måndag 30 december 2019

ICC tar upp terroristers anklagelser mot Israel

Internationella Brottmålsdomstolen skall ta sig an de riktigt allvarliga krigsförbrytelserna när de inblandade staterna inte själva undersöker och ställer eventuella brottslingar inför rätta.

Israel utreder eventuella brott som gjorts av armén och skyldiga döms i domstol. Brotten är inte speciellt grova om man jämför med vad som sker i andra väpnade konflikter. Poängen är ändå att Israel utreder brott som utförts av landets medborgare. Därför bör man ifrågasätta ICC:s beslut att utreda Israels agerande.
Det som gör hela saken ännu märkligare är att det är terroristorganisationer som för fram anklagelserna mot Israel.
Saeb Erekat, generalsekreterare för PLO: s verkställande kommitté sa i en intervju den 21 december att han var ordförande för en palestinsk kommitté med uppgift att vidta rättsliga åtgärder mot Israel.
Kommittén har medlemmar från alla palestinska fraktioner bl.a. Hamas och PFLP. En av  ledarna inom Hamas, Ghazi Hammad, var kommittén talesman.
Med hjälp av pengar från Qatar anställde man sex internationella advokater som tydligen förde fram palestiniernas åsikt till ICC. Det handlade inte om några små summor som Qatar bidrog med eftersom Erekat säger att palestinierna själva aldrig skulle ha haft råd med advokaterna.

Så med obegränsade ekonomiska resurser kan tydligen terroristorganisationer få Internationella Brottmålsdomstolen att ta upp anklagelser mot en demokratisk stat trots att det är tvivelaktigt om de har befogenheter till det och trots att det är ett slöseri med resurser som borde användas där behov verkligen finns.

Men de sex advokaterna är säkert nöjda.

Did ICC prosecutors engage with Hamas when drafting case against Israel?

PLO Executive Committee Sec.-Gen. Saeb Erekat: Hamas Participated in the Palestinian Authority's ICC Petition against Israel; Qatar Footed the BillPalestinsk historieförfalskning: Jesus den första muslimska martyren

Varje år vid jultiden kommer palestinska ledare och  media med påståenden om att Jesus var palestinier. I år påstod Tawfiq Tirawi som är medlem i Fatahs centralkommitté dessutom att Jesus var  den första muslimska martyren (Shahid).

Det är inte speciellt  många kristna om blir upprörda av lögnerna. Liknande lögner om t.ex. muslimernas profet Muhammed skulle antagligen skapa upplopp i delar av den muslimska världen. Det har vi sett exempel på från reaktionerna på karikatyrteckningarna för några år sedan.
(För tydlighetens skull: det är naturligtvis bra att kristna reagerar annorlunda men nog vore det bra om någon ställde dem till svars för deras lögner)


Jesus was not only "first Palestinian" - he was "first Islamic Martyr" (PMW)

  • Fatah leader: Jesus was "first Palestinian," and "first Islamic Martyr"
  • PA Prime Minister: “Christmas is a national holiday for the Palestinian people”
  • Abbas: "For all of us Palestinians, this holiday [Christmas] is ours"
  • Fatah: "Christmas is a Palestinian holiday"
There were repeated new claims this week, by senior Palestinian leaders and the official press, that Jesus was a "Palestinian" and the "first Palestinian." A senior Palestinian leader this week also referred to Jesus as the “first Shahid,” or Islamic Martyr, which many believing Christians find very offensive. According to the Islamic tradition, which the Palestinian Authority has repeated many times to its people, among the rewards that the Islamic Martyr receives in Islam’s paradise are 72 dark-eyed virgins. Whereas claiming that Jesus who was a Judean (Jew) was a Palestinian is nonsensical for believing Christians, saying he is now in Islamic Paradise with 72 virgins is seen by many as defamation.
Tawfiq Tirawi, senior Palestinian leader and Fatah Central Committee member posted on his personal Facebook page:
“This is blessed Christmas, The birthday of our lord Jesus the Messiah, the first Palestinian and the first Shahid (Islamic Martyr).”
[Tawfiq Tirawi Facebook page, Dec. 24, 2019]
Others claiming Jesus include Laila Ghannam, District Governor of Ramallah:
"The entire Palestinian people celebrates Christmas because we are proud of Jesus being Palestinian."
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 24, 2019]
Muwaffaq Matar, Fatah Revolutionary Council member and regular columnist for the official PA daily, wrote:
"If someone could win the Nobel Peace Prize every year forever, it is Palestinian Jesus son of Mary who was born in Bethlehem… Palestinian Jesus son of Mary was a victim…"
[Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Dec. 26, 2019]
It should be noted that the expression by Tirawi “our lord Jesus” is not an indication of Palestinian acceptance of the principles of Christianity. According to Islamic tradition, as explained in the following quote by the top PA religious figure, PA Mufti Muhammad Hussein, Jesus is said to have been a Muslim who preached Islam:
PA Mufti Muhammad Hussein: "We’re talking about an ongoing chain [of prophets of the Islam], from Adam to Muhammad. It’s an ongoing chain, representing the call for monotheism, and the mission of Islam… The prophets were all of the same religion [Islam]… Jesus was born in this land. He lived in this land. It is known that he was born in Bethlehem… He also lived in Nazereth, moved to Jerusalem. So he was a Palestinian par excellence… We respect Jesus, we believe in him [as a Muslim prophet], just as we believe in the prophet Muhammad."
Finally, the PA, seeing themselves as part of Jesus' nation, is now saying that in addition to it being a religious holiday for Christians, Christmas is also a national holiday for Palestinians. 
PA leader Mahmoud Abbas himself said Christmas is a Palestinian national holiday:
"Christmas is a national-religious holiday and not just a religious one. For all of us Palestinians, this holiday is ours. Therefore we all celebrate it. The Palestinian leadership is going to church to be present for [Christmas] Mass… It is our obligation to do this, because it – as I told you – is a religious holiday for our [Christian] people, and you are our people, and it is [also] a national holiday for us all."
[Official PA TV News, Dec. 28, 2019]
Mahmoud Abbas’ Fatah in a headline on its official Facebook page likewise declared: 
"Christmas is a Palestinian holiday… There is a special significance to the Christmas celebrations in Palestine, since it has clearly become a national holiday in which all of our people participate, starting from [PA] President of Palestine [Mahmoud Abbas] and down to the last of the children."
[Official Fatah Facebook page, Dec. 20, 2019]
As documented many times by Palestinian Media Watch, the Palestinian Authority rewrites history, both ancient and recent, according to its political and internal needs. As a people without a history who are attempting to create a national identity, teaching Palestinians that Jesus, one of the most important and admired historical figures, was a Palestinian, is their attempt to trick primarily their own people into believing that they have not only an ancient history but a glorious national identity. 

torsdag 26 december 2019

‘Historic Palestine’ – A Misleading Anachronism

Historiska fakta om namnet Palestina

‘Historic Palestine’ – A Misleading Anachronism
“Historic Palestine” is a commonly-used term when discussing the Arab-Israeli conflict. The phrase suggests that a nation known as Palestine existed in the past, with the word “historic” giving the impression that this nation has deep roots in the region and thus has a natural claim to be revived in the form of a modern state called Palestine. By referring to the land thus without mentioning Jewish history, it also subtly suggests that a Jewish presence is foreign to the region.

- When Abbas says that the Palestinian people will accept a state on only 22% of the territory of “historic Palestine” for the sake of making peace he is grossly incorrect. Since Historic Palestine necessarily includes areas east and west of the Jordan River, as the original Palestine Mandate accurately reflected, the land comprising Jordan, West Bank and Gaza is 82% of the total today. Israel is a nation that ended up with a mid-teens percentage of the Palestine Mandate.

- Most people today use the post-1921 boundaries of the Palestine Mandate as their definition of “Historic Palestine” even though these artificially created boundaries are in fact an ahistorical, recent and artificial creation. “Mandatory Palestine” would be a more accurate term and should be adopted by the media instead of “Historic Palestine.”

- Forgotten in today’s discussion is that it would be far more accurate to call the region “Historic Syria” as geographically and ethnically the general region of today’s Israel, West Bank, Gaza, Jordan, Syria and Lebanon were part of one political entity originally known as Esh-Sham and later Syria. The local population would have also considered themselves part of this territory. If not for the revival of the name Palestine by Christian Europe sometime in the nineteenth century, Syria would have certainly won out as name of the region, as it had been for centuries. The quote above by the Minister of the Syrian Legation in Washington in 1947 makes this clear.

måndag 23 december 2019

The Hague vs. Israel: Everything you need to know about the ICC Palestine probe

Fakta om Internationella Brottmålsdomstolens beslut att fortsätta undersökningarna om krigsförbrytelser.

The Hague vs. Israel: Everything you need to know about the ICC Palestine probe

What exactly is Israel accused of? How likely are Israelis to land in the dock? Are Palestinians also to be probed? And could this all have been avoided?

söndag 22 december 2019

ICC kommer att fortsätta undersökningar om krigsförbrytelser

Internationella brottmålsdomstolen sade i fredags att det finns skäl att fortsätta med en undersökning angående krigsförbrytelser utförda i de palestinska territorierna.
Det är främst kriget i Gaza 2014 som undersöks men åklagaren  Fatou Bensouda sade också att  Israel svar på protesterna vid Gazagränsen och den israeliska bosättningspolitiken på västbanken kan utgöra krigsförbrytelser.
Trots att Bensouda också sa att Hamas kan ha gjort sig skyldig till krigsförbrytelser när de riktade sina attacker mot civila prisar både Hamas och andra palestinska ledare beslutet.

Israel och USA har skarpt tagit avstånd från beslutet. En av de främsta orsakerna är att ICC bara har rätt att behandla frågor som lagts fram av självständiga stater. Den palestinska myndigheten som krävt en utredning är ingen självständig stat och därför hör frågan inte till ICC:s befogenheter.

Israels premiärminister Netanyahus kommentar var att detta var en mörk dag för sanning och rättvisa, ett skandalöst och grundlöst beslut. Enligt Netanyahu hade Bensouda totalt ignorerat seriösa juridiska argument som Israel presenterat.
Netanyahu uttryckte också sin förvåning över att Bensouda sa att det kunde vara en krigsförbrytelse att judar bodde i sitt hemland, i Bibelns land, i våra förfäders land.

USA utrikesminister Pompeo sa i ett uttalande att USA skarpt motsätter sig beslutet och andra åtgärder som orättvist riktar sig mot Israel.

Beslutet och reaktionerna beskriver bra den värld vi lever i i dag. ICC tar ett beslut som prisas av terrorister. Israel beklagar och fördömer beslutet och USA är den enda som ställer sig på Israel sida.
Under den senaste månaden har nästan 20 liknande resolutioner röstats igenom i FN:s generalförsamling och nästan ingen utom USA har ställt sig på Israel sida.

Krig för alltid med sig död och elände. De strider som utkämpas mellan Israel och palestinska terrorister i Gaza är inget undantag. Men samtidigt måste man konstatera att det finns knappast någon annan väpnad konflikt där någon gör lika mycket för att undvika att civila kommer till skada som Israel gör. Ändå är det Israels agerande som undersöks av ICC. När det gäller Hamas agerande behövs det ingen undersökning, att medvetet rikta sina attacker mot civila mål är ett krigsbrott. Det är vad Hamas gör.
Israel har dessutom själv undersökt de fall där man misstänkt brott och då skall ICC inte ingripa.

Vi närmar oss jul då vi firar födelsen av judarna Messias,Guds son och  världens frälsare. Då kom Messias som tjänaren som var beredd att ge sitt liv för att rädda världen, judar och hedningar.
Idag får vi hoppas på att han snart kommer tillbaka, som konungen inför vilka alla knän måste böjas. Då kommer också Israel att få den fred (shalom) som Gud så många gånger lovat att skall bli deras del.

ICC announces ‘basis’ for war crimes probe; Israel says it has no jurisdiction

Netanyahu: ICC decision to probe Israel ‘a dark day for truth and justice’

Pompeo: US ‘firmly opposes’ ICC announcement on alleged Israeli war crimes

Hamas hails ICC for readying probe of alleged war crimes by Israel — and itself

Ten things to know about the ICC’s war crimes probe against Israel

Analysis: Did Israel’s cooperation with the ICC fail? Is the game over?

ICC picks fight, Israel will fight back - analysis


fredag 20 december 2019

EU:s stöd till antiisraelisk resolution

Varje år den här tiden röstar FN:s generalförsamling igenom närmare tjugo anti-israeliska resolutioner (samma resolutioner varje år).
Jerusalem Post noterar en av resolutionerna (Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including east Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources) .
160 nationer röstade för resolutionen ( alla EU-stater), 6 röstade mot (USA, Kanada och några  östater i Stillahavet) och 15 avstod från att rösta.

Två exempel från resolutionen:
-Resolutionen säger att naturresurserna på området tillhör palestinierna och därmed har de rätt till ekonomisk ersättning för att Israel utnyttjat naturresurser.

-Resolutionen säger också att säkerhetsstängslet som byggdes för att förhindra palestinska terrorattacker mot Israel är olaglig.

Kommentar:
- Resolutionen talar om "ockuperat palestinskt territorium" men eftersom det aldrig existerat någon palestinsk stat finns det inte heller ett palestinskt territorium som Israel kan ockupera ( en neutral benämning är omstritt territorium)

- Judarnas stat som enligt internationell lag fått rätt till området skall enligt FN:s åsikt betala ersättning till det palestinska folket som aldrig haft en stat i området. Allt är möjligt inom politik!

- Det är enligt FN olagligt att Israel försvarar sig, till och med när de använder passiva åtgärder som att bygga ett stängsel.

Som jag nämnde, samma resolution har röstats igenom i åratal. Det är inget nytt, men ett exempel på den Israelfientliga politik som våra länder och EU understöder i FN. (samma röstningsbeteende upprepas vid nästan varje resolutionsomröstning)

Palestinians can claim restitution for 'occupation,' 160 UN nations say (Jerusalem Post)
It is one of 17 annual pro-Palestinian and anti-Israeli resolutions the UNGA has approved this month.

Resolutionstexten ( inte årets version)
Resolution adopted by the General Assembly

on 20 December 2017


EU Explanation of Vote


torsdag 19 december 2019

Enligt Abbas Zaki medlem i Fatahs centralkommitté hör det till palestinska värderingar att döda judar


PMW:
It's official. It's a Palestinian "value" to murder Israeli men on their way to prayer
Two Israelis, Rabbi Nehemiah Lavi and Aharon Bennett, were stabbed to death in October 2015 by 19-year-old Palestinian terrorist Muhannad Halabi. The terrorist attacked the Bennett family on their way to pray at the Western Wall in Jerusalem. Halabi murdered the father and another man, and also stabbed and seriously wounded Bennett’s wife, Adele and their 2-year-old son.

In the eyes of senior Fatah official Abbas Zaki, murderer Muhannad Halabi was following Palestinian “values,” when he only killed the father and “spared” the mother and the son. Zaki’s claim is false on two accounts. 

1. PA ideology does not limit its support for murder to Israeli/Jewish men but supports murder of women and children as well. 
2. Murderer Halabi did in fact try to murder the mother and the son, however they miraculously survived with stab wounds.
Rapport från ECI

EU ser bra en väg framåt, och det är tvåstatslösningen som i tiotals år visat sig vara ogenomförbar. Inga andra alternativ får övervägas...

Specialrapport från ECI:s årliga policykonferens

ECI utmanade EU:s utrikesrepresentant gällande USA:s fredsplan
– Ingen plan B för EU i fredsprocessen i Mellanöstern

"...Det finns kanske ett växande stöd för Israel i Europaparlamentet, men inte mycket verkar ha förändrats inom Europeiska utrikestjänsten som är det organ som beslutar om EU:s relationer till Israel. I en spontan paneldiskussion ledd av ECI:s grundare och direktor Tomas Sandell, slog verkställande direktören Fernando Gentilini (MENA, EEAS) fast att Europeiska unionen ser endast en lösning på Israel-arabkonflikten, en tvåstatslösning, och att det inte finns någon plan B. Han fick en direkt fråga gällande vilket som är viktigare för det palestinska folket: deras dignitet som ett folk, säkerställd respekt för deras mänskliga rättigheter och fundamentala friheter liksom möjligheter till framtida välstånd så som de presenteras i USA:s fredsplan eller en framtida palestinsk stat som kanske inte garanterar människorna dessa rättigheter. Som svar på detta upprepade han att det först måste finnas två stater, ”först med en tvåstatslösning kan vi sedan bjuda in företag för att skapa nya jobb”, avslutade han.

Denna ensidiga inställning till fredsprocessen har tillsvidare misslyckats med att skapa några som helst förändringar på fältet och samtidigt fortsätter Europeiska unionen att ösa in en halv miljard euro per år till de palestinska territorierna med få – om ens några – villkor. När han tillfrågades om det finns något som ytterligare kunde utvecklas baserat på den föreslagna amerikanska fredsplanen (till de delar som offentliggjorts vid den ekonomiska fredskonferensen i Bahrain i juni), svarade Gentilini att han inte har sett någon sådan plan och vägrade att komma med några alternativa vägar till fred...

...ECI:s direktor för den utåtriktade verksamheten, dr Emilie Noteboom, presenterade en viktig översikt över relationerna mellan EU och Israel de senaste 60 åren där hon konstaterade att medan europeiska länder på 1950- och 1960-talet huvudsakligen hade varit pro-Israel, förändrades situationen dramatiskt år 1973 under Jom kippurkriget och den efterföljande oljekrisen. I vad vissa har ansett vara ett tydligt försök att blidka arabsidan, anammade EU helt det arabiska narrativet genom att man för första gången förklarade att de omtvistade territorierna var ockuperad palestinsk mark. I ett svar på en direkt fråga från europaparlamentsledamot Bert-Jan Ruissen, som var en av evenemangets värdar, ifall dessa territorier juridiskt sett kan anses illegalt ockuperade, sade hon att enligt internationell lag är så inte fallet, men att det internationella samfundet har tagit denna ståndpunkt helt enkelt av politiska skäl."

onsdag 18 december 2019

Årets Hanukkasång från Maccabeats

Maccabeats' Hanukkah song fights antisemitism and hate

As the lyrics, "We ain’t gonna stop for nothin!" clearly hint at - despite antisemitism and hate, the Jew is still proud to celebrate their religion in public without fear.


söndag 8 december 2019

Islam i Mellanöstern

Jag läste för en tid sedan en insändare som beskrev islam som fredens religion. Det var skribentens erfarenhet men verkligheten är inte så enkel.
Här följer några  uttalanden från islamska lärda och mindre lärda som ger en annan bild av islam. De representerar inte alla muslimer men en betydande del och de baserar sina uttalanden på koranen.
Deras tal kan läsas i MEMRI:s senaste veckorapport. (Special Dispatch Series , Inquiry and Analysis Series,  MEMRI TV Project )
Det är i den här omgivningen Israel existerar.

Iranian Quran Expert Bahrampur On National TV: Protesters Should Be Slaughtered Or Have Their Feet And Hands Chopped Off On Alternate Sides; If We Kill 10,000 Of Them, It Will Not Be An Exaggeration

Abolfazl Bahrampur, an Iranian Quran interpreter and translator, was interviewed on Channel 1 of the Iranian TV on November 26, 2019. In the interview, Bahrampur said that according to the Quran, the punishment for protesters should be slaughtering, which is death in agony or chopping off their hands and feet on alternate sides of their bodies. He continued to say that the punishment must be carried out in public and in the place where the crimes were committed and they must be crucified as well, in order to serve as a deterrent for "the people who wait behind the scenes for America's orders." He said that killing 10,000 of the protesters would not be an exaggeration.


Kuwaiti Islamic Scholar Muhammad Hammoud Al-Najdi: The Quran Encourages Offensive Jihad by Means of Force; It Is Used to Humiliate Infidels, Spread Islam

Kuwaiti Islamic scholar Sheikh Muhammad Hammoud Al-Najdi said in a show that aired between July 3 – 11, 2019 on Al-Ma’ali TV (Kuwait) that offensive Jihad is a concept that exists in Islam even though some people deny its existence. He cited several Quranic verses, including ones that urge Muslims to fight and subdue non-believers until they pay a poll tax or accept Islam. He explained that this means shooting the enemy with arrows, missiles, and so forth, and that Allah provides for the Islamic nation through Jihad by giving them spoils of war, property, and land. Sheikh Al-Najdi also said that one of the purposes of Jihad is to break the power of the infidels and humiliate them. He added: “Allah tortures [the infidels] at the hands of the believers.”


Chief Advisor To Turkish President Erdoğan: 'The Islamic World Should Prepare An Army For Palestine From Outside Palestine'

Retired Turkish general Adnan Tanrıverdi is founder of Turkish security firm SADAT International Defense Consulting[1] and has been a chief advisor to Turkish President Recep Tayyip Erdoğan since August 2016. Tanrıverdi spoke at the "International Israel Ethnic Discrimination Conference: Dimensions, Applications, And Methods Of Struggle," which took place on November 29-30, 2019, at the Mariott Hotel in the Şişli district of İstanbul and was organized by the Islam Dünyası STK'ları Birliği ("Union Of NGOs Of The Islamic World").[2] According to a report in Turkey's state-run news agency Anadolu Ajansı, in his speech at the conference, Tanrıverdi "emphasized that it was not possible for the Islamic world to give up on Jerusalem," and that "Israel governed 85 percent of Palestinian land." Tanrıverdi said: "The Islamic world should prepare an army for Palestine from outside Palestine. Israel should know that if it bombs [Palestine] a bomb will fall on Tel Aviv as well."[3]


söndag 1 december 2019

Palestinsk historieförfalskning: judarna har ingen historisk koppling till landet

Palestinska myndighetens officiella TV-kanal låter tittarna förstå att judarna inte hade någon koppling till landet innan de invaderade landet för 70 år sedan.
Välkända historiska fakta spelar ingen roll för de palestinska ledarna och snart har de hjärntvättat en hel generation.

The Jews came as "invaders 70 years ago," no evidence of Jews before then

Nan Jacques Zilberdik and Itamar Marcus  | 
  • Palestinian university lecturer: The Jews were never in Palestine, but came as “invaders 70 years ago”

  • Palestinian archeologist: No archaeological evidence of the presence of the children of Israel in Palestine 3,000 years ago

  • Palestinian author: The Zionist narrative has falsified history – the children of Israel were never in Palestine

Palestinian Authority policy is to routinely deny the entire Jewish history in the Land of Israel. Jews were never here, the PA says, until they came and “occupied” Palestine in 1948. Palestinian Media Watch has documented that the PA habitually refutes the authenticity of the numerous archeological artifacts and non-Biblical sources that testify to the Jewish presence and nationhood thousands of years ago. The following are three recent examples of this Palestinian denial of Jewish presence and history, showing that the PA’s political message passed on by Palestinian leaders for decades has been successfully adopted and is being repeated even by Palestinian academics.
Riyad Al-Aileh, a Palestinian political science lecturer from Al-Azhar University, stated that Jews only came as ”invaders 70 years ago”:
"The Jews claim that they were in Palestine 2,000 years ago. If we look at the history we will see that they were not in Palestine in the past, but rather only as invaders less than 70 years ago. For these 70 years they have been invaders, like the Hyksos, the Byzantines, the Persians, and [British] colonialism. The Canaanite Palestinian people has since succeeded in defeating those invaders and continue [to live] in this land."
[Official PA TV, The Supreme Authority, Nov. 6, 2019]
Echoing this claim, Abir Zayyad, an archaeologist and member of Fatah’s Jerusalem branch, wrongly asserted that “no archaeological evidence” of Jews in Palestine has been found:
“We have no archaeological evidence of the presence of the children of Israel in Palestine in this historical period 3,000 years ago, neither in Jerusalem, nor in all of Palestine.”
[Official PA TV, Jerusalem: The Scent of History, Nov. 7, 2019]
Palestinian author Haidar Massad also reiterated the PA’s lie that “the children of Israel were never in Palestine”:
“I wrote a novel called The Palace that was published in 2019. This novel… is about the falsification of the historical geography in the Zionist and Talmudic (i.e., Jewish) narrative… The reader can establish… that in this land, Palestine, which has always been Arab – the children of Israel were never there.”
[Official PA TV, Palestine This Morning, Oct. 6, 2019]
PA officials continue to repeat these false claims to Palestinians. Recently, PMW documented that the PA Minister of Culture taught Palestinians that “there is nothing in history that proves this presence. They have not found one stone.”