fredag 29 juni 2007

IDF hittade vapengömmor i Nablus

Ett laboratorium för tillverkning av sprängämnen hittades av den israeliska armén i Nablus på Västbanken senaste natt. 3 vapengömmor hittades också innhållande bomber,granater och handeldvapen.
Palestiniernas nye premiärminister klandrade Israel för att de genom räden i Nablus ökade på kaoset och osäkerheten.
Egentligen borde han väl ha tackat Israel för hjälpen i kampen mot terroristerna.

Läs mer!

torsdag 28 juni 2007

Koptiska kristna i svårigheter i Egypten

Den 1 juli kommer det i Egyptens högsta domstol att avgöras om 45 koptiska kristna får återta sin kristna tro eller om de tvingas förbli muslimer.
De mer hårdföra muslimerna kräver att alla som avfaller från islam skall avrättas medan de mer moderata har en något mildare linje.
Läs mera på Compass Direct News

Några utdrag från WEA:s nyhetsbrev om situationen i Egypten:
http://www.worldevangelicalalliance.com/

"Muslims have not forced anyone to believe in Islam, so they are not allowing anyone to desert Islam and leave it," the court was quoted as saying.

The interior minister insisted that Islam, as the state religion of Egypt, demands that any Muslim man who abandons his faith should be killed. But a Muslim woman "apostate," he wrote, should only be imprisoned and beaten every three days until she returns to Islam.

Moderate Islamic scholars in Egypt contend that only birthright Muslims who attack the Islamic faith can be judged as "apostates." They exclude from this category any converts to Islam who later return to their previous faith.

But the Muslim Brotherhood and other hardliners insist that anyone who embraces the Muslim religion and then abandons it is an apostate who should be executed.

200 civila dödade av NATO trupper i år

Samtidigt som FN och många europeiska stater är snabba att anklaga Israel för överdrivet användande av våld är dessa själva inblandade i krigsoperationer i Afghanistan, där över 200 civila har dödats i år.
Det skulle höja på nyhtesmediernas anseende om de skulle rapportera lika nogrannt och kritiskt, om hur de FN sanktionerade trupperna i Afghanistan sprider död och förödelse bland civila, som man rapporterar om den israeliska arméns framfart.
De utländska (USA, NATO) styrkorna gör antagligen ett så gott jobb som det är möjligt att göra. En kritisk rapportering skulle visa för allmänheten att även med de bästa avsikterna går det inte att undvika att civila drabbas. Detta i sin tur skulle öka förståelsen för Israels svåra situation.
De utländska styrkorna i Afghanistan och Israel strider nämligen långt under liknande förhållanden. Båda möter en motståndare som i så gott som allt bryter mot de lagar som finns för krigssituationer. Talibanerna, Hamas och Hizzbollah skyddar inte civila utan gömmer sig hänsynslöst bland civila när de utför sina attacker.Vilket sedan innebär att motattackerna drabbar de civila.
Omvärlden verkar acceptera detta när det gäller Afghanistan men inte när det gäller Israel. När civila dödas i strider där Israel är inblandad blir det ett ramaskri i FN och sedan undersökningskommisioner.
Afghanistans president påstår att 90 civila dödats av de utländska styrkorna de senaste veckorna. I en enda attack för några dagar sedan dödades 10 civila. De befann sig dessutom på den pakistanska sidan av gränsen.
Jag har inte märkt någon större upprördhet över detta vare sig bland allmänheten eller i FN.
Varje dödsfall är en tragedi för de inblandade och det känns nästan motbjudande att bolla med siffror, men det är nödvändigt för att visa att den israeliska arméns handlande inte skiljer sig från det sätt FN sanktionerade arméer strider. Åtminstone inte på ett negativt sätt.

John Sifton från Human Right Watch kommentarar situationen och visar förståelse för NATO trupperna som "vidtar många förebyggande åtgärder för att förhindra civila offer". "Talibanerna bryter mot krigslagarna i nästan allt de gör" säger Sifton.
Det skulle vara på sin plats med samma tydliga definition när man bedömer situationen mellan Israel och palestinierna. Då skulle det se ut såhär: "Israel vidtar många förebyggande åtgärder för att förhindra civila offer men palestinierna bryter mot krigslagarna i nästan allt de gör."

Senaste veckas uttalande från HRW var kanske det närmaste man kan komma men då gällde det de interna palestinska striderna.
VOA News om situationen i Afghanistan

HRW rapport om de palestinska striderna

onsdag 27 juni 2007

NATO har dödat över 200 civila i Afghanistan i år

När Israel angriper palestinska terrorister rapporterar nyhetsmedia i Finland vanligen genast hur många palestinier som dödats och skadats, precis som text -tv idag.
Afghanistans president säger att 90 civila dödats av NATO trupper i Afghanistan de senaste dagarna. (pålitlig?)
NATO trupperna försvarar sig med att talibanerna gömmer sig bland civilbefolkningen. (Samma problem som den israeliska armén ställs inför)
Enligt FN:s beräkningar har 203 civila dödats i attacker utförda av NATO styrkorna detta år.
Läs mera här och här och notera hur annorlunda rapproteringen skulle vara om det var Israel som stod för attackerna i stället för NATO.

FN rapport - vapen smugglas från Syrien till Libanon

En FN rapport bekräftar att gränsen mellan Syrien och Libanon inte bevakas tillräckligt. Vapen kan lätt smugglas över gränsen.
Israel har redan länge protesterat mot att FN resolution 1701, som gjorde slut på senaste sommars krig, inte följs. Enligt den skall vapenflödet från Syrien stoppas.
Läs mera i Haaretz

tisdag 26 juni 2007

FN:s mänskorättsråd har spårat ur totalt

FN:s männskorättsråd sammanträdde senaste vecka i Geneve. Efter detta möte har rådet 11 gånger på ett år fördömt Israel för deras mänskorättsbrott.Inget annat land har fördömts. Israel är satt under permanent observation, inget annat land utsätts för samma behandling.

Av de länder som sitter med i rådet är det endast 24 (av 47) som är fullvärdiga demokratier enligt de kriterier som Freedom House ställer upp.

Israel är en av de demokratiska staterna medan det i rådet som fördömer Israel sitter stater som Kina, Pakistan, Saudi-Arabien, Egypten, Qatar, Ryssland och Kuba.

De islamska ländernas organisation har tagit över makten i rådet eftersom de asiatiska och afrikanska grupperna har majoritet. Läs mera på UN Watch hemsida och Washington Post A Shadow on the Human Rights Movement samt Eye on UN och Freedom House.

Tyvärr, människor som lider och skulle behöva få världens uppmärksamhet har ingen hjälp att vänta från mänskorättrådet!

Kristna i Gaza - acceptera islamsk lag

Kristna kan fortsätta att leva tryggt i Gaza endast om de accepterar islamsk lag. All missionsaktivitet kommer att straffas hårt. Detta rapporterar Worldnetdaily den 19 juni.

Striden hadlar inte om Israels gränser utan om dess existens

I en kommentar till mitt första blogginlägg på Kyrkpressens blogg finns följande uttalande: "Men om vi talar om det Israel som NF och FN erkänner så talar vi om ett Israel med 1948 års gränser, och inte det Israel som existerar idag. Israel har de senaste 40 åren olagligt ockuperat palestinska områden. FN har med ett flertal resolutioner försökt få Israel att retirera från dessa ockuperade områden. "

Klicka här för En lättfattlig presentation på engelska om Israel och dess fiender

Striderna mellan araberna och judarna har aldrig gällt frågan om Israels gränser utan det har varit fråga om Israels rätt att existera som en judisk stat. Fortfarande pågår samma strid. Iran påstår att det är bara en tidsfåga innan Israel upphör att existera. Hamas och Hizzbollah säger i klarspråk att de strävar efter att tillintetgöra Israel. Inte ens den "moderate" Abbas och PLO har klart sagt ut att de erkänner den judiska staten. Tvärtom, i skolundervisning, media och uttalanden från ledande Fatah politiker återkommer kravet på att hela området mellan Medelhavet och Jordan tillhör araberna. Israel har från första början accepterat en tvåstatslösning (1947). Fortfarande är det den israeliska regeringens linje (se längst ner) . Två stater för två folk, Israel judarnas hemland, Palestina för de palestinska araberna. Jag skall försöka redogöra för vad NF och FN har tagit för beslut när det gäller Israels gränser. När det gäller FN är det egentligen fråga om rekommendationer.

NF (Nationernas Förbund, föregångare till FN) satte upp vissa villkor för det Brittiska Palestina Mandatet. (Terms of the British Mandate for Palestine confirmed by The Council of the League of Nations) 24 juli 1922.Naturligtvis kan de inte säga något om gränserna 1948. Däremot säger de klart att Britterna skall verka för att upprätta ett nationalhem för judarna på området. Det ursprungliga Palestina Mandatet omfattade nuvarande Israel,Gaza, Västbanken, Jordanien och delar av Irak. Området delades1921 och 80%, dvs området öster om Jordanfloden, gavs till araberna (nuvarande Jordanien). Resten skulle bli det judiska nationalhemmet. I inledningen står: …Whereas the Principal Allied Powers have also agreed that the Mandatory should be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 2nd, 1917, by the Government of His Britannic Majesty (Baulfour deklararationen), and adopted by the said Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people…. Och i mandatets artikel 2 står: The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious right of all the inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.
Det sägs inget om någon delning av området.

FN (Generalförsamlingen) röstade1947 igenom ett delningsförslag där de återstående 20% av det ursprungliga Palestina Mandatet skulle delas ännu en gång.Judarna godkände delningen men araberna accepterade ingen delning. Eftersom endast den ena parten godkände delningsförslaget och eftersom kriget som araberna därefter (1948) startade mot den nyblivna staten Israel ändrade på de gränser FN hade föreslagit har delningsförslaget från 1947 ingen praktisk betydelse. Jag tror inte jag har stött på någon som hänvisar till den numera.

1949 slöts vapenstilleståndsavtal mellan Israel och arabländerna. I avtalen står det uttryckligen att vapenstilleståndslinjerna inte skall utgöra den slutliga gränsen utan den skall fastställas i förhandlingar. "The Armistice Demarcation Line is not to be construed in any sense as a political or territorial boundary, and is delineated without prejudice to rights, claims and positions of either Party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question."

Följande uttalande från FN angående Israels gränser kom 1967, den ofta (fel)citerade resolution 242. Det var Säkerhetsrådet som denna gång uttalade sig. Resolution 242 antogs under FN stadgans kapitel VI, vilket betyder att den är en ickebindande rekommendation. (Resolutioner antagna under kapitel VII är däremot bindande för medlemsländerna) I resolutionen finns kravet på att Israel skall återlämna ockuperade områden. Det är viktigt att konstatera att man medvetet valde att skriva "ockuperade territorier" i obestämd form.Eftersom många ansåg det som orimligt att kräva att Israel skulle återgå till vapenstilleståndslinjerna från 1949. Men det är inte bara på Israel det ställs krav. Resolutionen kräver att alla staters suveränitet i området skall erkännas och säger att alla stater har rätt till erkända och säkra gränser. Dethär kravet struntar arabstaterna fortfarande i, eftersom de inte erkänner den judiska staten Israel. (förutom Egypten och Jordanien) Resolutionen nämner inget om att en ny Palestinsk stat skall bildas. (Jordanien ville ta namnet Palestina men britterna motsatte sig namnförslaget. En majoritet av Jordaniens befolkning består nämligen av palestinier.)
Det är inte korrekt att säga att Israel skall återlämna palestinska områden eftersom det aldrig funnits någon palestinsk stat.För att kunna överlämna områden till palestinierna måste det först bildas en helt ny stat eller självstyrelseområde. Detta skedde först i och med Osloavtalet och bildandet av de Palestinska Myndigheterna.
Det är enkelt att säga att Israel borde ha återlämnat ockuperade områden, men i praktiken var det närmast omöjligt. Arabländerna belöt 1967 i Khartoum att de säger: Nej till erkännande, Nej till försoning, Nej till förhandlingar med Israel. När förhandlingar ändå senare kom igång, med Egypten och Jordanien, var Israel beredd att dra sig tillbaka från ockuperade områden.Efter fredsavtalet med Egypten och överlämnandet av Sinai har Israel dragit sig tillbaka från största delen av områdena de ockuperade 1967.

PLO var ingen förhandlingspartner utan en terroristorganisation. I stadgarna från 1964, när Jordanien regerade över Västbanken och Egypten över Gaza, skrevs det i artikel 24 in, att organisationen inte skulle ifrågasätta eller utmana den jordanska suveräniteten över Västbanken. Samma sak sade man om Egyptens kontroll av Gazaremsan. Målet var då enbart att få bort arabvärldens gemensamma fiende - Israel.
1968 fick PLO en ny grundstadga där man kan läsa vad som är organisationens syfte och vilka metoder som skall användas. Artikel 9 säger : "Väpnad kamp är den enda vägen att befria Palestina" och artikel 2 "Palestina med de gränser som det hade under det Brittiska Mandate är en odelbar enhet." Artikel 19: "Delningen av Palestina 1947 och grundandet av staten Israel var en illegal handling..." Trots att det var ett krav i Osloavtalet att PLO skulle ändra sina stadgar finns det fortfarande inte några andra stadgar än de från 1968.
Abbas, som omvärlden nu vill stöda, och Israel önskar samarbeta med är ordförande för PLO, har varit med från början i dess verksamhet.

När Israel 2005 drog sig bort från Gaza visade man åter en gång att man är beredd att överlåta ockuperade områden för att om möjligt få fred. Palestinierna svarade åter en gång med att visa att det inte är fred och en egen stat vid sidan av Israel som intresserar. Det har bl.a. de senaste veckornas händelser bekräftat.

Tzipi Livni Israels vice premiärminister och utrikesminister Asharq Alawsat - 18 June, 2007:
The principle of two homelands for two peoples is not new. And yet, its deeper meaning is not always appreciated. The establishment of Israel provided the answer to the historic national aspirations of the Jewish people, those living in the Holy Land and those outside it, those refugees fleeing the horrors of the Holocaust and those that left or were expelled from Arab and other lands. This must also be the true calling of the future State of Palestine - to be the solution to the national claims of the Palestinian people, those in the West Bank and Gaza and those in the Diaspora, those languishing in refugee camps and those who enjoy equal rights as citizens in other States. The establishment of Palestine must itself constitute the answer to the Palestinian claim of return – it cannot remain as an open wound that keeps the conflict alive.

fredag 15 juni 2007

Barnsoldater

Varför behandlar de rivaliserande palestinska grupperna varandra så grymt? Det rapporteras att både Hamas och Fatah fört sina motståndare upp på taken av höghus och levande kastat ner sina offer.

Hamas avrättade flera Fatahsoldater som redan kapitulerat. (framför ögonen på fruar och barn enligt ett ögonvittne).

Även kvinnor som var Fatah anhängare har grymt mördats. En av dem bara 19 år gammal en annan 75 år. Till vilken nytta?Human Right Watch kritiserar både Fatah och Hamas för krigsförbrytelser. Läs mera här!


En av orsakerna till detta hat är att palestinierna nu skördar vad de sått. I många år har både Fatah och Hamas ordnat sommarläger för skolbarn.På dessa läger har barnen fått lära sig att hata sina fiender, judarna. De har också fått utbildning i krigsföring. När delar av den egna befolkningen blir fiender riktar sig hatet och våldet mot dem.

Det är inte bara skolbarn som hjärntvättas utan även förskolbarnen utsätts. Klicka på klicka för att se en inspelning från Hamas TV. Det är avslutningsfest för förskolbarnen.

torsdag 14 juni 2007

Terroristorganisationer medger att säkerhetsstängslet förhindrar attacker

Nu medger också Hamas att Säkerhetsstängslet som Israel byggt är ett effektivt hinder mot terroristattacker.

Tidigare har också Ramadan Abdallah Shalah från Islamsk Jihad erkänt att situationen skulle vara totalt annorlunda om inte stängslet fanns.

Trots att stängslet räddar liv kräver många av västvärldens politiker att det skall rivas.Under ett möte i Egypten anordnat av arabiska Läkarförbundet sade vice ordförande i Hamas Politbyrå, Moussa Abu Marzouq. "Det är första gången sedan Oslo-avtalet som en palestinsk regering stödjer motståndet,(läs terrorism) inte förföljer motståndsaktivister, häktar dem inte och hindrar inte deras aktivitet”. Som svar på varför antalet självmordsbombare hade minskat radikalt sedan Hamas kom till makten svarade Abu Marzouq att ”sådana attacker hade försvårats genom säkerhetsbarriären och andra hinder som omringar Västbankens invånare”.

Daniel

"Detta är en strid mellan muslimer och icke troende"

"Vi kommer inte att ha någon dialog med Fatah, endast svärd och gevär är det som gäller" säger Nezar Rayyan, en av ledarna för Hamas i Hamas radio.

"Detta är en strid mellan muslimer och icke troende och om gud vill kommer vi att leda fredagsbönen i presidentens kansli och förvandla (det Fatah kontrollerade) säkerhetsanläggningen till en stor moské."

Hamas talesman Islam Shahawan säger: "En tidsperiod är förbi och kommer inte tillbaka.En tid av rättvisa och islamsk styre har inletts."

Om det är så Hamas behandlar sina egna "icke troende" kan man föreställa sig hur judar och kristna skulle behandlas.

Daniel

mera

onsdag 13 juni 2007

Dubbelmoral i FN

När Israel använder våld för att bekämpa terrorister som ofta attackerar civila inne i Israel anklagas de vanligtvis för att använda överdrivet mycket våld.


När Libanon använder våld för att bekämpa terrorister får den libanesiska regeringen FN:s fulla stöd. Detta trots att det på några dagar har dött ca 140 människor i striderna, åtminstone ett 20 tal av dem civila.Dessutom har de flesta av de 31,000 invånarna i Nahr el-Bared tvingats fly.


Enligt http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22863&Cr=leban&Cr1=# säger ordföranden för Säkerhetsrådet, ambassadör Johan Verbeke, att FN ger sitt fulla stöd till den libanesiska regeringen och armén.


Varför ger FN inte sitt entydiga och fulla stöd till den israeliska regeringen och armén när den bekämpar terrorister som beskjuter den israeliska staden Sderot med raketer? Idag landade en av raketerna intill en skola.

Daniel