onsdag 31 oktober 2007

EU understöder anti-israelisk verksamhet

EU och dess medlemsstater har i många år gett stöd till Israels motståndare. Detta skriver Manfred Gerstenfeld i Jerusalem Post. Gerstenfeld har skrivit fyra böcker om Europas förhållande till judar och Israel.
Även Finland finns med i artikeln, Finland har nämligen betalat miljoner för nya palestinska skolböcker. Att betala för skolböcker låter bra men i dethär fallet är det fråga om skoböcker som lär barnen att hata judar och Israel. Läs en rapport om palestinska skolböcker här.
Svenska SIDA påstås också stöda extrema anti-israeliska organisationer.
EU:s understöd till de Palestinska Myndigheterna var under många år ett direkt stöd till Arafat, pengar betalades delvis in på hans privata konto.Efter påtryckningar och undersökningar krävs det numera bättre redovisning vart pengarna går.
Här nedanför finns två exempel på organisationer som fått understöd av EU.Det är våra skattepengar det är fråga om.
En utförligare rapport finns på NGO Monitors websida

I EU:s regler för till vem understöd skall betalas sägs det bl.a. att mottagarna skall arbeta för fred, tolerans och ickevåld, verksamheten skall helst inte vara politisk utan praktisk.

The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) fick 2004 293.000 euro i understöd.PCHR arbetar bl.a. för att avskaffa dödsstraffet,vilket är legitimt och bra.Men samtidigt motarbetar och demoniserar organisationen Israel. PCHR har i FN anklagat Israel för etnisk rensning, apartheidpolitik och extrem rasism. Vidare har organisationen uppmanat till ekonomiska sanktioner och en nedgradering av de diplomatiska relationerna med Israel inklusive inom områden som sport,utbildning och kultur .

MIFTA är en annan grupp som fått pengar av EU.Gruppen tog aktiv del i Durbankonferensen där de bl.a. anklagade Israel för kolonialism, apartheid och rasism.Gruppen har också publicerat påhittade intervjuer, bl.a. lagt följande ord i Sharons mun:Jag svär att jag kommer att bränna varje palestinsk barn som föds i detta område...(citatet är alltså en fabrikation)

Här hittar du en blogg som berättar lite mer om hur finländska pengar använts.

Flera av de organisationer som får understöd uppfyller helt klart inte EU:s egna krav på mottagare.

Hizzb'allah rustar upp

Hizzb'allah organisationen i Libanon har ett år efter kriget mot Israel lyckats rusta upp sina trupper, säger en FN rapport.Både Jerusalem Post och Ha'aretz skriver om rapporten som skall publiceras idag.
Vapen smugglas fortsättningsvis in från Syrien trots att FN-resolution 1701 klart förbjuder detta.
Hizzb'allah har nu missiler norr om Litanifloden med en räckvid på 250 km ( Zelzal och Fajr missiler från Iran) vilket betyder att de kan nå områden till och med söder om Tel-Aviv.
De har också tredubblat arsenalen av C-802 missiler (land-to-sea missiles). Det var med en sådan missil Hizzb'allah besköt ett israeliskt fartyg under kriget och dödade fyra personer.
Hizzb'allah skall också enligt rapporten ha upprättat en luftvärnsenhet.
Enligt israeliska uppgifter har Hizzb'allah också ökat sin verksamhet söder om Litanifloden, där FN-trupperna patrullerar.
Denhär upprustningen sker med hjälp av Syrien och Iran och den enda tänkbara orsaken till den är att Hizzb'allah förbereder ett nytt anfall mot Israel.

måndag 29 oktober 2007

Ärliga förhandlingar?

"Vi har information som visar att Hamas planerar att kopiera kuppen i Gaza på Västbanken.Det är ingen hemlighet att internationella grupper stöder Hamas i deras ansträngningar" sade ordförande Abbas senaste söndag. De internationella grupperna Abbas hävisade till är enligt en medhjälpare Iran,Syrien och Qatar.
Det är nästan omöjligt att veta om det ligger någon sanning bakom påståendena eller om det bara är fråga om ett ordkrig mellan Fatah och Hamas.
Hamas förnekade alla planer på någon kupp och påstod att Abbas bara försöker skyla över de brott som hans säkerhetstrupper gör sig skyldiga till mot Hamas sympatisörer på Västbanken.
Abbas klargjorde samtidigt att man hittat dokument som visade att Hamas fick betalt av Arafat på 90-talet och att om Hamas bara gav ifrån sig makten i Gaza så skulle han vara beredd att samarbeta med dem. Läs mera här.
Det är inte bara förhållandet mellan Fatah och Hamas det är svårt att förstå sig på. Israels premiärminister Olmert och Abbas har förhandlat upprepade gånger för att komma överens inför den planerade fredskonferensen i USA. De säger sig båda arbeta för en tvåstatslösning men vad eftersträvar egentligen Abbas. Varför kör han fortfarande med den gamla palestinska modellen med ett budskap på engelska för omvärlden och ett annat på arabiska för det egna folket? Abbas var Arafats närmaste man i 4 decenier. Är han fortfarande trogen PLO:s stadgar som inte erkänner Israel? Arbetar han fortfarande enligt fasplanen från 70-talet som säger att man inte behöver erövra hela Palestina på en gång utan man kan ta en bit i taget? Om han verkligen vill arbeta för en permanent tvåstatslösning, har han den makt och auktoritet som behövs för att genomdriva sin vilja? Det finns många frågor men få svar.
Ett svar finner man i Palestinian Media Watch senaste rapport. De palestinska myndigheternas TV- kanal har upprepade gånger sänt en musikvideo som talar om att befria hela Palestina. I sången räknas en hel rad med israeliska städer upp, så det blir inte oklart vad som menas med hela Palestina.
Sådana program förbereder definitivt inte jordmånen för de kompromisser som befolkningen måste acceptera om det skall bli fred.
Läs PMW rapporten här.
Se video här
Sångtext:"We will liberate the Land… [which] is Arab in history and identity, Palestine is Arab in history and identity."
"From Jerusalem and Acre and from Haifa and Jericho and Gaza and RamallahFrom Bethlehem and Jaffa and Be'er Sheva and RamleAnd from Nablus to the Galilee, and from Tiberias to Hebron”

Hur skall Israel försvara sig?

Eftersom raketbekjutningen från Gaza mot Israel har fortsatt och till och med ökat har Israel börjat skära ner på bl.a. bränsleleveranser till Gaza. Detta för att visa att raketbekjutningen kostar och inte för med sig något gott för palestinierna.
EU var snabb med att varna Israel för att inte använda kollektiv betraffning mot de 1,5 miljoner palestinierna i Gaza. "Jag tror inte att kollektiv betraffning är en lösning" sade EU kommissionär Benita Ferrero-Waldner i Jerusalem. Israel anser inte att åtgärderna faller under begreppet kollektiv bestraffning utan säger att det är fråga om försvarsåtgärder. Israel har ingen skyldighet att förse Hamas, som härskar i Gaza, med bränsle och förnödenheter för tillverkning och transport av raketer.
Benita Ferrero-Waldner kan ha rätt i att detta inte kommer att lösa några problem. Men hur skall Israel lösa problemet med daglig raketbeskjutning av civila mål inne i Israel? Om inte Hamas tar sitt förnuft till fånga, vilket är yttterst osannolikt, kommer Israel förr eller senare att bli tvungen att företa en stor militäroperation mot terrorinfrastrukturen i Gaza.
Orsaken till att man inte redan gjort det är antagligen att operationen måste vara långvarig och den kommer att kosta många liv på båda sidorna.
Operationen kommer naturligtvis att fördömas av EU, "en militäroperation är inte lösningen på problemet" kommer vi att få höra. Det kanske till och med är sant. Men frågan återstår: Vad skall Israel göra? Vad kan en stat göra som dagligen angrips? Vad är en stat skyldig att göra för att försvara sina medborgare? Hur skall man strida mot en fiende som inte bryr sig om några regler, som inte bara angriper civila mål på motståndarsidan utan också medvetet utsätter den egna civilbefolkningen för fara?
Läs mera i Haaretz och Jerusalem Post
Läs om hur Hamas befäster gränsen mot Israel

onsdag 24 oktober 2007

Amnestys rapport om Gaza och västbanken

Även Amnesty International har nu kommit med en rapport om våldet mellan Fatah och Hamas. Den stämmer väl överens med den rapport som jag hänvisade till den 14 oktober.
Läs här vad Jerusalem Post skriver om rapporten.
Här finns Amnestys rapport.
Ca. 350 människor dödades och över 2000 skadades i de interna striderna under första halvan av 2007. Både Fatah och Hamas gjorde sig skyldiga till grova övergrepp och brydde sig inte om säkerheten för civila.
Bostadshus och till och med sjukhus användes som bas för attacker.
I en kommentar sade en minister i Abbas regering på Västbanken, Ashraf Ajrami, att rapporten var grundlös."Jag tror inte de försökte hitta sanningen. Vi handlade i enlighet med lagen."
Inte mycket självkritik från det hållet.

Israel har upprepade gånger kritiserats för sitt sätt att bekämpa terrorister, trots att de gör sitt bästa för att civila inte skall komma till skada.(De använder metoder som är farligare för de egna soldaterna för att skydda civila). Men hur skall man strida mot grupper (Hamas, Fatah, Hizzbollah) som medvetet utsätter den egna befolkningen för fara. För dessa grupper finns det inga regler, inte ens när man strider mot varandra.
Man får hoppas att Amnestys rapport, förutom att den förhoppningsvis kunde förbättra situationen för palestinierna, öppnar ögonen så att människor inser vilka svårigheter Israel står inför när den för en daglig kamp mot totalt hänsynslösa terrorister.

Som en liten detalj kan nämnas att rubriken på Amnestys rapport är vilseledande. Rubriken lyder:" Occupied Palestinian TerritoriesTorn apart by factional strife", Gaza är inte ockuperat område.

Ett utdrag ur inledningen i Amnestys rapport:
Amnesty International is greatly concerned about the conduct of the PA security forces and Fatah-controlled armed groups and that of Hamas-controlled forces and armed groups, in particular at:
- reckless use of force by all parties in the armed clashes, which resulted in the killing and wounding of unarmed bystanders, including children;
- deliberate killings of political opponents and of hostages, and of armed men who had been captured or incapacitated;
- the use by all parties to the armed clashes of hospitals, schools and civilian residential buildings from which to carry out attacks against their opponents, including attacks carried out against and within such buildings, including hospitals;
- abductions, hostage-taking and arbitrary detention;
- torture and other ill-treatment of detainees and hostages;
- denial of detainees’ access to legal counsel;
- use of excessive, unnecessary and even deadly force against peaceful demonstrators;
- systematic impunity for members of the security forces and armed groups responsible for these grave human rights abuses in the West Bank and Gaza Strip.

tisdag 23 oktober 2007

Intervju med Nonie Darwish

Nonie Darwish föddes som muslim i Kairo, sin barndom på 1950-talet tillbringade hon i Gaza som då ockuperades av Egypten. Hon flyttade till USA 1978 och har blivit kristen. I Jerusalem Post intervjuas hon av Lela Gilbert.
Några citat:" I skolan i Gaza lärde vi oss hata, fred var aldrig ett alternativ utan ett tecken på svaghet..."
"När jag ser tillbaka - Jag hörde aldrig en fredssång på arabiska"
"När jag besökte en kristen vän i Kairo under fredagsbönen hörde vi båda de verbala attackerna på kristna och judar från högtalarna..Må Gud krossa de otrogna och judarna, Guds fiender... Min kristna vän såg rädd ut och jag skämdes. Det var första gången jag insåg att det var något fel med hur min religion praktiserades."
" Att lämna islam är straffbart med döden. Även om den islamska staten inte utför avrättningen kommer mobben på gatan att göra det..."
"Israel kommer med hopp till regionen. Israel är det enda landet i Mellanöstern där det finns religionsfrihet..."
"I augusti 2001 besökte jag min födelseplats. Jag blev förbluffad över den radikala islams starka ställning..."
"Vi araber måste fråga oss: Vad kan vi göra (för att skapa fred) och inte fokusera på vad Israel måste göra. Att förbättra levnadsförhållandena för araber är inte Israels sak. Det är på arabernas eget ansvar.Och arabiska barn behöver inte hat, de behöver hopp.De behöver inte jihad de behöver arbete."
Läs hela intervjun här.

FN:s mänskorättsråd fokuserar på endast en stat

FN:s mänskorättsråd avslutade sin tre veckor långa session den 28 september med att anta ytterligare två resolutioner mot Israel. Ingen annan av de 191 medlemsstaterna kritiserades.Under de 15 första månaderna som rådet arbetat har 14 anti-israeliska resolutioner och beslut tagits. Sudan har behandlats i 4 resolutioner och beslut.
Till dags dato har 74% av rådets åtgärder mot en enskild stat riktats mot Israel, 21% mot Sudan, 5% mot Myanmar. Resten av världen har rådet inget att anmärka emot.
Canada är det land i rådet som flitigast röstat emot de anti-israeliska resolutionerna, 9 gånger. EU länderna röstar inte alltid lika, men i stort sett har man röstat emot 5 gånger och avstått från att rösta 3 gånger. Eftersom västvärldens demokratier är i minoritet förmår de inte stoppa resolutionerna. Läs mera på Eye on the UN.

När man ser på vem som sitter i FN:s olika kommittéer och arbetsgrupper påminner listan mest om ett dåligt skämt.
Libyen blev den 16 oktober vald till medlem av säkerhetsrådet.
Syrien blev senste månad vald till vice-ordförande i "the General Conference of the UN's International Atomic Energy Agency". Lite ironiskt nästan samtidigt som envisa rykten gör gällande att Israel bombat och förstört en hemlig kärnanläggning i norra Syrien.
Iran är vice-ordförande i FN:s nedrustningskommission.
Syrien är också vice-ordförande i FN:s generalsförsamlings första kommitte som behandlar nedrustning och internationell säkerhet. En längre lista hittar du här.

FN har under årtionden fokuserat på och fokuserar fortfarande på konflikten där Israel är inblandad, men det finns och har funnits betydligt allvarligare konflikter, åtminstone om man ser till antalet dödsoffer.
Gunnar Heinsohn och Daniel Pipes har i en artikel i Front Page Magazine redogjort för konflikter sedan 1950 med över 10.000 dödsoffer. Konflikten mellan Israel och araberna kommer på plats nr 49. Ca. 85 miljoner människor har dött i olika konflikter sedan 1950. Av de 11 miljoner som dött i muslimska länder har 90% dödats av andra muslimer och endast 0,3% av dödsoffren har kommit i sammandrabbningar med Israel.


"Conflicts since 1950 with over 10,000 Fatalities av Gunnar Heinsohn och Daniel Pipes
1 40,000,000 Red China, 1949-76 (outright killing, manmade famine, Gulag)
2 10,000,000 Soviet Bloc: late Stalinism, 1950-53; post-Stalinism, to 1987 (mostly Gulag)
3 4,000,000 Ethiopia, 1962-92: Communists, artificial hunger, genocides
4 3,800,000 Zaire (Congo-Kinshasa): 1967-68; 1977-78; 1992-95; 1998-present
5 2,800,000 Korean war, 1950-53
6 1,900,000 Sudan, 1955-72; 1983-2006 (civil wars, genocides)
7 1,870,000 Cambodia: Khmer Rouge 1975-79; civil war 1978-91
8 1,800,000 Vietnam War, 1954-75
9 1,800,000 Afghanistan: Soviet and internecine killings, Taliban 1980-2001
10 1,250,000 West Pakistan massacres in East Pakistan (Bangladesh 1971)
11 1,100,000 Nigeria, 1966-79 (Biafra); 1993-present
12 1,100,000 Mozambique, 1964-70 (30,000) + after retreat of Portugal 1976-92
13 1,000,000 Iran-Iraq-War, 1980-88
14 900,000 Rwanda genocide, 1994
15 875,000 Algeria: against France 1954-62 (675,000); between Islamists and the government 1991-2006 (200,000)
16 850,000 Uganda, 1971-79; 1981-85; 1994-present
17 650,000 Indonesia: Marxists 1965-66 (450,000); East Timor, Papua, Aceh etc, 1969-present (200,000)
18 580,000 Angola: war against Portugal 1961-72 (80,000); after Portugal’s retreat (1972-2002)
19 500,000 Brazil against its Indians, up to 1999
20 430,000 Vietnam, after the war ended in 1975 (own people; boat refugees)
21 400,000 Indochina: against France, 1945-54
22 400,000 Burundi, 1959-present (Tutsi/Hutu)
23 400,000 Somalia, 1991-present
24 400,000 North Korea up to 2006 (own people)
25 300,000 Kurds in Iraq, Iran, Turkey, 1980s-1990s
26 300,000 Iraq, 1970-2003 (Saddam against minorities)
27 240,000 Columbia, 1946-58; 1964-present
28 200,000 Yugoslavia, Tito regime, 1944-80
29 200,000 Guatemala, 1960-96
30 190,000 Laos, 1975-90
31 175,000 Serbia against Croatia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, 1991-1999
32 150,000 Romania, 1949-99 (own people)
33 150,000 Liberia, 1989-97
34 140,000 Russia against Chechnya, 1994-present
35 150,000 Lebanon civil war, 1975-90
36 140,000 Kuwait War, 1990-91
37 130,000 Philippines: 1946-54 (10,000); 1972-present (120,000)
38 130,000 Burma/Myanmar, 1948-present
39 100,000 North Yemen, 1962-70
40 100,000 Sierra Leone, 1991-present
41 100,000 Albania, 1945-91 (own people)
42 80,000 Iran, 1978-79 (revolution)
43 75,000 Iraq, 2003-present (domestic)
44 75,000 El Salvador, 1975-92
45 70,000 Eritrea against Ethiopia, 1998-2000
46 68,000 Sri Lanka, 1997-present
47 60,000 Zimbabwe, 1966-79; 1980-present
48 60,000 Nicaragua, 1972-91 (Marxists/natives etc,)
49 51,000 Arab-Israeli conflict 1950-present
50 50,000 North Vietnam, 1954-75 (own people)"
fortsättning: FrontPage Magazine

fredag 19 oktober 2007

Motsånd mot tvåstatlösning

Raketattackerna från Gaza fortsätter.
Under tiden 1-15 oktober besköts Israel med 15 raketer och 48 granater från Gaza. Sedan 15 juni när Hamas tog över makten i Gaza har 240 rakter avfyrats mot Israel.
Den 7 oktober sköts en Grad raket mot staden Netivot ca 15 km in på israeliskt territorium. Grad har längre räckvid och större sprängkraft än Kassamraketerna och det är en farlig utveckling att detta vapen nu används mot israeliska civila mål. Samma morgon träffades kibbutsen Keren Shalom av 8 granater, ett hus fick betydande skador.
President Shimon Peres uppgav igår att sex potentiella sjävmordbombare anhållits de senaste tre veckorna när de försökt ta sig in i Israel med sprängämnen.

Hamas motsätter sig planerad fredskonferens
Några citat av Hamasledare:
Khalid Mashal i Mekka 8 oktober: "Motståndet (ordet används för terrorattackerna) är vår strategi för befrielsen av Palestina. Vi är förberedda för en ny omgång av motstånd.(OKAZ, 9 October) - Fienden kanckar på vår dörr för att förhandla med oss och vi vägrar och planerar en ny omgång av motstånd. ( tidningen Felesteen 10 okt)
Abu Ubeida en talesman för Hamas: "Ingen internationell konferens kommer att kunna binda våra händer eller hindra oss från att fullfölja vår skyldighet att fortsätta motståndet och attackerna mot fienden" (Hamas/ Iz a-Din al-Qassam website, 14 October).
Även Khalid al-Batish från palestinska Jihad har samma linje som Hamas: Palestinsk Jihad kommer inte att vara bunden av något som man kommer överens om vid fredskonferensen. Jihad kommer att fortsätta attackerna även om man skulle komma överens om att upprätta en palestinsk stat med 1967 års gränser " hela Palestina är ockuperat inte bara territorierna Israel erövrade 1967". (Al-Quds al Araby 3 okt.)

Tvåstatslösning, en illusion?
Den israeliska historikern Benny Morris gästade Stockholm denna vecka.Enligt honom delar Fatah och PLO Hamas åsikt att Israel inte har rätt att existera.
"Den politiska process vi ser just nu, med arbete på alla sidor för en tvåstatslösning, kommer inte att avsluta konflikten, förklarade Benny Morris. Snarast är den en illusion. Och det beror på att palestinierna inte vill ha en tvåstatslösning. De vill ha en enstatslösning - och med det menas inte en judisk stat.Fatah och PLO vill inte att Israel ska finnas, sade Morris. Och deras kamp för detta sker i etapper, där varje överenskommelse ses som ett steg på vägen mot det palestinska övertagandet av hela området." Detta skriver Per Gudmundson på SvD ledarbloggen den 16 oktober och fortsätter: "Ingen lösning på konflikten står att finna, menade Morris, så länge det inte sker en förändring i palestiniernas mentalitet. Men givet hur den offentliga debatten förs i arabvärlden, och med tanke på hur indoktrineringen av barnen ser ut, så verkar inte det särskilt aktuellt."

Libanon måste sluta diskriminera de palestinska flyktingarna säger Amesty International i en rapport. Mer än 300.000 palestinier lever i Libanon, trots att det är 60 år sedan de flydde har de inte fulla medborgerliga rättigheter i landet. Läs mer.

onsdag 17 oktober 2007

Palestinierna - för eller mot tvåstatslösning


Inför fredskonferensen i USA har de palestinska ledarna krävt att en nybildad palestinsk stat skall bestå av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem (tillsammans 6205 kvadratkilometer). Dethär är något som den israeliska regeringen ganska långt verkar vara beredd att acceptera. Naturligtvis måste man förhandla om gränserna och byten av vissa områden, men man kunde kanske komma överens. Tyvärr måste man fråga sig om detta verkligen är vad palestinierna eftersträvar. Problemet är att palestinierna under årens lopp gett ett annat budskap till det egna folket och tydligen fortsätter de ännu att ge dubbla budskap.
Budskapet som förmedlats till palestinierna, bl.a. i skolundervisning och barnprogram i TV, är att Palestina kommer att ersätta Israel. Alltså inte två stater sida vid sida utan en (1) palestinsk stat.
Den Fatahkontrollerade palestinska televisionen visade denna vecka kartan här ovan där Israel är målat i den palestinska flaggans färger med texten:Palestina 2007. Man kan fråga sig på vilket sätt det skall hjälpa till att få allmänheten att ställa sig bakom en eventuell överenskommelse, ifall det är vad man efterstävar.


Senaste vecka varnade representanter för de palestinska flyktingarna Abbas för att gå med på en tvåstatslösning. Om detta kan du läsa mera här. En tvåstatslösning skulle enligt dem vara "liktydigt med att acceptera judarnas påstådda historiska och bibliska rätt till landet och en ytterst farlig utveckling".


Palestinian Media Watch rapporterade om kartan.

tisdag 16 oktober 2007

Fotbollshuliganer och antisemitism

“Gas, Gas – Hamas, Hamas – Jihad, Jihad – Juden Raus”. Detta ropades mot israeler som kommit för att följa med det israeliska fotbollslaget Hapoel Tel Avivs match mot AIK på Råsunda.
Såhär skriver en som var med: "Jag möttes vid utgången från stadion – tillsammans med de hitresta israelerna – för första gången i mitt liv av skrikande skinnhuvuden som skrek “Juden” mot israelerna och AIK-supportar som skanderade “Gas, Gas – Hamas, Hamas – Jihad, Jihad – Juden Raus”. Jag lämnade snabbt platsen men såg efter en tid ett flertal polisbilar anlända."
Dethär rapporterar Anders Engström den 5 oktober på sin blogg http://dibbuk.se/index.php?id=676

"- Vi förstod att någonting var på gång när de yngre anhängarna lämnade arenan sju minuter före matchens slut. Ganska så snart förstod vi att de var ute efter de israeliska supportrarna, som stannat kvar på Råsunda stadion." skriver Marianne Berglund i Dagens Nyheter.
Läs mer om händelsen här DN

söndag 14 oktober 2007

Palestinsk rapport om striderna mellan Fatah och Hamas

Palestine Center for Human Rights har publicerat en rapport om striderna mellan Fatah och Hamas mellan den 7 och 14 juni 2007.
Rapporten kan läsas i sin helhet på deras hemsida.
I rapporten kan man läsa att striderna var ovanligt grymma och båda parterna bröt mot internationella lagar.Under veckan dödades 161 palestinier, av dem 41 civila, 7 barn och 11 kvinnor.
Under striderna dödades medlemmar av de stridande trupperna som lagt ner sina vapen, ett antal personer som var intagna på sjukhus dödades, fångar torterades och bostadshus och sjukhus användes i striderna och därmed utsatte man civila för fara. Dessutom hindrades sjukvårdspesonal att komma till de områden där striderna pågick. I åtminstone ett fall dödades en motståndare genom att han knuffades ut från en hög byggnad, i det andra dokumenterade fallet är det oklart om mannen, som tillfångatagits, hoppade eller kastades ner från ett höghus. Parterna kidnappade sina motståndare för att senare döda dem.
I rapporten konstateras att de Palestinska Myndigheterna inte tillsatt någon undersökningskommission för att utreda brotten som begicks under striderna.

Rapportens avslutningsord på engelska:
Conclusion
1. The internal fighting between Fatah and Hamas movements has peaked with the latest round
of fighting, which has ended with Hamas’ takeover of the Gaza Strip as its military wing, the
‘Izziddin al-Qassam Brigades, has seized control over security headquarters and sites.
2. This report has pointed out serious violations of the provisions of international law concerning
internal armed conflicts, including violations of the right to life and physical integrity perpetrated
by the two movements. These violations included extra-judicial and willful killings; disregard
for the lives of Palestinian civilians; abduction and torture of persons; attacks against civilian
facilities, including houses and apartment buildings; shooting at peaceful demonstrations;
attacks against hospitals and medical and civil defense crews; seizure, robbery and destruction
of public and private institutions.
3. These crimes were an extension to similar crimes committed by the two sides in all rounds of
fighting over 15 months. The two sides perpetrated grave breaches of the provisions of international
law concerning internal armed conflicts, including extra-judicial and willful killings
and shooting at combatants and civilians after capturing them.
4. The internal fighting over the past 15 months is an integral part of the state of lawlessness
and security chaos that have plagued the Occupied Palestinian Territory, taking the lives of
hundreds of Palestinians, as the Attorney-General and law enforcement bodies have failed to
take legal action against the perpetrators of such crimes.
5. The Palestinian National Authority has never established any inquiry commissions to investigate
rounds of fighting and take legal actions against those who committed crimes. PCHR has
always called for establishing inquiry commissions to investigate all crimes and take legal
actions against those who committed crimes, but these calls have not been taken into consideration
by the Palestinian National Authority.
6. Instead, truces have been concluded between Fatah and Hamas movements, under which
abductees from the two movements were released, while criminals and murderers have
remained free enjoying impunity and cover by their political leadership.
7. The failure to take legal action and against criminals has served as a major factor in the
outbreak of armed clashes, which often take the form of clan conflicts whose roots have been
armed clashes between the two movements.

onsdag 10 oktober 2007

Muslimsk bön enligt Al-Hayat Al-Jadida


Karikatyr i "moderata" Fatahs dagstiding Al-Hayat Al-Jadida. En muslims bön vid åsynen av en amerikansk US B-2 Stealth Bombplan.
Kanske det får ses som uppladdning inför den planerade fredskonferensen i USA.
"Allah, skingra dem!
Gör deras hustrur till änkor!
Gör deras barn föräldralösa!
Ge oss seger över dem!"

Muslimska Brödraskapet-ny vokabulär men gamla åsikter

Det Muslimska Brödraskapet i Egypten har skrivit ett utkast till partiprogram enligt vilket bl.a. kvinnor och kristna inte kan bli president . Samtidigt som man betonar kvinnor och mäns lika värde varnar man för att belasta kvinnor med plikter som strider mot deras natur och deras roll i familjen.
Det Muslimska Brödraskapet har varit förbjuden som parti sedan 1954 men dess representanter har ställt upp i parlamentsvalet som obundna och i valet 2005 var de med ca 20% av platserna det största oppositionspartiet.
Enligt utkastet strävar man också till att upprätta ett råd av muslimska präster som skall övervaka regeringen, ungefär som i Iran.
Programutkastet har väckt negativa reaktioner. Sameh Fawzy,en kristen politisk analytiker bekriver utkastet " som mycket långt från principerna för en modern stat".
Läs mera i Jerusalem Post

söndag 7 oktober 2007

Kristen palestinier dödad i Gaza

Rami Ayyad chef för "The Teacher's Bookshop" som tillhör det Palestinska Bibelsällskapet hittades död i Gaza idag rapporterar Jerusalem Post.
Kristna i Gaza uppgav att Rami fått flera dödshot av radikala muslimer den senaste tiden, så trots att ingen tagit på sig ansvaret för mordet antar man att det är på grund av hans aktiviteter som kristen som han mördats.
Bokhandeln har varit utsatt för flera attacker de senaste två åren.
För två veckor sedan misshandlades och rånades en äldre kristen kvinna i Gaza av en maskerad man som kalllade henne "otroende".
Händelserna ökar naturligtvis rädslan bland den lilla kristna minoriteten, ca 2.500, i Gaza.
Läs mera

fredag 5 oktober 2007

Israels existens en förolämpning enligt Ahmadinejad

Jerusalemdagen (Al-Quds dagen) firades idag bl.a. i Iran, där miljoner mänskor protesterade mot att Israel kontrollerar Jerusalem. President Ahmadinejad sade om Israel: "Skapandet, den fortsatta existensen och det obegränsade stödet (från väst) för denna regim är en förolämpning av mänsklig värdighet."
I demonstrationstågen hörde man människorna ropa "Död år Amerika" och "Död åt Israel".
Ayatollah Mahould Hashemi Shahroudi,chefen för rättsväsendet i Iran, sa att "demonstrationerna var en god start på förintelsen av sionistregimen". Läs mera.

Striderna mellan Fatah och Hamas fortsätter i Gaza. Hamas anklagar Fatah för att stå bakom åtminstone 14 attacker mot Hamas under de senaste två veckorna. Hamas uppger att i tisdags dog tre Fatahmän i en så kallad arbetsolycka, en bomb exploderade för tidigt. Fatah å sin sida säger att männen dog när Hamas avfyrade en raket mot deras fordon.
I tordags skadades tre Hamas polismän när en bomb detonerade nära deras fordon.Läs mera.

PMW rapporterar om en artikel i Al Quds, (Aug. 28) där Dr. Hamza Dhib Mustafa, religiös ledare i de Palestinska myndigheterna och tillsatt av Abbas i augusti 2006, skriver om muslimernas överlägsenhet.
"Muslimerna och deras samhällen är mer utvecklade och mer storslagna än väst och deras samhällen..." Muslimerna är världens herrar, ledare och lärare..."
Europa och väst skulle aldrig ha kunnat skriva deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948 om de inte influerats av den islamska kulturen där principerna fanns redan 1400 år tidigare, skriver han vidare. Läs mera.