förorsakar ett så hårt motstånd.Som kristen med lite insikt i andliga verkligheter är det inte svårt att se var detta motstånd har sitt ursprung.

- Terrorister hedras som hjältar av de palestinska myndigheterna och detta skapar nya terrorister. Läs mera här: http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=448

- Palestinierna får lida på grund av Europas dåliga samvete efter Förintelsen
Det internationella erkännandet för judarna att återuppbygga sitt hemland kom inte efter andra världskriget och Förintelsen.
Erkännandet kom tiotals år tidigare, efter första världskriget ,när gränserna för det nya Mellanöstern drogs upp. Samtidigt som araberna fick rätt att bilda flera självständiga stater Irak, Syrien, Libanon och Jordanien, fick judarna också rätt att återuppbygga sin egen stat inom ett givet område, Palestina mandatet mellan Medelhavet och Jordanfloden.
Efter andra världskriget föreslog FN att ´Palestina mandatet skulle delas i en judisk och en arabisk stat. Judarna godkände förslaget men araberna sade nej.
Araberna startade ett krig för att förhindra den judiska statens uppkomst men misslyckades i sina uppsåt. Israel fick sin självständighet och ett eget territorium, araberna brydde sig inte om att skapa någon stat för de palestinska araberna på området som de erövrade i kriget (västbanken) utan Jordanien ockuperade och behöll området. Det är alltså inte Israel och judarnas fel att palestinierna inte har fått någon egen stat på västbanken.

-Vatten
Det påstås att Israel stjäl palestiniernas vattenresurser. Men det finns internationella avtal från 1995 som reglerar användandet av vattnet i området. Israel och palestinierna har båda undertecknat avtalet och vittnen var USA, Ryssland, EU, Norge, Jordanien och Egypten.
Israel har följt avtalet och till och med levererat betydligt större mängder vatten till palestinierna än vad som var överenskommet.
Palestinierna har brutit mot avtalet genom att borra olagliga brunnar och genom att inte rena  avfallsvattnet.
Israel har lyckats minska färskvattenförbrukningen per person med 73% från år 1967 (från 504 till 137 kubikmeter). Palestiniernas förbrukning har stigit med 10%. (Från 86 till 95 kubikmeter)
Israel har antagligen den högsta återanvändningsgraden på avfallsvatten, 72 %. Palestinierna återanvänder 0 %. Istället rinner obehandlat avfallsvatten ut i vattendragen och förorenar också israeliska områden som vattendragen rinner igenom.
Mera information här: The water issue between Israel and the Palestinians (se också powerpoint presentationen)

- Kristnas situation på palestinsk kontrollerat område
Läs Justus Reid Weiners rapport om de kristnas situation på de av palestinska myndigheterna kontrollerade områdena.
Relationerna mellan muslimer och kristna är inte alltid så problemfria som det ibland påstås.
- Jerusalem
Man kan säga att Jerusalem har varit judarnas huvudstad i 3000 år oberoende om de har levat i exil eller bott i landet. Det historiska Jerusalem är Gamla stan som ligger i det man kallar östra Jerusalem. Östra Jerusalem är det område av Jerusalem som Jordanien ockuperade 1948-1967. Alla judar fördrevs från området och synagogorna i gamla stan förstördes.
När palestinierna kräver att de skall få östra Jerusalem som huvudstad är det i princip lika orealistiskt som att kräva att muslimerna skall avstå från Mecka.
Jerusalem har aldrig under historien varit huvudstad för någon annan nation än judarna. När judarna nu återvänt till sitt land kan man inte förvänta sig att de skall avstå från det historiska Jerusalem.
Israel har lovat att hålla Jerusalem öppet för alla. Om Jerusalem skulle tillfalla araberna/muslimerna vet vi av erfarenhet att så inte skulle vara fallet.