torsdag 21 juli 2016

Abbas gästar likasinnade

Mahmoud Abbas har besökt Sudan. Efter besöket sade palestiniernas utrikesminister Riyad al-Maliki att palestinierna tillsammans med Sudan kommit överens om att samarbeta för att förhindra Israels framfart i Afrika. Israels premiärminister Netanyahu besökte nämligen  flera afrikanska stater för en tid sedan och det sågs som en politisk och diplomatisk framgång för Israel.
Sudans president  Omar al-Bashir som Abbas träffade är efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.När de palestinska ledarna väljer att samarbeta med regimen i Sudan borde det till och med öppna ögonen på de blinda när det gäller vad de palestinska ledarna själva står för.

'Palestinians, Sudan working to restrain Israeli breakthrough in Africa'


onsdag 20 juli 2016

Iranavtalet ett totalt fiasko

Det verkar som om avtalet om Irans kärn(vapen)program som slöts mellan Iran och USA samt några andra länder för ett år sedan var en total seger för Iran och en katastrof för resten av världen.
Nya uppgifter om hemliga tillägg till avtalet visar att Iran efter tio år kan börja anrika uran i en omfattning som man tidigare bara kunde drömma om  och i princip börja tillverka kärnvapen utan att någon kan ingripa.

Secret add-on to Iran deal reportedly allows stepped-up nukes production by 2027

‘The US cannot do a damn thing’ against us, Iran’s foreign minister scoffs

US denies secret document that would allow 2027 Iranian nuclear breakout

Landau: Secret Iran documents underline a ‘very serious’ problem


Rapportering om terrorattacker i Europa och Israel

Se hur olika nyhetsmedia rapporterar beroende på var en terrorattack utförs!
När en terrorattack utförs i Europa koncentrerar man sig på offren, när en attack utförs i Israel beskrivs angriparen som offer.

söndag 17 juli 2016

Terrorattack förhindrades i Jerusalem

En förödande terrorattack förhindrades i Jerusalem i dag när en säkerhetsvakt upptäckte en arabisk man som försökte stiga på spårvagnen i centrala Jerusalem med en väska som innehöll en bomb.
 Major terrorist attack prevented in downtown Jerusalem

Netanyahus budskap till Abbas

Premiärminister Netanyahu har i ett videotal tagit upp de palestinska ledarnas uppvigling till våldshandlingar och uppmanat Mahmoud Abbas att sätta stopp för det. Det skulle vara ett första steg mot fred.
Netanyahu har också kommenterat att Abbas fördömt terrorattacken i Frankrike där en person körde över och dödade närmare hundra personer. Tyvärr är det så att liknande attacker utförda av palestinier  mot judar i Israel inte fördöms, tvärtom de palestinska ledarna uppmuntrar till sådana attacker och de som utför dem blir firade hjältar i det palestinska samhället och får ett livslångt stipendium av myndigheterna.

Netanyahu cites PMW findings in video message to Abbas
PM to Abbas: Stop paying terrorists, fire aides who incite violence (The Times of Israel)
“First, your adviser, Sultan Abu al-Einein, recently called to slit the throat of every Israeli. Three days later, a Palestinian terrorist turned these words into action when he slit the throat of a 13-year-old beautiful girl, Hallel Yaffa Ariel, as she slept. She was a little, innocent girl. She didn’t deserve this,” the prime minister said in a message apparently recorded in his office in Jerusalem...

“[Y]our party recently praised a terrorist on Facebook who murdered 24 civilians, innocent Israelis in cold blood,” Netanyahu said. “I ask that you to pick up the phone and instruct your party’s social media manager to stop praising mass murderers. Impressionable children read these posts. They should be taught harmony, not hate. Such words seriously harm the chances of peace...”

“[N]ext week the Palestinian Authority will dedicate a monument to Abu Sukar. Abu Sukar murdered 15 people by detonating a refrigerator filled with explosives on a busy Jerusalem street,” he said. “Rather than dedicate a statue to a mass-murderer, I ask that you consider honoring a champion of co-existence. This will help educate future generations to love peace over war, compassion over violence. It will also help convince Israelis that they have a true partner for peace...”

“[T]he PLO currently pays a monthly salary to anyone who murders Jews,” Netanyahu said. “This money provides direct incentive to commit terror. I ask that you stop paying murderers and instead use this money to fund co-existence education, teach tolerance not terror.”

Omröstningen om UNESCO resolutionen skjuts upp

På grund av kuppförsöket i Turkiet avslutas UNESCO:s möte i Istanbul tidigare än planerat. Det betyder att omröstningen om resolutionen som bortser från judarnas koppling till Jerusalem och Tempelberget skjuts upp till oktober.
De europeiska staterna i kommittén understödde att omröstningen skjuts upp.

Israel claims partial victory as UNESCO delays vote to erase Jewish ties to Temple Mount

UNESCO head backs Israel: Ignoring Jewish, Christian ties to Jerusalem harms its cultural status

fredag 15 juli 2016

Ännu en antijudisk resolution från UNESCO?

En UNESCO kommitté sammanträder i Istanbul från 10 till 20 juli (Finland finns med i kommittén). Jordanien och "Palestina" har lagt fram ett resolutionsförslag som helt raderar ut den judiska kopplingen till Tempelberget i Jerusalem.
Palestinierna har haft en del svårigheter att få tillräckligt många ja röster bakom förslaget, därför uppsköts omröstningen om förslaget i sista stund.
Det är ändå möjligt att ett kompromissförslag kommer att komma upp till omröstning senare.
Israels diplomater har arbetat hårt för att övertyga västvärlden om att rösta mot den absurda resolutionen. Man har bland annat påpekat att om man röstar för att Tempelberget är enbart en muslimsk plats röstar man samtidigt bort sin egen kristna historia. Utan en judisk koppling till Tempelberget och Jerusalem finns det ingen historisk Jesus.

Israel to EU: Voting to recognize Temple Mount as solely Muslim site akin to ignoring Jesus

JPost Editorial: UNESCO fiasco

UNESCO har tagits över av de muslimska ländernafredag 8 juli 2016

Hotet från Gaza lika allvarligt som förr

Det är två  år sedan det senaste kriget mellan Israel och Hamas i Gaza bröt ut. Kriget pågick i 50 dagar och det är ett av de längsta krigen Israel utkämpat. Under kriget utsattes större delan av de israeliska städerna för raketattacker från Gaza.
Under de senaste två åren har Hamas har gjort allt för att nästa krig med Israel skall bli så framgångsrikt som möjligt.
Israel i sin tur har försökt utveckla metoder för att förhindra Hamas attacker som planeras komma från luften (raketer, granater) från havet och från underjorden (attacktunnlar under gränsen).
Eldupphöret har hållit ganska bra de senaste två åren men alla vet att med stor sannolikhet är ett nytt krig på väg.
Yaakov Lappin skriver i sin analys (Analysis: Southern border as explosive as ever) att en ny osäkerhetsfaktor är att den militära grenen av Hamas inte längre tar order av de politiska ledarna. Det är den militära grenen som i verkligheten har makten i Gaza och de bryr sig om möjligt ännu mindre om civilbefolkningens lidanden än de politiska ledarna. Vilket betyder att en ny katastrof väntar befolkningen i Gaza om inget mycket oväntat inträffar.

"Att sälja ett hus till en jude är att förråda Allah"

"Att sälja ett hus till en jude är att förråda Allah" (Gatestone Institute)
Khaled Abu Toameh skriver om hur palestinier som säljer fastigheter till judar (eller kristna) bestraffas.Det är enligt palestinsk lag förbjudet att sälja mark till judar och straffet är hårt men det förekommer också att människor tar lagen i egna händer och helt enkelt tar livet av sådana som sålt fastigheter.
"Förra veckan skickade en palestinsk grupp, Nationella arbetskommissionen i Jerusalem, ut ännu en varning till palestinier misstänkta för inblandning i markaffärer med judar. På ett flygblad distribuerat i östra Jerusalem, skrev gruppen om religiös, ekonomisk och social bojkott mot misstänkta egendomsförsäljare och deras familjer.

"Vi kräver ytterligare åtgärder för att ta avstånd från och sätta press på mäklare och svaga människor bland palestinierna i Jerusalem. Vi kräver en total bojkott av dessa människor på alla nivåer – sociala och ekonomiska – och att man avstår från att ha med dem att göra inom handel eller köp eller försäljning eller att delta i deras glädje och sorg och i alla religiösa, nationella och kulturella sammanhang. Marksäljarna borde veta att de inte kan undvika jordiska och andliga straff. De kommer inte att begravas på islamiska kyrkogårdar, deras familjer kommer att straffas och det kommer att vara förbjudet att gifta sig eller ha något som helst med familjemedlemmarna att göra."
Läs mera här

torsdag 7 juli 2016

Bortskämda palestinier

De palestinska ledarna med Mahmoud Abbas i spetsen är vana med att de får göra vad de vill och säga vad de vill utan att omvärlden ställer dem till svars.
När Kvartetten i sin senaste rapport säger att de palestinska myndigheterna borde vidta åtgärder för att få ett slut på uppviglingen till våldshandlingar och fördöma terrorism har det fått de palestinska ledarna att totalt tappa fattningen.
Rapporten säger också att det är beklagligt att palestinska ledare inte klart fördömt terrorattacker och det gör inte saken bättre. Enligt de palestinska ledarna skall all kritik riktas mot Israel och all stöd, politisk och ekonomisk, riktas till palestinierna.
Abbas säger att han hoppas att FN:s säkerhetsråd förkastar Kvartettens rapport och en annan Fatahledare, Mohammad Shtayyeh säger att han hoppas att Kvartetten upplöser sig själv eftersom den nu har förlorat sin trovärdighet.
Palestinierna kan vara lugna, i FN har de automatiskt majoriteten bakom sig oberoende av vad de kräver.

The Times of Israel:
“The Palestinian Authority should act decisively and take all steps within its capacity to cease incitement to violence and strengthen ongoing efforts to combat terrorism, including by clearly condemning all acts of terrorism,” the Quartet said.

The report said that “regrettably,” Palestinian leaders “have not consistently and clearly condemned specific terrorist attacks” while streets and squares have been named after Palestinians who have carried out the violence.

Abbas calls on UN Security Council to reject Quartet report

onsdag 6 juli 2016

Bostäder för judar väcker arga reaktioner på högsta nivå

I söndags godkändes en plan för att bygga 500 nya bostäder i Ma'ale Adumim utanför Jerusalem, 140 bostäder i Ramot i östra Jerusalem och 100 bostäder i Har Homa i sydöstra Jerusalem. De här bostäderna byggs i judiska områden. Samtidigt godkändes planer på att bygga 600 nya bostäder i det arabiska området Beit Safafa i östra Jerusalem.

Som vanligt väcker det arga reaktioner från omvärlden, inklusive USA och FN när Israel bygger bostäder för sitt folk i sitt eget historiska hemland.
Samma personer som inte säger ett ord när palestinierna firar mördare som hjältar klagar högljutt över att Israel förstör chanserna för fred med sitt byggande.

Att FN:s generalsekreterare gång på gång upprepar påståendet att Israels byggande är olagligt enligt internationell lag trots att detta inte är sant är inte bara sorgligt utan helt klart ett stort hinder för fred i området.

US accuses Israel of systematically seizing Palestinian land

Israel okays 800 new homes in East Jerusalem, West Bank

Bakgrundsartiklar:


tisdag 5 juli 2016

Värt att notera: Det finns ljusglimtar i mörkret.

Det var ett palestinskt par som först hjälpte de judiska terroroffren senaste vecka.
I och för sig bara vanlig mänsklig omsorg men det är vad som så ofta saknas.

Palestinian describes aiding settler family hit by shooting attack (The Times of Israel)
Responding to a comment on Facebook that railed at the “murdering Arab scumbags,” Chavi Mark’s sister, Yisca, was quick to point out that a Palestinian couple helped her family.

“I really need to tell you that the first ones at the scene were an Arab couple who rescued my family members, gave first aid and called the ambulance,” she wrote back. “I think that we should use the term terrorists and not Arabs, because not all Arabs are terrorists, and I’m saying this from experience...
...At Rabbi Mark’s funeral on Sunday, his children silenced mourners who shouted for “revenge.” “Whoever wants to scream nonsense should leave,” one of them said. “This wasn’t what Abba [father] wanted. We are focusing on his memory and on doing good. He had Arab friends.”.

Kvartettens orealistiska drömmar

Kvartetten (USA, Ryssland, EU, FN) gav senaste vecka 10 råd för hur fredsprocessen mellan Israel och palestinierna skall komma i gång.
Det är inte mycket mera än drömmar världens ledare kommer med.Man kan inte undgå att uppmärksamma hur långt från verkligheten Kvartetten befinner sig.
Det som förvånade många i Israel var att Kvartetten nu noterade de palestinska ledarnas uppvigling till våld och terror.
Det som däremot inte förvånade någon var att Kvartetten ser de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien (västbanken) som ett hinder för fredsutvecklingen. Detta trots att alla borde vara medvetna om att den palestinska terrorn inget har att göra med bosättningar, terrorn fanns där redan innan Israel erövrade västbanken.Kvartetten borde också vara medveten om att judarna enligt internationella överenskommelser har rätt att bo i Judéen och Samarien, därför borde detta inte vara något hinder för fred.
Palestiniernas uttalade mål är inte heller att få ett slut på bosättningarna utan hela "Palestina" (området mellan Jordanfloden och Medelhavet) skall befrias.
Från palestinska ledares håll kom det också arga reaktioner på rapporten för att palestinierna fick  kritik. Enligt Saeb Erekat borde kritiken enbart riktas mot Israel.
Tidningsrapporter säger att Mahmoud Abbas beslutat avbryta allt samarbete med Kvartetten på grund av rapportens kritik av de palestinska ledarna.
Israels premiärminister Netanyahu förnekade att byggandet i bosättningarna skulle vara ett hinder för fredssamtal. Han hänvisade till att Israel införde ett byggstopp 2009-2010 utan att det ledde till några förhandlingar.

Ungefär samtidigt som Saeb Erekat förargade sig över att palestinska ledare kritiseras för att uppvigla till våldshandlingar hedrade hans partikamrater en frigiven terrorist/mördare med parader och hyllningstal.

Mahmoud Abbas har också visat var de palestinska ledarna står genom att vägra fördöma de senaste dagarnas terrorattacker där en 13- årig flicka mördats i sin säng och en 10 barns far skjutits till döds.

PA and Fatah officials celebrate  
release of terrorist who participated  
in the murder of Israeli teen Ofir Rahum (PMW)
The following is the report on the mass rally held in honor of Doleh, one of the accomplices to the murder of 16-year-old Ofir Rahum

Headline: "Beitunia welcomed released [prisoner Abd Al-Fattah] Doleh after 12 years in jail"

"Figures from the city of Beitunia, from the [Ramallah] district, and from the Fatah Movement welcomed released [prisoner] Abd Al-Fattah Doleh, who served 12 years in the occupation's (i.e., Israel's) prisons, after having been expelled for four years. First everyone faced the grave of Martyr (Shahid) Yasser Arafat, where the released prisoner placed a wreath of flowers on the grave in the presence of District Governor of Ramallah and El-Bireh Laila Ghannam, Beitunia Mayor Ribhi Dawla, and a group of official figures, public figures, and members of the Fatah branch in the district...

The Beitunia municipality and Fatah held a mass rally, which was attended by [Fatah] Central Committee member Sultan Abu Al-Einein, Prisoners' Club Chairman Qadura Fares, Director of PLO Commission of Prisoners' Affairs Issa Karake, and a large gathering of Beitunia residents and friends of the prisoner from a number of districts. The released prisoner emphasized that the prisoners represent the loyalty to the Palestinian cause and its foundational principles, and noted that public unification around them and around their families is important for their release and emptying the prisons...
Doleh thanked all those who welcomed him at this national rally, and emphasized the continuation of the path of struggle until achieving all of our rights and basic principles, and primarily the establishment of our independent state with full sovereignty and its capital of Jerusalem.

Beitunia Mayor Ribhi Dawla emphasized that the prisoners are the symbol of liberation and getting rid of the occupation, and noted that the city of Beitunia, the city of Martyrs and prisoners, will remain loyal to the path of the Martyrs. Likewise, he emphasized that the freedom of all the prisoners is our compass and Jerusalem is our eternal capital, and he blessed all the prisoners and the relatives of prisoner Abd Al-Fattah [Doleh] on his release after serving 12 years in the occupation's prisons."
[Ma'an (independent Palestinian news agency), July 2, 2016]


Läsvärt:Occupation Is Not the Problem

fredag 1 juli 2016

Terrorattacker i Israel

En 13- årig judisk flicka knivhöggs till döds torsdag morgon i Kiryat Arba nära Hebron. En palestinsk yngling, (17 år gammal) tog sig in i den judiska familjens hem och knivhögg Hallel Yaffa Ariel i hennes eget sovrum. En annan person skadades i attacken.

Mahmoud Abbas är ledare för Fatah och talade nyligen i Bryssel, Fatah hedrade mördaren med hederstiteln Shahid (Martyr) på sin Facebooksida.
Också palestinska myndigheternas officiella nyhetsbyra WAFA kallade mördaren för Shahid, den högsta hedersbevisningen man kan få som muslim.
Myndigheterna börjar också omedelbart betala ersättning till mördarens familj något som alla Shahid är berättigad till.

PMW:
Text and picture posted on the official Fatah Facebook page

Posted text: “Martyr (Shahid) Muhammad Taraireh, who carried out today’s operation in which one female settler was killed, and a male settler was injured”
[Official Fatah Facebook page,
June 30, 2016]

Mother of terrorist Muhammad Taraireh: “My son is a hero. He made me proud. My son died as a Martyr defending Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque. Praise be to Allah, Lord of the Worlds, he [my son] has joined the Martyrs before him, and he is not better than them. Allah willing, all of them will follow this path, all the youth of Palestine. Allah be praised.”
[Local Hebron News Network http://alkhalil.ps/, June 30, 2016

Mördaren uttalade sig före mordet på facebook och klargjorde att han ville dö:'I want to die,' Kiryat Arba terrorist wrote on Facebook prior to attack


I Netanya knivhögg en palestinsk man två judar som skadades men överlevde attacken.
Terror attack in Netanya: Palestinian wounds two, killed by civilian

Fredagmogon försökte en kvinna knivhugga en polis i Hebron. Attacken förhindrades och kvinnan sköts.
Female terrorist shot, killed following thwarted terror attack in Hebron


En israel dödades och tre skadades när deras bil besköts av terrorister i Hebron området fredag eftermiddag. Alla offren hörde till samma familj  den 40- åriga mannen dog, kvinnan skadades svårt och två tonåringar är också skadade.
Hamas var snabb med att prisa attacken även om de inte tog på sig ansvaret.
Terrorist shooting attack on Route 60 leaves one dead, three injured

Netanyahu visits family of slain teen terror victim: 'It's shocking to see her bloodstains'

After West Bank attack, Netanyahu implores world to pressure Palestinians to condemn terror