måndag 30 december 2019

ICC tar upp terroristers anklagelser mot Israel

Internationella Brottmålsdomstolen skall ta sig an de riktigt allvarliga krigsförbrytelserna när de inblandade staterna inte själva undersöker och ställer eventuella brottslingar inför rätta.

Israel utreder eventuella brott som gjorts av armén och skyldiga döms i domstol. Brotten är inte speciellt grova om man jämför med vad som sker i andra väpnade konflikter. Poängen är ändå att Israel utreder brott som utförts av landets medborgare. Därför bör man ifrågasätta ICC:s beslut att utreda Israels agerande.
Det som gör hela saken ännu märkligare är att det är terroristorganisationer som för fram anklagelserna mot Israel.
Saeb Erekat, generalsekreterare för PLO: s verkställande kommitté sa i en intervju den 21 december att han var ordförande för en palestinsk kommitté med uppgift att vidta rättsliga åtgärder mot Israel.
Kommittén har medlemmar från alla palestinska fraktioner bl.a. Hamas och PFLP. En av  ledarna inom Hamas, Ghazi Hammad, var kommittén talesman.
Med hjälp av pengar från Qatar anställde man sex internationella advokater som tydligen förde fram palestiniernas åsikt till ICC. Det handlade inte om några små summor som Qatar bidrog med eftersom Erekat säger att palestinierna själva aldrig skulle ha haft råd med advokaterna.

Så med obegränsade ekonomiska resurser kan tydligen terroristorganisationer få Internationella Brottmålsdomstolen att ta upp anklagelser mot en demokratisk stat trots att det är tvivelaktigt om de har befogenheter till det och trots att det är ett slöseri med resurser som borde användas där behov verkligen finns.

Men de sex advokaterna är säkert nöjda.

Did ICC prosecutors engage with Hamas when drafting case against Israel?

PLO Executive Committee Sec.-Gen. Saeb Erekat: Hamas Participated in the Palestinian Authority's ICC Petition against Israel; Qatar Footed the BillPalestinsk historieförfalskning: Jesus den första muslimska martyren

Varje år vid jultiden kommer palestinska ledare och  media med påståenden om att Jesus var palestinier. I år påstod Tawfiq Tirawi som är medlem i Fatahs centralkommitté dessutom att Jesus var  den första muslimska martyren (Shahid).

Det är inte speciellt  många kristna om blir upprörda av lögnerna. Liknande lögner om t.ex. muslimernas profet Muhammed skulle antagligen skapa upplopp i delar av den muslimska världen. Det har vi sett exempel på från reaktionerna på karikatyrteckningarna för några år sedan.
(För tydlighetens skull: det är naturligtvis bra att kristna reagerar annorlunda men nog vore det bra om någon ställde dem till svars för deras lögner)


Jesus was not only "first Palestinian" - he was "first Islamic Martyr" (PMW)

 • Fatah leader: Jesus was "first Palestinian," and "first Islamic Martyr"
 • PA Prime Minister: “Christmas is a national holiday for the Palestinian people”
 • Abbas: "For all of us Palestinians, this holiday [Christmas] is ours"
 • Fatah: "Christmas is a Palestinian holiday"
There were repeated new claims this week, by senior Palestinian leaders and the official press, that Jesus was a "Palestinian" and the "first Palestinian." A senior Palestinian leader this week also referred to Jesus as the “first Shahid,” or Islamic Martyr, which many believing Christians find very offensive. According to the Islamic tradition, which the Palestinian Authority has repeated many times to its people, among the rewards that the Islamic Martyr receives in Islam’s paradise are 72 dark-eyed virgins. Whereas claiming that Jesus who was a Judean (Jew) was a Palestinian is nonsensical for believing Christians, saying he is now in Islamic Paradise with 72 virgins is seen by many as defamation.
Tawfiq Tirawi, senior Palestinian leader and Fatah Central Committee member posted on his personal Facebook page:
“This is blessed Christmas, The birthday of our lord Jesus the Messiah, the first Palestinian and the first Shahid (Islamic Martyr).”
[Tawfiq Tirawi Facebook page, Dec. 24, 2019]
Others claiming Jesus include Laila Ghannam, District Governor of Ramallah:
"The entire Palestinian people celebrates Christmas because we are proud of Jesus being Palestinian."
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 24, 2019]
Muwaffaq Matar, Fatah Revolutionary Council member and regular columnist for the official PA daily, wrote:
"If someone could win the Nobel Peace Prize every year forever, it is Palestinian Jesus son of Mary who was born in Bethlehem… Palestinian Jesus son of Mary was a victim…"
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 26, 2019]
It should be noted that the expression by Tirawi “our lord Jesus” is not an indication of Palestinian acceptance of the principles of Christianity. According to Islamic tradition, as explained in the following quote by the top PA religious figure, PA Mufti Muhammad Hussein, Jesus is said to have been a Muslim who preached Islam:
PA Mufti Muhammad Hussein: "We’re talking about an ongoing chain [of prophets of the Islam], from Adam to Muhammad. It’s an ongoing chain, representing the call for monotheism, and the mission of Islam… The prophets were all of the same religion [Islam]… Jesus was born in this land. He lived in this land. It is known that he was born in Bethlehem… He also lived in Nazereth, moved to Jerusalem. So he was a Palestinian par excellence… We respect Jesus, we believe in him [as a Muslim prophet], just as we believe in the prophet Muhammad."
Finally, the PA, seeing themselves as part of Jesus' nation, is now saying that in addition to it being a religious holiday for Christians, Christmas is also a national holiday for Palestinians. 
PA leader Mahmoud Abbas himself said Christmas is a Palestinian national holiday:
"Christmas is a national-religious holiday and not just a religious one. For all of us Palestinians, this holiday is ours. Therefore we all celebrate it. The Palestinian leadership is going to church to be present for [Christmas] Mass… It is our obligation to do this, because it – as I told you – is a religious holiday for our [Christian] people, and you are our people, and it is [also] a national holiday for us all."
[Official PA TV News, Dec. 28, 2019]
Mahmoud Abbas’ Fatah in a headline on its official Facebook page likewise declared: 
"Christmas is a Palestinian holiday… There is a special significance to the Christmas celebrations in Palestine, since it has clearly become a national holiday in which all of our people participate, starting from [PA] President of Palestine [Mahmoud Abbas] and down to the last of the children."
[Official Fatah Facebook page, Dec. 20, 2019]
As documented many times by Palestinian Media Watch, the Palestinian Authority rewrites history, both ancient and recent, according to its political and internal needs. As a people without a history who are attempting to create a national identity, teaching Palestinians that Jesus, one of the most important and admired historical figures, was a Palestinian, is their attempt to trick primarily their own people into believing that they have not only an ancient history but a glorious national identity. 

torsdag 26 december 2019

‘Historic Palestine’ – A Misleading Anachronism

Historiska fakta om namnet Palestina

‘Historic Palestine’ – A Misleading Anachronism
“Historic Palestine” is a commonly-used term when discussing the Arab-Israeli conflict. The phrase suggests that a nation known as Palestine existed in the past, with the word “historic” giving the impression that this nation has deep roots in the region and thus has a natural claim to be revived in the form of a modern state called Palestine. By referring to the land thus without mentioning Jewish history, it also subtly suggests that a Jewish presence is foreign to the region.

- When Abbas says that the Palestinian people will accept a state on only 22% of the territory of “historic Palestine” for the sake of making peace he is grossly incorrect. Since Historic Palestine necessarily includes areas east and west of the Jordan River, as the original Palestine Mandate accurately reflected, the land comprising Jordan, West Bank and Gaza is 82% of the total today. Israel is a nation that ended up with a mid-teens percentage of the Palestine Mandate.

- Most people today use the post-1921 boundaries of the Palestine Mandate as their definition of “Historic Palestine” even though these artificially created boundaries are in fact an ahistorical, recent and artificial creation. “Mandatory Palestine” would be a more accurate term and should be adopted by the media instead of “Historic Palestine.”

- Forgotten in today’s discussion is that it would be far more accurate to call the region “Historic Syria” as geographically and ethnically the general region of today’s Israel, West Bank, Gaza, Jordan, Syria and Lebanon were part of one political entity originally known as Esh-Sham and later Syria. The local population would have also considered themselves part of this territory. If not for the revival of the name Palestine by Christian Europe sometime in the nineteenth century, Syria would have certainly won out as name of the region, as it had been for centuries. The quote above by the Minister of the Syrian Legation in Washington in 1947 makes this clear.

måndag 23 december 2019

The Hague vs. Israel: Everything you need to know about the ICC Palestine probe

Fakta om Internationella Brottmålsdomstolens beslut att fortsätta undersökningarna om krigsförbrytelser.

The Hague vs. Israel: Everything you need to know about the ICC Palestine probe

What exactly is Israel accused of? How likely are Israelis to land in the dock? Are Palestinians also to be probed? And could this all have been avoided?

söndag 22 december 2019

ICC kommer att fortsätta undersökningar om krigsförbrytelser

Internationella brottmålsdomstolen sade i fredags att det finns skäl att fortsätta med en undersökning angående krigsförbrytelser utförda i de palestinska territorierna.
Det är främst kriget i Gaza 2014 som undersöks men åklagaren  Fatou Bensouda sade också att  Israel svar på protesterna vid Gazagränsen och den israeliska bosättningspolitiken på västbanken kan utgöra krigsförbrytelser.
Trots att Bensouda också sa att Hamas kan ha gjort sig skyldig till krigsförbrytelser när de riktade sina attacker mot civila prisar både Hamas och andra palestinska ledare beslutet.

Israel och USA har skarpt tagit avstånd från beslutet. En av de främsta orsakerna är att ICC bara har rätt att behandla frågor som lagts fram av självständiga stater. Den palestinska myndigheten som krävt en utredning är ingen självständig stat och därför hör frågan inte till ICC:s befogenheter.

Israels premiärminister Netanyahus kommentar var att detta var en mörk dag för sanning och rättvisa, ett skandalöst och grundlöst beslut. Enligt Netanyahu hade Bensouda totalt ignorerat seriösa juridiska argument som Israel presenterat.
Netanyahu uttryckte också sin förvåning över att Bensouda sa att det kunde vara en krigsförbrytelse att judar bodde i sitt hemland, i Bibelns land, i våra förfäders land.

USA utrikesminister Pompeo sa i ett uttalande att USA skarpt motsätter sig beslutet och andra åtgärder som orättvist riktar sig mot Israel.

Beslutet och reaktionerna beskriver bra den värld vi lever i i dag. ICC tar ett beslut som prisas av terrorister. Israel beklagar och fördömer beslutet och USA är den enda som ställer sig på Israel sida.
Under den senaste månaden har nästan 20 liknande resolutioner röstats igenom i FN:s generalförsamling och nästan ingen utom USA har ställt sig på Israel sida.

Krig för alltid med sig död och elände. De strider som utkämpas mellan Israel och palestinska terrorister i Gaza är inget undantag. Men samtidigt måste man konstatera att det finns knappast någon annan väpnad konflikt där någon gör lika mycket för att undvika att civila kommer till skada som Israel gör. Ändå är det Israels agerande som undersöks av ICC. När det gäller Hamas agerande behövs det ingen undersökning, att medvetet rikta sina attacker mot civila mål är ett krigsbrott. Det är vad Hamas gör.
Israel har dessutom själv undersökt de fall där man misstänkt brott och då skall ICC inte ingripa.

Vi närmar oss jul då vi firar födelsen av judarna Messias,Guds son och  världens frälsare. Då kom Messias som tjänaren som var beredd att ge sitt liv för att rädda världen, judar och hedningar.
Idag får vi hoppas på att han snart kommer tillbaka, som konungen inför vilka alla knän måste böjas. Då kommer också Israel att få den fred (shalom) som Gud så många gånger lovat att skall bli deras del.

ICC announces ‘basis’ for war crimes probe; Israel says it has no jurisdiction

Netanyahu: ICC decision to probe Israel ‘a dark day for truth and justice’

Pompeo: US ‘firmly opposes’ ICC announcement on alleged Israeli war crimes

Hamas hails ICC for readying probe of alleged war crimes by Israel — and itself

Ten things to know about the ICC’s war crimes probe against Israel

Analysis: Did Israel’s cooperation with the ICC fail? Is the game over?

ICC picks fight, Israel will fight back - analysis


fredag 20 december 2019

EU:s stöd till antiisraelisk resolution

Varje år den här tiden röstar FN:s generalförsamling igenom närmare tjugo anti-israeliska resolutioner (samma resolutioner varje år).
Jerusalem Post noterar en av resolutionerna (Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including east Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources) .
160 nationer röstade för resolutionen ( alla EU-stater), 6 röstade mot (USA, Kanada och några  östater i Stillahavet) och 15 avstod från att rösta.

Två exempel från resolutionen:
-Resolutionen säger att naturresurserna på området tillhör palestinierna och därmed har de rätt till ekonomisk ersättning för att Israel utnyttjat naturresurser.

-Resolutionen säger också att säkerhetsstängslet som byggdes för att förhindra palestinska terrorattacker mot Israel är olaglig.

Kommentar:
- Resolutionen talar om "ockuperat palestinskt territorium" men eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat finns det inte heller ett palestinskt territorium som Israel kan ockupera ( en neutral benämning är omstritt territorium)

- Judarnas stat som enligt internationell lag fått rätt till området skall enligt FN:s åsikt betala ersättning till det palestinska folket som aldrig haft en stat i området. Allt är möjligt inom politik!

- Det är enligt FN olagligt att Israel försvarar sig, till och med när de använder passiva åtgärder som att bygga ett stängsel.

Som jag nämnde, samma resolution har röstats igenom i åratal. Det är inget nytt, men ett exempel på den Israelfientliga politik som våra länder och EU understöder i FN. (samma röstningsbeteende upprepas vid nästan varje resolutionsomröstning)

Palestinians can claim restitution for 'occupation,' 160 UN nations say (Jerusalem Post)
It is one of 17 annual pro-Palestinian and anti-Israeli resolutions the UNGA has approved this month.

Resolutionstexten ( inte årets version)
Resolution adopted by the General Assembly

on 20 December 2017


EU Explanation of Vote


torsdag 19 december 2019

Enligt Abbas Zaki medlem i Fatahs centralkommitté hör det till palestinska värderingar att döda judar


PMW:
It's official. It's a Palestinian "value" to murder Israeli men on their way to prayer
Two Israelis, Rabbi Nehemiah Lavi and Aharon Bennett, were stabbed to death in October 2015 by 19-year-old Palestinian terrorist Muhannad Halabi. The terrorist attacked the Bennett family on their way to pray at the Western Wall in Jerusalem. Halabi murdered the father and another man, and also stabbed and seriously wounded Bennett’s wife, Adele and their 2-year-old son.

In the eyes of senior Fatah official Abbas Zaki, murderer Muhannad Halabi was following Palestinian “values,” when he only killed the father and “spared” the mother and the son. Zaki’s claim is false on two accounts. 

1. PA ideology does not limit its support for murder to Israeli/Jewish men but supports murder of women and children as well. 
2. Murderer Halabi did in fact try to murder the mother and the son, however they miraculously survived with stab wounds.
Rapport från ECI

EU ser bra en väg framåt, och det är tvåstatslösningen som i tiotals år visat sig vara ogenomförbar. Inga andra alternativ får övervägas...

Specialrapport från ECI:s årliga policykonferens

ECI utmanade EU:s utrikesrepresentant gällande USA:s fredsplan
– Ingen plan B för EU i fredsprocessen i Mellanöstern

"...Det finns kanske ett växande stöd för Israel i Europaparlamentet, men inte mycket verkar ha förändrats inom Europeiska utrikestjänsten som är det organ som beslutar om EU:s relationer till Israel. I en spontan paneldiskussion ledd av ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell, slog verkställande direktören Fernando Gentilini (MENA, EEAS) fast att Europeiska unionen ser endast en lösning på Israel-arabkonflikten, en tvåstatslösning, och att det inte finns någon plan B. Han fick en direkt fråga gällande vilket som är viktigare för det palestinska folket: deras dignitet som ett folk, säkerställd respekt för deras mänskliga rättigheter och fundamentala friheter liksom möjligheter till framtida välstånd så som de presenteras i USA:s fredsplan eller en framtida palestinsk stat som kanske inte garanterar människorna dessa rättigheter. Som svar på detta upprepade han att det först måste finnas två stater, ”först med en tvåstatslösning kan vi sedan bjuda in företag för att skapa nya jobb”, avslutade han.

Denna ensidiga inställning till fredsprocessen har tillsvidare misslyckats med att skapa några som helst förändringar på fältet och samtidigt fortsätter Europeiska unionen att ösa in en halv miljard euro per år till de palestinska territorierna med få – om ens några – villkor. När han tillfrågades om det finns något som ytterligare kunde utvecklas baserat på den föreslagna amerikanska fredsplanen (till de delar som offentliggjorts vid den ekonomiska fredskonferensen i Bahrain i juni), svarade Gentilini att han inte har sett någon sådan plan och vägrade att komma med några alternativa vägar till fred...

...ECI:s direktor för den utåtriktade verksamheten, dr Emilie Noteboom, presenterade en viktig översikt över relationerna mellan EU och Israel de senaste 60 åren där hon konstaterade att medan europeiska länder på 1950- och 1960-talet huvudsakligen hade varit pro-Israel, förändrades situationen dramatiskt år 1973 under Jom kippurkriget och den efterföljande oljekrisen. I vad vissa har ansett vara ett tydligt försök att blidka arabsidan, anammade EU helt det arabiska narrativet genom att man för första gången förklarade att de omtvistade territorierna var ockuperad palestinsk mark. I ett svar på en direkt fråga från europaparlamentsledamot Bert-Jan Ruissen, som var en av evenemangets värdar, ifall dessa territorier juridiskt sett kan anses illegalt ockuperade, sade hon att enligt internationell lag är så inte fallet, men att det internationella samfundet har tagit denna ståndpunkt helt enkelt av politiska skäl."

onsdag 18 december 2019

Årets Hanukkasång från Maccabeats

Maccabeats' Hanukkah song fights antisemitism and hate

As the lyrics, "We ain’t gonna stop for nothin!" clearly hint at - despite antisemitism and hate, the Jew is still proud to celebrate their religion in public without fear.


söndag 8 december 2019

Islam i Mellanöstern

Jag läste för en tid sedan en insändare som beskrev islam som fredens religion. Det var skribentens erfarenhet men verkligheten är inte så enkel.
Här följer några  uttalanden från islamska lärda och mindre lärda som ger en annan bild av islam. De representerar inte alla muslimer men en betydande del och de baserar sina uttalanden på koranen.
Deras tal kan läsas i MEMRI:s senaste veckorapport. (Special Dispatch Series , Inquiry and Analysis Series,  MEMRI TV Project )
Det är i den här omgivningen Israel existerar.

Iranian Quran Expert Bahrampur On National TV: Protesters Should Be Slaughtered Or Have Their Feet And Hands Chopped Off On Alternate Sides; If We Kill 10,000 Of Them, It Will Not Be An Exaggeration

Abolfazl Bahrampur, an Iranian Quran interpreter and translator, was interviewed on Channel 1 of the Iranian TV on November 26, 2019. In the interview, Bahrampur said that according to the Quran, the punishment for protesters should be slaughtering, which is death in agony or chopping off their hands and feet on alternate sides of their bodies. He continued to say that the punishment must be carried out in public and in the place where the crimes were committed and they must be crucified as well, in order to serve as a deterrent for "the people who wait behind the scenes for America's orders." He said that killing 10,000 of the protesters would not be an exaggeration.


Kuwaiti Islamic Scholar Muhammad Hammoud Al-Najdi: The Quran Encourages Offensive Jihad by Means of Force; It Is Used to Humiliate Infidels, Spread Islam

Kuwaiti Islamic scholar Sheikh Muhammad Hammoud Al-Najdi said in a show that aired between July 3 – 11, 2019 on Al-Ma’ali TV (Kuwait) that offensive Jihad is a concept that exists in Islam even though some people deny its existence. He cited several Quranic verses, including ones that urge Muslims to fight and subdue non-believers until they pay a poll tax or accept Islam. He explained that this means shooting the enemy with arrows, missiles, and so forth, and that Allah provides for the Islamic nation through Jihad by giving them spoils of war, property, and land. Sheikh Al-Najdi also said that one of the purposes of Jihad is to break the power of the infidels and humiliate them. He added: “Allah tortures [the infidels] at the hands of the believers.”


Chief Advisor To Turkish President Erdoğan: 'The Islamic World Should Prepare An Army For Palestine From Outside Palestine'

Retired Turkish general Adnan Tanrıverdi is founder of Turkish security firm SADAT International Defense Consulting[1] and has been a chief advisor to Turkish President Recep Tayyip Erdoğan since August 2016. Tanrıverdi spoke at the "International Israel Ethnic Discrimination Conference: Dimensions, Applications, And Methods Of Struggle," which took place on November 29-30, 2019, at the Mariott Hotel in the Şişli district of İstanbul and was organized by the Islam Dünyası STK'ları Birliği ("Union Of NGOs Of The Islamic World").[2] According to a report in Turkey's state-run news agency Anadolu Ajansı, in his speech at the conference, Tanrıverdi "emphasized that it was not possible for the Islamic world to give up on Jerusalem," and that "Israel governed 85 percent of Palestinian land." Tanrıverdi said: "The Islamic world should prepare an army for Palestine from outside Palestine. Israel should know that if it bombs [Palestine] a bomb will fall on Tel Aviv as well."[3]


söndag 1 december 2019

Palestinsk historieförfalskning: judarna har ingen historisk koppling till landet

Palestinska myndighetens officiella TV-kanal låter tittarna förstå att judarna inte hade någon koppling till landet innan de invaderade landet för 70 år sedan.
Välkända historiska fakta spelar ingen roll för de palestinska ledarna och snart har de hjärntvättat en hel generation.

The Jews came as "invaders 70 years ago," no evidence of Jews before then

Nan Jacques Zilberdik and Itamar Marcus  | 
 • Palestinian university lecturer: The Jews were never in Palestine, but came as “invaders 70 years ago”

 • Palestinian archeologist: No archaeological evidence of the presence of the children of Israel in Palestine 3,000 years ago

 • Palestinian author: The Zionist narrative has falsified history – the children of Israel were never in Palestine

Palestinian Authority policy is to routinely deny the entire Jewish history in the Land of Israel. Jews were never here, the PA says, until they came and “occupied” Palestine in 1948. Palestinian Media Watch has documented that the PA habitually refutes the authenticity of the numerous archeological artifacts and non-Biblical sources that testify to the Jewish presence and nationhood thousands of years ago. The following are three recent examples of this Palestinian denial of Jewish presence and history, showing that the PA’s political message passed on by Palestinian leaders for decades has been successfully adopted and is being repeated even by Palestinian academics.
Riyad Al-Aileh, a Palestinian political science lecturer from Al-Azhar University, stated that Jews only came as ”invaders 70 years ago”:
"The Jews claim that they were in Palestine 2,000 years ago. If we look at the history we will see that they were not in Palestine in the past, but rather only as invaders less than 70 years ago. For these 70 years they have been invaders, like the Hyksos, the Byzantines, the Persians, and [British] colonialism. The Canaanite Palestinian people has since succeeded in defeating those invaders and continue [to live] in this land."
[Official PA TV, The Supreme Authority, Nov. 6, 2019]
Echoing this claim, Abir Zayyad, an archaeologist and member of Fatah’s Jerusalem branch, wrongly asserted that “no archaeological evidence” of Jews in Palestine has been found:
“We have no archaeological evidence of the presence of the children of Israel in Palestine in this historical period 3,000 years ago, neither in Jerusalem, nor in all of Palestine.”
[Official PA TV, Jerusalem: The Scent of History, Nov. 7, 2019]
Palestinian author Haidar Massad also reiterated the PA’s lie that “the children of Israel were never in Palestine”:
“I wrote a novel called The Palace that was published in 2019. This novel… is about the falsification of the historical geography in the Zionist and Talmudic (i.e., Jewish) narrative… The reader can establish… that in this land, Palestine, which has always been Arab – the children of Israel were never there.”
[Official PA TV, Palestine This Morning, Oct. 6, 2019]
PA officials continue to repeat these false claims to Palestinians. Recently, PMW documented that the PA Minister of Culture taught Palestinians that “there is nothing in history that proves this presence. They have not found one stone.”

torsdag 28 november 2019

PMW analys: Palestinierna uppmanar sina barn att gå i döden

 • “My son, we were not created for happiness. In my eyes, you are meant for Martyrdom!”
   
 • “Our weapon is our Islam, and our ammunition is our children. And you, O my son, are meant for Martyrdom.”
A young boy is brimming with excitement waiting for a toy from his mother. But instead of rewarding her son with a toy for finishing his food, his mother hands him a rifle. When the boy expresses confusion, she responds with a grim announcement:
My son, we were not created for happiness. In my eyes, you are meant for Martyrdom!
[Official Fatah Facebook page, Nov. 22, 2019]
This is one of the abusive messages in a poem recited by a young girl on Palestinian radio that Abbas’ Fatah Movement chose to share with its 250,000 followers on Facebook. A second message in the poem that is clear child abuse tells Palestinian children why they are to die as Martyrs: They are merely the “ammunition” for Islam – the “weapon" with which to liberate and conquer Jerusalem.
“Jerusalem is ours, our weapon is our Islam, and our ammunition is our children. And you, O my son, are meant for Martyrdom.”
The ideologies expressed in this poem illustrate the Palestinian Authority’s abuse of its own children that Palestinian Media Watch has documented since the first years of the PA. Palestinian children are taught to romanticize and seek death.
Ru'a Tamimi: “His mother promised him a gift if he finished his food. The boy wondered in excitement: “Is it a toy?” His mother approached him with a glowing look while carrying the gift. He looked, and it was a rifle! He shouted loudly: “O Mommy! Mommy! What is this? Is this the gift?” She picked him up, hugged him, and said: “My son, we were not created for happiness. In my eyes you are meant for Martyrdom!
[Official Fatah Facebook page, Nov. 22, 2019]
The poem also highlights the indoctrination of Palestinian children to adopt a worldview that violates the child’s natural instinct for life. Like any child the boy hopes for a toy and is surprised when instead he receives a rifle. Since this contradicts his natural feeling the boy’s discomfort is included in the poem: “[The boy] returned to his bed and complained to his pillow, for he is too young for these things.” However, at the end of the poem, having dreamt that Jerusalem asks the boy to come and rescue it from “the Jews,” the boy complies and sets off “carrying in one hand the rifle”:

Läs mera

söndag 24 november 2019

"In fact, the Israeli settlements were never illegal"

Eftersom det är aktuellt, ännu en artikel som förklarar varför judisk bosättning i Judéen och Samarien/ västbanken inte är olaglig.

Times of Israel:
In fact, the Israeli settlements were never illegal

"...According to Eugene V. Rostow, the late legal scholar and one of the authors of UN Security Council Resolution 242 written after the 1967 war to outline peace negotiations, “the Jewish right of settlement in Palestine west of the Jordan River, that is, in Israel, the West Bank, Jerusalem, and the Gaza Strip, was made unassailable. That right has never been terminated and cannot be terminated except by a recognized peace between Israel and its neighbors,” something which Israel’s intransigent Arab neighbors have never seemed prepared to do.

Moreover, Rostow contended, “the Jewish right of settlement in the West Bank is conferred by the same provisions of the Mandate under which Jews settled in Haifa, Tel Aviv, and Jerusalem before the State of Israel was created,” and “the Jewish right of settlement in the area is equivalent in every way to the right of the existing Palestinian population to live there.” ..."

fredag 22 november 2019

Åtal väcks mot Netanyahu - Netanyahus reaktion kritiseras

Netayahu kommer att åtalas för bland annat korruption, det är allvarligt men om han blir fälld i domstol återstår att se.
Det som kanske är ännu allvarligare är Netanyahus reaktion. Netanyahu anklagar polis, rättsväsendet och media för att komma med falska anklagelser för att få bort honom från premiärministerposten.
Israels premiärminister vill ge en bild av att man inte kan lita på myndigheterna i landet. Han uppmanar folket att välja mellan hans version eller myndigheternas version av vad som hänt.

Flera kommentatorer kommer med mycket allvarliga ord om situationen i Israel efter Netanyahus reaktion på åtalet mot honom.

Det verkar som om Netanyahu trots allt kommer att kämpa för att få vara kvar som premiärminister i Israel.
Oberoende av om det visar sig att Netanyahu är skyldig eller inte kommer det att medföra svåra tider för Israel. Anklagelser hit och dit om poliser och jurister som bara utnyttjar rättsväsendet för att få Netanyahu avsatt minskar förtroendet för myndigheterna och skadat samhället i stort.
Blir det dessutom en tredje valomgång kommer språkbruket nog att vara ännu fulare än hittills vilket inte vill säga lite.

Asking us to side with him against the state, Netanyahu harms his beloved Israel (TOI)
"...Instead, Netanyahu on Thursday night asked the public to choose between his version of events and that of the police and the state prosecution — telling Israelis, in short, that the institutions that uphold our rule of law cannot be trusted and should not be heeded. Israel’s very “existence,” he said, requires something that it no longer has — “a credible rule of law.”

This will not play out well.

What Israel faces now is weeks, months, maybe years of heightened internal division, of supporters of Netanyahu pitted against opponents, with potential consequences one hesitates even to delineate in writing..."

Netanyahu, it's time to step down - comment (Jerusalem Post)
"...Netanyahu is a different matter. The harsh and severe indictment filed against him on Thursday night came while he is still serving as prime minister. This is an unhealthy situation, one that is bad for the government, bad for Netanyahu, and bad for the State of Israel...

...Then there is the damage this will cause Israel’s moral fabric. Staying in office, as Netanyahu on Thursday night indicated he will do, will eat away at Israel’s moral character from the inside. Is this the role model we want to show our children? Is this the type of leadership we want at the helm of our nation?
Speaking from the Prime Minister’s Residence in Jerusalem on Thursday night, Netanyahu had no remorse. He blamed the attorney general, the police, the media, and everyone but himself. He was the victim who did nothing wrong.
He accused the justice system of trying to overthrow him, of coercing witnesses to lie and to fabricate evidence. This is dangerous talk. Does Netanyahu really want people taking to the streets? Does he want a civil war? Does he want a situation that prosecutors are attacked by angry mobs or policemen are cursed when patrolling our neighborhoods?" ..."


Abbas och Fatahs lovord för terrorism inget problem för omvärlden (eftersom det är Israel som är problemet)

Omvärlden anser att när judar bor och bygger i Judéen och Samarien (västbanken) är det ett hinder för fredsprocessen och olagligt.
Men oberoende av vad palestinierna gör låter man det passera obemärkt och utan kommentarer och fördömanden.

Här ett exempel från PMW om hur Arafats dödsdag firas:

Fatah puts bullet into logo to celebrate Arafat's terror legacy

Nan Jacques Zilberdik and Itamar Marcus  | 

Abbas: Palestinians are "still continuing the path” of Arafat and terrorist murderers - “heroic Martyrs who sacrificed for Allah and for the liberation of Palestine” 

On the anniversary of the death of former PA Chairman Yasser Arafat, the Fatah Movement once again revealed the essence of its character and emphasized the movement’s adherence to Arafat’s legacy of violence and terror.
On its official Facebook page, Fatah posted an image with a logo for the 15th anniversary of Arafat’s death. The logo (marked by red circle below) displays the number “15” with a bullet as the digit “1”.
The use of a bullet in the logo and the focus on Arafat’s legacy of violence and terror is not surprising. Fatah is careful never to portray Arafat as a man of peace – (and rightfully so) – and never reminds the Palestinian public that he did in fact receive the Nobel Peace Prize for signing the Oslo Peace Accords with Israel. Fatah never promotes photos or footage from any of Arafat’s negotiations with Israel or his signing of the peace treaty at the White House in 1993, but only promotes the image of Arafat as a man of war.
Likewise, PA Chairman Abbas – at an event marking the anniversary of Arafat’s death – chose to focus on “the path” of Arafat and several terrorist murderers who Abbas said died as “heroic Martyrs.” Abbas stressed that Palestinians “are still continuing on their path” and mentioned among others arch-terrorist Abu Jihad, who was responsible for the murder of at least 125 people – including 12 children and 25 adults in the Coastal Road massacre in 1978 - and terrorist Abu Iyad, who led the terror organization Black September and planned, among other attacks, the murder of the 11 Israeli athletes at the Munich Olympics in 1972:
Abbas: “[Arafat], may Allah have mercy on him, and have mercy on his colleagues and comrades who began and ended with him, but whose struggle will not end… Their memory is still fresh in everyone’s hearts. These martyrs, these commanders, beginning with Abu Jihad, and ending with Abu Said and Abu Iyad – all of the heroic Martyrs who have died for Allah, who sacrificed for Allah and the Palestinian cause. These Martyrs… have died in their thousands for just one goal, which is the liberation of Palestine – and we are still continuing on their path.”
[Official PA TV, Nov. 11, 2019]
On the anniversary of Arafat’s death in 2017, Fatah chose to highlight his call for “Ribat” – religious conflict over Islamic land – “until Judgment Day:”
Posted text is a quote by Arafat: “This is my people, the people of giants, which is [engaged] in Ribat (i.e., religious conflict/war over land claimed to be Islamic) until Judgement Day
It is the [people] of which one of its boys or girls will wave the flag of Palestine over the churches of Jerusalem, its towers, and its walls.
They think that this is still far off, but we think that it is near, and we will be the ones who are right, Allah willing.
And we will be victorious despite them.”
[Official Fatah Facebook page, Oct. 24, 2017]
That year, Fatah’s logo for the anniversary used the PA map of “Palestine” that presents all of Israel as “Palestine” together with the PA areas as the digit “1” in the number “13” signifying the years since Arafat’s death. The PA map erasing the entire State of Israel was used the same way in the logo the following year:
Posted text: "The anniversary approaches"
[Official Fatah Facebook page, Nov. 2, 2018]
The image shows Arafat wearing a keffiyeh (Arab headdress). In the upper left corner is the Fatah logo that includes a grenade, crossed rifles, and the PA map of “Palestine” that presents all of Israel as “Palestine” together with the PA areas. At the bottom right is the large number 14 – part of the text, with the number 1 formed by the PA map of “Palestine.”

Text on image: "The 14th anniversary of the death as a Martyr (Shahid) of leader Yasser Arafat"
The image posted this year (top above) shows Arafat and in the background a picture of Palestinian refugees. Text on the logo states: “Long live the anniversary,” and below it is written “1929-2004” indicating the years Arafat lived.
Posted text and text on image: “The refugees’ return is a sacred right”
[Official Fatah Facebook page, Nov. 11, 2019]
In addition, the image displays the PLO logo featuring a flame, the Palestinian flag, and the PA map of “Palestine.” Text on logo: “The Palestinian Liberation Organization, National unity, national mobilization, Liberation.” In the upper right corner of the image is yet another map of “Palestine” that erases all of Israel in the colors of the Palestinian flag, and next to it a key symbolizing the Palestinian refugees’ “right of return.”

torsdag 21 november 2019

Åtal väcks mot Netanyahu

Nu är det klart att det väcks åtal mot premiärminister Netanyahu för ekonomiska brott. Netanyahu är den första premiärministern i Israels historia som ställs inför rätta medan han ännu är premiärminister.
Hur detta kommer att påverka försöken att bilda en ny regering återstår att se. Efter att både Netanyahu och Gantz misslyckats med regeringsbildandet har Knesset nu 21 dagar på sig att försöka få ihop en ny regering.

Netanyahu indicted: A-G to charge PM with bribery, fraud, breach of trust

onsdag 20 november 2019

Nationerna vänder sig mot Israel

I slutet av varje år röstar man i FN igenom ett tjugotal resolutioner som fördömer Israel. Finland och övriga europeiska stater röstar för de flesta av resolutionerna.
Här ett exempel på vad våra folkvalda representanter i Finland, Sverige, Norge och övriga Europa står för när det gäller Israel. (Det är ju de folkvalda som bestämmer utrikespolitiken.)

Vi fördömer bosättnings aktiviteten som ockupationsmakten Israel står för i de ockuperade palestinska territorierna, inklusive östra Jerusalem som en kränkning av internationell humanitär lag.

Eftersom detta är så allvarligt bryr jag mig inte om att åter en gång upprepa de internationella avtal som ger judarna rätt till dessa områden. Jag konstaterar bara att här handlar det i grunden inte om att folken bryter mot mänskliga lagar utan det är fråga om uppenbart trots mot Gud själv.

Resolutionstexten finns här:
Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including
East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan

Enligt Bibelns Gud tillhör Jerusalem och de områden som det talas om Israels folk, men enligt världens nationer är alltså Israel en ockupationsmakt (trots att de själva tidigare enligt internationella  överenskommelser erkänt att områdena tillhör judarna)
Enligt Gud tillhör Jerusalem och de områden som det talas om Israels folk men enligt nationerna är de nu palestiniernas område (trots att det aldrig under historiens lopp funnits någon palestinsk stat på området).

Det är sorgligt att se att världens nationer genom sitt handlande drar Guds straff på sig, men samtidig säger Bibeln att det är så det kommer att gå innan Messias kommer tillbaka.

Här finns alla resolutionerna:
2019 UN General Assembly Resolutions Singling Out Israel – Texts, Votes, Analysis (UN Watch)
In the current 74th session of the UN General Assembly (2019-2020), all EU member states voted for one resolution each to criticize (1) Iran, (2) Syria, (3) North Korea, (4) Crimea, (5) Myanmar, and (6) the U.S., for its embargo on Cuba. See second table at bottom, showing these six resolution texts and votes.

By contrast, EU states are expected to vote for 15 out of 20 resolutions singling out Israel. Yet these same EU states failed to introduce a single UNGA resolution on the human rights situation in China, Venezuela, Saudi Arabia, Belarus, Cuba, Turkey, Pakistan, Vietnam, Algeria, or on 175 other countries.

Below are the resolutions on Israel that have been adopted and are expected to be adopted in the 74th Session (2019-2020) of the UN General Assembly.

Såhär såg röstresultatet ut när FN:s fjärde kommitté röstade om resolutionen som nämns ovan:tisdag 19 november 2019

USA erkänner att internationell lag ger judarna rätt att bosätta sig på västbanken

USA:s utrikesminister sade igår att USA inte anser att de judiska bosättningarna på västbanken (Judéen ,Samarien) är olagliga. USA:s ledning går därmed tillbaka till Ronald Reagans ståndpunkt i frågan.
Beslutet kom enligt Jerusalem Post efter att USA under ett år utrett frågan tillsammans med experter på internationell lag.
Övriga världen (bland andra EU) tar avstånd från USA:s ståndpunkt.Faktum är dock att i denna fråga har USA rätt. Åsikten att bosättningarna är olagliga är politiskt motiverad och grundar sig inte på internationell lag.
Frågan är inte ens speciellt komplicerad eftersom San Remo deklarationen och Palestina mandatets stadgar tydligt och klart ger området mellan Medelhavet och Jordanfloden till det judiska folket för att de där skall återupprätta sin nationalstat.Dessutom binder artikel 80 av FN stadgan FN till att hålla fast vid dessa beslut.
Att arabländerna 1948 ockuperade en del av det område som getts till judarna och tvingade alla judar att flytta bort därifrån ger dem på inget sätt rätt till området.
Det verkar tyvärr ändå vara EU:s ståndpunkt eftersom Federica Mogherini i ett uttalande säger att EU håller fast vid att de judiska bosättningarna på "ockuperat palestinskt territorium" är olagliga. Av nån anledning anser EU att eftersom araberna ockuperat territorium som internationella avtal gett till judarna är dessa nu arabiskt/palestinskt territorium och judarna som flyttar tillbaka är olagliga ockupanter.
Så galet kan det bli när man låter politiska åsikter gå före internationell lag.


West Bank settlements not illegal, Pompeo announces in historic shift (Jerusalem Post)
Secretary of State Mike Pompeo in Washington.
“After carefully studying all sides of the legal debate, this administration agrees with president Reagan,” Pompeo said in reference to Ronald Reagan’s position that settlements were not inherently illegal. “The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law.”

EU denounces US decision on settlements, saying they remain an obstacle to peace (TOI)
Federica Mogherini issued a statement saying that the organization’s position regarding Israeli settlements “in the occupied Palestinian territory is clear and remains unchanged: all settlement activity is illegal under international law and it erodes the viability of the two-state solution and the prospects for a lasting peace.”

Läs tidigare inlägg i  frågan:

Judarnas rätt till eget land svårt att acceptera

Levy rapporten: judarna har rätt att bosätta sig i Judéen och Samarien

Judar som bosättare 1/3

söndag 17 november 2019

En analys av förra veckans strider

Operation Black Belt was a departure from previous rounds of fighting in Gaza (TOI)
The pattern was familiar, but the threat to central Israel was greater; the Palestinian death toll higher, with more civilians; and the cast of characters was markedly different

- IDF återupptog taktiken att döda terroristledare
- oväntat och nytt var att Hamas inte deltog i striderna
- IDF satsade i motsats till tidigare strider på att döda terrorister i stället för att bara förorsaka materiella skador. Detta ledde i sin tur till flera dödsoffer även civila sådana.
- raketangreppen riktades också mot centrala Israel, Tel-Aviv området, där bland annat skolor av säkerhetsskäl stängdes

fredag 15 november 2019

Tomas Sandell: Om 68-rörelsen och EU:s relationer med Israel

Om 68-rörelsen och EU:s relationer med Israel
I år har det gått sextio år sedan Europeiska gemenskapen och staten Israel slöt diplomatiska förbindelser. Att detta jubileum närmast gått spårlöst förbi har sina orsaker. Misstron mellan Europa och Israel är alltjämt stor och kan inte trollas bort av ett minnesår.

Ändå är det omöjligt att tänka sig en judisk stat utan Europa. Det var i Europa som tanken på en judisk stat först fick luft under vingarna, efter att den ungerske journalisten Theodor Herzl kallat samman till den första sionistkongressen i Basel, Schweiz, 1897.

Det skulle visserligen dröja ytterligare tjugo år innan regeringen i London utlovade stöd för ett judiskt nationalhem i mandatet Palestina, men när denna brittiska befästelse, under fredskonferensen i Sanremo, Italien, 1920, blev en del av folkrätten, hade grunden till en framtida judisk stat lagts. Grunden lades i Europa.

Men bilden av Europa som format det judiska folkets öde blir inte komplett utan att man även nämner Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Treblinka, Dachau, Theresiestadt, Bergen-Belsen etcetera. Det var i dessa dödsläger som ödet för miljontals judar beseglades av tyska bödlar, ofta i nära samarbete med den lokala befolkningen....

Läs mera här

EU domstolens beslut väcker avsky i Israel

EU domstolens beslut att israeliska varor som producerats på Golan i Judéen, Samarien eller östra Jerusalem inte får märkas med "Made in Israel"väcker förbittring i Israel.
T.ex. När en produkt produceras av en jude i judarnas urgamla huvudstad Jerusalem (gamla stan) så är den enligt domstolens beslut inte producerad i Israel!
Skäms Europa är rubriken och jag håller med!

Shame on Europe (Jerusalem Post)

...This singling out of Israel is exactly what former Jewish Agency chairman Natan Sharansky meant when he wrote in 2004 of the “three Ds” distinguishing antisemitism from legitimate criticism of Israel: delegitimization of Israel, demonization of Israel and subjecting Israel to double standards.
There is no denying that the European Union is engaging in a double standard toward Israel as opposed to other territories.
There is no similar labeling mandate for other areas under territorial conflict, like Tibet, Northern Cyprus or Western Sahara, as former justice minister Ayelet Shaked pointed out. In fact, rather than singling out their products, the EU even has an agreement with Morocco allowing European boats to fish in territorial waters off Western Sahara.

...Beyond the formal definition of antisemitism, Europeans have a long history of telling Jews where they can – and more often, can’t – live, and with whom they can do business, going back centuries.
Labeling products from Judea and Samaria will encourage boycotts, something Jews were subjected to in the darkest period of Europe’s history.
And by declaring Jewish businesses – the implication being Jewish life – in Judea and Samaria as illegitimate, the EU is acceding to the Palestinian-driven idea that certain spots on the map need to be “Judenrein,” free of Jews. 

...And then there is east Jerusalem. Basically, what the EU is saying is that if a menorah is made in the Old City and then exported for sale to Paris, it would need to be labeled. The capital of the Jewish people for three thousand years and its connection to the Jewish people is put into question.
This is ridiculous.
What Europe seems to fail to understand is that the days when the continent could tell Jews where they can live or where they can do business are over. Those days ended in 1948.


Knesset speaker warns settlement labeling could ‘undermine’ EU-Israel ties (TOI)
The European Court of Justice’s ruling earlier this week determining that the labeling of settlement goods is legally binding could seriously hurt ties between Israel and the European Union, Knesset speaker Yuli Edelstein warned on Thursday.

In a letter to the president of the European Parliament, David Sassoli, Edelstein conveyed a “good measure of dismay and disappointment” over the EU court’s verdict.

“I am gravely concerned that the court’s decision could undermine the political and economic ties between Israel and the European Union and have far-reaching, negative ramifications for the prospects of peace between Israel and its neighbors in the Middle East,” the Knesset speaker wrote to his counterpart....

...Using the Biblical terms for the West Bank, Edelstein argued that Judea and Samaria should not be considered “occupied” by Israel “as they were never part of another country.”

Israel’s control of these territories was legitimated by the Balfour Declaration, the 1920 San Remo Resolution and Article 80 Section 12 of the UN Charter, wrote Edelstein, a vociferous opponent of Palestinian statehood and strong supporter of Israel’s settlement project.

Furthermore, the EU court ignored the “implausibility” of returning the Golan Heights to Syria, he added.

Raketer och media

- Intressant att YLE i vissa fall mera håller sig till Islamsk Jihads version av vad man kommit överens om än till medlaren Egyptens.
- YLE kallar inte Islamsk Jihad för terrorister utan för en militant eller väpnad grupp.
- YLE lyfter också fram palestinska dödsoffer och skadade i rubriken (utan att klargöra att det handlar om terrorister) medan antalet raketer som avfyrats mot Israel förblir oklar.
- Att YLE använder hälsoministeriet i Gaza som källa för antalet skadade är lite märkligt eftersom alla som är lite insatta vet att uppgifterna därifrån är opålitliga (det är terrororganisationen Hamas hälsoministerium). Men bra i alla fall att man nämner varifrån uppgifterna kommer.

Tenuous calm holds after Israel-Gaza ceasefire initially broken by rocket fire

Medier: Islamiska Jihad och Israel överens om eldupphör – det efter att över 30 palestinier på Gazaremsan mist livet (YLE)
"Natten till torsdagen dödades sex medlemmar av en och samma palestinska familj i en av de israeliska flygattackerna mot Gazaremsan. Strax därefter rapporterade både israeliska medier och arabiska Al-Jazeera att Israel och Islamiska Jihad på Gazaremsan har kommit överens om eldupphör."

Israelin ja Gazan militanttien välinen tulitauko horjuu – Israel vastasi Gazasta ammuttuihin raketteihin ilmaiskulla
"Israelin ja Gazan palestiinalaisten militanttiryhmien välillä solmittu tulitauko on horjumassa. Israel on suorittanut ilmaiskun Gazaan sen jälkeen, kun Gazasta oli ammuttu torstain aikana raketteja Israelin suuntaan tulitauon oltua jo voimassa."

Lite om hur nyhetsmedia missat igen från Honest Reporting:

Reuters Tweet Ignores Terrorists, Refers Only To “Palestinians”


Dispatch from a bomb shelter somewhere in Israel

Så kunde tisdagen se ut i Israel
Dispatch from a bomb shelter somewhere in Israel
A day under rocket attacks, driving between home and work, and praying not to get hit en route

torsdag 14 november 2019

Efter 360 raketer kom man överens om vapenvila

Raketbeskjutningen från Gaza fortsatte under onsdagskvällen men nu på morgonen uppges Israel och Islamsk Jihad ha kommit överens om vapenvila. Under två dygn sköts omkring 360 raketer mot Israel. Tre personer i Israel skadades av raketerna och flera tiotals indirekta skador har rapporterats.
Israels attacker i Gaza resulterade i omkring 30 döda. De allra flesta terrorister från Islamsk Jihad.
Som vanligt uppger båda parterna att de gått segrande ur striderna.
Det ovanliga med de senaste striderna var att det uttryckligen var en strid mellan Israel och Islamsk Jihad. Hamas lär inte ha skjutit mot Israel och Israel angrep inte heller mål tillhörande Hamas.

Uppdaterad: Trots vapenvilan sköts vid 11 tiden  fem raketer från Gaza mot Israel. Så för tillfället är det oklart vad som händer med vapenvilan.

Israel confirms ceasefire with Palestinian Islamic Jihad (Jerusalem Post)
"IDF confirms that after 50 hours of an operation dubbed "Black Belt," Israel has achieved all of its objectives and Islamic Jihad has been weakened."

Gaza ceasefire between Israel, Islamic Jihad said in effect from 5:30 a.m.

IDF: Islamic Jihad rocket chief killed in Gaza strike; 5 relatives said killed

5 rockets fired at Israel in fresh bombardment as ceasefire crumbles

onsdag 13 november 2019

Raketbeskjutningen har fortsatt under dagen

Enligt rapporter från IDF har det nu skjutits omkring 360 raketer och granater mot Israel från Gaza. 60 % av dem har träffat obebyggda områden och 90 % av raketerna som varit på väg mot bostadsområden har skjutits ner av Iron Dome missilförsvaret.
De raketer som tagit sig igenom försvaret har förorsakat en hel del materiella skador i Israel, på bostadshus, produktionsbyggnader och fordon.
I Gaza har 24 personer dödats av Israel, omkring 20 av dem uppges vara medlemmar av Islamsk Jihad (IJ har medgett att 12 medlemmar dödats ).

IDF strikes Islamic Jihad rocket production facility as barrages pummel south

Army: 360 rockets fired at Israel, most shot down or land in open areas

Islamic Jihad says not ready for ceasefire; PM: Israel will do what’s needed

Israel under fire: Interactive Map of rocket strikes

Live: Several Israelis injured as Islamic Jihad continues firing rockets

Raketbeskjutningen återupptogs nu på morgonen

Under onsdagen sköt Islamsk Jihad 220 raketer mot Israel från Gaza. Under natten har det varit lugnt, men nu på morgonen återupptogs raketbeskjutningen mot södra och centrala Israel.
I Israel förbereder man sig för att raketbeskjutningen kommer att fortsätta hela dagen. Det betyder bland annat att skolorna i de mest utsatta områdena kommer att håla stängt.
Israel har inte under natten utfört några attacker mot Gaza och de attacker som utfördes i går riktades mot mål som tillhörde Islamsk Jihad. Hamas verkar inte ha deltagit i raketbeskjutningen hittills och Israel försöker välja sina mål noggrant så att Hamas inte skall få orsak att delta i striderna.

Massive early morning rocket fire from Gaza shatters brief overnight calm (TOI)
"Palestinian terror groups resumed firing rockets into southern and central Israel after dawn Wednesday after a brief respite in the violence. The Iron Dome system intercepted several of the projectiles and there were no immediate reports of injuries or damage.

Sirens sounded in southern Israel and then later in central Israel near Latrun and Beit Shemesh. Residents reported loud explosions, apparently the Iron Dome interceptors taking down the rockets...

...Despite the quiet night, schools in southern Israel will remain closed Wednesday.

In light of the security situation, the municipality of the Gaza-adjacent city of Sderot, one of the most frequent targets of the terror groups, said educational institutions would not operate Wednesday for the second consecutive day.

It was joined by similar announcements by the municipalities of the larger southern cities of Ashkelon, Ashdod, Beersheba and Yavne, as well as the central cities Bnei Brak, Ramat Gan, Rishon Lezion, Rehovot, Givatayim and Modiin.

But the Home Front Command said late Tuesday night there were no security restrictions preventing schools and businesses in the Tel Aviv metropolitan area and Shfela region from operating normally."..."

MASSIVE BARRAGE TOWARDS SOUTHERN AND CENTRAL ISRAEL SHATTERS QUIET (Jerusalem Post)
"Following the rocket fire the IDF struck a Palestinian Islamic Jihad (PIJ) target in the central Gaza Strip, killing one Palestinian identified as 38yr old Khaled Moawad Faraj, a field commander with the terror group.

“A short while ago an aircraft struck the cell which launched rockets from Gaza towards Israel this morning,” the military said in a statement, adding that “a hit had been identified.”..."

tisdag 12 november 2019

Ledaren för Islamsk Jihad dödad - 200 raketer mot Israel i dag

Israel dödade ledaren för Islamsk Jihad i Gaza tidigt i dag på morgonen. Efter attacken har Islamsk Jihad skjutit omkring 200 raketer mot israeliska städer.
Israel besvarade inte raketbeskjutningen under de första sex timmarna men har nu bombat flera terroristmål i Gaza.
Närmare 50 personer i Israel har skadats i samband med raketbeskjutningen men endast ett fåtal som en direkt följd av raketerna. De materiella skadorna har även varit betydande.
Skolorna i flera israeliska städer kommer att vara stängda i morgon eftersom man fruktar att raketbeskjutningen kommer att fortsätta.
USA och EU har fördömt raketbeskjutningen mot civila mål.
Oppositionsledaren Benny Gantz säger att han stöder regeringens beslut att döda Abu al-Ata, ledaren för Islamsk Jihad. Islamsk Jihad var ansvarig för största delen av raketbeskjutningen mot Israel under de senaste månaderna och flera attacker var under planering.

ISRAEL BRACES FOR VIOLENT NIGHT AFTER OVER 200 ROCKETS POUND JEWISH STATE

"Death to Israel" song on Hamas TV as terrorists' rockets strike Israel

As others slam timing as ‘political,’ Gantz backs slaying of Gaza terror chief

söndag 10 november 2019

Kristallnatten - en påminnelse om vart dagens antisemitism kan leda

Årsdagen av Kristallnatten 9-10 november 1938 bör bli en påminnelse om vart antisemitism kan leda. Det hat som byggs upp mot judarna genom lögner och bojkotter behöver bara en gnista för att stora delar av befolkningen skall bli redo att ta till våld eller åtminstone understöda våld mot judarna.
Det är vad som hände 1938 och det kan tyvärr hända igen.

KRISTALLNACHT: THE SHATTERING OF ILLUSION (Jerusalem Post)
"If the Holocaust represents the darkest night in all of Jewish – if not human – history, as Elie Wiesel famously wrote, then the events of November 9-10, 1938 may very well be the very darkest night of the Shoah. In what would later come to be known as Kristallnacht – the Night of Broken Glass – the pent-up barbarism and antisemitic mania of the German nation exploded in unparalleled fury and destruction.

On the pretense of the assassination of German diplomat Ernst vom Rath by Herschel Grynspan, a Polish-German Jew whose parents had been brutalized, Nazi SA storm-troopers and Hitler Youth rampaged throughout Germany, Austria and the Sudetenland, destroying everything Jewish in their path. Some 1,500 synagogues and study halls were looted, desecrated and burned; more than 7,000 Jewish businesses were damaged or destroyed; hundreds of Jewish cemeteries and thousands of graves were defiled. 30,000 Jewish men were sent to the concentration camps of Dachau, Buchenwald and Sachsenhausen, many never to return, and as many as 700 Jews were murdered on the spot...

...If there is anything positive to be gleaned from the horrendous legacy of Kristallnacht – and all that was to follow – it is the imperative to take antisemitism seriously, for it is deadly serious. What begins as “benign prejudice” – slanderous words of hate and mere threats – can quickly morph into very real acts of violence. Society can rapidly fall victim to charismatic demagogues, adopting a mob mentality that defies both logic and cultural norms...."

fredag 8 november 2019

Dödskulten i det palestinska samhället

De palestinska "martyrerna" (terrorister som dödats) är unika eftersom deras död firas som deras bröllop, sägs det på palestinsk TV.

PMW:

Why is Martyrdom-death “unique in Palestine”?

Nan Jacques Zilberdik  | 
"Martyrdom in Palestine is unique. We are the only ones who celebrate the news of a Martyr's wedding," says host on official PA TV
Death as a "Martyr" for Allah and for "Palestine" - during terror attacks and other violent confrontations with Israel - has been promoted as an ideal by the Palestinian Authority for years, as documented by Palestinian Media Watch.
The elevated status "Martyrs" enjoy in the PA was recently stressed by a host on official PA TV, who bragged that "Martyrdom in Palestine is unique," because a Martyr's funeral is considered "a wedding." A mother of a "Martyr" present in the TV studio expressed her opinion that death as a Martyr is "an honor":
Official PA TV host: "Praise Allah, I want to say that this Martyrdom always is-"
Mother of a "Martyr": "An honor."
Official PA TV host: "Exactly! Martyrdom in Palestine is unique. We are the only ones who celebrate the news of a Martyr's wedding."
[Official PA TV, Palestine This Morning, Aug. 27, 2019]
A Martyr's funeral is considered a wedding to the 72 Virgins in Paradise in Islam.
These expressions of support for dying as a "Martyr" come as no surprise. PMW has documented numerous mothers and fathers who have expressed joy when their terrorist children died as "Martyrs." This is what the PA has taught them and what is expected of them. The following are examples of mothers praising their dead children's Martyrdom, collected in one video (additional texts below):

Läs mera här!


tisdag 5 november 2019

Kvinnor i majoritet inom vissa enheter i IDF

Inom gränspolisen är 65 % kvinnor, också inom luftförsvaret är majoriteten kvinnor.Det har de senaste åren skett en markant ökning i antalet kvinnor som vill med i stridande förband.

IDF INCREASES NUMBER OF FEMALE COMBAT SOLDIERS IN CO-ED UNITS
"...The IDF data, published today for the first time, showed that female soldiers now make up two-thirds (65%) of the Border Police, as opposed to just over half (55%) previously.

Even in the Home Front Command Rescue Battalions, which also carry out regular security missions in the Judea and Samaria area, there has been a significant change. If until recently, the proportion was 50/50, it now stands at 60% female fighters compared to 40% male. The same trend is recorded in air defense, within its various units – men used to make up 55% of the forces compared to 45% made up by women; the situation is now reversed.

The IDF pointed out that there has been a dramatic increase in the number of young women who want to serve as combat soldiers. While co-ed battalions like Caracal used to be considered an exception, the situation today is different and the IDF’s current need for female fighters is described as a critical operational need..."

söndag 3 november 2019

Raketattack mot Israel under fredagskvällen

Under fredagskvällen när familjerna i staden Sderot nära Gazagränsen var samlade till sabbatsmåltid sköt terrorister från Gaza 10 raketer mot Israel. En raket träffade ett bostadshus i Sderot som fick allvarliga skador, invånarna klarade sig eftersom de hunnit ta sig till skyddsrummet.Åtta raketer sköts ner av Israel.
Israel svarade med att bomba olika mål som tillhörde terrororganisationerna i Gaza.
Hamas med sin underliga logik anklagade Israel för upptrappningen och hotade med att Israel får bära konsekvenserna.
Men det är inte bara Hamas som har en underlig logik, finska Yle:s text TV hade en rubrik där man kunde läsa att det utförts lufträder mot Gaza. Som vanligt vände man på ordningsföljden och Israels svar på raketbeskjutningen blev rubrik. Det i sin tur betyder att de som bara skummar genom rubrikerna fick läsa om ytterligare en israelisk aggression.
Premiärminister Netanyahus politiska motståndare anklagar Netanyahu för att han inte slagit till tillräckligt hårt mot terroristorganisationerna i Gaza och därmed uppmuntrat dem att fortsätta med beskjutningen som pågått i åratal.

Rocket fired from Gaza hits home in Sderot as Iron Dome intercepts 8 others

ONE KILLED IN GAZA, HAMAS SAYS ‘ISRAEL WILL BEAR THE CONSEQUENCES’

Hamas, Islamic Jihad warn Israel after Gaza strikes

Hamas may want calm, but at least one Islamic Jihad leader has different plans

Liberman, Lapid blame government’s ‘surrender policy’ for Gaza rocket fire

‘Her whole body shook’: Photo of 5-year-old cowering amid rockets goes viral (TOI)
Sara Dahan speaks of daughter’s anxiety in face of rockets, and her tendency to lock into a fetal position when sirens sound: ‘She was born into this situation. It breaks you’

onsdag 30 oktober 2019

Arabstaterna binder sig till den gamla tvåstatslösningen - USA vill pröva något nytt

De arabiska nationerna har ännu en gång inför FN:s säkerhetsråd klargjort att de anser att en tvåstatslösning som följer "gränsen" från 1967 (vapenstilleståndslinjen från 1949) med Jerusalem som palestiniernas huvudstad är den enda möjliga lösningen på konflikten mellan Israel och palestinierna. Detta trots att konceptet visat sig vara ogenomförbart under tiotals år.

Arabstaterna tror antagligen på sin egen propaganda som har spridits över världen i tiotals år, så de inser knappast att det i verkligheten inte finns några fakta som talar för deras åsikt, tvärtom.

Det finns inga historiska fakta som gör att palestinierna borde få hela västbanken (Judéen och Samarien), däremot finns det väldokumenterade fakta som bevisar att området är judarnas historiska hemland.

Det finns inga juridiska dokument som säger att området borde tillhöra palestinierna, inte ens bindande FN beslut. Däremot finns det juridiska dokument som säger att området skall tillhöra judarna, bl.a. San Remo deklarationen och Palestinamandatets stadgar. Dessutom säger  vapenstilleståndsavtalet från 1949 klart och tydligt att vapenstilleståndslinjen inte skall ha någon betydelse för var en eventuell gräns dras.

För 60 år sedan ockuperade arabstaten Jordanien och Egypten västbaken och Gaza (områden som enligt avtalen ovan getts till judarna), då hade det funnits möjlighet att bilda en palestinsk stat på området, men ingen var då intresserad. Först efter att Israel fått kontroll över områdena blev det aktuellt med en palestinsk stat.

Den fredsplan som USA arbetat med nu i några år och som kanske snart publiceras lär ha lite andra utgångspunkter än den gamla tvåstatslösningen enligt vapenstilleståndslinjen från 1949. Men eftersom både araber och européer är så starkt bundna till den gamla tvåstatslösningen finns det knappast förmåga till nytänkande bland dem.

ARAB NATIONS REJECT ANY TRUMP ISRAELI-PALESTINIAN PLAN NOT ON '67 LINES

JARED KUSHNER ON JORDAN VALLEY ANNEXATION: WE LIKE TO KEEP OUR OPTIONS OPEN