onsdag 24 april 2019

Abbas fördömer terrorism utomlands men belönar palestinska terrorister som dödar judar

En tydligare bild på falskhet kan man knappast få:
Abbas skyndade sig att fördöma terrorattackerna i Sri Lanka och uppmanade världens nationer att bekämpa terrorismen.
Samme Abbas och hans parti Fatah har upphöjt 19- åriga Omar Abu Laila som dödade en israelisk soldat och en judisk tolvbarnspappa för några veckor sedan till hjälte och förebild.

Abbas condemns Sri Lanka terror but never condemns terror against Israelis - PA hypocrisy continues (PMW)
PA Chairman Abbas hurried to condemn the horrific terror attacks yesterday in Sri Lanka, where 290 people were murdered in suicide attacks apparently carried out by an Islamic terror group. Abbas' condemnation does not come as a surprise, as it is his habit to condemn terror when it takes place abroad - as opposed to his lack of condemnation of terror against Israelis. 

Abbas' call to combat terror stands in stark contrast to his repeated vows at home to continue his financial support for imprisoned terrorists, released terrorists, wounded terrorists, and the families of dead terrorists - no matter what. Abbas has reiterated over and over that the PA will support these terrorists even if the PA has only "one penny left," and has demonstrated his will to do so by cutting salaries of public employees rather than salaries to the terrorists in order to sustain the PA's current financial crisis.

From An Unknown Teenager To A Palestinian Symbol -  In Just Two Weeks (PMW)
Before March 17, 2019, Omar Abu Laila was just an ordinary unknown 19-year-old Palestinian. 

Now he is a Palestinian symbol and hero. Why? 

Because on that day, he stabbed and murdered Israeli soldier Gal Keidan, and shot and murdered Rabbi Ahiad Ettinger, a father of 12. And then, two days later during an exchange of gunfire with Israeli soldiers, he was killed and died as a "Martyr."

This could have been the end of his story, but it wasn't. Within just two weeks after he committed the murders, PA President Mahmoud Abbas and Fatah had already turned murderer Omar Abu Laila into the newest symbol and role model for Palestinians. 

This is how they did it. ...

-Just three days after the terrorist was killed, Abbas' deputy chairman in Fatah, Mahmoud Al-Aloul, publicly declared him the new role model for young Palestinians,

-The next day, Fatah announced the decision by the municipality of Brukin to name a street and a square after the murderer.

-Two weeks had not yet passed from the day Abu Laila murdered two Israelis, and the PA and Fatah had turned him into the newest Palestinian symbol and role model by naming a street, a square and a mosque after him and erecting a monument in his honor! Fatah held a rally to sing his praises, and Abbas' Fatah deputy secretary announced that the killer "represents all young Palestinians." And most significantly, reports of these events were publicized in the PA's official daily Al-Hayat al-Jadida, PA TV and Fatah's official Facebook page. 

Historieförfalskning i media

Jesus var palestinier och judarna har ingen koppling till Tempelberget, det är påståenden som man fått läsa i välkända tidningar den senaste tiden.
But Jesus, born in Bethlehem, was most likely a Palestinian man with dark skin.
New York Times publicerade en insändare med påståendet att Jesus var en palestinsk man. Det lär vara Yasser Arafat som var först med det påståendet som numera upprepas av andra palestinska ledare för att försöka skapa en palestinsk historia i landet.

NYT Op-Ed: Jesus ‘Was Most Likely a Palestinian Man’ (Honest Reporting)
There’s no problem in questioning the widespread depiction of Jesus as white. There is, however, a significant problem in questioning whether he was Jewish, as a recent New York Times op-ed does.
...Questioning how Jesus is depicted is reasonable enough, but labeling him a “Palestinian” is either historical ignorance or the continuation of centuries of attempts to de-Judaize Jesus. In recent times, Jews have faced concerted attempts to supplant Jewish identity and rewrite the history of Jews in the historic Land of Israel in an attempt to undermine Israel’s legitimacy, with the Palestinian people attempting to co-opt Jesus as one of their number.

WAS JESUS A PALESTINIAN AND WHY WOULD CONGRESSWOMAN ILHAN OMAR CARE?
Congresswoman Ilhan Omar:  “Don’t they (Christians) know Jesus was a Palestinian?”I The Guardian skriver Mick Dumper om Tempelberget som en av de heligaste platserna för muslimerna men inte med ett ord nämner han att den är den heligaste platsen för judarna.

Academic Denies Jewish History on Temple Mount  (Honest Reporting)
Writing in The Guardian, academic Mick Dumper states that the Jewish historical presence on the Temple Mount is merely an “increasingly strident claim.” He also believes that: “Flushed with his electoral victory, and politically tooled-up with US support for his annexationist dreams, Netanyahu has the Islamic sites of Jerusalem in his line of fire. He exhibits all the hallmarks of a politician about to go rogue.”

... Clearly Dumper is not a professor of history or archaeology. It’s undeniable that there were two Jewish temples on the site. This is not an “increasingly strident claim” as Dumper says, but is an established and provable fact.

No wonder Dumper cannot bring himself to acknowledge that the Temple Mount is Judaism’s holiest site. In the best traditions of Palestinian extremists, he denies that there was ever a Jewish temple there at all.

torsdag 18 april 2019

Påskfirandet inleds - Glad Påsk - Hag Sameah


En repetition av påskens budskap:

I morgon fredag kväll inleds det judiska påskfirandet (pesach) med seder/påskmåltiden.
Israels ambassad ger följande information om påskhögtiden:
"Pesach är högtiden som firas till minnet av befrielsen och uttåget av israeliterna (judiska slavar) ut ur Egypten under Ramses II styre. 
Av alla judiska helger, är Pesach den mest firade, även bland judar som annars inte firar högtider. Pesach börjar natten till den 15:e dagen i månaden Nissan och varar i åtta dagar. Pesach betecknar födelsen av det judiska folket som nation ledd av Moses för över 3000 år sedan. Det är lika mycket ett firande av den andliga friheten som den fysiska befrielsen från slaveri. 
En av höjdpunkterna av Pesach är Seder. Under Seder; pesach-måltiden, äts olika sorters mat, allt utan jästa varor, det sjungs och berättas om uttåget ur Egypten."

Pesach, den judiska påsken och den kristna påsken  har egentligen samma tema: Från död till liv. En till synes hopplös situation förvandlas till glädje.
I det judiska påskfirandet under sederkvällen kommer man ihåg hur Gud startade sin räddningsplan för mänskligheten.

Gud kallade Abram att lämna sitt hemland och gå dit Gud kallade honom, till ett land som skulle bli hans och hans efterkommandes. Gud lovade att välsigna honom, att ge honom många efterkommande och att han skulle få bli en välsignelse för alla folk.
Men Abraham fick se väldigt lite av detta. Först när allt hopp var ute på grund av hög ålder fick han och hans hustru Sara en son. Det var i stort sett allt vad Abraham fick se av Guds löften, resten fick han hålla fast vid i tro på att Gud uppfyller vad han lovat.

Abrahams son Isak fick inte se mycket mer. Också han fick länge vänta på att få  barn. Småningom fick i alla fall Isak och Rebecka tvillingar, Esau och Jakob. Men tvillingarna kom i strid med varandra och Jakob som hade fått Isaks välsignelse tvingades fly bort från det land som han var kallad att leva i.
Innan Isak dog återvände Jakob med en stor familj men liksom sin far var nog också Isak tvungen att i tro lita på att Gud skulle uppfylla sina löften. I praktiken fick han inte se så mycket av det Gud lovat.

Jakob fick tolv söner, det var i alla fall en början till ett folk.Men både sönerna och dottern verkar mera ha varit till bekymmer för Jakob än till välsignelse.
När de övriga sönerna sålde Jakobs älsklings son Josef som slav till Egypten och berättade för Jakob att Josef var död tog det nästan knäcken på Jakob.
Innan Jakob dog fick han ändå träffa Josef igen. Josef som inte längre var slav utan en mäktig ledare i Egypten. Om hoppet om att Gud skulle uppfylla sina löften någonsin slocknat hos Jakob kanske det väcktes till liv igen när han fick tillbaka Josef från de döda, bildligt talat.

Från sidan sett såg det ändå ut som om Guds skulle ha misslyckats. Hans folk hade visserligen växt till en liten grupp på 70 personer under kanske 150 år. Men med Jakobs flyttning till Egypten försvann de från det land de kallats till. Det fanns knappt något spår av dem kvar.
Guds plan och Israels folk var död.

Men folket fanns kvar i Egypten. De var slavar åt Farao och de blev fler och fler. När Guds tid var inne sände han Moses för att leda dem ut från Egypten. Plötsligt fanns där ett stort folk, ett folk som besegrade sina fiender i strid. Ett folk som intog det land Gud gett åt Abraham.
"Lovad vara han som håller sitt löfte till Israel, lovad vare han!Ja, den Helige, lovad vare han, han bestämde tiden för vår träldoms slut för att hålla vad han hade sagt till Abraham..." läser man i den judiska påskberättelsen (Hagadan).
Det som följde var en vandring från slaveri till frihet, från död till liv.

Samma tema finns i det kristna påskfirandet.
Guds frälsningsplan går vidare. Messias kommer som Gud lovat. Han gör gott mot alla och visar på Guds godhet och makt genom under och tecken.
Men det tog bara några år för makthavarna att släcka hoppet som tänts. Var Jesus "Profeten", var han Messias, den som Gud hade lovat skulle komma? Var han den i vilken löftet om välsignelse till alla folk skulle få sin uppfyllelse?
En påsk i Jerusalem släcktes hoppet. Jesus avrättades på korset, han dog och blev begraven. Vad fanns kvar, hade Gud misslyckats igen?

Påskens tema är från död till liv.Guds plan gick vidare. Den inte bara gick vidare det blev en stor seger. Jesus uppstod från de döda. Hans död blev till välsignelse för hela mänskligheten. Han tog påskalammets plats. Hans blod  räddade inte bara Israels folk som påskalammet i Egypten hade gjort utan hans blod räddade hela mänskligheten. Var och en som "stryker det på sin dörrpost" blir räddad.

Samma tema, från död till liv, kan vi se i Israels historia de senaste 2000 åren. De flesta ansåg ännu för 100 år sedan att Israel var död.Idag är det en av de mest framgångsrika nationerna i världen trots att den hela tiden får brottas med svårigheter.

Temat gäller också den kristna församlingen. Det kan se svårt och hopplöst ut. Men Gud uppfyller sina löften.Det finns en härlig seger framför oss, Guds seger.

Från död till liv!

Med önskan om en fridfull helg!

Hag Sameah! Glad Påsk!

onsdag 17 april 2019

EU:s åsikt om Israel - Palestina

EU:s utrikespolitiska ledare Federica Mogherini säger att om det inte blir en tvåstatslösning blir det ingen lösning alls. Man kan fråga sig varför EU så totalt låser sig till en lösningsmodell, inget annat duger. EU visar här samma slags ovilja att försöka hitta en fungerande lösning som de palestinska ledarna och EU ställer sig också klart på palestiniernas sida.

Några citat:
Gränser kan inte ändras genom att använda militär styrka - en bra princip helt i enlighet med FN:s stadga men vilka av de gränser vi har i dagens värld har inte ändrats genom att använda militär styrka.

EU erkänner ändringar för gränserna som gällde före 1967 endast om parterna kommer överens om det. Detta gäller även Jerusalem. EU erkänner inte Israels suveränitet över någon av de territorier som Israel ockuperat sen 1967. Detta i enlighet med internationell lag och FN:a säkerhetsråds resolution 242 och 497.
Av nån orsak är man besatt av tanken att de palestinska araberna har rätt till det område som Jordanien ockuperade 1948.
Först säger Mogherini att inga gränser får ändras med våld men det gäller tydligen bara om det skulle vara till Israels fördel.Jordanien tog med våld västbanken och ockuperade det fram till 1967. Området hade genom stadgarna för Palestinamandatet gets till judarna. Araberna tog området med våld, gränserna ändrades, men ändå anser Mogherini att det skall tillhöra araberna. Det finns ingen logik i resonemanget.
Fast det inte är något nytt är det värt att notera att EU inte erkänner Israels suveränitet över det historiska Jerusalem, gamla stan. ( Bara på grund av att araberna ockuperade staden 1948 och det som araber ockuperat skall de tydligen få behålla.)
Resolution 242 är inget hinder för att erkänna Israels rätt till vissa områden öster om Gröna linjen eftersom resolutionen inte säger något om vilka områden Israel skall avstå ifrån.
När det gäller internationell lag så verkar Mogherini noga välja ut vilka lagar hon beaktar. San Remo deklarationen och Palestina mandatets stadgar bryr hon sig inte om.

Om man överger tvåstatslösningen för det med sig mer kaos inte bara till det Heliga landet utan till hela Mellanöstern.
Om EU för fram den åsikten blir det antagligen en självuppfyllande profetia. Men så som Mellanöstern ser ut idag och sett ut de senaste årtiondena behöver det inte alls gå så.

De judiska bosättningarna är olagliga och gör en tvåstatslösning omöjlig - ett mantra som man ideligen upprepar.Men de flesta bosättningarna är inte olagliga, inte heller behöver de vara ett hinder för en tvåstatslösning. Så länge EU ger uttryck för denna åsikt (det är inget mer än en åsikt) kommer palestinierna aldrig att göra nödvändiga kompromisser.

Vår åsikt i dessa frågor är en av huvudelementen som för samman européer och araber i dessa svåra tider. Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta att samarbeta med dem i denna speciella fråga.
Det förklarar nästan allt: EU samarbetar med araberna i denna fråga och delar deras åsikt.

Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the plenary session of the European Parliament on the US recognition of the Golan Heights as Israeli territory and the possible annexation of the West Bank settlements

EU REJECTS ISRAELI ANNEXATION TALK, WARNS OF MIDDLE EAST CHAOS

tisdag 16 april 2019

Israel kan aldrig erbjuda palestinierna tillräckligt för att det skall bli fred

En påminnelse om att Israel aldrig kan erbjuda palestinierna tillräckligt för att det skall bli fred. I grunden handlar det om att palestinierna helt enkelt inte kan acceptera att det skall finns en judisk stat.

Olmert offered Abbas more than 100% of West Bank,  and Abbas still refused peace deal

Saeb Erekat recently described what he said to Abbas during the negotiations in 2008:

"Olmert wants to give you 20 sq. km. more, so that you could say [to Palestinians]: "I got more than the 1967 territories."


 


By Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik


As Israel, the PA and the international community await the publication of the American peace plan, it is clear, based on PA leader Mahmoud Abbas' behavior in previous peace talks, that nothing the United States can offer will be enough for the PA leader.

PLO chief negotiator Saeb Erekat who was present at the negotiations between Israeli Prime Minister Ehud Olmert and Abbas in 2008, recently told PA TV how generous Olmert's offer was on all final status issues. In fact, Olmert literally accepted all of the PA's publicly expressed demands, and even offered Abbas more than the full area of the West Bank and Gaza, and yet Abbas still rejected the offer.


Erekat explained that the area of the West Bank and Gaza Strip before they came under Israeli control in 1967was 6,235 sq. km. Olmert offered Abbas even more land than that, a total of 6,260 sq. km. At the negotiations, Erekat encouraged Abbas to accept the offer, saying that he could tell Palestinians: "I got more than the 1967 territories." And still Abbas rejected the offer.

Regarding Israel's capital Jerusalem, Olmert was likewise very generous. According to Erekat, Olmert offered: "What's Arab is Arab, and what's Jewish is Jewish." This would have kept the Temple Mount - Judaism's holiest site - under Palestinian rule with far-reaching implications for Jews and Judaism. The PA has said many times they would never allow Jews access to the Temple Mount since they consider Jews' presence on any area of the Temple Mount a desecration of the nearby Al-Aqsa Mosque. Yet Olmert still offered to give this to the Palestinians for peace - and even this wasn't enough for Abbas.

On the topic of refugees, Olmert was also forthcoming. He offered to have 150,000 refugees absorbed into the state of Israel over a period of 10 years. And still Abbas rejected it.

It's no wonder that Mahmoud Abbas has announced that the Palestinian Authority has already rejected Trump's peace proposal - his yet unpublicized "deal of the century." Since Abbas already rejected a peace offer that included more than 100% of the land he claims that he wants, all future offers, including the Trump plan which will never be as generous, will likewise be rejected by Abbas.

The following is an excerpt of the interview with Saeb Erekat:

PLO Chief Negotiator Saeb Erekat: "I heard [former Israeli Prime Minister] Olmert say that he offered [Abbas] 100% of the West Bank territory. This is true. I'll testify to this. He [Olmert] presented a map [to Abbas], and said: "I want [Israel] to take 6.5% of the West Bank and I'll give [the PA] 6.5% of the 1948 territory (i.e., land in Israel) in return." [Olmert] said to Abbas: "The area of the West Bank and the Gaza Strip on the eve of June 4, 1967, was 6,235 sq. km. Erekat says (i.e., I, Erekat, said to Abbas): 'There are 50 sq. km. of no man's land in Jerusalem and Latrun.' We'll split them between us, so the territory will be 6,260 sq. km." [I said to Abbas:] Olmert wants to give you 20 sq. km. more, so that you could say [to Palestinians]: "I got more than the 1967 territories." Regarding Jerusalem, [Olmert said:] "What's Arab is Arab, and what's Jewish is Jewish, and we'll keep it an open city." Regarding the refugees, [Olmert] offered him [Abbas] 150,000 refugees... [Olmert] said: "The refugees' right to return to the State of Palestine is your law. But regarding Israel, we will accept 150,000 refugees over 10 years. 15,000 [per year] over 10 years." 
 [Official PA TV, Philosophy of Endurance, Dec. 1, 2018


Omar Barghouti en av grundarna till BDS rörelsen: 
"...Let Barghouti speak for himself. He believes that Israel is an illegitimate state. At a 2013 event in Norway, he referred contemptuously to “self-determination for Jewish settlers in Palestine, which I categorically oppose. Never in history was a colonizing community ever allowed self-determination . . . colonizers are not entitled to self-determination.” He later went on to make his meaning crystal clear. “A Jewish state in Palestine, in any shape or form, cannot but contravene the basic rights of the land’s indigenous Palestinian population and perpetuate a system of racial discrimination that ought to be opposed categorically,” he said. “Definitely, most definitely we oppose a Jewish state in any part of Palestine. No Palestinian — rational Palestinian, not a sell-out Palestinian — will ever accept a Jewish state in Palestine.” ..."

måndag 15 april 2019

Tidigare europeiska ledare försöker sänka USA:s fredsplan och ger palestinierna sitt stöd

37 tidigare europeiska ledare har publicerat ett gemensamt brev i The Guardian där de ställer sig bakom palestinska krav och förkastar USA:s fredsplan som ännu inte publicerats.
De tidigare ledarna skulle ha gjort klokt i att hålla sig tysta och man får hoppas att EU:s nuvarande ledare inte lyssna till dem.
Det finns en finländare bland undertecknarna, Israelhataren och före detta utrikesministern Erkki Tuomioja.

I brevet talas det om "ockuperat palestinskt territorium",  man kan fråga sig när detta palestinska territorium har uppstått när det aldrig har existerat någon palestinsk stat. Dessutom har flera europeiska stater varit med och beslutat att området som de hänvisar till skall tillfalla judarna för att de där skall återupprätta sin egen stat.

Undertecknarna kan inte tänka sig någon annan lösning på konflikten än tvåstatslösningen som under över tjugo år visat sig vara omöjlig att förverkliga.
De är gamla och gräver ner sig ett gammalt tänkesätt.

Tvåstatslösningen måste följa vapenstilleståndslinjen från 1949 säger undertecknarna, trots att det i det avtalet tydligt står att linjen inte skall påverka var framtida gränser dras.
Ifall Israel behåller områden på "fel" sida om linjen måste palestinierna få motsvarande områden som kompensation. Det är obegripligt varför staten Israel skulle kunna anses vara tvungen att kompensera palestinierna när det är Israel som avstår områden som lovats till dem för att en ny palestinsk stat skall kunna bildas.

Undertecknarna anser också att Israels huvudstad Jerusalem skall  bli en nybildad palestinsk stats huvudstad. Detta krav är ett effektivt sätt att förhindra en lösning på konflikten. Varför skulle Israel och judarna avstå från Jerusalem som varit deras politiska och religiösa huvudstad i tusentals år?
För araberna/palestinierna har den aldrig varit huvudstad.

Ifall brevet har någon betydelse överhuvudtaget så är det närmast  att den stärker de palestinska ledarna att hålla fast vid gamla krav som de aldrig kan få igenom och förhindrar människor att fundera över om det möjligen kan finnas andra lösningar på konflikten än den plan som under tiotals år visat sig vara ogenomförbar.

Det är intressant och märkligt att före detta ledare från demokratiska stater i Europa är så ivriga att visa sitt stöd för de palestinska ledarna och deras krav att de gör sig besväret att publicera ett gemensamt brev. De palestinska ledarna är inte demokratiskt valda och har starka kopplingar till terrorism ändå föredrar undertecknarna av brevet att stöda dem framom den demokratiska staten Israel.


Europe must stand by the two-state solution for Israel and Palestine (Guardian)

Former European leaders urge EU to reject Trump plan if no Palestinian state

Några tidigare inlägg som behandlar Erkki Tuomioja: (Vi får verkligen hoppas att han inte blir utrikesminister i den nya regeringen)

Utrikesminister Tuomioja i israeliska Ha'aretz
Om inte Finlands utrikesminister Tuomioja flera gånger tidigare skulle ha visat sin fientlighet gentemot Israel skulle uttalandet i Ha'aretz vara mycket märkligt.
Nu är det bara ytterligare ett uttryck för hans personliga kamp mot Israel.

Tuomioja försöker ge ett sken av att det finns en koppling mellan Rysslands annektering av Krim och Israels ockupation av Judéen och Samarien.
Det finns ingen koppling, det vet säkert Tuomioja, och det vet alla med grundläggande historiska kunskaper, men i det politiska spelet verkar man inte behöva bry sig om sanningen.

Tuomioja använder "apartheidstat" om Israel
Ingen apartheid stat är berättigad eller hållbar sade Tuomioja när han hänvisade till Israel.

Tuomioja i The Irish Times - tvåstatslösning men ingen judisk stat
Ministrarna är för en tvåstatslösning men observera inte en lösning där det finns en judisk stat och en arabisk stat, utan en lösning där det finns en "israelisk" stat och en "palestinsk" stat.


 I Balfour deklarationen, i San Remo deklarationen, i stadgarna för Palestina mandatet och  i FN:s generalförsamlings delningsförslag för Palestinamandatet talas det om en judisk stat. Men utrikesministrarna för Irland och Finland anser tydligen att det inte längre behövs en judisk stat, en egen stat för judarna.

Tuomioja visar sin okunskap (och Israelhat)
Israel den enda fungerande demokratin i Mellanöstern utsätts dagligen för raketbeskjutning och andra terrorattacker från terroristorganisationen Hamas som förutom att den terroriseras Israel håller invånarna i Gaza i sitt grepp.
Israel försöker få ett slut attackerna från Gaza.

Vad gör Finlands utrikesminister? Han ger inte sitt stöd till Israel i kampen mot terrorismen utan talar om att man borde införa sanktioner mot ISRAEL.

Finlands utrikespolitik på väg att radikaliseras?
Tomas Sandell:Hans partikamrat, utrikesminister Erkki Tuomioja, går ett steg längre. När han vill profilera Finlands utrikespolitik i Mellanöstern har han ingenting att anmärka mot den syriska regimen som under de senaste månaderna avrättat omkring 3000 personer som fredligt kämpat för sina mänskliga rättigheter. Nej, problemet i Mellanöstern är fortfarande den judiska staten, som han under sin förra utrikesministerperiod liknade vid naziregimen. ( Ett uttalande som enligt OSCE:s definition skulle klassas som ren och skär anti-semitism ) Nu nöjer han sig istället med att insinuera att Israel håller på att utvecklas till en ”apartheid stat.”


söndag 14 april 2019

Valresultatet i Israel

Resultatet från valet i Israel betyder att Netanyahu högst sannolikt kommer att sitta kvar som premiärminister och Likud är det största partiet. Det borde inte bli särskilt svårt för Netanyahu att bilda en ny regering även om de mindre stödpartierna på högerkanten säkert kommer att försöka pressa ut det mesta i regeringsförhandlingarna. Naturligtvis kan regeringsförhandlingarna också ta en mer överraskande vändning, bittra fiender i valkampanjen kan plötsligt bli vänner i samma regering.
Likud och den största utmanaren de Blåvita samlade tillsammans över 54 % av rösterna. Likud får 36 mandat i parlamentet och Blåvita 35.
Högerblocket fick 65 av de 120 platserna i Knesset.
68,4 % av de röstberättigade använde sin röst.

Här två artiklar som behandlar valresultatet:

4,335,320 ballots cast. Over 54% went to two parties. Here’s who got what

9 major generals, 29 women, 49 rookies: Meet the 21st Knesset

Lapid denies covert talks with Liberman on ‘unity government’ with Likud

tisdag 9 april 2019

Netanyahu lovar annektera judiska bosättningar

Under de sista dagarna av valkampanjen lovade premiärminister Netanyahu i en intervju att han om han blir omvald kommer att se till att de judiska bosättningarna på västbanken förblir under israelisk suveränitet. De är israeliska och jag kommer inte att tvångsförflytta någon eller tillåta att bosättningar hamnar under palestinsk suveränitet, sade han. Det har tolkats som ett löfte att annektera de judiska bosättningarna. Om det bara vara fråga om ett tomt vallöfte får framtiden utvisa.

Uttalandet har väckt uppmärksamhet även internationellt. När t.ex. finländska nyhetsbyrån Yle rapporterar om valet som hålls i Israel i dag är det Netanyahus annekteringslöfte som nämns. En annektering påstås betyda slutet på fredsförhandlingarna och en tvåstatslösning.

De palestinska ledarna har naturligtvis i vanlig ordning fördömt Netanyahus uttalande, en annektering skulle vara ett brott mot internationell lag, enligt dem. Turkiets ledare har varit inne på samma linje. Enligt dem är västbanken palestinskt territorium.

Vad skulle en annektering kunna betyda i praktiken och skulle det vara dödsstöten för fredsförhandlingarna och en tvåstatslösning?

En annektering skulle naturligtvis väcka ett enormt politiskt motstånd internationellt men i praktiken skulle det klargöra vissa grundläggande fakta.

Dödsstöten för fredsförhandlingarna?

Palestinierna har redan i flera år vägrat komma till förhandlingsbordet. De har också klargjort att de under inga omständigheter kommer att godkänna den fredsplan som USA håller på att utarbeta. De palestinska ledarna har under de senaste tjugo åren vid flera tillfällen förkastat fredsplaner där Israel gått med på villkor som gått så långt som Israel överhuvudtaget kan sträcka sig.

Palestinierna har också i strid med vad man kom överens om i Osloavtalet (som legat till grund för förhandlingarna) gått till FN och fått generalförsamlingen att erkänna den palestinska staten utan att några resultat nåtts i förhandlingarna med Israel.

Dödsstöten för fredsförhandlingar utgående från Osloavatlet har kanske kommit redan för länge sedan. Men eftersom omvärlden aldrig lägger skulden på palestinierna kan inget de gör eller gjort förorsaka fredsförhandlingarnas sammanbrott. En israelisk annektering av de judiska bosättningarna skulle däremot vara en handling som alla kunde vara överens om att förorsakade dödsstöten.

Slutet på en tvåstatslösning?

Det finns ganska olika uppfattningar om vad en tvåstatslösning skulle gå ut på.

Två stater- två folk, Israel judarnas hemland - Palestina arabernas (i samma anda som FN:s delningsförslag från 1947)

Israel utgår från att en eventuell palestinsk stat skall vara demilitariserad. Israel skall ha kontroll över Jordandalen, (gränsen mot öster) och Jerusalem skall förbli en enad stad under israelisk suveränitet. De judiska bosättningarna på västbanken skall vara en del av staten Israel som är judarnas hemland,en judisk stat. Netanyahu och utmanaren Gantz har väldigt långt samma åsikt i dessa frågor.

Två stater - allt tillhör araberna - ingen judisk stat

De palestinska ledarna kräver en palestinsk stat på området som Jordanien ockuperade efter vapenvilan 1949. En stat med vad som felaktigt kallas 1967 års gränser.Inga judar skall få bo kvar på området. De kräver också att  alla ättlingar till palestinska flyktingar skall få "återvända" till Israel, inte till den palestinska staten. De erkänner därför inte heller Israel som en judisk stat utan de anser att hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden tillhör dem.

Parternas syn på tvåstatslösningen ligger så långt från varandra att det kanske aldrig funnits någon egentlig tvåstatslösning.

Eftersom Israel i en fredsöverenskommelse med palestinierna i vilket fall som helst skulle behålla bosättningarna ändrar en eventuell annektering inte på de praktiska omständigheterna. Palestinierna kan fortfarande välja att förhandla om fred med Israel och om hur en palestinsk stat eller självstyrelseområde skall se ut. En annektering kunde tvinga dem att inse att de inte kan få allt de vill och att Israel efter mer än tjugo år av fruktlösa förhandlingar är beredd att fortsätta genom att ta egna beslut.

Den juridiska delen

Israel ockuperar inte palestinskt territorium eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat. Västbanken hör till det område som genom Palestinamandatet gavs till det judiska folket för att de där skulle återupprätta sitt historiska hemland. När britterna lämnade mandatområdet anföll Jordanien och flera andra arabstater den nya staten Israel. Efter kriget stannade Jordanien kvar på västbanken och i östra delen av Jerusalem och ockuperade dem. Under kriget 1967 erövrade Israel områdena från Jordanien. Innan Jordanien ockuperade västbanken bodde judar på området och speciellt i Jerusalems gamla stad. Alla judar tvingades lämna området som var under jordansk ockupation men efter 1967 började judar flytta tillbaka.

Efter 1967 vägrade arabstaterna förhandla med Israel så Israel fortsatte att ockupera västbanken utan att någon slutlig lösning kunde nås för hur området skulle delas eller användas.

Israels ockupation av västbanken är definitivt inte en "olaglig" ockupation som vissa påstår. Den är helt laglig och skedde i ett försvarskrig.

Israel ockuperar inte palestinskt territorium utan ett område som genom internationella avtal getts till det judiska folket men som kan betecknas som omtvistat område. De palestinska araberna kräver att få upprätta en stat där och Israel hävdar sin rätt till området.

Israel gav redan i samband med Osloavtalet palestinierna rätt till självstyrelse och över 90% av palestinierna bor på självstyrelseområdet. Israel vill inte styra över palestinierna men palestinierna vill ha mer än vad Israel kan ge dem och därför har det visat sig vara omöjligt att få ett slut på konflikten och nå någon form av förhandlingslösning.

För att det skall bli fred mellan parterna krävs det att man kommer överens i förhandlingar. Men om palestinierna vägrar förhandla är det svårt att se varför inte Israel  skulle kunna annektera judiska bosättningar på områden som internationella avtal redan gett till det judiska folket.

Den religiösa sidan av konflikten

Helt kort kan man säga att det vi ser är en konflikt mellan Bibelns Gud, Israels Gud, hans folk, och övriga världen där islam har en mycket framträdande plats.

Bibelns Gud  har lovat att han skall föra sitt folk Israel tillbaka till det land har gett dem, till Jerusalem. Det är något vi ser hända i vår tid.

Muslimerna säger att området är deras eftersom de en gång erövrat det. Det som en gång tillfallit islam tillhör islam för alltid.

När två andliga makter står i strid om ett land, en stad, ett berg, då lyckas inte människor förhandla fram fred.

Netanyahu: If I’m re-elected, I’ll extend sovereignty to West Bank settlements

Israelissa järjestetään tänään parlamenttivaalit

Blasting PM’s sovereignty pledge, Erdogan says West Bank ‘Palestinian territory’

PA top diplomat: Netanyahu will face ‘real problem’ if he annexes settlements

PA depicts a world without Israel

Fredsförhandlingar på villovägar

torsdag 4 april 2019

Mera lögner från Abbas

Till studeranden från USA säger Abbas att judar, kristna och muslimer är likvärdiga och de heliga platserna skall hela tiden vara öppna för alla.

Till palestinierna säger Abbas att Al-Aqsa moskén (Tempelberget) är vårt och judarna har ingen rätt att orena det med sina smutsiga fötter. Vi måste förhindra dem på vilket sätt som helst...

Jew hatred to Palestinians and tolerance to foreign audience - Abbas' contradictory messages

The PA on the Western Wall and the Temple Mount -  
 belongs to Muslims only, Jews have no rights to them


Abbas to visiting American students:

"We are honestly not against the Jews. No. The Jews, the Christians, the Muslims - for us they are equal... The holy sites will remain open to the three [monotheistic] religions at all times, and no one can prevent anyone- Christian, Jew, Muslim - from going and performing his religious rituals."

Abbas to Palestinians:

"The Al-Aqsa [Mosque compound, includes the Temple Mount] is ours... and they [Jews] have no right to defile it with their filthy feet."

"We have to prevent them, in any way whatsoever, from entering the Sanctuary (i.e., the Temple Mount)... They have no right to enter it. They have no right to defile it. We must prevent them. Let us stand before them with chests bared to protect our holy places." 

Läs mera här!

tisdag 2 april 2019

Lögner från Abbas

PMW visar hur Abbas pratar om fred och förhandlingar när han riktar sig till västvärlden samtidigt som han och andra ledare på hemmaplan prisar terrorister som hjältar.

PA and Fatah Chairman Abbas to American students: 

"We will not choose a path other than negotiations... We believe in peace and believe in security for everyone."
ONE DAY EARLIER:
Fatah Deputy Chairman Al-Aloul to Palestinians about terrorist who murdered 2 Israelis: 

"We are extremely proud, this is Omar Abu Laila... [he] represents all young Palestinians." 
By Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik
March 17, 2019: 
Terrorist Omar Abu Laila murders 2 Israelis

 
  
Sgt. Gal Keidan
Rabbi Achiad Ettinger, father of 12 

Two days later: 
Israeli soldiers kill the murderer Abu Laila, while he resists arrest

Three days later:
Fatah Deputy Chairman
Mahmoud Al-Aloul to Palestinians
The next day:
PA and Fatah Chairman 
Mahmoud Abbas
to Harvard students
"We are extremely proud, this is Omar Abu Laila, who implemented his choice, who implemented the people's choice... through which he represents all of you, represents all young Palestinians."
[Official Fatah Facebook page, March 23, 2019]
"We will not choose a path other than negotiations... We believe in peace and believe in security for everyone... We made agreements with 83 states in the world... on one issue: the war on terror in the world, terror in all its forms, variations, and sources."
 

According to Mahmoud Abbas, the PA believes in "peace" and "security for everyone," and has joined the "war on terror in the world, terror in all its forms."
 
But according to his deputy, Mahmoud Al-Aloul, a terrorist murderer who just a week earlier killed 2 Israelis makes the PA "proud" and is a role model for "all young Palestinians."
 
Abbas:
 
Al- Aloul:

This is yet another striking example of Palestinian Authority hypocrisy and duplicity, which Palestinian Media Watch has documented for years, and particularly in the book Deception
 
Abbas' statements to American students did not only contradict his deputy, it also is diametrically opposed to his many statements honoring terrorists. He recently told Palestinians on PA TV that terrorists in Israeli prisons are "stars in the sky of the Palestinian people... they have priority in everything..." [Official PA TV, July 24, 2018]
 
This duplicity is a well-rehearsed PA "modus operandi." For example, in 2014, PMW exposed that when Abbas spoke with Israeli students he talked about the shared desire for "peace," but previously - when Abbas spoke to Palestinians - he had praised the murderer of 2 Israeli students as a "heroic brother." 

måndag 1 april 2019

From Gaza classrooms to the DNC, Palestinian female terrorists are all the rage

Palestinska terrorister behandlas som hjältar,inte bara på hemmaplan utan också i väst.

From Gaza classrooms to the DNC, Palestinian female terrorists are all the rage (TOI)
Two-time PFLP hijacker Leila Khaled isn’t just lionized in the Arab world — she’s regularly invited to speak in Europe. Now the American hard left is picking up her ideology

Vattennivån fortsätter stiga i Genesaret

Veckoslutets regnväder gjorde att vattennivån i Genesaret steg med 15 cm. Sedan början av vintern har vattnet stigit med 2,68 meter men vattennivån borde stiga med ytterligare 3,19 meter innan sjön är full.

Sea of Galilee rises 11 centimeters in a day as wintry spell continues (TOI)
"...Last month, the surface of the Sea of Galilee rose above the “lower red line” — 213 meters below sea level. The marker was determined as a level below which the lake could suffer long-term ecological damage. In 2001, the lake reached its lowest-ever level at minus-214.87 meters (minus-705 feet), known as the “Black Line.” ..."

Brasiliens president i Israel

Brasiliens president är på besök i Israel. Inför valet lovade han att han kommer att flytta Brasiliens ambassad till Jerusalem. Han har åtminstone inte ännu uppfyllt sitt löfte men under besöket tillkännagav han att Brasilien kommer att öppna ett handelskontor i Jerusalem.
Premiärminister Netanyahu välkomnade beslutet och sade sig hoppas att det var första steget för att flytta ambassaden.

De palestinska ledarna kan inte ens acceptera att ett handelskontor öppnas i Israels huvudstad Jerusalem. De ämnar kalla hem sin ambassadör i Brasilien och säger att beslutet är en aggression mot det palestinska folket och bryter mot internationell lag.

President Jair Bolsonaro och premiärminister Netanyahu besökte i dag Klagomuren.

Netanyahu welcomes Brazil plan for Jerusalem trade office as Palestinians fume (TOI)
"...So far, the US and Guatemala are the only countries to move their embassies to Jerusalem. Paraguay moved its embassy to the city last year, but has since relocated it to Tel Aviv.

In recent weeks, several countries have opened or announced plans to open trade or cultural centers in the capital, including the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. ..."