torsdag 29 december 2011

Raketer från Gaza

Senaste natt sköts det igen raketer från Gaza mot Israel Fyra Kassamraketer avfyrades men ingen skadades i attackerna.
Israeliska flygvapnet svarade på attackerna genom att bomba terroristmål i Gaza.
Det är nu tre år sedan Israel genomförde operationen Cast Lead i Gaza som hade som mål att försvaga Hamas möjligheter att avfyra raketer mot Israels civilbefolkning.
Under de tre år som förflutit har Hamas rustat upp med nya och effektivare vapen.
Israeliske generalstabschefen Benny Gantz sade med anledning av treårsdagen att Israel förr eller senare kommer att bli tvungen att gå ini Gaza igen. Israel kan inte hur länge som helst leva med det hot som det innebär att 1 miljon av dess invånare ständigt måste vara beredd på raketattacker.

tisdag 27 december 2011

Ingen jul i Gaza

Av de ca 1.500.000  människor som lever i Gaza är omkring 1.400 kristna (0,1%). Efter att Hamas tog över makten i området har livet varit svårt för de kristna.
Phoebe Greenwood skriver för The Guardian om hur de kristna längtar tillbaka till tiden innan Hamas tog över makten.
Kristna som har möjlighet till det lämnar området men det finns också de som bor kvar och visar att de är kristna även om det kan medföra problem, förföljelse och till och med avrättning.

Gaza Christians long for days before Hamas cancelled Christmas

"Karam Qubrsi, 23, and his younger brother Peter, 21, are the eldest sons in one of Gaza's 55 remaining Catholic families. Both wear prominent wooden crucifixes. "Jesus tells me, 'if you can't carry my cross, you don't belong to me,'" Peter explained. It's a demonstration of faith that has caused him some trouble.
He describes being stopped in the street by a Hamas official who told him to remove the cross. "I told him it's not his business and that I wouldn't," Peter said. After being threatened with arrest he was eventually let go, but the incident scared him."

Medan de kristna i Gaza lider under Hamas, som är en del av det Muslimska brödraskapet, kan man på Iltalehtis blogg  läsa hur Esbobiskopen Mikko Heikka  påstår att Muslimska brödraskapet eftersträvar jämlikhet och rättvisa.


Endera lever de kristna i Gaza, eller biskopen i en fantasivärld.

måndag 26 december 2011

Hamas medlem av PLO?

I förhandlingar senaste vecka kom palestinska ledare från olika grupperingar överens om att arbeta för att bland andra Hamas och Islamsk jihad  skall bli medlemmar i PLO. Fatah som leds av Mahmoud Abbas har länge varit den dominerande gruppen i PLO. Abbas är också ordförande för PLO.
PLO är den organisation som har rätt att representera palestinierna och förhandla på deras vägnar. Det är alltså inte de  mer eller mindre demokratiskt valda medlemmarna av de Palestinska myndigheterna som i sista hand representerar det palestinska folket utan PLO.
Om Hamas blir medlem av PLO kan de lätt få en dominerande roll i organisationen och därmed stort inflytande.
Israels premiärminister säger att om Hamas blir medlem i PLO kommer Israel att vägra förhandla med organisationen.
Ledare för Hamas har de senaste dagarna förklarat vad målet med en eventuell anslutning till PLO är.
Hamas "utrikesminister" Osama Hamdan sa bl.a. att Hamas fortfarande håller fast vid att hela Palestina, från havet till floden, skall befrias och flyktingarna återvända.Han klargjorde också att Hamas inte på något sätt har ändrat sin målsättning och sitt program.
En annan Hamasledare, Khalil Abu Leila, sade att Hamas vill återföra PLO till att verka i enlighet med sin ursprungliga målsättning, nämligen att befria Palestina.


'We'll join PLO to keep it true to its mission'

Senior Hamas official: "Anyone who thinks Hamas has changed its positions is living in an illusion."

 Hamas is joining the PLO not as a result of a change in its ideology but because it wants the PLO to stick to its original platform – liberating Palestine and achieving the “right of return” for Palestinian refugees, Hamas leaders explained over the weekend.

 

lördag 24 december 2011

Fred trots allt - segern är vunnen


Herren sade till Abram:
"Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

 
Profeten Hesekiel:
Ty så säger Herren, Herren: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och där man i övrigt kan bo i landet. På goda betesmarker skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skall de få sina betesmarker. Där skall de vila sig på goda betesmarker, och de skall ha rikligt med bete på Israels berg. Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka. Men de feta och de starka skall jag förgöra. Jag skall ta hand om dem med rättvisa. 


Maria när hon fick reda på att hons skulle föda Guds son, Messias:
"Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn, till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder." 


Ängeln till herdarna:
"Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.


Simeon i templet:
På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:
"Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel." 

 
Jesaja:
Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eldTy ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.
1 Mos.12:1-3, Hes 34:11-16, Luk.1:54, Luk. 2:10, Luk.2:25-32 Jes.9:1-7

God Jul - Shalom
Daniel

torsdag 22 december 2011

Kritik och blindhet

Israels premiärminister Netanyahu fördömer skarpt det våld som judiska extremister gjort sig skyldiga till den senaste tiden och har vidtagit åtgärder för att de skall gripas och straffas.
Han inbjuder gång på gång palestinierna att komma till förhandligsbordet för att försöka förhandla fram en fredslösing.
De palestinska myndigheternas ordförande Abbas vägrar förhandla med Israel och träffar palestinska terrorister som frigivits ur israeliska fängelser och prisar dem för deras insatser.
Omvärldens reaktion?
Netanyahu och hans regering fördöms och Abbas och hans medhjälpare möter knappt någon kritik.
Omvärlden anser att när Israel bygger bostäder är det en provokation men när palestinska ledare prisar mördare och terrorister är det inte värt att notera.

Det är den värld vi lever i.
 Abbas meets prisoners released in Schalit deal

 "Palestinian Authority President Mahmoud Abbas met in Ankara on Tuesday night with 11 prisoners who were released in the recent prisoner exchange between Israel and Hamas.

One of them was Amneh Muna, the woman who lured 16-year-old Ofir Rahum to Ramallah, where he was murdered in 2001."

 US: 'Shouting from UN rooftops' won't help peace

Barak opposes Foreign Ministry's Europe slam

 "...Israel’s anger had been triggered by a statement released on Tuesday by the four current EU members of the UN Security Council – France, Britain, Germany and Portugal – that forcefully condemned Israel’s recent announcements of building in the territories and east Jerusalem.

“All settlement activity, including in east Jerusalem, must cease immediately,” the statement said, calling on Israel to reverse these steps, and saying announcements of continued construction “send a devastating message.”

The statement also slammed “the disturbing escalation of violence by settlers,” saying they were “deliberately provocative actions” designed to aggravate tensions..." 

onsdag 21 december 2011

Israel kritiseras i FN

- Palestinierna vägrar förhandla med Israel om inte Israel går med på deras förhandsvillkor, och har gjort det nu i ett par års tid.
- Internationella överenskommelser från bland annat FN:s föregångare NF  säger att judarna har rätt att bosätta sig i hela området väster om Jordanfloden.
- Judeen och Samarien (västbanken) är inte ockuperat palestinskt territorium utan ett omstritt området  på vilket både judar och araber har rätt att ställa krav.
Men ändå kritiserar FN:s medlemsstater närmast enhälligt Israel och säger att den judiska bosättningen  på ockuperat palestinskt territorium är orsaken till att fredsförhandlingarna inte går framåt.
Uttalandena visar tydligt på det självklara faktum att FN inte på något sätt står för det som är rätt utan att uttalandena därifrån endast ger uttryck för medlemsstaternas politiska åsikter.

Security Council members line up to criticize Israel (Jerusalem Post)

"Representatives of Britain, France, Germany and Portugal said Fernandez-Taranco's briefing made clear to the 15-nation council that Israeli settlement activity was undermining attempts to restart stalled peace talks with the Palestinians.

"One of the themes that emerged was the severely damaging effect that increased settlement construction and settler violence is having on the ground and on the prospects of a return to negotiations," the four European Union council members said in a joint statement.


South African Ambassador Baso Sangqu read a statement on behalf of the 120-nation bloc of non-aligned countries that generally reiterated the European statement, describing settlement activities as "illegal" and "the main impediment to the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict."

Brazilian Ambassador Maria Luiza Ribeiro Viotti echoed Sangqu's words in a statement she read on behalf of Brazil, India and South Africa. Lebanon's UN envoy Nawaf Salam made similar remarks.

Altogether, statements criticizing Israel were made on behalf of at least nine of the 15 council members.

Karean Peretz, spokeswoman for Israeli's UN mission, reacted by saying "the main obstacle to peace has been, and remains, the Palestinians' claim to the so-called right of return and its refusal to recognize Israel as a Jewish state."


tisdag 20 december 2011

Libanon: Israel skjuter på sig själv från vårt territorium

Libanons regering klagade för en tid sedan på att Israel försvarar sig och besvarar beskjutning som kommer från Libanon.
Nu påstår Libanons försvarsminister att det är Israel som skjuter mot sig själv från libanesisk territorium.

Lebanon: Israel arranged rocket fire from Lebanon

söndag 18 december 2011

EU sätter press på Israel

Haaretz har intervjuat den nye ordföranden för Europaparlamentet Martin Schulz.
 Schulz säger att EUparlamentet kommer att fortsätta att motsätta sig en uppgradering av relationerna till Israel eftersom fredsförhandlingarna inte går framåt.
Här får palestinierna alltså ännu en orsak att inte komma till förhandlingsbordet: Så länge förhandlingarna inte kommer igång, förbättras inte Israels relationer till EU.
Det skulle naturligtvis vara logiskt att EU skulle sätta press på palestinierna för att de vägrar komma till förhandlingsbordet. Men logik och EU politik har antagligen ingenting gemensamt.

Incoming EU president: Europe to block deals with Israel until peace process moves forward 

"...The European Parliament, which represents the half-billion citizens of the EU, has in recent years amassed authorities and power. For instance, it is now blocking ratification of agreements to upgrade relations between the EU and Israel. Will the policy of exerting pressure on Israel continue during the period of your presidency?

"Yes. The Parliament's decision to block the agreements with Israel stems from the lack of progress in the peace process and from our ambition to pressure the Israeli government to alter this situation. If Israel would seriously act to get out of the dead end, the European Parliament would respond accordingly. As president, I will work to find compromises. Right now, it is my impression that the desire to find these sorts of compromises is greater in the European Parliament than in the government of Israel..."

Fatah motsätter sig kontakter mellan palestinierna och israeler

De palestinska ledarna har redan länge vägrat förhandla med Israel. Men nu har Abbas "moderata" Fatah parti förklarat "krig" mot alla informella möten mellan palestinier och israeler.

Fatah declares 'war' on normalization with Israel  (Jerusalem Post)

"...Abdel Kader, a former PA minister for Jerusalem affairs, revealed that the Fatah leadership has decided to foil all informal meetings between Israelis and Palestinians.
“We will try to thwart any Palestinian Israeli meeting, even if it’s held in Tel Aviv or west Jerusalem,” Abdel Kader said. “In Fatah we have officially decided to ban such gatherings.”
He said that it was inconceivable that such meetings are being held at a time when Israel continues to build settlements and refuses to accept the pre- 1967 lines as the future borders of a Palestinian state.
The PA leadership has repeatedly announced that it won’t resume peace talks unless Israel accepts the two preconditions – cessation of settlement construction and recognition of the pre-1967 lines.

Abdel Kader criticized Nusseibeh for agreeing to meet with Israeli academics, politicians and peace activists “in violation of instructions by the Palestinian leadership” in the West Bank.
“These meetings don’t produce anything [for the Palestinians] and are only used by Israel for political gains,” the Fatah leader explained. “If all the meetings the Palestinian leadership has had with the Americans, Europeans and Quartet representatives haven’t achieved anything, how can these informal meetings lead to any results?” 
 

Abdel Kader also said that Israeli political parties were trying to take advantage of informal meetings to win the votes of “so-called moderates” in Israel.  "

Andra delen av fångutväxlingen mellan Israel och Hamas

Israel friger i kväll 550 palestinska fångar. Det är fråga om andra delen av den fångutväxling man kom överens om med Hamas för två månader sedan. Sammanlagt  1027 palestinska fångar friges i utbyte mot den israeliske soldaten Gilad Shalit.
Fångarna som friges denhär gången har avtjänat största delen av sina straff och inga av dem har varit direkt inblandade i terrorattacker med dödlig utgång.
Bland de frigivna finns endast två Hamasmedlemmar, de flesta tillhör Fatah.

Stage two of Schalit deal: Prisoner release begins

 550 inmates to be freed in stage 2 of Schalit deal

Muslimska Brödraskapet segrare också i andra omgången

Muslimska Brödraskapets Freedom and Justice Party uppger sig ha vunnit ca 40 % av rösterna i den senaste valomgången i Egypten. Det officiella valresultatet har inte ännu kungjorts.
 Egypt's Brotherhood says it took 40% in latest vote

Det råa våldet i samband med demonstrationerna i Kairo ger en mörk bild av situationen i Egypten.

fredag 16 december 2011

Hizbollah inblandad i narkotikahandel

Här kan man läsa en artikel om hur Hizbollah, som sitter i Libanons regering, är inblandad i narkotikahandel.
Hizbollah verkar bland annat inom kokainhandeln i Sydamerika och verksamheten drar in hundratals miljoner dollar till organisationen, som i USA är klassad som terroristorganisation.
Beirut Bank Seen as a Hub of Hezbollah’s Financing  (New York Times)

"BEIRUT, Lebanon — Last February, the Obama administration accused one of Lebanon’s famously secretive banks of laundering money for an international cocaine ring with ties to the Shiite militant group Hezbollah

Now, in the wake of the bank’s exposure and arranged sale, its ledgers have been opened to reveal deeper secrets: a glimpse at the clandestine methods that Hezbollah — a terrorist organization in American eyes that has evolved into Lebanon’s pre-eminent military and political power — uses to finance its operations. The books offer evidence of an intricate global money-laundering apparatus that, with the bank as its hub, appeared to let Hezbollah move huge sums of money into the legitimate financial system, despite sanctions aimed at cutting off its economic lifeblood..."

Julbudskap från Betlehem

Betlehems borgmästare,Victor Batarseh, har sänt ut sitt julbudskap:
"Vi uppmanar till bojkott mot Israel inom kultur, utbildning,sport, ekonomi och handel, sade borgmästaren till reportrar i Betlehem.
"Det är enda sättet att få Israel att komma tillbaka till förhandlingsbordet sluta fred inom sex månader."


Israel säger nästan dagligen  sig vara beredd att återuppta direkta förhandlingar med palestinierna och palestinierna säger  lika ofta  att de vägrar förhandla om inte Israel går med på deras förhandsvillkor.
Därför är borgmästarens bojkottuppmaning en logisk kullerbytta. En eventuell bojkott borde väl riktas mot dem som vägrar förhandla!

Borgmästaren varnade också för att om de judiska bosättningarna får fortsätta att utvecklas kommer det inte att finnas något land kvar för palestinierna inom ett till två år.
Den palestinska chefsförhandlaren Erekat sade för en tid sedan att bosättningarna utgjorde 1,1 % av västbanken. Judiska bosättare har i så fall under de senaste 45 åren inte upptagit mer än 1/ 100 del av det område palestinierna säger sig vilja ha som sin egen stat.Under de senaste åren har verksamheten i bosättningarna koncentrerats på att bygga ut redan existerande bosättningar inte på att grunda nya bosättningar.Knappast skulle aktiviteten bland bosättningarna kunna öka så explosionsartat att det inte skulle finnas något land kvar inom två år.


Efter vissa uttalanden undrar man om det är talaren som är dum eller om han tror att lyssnarna är så dumma att de går på vad som helst.

Bethlehem mayor calls for cultural boycott of Israel

 Julhälsningen från Jerusalem påminner mera om den ursprungliga julhälsinngen: "Frid..."

Här kan man se premiärminister Netanyahus julhälsning 


Betlehem

torsdag 15 december 2011

Amos Oz berättar

Här kan man se en video (45 min) med Amos Oz, som berättar om livet i Israel, hur han ser på judarna som folk och hur en fredslösning med palestinierna skall se ut.
Han är en god berättare som är lätt att höra på. Jag håller inte med om allt han säger men hans beskrivning av judarnas mentalitet och livet i Israel är intressant.
Största svagheten finns kanske i hans analys av konflikten mellan Israel och  palestinierna/araberna. Han anser att båda parterna har insett att man måste acceptera den andra partens rätt till en egen stat och därför är det enda som egentligen behövs mod av ledarna  att göra de behövliga kompromisserna.
Enligt min mening finns det inget i de palestinska ledarnas agerande som visar på att Amos Oz här har rätt i sina tankar.
Han blundar också för att det finns en religiös och andlig strid. Konflikten handlar inte bara om två folk som kämpar om samma område.
Som helhet kan det ändå vara värt att se och höra  Amos Oz berätta.

Israel: Peace, War and Storytelling. Amos Oz


onsdag 14 december 2011

Högerextremister ett problem i Israel

Attacker från judiska högerextremister har väckt stor uppmärksamhet i Israel de senaste dagarna.
De har bland annat ockuperat en byggnad i gränsområdet mot Jordanien, attackerat en armébas, försökt bränna ner en moské och drabbat samman med polisen i Jerusalem.
Attackerna riktar sig alltså både mot arabiska/palestinska/islamska mål men också mot israeliska myndigheter.
Det är kanske i första hand attacken mot militärbasen och israeliska soldater som fått myndigheterna att reagera.
Extremisternas attacker utförs oftast som ett svar på myndigheternas agerande mot olagliga bosättningar.
Det krävs nu att högerextremisternas attacker skall betecknas som terroristattacker och alla verkar vara överens om att det krävs hårda tag för att få slut på attackerna innan fenomenet växer i omfattning.
Även representanter för bosättarna i Samarien och Judéen (västbanken) fördömer attackerna och kräver att lag och ordning måste upprätthållas.
Bosättarna är på sätt och vis de som förlorar mest på attackerna eftersom extremisterna i media ofta kallats för bosättare och därmed ger även laglydiga bosättare dåligt rykte.
Om myndigheterna inte får bukt med extremisterna är det mycket oroväckande. Judarna i Israel har väl alltid haft olika uppfattning om det mesta men man har vanligtvis ändå respekterat varandra och levat i fred med varandra. Även en liten grupp som är beredd att använda våld mot myndigheterna kan förstöra mycket i samhället.
Det finns också judiska extremister på vänsterkanten som regelbundet, tillsammans med palestinska araber,  drabbar samman med israeliska soldater i protester mot säkerhetsstängslets sträckning i Bil'in.
Premiärminister Netanyahu har jämställt de högerextremistiska attackerna med vänsterns och anser att det mer är fråga om anarkism än terrorism.


Preemptiva hämndaktioner

Right-wing extremists attack IDF base in West Bank

PM: Small group thinks it can cancel loyalty to state, law

 IDF worried about settler informants

 'Violent activists to be declared terrorists'

 Rioting Jews to be tried in army courts

'Extremists adding fuel to fire when ME burning'

24 år sedan Hamas grundades

Hamas premiärminister i Gaza, Ismail Haniyeh, talade idag inför folkmassorna i Gaza eftersom det förflutit 24 år sedan Hamas grundades.
Jerusalem Post förmedlar några plock ur hans tal:
- det väpnade motståndet är enda vägen att befria Palestina
- vi kommer att leda intifada efter intifada till jobbet är gjort
- de palestinska flyktingarnas "rätt att återvända" (till Israel) kommer man aldrig att ge upp

Ny statistik gavs också ut på rörelsens webbsidor där man t.ex. kan läsa: "det totala antalet sionister som dödats eller skadats av våra händer uppgår nu till 7767 personer".

Här kan man läsa huvudpunkterna i Hamas stadgar : The Covenant of the Hamas: Main Points

Mer om Hamas krig mot Israel här. 

Här kan man läsa mer om offren för Hamas och andra terroristorganisationers terrorattacker de senaste 10 åren : Victims of Palestinian Violence and Terrorism since September 2000

Hamas Marks 24th Anniversary

 More than 100,000 Hamas supporters gathered yesterday in Gaza City’s al-Katiba park, celebrating the 24th anniversary of its creation.Hamas, designated as a terrorist entity by the US, UK, EU and Israel, calls for the complete destruction of the State of Israel since its founding in 1987.

In the 24 years of its existence, Hamas has implemented a variety of terror attackscarrying out dozens of suicide bombings against Israeli citizens and striking Israel with more than 11,000 Hamas-made projectiles over the past decade alone.måndag 12 december 2011

Varför blir det inte fred?

"Man skulle nog kunna hävda, att det materiellt och objektivt sett står bättre till för araberna i Palestina än någonsin. Om likväl stämningen hos dem är så upprörd och oförsonlig, så kan man draga den slutsatsen, att situationen är hopplös. Ty den som har reala anledningar till sitt missnöje, den kan möjligen blidkas genom att hans klagomål beaktas,stötestenarna röjas undan. Men den som vantrivs och är missnöjd utan yttre anledningar, han är obotlig.
Vad araberna i Palestina icke kunna uthärda, det är själva tanken att judarna skola få lov att trycka sin prägel på landet, förvandla det till Erez Israel...
...Det som judarna eftersträvar är icke blott att få "ett nationellt hem" i Palestina; de vilja göra Palestina judiskt. Lyckas de genomföra sina planer, så blir det till stor välsignelse för araberna, men araberna bli en minoritet. Säkerligen kommer denna minoritet att bli väl skyddad och hänsynsfullt behandlad - det finns, såvitt jag kan se, icke någon anledning att betvivla zionisternas redliga avsikter på denna punkt - men Palestina kommer icke längre att vara ett arabiskt land. Och det är mot denna framtidsutsikt som araberna kämpa, förtvivlat och man kan väl utan överdrift säga hätskt."

Citatet är från boken Resa till Jerusalem av Fredrik Böök årtalet är 1925.

Ganska lite har förändrats på 86 år.Fortfarande är det viktigare för araberna/palestinierna att kämpa mot den judiska staten än att samarbeta och få en egen stat.

Som en kommentar till republikanska presidentkandidaten Gingrich uppmärksammade påstående att palestinierna är en "påhittad" folkgrupp kan man konstatera att i boken från 1925, där Fredrik Böök beskriver sin sin resa till Palestina, Jerusalem, Samarien och Judéen, befolkas landet av bl.a. judar, araber och beduiner men inga palestinier nämns.
Så i den bemärkelsen har Gingrich rätt; "palestinierna" som en beteckning på palestinska araber är en  ganska ny benämning som inte vanligtvis användes innan PLO startade sin verksamhet på 1960-talet.

PLO definierar en palestinier på följande sätt i sin stadgar, artikel 5 och 6:
 Artikel 5 Palestinierna är de arabiska medborgare som, till 1947, normalt var bosatta i Palestina oavsett om de vräktes från det eller har bott där. Alla som är födda efter detta datum av en palestinsk far - antingen i Palestina eller utanför - är också en palestinier.  
Artikel 6: De judar som normalt var bosatta i Palestina fram till början av den sionistiska invasionen anses vara palestinier.

Alltså både judar och araber kan vara palestinier enligt PLO:s stadgar, även om kraven de måste uppfylla inte är lika.

Palestinierna fortfarande ointresserade av förhandlingar

Representanter för Kvartetten (FN, USA, EU, Ryssland) kommer till Israel denhär veckan. Israel har föreslagit att det skulle vara ett lämpligt tillfälle att återuppta direkta förhandlingar med palestinierna.
Palestinierna vägrar och håller fast vid kraven på att Israel först måste upphöra med allt byggande i bosättningarna och att förhandlingarna måste utgå från 1967 års "gränser".
En talesman för palestinierna säger sig vara förvånad över att Kvartetten nu försöker få till stånd direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna.
Kvartettens plan som publicerades i september strävar inte efter att återupprätta direkta förhandlingar mellan parterna, sade han enligt Jerusalem Post.
Det verkar som om palestinierna skulle vara så ointresserade av förhandlingar att de inte ens läst Kvartettens plan.
Såhär står det på FN:s webbsida: 
Quartet Statement New York, 23 September 2011
"...The Quartet reiterated its urgent appeal to the parties to overcome the current obstacles and resume direct bilateral Israeli -Palestinian negotiations without delay or preconditions."

 "Kvartetten upprepade sin vädjan till parterna att övervinna de nuvarande hindren och återuppta direkta bilaterala israelisk-palestinska förhandlingar utan dröjsmål eller förhandsvillkor."

 Israeli call to resume direct talks rebuffed by PA

söndag 11 december 2011

Finland säljer vapen till Saudi-Arabien (uppdaterad)

 YLE rapporterade för en tid sedan  att Finland ämnar sälja en större mängd vapen till Saudi-Arabien. Affären  gäller 36 högteknologiska granatkastarsystem.
Affären får naturligtvis kritik eftersom Saudi-Arabien är en diktatur som Finland inte borde sälja vapen till.
Ministrarna som ansvarar för affären vägrade kommentera saken för YLE men det är intressant att se på några av ministrarnas agerande.
Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja var en av undertecknarna för ett upprop som krävde att den förra regeringen skulle stoppa vapenhandeln med Israel.
När det gäller vapenhandeln med Saudi-Arabien vägrar han i egenskap av utrikesminister att kommentera saken.
Tuomiojas reaktion tyder på att han ser vapenhandel med diktaturen Saudi-Arabien som ett mindre problem än vapenhandel med demokratin Israel.

Försvarsminister Stefan Wallin (SFP) vill inte heller kommentera saken men har låtit förstå att exporttillstånd kommer att beviljas.
År 2002 var  Wallins partikamrat Jan-Erik Enestam försvarsminister och då vägrade Finland sälja "vapen"/ gasvarnare till Israel därför att det kunde hota att den internationella säkerheten upprätthölls.
Några sådana hot tycks man inte se  i granatkastaraffären.

Även de Grönas Heidi Hautala, nuvarande utvecklingsminister, har undertecknat uppropet som krävde stopp på vapenhandeln med Israel men också hon vägrar kommentera vapenaffären med Saudi-Arabien och har jävat sig i beslutsprocessen.

Ministerit vaikenevat Patrian asekaupasta Saudi-Arabiaan

 Patrias affärer i Saudiarabien får kritik 

Finlands regering godkände vapenförsäljningen den 15.12. med rösterna 12-4. Utrikesminister Tuomioja hörde till dem som röstade mot försäljningen. Han hade knappast något val om han ville bevara någon form av trovärdighet.

Vapenexport till Saudiarabien godkändes

 Hallitus hyväksyi aseviennin Saudi-Arabiaan

torsdag 8 december 2011

Det palestinska flyktingproblemet

FN:s flyktingorgan UNHCR samlades idag till ett ministermöte i Geneve. Israels vice-utrikesminister Danny Ayalon tog vid mötet upp problemet med de palestinska flyktingarna och den orättvisa behandling de får av FN:s speciella flyktingorgan för palestinierna, UNRWA.
FN använder tre gånger mera pengar på varje palestinsk flykting jämfört med andra flyktingar och UNRWA har trettio gånger fler anställda än UNHCR säger Ayalon. Ändå är det UNHCR som lyckas hjälpa flyktingar att anpassa sig till ett nytt liv medan UNRWA inte gör något för att hjälpa palestinierna att återgå till ett normalt liv.
Ayalon gav samtidigt ut en video som beskriver de palestinska flyktingarnas situation jämfört med övriga flyktingars situation.

Dep FM Ayalon addresses UNHCR Ministerial Meeting, Geneva (MFA)

 What Danny Ayalon's new video doesn't tell you

Ayalon slams Palestinian refugee double standard (Jerusalem Post)


"...While the UNHCR has found durable solutions for tens of millions of refugees," Ayalon said, "the agency created specifically for the Palestinian context (UNWRA) has found durable solutions for no one."

"This has meant that a peaceful solution to the conflict between Israel and the Palestinians remains further away," the deputy foreign minister added.Israel, he said, supports the application of principles governing the treatment of refugees "to apply universally, without exception, including those in the Palestinian context."
The issue of refugees, Ayalon said, "is a core element" in any solution to the Israeli-Palestinian conflict. A solution, he added, "would have to address both the Palestinian and the Jewish refugees forced to flee from Arab lands." On the same day as giving the speech highlighting the separate refugee agency for Palestinians, Ayalon released a video on the topic..."

måndag 5 december 2011

Ekonomin uppåt i Gaza

Här kan man läsa en rapport om den ekonomiska utvecklingen i Gaza:

Growth in Gaza's economy - Update 

"As a result of Israel's civil policy that distinguishes between the civilian population and the terror organization Hamas, the GDP in the Gaza Strip has increased more than 30% compared to last year, and the unemployment rate is the lowest recorded in the past 10 years..."

Inkomstskillnaderna stora i Israel

En OECD rapport säger att inkomstskillnaderna i Israel hör till de högsta i den utvecklade världen. Den rikaste 10 % av befolkningen förtjänar 14 gånger mera än den fattigaste 10 %.
USA och Turkiet ligger på samma nivå som Israel.
Som jämförelse kan nämnas att i Chile och Mexico förtjänar den rikaste 10 % 27 gånger mer än den fattigaste delen.
Medeltalet för hela OECD området ligger på en nio gånger högre inkomst för den rikaste 10% jämfört med den fattigaste delen.
Inkomstskillnaderna har ökat också i Finland och Sverige och ligger på ungefär 6:1.

OECD: Rich earn 14 times more than poor in Israel  (Jerusalem Post)

 Society: Governments must tackle record gap between rich and poor, says OECD (OECD hemsida)


Libanon klagar hos FN över att Israel förvarar sig

Libanon har överlämnat ett klagomål till FN för att Israel besvarade raketbeskjutningen från Libanon för en tid sedan med artilleribeskjutning mot raketavfyrningsplatserna.
Israels beteende var ett brott mot internationell lag och FN resolution 1701 anser Libanon.
Ja, det är ju också ett sätt att se på saken.
Klart det skulle vara bättre ur Libanons synvinkel om man kunde beskjuta Israel med raketer utan att behöva frukta att Israel skjuter tillbaka. (Värt att notera: Hizbollah sitter i Libanons regering)

Lebanon files UN complaint over Israel's rocket responseOro vid gränsen till Egypten

Israeliska undervisningsministeriet har förbjudit skolor och ungdomsgrupper att göra utflykter till området närmast gränsen till Egypten.
Detta efter att man fått varningar om en förestående terrorattack från Sinai.
IDF uppger att man fruktar att palestinska och egyptiska terrorister skall utföra en attack, lik den i augusti, för att ytterligare försämra relationerna mellan Israel och Egypten.
Israel har under den senaste tiden förstärkt sina trupper vid gränsen mot Egypten, bland annat trupper med avancerad spaningsutrustning finns i området.
Truppförstärkningarna beror inte på att man skulle vänta sig en sammandrabbning med Egypten utan det är hotet från terrorister som ökat eftersom Egypten åtminstone delvis förlorat kontrollen över Sinai. (Vilket t.ex. de upprepade sprängningarna av  gasledningen från Egypten till Israel visar.)
 Israel håller på att bygga ett gränsstängsel mot Egypten och den beräknas vara klar i september 2012.
För tillfället är stängslet 65 km långt, totallängden kommer att bli  230 km.

School trips near Eilat canceled amid terror threatsöndag 4 december 2011

Resultat från valet i Egypten

Valet i Egypten är en komplicerad och utdragen process. Resultatet från den första omgången är oroande.
Muslimska Brödraskapets parti  FJP (Freedom and Justice Party )  fick 36,6 % av rösterna.
Ett mer hårdfört islamistiskt parti, Nour Party, fick 24,4% . I jämföresle med detta parti betraktas FJP som moderat. Tillsammans har alltså de båda partierna fått 61 % av rösterna.
Det liberala "Egyptian Bloc" fick 13,4 % och liberalaWafd Party 7,1%.
Det moderata islamist partiet Islamist Wasat Party fick 4,3 % och en grupp som kallar sig the Revolution Continues och  grundats av unga aktivister fick 3,5 %.

De islamistiska partierna verkar ta hem en klar seger i valet.Det kan skapa stora problem inom Egypten med en stor kristen minoritet och en betydande minoritet som inte vill tvingas leva med en sträng tolkning av islam och sharialagen.
I ett begränsat område som Gaza kan Hamas (Muslimska Brödraskapet) tvinga folket till underkastelse och leva på omvärldens ekonomiska stöd men Egypten med sin stora folkmängd är en betydligt större utmaning för det Muslimska Brödraskapet. Man måste få ekonomin att fungera och arbetsplatser åt den unga befolkningen.


Det kan också uppstå stora problem i relationerna till Israel.Den grundläggande frågan är om det nya Egypten kommer att upprätthålla fredsavtalet med Israel.

'Islamist success in Egypt is democracy at work' (Jerusalem Post)

Official Egypt election results confirm Islamist victory (Haaretz)

Hamas: 'Israel biggest loser from Brotherhood Egypt win' (Jerusalem Post) “Hamas is a branch of the Muslim Brotherhood and any victory for the Muslim Brotherhood is a victory for Hamas and the Palestinians in the Gaza Strip,” he told The Jerusalem Post."

Analysis: Egypt's winning Islamists are divided

Här kan man läsa en analys över läget i norra Afrika, där det ser ut som om islamister skulle ta över makten eller stärka sina ställningar: Analysis: An Islamic front in North Africa?

 

Vad står Muslimska Brödraskapet för?

I boken "Jihad är vägen" förklarar Mustafa Mashhur, som var ledare för Muslimska Brödraskapet i Egypten från 1996 till 2002, organisationens ideologi.

Palestinian Media Watch har översatt boken och plockat fram några centrala element i boken: Muslimerna är världens härskare, det finns inget alternativ till Jihad för Allah och att bekämpa Israel är Jihad mot kriminella sionist gäng.

Läs mera här: Egyptian Muslim Brotherhood Ideology


PMW translation of"Jihad Is the Way" by former leader of
Muslim Brotherhood in Egypt

Central messages:
1- Muslims are "masters of the world"
2- Islamic nation's "rightful position... the teachers of humanity"
3- "There is no other option but Jihad for Allah
4- Fighting Israel is "Jihad against the criminal, thieving gangs of Zion"
5- Has the [Muslim] Brotherhood grown weary of the challenges, thrown down their guns and abandoned Jihad?!! No!"
 
by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

The Muslim Brotherhood took first place in Egypt's first round of elections last week with 40% of the vote and the Salafist Islamists received 20%. In order to understand the implications, Palestinian Media Watch is redistributing our translation of the book Jihad Is the Way, written by Mustafa Mashhur, who was the official leader of the Muslim Brotherhood in Egypt 1996-2002. The book is the fifth volume of his work called The Laws of Da'wa (Islamic missionary activity).

In the book Jihad Is the Way the fundamental concepts of the Muslim Brotherhood ideology are explained, including, the Muslim Brotherhood's goal of establishing an Islamic state, world domination under Islam, the public and personal religious duty of military Jihad, and the necessity of timing the ultimate Jihad properly. The book warns Muslims not to rush to Jihad until Jihad is prepared and timed fully for maximum benefit. The current period is seen by the Muslim Brotherhood as one of obligatory preparation for that coming JihadClick to view full translation in PDF

fredag 2 december 2011

Israel söker nya vänner

I den komplicerade situationen i Mellanöstern, där det ser ut som om islamisterna tar över makten i allt fler länder, måste Israel göra sitt bästa för att hitta nya vänner och allierade.
Israels relationer till Grekland, Cypern, Rumänien och Bulgarien har fördjupats den senaste tiden. Dessa länder har bland annat det gemensamt att de oroar sig över Turkiets växande inflytande i östra Medelhavsregionen.
En annan grupp stater som Israel har utvecklat sina relationer till är staterna i Afrika söder om Sahara. Kenya, Uganda, Etiopien, Tanzania, Nigeria och Södra-Sudan. Alla dessa stater har problem med islamsk terrorism och  det har lett till ökat samarbete med Israel i säkerhetsfrågor men också i andra politiska frågor.
I Israel hoppas man också på att samarbetet med Egypten skall kunna fortsätta, men det är oklart  vem som kommer att styra Egypten i framtiden och hur deras inställning till samarbete med Israel kommer att vara.

Israel seeks new friends to counter Islamism (Jerusalem Post, Herb Keinon)


torsdag 1 december 2011

En dag av solidaritet med det palestinska folket i FN

Den 29 november för 64 år sedan röstade FN:s generalförsamling för att dela Palestina mandatet i en judisk och en arabisk stat.
Sedan 1977 har man i FN firat den 29 november som en internationell dag av solidaritet med det palestinska folket.
FN vill därmed visa sin solidaritet med de palestinska araberna som vägrade acceptera att det skulle bildas en judisk stat och därmed vägrade gå med på delningsförslaget och istället startade ett krig mot judarna.
Samtidigt passar man i FN på att årligen denna dag rösta igenom  6 resolutioner som fördömer Israel, alltså den part som accepterade FN:s delningsplan och byggt upp en fungerande stat i området.
Vanlig logik fungerar tydligen inte i FN sammanhang.

Finland och Sverige röstade för tre av resolutionerna och avstod att rösta tre gånger.

Några dagar innan solidaritetsdagen klargjorde palestiniernas ambassadör i Indien, Adli Sadeq, att de palestinska araberna håller fast vid åsikten att Israel inte har någon rätt att existera. 

(Intervju i Al-Hayat Al-Jadida,  26november, 2011) 
PA official:The PA recognizes that Israel exists 
but utterly rejects Israel's right to exist
"They have a common mistake, or misconception by which they fool themselves, assuming that Fatah accepts them and recognizes the right of their state to exist, and that it is Hamas alone that loathes them and does not recognize the right of this state to exist. They ignore the fact that this state, based on a fabricated [Zionist] enterprise, never had any shred of a right to exist..."


Prosor slams UN’s 'Solidarity with Palestinians' (Jerusalem Post)

Här kan man läsa ett bra tal som Israels FN-ambassadör Ron Prosor höll inför Generalförsamlingen.
Amb Prosor addresses UNGA debate on "The Question of Palestine"
Ett utdrag:
"...Let me take a moment to remind this Assembly about what actually occurred on this day 64 years ago - and in the days that followed.
On November 29, 1947, the United Nations voted to partition then British-Mandate Palestine into two states: one Jewish, one Arab. Two states for two peoples. The Jewish population accepted that plan and declared a new state in its ancient homeland. It reflected the Zionist conviction that it was both necessary and possible to live in peace with our neighbors in the land of our forefathers. The Arab inhabitants rejected the plan and launched a war of annihilation against the new Jewish state, joined by the armies of five Arab members of the United Nations.
One percent of Israel's population died during this assault by five armies. Think about that price. It would be the equivalent of 650,000 dying in France today, or 3 million dying in the United States, or 13 million dying in China. As a result of the war, there were Arabs who became refugees. A similar number of Jews, who lived in Arab countries, were forced to flee their homes as well. They, too, became refugees.
The difference between these two distinct populations was - and still is - that Israel absorbed the refugees into our society. Our neighbors did not.
Refugee camps in Israel gave birth to thriving towns and cities. Refugee camps in Arab countries gave birth to more Palestinian refugees. We unlocked our new immigrants' vast potential.
The Arab world knowingly and intentionally kept their Palestinian populations in the second class status of permanent refugees. In Lebanon for many years and still today, the law prohibits Palestinians from owning land - and from working in the public sector or as doctors and lawyers. Palestinians are banned from these professions. In Kuwait, the once significant Palestinian population was forcibly expelled from the country in 1991. Few remain. In Syria, thousands of Palestinians had to flee refugee camps in Latakia last August when President Assad shelled their homes with naval gunboats. In the vast majority of Arab countries, Palestinians have no rights of citizenship. It is no coincidence that the Arab world's responsibilities for the "inalienable rights" of these Palestinians never appear in the resolutions before you..."

tisdag 29 november 2011

Fattigdom ett problem i Israel

Uppgifter från National Insurance Institute i Israel säger att ca 20 % av befolkningen har en sådana ekonomisk situation att de har svårigheter att skaffa tillräckligt med mat.

New data show 20% of Israelis can’t afford food (Jerusalem Post) 

“There is a serious problem with nutritional insecurity whereby people are forced to go without enough food or without food completely; in other cases families find food but it is not appropriate or healthy,” commented the Welfare Ministry’s Director General Nahum Itzkovitz. 

However, he said to use the term “hunger” might be a little extreme.

Hamas syn på tvåstatslösning

Hamasledaren Khaled Mashaal förklarade i måndags i en intervju i Sudan att Hamas beredskap att upprätta en palestinsk stat enligt "gränserna" från 1967 med Jerusalem som huvudstad inte är något nytt.
Att gå med på en stat enligt 1967 års gränser är möjligt enbart om de palestinska flyktingarna får återvända till Israel och efter en fullständig avveckling av de judiska bosättningarna, sade han.
Detta skulle i praktiken betyda att Israel skulle bli en arabisk stat med en judisk minoritet och det skulle också betyda att ca 500.000 judar skulle tvingas lämna sina hem.
1967 års "gränser" betyder även att Gamal stan i Jerusalem (med bl.a. Klagomuren)  skulle tillhöra den  palestinska staten.
Men å andra sidan, vad har det för betydelse om Jerusalem skulle tillhöra arabiska Palestina eller arabiska Israel.
Mashaal: Two-state solution only with right of return

Katyusharaketer från Libanon mot Israel

Fyra raketer avfyrades från Libanon mot Israel under senaste natt.
Israeliskt artilleri besvarade attacken.
Från israelisk sida tror man inte att det är Hizbollah som ligger bakom raketattackerna utan Al-Qaida eller någon  palestinsk terrorgrupp.
Raketerna förorsakade endast små materiella skador.

Rockets Hit Northern IsraelIDF fires on Lebanon after 4 rockets land in North


UNIFIL to deploy extra troops, patrols in Lebanon

64 år sedan FN beslöt dela Palestina mandatet

Det är idag 64 år sedan FN:s generalförsamling röstade för att dela Palestina mandatet i en judisk och en arabsik stat.
Eftersom generalförsamlingen endast kan utfärda rekommendationer var det inget bindande beslut men fick ändå avgörande betydelse för den judiska statens bildande.
Judarna tog emot resultatet av omröstningen (33 för 13 emot) med glädje och började förbereda sig för att utropa ett självständigt Israel.
Araberna vägrade godta omröstningsresultatet och startade en terrorvåg som senare övergick i krig mot den nyblivna staten Israel.
Den judiska staten Israel utvecklades till en modern, demokratisk stat där levnadsstandarden för både judar och den arabiska minoriteten på ca 20% är betydligt högre än i grannländerna.
Araberna/palestinierna är fortfarande utan en egen stat och vägrar fortfarande erkänna Israel som judarnas hemland.
Hellre än att erkänna Israel som judarnas hemland är man utan en egen stat, så har man tydligen resonerat de senaste 64 åren.

Läs mera här:
The Partition Plan - 64 years later

söndag 27 november 2011

Syrien bevakar de mänskliga rättigheterna i UNESCO

Ännu ett exempel på hur FN fungerar: Syrien har valts in i en kommitte som har hand om mänskliga rättigheter inom UNESCO. Samtidigt finns det knappast några mänskliga rättigheter för demonstranterna på gatorna i Syrien.
UNESCO elects Syria to human rights committees
Vote slammed by UNESCO director herself & Canada's Foreign Minister

torsdag 24 november 2011

Fatah och Hamas överens om allt ?

Ordförande för de Palestinska myndigheterna Mahmoud Abbas (Fatah) och Hamasledaren  Khaled Mashaal  möttes idag i Kairo.
Enligt uttalanden efter mötet kommer en ny sida att öppnas i relationerna mellan Hamas och Fatah och de kommer nu att arbeta som partners.
"Det finns inte alls några meningsskiljaktigheter mellan oss och vi kom överens om att arbeta som partners och dela på ansvaret" sade Abbas efter mötet.

Trots att parterna inte har några meningsskiljaktigheter kunde de inte komma överens om att bilda en regering där både Hamas och Fatah skulle ingå. Detta har varit målet sedan "föroningssamtalen" i maj.

Parterna sades ha kommit överens om att parlaments- och presidentval skall hållas i maj 2012 samt att frige politiska fångar.Man skall också häva reseförbudet som PA och Hamas regeringarna infört på sina motståndare.
Parterna var också överens om att intensifiera motståndet mot bosättningarna och "muren" (säkerhetsstängslet).

Det har under årens lopp visat sig att överenskommelser mellan Hamas och Fatah sällan blivit mer än ord. Tiden får utvisa om det är annorlunda denna gång.

Ett stort bekymmer måste det ändå vara för dem som anser att Abbas är en moderat kraft i det palestinska samhället att han öppet säger att det inte finns några meningsskiljaktigheter mellan honom och Hamas.
Hamas är ju väldigt klar i sin målsättning (Israel skall inte erkännas utan förintas) och hur målet skall uppnås (våld är enda fungerande metoden).

Abbas, Mashaal meet in Cairo, agree to 'work as partners'

Abbas, Mashaal: We agreed to work as partners (Maan News)
CAIRO (Ma'an) -- President Mahmoud Abbas and Hamas leader Khalid Mashaal on Thursday said they had resolved all their differences, after a meeting in Cairo to implement a unity agreement."We want to assure our people and the Arab and Islamic world that we have turned a major new and real page in partnership on everything do to with the Palestinian nation," Mashaal said.


"There are no more differences between us now," added Abbas, who heads the Fatah movement.


Fatah official Azzam al-Ahmad and Hamas delegate Izzat al-Rishq said in a joint conference after the meeting that the leaders agreed to complete terms of the agreement related to freeing political detainees, creating a positive environment for elections, and promoting popular resistance against Israeli occupation and settlements.

måndag 21 november 2011

Durban III till generalförsamlingen

Den som är intresserad av att följa med vad som händer med den så kallade Durbankonferensen, FN:s arbete mot rasism, kan läsa förljande artikel av Anne Bayefski :
Transcript proves that Durban III is a charade
De som borde motarbeta rasism är de verkliga rasisterna.


Jordaniens Abdullah besöker västbanken

Jordaniens kung Abdullah har idag tillsammans med en jordansk delegation besökt västbanken. Det är första gången Jordaniens kung besöker området sedan år 2000, då var Arafat värd.
Abdullah vill att fredsförhandlingarna med Israel skall komma igång men han vill också att de palestinska myndigheterna (Fatah) skall samarbeta med Hamas.
Israel är beredd att inledan fredsförhandlingar med palestinierna genast men det är mycket tveksamt om Israel är beredd att förhandla med de palestinska myndigheterna om Hamas regerar tillsammans med Fatah. Därför är Abdullahs uppmaningar inte till någon större nytta.
I nuläget upprepar palestinierna sin ståndpunkt att de vägrar förhandla om inte Israel går med på deras förhandsvillkor (byggstopp).

Abbas to Abdullah: PA must mend ties with Hamas

Jordan calls on Abbas to renew peace talks with Israel

torsdag 17 november 2011

En palestinsk hjälte och rollmodell

Så länge som palestinska myndigheter och ledare lovordar och upphöjer människor som Ahlam Tamimi, som ledde självmordsattacken mot Sbarro pizzerian i Jerusalem, kommer freden att vara långt borta.
Attacken utfördes 2001 och 15 personer dödades, 7 av dem barn.
Tamimi visar inga tecken på ånger utan säger att hon skulle göra om vad hon gjort.Tamimi var en av dem som frigavs i fångutväxlingen för några veckor sedan.
Tre olika intervjuer med Ahlam Tamimi.


Suicide terrorist's accomplice about killing 15: If time could go backwards I would do it again


Suicide terrorist's accomplice chose Israeli Sbarro restaurant "because many people entered it"


Israeli TV accused of incitement for airing interview with terrorist Ahlam Tamimi

Från Palestinian Media Watch.: A Palestinian hero in the media

- The woman who aided suicide terrorist who attacked the Sbarro restaurant and killed 15
"Since the release of 1,027 Palestinian prisoners from Israeli prisons in exchange for Israeli soldier Gilad Shalit last month, Palestinian Media Watch has documented that Palestinian Authority leaders, including Abbas, as well as the official PA media have chosen to glorify some of those terrorists who have committed the most lethal attacks against Israel as well as the kidnapping of Gilad Shalit.Among the recently released prisoners was Ahlam Tamimi. She is the terrorist who chose the place and led a suicide bomber to the Sbarro pizza restaurant in Jerusalem in August 2001, who murdered 15 people in his attack, 7 of them children.


Tamimi has repeatedly stated that she does not regret her involvement in the terror attack. Since her release, Tamimi has appeared in several interviews, in which she has repeated this. A Jordanian website broadcast an interview with her in which, when she was asked if she would participate in or carry out another terror attack, she responded:...


"Of course. I don't regret what happened, absolutely not. That is the path; I give myself for the sake of Allah, to Jihad for Allah. I carried out [my mission] and Allah made me successful: You know the number of victims who were killed. All that was thanks to the success from Allah. Do you expect me to abandon what I did, saying [I regret it]? Regret is something that is out of the question. If time could go backwards, I would carry out what I did, in the same manner."..."

Kristna har igen angripits i Egypten

Kristna som marcherade genom Kairo angreps idag.  Invånarna i en av statsdelarna som man gick igenom angrep deltagarna i marchen och hittills rapporteras om sju skadade.
Seven hurt in clashes on Egypt Christian march

Även Syriens kristna har det svårt
"Situation for Christians is getting worse... it's a nightmare," says Christian leader

onsdag 16 november 2011

Iran eftersträvar kaos

I artikeln "Förlegade tankemönster" skriver  Paul Widen om varför Irans upprustning är så farlig.
 Förlegade tankemönster

"Historikern och mellanösternexperten Bernard Lewis var en av de första att påpeka att MAD-doktrinen bara fungerar om de inblandade aktörerna är rationella, dvs. att de föredrar livet framför döden. Den islamiska republiken Iran, vars kärnvapenambitioner ställdes bortom rimligt tvivel i IAEA:s rapport i förra veckan, är dock inte en rationell aktör. Och inte nog med att de inte uppfattar utsikten om en ömsesidigt säkerställd förstörelse som avskräckande: de uppfattar detta mardrömscenario som ett incitament."


Analys av läget i Egypten

En analys av läget i Egypten kan läsas här. Frågan är om islamisterna eller de sekulära krafterna kommer att leda utvecklingen i Egypten.

Egypt’s Constitutional Crisis: The Military versus the Islamists
EXECUTIVE SUMMARY: Controversy has arisen over who will shape Egypt's

constitution – the Islamists or the military-backed secularists. While the
former seemingly holds the majority public vote, the latter holds the fire
power, thus evening out the political battlefield. But if the chasm between
these two opposing camps continues to widen, as may occur due to the recent
controversy, civil war could erupt.

Israels FN-ambassadör tar upp raketbekjutningen från Gaza

Israels FN-ambassadör vänder sig till FN.s generalsekreterare med anledning av gårdagens raketattack från Gaza. Sedan början av oktober har mer än 60 rakter och granater skjutits mot civila mål i södra Israel.
Prosor decries continued rocket fire from Gaza (Jerusalem Post)
“Nearly every day, we witness new scenes of destruction. Israeli men, women and children continue to be killed and injured. Shrapnel flies into homes, schools and playgrounds,” Prosor wrote. "Fires rage in the streets. Yet, the Security Council still has not uttered a single syllable of condemnation against these attacks.”


Rocket Attacks on Israel (IDF)

Since Israel withdrew from the Gaza Strip in 2005, terrorists have fired more than 7,000 rockets and mortars into Israel, putting millions of Israelis under threat on a daily basis. Hamas is the ruling entity of the Gaza Strip; the terrorist organization is designated as a terrorist entity by the US, UK, EU and Israel. In the last year, more than 566 rockets and mortar shells were fired at major population centers in southern Israel:In response to rocket fire, IAF aircraft targeted a terror tunnel and a terror activity site in the northern Gaza Strip overnight. Direct hits were confirmed. Tunnels such as this one are intended for infiltrating into Israel and executing terror attacks against Israeli civilians and IDF soldiers.

Since the beginning of October, more than 60 rockets and mortars were launched from the Gaza Strip into southern Israel, risking the lives of more than one million Israelis.

tisdag 15 november 2011

IDF kan tvingas till ny offensiv i Gaza

IDF:s generalstabs chef Benny Gantz sade idag vid ett informationstillfälle i Knesset att armén kommer att bli tvungen att utföra en ny offensiv i Gaza om inte raketangreppen upphör.
Raketerna från Gaza riktas mot israeliska städer som befinner sig inom en radie på ca 50 km från gänsen, bland de angripna städerna finns bl.a.Ashdod som har över 200.000 invånare. Sammanlagt berörs ca 1 miljon israelers vardag av raketangreppen.
Ibland skjuts tiotals raketer inom ett dygn och då når händelsen över nyhetströskeln men ofta är det fråga om ett par raketer i veckan och då noteras händelsen knappast utanför Israel.
Idag avfyrades två raketer. I en kibbutz träffades en lagerbyggand alldeles intill ett daghem. Ingen skadades i attacken.
Rocket explodes next to kindergarten in south

Iron Dome försvarssystemet lyckas skjuta ner en del av raketerna från Gaza


måndag 14 november 2011

Kvartetten misslyckades få palestinierna till förhandligar

Dagens försök att få igång förhandlingar utan förhandsvillkor mellan Israel och palestinierna misslyckades.
Palestinierna vägrar som tidigare att komma till förhandlingsbordet om inte Israel går med på deras krav och stoppar byggandet i östra Jerusalem, Judéen och Samarien eller som palestinierna kallar det  "på  ockuperat palestinskt territorium".
Jag upprepar mig: Det har aldrig funnits någon palestinsk stat och därmed inte heller palestinskt territorium. Däremot har judarna enligt internationella avtal rätt att bosätta sig i området.

Israel upset by PA’s refusal to renew talks

söndag 13 november 2011

Exporten från Gaza väntas fördubblas i år

Det är nu säsong för export av jordbruksproduketr från Gaza. Israel ordnade senaste vecka ett skolningstillfälle för palestinier från Gaza så att exporten från Gaza skall fungera så bra som möjligt.
Exporten  av jordbruksprodukter väntas fördubblas i år.
Exporten av jordgubbar förväntas uppgå till 1000 ton ( senaste år 399 ton)
 -paprika 150 ton (senaste år 6 ton)
 - nejlikor 20 miljoner (senaste år 10 miljoner)
Nästa månad kommer ett pilotprojekt att starta där möbler fån Gaza skall exporteras  till Europa.

Agricultural Export Season From Gaza To Begin
In light of the agricultural export season due to start at the end of November, and following the finalization of the trade process from Gaza to various European markets, a continuing education program for Palestinian agriculturists took place last Tuesday in the Coordination and Liaison Administration for Gaza.As part of the conference, a detailed explanation of the export process was given. This process begins from the moment the product is picked and packed in Gaza, after which it is sent out of Gaza via the Kerem Shalom land crossing and sold in the European market, all while maintaining the freshness and high quality of the products. Furthermore, representatives of the Coordinator of the Government Activates in the Territories (COGAT) have announced that starting next month, an initial pilot program of furniture export from Gaza to Europe will commence.

Detta fördes in till Gaza från Israel under en vecka

torsdag 10 november 2011

Israels FN-ambassadörs tal om skydd av civila i väpnade konflikter

Amb Prosor addresses UN Security Council on protection of civilians in armed conflict

We sit here this morning in New York to discuss the vital importance of protecting civilians in armed conflict, as rockets continue to rain down on more than one million men, women and children in southern Israel...

...Underlying the violence that continues to emanate from Gaza is a deeply rooted culture of incitement. Just two weeks ago, Wafa al-Biss was released from prison as part of Israel's exchange for the release of our kidnapped solider, Gilad Shalit. She had been serving a sentence for trying to blow herself up in an Israeli hospital. Moments after arriving in Gaza, she told a crowd of cheering schoolchildren at a Hamas rally, "I hope you will walk the same path that we took and God willing, we will see some of you as martyrs."