fredag 29 december 2023

Massakern den 7 oktober var hemskare än vad man som människa egentligen kan föreställa sig.

Det finns människor och grupper som förnekar att den grymma massakern hände. Därför kan det vara bra att läsa följande artikel, även om det inte kan rekommenderas för känsliga personer.

In harrowing detail, NYT reports on weaponization of rape, sexual violence on Oct. 7 (TOI)

Publication uncovers new information, devastating testimony, on systemic targeting of women and girls, use of sexual assault and mutilation during savage Hamas onslaught in Israel.

In a comprehensive, horrifying exposé published on Thursday, The New York Times detailed the systematic sexual violence against Israeli women and girls employed by Palestinian terrorists during Hamas’s unprecedented October 7 rampage through southern Israel.

...The piece begins with the description of a harrowing video that circulated widely in the days after Hamas’s monstrous assault on southern Israel that Saturday morning. The footage, filmed in the early hours of October 8, shows the partially charred remains of a woman whose face is burned beyond recognition, and who is naked from the waist down, legs spread, her black dress hiked up. Her body is lying beside a car that was set alight on Route 232, which runs parallel to the Gaza Strip, where many people trying to flee the outdoor Supernova festival near Kibbutz Re’im were massacred by Hamas terrorists. Some 360 of the 1,200 people slaughtered that day were from the rave...

torsdag 28 december 2023

Lögner i juletid

 Jesus, vars födelse vi firar under julen, sade att han är sanningen. Därför borde också alla som följer honom sträva efter att hålla sig till sanningen.

Om djävulen säger Jesus, att han är lögnens fader. I samband med julhelgen har vi tyvärr sett spår av djävulens lögner i Kyrkpressen, Hufvudstadsbladet och Borgå biskops julhälsning. Gemensamt för dem alla är att de påstår att Jesus var en palestinier eller föddes i Palestina.

Bibeln är väldigt tydlig med var och när Jesus föddes, han var en verklig historisk person. De som påstår att Jesus föddes i Palestina gör honom till en fantasifigur utan förankring i verkligheten.

Intervju i Kyrkpressen:

"– Vår syn har utvecklats till en mer holistisk. Vi ser fortfarande Jesus som en del av försoningsprocessen. Vi läser Bibeln som palestinier och vi tror att Jesus var en palestinier. Vår försoningsprocess är fortfarande långt baserad på tro. I processen ingår också religions- och trosfrihet.

Vad menar du med att Jesus var en palestinier?

Under det första århundrade kallades judarna också för palestinska judar. Jesus var jude, men han var också palestinier."

Intervju i Hufvudstadsbladet:

Han beskriver julevangeliet som en palestinsk berättelse,...

...Julberättelsen handlar om en familj i norra Palestina som av kejsaren beordras gå söderut, till Betlehem.


Julhälsning av biskopen i Borgå stift:

För Jesus var uppror och oroligheter inte obekanta. Då han föddes i Palestina fick han fort pröva på flyktingens liv. 

Ett av namnen på barnet som föddes i Palestina och lades i en krubba är Fridsfurste. 

Biskop Åstrand i en krönika i Hufvudstadsbladet.

Och i år när ”Stilla natt” sjungs i kyrkorna och nynnas på i hemmen är det ganska tyst och nedstämt i staden Betlehem som ligger i Palestina. 


Från julevangeliet i Lukas 2 får vi följande fakta:

Kvirinius var landshövding över Syrien, dit Judeen hörde:

Josef och Maria for från Galileen till Betlehem i Judeen.

Simeon i templet talade om Jesus som kom med härlighet för Guds folk Israel.


När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid... så börjar  berättelsen om de  vise männen i Matteusevangeliet.

De skriftlärda svarade de vise männen på frågan var Messias skulle födas: Du Betlehem i Juda land... skall vara en herde för mitt folk Israel.

Efter flykten till Egypten uppmanas Josef att återvända till Israels land. Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.

Det behöver kanske inte sägas, men Palestina nämns inte en enda gång i nya testamentet. Den enkla förklaringen är att det inte existerade något sådant begrepp för området på den tiden.

Efter Bar Kokhba-revolten 135 gav romarna ett nytt namn åt Jerusalem och  Judeen. Jerusalem fick namnet Aelia Capitolina och Judeen fick namnet  Syria Palestina. Namnet Palestina åtminstone delvis för att ytterligare förödmjuka judarna och påminna dem om deras tidigare fiender filisteerna.

Först hundra år efter Jesu död och uppståndelse fick området alltså namnet Palestina. Därför är det en lögn att påstå att Jesus föddes i Palestina. En lögn som kopplar bort honom från hans historiska sammanhang, från hans ursprung och hans uppgift.

De palestinska ledarna har under lång tid hållit på med historieförfalskning och ett av deras mål har varit att göra Jesus till en palestinier. Förvånansvärt lätt går omvärldens teologer och media med och sprider denna lögn.


De två intervjuerna jag hänvisar till ovan har naturligtvis också en politisk agenda.

Kyrkpressen: På den israeliska sidan förstår man att det som händer  (bl.a. Hamas massaker av judar)beror på ockupationen och man driver på ett slut av den.

Man vill ge sken av att judarna egentligen själva är skyldiga till de våldsdåd de utsätts för. 

Fakta: Ockupation är inte orsaken till arabernas våld mot Israel och judarna. Araberna/muslimerna motsätter sig med våld att judarna återvänder till det land Gud gett dem och återupprättar sin egen stat där.

1)Israel har inte ockuperat Gaza på snart 20 år

 2)  För snart hundra år sedan 1929, utförde araberna i Hebron en massaker av 67 judar. Då fanns det ingen judisk stat och ingen ockupation ändå mördades judarna.

HBL:– Den bibliska historien talar om kung Herodes som är blodtörstig och beordrar att döda barnen i regionen kring Betlehem. Fler än 8 000 barn har mördats för att Netanyahu ska hållas kvar vid makten. 

Fakta: Om man vill göra en jämförelse med Herodes kan man nämna Hamas massaker. Där mördades faktiskt flera barn.

De barn som dör i Gaza mördas inte, åtminstone inte av Israel. De dör i ett krig som Hamas startade. Ett krig som i stort sett hela Israel är överens om att måste utkämpas för att judarna skall han någon framtid i sitt eget land. Ett krig där Hamas gömmer sig bakom civila i skolor, moskeer sjukhus och hem. Ett krig där Israel försöker skydda civila och där Hamas hänsynslöst utnyttjar dem för sina egna syften. Ett krig som omedelbart skulle ta slut om Hamas skulle frige de kidnappade israelerna och lägga ner sina vapen.

Lögnens fader är i full gång.

söndag 24 december 2023

FN:s säkerhetsråd kan inte förmå sig till att fördöma massaker av judar

 Säkerhetsrådet antog i fredags en resolution som främst riktar in sig på att få in mera humanitär hjälp till Gaza. 

FN:s säkerhetsråd kan inte förmå sig till att fördöma Hamas massaker av 1200 israeler.

Däremot tycker nog generalsekreteraren Guterres att det är Israels offensiv som är problemet. Det har tydligen inte gått upp för honom att om Hamas inte skulle ha tagit sig över gränsen till Israel och mördat 1200 israeler skulle det inte ha behövts någon israelisk offensiv. 

Hamas nämns överhuvudtaget inte i resolutionen. Inte ens i texten som kräver att alla gisslan måste friges. Det är bara ett krav riktat ut i luften, utan adress. Inte heller några ord av stöd till Israel och de israeler som tvingats evakuera på grund av Hamas attacker. Det är tydligen ingen humanitär katastrof om det är judar som drabbas. Det måste också medges att Israel själv tar hand om sin befolkning, medan Hamas hänsynslöst utnyttjar befolkningen i Gaza och förväntar sig att omvärlden skall komma till hjälp.

"...Antonio Guterres insisted in a Friday statement on the vote that Israel’s offensive was the “real problem… creating massive obstacles” ..."

Thomas-Greenfield (USA): “Why is it so hard to condemn Hamas for slaughtering young people at a concert, for butchering families alive, for the reports of widespread sexual violence? I will never understand why some council members have remained silent in the face of such evil,” she said in her remarks after the vote.

Israel’s Deputy Ambassador to the UN Jonathan Miller:

He began by noting that it took the Security Council only one day to condemn a terror attack in Tehran against Iranian police. However, the same body has still failed to issue any condemnation of Hamas’s terror onslaught on October 7, in which some 1,200 Israelis were massacred and roughly 240 were taken hostage into Gaza. “Israel not only has a right but an obligation to guarantee its security. This is why our mission to eliminate Hamas’s capabilities has not changed, and this is why security inspections of aid will not change. Israel will not permit the regrouping and rearming of Hamas, as the trustees of October 7 can never be allowed to repeat themselves,” Miller said.

“In order to promote security, this council should first recognize Hamas’s terror regime and then focus on the elimination of its threats. It should be focused on freeing the hostages. It should be focused on preventing Hamas from exploiting aid. It should be focused on ensuring Hamas can no longer expand its terror infrastructure,” Miller said.


 Security Council passes resolution calling for steps to immediately increase Gaza aid

Full text of UN Security Council resolution calling for Gaza pauses, boost in aid

MEMRI:s veckorapport

 Några plock från MEMRI:s veckorapport:

Muslimska ledare:

Canadian Imam Sheikh Younus Kathrada: Israel Has The Right To Defend Herself? Seriously? Anyone With An Ounce Of Logic Will See How Wrong That Is; Oh Allah, Bring Annihilation Upon The Plundering And Criminal Jews


Former Sec.-Gen. Of The Qatar-Based IUMS Mohammad Salim Al-Awa: If The Two-State Solution Is Realized, It Will Be Temporary, Because Palestine Is Ours In Its Entirety – From The River To The Sea


Rancho Cucamonga, California Banker And Community Leader Dr. Yahya Abdul-Rahman: Today We Can Manufacture Rockets, Destroy Merkava Tanks; Gaza Is Teaching The World That Planning And Determination Will Get You Far; Gaza Defeated The Occupiers On October 7


Australian Islamic Scholar Kamal Abu Mariam Calls For A Boycott Of Companies That Support The 'Zionist Criminal Nazi Regime': 'Oh Allah, Vanquish The Plundering Jewish Zionists, Kill Them One By One, Do Not Leave A Single One Of Them Alive'

Politiska ledare:

Hamas Leader In Gaza Yahya Sinwar, Israel's Most Wanted – In His Own Words: 'We Support The Eradication Of Israel Through Armed Jihad And Struggle; This Is Our Doctrine'; 'The Brothers In Iran And Hizbullah Spared Us Nothing'; 'Al-Jazeera Has Been The Best Pulpit To Give Accurate Voice To Our Position'


Iranian President Raisi: '[The Massacre] Carried Out By The Palestinian People And The Children Of Gaza Was Legitimate Self-Defense'; 'In Every Place Where There Was Rivalry Between American Forces And Supporters Of The Resistance, The Resistance Forces Triumphed'


Yemeni-Houthi Leader Abdul-Malik Badreddine Al-Houthi Warns: We Want A Direct Confrontation With The U.S. And Israel; If America Strikes Us, We Will Target American Ships, Interests, Maritime Traffic


Former Palestinian Ambassador To India Osama Al-Ali: 'I Am Not Surprised Hitler Committed the Holocaust against the Jews; Israel Is Paving the Ground for a New Holocaust against Future Jews'

Bakgrund:

The Road To October 7 – Education For Jihad And Martyrdom


Röster från Gaza:

Growing Criticism Of Hamas And Its Officials By Gaza Residents: They Brought A Needless War Upon Us; Our Lives Are Worthless In Their Eyes; We Yearn To See The End Of Hamas

fredag 22 december 2023

Elva veckor av strider

 Kriget mot Hamas har pågått i 11 veckor. Jag skriver medvetet inte kriget i Gaza eftersom kriget också pågår på andra platser än i Gaza. Striderna i Gaza är de häftigaste och Hamas gör fortfarande effektivt motstånd, israeliska soldater stupar dagligen. Raketattackerna mot Israel har  minskat i omfattning men  t.ex. i går sköts omkring 30 raketer mot det tätbebyggda Tel-Aviv området. Människorna i Israel måste fortfarande var beredda på att snabbt söka sig till skyddsrum.

IDF verkar göra framsteg i Gaza, sakta men säkert, och stora mängder vapen har beslagtagits eller förstörts. Delar av det enorma tunnelnätverket under Gaza (vilket kan beskrivas som en underjordisk stad) hittas också och undersöks och förstörs. Antagligen har omkring 8000 av Hamas krigare dödats.

De högsta ledarna inom Hamas har lyckats hålla sig i livet, både ledarna som finns i Gaza och de som lever i bekvämlighet utomlands, bl.a. i Qatar.

Omkring 110 kidnappade israelerna befinner sig fortfarande i Gaza och Hamas har sagt att de vägrar förhandla om deras öde tills Israel upphör med kriget i Gaza. Det är ett krav som Israel inte ens överväger. Hur många av de kidnappade som fortfarande är i livet är det ingen som vet. Varje vecka läggs några namn till på listan över dem som dödats.

Den humanitära situationen i Gaza är naturligtvis inte bra, det är krig. Omvärlden och FN lyfter fram kisen i Gaza och förstorar den i jämförelse med andra kriser (t.ex. Sudan). En orsak är säkert judehatet, man skyller eländet på Israel. USA:s utrikesminister Blinken sade några välvalda ord i ett uttalande:

USA:s utrikesminister Blinken ifrågasätter vad han säger är det internationella samfundets enda fokus på att ställa krav på Israel angående kriget i Gaza samtidigt som den tiger om Hamas egen inblandning i konflikten.

"Det som slår mig är att även om vi hör många länder som kräver ett slut på denna konflikt ... Jag hör nästan ingen som kräver av Hamas att de ska sluta gömma sig bakom civila, att de ska lägga ner vapnen, att de ska kapitulera. Det här skulle vara över i morgon om Hamas gör det, säger Blinken.

"Hur kan det komma sig att det inte ställs några krav på angriparen, utan bara på offret. Det skulle vara bra om det fanns en stark internationell röst som pressade Hamas att göra vad som krävs för att få ett slut på detta", tillägger han.

Sekreteraren insisterar på att "vilket annat land som helst i världen som står inför det som drabbades den 7 oktober skulle göra samma sak".

Tilläggas kan att om de palestinier som tvingats fly från krigsområdet skulle få ta sig över gränsen till Egypten skulle den humanitära situationen förbättras betydligt på en enda dag. Men ingen verkar vara beredd att ställa några sådana krav.

Situationen vid den norra gränsen har inte blivit bättre, snarare tvärtom. Hizzbollahs attacker fortsätter dagligen med raketer, missiler och drönare. Israel svarar med bombningar och artilleri. Israel har gjort klart att en situation där Hizzbollah befinner strax bakom gränsen till Israel inte kan accepteras i framtiden. (Det slog FN fast redan i resolution 1701 år 2006) . Israel hoppas att diplomatiska påtryckningar skall leda till resultat, annars blir det med stor sannolikhet ett större krig mot Hizbollah innan invånarna i Israel kan flytta tillbaka till sina hem i gränsområdet.

Längst i söder är situationen oförändrad. Idag sköts en drönare som var på väg mot Eilat ner över Jordanien. Drönaren verkade komma från Irak. 

Houthirebellerna i Jemen fortsätter också sina attacker. Den senaste veckan har de främst riktat sin attacker mot fartyg i Röda havet. Attackerna mot fartyg har bl.a. som mål att försvaga Israel och västvärlden ekonomiskt. Det är Iran som arbetar i bakgrunden. USA verkar få ihop en grupp stater som skall samarbeta för att skydda fartygstrafiken i området.

Kriget är enormt dyrt för Israel. Bara det att omkring 400.000 inkallade är borta från sina arbetsplatser och inga turister kommer till landet sätter sina spår. Dessutom är närmare 200.000 evakuerade från gränsområden.

Trots alla kostnader kommer kriget ännu att fortsätta. För att få ett så snabbt slut som möjligt borde omvärlden följa Blinkens råd: Sätt press på Hamas och ge Israel allt det stöd det behöver.


Nikki Haley to 'Post': UN antisemitism led to October 7 massacre - opinion

I’ve seen antisemitism. I confronted it every day at the United Nations. And I know that the Jew-haters try to hide it by saying they only hate Israel.

All it takes is 24 hours at the UN to realize that anti-Zionism is just a modern name for the ancient evil of antisemitism.

The worst-kept secret at the UN is that antisemitism is operating just beneath the surface. I saw it in my first few days on the job as US ambassador to the UN,


Hamas's antisemitism influence is even bigger than the Nazis' - opinion

Hamas is by far the most successful antisemitic entity in the world today.

Beyond all competition, it has mobilized Jew-hatred around the world, using the State of Israel both as its target and its primary weapon. 


Iranian Regime Mouthpiece 'Kayhan': 'The Most Important Strategy Of The Resistance Front... Must Be To Create Horror In All [Global] Relationships And Commerce With The Zionist Regime... By Means Of Reinforcing And Expanding The [Attacks By The] Resistance At Sea, With Missiles And Drones, And All Other Possible Ways'


torsdag 21 december 2023

Julhälsning


 

Vi firar Jesusbarnet. Genom honom kom ett nytt ljus till världen. Jag är världens ljus, sade han, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Men också han som själv är ljuset tvingades möta mörkret. När han hängde på korset blev det mörkt över hela landet. Ondskan såg ut att segra, men tre dagar senare strålade livets ljus klarare än någonsin tidigare.

Vi som följer Jesus har fått del av livets ljus, men samtidigt ser vi att väldigt mörka moln tornar upp sig över vår värld. Det ser ut att bli mörkt över "hela landet" och ondskan verkar segra.

Det är också  den bild Bibeln målar upp över den sista tiden, innan Jesus återkommer som Konung. 

Jesus säger: Räta på er och lyft upp era huvuden ty då närmar sig er förlossning. 

Mörkret kommer att följas av ett aldrig tidigare skådat ljus.

Midvintersolen ger hopp om en kommande sommar.

Jesusbarnet ger hopp om en kommande tid med frid, glädje och evigt liv i gemenskap med Gud. Låt oss försöka hålla fast vid det hoppet.

God Jul

tisdag 19 december 2023

Itamar Marcus visar FN:s råd för mänskliga rättigheter att PA:s antisemitism ledde till den 7 oktober

 Itamar Marcus shows UN Human Rights Council that PA Antisemitism led to Oct. 7 (PMW)

- Ett misstag har begåtts av FN, EU, USA... att begränsa konflikten till en konflikt om mark. De har alla ignorerat att det också är en konflikt mot människor, det är en palestinsk konflikt mot judar."

- "Om vi ser till helheten, PA:s politiska antisemitism ... som lär ut att hela världen hatar judarna... förvärrat av PA:s religiösa antisemitism som lär ut att Allah också hatar judarna och vill att de ska förstöras, skapar det den perfekta stormen av hat, vilket garanterar att den 7 oktober kan inträffa och att den 7 oktober kommer att firas.

Att höra Itamar Marcus föredrag borde vara obligatorisk för alla politiker och journalister.

Titeln på min presentation är "PA:s demonisering av judar och israeler som ledde till den 7 oktober och dess firande", eftersom två separata händelser inträffade. Det var illdådet den 7 oktober som Hamas ledde – vi måste förstå hur detta hände; Vi har också firandet av de händelser som gick långt bortom Hamas och som genomsyrade hela den palestinska myndigheten. Dessa 2 ämnen är vad jag vill fokusera på idag.

måndag 18 december 2023

Utdrag från MEMRI:s veckorapport

 Rapporter från MEMRI:

Iranian Regime Mouthpiece 'Kayhan': 'The Most Important Strategy Of The Resistance Front... Must Be To Create Horror In All [Global] Relationships

Även om den iranska regimen insisterar på att den inte beordrar sina ombud i den islamiska motståndsaxeln (bestående av Hamas, Palestinska Islamiska Jihad, Hizbollah, de shiitiska miliserna i Syrien och Irak och Houthierna i Jemen) att attackera Israel eller amerikanska baser i Mellanöstern, har den iranska regimens språkrör Kayhan i en artikel den 11 december 2023 uppmanade Irans ombud att rikta in sig på alla örlogsfartyg som är anslutna till Israel "med missiler och drönare och alla andra möjliga sätt". Detta för att utöva maximala ekonomiska påtryckningar på Israel för att få ett slut på kriget i Gaza och stoppa dess nedmontering av Hamas, samt för att isolera dem ekonomiskt och politiskt som en del av processen att förstöra dem. Kayhan fortsatte med att uppmana till att göra det mycket kostsamt att stödja, handla med eller upprätthålla politiska relationer med Israel.

Artikeln, med titeln "Maximalt tryck med en 'balans mellan skräck och rädsla!'", förklarade att maximering av trycket på Israel genom att etablera en "balans mellan skräck och rädsla" är motståndets "trumfkort" som "kan 'avgöra Israels öde'. Massakern på Hamas den 7 oktober 2023 hade redan skapat en skräckbalans med Israel, och nu var det upp till Irans ombud i motståndsaxeln att komma fram till en balans av rädsla med Israel, i form av ekonomisk terrorism i de internationella farlederna mot Israel och mot alla länder som hjälper det.

Qatar-Funded International Union Of Muslim Scholars (IUMS) Delegation Meets With Taliban Ministers In Kabul:

En delegation av islamiska religiösa lärda från den Qatar-finansierade International Union of Muslim Scholars (IUMS) besökte Kabul i början av december 2023 och framförde budskap från Hamasledaren Ismail Haniyeh och Qatars premiärminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani till afghanska talibanledare. Under mötena drogs paralleller mellan det palestinska motståndet mot Israel och de afghanska talibanernas 20-åriga jihad för att besegra USA och Nato i Afghanistan.

Hamas Senior Official Sami Abu Zuhri Calls For Violence Against American And British Interests Worldwide; 

Sami Abu Zuhri, chef för Hamas politiska avdelning utomlands, uppmanade i ett program på Al-Aqsa TV (Hamas-Gaza) den 5 december 2023 till våldshandlingar mot världsomspännande intressen för USA, Storbritannien och andra länder som stöder Israel. Han sa att Blinken är "fienden" precis som Netanyahu, och att han kommer att få betala priset, precis som Netanyahu. Abu Zuhri tillade att amerikanerna och britterna måste betala ett pris för blodet från kvinnorna och barnen i Gaza, och de måste veta att Gaza inte är ensamt.

Islamic Scholars' Convention In Islamabad Calls For Jihad Against Israel, Hamas Leader Ismail Haniyeh Tells Nuclear-Armed Pakistan: 'If Pakistan Threatens Israel, Then The Gaza War Can Stop; Jews Are Muslims' Greatest Enemy In The World'

Under veckorna efter Hamasattackerna i Israel den 7 oktober 2023 har islamiska organisationer i Pakistan i olika pakistanska städer hållit anti-israeliska evenemang, konferenser och protestmöten där Hamasledarna Ismail Haniyeh och Khaled Mash'al samt islamiska religiösa lärda talar, ibland på distans från Qatar.

Antisemitic And Anti-Israel Content In Qatar's Education System: Jews Are Enemies Of Allah; Palestine Stretches From The River To The Sea

Mot bakgrund av kriget mellan Israel och Hamas, som bröt ut efter att Hamas invaderade södra Israel den 7 oktober 2023, massakrerade över 1 000 civila och kidnappade över 200, har Qatars utbildningssystem främjat antisemitiskt och antiisraeliskt innehåll i förskolor, skolor och universitet. I en bönegudstjänst som hölls på en skola i Qatar förbannade imamen judarna och kallade dem fiender till Allah; Vid ett evenemang som hölls av Education Above All-stiftelsen, som leds av den qatariska emirens mor Sheikha Moza bint Nasser och samarbetar med UNICEF och UNESCO, skanderade deltagarna slagordet "från floden till havet, Palestina kommer att bli fritt!", som uppmanar till Israels utplåning; i aktiviteter på olika förskolor, skolor och universitet ignorerar kartor över Palestina från floden till havet helt staten Israels existens.

Det bör noteras att de qatariska läroplanerna också främjar antisemitiskt innehåll, såsom skildringar av judarna som hämndlystna, förrädiska, svekfulla, beräknande, svaga, ödmjuka och som människor som förtalade och dödade Allahs profeter på grund av deras "onda natur". Dessutom framställs judendomen som en falsk och förvrängd religion. [1]

Det bör också noteras att Qatar i många år har hyst Hamas ledarskap på sitt territorium och hjälpt denna rörelse ekonomiskt. Detta stöd har fortsatt sedan terrorattacken den 7 oktober: Qatariska medier öser beröm över Hamas, och Qatars Al-Jazeera-nätverk fungerar som ett propagandaspråkrör för dem. [2]

Denna rapport kommer att ge aktuella exempel på antisemitiskt och antiisraeliskt innehåll i Qatars utbildningssystem.

söndag 17 december 2023

Krigets tragedi

Åtminstone militären visste att kriget mot Hamas, som Israel tvingades in i skulle bli svårt, långvarigt och föra med sig många dödsoffer på båda sidorna. Men knappast kunde någon förbereda sig för alla de smärtor och sorger den skulle föra med sig.

Eter att Hamas attackerat Israel den 7 oktober kan man säkert skriva om 10.000 personliga tragedier. Det är vad krig är, en tragedi.

En tragedi, som än en gång drabbade hela Israel, var nyheten om att israeliska soldater i Gaza i misstag skjutit tre av de kidnappade israelerna som lyckats fly från Hamas.

De tre kidnappade männen hade överlevt som Hamas fångar i 10 veckor, ingen vet under vilka förhållanden. De hade på något sätt lyckats fly från sina fångvaktare. De befann sig bara några tiotal meter från räddningen, israeliska trupper i Gaza. De gjorde allting rätt, sade IDF:s stabschef Herzi Halevi , de tog av sig skjortorna för att visa att de inte var beväpnade, de hade någon form av vit flagga och de ropade på hebreiska men ändå sköts de av en eller flera israeliska soldater. Hur kunde det hända? Det borde ju inte få hända.

Det enkla varet är: det är krig. I krig betyder misstag vanligen att någon dör. Kriget i Gaza är ovanligt kaotiskt och svårt. Hamas kan uppträde i uniform eller utan uniform, de kan i princip dyka upp var som helst från någon oupptäckt tunnel. Ena minuten kan de var en civil, andra minuten beväpnad krigare. Hamas gömmer sig helt hänsynslöst bland civilbefolkningen vilket gör att alla måste betraktas som ett eventuellt hot.

Men ändå, om den soldat som sköt, skulle ha följt de direktiv som finns, kanske de tre fångarna skulle vara i livet. Soldater skall inte skjuta mot någon som har en vit flagga. Om soldaten hade haft nerver att vänta en eller två sekunder längre innan han tryckte på avtryckaren kanske han uppfattat vem det var han sköt mot. Kanske...

För oss som aldrig varit i krig är det omöjligt att förstå den press en soldat i Gaza befinner sig i. Verkligheten är den att tvekar du att skjuta blir du antagligen själv skjuten. Rädslan måste vara ständigt närvarande, så också tröttheten. Dödskjutningen av fångarna borde aldrig ha fått inträffa, men misstag i krig har ofta dödliga följder, tyvärr.

I stället för glädje över fritagna fångar blev det sorg över deras död.

‘Friendly fire,’ that horrific oxymoron (Michael Oren)

Friendly fire: en dödlig oxymoron som är bekant för alla som har levt genom ett krig, särskilt som kombattant. Jag har, flera gånger, och har kommit att betrakta mig själv som en ofrivillig expert på ämnet. Ändå talade jag aldrig om det, åtminstone inte offentligt, förrän kvällen före Israels markintrång i Gaza, när jag gick för att träffa min gamla fallskärmsjägareenhet.

Soldaterna hade deltagit i striderna den 7 och 8 oktober, och trots att de bara var elva månader i armén, hade de sett och upplevt saker som synbart hade åldrat dem. Ändå förföljde vetskapen om att de snart skulle vara i utdragen och brutal strid dem. De var rädda, dessa vackra barn som över en natt blev vuxna och frågade mig hela tiden: "Vad fruktade du mest i krig?" Jag behövde inte överväga mitt svar. Feghet inför fienden var inte min största rädsla, och inte heller att svika mina kompisar. Min mardröm, erkände jag  för dem, var att skjuta en av våra egna.

‘And suddenly darkness’: IDF’s tragic killing of 3 hostages a new, heartbreaking blow

Israels försvarsstyrkor visste hur farligt och komplext kriget mot Hamas skulle bli på terroristarméns hemmaplan i Gaza. Och visste ändå att det var ett krig som måste utkämpas efter den 7 oktober – ett krig som ännu inte har vunnits – för att säkerställa att Hamas aldrig mer kan slakta israeler i vårt eget land. Vad fredagen visade är att IDF inte insåg alla möjliga dimensioner av faran och komplexiteten. Det hade kämpat i 10 veckor och trupper hade varit på marken i sju av dem. Varje sekund av varje minut av varje timme, dag efter dag och vecka efter vecka, var och är deras liv i fara.

Men enligt den senior IDF-officer som i lördags informerade reportrar om IDF-soldaternas fruktansvärda, felaktiga skjutning av tre israeliska gisslan i norra Gaza på fredagsmorgonen, de tappra trupperna för vilka döden lurar i varje byggnad, vid varje hörn, under varje fotfall, hade inte varnats för att ta hänsyn till möjligheten att stöta på förrymda gisslan mitt i krigszonen.

WATCH: IDF soldiers find tunnel entrance next to crib in Gaza home

IDF says it nabbed some 90 terror operatives at north Gaza hospital, seized weapons

IDF chief after hostages' killing: 'We can't kill those who raise white flags'

Defense chiefs take blame for hostage killings, note complexities of Gaza battlefield

fredag 15 december 2023

En analys av läget i Gaza och Israel

 En intervju med Lt. Col. Jonathan Conricus, internationell talesman för IDF, som går igenom läget just nu. Om man vill ha lite mer information än bara rubriker så lönar det sig att läsa. (Man får en läsbar översättning till svenska om man använder Google translate eller AI)

Lt. Col. Conricus: War must dismantle Hamas; tunnel flooding on table

The war in the Gaza Strip is continuing for its third month and Israeli military casualties are mounting. In an interview with The Media Line's Felice Friedson, the Israel Defense Forces international spokesman, Lt. Col. Jonathan Conricus, discusses the short- and long-term goals of the war and says Israel is paying a heavy price, but its goals remain unshaken: Hamas must be toppled, he says, and the hostages being held in Gaza, who still include 17 women and children, must be returned. Israel has no other choice.

Exempel på Google översättning:

TML: Dagen då Israel förklarade krig mot Hamas, betonade de som talade på hennes vägnar att vägen till seger skulle vara långsam, medveten och kostsam. Nu, cirka 68 dagar in i konflikten, är observatörer förvånade över att raketer fortsätter att flyga in i Israel, och att Hamas-striderna fortfarande är ganska dödliga. Vilka "oväntade" har du stött på under de senaste två månaderna?

Överstelöjtnant Conricus: Så, vi har kämpat i 68 dagar, sedan den 7 oktober, och som vi sa från början, redan innan vi startade markoperationer i Gaza för att avveckla Hamas, sa vi att vi förstår och vet att det kommer att bli en lång och svår kamp, att vi tyvärr kommer att få betala ett pris i blodet för att uppnå våra mål, och att det inte kommer att bli lätt, men att vår beslutsamhet är mycket tydlig. Annons Och alla vi, soldater i IDF, och officerare, befälhavare, överkommandot, förstår alla att vi måste avveckla Hamas för att civila israeler ska kunna åka hem. Nu har vi sett Hamas fortsätta att verka under hela kriget, och vi ser att de fortfarande behåller viss raketavfyrning och stridskapacitet. Tyvärr hade vi igår en massolycka i Shejaiya [i norra Gazaremsan] där 10 israeliska soldater dödades från Golani-brigaden och vår elitära flygräddningsenhet, vår taktiska flygvapenenhet [669]. Så det finns fortfarande fickor av motstånd i norra Gaza, och kampen är inte över där. Det finns fortfarande raketuppskjutningar och det finns fortfarande tunnlar, och det finns fortfarande terrorister där. Naturligtvis kraftigt försämrad, men fortfarande där. Och i södra Gaza, närmare bestämt i Khan Yunis, pågår striderna och det kommer att ta mycket tid och mycket ansträngning för att avveckla Hamas, men vi bör inte blanda ihop tid och tålamod med brist på beslutsamhet. Beslutet är mycket tydligt, och vi kommer att besegra Hamas. Det finns inget annat alternativ.

Ett sammandrag av Copilot AI:

Intervju med IDF-talesman: Sidan innehåller en lång intervju med Lt. Col. Jonathan Conricus, den internationella talesmannen för Israels försvarsstyrkor, om kriget mot Hamas i Gazaremsan och situationen i norra Israel.

IDF:s mål och utmaningar: Conricus förklarar att IDF:s mål är att avväpna Hamas, befria gisslan, och återställa säkerheten för israeliska civila. Han säger att IDF står inför stora utmaningar, såsom Hamas tunnlar, raketbeskjutningar, och gisslansituationen. Han säger också att IDF tar hänsyn till internationell opinion och humanitärt bistånd, men att Israel inte har något annat val än att besegra Hamas.

USA:s och internationella samfundets roll: Conricus uttrycker sin tacksamhet för USA:s stöd och ledarskap, och hoppas att andra länder och organisationer kommer att hjälpa till att förändra situationen i Gaza till det bättre efter kriget. Han kritiserar Hamas för att missbruka civilbefolkningen och stjäla humanitärt bistånd, och uppmanar Röda Korset att besöka gisslan.

torsdag 14 december 2023

Palestinska ledare serverar lögner för befolkningen

Så länge ledarna uppviglar befolkningen finns det inga förhoppningar om fred. Här är det fråga om ledare inom den palestinska myndigheten inte Hamas.

Israel used Hamas’ massacre on Oct. 7 as an excuse to launch “preplanned war” - Abbas’ advisor

Abbas’ advisor:

 • Israel “exploits” Oct. 7 massacre “to escalate their satanic attacks and plans” against the Palestinians
   
 • "This pre-planned [Israeli] aggression only exploited the Oct. 7 events to start to carry out this satanic plan, the plan of expulsion"
   
 • What happened on Oct. 7 just constituted an excuse for Israel.It exploited it”
   
 • “Israel doesn’t want to eliminate Hamas, but rather to eliminate the Palestinian people. It doesn’t want to uproot Hamas as it claims, but rather to uproot the Palestinian people”
   
 • “The Arab and Islamic peoples will be next in line”

onsdag 13 december 2023

Hamas mål: Israel, Rom, Europa, USA och hela världen

 MEMRI har sammanställt ett videoklipp där olika ledare för Hamas klargör för deras ideologi som går ut på att erövra Rom, Europa och hela världen.

...och omvärlden gör vad de kan för att inte Israel skall stoppa dem.

The Global Ideology Of Hamas: Islam Will Rule The World, Annihilate The U.S., Conquer Europe – MEMRI Video Compilation

Hamas, which carried out the October 7, 2023 attack in Israel in which over 1,200 people were murdered and over 240 were taken captive, claims to be fighting to free Palestine "from the river to the sea," as it also calls for the annihilation of all Jews. But the ideology of this organization – which is designated as a terrorist group in the U.S., Canada, U.K., European Union, Paraguay, and Israel – reaches far beyond the Israel-Palestinian conflict. Top Hamas officials have spoken openly about Islam's future takeover of the Europe and the entire West, its annihilation of the U.S., and, ultimately, its ruling of the entire world.  

MEMRI is releasing a video compilation of segments from clips from the MEMRI TV archives published over the years. They include statements by top Hamas officials Mahmoud Al-Zahar, Khaled Mash'al, Fathi Hamad, Yunis Al-Astal, and others, as well as sermons and broadcasts on Hamas's Al-Aqsa TV, on Islam's future conquest of the West, elimination of the U.S. and future global takeover.


Finland stöder Hamas

 Finland stöder Hamas, ja i praktiken är det faktiskt så. Finland röstade i går för en resolution i FN:s generalförsamling som kräver en omedelbar vapenvila i Gaza.

I den senaste omröstningen för några veckor sedan lade Finland ner sin röst, det var illa nog. Men nu ändrade man sig och röstade alltså för.

Under Förintelsen klarade sig Finland med äran i behåll och vägrade utlämna judar för att mördas av Hitler. (förutom åtta)

Finlands nuvarande president och regering klarar däremot inte av provet. Finland är genom omröstningen i FN med och överlämnar judarna (Israel) till att mördas av Hamas. Det är vad omröstningen i praktiken handlar om, att ge Hamas möjlighet att också i fortsättningen attackera Israel.

Lyckligtvis är resolutioner från generalförsamlingen bara uttryck för medlemsländernas drömmar, visioner och tankar, utan några praktiska konsekvenser. Men man visar var man står.

Finland visade också var vi står. Vi står mot våra närmaste allierade USA och Storbritannien. Vi står på samma sida som Ryssland, Turkiet, Iran och resten av världens diktaturer samt den muslimska världen.

Om Israels och judarnas situation känns viktig spelar det ingen roll vilken regering eller president vi har. De är alla lika dåliga och saknar moralisk kompass. När massakern av över 1000 judar och kidnappningen av 240 inte öppnar ögonen finns det inget som längre kan göra det. Tyvärr står judarna och Israel väldigt ensamma och det har de minsann fått erfara de senaste månaderna.

När man ser omröstningsresultatet nedan kan man inte annat än göra en jämförelse med Evian konferensen 1938. Då samlades världens stater för att diskutera om man kunde hjälpa judar som ville fly från nazisterna. Inte en enda stat var beredd att ta emot judar förutom Dominikanska republiken. Samma nonchalans för judarnas situation ser vi idag.Israels FN-ambassadör Gilad Erdan förklarade hur situationen är på riktigt

Israels FN-ambassadör Gilad Erdan uppmanade FN:s generalförsamling att fördöma Hamas, men noterade att detta knappast skulle hända med tanke på att "ni kan inte ens förmå er att fördöma Hamas! För att inte ens nämna dem! 

"Jag vet ärligt talat inte hur ni kan se er i spegeln efter att ha stöttat en resolution som inte fördömer Hamas och inte ens nämner dem vid namn! "Men vet ni vad, jag har en idé: om ni vill ha en riktig vapenvila, här är rätt adress", sa Erdan när han höll upp en vit affisch med fotografiet av Hamasledaren Yahya Sinwar och hans telefonnummer. "Detta är telefonnumret till Hamas kontor i Gaza. Ring 970-599-3765 och fråga efter Yahya Sinwar. Säg åt Hamas att lägga ner sina vapen, överlämna  sig och lämna tillbaka våra gisslan. Detta kommer att medföra en fullständig vapenvila som kommer att vara för evigt!” sa Erdan.

Erdan säger ungefär det som jag tidigare skrivit: Omvärlden måste kräva att Hamas lägger ner sin vapen, friger de kidnappade och  överlämnar sig själva för att ställas inför rätta. Då kan en vapenvila träda i kraft.

Om man vill skydda de civila medan man väntar, kräv att Egypten öppnar gränsen så att de som flytt kan komma bort från kriget. En enkel åtgärd som skulle förenkla livet för dem som är på flykt, så gör man i andra krig.

tisdag 12 december 2023

FN - Gaza och andra krig


 FN har alltid haft vad man kan kalla en besatthet av Israel. Olika FN organ fördömer årligen Israel långt fler gånger än någon annan stat. FN: s råd för mänskliga rättigheter tar alltid upp Israel till behandling vid sina årliga möten, inget annat land behandlas på samma sätt. Detta bara som exempel.

Under det pågående kriget har FN agerat med samma besatthet. Kriget har behandlats och skall behandlas i FN:s säkerhetsråd och i generalförsamlingen. FN:s generalsekreterare har flera gånger kommit med sådana uttalanden att krav på hans avgång kommit från Israel.

Situationen har av generalsekreterare Guterres beskrivits som en episk humanitär katastrof, närmast som något aldrig tidigare skådat. Beskrivningen åtföljs av ett krav på omedelbar vapenvila.

Vapenvila i och för sig skulle säkert vara bra för befolkningen men kravet borde innehålla klara och tydliga krav på att Hamas omedelbart lägger ner och överlämnar sina vapen och befriar de kidnappade israelerna. Det är enda vägen till en acceptabel vapenvila, det borde till och med FN tjänstemän förstå. En vapenvila där Hamas  behåller sina vapen, förnödenheter och vapen införs till Gaza, och Hamas får möjlighet att omgruppera och förstärka sina positioner borde inte vara acceptabelt för någon.

Är situationen i Gaza värre än situationen i andra krig?

MTV hade i går en nyhet från Sudan på grund av att Röda Korsets evakueringsbussar utsatts för en attack och personal från Röda korset dödats. I artikeln konstateras att i det 8 månader långa kriget i Sudan har 12.000 människor dödats. Enligt FN är 25 miljoner människor i behov av hjälp och endast till en bråkdel av dem har man kunnat förmedla hjälp.

Om situationen i Gaza är en episk humanitär katastrof hur skall man då beskriva ett krig där tio gånger fler människor lider nöd och inte får någon hjälp?

Varför visar nyhetsmedia nästan inget intresse för nöden när man inte kan skylla den på Israel?

Varför förekommer det inga demonstrationer mot det onödiga kriget i Sudan och varför är människor inte upprörda över situationen?

Kriget i Ukraina kan vara ett annat jämförelseobjetk: (UNHCR)

5,1 miljoner människor är på flykt i Ukraina – de är internflyktingar. (Källa: OCHA)

8 miljoner människor har flytt över gränsen – de är flyktingar. (Källa: data.unhcr.org)

18 miljoner människor är direkt drabbade av kriget – många är fångade i strider utan möjlighet att ta sig därifrån.

Omkring 200.000 soldater har dödats och ännu fler skadats i kriget, civila dödsoffer är omkring 10.000.

Syrien är ett annat exempel

Under det långa kriget har omkring 6 miljoner flytt utomlands och lika många är internflyktingar. Ungefär 500.000 människor har dödats i kriget.

Situationen för invånarna i Gaza kunde förbättras genom en enkel åtgärd från Egypten, öppna gränsen för flyktingarna. Att de som tvingas fly undan krig tar sig över gränsen till grannländerna är det normala. Men varken Egypten eller några andra arabländer har öppnat sina gränser för flyktingarna.(Till Egypten har ett litet antal sjukhuspatienter kommit) FN:s flyktingorgan UNRWA har sedan  tidigare tagit hand om en stor del av Gazas befolkning och det skulle vara enkelt för dem att flytta verksamheten till den egyptiska sidan av gränsen där befolkningen kunde vara i relativ trygghet medan kriget pågår. Om någon på riktigt bryr sig om invånarna i Gaza borde kravet på att de måste få ta sig över gränsen till Egypten höra till de första åtgärderna. Men inga sådana krav har hörts.

Krig är alltid grymma och drabbar befolkningen hårt. Vissa krig är enbart grymma och har inget egentligt syfte annat än stärka någons maktposition, dit kan man räkna Sudan och Syrien.              

Andra krig är försvarskrig där den ena parten utsatts för attack och måste försvara sig. Dit kan man räkna kriget i Ukraina och Israels krig mot Hamas. I båda fallen kan man betrakta angriparna (Ryssland och Hamas) som direkt ondskefulla och omvärldens stöd och reaktion borde vara därefter.

Om FN vill vara ute i tid och förhindra ett betydligt allvarligare krig än kriget i Gaza borde FN omedelbart sätta in alla resurser för att säkerhetsrådets resolution 1701 från 2006 genomförs. Det betyder att Hizbollah snabbt måste tvingas bort från gränsområdet till området norr om Litanifloden. På lång sikt måste Hizbollah avväpnas.

Det kommer allt tydligare uttalanden från Israel att man inte längre kan acceptera att Hizbollah finns vid gränsen. Hizbollah har redan länge uttalat hot om att utföra attacker liknande den som Hamas utförde den 7 oktober. Hittills har Israel inte tagit hotelserna riktigt på allvar men läget är nu ett helt annat. En diplomatisk lösning på frågan är enligt Israel att föredra men om det inte fungerar är risken stor att det blir krig. En upprepning av massakern som Hamas utförde får bara inte ske i norr. Israel är tvungen att förhindra det på sätt eller annat.

FN kunde ju försöka hjälpa till där om man vill göra lite nytta. FN har fredsstyrkor i området men de har inte hittills gjort något för att stoppa Hizbollah och kommer knappast att göra något.

Resolution 1701:

8. Calls for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a longterm solution based on the following principles and elements:

 – full respect for the Blue Line by both parties;

 security arrangements to prevent the resumption of hostilities, including the

establishment between the Blue Line and the Litani river of an area free of any 

armed personnel, assets and weapons other than those of the Government of

Lebanon and of UNIFIL as authorized in paragraph 11, deployed in this area;

 – full implementation of the relevant provisions of the Taif Accords, and of

resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), that require the disarmament of all

armed groups in Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of

27 July 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that

of the Lebanese State;

 – no foreign forces in Lebanon without the consent of its Government;

 – no sales or supply of arms and related materiel to Lebanon except as

authorized by its Government;

 – provision to the United Nations of all remaining maps of landmines in

Lebanon in Israel’s possession; 


måndag 11 december 2023

Israel krigar för att överleva och försvara möjligheten för judar att bo i Israel

Det verkar som om många skulle tro att Israel har ett val när det gäller kriget mot Hamas, att man kan stoppa kriget och återgå till normal tillstånd. Men så är det inte. Den 7 oktober förändrade allt. Hamas massaker visade en gång för alla tydligt och klart att Hamas är beredd att göra det som den sagt i årtionden: Judar skall dödas varhelst man kan finna dem. Dessutom med en grymhet som överträffar allt vad man kan föreställa sig

För Israel är kriget fråga om liv och död för den judiska staten, eller åtminstone fråga om judar kan bo på vissa områden i landet. Hur nära gränsområden kan man bo och känna sig trygg, eller finns det någon trygg plats överhuvudtaget i Israel? Tyvärr gäller frågeställningen inte bara gränsen till Gaza utan också Israels norra gräns, där Hizbollah länge hotat med att invadera Israels norra delar.

Hoten från Hamas och Hizbollah måste elimineras, Israel har egentligen inget val. När det gäller Hizbollah borde Israel i princip ha hela omvärldens och FN:s stöd eftersom säkerhetsrådets resolution 1701 klart säger att Hizbollah inte får finnas i gränsområdet till Israel. De får inte komma närmare än ca 30 km från gränsen. FN:s fredsstyrkor finns i området för att övervaka läget men de gör inget för att hålla Hizbollah borta från gränsen. Om inte påtryckningar får Hizbollah att dra sina styrkor bort från gränsen är risken för att kriget efter Gaza flyttar till Libanon.

I vilket fall som helst verkar det som om reservisterna i Israel skulle bli tvungna att stanna kvar i tjänst långt in på nästa år.

Frankrike, Tyskland och Italien talar för att man skall rikta sanktioner mot Hamas. Det är rätt väg men kommer 15 år för sent. Ifall omvärlden skulle ha gett Israel sitt stöd i kampen mot Hamas när Hamas började med sina massiva raketbeskjutningar mot Israel, efter att ha tagit makten i Gaza, skulle dödsoffrens antal ha varit en bråkdel av dagens siffror. Men det är lätt att vara efterklok.

Här en påminnelse om vad Hamas står för:

Hamas leader: “We need the blood of the children, women, and elderly”David Horovitz i Times of Israel ger en inblick i hur man i Israel ser på situationen:

When Hamas is dismantled, a second war looms

" ...The military now estimates that some 7,000 Hamas gunmen have been killed. The IDF toll on Monday topped 100 and is rising. There is no relevance in attempting to make comparisons between such statistics of war, to calculate what constitutes victory or defeat on their basis. For on the one side is a nation fighting for its life, and on the other a rapacious Islamist death cult that has lost all humanity and incites its followers to exult in killing and barbarism...

...And so, too, he continued, as regards Hezbollah: “We can no longer accept that [Hezbollah’s] Radwan force sits on the border… We can no longer accept that Resolution 1701 is not implemented… If Hezbollah agrees to change things via diplomacy, very good. But I don’t assess it will.”

And therefore, said Hanegbi, once Hamas was dealt with, Israel would have to act to ensure that residents of the north are no longer “displaced in their land, and to guarantee for them that the situation in the north has changed.”...

...The fear regarding Hezbollah’s Radwan force is that “within minutes” it could cross the border and begin a rampage of murderous slaughter in northern communities, like Hamas did in the south on October 7.

After October 7, he said, “Israel cannot tolerate this threat any longer.”

After October 7, indeed, everything has changed for Israel — within, without, and on every front."

Här gjorde AI en kort sammanfattning av sidan:

Oktober 7 massakern: Sidan handlar om Israels krig mot Hamas och Hezbollah efter den fruktansvärda attacken den 7 oktober 2023, då Hamas infiltrerade Israel från Gaza och dödade 1 200 människor i södra Israel.

Israels mål: Sidan beskriver Israels två huvudsakliga mål i kriget: att befria de gisslan som Hamas håller i Gaza, och att förstöra Hamas och Hezbollahs militära infrastruktur och hotet från deras kommandostyrkor som kan invadera Israel från gränsen.

USA:s stöd: Sidan nämner att USA har stött Israel i kriget och gett landet rätt att bestämma när hotet från Hamas är avlägsnat. USA har också lagt in sitt veto mot FN:s säkerhetsråds försök att uppfylla Hamas krav på ett omedelbart slut på kriget.

Framtida utmaningar: Sidan antyder att kriget inte kommer att ta slut med Hamas nederlag, utan att Israel också kommer att behöva ta itu med Hezbollah i norr, som har planer på att erövra Galileen. Sidan citerar Israels nationella säkerhetsrådgivare Tzachi Hanegbi som säger att Israel inte längre kan tolerera detta hot.


söndag 10 december 2023

I ett litet land som Israel drabbas befolkningen hårt av kriget

 Såhär ser kriget ut från Israels sida:

Vissa familjer drabbas hårdare men alla drabbas på något sätt av kriget. Förutom de lite över 1000 personer som mördades i massakern den 7 oktober och de 140 kidnappade har nästan 100 soldater stupat i Gaza och vid gränsen till Libanon. Omkring 600 soldater har skadats.

Här artikeln om Gadi Eisenkot som förlorat sin son och sin systers son i Gaza. Israel för ett krig mot Hamas för att det är nödvändigt. Något som omvärlden verkar ha svårt att begripa.

Gaza war reveal sacrifices only Israel ever makes - editorial

fredag 8 december 2023

Vår galna värld

 Några exempel på hur folk reagerar och agerar i vad man måste beskriva som vår galna värld:

I demonstrationer mot Israel hörs ofta ropen "from the river to the sea". En undersökning visar att bara ungefär hälften av de tillfrågade kunde säga vilken flod och vilket hav det var fråga om.

När dessa fick lite grundläggande information om Mellanöstern tog 2/3 tillbaka sitt stöd för uttrycket.
Man bara frågar sig hur dum får man vara. Bryr människor sig inte alls om att ta reda på fakta längre?

Röda Korset bryr sig tydligen inte om de kidnappade israelerna, dessutom förnedras de kidnappades anhöriga av organisationen. "Tänk på palestinierna, de blir ju bombade" fick en familj höra vid ett möte med Röda Korset. 
Det är minst sagt märkligt med många saker nu i vår tid!


På universiteten i USA prisar man Hamas

There, students spent the better part of an hour defending the terror onslaught — in which Hamas gunmen mutilated, raped, burned, and murdered 1,200 people in a rampage through southern Israel, over 1,000 of them civilians, and seized 240 hostages — as a justified response to policies of the Israeli government, Jewish students who attended the event told The Times of Israel.


En av muslimernas ledare i USA, Nihad Awad (executive director of the Council on American–Islamic Relations (CAIR) ) säger att han var glad när Hamas bröt sig ut ur Gaza och utförde sin attack den 7 oktober. Folket i Gaza har rätt att försvara sig, medan Israel inte har denna rätt, säger han.

På universiteten i USA är det OK att uppmana till folkmord på judar fast det beror  av någon anledning lite på i vilket sammanhang uppmaningen kommer. (Ledarna för universiteten backade lite efter att de fått stark kritik för sina uttalanden.)


En läsvärd artikel om förhållandena i Gaza under Hamas styre.
Manar al-Sharif was born in Damascus to a devout Muslim family that embraced the Palestinian cause and supported Hamas. But her views on the terror group changed dramatically after she spent three years in Gaza, including months behind bars in a Hamas jail.

torsdag 7 december 2023

Två månader av krig på tre fronter

 Det har nu gått två månader sedan Hamas startade ett krig mot Israel genom att de med omkring 3000 män tog sig över gränsen till Israel och utförde en oerhört grym massaker på fler än 1000 israeler. Hamas rövade också bort omkring 250 israeler, barn, kvinnor, åldringar och män. Samtidigt sköt Hamas tusentals raketer mot olika delar av Israel. Till kriget anslöt sig snabbt Hizbollah i Libanon och lite senare också Jemen. Noteras bör att alla parterna i kriget mot Israel stöds och utrustas av Iran.

Israel svarade på anfallet med flygvapnet och utförde omfattande bombningar av Hamas anläggningar i Gaza. Efter nån vecka gick de israeliska marktrupperna in i Gaza.

Israels mål i kriget är att se till att Hamas inte längre är något militärt hot och naturligtvis inte styr i Gaza. Det andra målet är att få de bortrövade människorna tillbaka.

Av de kidnappade har omkring 100 personer frigivits i samband med en veckolång vapenvila. Israel ser frigivningen som ett tecken på att man genom de åtgärder man vidtagit lyckats sätta press på Hamas. Visserligen frigav Israel tre gånger fler palestinska fångar, de flesta av dem dömda för olika terror relaterade brott. Det var ändå oerhört viktigt för Israel att få de flesta kvinnorna och barnen frigivna. De frigivna har ännu en lång väg tillbaka till ett normalt liv. Det har börjat komma ut en del rapporter om hur de kidnappade behandlades, tortyr och sexuellt ofredande verkar ha förekommit.

Rädslan för att situationen för de återstående ca 130 kidnappade är ännu värre är stor. Bland andra USA har  sagt att Hamas antagligen vägrade släppa de återstående kvinnorna för att de inte skulle kunna berätta vad de utsatts för. Det uppges som en möjlig orsak till att Hamas bröt vapenvilan.

Israeliska arméns markoperationen inne i Gaza fortsätter. Ingen avgörande seger har ännu inträffat och enligt ett uttalande från IDF kan kriget fortsätta på den nuvarande nivån in i januari, varefter intensiteten i kriget minskar. Någon snabb framgång förväntas alltså inte, inte heller något snabbt slut på kriget.

Varje dag rapporterar IDF om att man hittat nya vapenförråd som tillhör Hamas, oftast finns de i närheten av skolor, moskéer eller sjukhus. Ibland inne i dessa. Tunnelnätverket som Hamas byggt under Gaza är en stor utmaning för IDF, också dessa har Hamas byggt så att ingångarna ofta finns i anslutning till ovan nämnda byggnader. Allt detta är en förklaring till att så många civila dödats i striderna. Det hjälper inte att Israel försöker förhindra att civila dödas när Hamas medvetet använder civila som mänskliga sköldar och utsätter dem för fara. En uppskattning är att Hamas förlorat omkring 5000 män i striderna, de har sammanlagt antagligen omkring 30.000 män i sina led. Israel har förlorat nästan 100 soldater i striderna i Gaza.

Striderna har nu förflyttats från norra Gaza till de södra delarna där Israel förväntar sig att få tag på ledarna för Hamas.

Trots att kriget pågått i två månader har Hamas fortfarande förmåga att skjuta raketer mot Israel och gör det också i princip varje dag.

På den norra fronten fortsätter kriget som tidigare. Hizbollah skjuter raketer, granater och missiler mot Israel och Israel besvarar eldgivningen. Hittills har kriget där i huvudsak utkämpats i gränsområdet. Oron och rädslan finns ändå för att Hizbollah skall utöka sin aktivitet. Hizbollah är en mycket farligare motståndare än Hamas med mycket effektivare vapen.

Vid den södra fronten, Eilat, fortsätter det också som tidigare. Från Jemen skjuts det långdistans missiler mot Eilat, även drönarattacker har rapporterats. Man har lyckats avvärja alla attacker. Israel har skjutit ner en del missiler och amerikanska flottan i Röda havet har skjutit ner en del. Attacker har också riktats mot fartyg i den amerikanska flottan. Dessutom har Jemen kapat fartyg och hotar med att angripa fartyg med anknytning till Israel. USA har uppmanat Israel att inte svara på attackerna.

Egentligen finns det också en fjärde front, västbanken med den palestinska myndigheten. Israel försöker förhindra terrorattacker genom att slå till mot terrorister innan de hinner genomföra sina attacker. Men oroligheter är vanliga och en del terrorattacker har genomförts. Relativt stor uppmärksamhet har av omvärlden riktats mot de judiska extremister som angripit palestinier på området, ett problem som naturligtvis måste bekämpas. Men bra vore om lika stor uppmärksamhet riktades mot palestinierna och deras ledare som prisar terrorattacker och uppmuntrar till flera våldsdåd.

Omvärldens reaktion på kriget är delat. Sorgligast är kanske att se hur stort judehatet är. Trots att det var judarna som utsattes för en otroligt grym massaker är det mot judarna och Israel som de flesta demonstrationerna och uttalandena riktar sig.

USA är den stat som tydligast visat sitt stöd för Israel medan Turkiet, Iran, Ryssland och flera muslimska stater lika tydligt ställer sig på Hamas sida. Många muslimska ledare världen över har också uttalat stöd för Hamas.

FN och allra största delen av omvärlden kräver ett eldupphör som i princip betyder att man ställer sig på Hamas sida. Ett eldupphör betyder att Hamas sitter kvar vid makten i Gaza, att den får behålla sina vapen och sin förmåga att attackera Israel och att den fortsätter att tyrannisera befolkningen i Gaza. Ingen trygg framtid för Israel och ingen framtid för befolkningen i Gaza.

FN:s generalsekreterare har så tydligt tagit ställning för Hamas att Israel flera gånger krävt att han avgår. I går gick han ett steg längre när han åberopade artikel 99 i FN:s stadgar, för att sammankalla FN:s säkerhetsråd, för att få till stånd en vapenvila (i praktiken rädda Hamas). Det är första gången  FN:s generalsekreterare använt sig av artikel 99 sedan 1989. (Artikel 99 säger "Generalsekreteraren kan uppmärksamma säkerhetsrådet på varje fråga som enligt hans åsikt kan hota upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.”)

Istället för att tala för en vapenvila borde FN och omvärlden enhälligt kräva att Hamas omedelbart och villkorslöst lägger ner sina vapen. Att Hamas ledare ställs till svars inför domstol och att deras tillgångar beslagtas och används för att återuppbygga Gaza. Då kunde det bli fred och hopp om en bättre framtid för både Israel och Gaza. Men ingen har på allvar lagt fram ett sådant förslag.

Som det nu ser ut finns det ingen lösning på kriget mellan Israel och Hamas, inte heller på konflikten mellan Israel och palestinierna i stort. 

För att förstå hur det kan var så måste man ta in den andliga aspekten på konflikten.

Enligt Bibeln är judarna Guds egendomsfolk, han har utvalt dem och han har gett dem Israels land för eviga tider. Han har lovat att föra dem tillbaka till sitt land, vilket han har gjort och håller på att göra.

Enligt islam tillhör alla områden som islam någon gång erövrat islam och Allah. Alltså tillhör Israels område islam.

Det är Bibelns Gud och koranens gud som står i strid med varandra. Guds plan för världen och dess frälsning inbegriper judarna, djävulen gör vad han kan för att förhindra Guds plan att förverkligas. Här står människorna ganska maktlösa men vi kan och måste ändå välja sida.

Den barbariska massakern 7 oktober gav människor ett enkelt val. Vill man stå på ondskans (djävulens) sida eller på det godas  (Guds) sida. Världen har valt och får stå sitt kast men varje människa får göra sitt eget val.

Joel 3 

Ty i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedels Israels skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

Sakarja 12  

Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring...

... Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Hamas aims to make us not want to live in Israel. ‘Victory’ is when that threat is defeated

As UN chief uses rare clause to urge truce, Israeli envoy says he ‘reached a new moral low’

‘Israeli female soldiers shot in crotch, vagina, breasts on October 7’

At least 10 freed hostages were sexually abused in Hamas captivity, doctor says

Hostages given tranquilizers to 'look happy' upon release from captivity

Hamas violated hostage deal so women wouldn't talk, US spokesman alleges

New Houthi threats to ships in Red Sea, Eilat

IDF finds one of the largest Gaza weapons stockpiles ever near school, hospital

No more Mr. Nice Guy following Turkey's actions - editorial

Top Fatah official promises: “The next and more violent [than Oct. 7] explosion will be in the West Bank”

Exempel på hat från den muslimska världen (MEMRI)

Hamas is “proud” to “sacrifice” Gazan civilians


onsdag 6 december 2023

Berättelser om människor som dödades i massakern 7 oktober

                                       Those we have lost 

Times of Israel: Recently, we launched a brand new page to present the growing number of "Those We Have Lost" articles, so readers can better access the sheer breadth of stories and take in the enormity of the loss. We know that even after two months, we have so far memorialized only around a quarter of those lives cut short. The project is an overwhelming, seemingly unending one, but we will keep going so that none will be forgotten. 

Berättelser om dem som har dödats sedan Hamas massaker den 7 oktober.

 7, 2023

måndag 4 december 2023

Israel skyldig att försvara sina medborgare

 Följande text skrev jag för en vecka sedan som insändare till HBL. Den har inte publicerats så jag publicerar den här med ett tillägg på slutet.(Uppdatering: texten publicerades i Hufvudstadsbladet  den 14 december)
Israel har inte bara rätt att försvara sig. Det är en stats skyldighet att försvara sina medborgare.

 Efter att Hamas anfallit Israel och på ett barbariskt och grymt sätt mördat omkring 1200 personer och rövat bort ca 250 personer, bland dem många barn, kvinnor och åldringar, samt skjutit flera tusen raketer mot Israel hade Israel inget annat val än att förklara krig mot Hamas.

 Bland annat EU parlamentet och USA:s ledning var inne på samma linje: Hamas måste elimineras, sade man.

 Kriget har tagit många israelers liv också efter massakern, både civila och soldater. Omkring 200.000 israeler har flytt från sina hem för att undkomma den värsta raketbeskjutningen.

 Orsaken till att Hamas måste elimineras är att den är en terroristorganisation med målsättning att döda judar och förinta den judiska staten Israel. Krig är enda vägen för Hamas och fredsförhandlingar kommer inte på frågan. Efter massakern sade en av ledarna för Hamas att man kommer att upprepa massakern när tillfälle ges. För att förhindra detta måste Israel ge sig in i ett svårt och farligt krig.

 Om Israel lyckas vinna kriget är det inte bara en seger för Israel som medför större trygghet för medborgarna. För palestinierna i Gaza skulle det vara en ännu större seger, befrielse från Hamas tyranni och förtryck. En ny början och nytt hopp inför framtiden.

 Vägen dit är svår och lång. Kriget kommer att kräva många dödsoffer och krig är fyllda av personliga tragedier. Oskyldiga drabbas trots att Israel gör vad de kan för att undvika det medan Hamas kör med sin strategi, civila dödsoffer är något positivt och kan utnyttjas i mediakriget mot Israel. Ifall omvärlden tvingar Israel att avsluta kriget för tidigt har ingenting vunnits. Mönstret från tidigare sammandrabbningar upprepas då, Hamas sitter kvar vid makten och fortsätter sitt förtryck av befolkningen i Gaza och nya mer förfärliga terrordåd mot Israel kommer att utföras.

På samma sätt som Ukraina behöver ett långvarigt och stabilt stöd från omvärlden för att kunna vinna över Ryssland  behöver Israel stöd för att vinna över terroristorganisationen Hamas och åstadkomma en förändring till det bättre.

Ifall Israel tvingas till en för tidig långvarig vapenvila kommer det antagligen visa sig vara en katastrof för alla utom Hamas och dess understödjare Iran.

Daniel Brunell

Tillägg:

Omvärlden ställer hela tiden krav på Israel, hur de skall genomföra kriget mot Hamas. Men det är Israel som riskerar sina soldaters liv för att eliminera Hamas, vilket både EU parlamentet och USA krävt. Därför borde omvärlden i stället stöda Israel i kriget utan att hela tiden ifrågasätta Israels agerande.

Pressen från omvärlden borde istället riktas mot Hamas och Gaza. Det finns ett effektivt sätt att få slut på striderna:  

1)Hamas måste omedelbart lägga ner sina vapen

2)Hamas ledare måste ställas inför rätta

3) Hamas ledare har samlat på sig enorma tillgångar, dessa måste  beslagtas och användas för att bygga upp Gaza

Jag har inte sett någon lägga fram sådan krav, ändå är det enda vägen till en lösning och ett slut på kriget.

Istället för att rikta pressen mot Hamas och Gaza gör omvärlden vad den kan för att rädda Hamas och för ivrigt in varor till Gaza så att varken Hamas eller befolkningen behöver ta konsekvenserna av sitt agerande. Omkring 75 % av befolkningen säger sig stöda den massaker som Hamas utförde den 7 oktober, de borde också få lära sig att stöder man terrorister skall man inte vänta sig någon hjälp från omvärlden. Terrorism accepteras inte. Ett grymt förslag tycker säkert någon, men det är också grymt att inte förhindra att Hamas utför nya barbariska terrordåd.

Västvärlden har under de senaste 80 åren förblindats av sin tro på att allt kan lösas genom förhandlingar.  Man känner inte igen ren ondska och förstår inte hur den måste behandlas. Det kan i värsta fall leda till de västliga demokratiernas undergång.

söndag 3 december 2023

Exempel på hat från den muslimska världen (MEMRI)

 Det finns naturligtvis olika åsikter inom muslimvärlden men här några plock som MEMRI sammanställt:

Senior Hamas Official Osama Hamdan: I Promise That A War Of Liberation Is Coming Soon – Not Just Another October 7

Osama Hamdan of the Hamas Political Bureau promised in a November 29, 2023 show on Bel Moubashar Online (Lebanon) that a "war of liberation is coming," not just another October 7, and that he doesn't think that it would be far off. When asked by the interviewer if he has any regrets over the October 7 attacks, he replied: "Regret for shattering an entire division of the occupation army?"

Iranian Regime Officials Praise Iran's Proxies In The Palestinian Resistance And The October 7 Massacres, Call For Eradication Of Israel

At Dearborn, Michigan Pro-Hamas Rally Praising The October 7 Attack, Held In Front Of Henry Ford Centennial Library, Imam Abdulghani Says: October 7 Was A Day Of God, A Miracle; The Honorable 'Lions' Of Palestine Are Not Only Defending Palestine But Are Fighting On Behalf Of Muhammad The Messenger; The Friends Of The Zionist Occupiers And Colonialists Must Know That Their Time Is Over

California Imam Dr. Sayed Moustafa Al-Qazwini: The Jews Killed Their Prophets, Are Entitled Liars; The Enemies Of Gaza Are The Enemies Of Mankind, Humanity

California imam Dr. Sayed Moustafa al-Qazwini said, in a November 17, 2023, Friday sermon streamed lived at the Islamic Education Center of Orange County on YouTube on November 17, 2023, that the Jews have killed their prophets, have a sense of entitlement, and are liars. He said that Allah had forewarned the Jews against lying and fabricating, but the Jews justify targeting hospitals in Gaza, by claiming these are centers of Hamas, and then leading a disinformation campaign of lies and fabrications for which they can't find proof. He prayed that Allah grant victory to the people of Gaza against its enemies, and he added that the enemies of Gaza are the enemies of mankind and the enemies of humanity.

Board Chairman Of Egyptian State Daily Al-Ahram: The U.S. Is 'The Arab World's No. 1 Enemy'; 'It Is More Nazi Than Hitler'; Arabs Should Sever Their Ties With It

Hamas Leader Abroad Khaled Mash'al: Our Tunnels And Weapons Are Still Intact; We Can Maneuver And Fire Rockets; We Follow The Example Of The Prophet, Who Preached The Conquest Of Byzantium Even As He Was Besieged In Medina; I Advise Western Leaders To Consider The Phase After Israel, Not After Hamas

Mash'al advised Western statesmen to stop talking about Gaza after the collapse of Hamas and start thinking instead about the region after Israel's demise.  

South African Islamic Scholars Laud October 7 Massacre By Hamas: We Are Extremely Proud Of The Mujahideen, Our Brothers And Sisters From Hamas; This Was A Morning Of Honor And Glory; The Al-Qassam Brigades Are Connected To Allah

Såhär behandlar Hamas araber som de anser är motståndare:

WARNING – Graphic: Palestinians In Tulkarm, West Bank Execute Two Men Accused Of Collaborating With Israel; Mob Defaces Their Bodies, Hangs Them From Electric Pole

Hizbullah's Al-Manar TV Reports From Onboard The Hijacked Galaxy Leader – A Commercial Ship Seized By Yemeni-Houthis: Any Israeli Ship Sailing In The Red Sea Will Be Hauled To Yemen's Shore

Vapenvilan höll en vecka

 Fredag morgon tog vapenvilan mellan Israel och Hamas slut. Hamas lämnade inte inom utsatt tid över någon lista på vilka kidnappade som skulle friges följande dag. Hamas började också skjuta raketer mot Israel efter klockan 6 på morgonen, därmed var vapenvilan slut. Hamas fortsatte raketbeskjutningen mot Israel under dagen. Hizzbollah  har också återupptagit beskjutningen mot Israel. Som svar återupptog Israel sina bombningar mot olika mål tillhörande Hamas.

Vissa nyhetsmedia hade en mycket märklig rapportering om vapenvilans slut. Finlands svenska TV-nyheter rapporterade både på fredag och lördag kväll att vapenvilan tagit slut och Israel återupptagit sina bombningar av Gaza. Inte ett ord om att Hamas (och Hizbollah) skjutit raketer mot Israel, inte heller nämndes det faktum att det var Hamas som bröt vapenvilan. Att Israel återupptagit bombningarna av Gaza var den enda information tittarna fick. Detta var inte bara dålig nyhetsrapportering, den gav en direkt falsk bild av vad som hänt och strider mot allt vad god journalistik eftersträvar.

Österbottens Tidnings dåvarande ansvarige chefredaktör Margareta Björklund skrev för 10 år sedan (8.4.2013) hur bra journalistisk ser ut och hennes text visar hur totalt TV-nytt misslyckats.

"Bra nyheter är tillförlitliga och korrekta. Granskade av professionella journalister. Yrkesmänniskor som är källkritiska och ambitiösa, som vet hur de skall gå till väga för att få fram fakta.
Ett av de viktigaste uppdragen vi journalister har, är att hitta primärkällan till en nyhet. Vad har hänt? När har det hänt? Vem har gjort vad? Hur gick det till? Först när en nyhet är faktacheckad och bekräftad blir den trovärdig och publicerbar.
...Varje dag lägger vi journalister ner åtskilliga arbetstimmar på att bena ut frågan: Hur hänger den här nyheten ihop? Vilka konsekvenser får den för människorna i vår region? Hur presenterar vi konsekvenserna av en komplex nyhet på ett begripligt sätt?"

De kidnappade israelerna som fått återvända till Israel efter att ha varit fångar i Gaza i 50 dagar verkar inte vara någon stor nyhet i Finland. 

En del av de kidnappade har inte fått någon information från omvärlden och först när de återvänder inser de vad som hände i Israel den 7 oktober. Några av dem får reda på att deras vänner och familj har blivit  mördade.

En del av de kidnappade har utsatts för värre behandling än andra men alla har en lång väg tillbaka till ett normalt liv.


US blames Hamas for end of truce, as rocket barrages fired at central Israel, south (TOI)

The Biden administration on Friday blamed the end of the temporary ceasefire in the Gaza Strip on Hamas, as the Palestinian terror group bombarded central and southern Israel with rocket fire and the Israeli military carried out airstrikes in the coastal enclave.

Fighting also resumed Friday along the Israel-Lebanon border, with the Hezbollah terror organization renewing its attacks after pausing fire over the past week amid the truce in Gaza.

According to Israel, Hamas violated the truce by failing to provide a list of hostages it intended to release by 7 a.m. as stipulated in the agreement that had been in place since last week, and also launched rockets toward Israeli territory early on Friday morning.

US Secretary of State Antony Blinken confirmed later Friday that the pause “came to an end because of Hamas,” which “began firing rockets before the pause ended, and … reneged on the commitments it made in terms of releasing certain hostages.”

Hamas expanded the range of fire throughout the day, launching salvos at towns near the border before targeting the southern coastal city of Ashdod. The military said roughly 50 rockets had been fired at southern Israeli towns from Gaza.

Truce fell apart after Hamas refused to release more female Israeli hostages

‘Some of them didn’t see daylight’: Top doctor says freed hostages ‘went through hell’