onsdag 29 juni 2011

Ship to Gaza

Läs Arieh Fürths artikel om flottiljen som är på väg till Gaza.
Ship to Gaza 2
"Under huvuddelen av de tretton månader som gått sen förra flottiljen till Gaza har en brokig samling av "fredsentusiaster" - sanna som icke sanna - pro palestinier, jihadister samt sådana personer som helt enkelt tycker illa om Israel sysslat med att försöka få vatten under kölarna på en ny flottilj - Ship to Gaza 2.
I början såg det ut att lyckas, och i stort. Man talade om 15 till 20 fartyg och uppemot 1500 deltagare. Av diverse orsaker som bl. a. israels diplomatiska påtryckningar samt en förändring av den turkiska regeringens politik i negativ riktning i frågan så står man nu några tiotal timmar innan starten med nio eller tio fartyg samt högst 300 deltagare..."

Insändare i Österbottens Tidning:Sjöblockaden av Gaza

I en artikel i ÖT beskrivs båtkonvojen som har för avsikt att bryta Israels helt lagliga sjöblockad av Gaza som en "hjälpkonvoj". Men konvojen har ingenting med humanitär hjälp att göra utan det är fråga om en provokation mot Israel med politiska förtecken. FN:s generalsekreterare har avrått från att försöka bryta sjöblockaden och uppmanat till att använda de lagliga sätt som finns för att föra in förnödenheter till Gaza.
Internationella hjälporganisationer har också konstaterat att det inte råder någon humanitär kris i Gaza.
Hjälporganisationer kan fritt föra in mateial till Gaza via Egypten eller Israel efter att lasten kontrollerats. Från Israel kör dagligen 250-280 lastbilar med varor till Gaza.
Israel har beslagtagit flera fartyg som försökt smuggla in vapen till Hamas, därför kommer man också att stoppa och undersöka de fartyg som nu är på väg mot Gaza.
Wolff Heintschel von Heinegg,expert på internationell- och havsrätt, säger i en intervju för Zeit Online att eftersom Israel infört en laglig sjöblockad av hamen i Gaza har man rätt och skyldighet att stoppa och undersöka alla fartyg som är på väg till Gaza, även på internationellt vatten.
http://israelnyheter.blogspot.com/2011/06/blockaden-av-gaza.html
http://idfspokesperson.com/2011/06/27/how-to-deliver-to-goods-to-gaza/ ( denhär länken ströks av ÖT)

Daniel Brunell

måndag 27 juni 2011

Gaza flottiljen snart på väg

En flottilj på 8 - 10 fartyg väntas försöka ta sig till Gaza och bryta den israeliska sjöblockaden senare denna vecka.
Uppgifter som IDF tagit del av säger att det verkar som om det skulle finnas aktivister från turkiska IHH med också denna gång. Det var IHH aktivister som angrep de israeliska soldaterna som bordade skeppet Mavi Marmara senaste sommar.
IDF fears flotilla activists planning to use sulfur on IDF

En intressant detalj från instruktionerna till deltagarna på den canadensiska båten:"Ta med er så lite som möjlig, inga byteskläder. Om allt går väl kan ni köpa nya kläder i Gaza."
Alltså lite av en shoppingresa och så försöker en del ge sken av att det handlar om humanitär hjälp till ett katastrofområde!

Lt. Col. Avital Leibovich: “We cannot afford to outsource Israel’s security to the international community”
Läs också:The IDF’s Lawfully Enforced Naval Blockade on the Gaza Strip

Turkiet oroad av FN-rapport
Haaretz rapporterar att Turkiet har bett Israel att gå med på att kritiken av Turkiets roll i Gaza flottiljen för ett år sedan skall tonas ner i en FN rapport som snart skall publiceras.
Enligt Haaretz konstateras det i rapporten bl.a. att Israels blockad av Gaza är laglig och att de israeliska soldaterna handlade i självförsvar, vidare granskas kopplingen mellan turkiska regeringen och IHH.

Palestinierna väljer FN framom förhandlingar med Israel

PLO beslöt i går kväll att man kommer att gå till FN i september för att få ett erkännande av en palestinsk stat enligt 1967-års gränser och för att bli medlem av FN.
Förklaringen till att palestinierna vägrat förhandla med Israel om en fredsuppgörelse är därmed klar. Tydligen anser man att man kan få mera av FN än av Israel och dessutom behöver palestinierna inte göra några kompromisser i FN. Problemet är att ett erkännande från FN:s sida inte löser några praktiska problem och antaglien kommer att leda till nya våldsamheter från palestiniernas sida.

'Palestinians will officially go to UN in September' (Jerusalem Post)
"The Palestinian Liberation Organization late Sunday decided to take their case for statehood to the United Nations in September, making official what has been speculated about for the past year. Palestinians will ask the UN for recognition of a Palestinian state based on pre-1967 lines, membership in the United Nations and recognition of the right to self-determination in accordance with the UN charter, official Palestinian news agency WAFA reported...
...The PLO leadership called on all countries in the world, "without exception," to support its decision to seek statehood in the United Nations..."

US reiterates opposition to Palestinian UN statehood bid
"The US Administration on Monday reiterated its opposition to the Palestinian Authority’s plan to petition the UN in September for recognition of a Palestinian on the pre-1967 lines.The US stance was relayed to the PA during a meeting in Jericho between Palestinian negotiator Saeb Erekat and US special Middle East envoy David Hale and US Consul General in Jerusalem Daniel Rubenstein."

fredag 24 juni 2011

Abbas börjar tvivla på FN-alternativet?

Abbas börjar inse att det kanske inte är en så god idé att gå till FN för att få organisationen att erkänna en palestinsk stat utan någon fredsöverenskommelse med Israel, skriver Khaled Abu Toameh i Jerusalem Post.
Palestinian Affairs: Searching for a ladder

Men palestinierna har fortfarande två krav för att inleda förhandligar: 1)En försäkran om att förhandlingarna i gränsfrågan skall utgå från det han kallar "1967 års gränser" och 2) ett stopp för byggandet i de judiska bosättningarna.
Israel vill att förhandlingarna skall komma igång utan förhandsvillkor (eftersom alla krav riktas mot dem).
Premiärminister Netanyhahu säger att eftersom han har erkänt att det skall bildas en palestinsk stat för palestinierna måste också Abbas erkänna att Israel är judarnas hemland. Enligt Netanyahu är orsaken till att det inte blivit fred mellan araberna och Israel att araberna aldrig erkänt Israel som judarnas hemland.
Netanyahu: Abbas must say he accepts ‘the Jewish state’

Den arabiska våren kan betyda höst för kristna i Mellanöstern

"Vivaldi skrev de "Fyra årstiderna" men för oss kristna i Egypten finns det bara tre årstider. Det finns ingen vår." Så kommenterar Milad Sidky Zakhary (director of the Catholic Institute of Religious Sciences in Alexandria Egypt) situationen för kristna i Egypten.
Läs mer som den besvärliga situationen för kristna i Mellanöstern. Syrien kan bli nästa Irak, där närmare hälften av den krsitna befolkningen har tvingats fly.
Analysis: Mideast Christians struggle during Arab Spring
Christians fear Arab Spring opens door to religious strife, toppled dictators often protected religious minorities.

Blockaden av Gaza

Här under kan man läsa en intervju med Wolff Heintschel von Heinegg som är expert på internationell lag och havsrätt. Han klargör att Israel har rätt att stoppa fartyg som är på väg att bryta sjöblockaden av Gaza.
Ett nytt försök att bryta blockaden kommer att göras denna sommar.
Intervjun på tyska här: "Israel kann und darf Hilfsschiffe nicht durchlassen"

En engelsk översättning längre ner på denna sida.
Läs också: Jackie Jakubowski: När mediejippot Ship to Gaza är slut lämnar de palestinierna åt sitt öde och återvänder hem med berättelser om sina bragder i Medelhavet
"Föreningen Ship to Gaza förbereder sig för en ny aktion i slutet av juni för att, liksom för ett år sedan, ”på ett fredligt sätt bidra till att häva den inhumana och illegala blockaden mot Gazas instängda befolkning”. Så står det att läsa på Ship to Gazas svenska hemsida – som om ingenting hänt, vare sig i Gaza eller dess omgivning.
Men i dag, efter Mubarak­regimens fall, har gränsen mellan Gaza och Egypten öppnats för all slags varor. Det är ett faktum som borde göra det svårt att hävda att Gazaborna är instängda och att det fortfarande råder brist på förnödenheter och byggmaterial. Det är därför som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon anser att årets konvoj är ”en onödig provokation”.

Wolff Heintschel von Heinegg is an international and maritime law expert who teaches at Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. He has also served as an adviser to the Turkel Commission that Israel established in the summer of 2010. The commission has been tasked with determining how and why violence erupted on 31 May 2010 between passengers on the Gaza humanitarian convoy and Israeli soldiers.

Gaza convoy – “Israel cannot and should not let humanitarian ships through”
"ZEIT ONLINE: The deployment of Israeli forces in May of last year against a humanitarian convoy headed for Gaza unleashed cries of protest worldwide. Now a second and far larger international convoy is on its way to Gaza – a convoy that aims to break Israeli’s sea blockade of Gaza. Is this blockade even allowable from a legal standpoint?

Wolff Heintschel von Heinegg: Well that depends on how you characterize the conflict between Israel and the Palestinians. When jurists come together, they often disagree on this matter. But there’s definitely a consensus on one thing – namely that what you have here is an armed conflict. Which means that the laws governing such conflicts apply; and under these laws, sea blockades are allowed.

ZEIT ONLINE: But doesn’t the conflict also have to involve two or more states?

Heintschel von Heinegg: Right. And the problem is that Palestine is not a state – at least not yet – which is why many feel that the conflict is not an international armed conflict. And if you take that view, then blockade laws don’t apply. But if you take an objective look at the relevant legal analyses, it’s readily apparent that the basic admissibility of the Israeli blockade has never been called into question.

ZEIT ONLINE: You yourself have characterized Israel’s action against the convoy in 2010 as being perfectly legitimate. Why is that?

Heintschel von Heinegg: If a blockade is allowable in this conflict, then it’s also allowable to take measures to set up such a blockade. There’s only one principle that characterizes a blockade: the principle of effectiveness. In other words, the blockade has to prevent ships from entering or leaving the blockade zone. If the blockade fails to do this even once, it is ineffective and thus immediately becomes legally ineffective as well.

ZEIT ONLINE: So this means that when it comes to this blockade, Israel is in a catch-22 situation, right?

Heintschel von Heinegg: Right. The Israelis simply can’t afford to let any ship through, if they want to prevent another ship from passing through the blockade zone a few hours later.

ZEIT ONLINE: The operators of the 2010 humanitarian convoy said right from the outset that the ships were headed for Gaza. Didn’t saying this make them subject to criminal prosecution?

Heintschel von Heinegg: The mere fact that they set sail for Gaza does not constitute a criminal act. But: if you come out and say, in a public forum, that you’re heading to Gaza for the express purpose of breaking the blockade, this is clear evidence of a blockade breaking attempt. And when that happens, the state that has imposed the blockade doesn’t need to wait until the ship in question reaches the 20 nautical mile boundary; instead, it’s got the right to intervene beforehand. Because the state that’s imposing the blockade is not only entitled but also duty bound to maintain its blockade.

ZEIT ONLINE: What do you think the people onboard the current humanitarian convoy are going to be facing?

Heintschel von Heinegg: Any ship that actually breaks the blockade simply has to reckon with the fact that that military force is going to be used against them. Plus the state that’s imposing the blockade is under no obligation to wait until someone actually crosses the blockade line. All that has to happen is for there to be clearly discernible intent – in which case measures can be taken long before the blockade line is crossed.

ZEIT ONLINE: What form could or should such measures take?

Heintschel von Heinegg: Normally such measures unfold without any major problems. The state imposing the blockade stops the vessel, orders it to proceed to a specific port, inspects the ship’s cargo, and then turns the matter over to the courts. But if there’s resistance to the measures taken by the state that’s imposing the blockade, then this state needs to quell this opposition. Which means that any attempt to evade the blockade or the forces enforcing it needs to be met with reasonable force.

“The motivation of the blockade breakers is irrelevant from a legal standpoint.”

ZEIT ONLINE: In your view, was Israel’s reaction to the humanitarian convoy in 2010 a smart move given the humaniarian situation in Gaza?

Heintschel von Heinegg: Well this is how it always is when it comes to such legal issues. In such situations, the actors don’t always act logically, or judiciously; nor are such actions necessarily the politically smart thing to do. A state that imposes a blockade is obligated to supply the civilian population in the blockaded zone with the goods they need in order to survive. But the Israelis have always done this. At the time of the humanitarian convoy in 2010, it was the same in that they said: Feel free to sail into the harbor; we guarantee that we’ll hand over your humanitarian cargo. But it was clear from the get-go that certain parties didn’t want that at all, because then they wouldn’t have achieved the same impact on public opinion.

ZEIT ONLINE: What would you advise the Israeli Prime Minister to do if the next humanitarian convoy approaches the boundary of the blockade zone?

Heintschel von Heinegg: If the Prime Minister wants to maintain the blockade, then he’s simply got to enforce it. If he doesn’t enforce it, it’ll be a dead letter; and then he’d have to resort to other measures; and then the legal situation wouldn’t be so simple. Because then he’d have to invoke the right of self -efense, which is often invoked in cases where it’s simply not appropriate to do so. Our [Germany’s] anti-terrorism operations are a prime example of this.

ZEIT ONLINE: Do you think the Israelis are going to react to this second convoy the same way they reacted to the first one?

Heintschel von Heinegg: I think Israel is better prepared this time around. Last time they tried to approach the convoy ships in rubber dinghies and then climb onboard from these dinghies, in order to take control of the ships. And then they used helicopters. I suspect that the Israeli forces were simply unprepared for the resistance they met from some of the passengers on board those ships and were taken completely by surprise.

ZEIT ONLINE: Is the legal situation now more touchy due to the fact that there’s already been a conflict with a convoy?

Heintschel von Heinegg: I think the reverse is the case. I hope that the relevant legal principles won’t be misused again, since the law of armed conflict applies here – not a cockeyed human rights perspective. Also, Israel didn’t act at all capriciously the first time around. It would have been quite difficult for the Israelis to sink those ships without concerning themselves with the fate of the passengers and cargo onboard. Israel only took measures that were prescribed by law – namely preventing the ships from reaching Gaza. This was the most moderate measure available to them.

ZEIT ONLINE: People are suffering in Gaza, even though they have access to the goods they need in order to survive. Isn’t it legitimate for people to want to help the citizens of Gaza?

Heintschel von Heinegg: The motivation of the blockade breakers – regardless of whether they’re acting for virtuous or reprehensible reasons – is completely irrelevant from a legal standpoint. I, of course, have great respect for human rights activists who give of their time to pursue their goals, but you can’t get around the fact that there are certain legal boundaries. Also, I presume that these humanitarian actions are also publicity stunts aimed at mobilizing public opinion. No one would argue the fact that the citizens of Gaza have it really tough, compared to our own standards. But I don’t really see any pressing humanitarian need here.

ZEIT ONLINE: In your view, is there an alternative to these humanitarian convoys?

Heintschel von Heinegg: Sure there is. There are a few humanitarian organizations out there that have impeccable credentials that no one in their right mind would call into question – the most important one being the International Committee of the German Red Cross. If you really want to help the citizens of Gaza, you go to the Red Cross – an organization that the Israelis accept without hesitation.

ZEIT ONLINE: The border crossing between Gaza and Egypt was recently reopened. Do you think this will have a counterproductive effect on the naval blockade?

Heintschel von Heinegg: Israel has traditionally been able to rely on Egypt, and the border between Gaza and Egypt hasn’t been particularly permeable in the past. But this has changed. The strategic importance of the blockade in terms of protecting Israeli security has definitely declined. But nonetheless, the reliability of Israel’s maritime measures will not be affected in any way by the change in the status of the Gaza-Egypt border. "

Gilad Schalit - 5 år i fångenskapDet är 5 år sedan den israeliska soldaten Gilad Schalit kidnappades av Hamas på israeliskt territorium.
Under de senaste två åren har det inte getts några livstecken från honom.
Röda korset har inför femårsdagen krävt att få träffa honom eftersom isoleringen strider mot internationella avtal.
Hamas tillbakavisade genast kravet och uppmanade Röda korset att inte blanda sig i Israels spel för att frita Schalit.
Efter att Israels PM meddelat att de palestinska terrorister som sitter i israeliska fängelser kommer att fråntas en del fördelar (de har bl.a. kunnat studera sig till en akademisk examen) om inte Röda korset får besöka Schalit, klagade Hamas på att detta skulle strida mot internationell lag. Detta visar på sitt sätt vilken brist på logik som finns i tänkesättet hos terroristorganisationen.

PM: No more special benefits for Palestinian prisoners
"In an unusual public appeal, the independent aid agency said Schalit's family had a right under international humanitarian law to be in contact with their 24-year-old son, held incommunicado since his capture on June 25, 2006."Because there has been no sign of life from Mr. Schalit for almost two years, the ICRC is now demanding that Hamas prove that he is alive," the Geneva-based International Committee of the Red Cross (ICRC) said.The ICRC also reiterated its long-standing request to visit Schalit in custody."The total absence of information concerning Mr. Schalit is completely unacceptable," ICRC Director-General Yves Daccord said in a statement."We don't know anything about his conditions of detention. But from information available to us we have serious concerns about his fate," Jean-Pierre Schaerer, head of the ICRC delegation in Israel and the occupied territories, told Reuters."He is completely isolated."

Hamas: Revoking prisoners' privileges is against int'l law

Rights groups to Hamas: Allow Red Cross to Schalit

Red Cross demands Hamas prove Shalit is alive

onsdag 22 juni 2011

Kassam raket och granat från Gaza

På tisdagen avfyrades en granat och en Kassamraket mot Israel från Gaza Israel svarade med att bomba en smuggeltunnel.
IAF strikes Gaza following rocket fire at western Negev

måndag 20 juni 2011

FN:s mänskorättsråd

En artikel av Anne Bayefski som beskriver det misslyckade mänskorättsrådet:
The anti-Israel agenda prevails
...With their actual human rights credentials off the table, council members adopted a fixed agenda of only a few items to govern their proceedings. One item is devoted to Israel alone and one to all other 191 UN member states. The Human Rights Commission spent 40 years adopting country-specific criticisms, a third of which condemned Israel. Fifty percent of the “reformed” council’s country-specific resolutions and decisions are devoted to Israel-bashing. There have been 12 special sessions in the last five years, and half of them have been on Israel alone. There has been only one “urgent debate” on a country – Israel. There have been more human rights reports commissioned on Israel than on any other state. And only one country is not allowed even to attend the lobbying and information-sharing regional meetings associated with the council sessions – Israel – while “Palestine” is invited to all of them....

söndag 19 juni 2011

Palestinierna serveras lögner i media

En av orsakerna till att det är så svårt att skapa fred mellan Israel och palestinierna/araberna är att palestinierna vägrar acceptera historiska fakta och i stället lever i en egen fantasivärld.
I de senaste rapporterna från Palestinian Media Watch ges några exempel:
En palestinsk forskare, Dr. Hayel Sanduqa, specialist på Jerusalem, kom med följande påstående i de palestinska myndigheternas TV sänding 2 juni:
"Israelerna har försökt ändra Jerusalems karaktär. Även uttrycket "Om jag glömmer dig Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig, om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje".
Detta uttalande av korsfararregenten i Akko har lånats och förfalskats av sionisterna, säger Sanuqa i TV- programmet.
Sanningen är att det som sionisterna sägs ha lånat och förfalskat är ett direkt citat från psaltarpsalm 137:5-6. Psalm 137 berättar om hur judarna i Babel satt och grät och tänkte på Jerusalem som de hade tvingats lämna.
Händelsen utspelade sig 1000 år innan Mohammed och islam trädde in i historien.

Palestinian distortion:"If I forget thee, oh Jerusalem" was Crusader expression usurped by Zionists
I tre artiklar i palestinska myndigheternas tidning Al-Hayat Al-Jadida beskrivs judarna som ondskefulla.
PA Antisemitism: Judaism is "distorted" and Jews have "evil nature"
Recently three Antisemitic articles appeared in the official PA daily with the following messages:
1. Judaism is a "distorted, corrupted, falsified religion."
2. The Jews are inherently evil and inherited this nature from Cain who murdered his brother Abel.
3. Zionism is a religious Jewish plan to rule over the non- Jewish world, and "Goyim [non-Jews] must submit to their will"
4. Since Islam's creation its "enemies" have agreed on "cultivating evil against Islam and uprooting Muslims."
5. The creation of Israel is a "malignant cancerous growth."
6. The conflict between Palestinians and Jews is not about "land and borders," but "faith and existence."
Läs hela artikeln här.

Gaza

Ett nytt försök att "bryta blockaden av Gaza" med hjälp av ett tiotal fartyg kommer att göras denna sommar.
Här en länkt till Israel Today Magazine där det finns några foton från Gaza.

Det bör noteras att FN:s generalsekreterare har avrått från deltagande i fartygskonvojen och hjälporganisationer har uppgett att det inte förkommer någon humanitär katastrof i Gaza.
Operationens enda syfte är att försöka framställa Israel i så dålig dager som möjligt.

Senaste vecka meddelade turkiska IHH som stod för de våldsamma angreppen på israeliska soldater senaste sommar att de inte kommer att delta i aktionen.

US flotilla ship: We intend to break Gaza blockade
...In late May, the secretary general expressed his opposition to flotilla operations intended to challenge the Israeli blockade, saying that assistance and goods bound for Gaza should go through legitimate crossings.Ban has called on governments to use their influence to discourage flotillas, saying that they carry the potential to exacerbate rather than ameliorate the conflict...

Humanitarian & Civilian Activities towards the Gaza Strip - Monthly Report for May 2011
Main Points
- There was a 128% increase in the volume of truckloads transferred through the crossings compared to last month.
- There was a 31.5% increase in the number of patients and accompanying individuals who entered Israel for medical purposes.
- International Projects Status: As of today, 130 projects have been approved, of which 20 have been completed and 50 are under implementation.
- During the month, coordination and meetings with representatives of the PA took place on a regular basis.

Coordination of medical teams and medical equipment for the Jordanian Hospital in the Gaza Strip

Nya fredsförhandlingar? - Knappast

Både USA och EU försöker få igång fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna.
David Hale och Dennis Ross utsända av Obama administrationen träffade parterna senaste vecka och Catherine Ashton, EU:s "utrikesminister" besöker området under veckoslutet.
Både USA och EU vill förhindra att palestinierna i september går till FN för att få endera säkerhetsrådet eller generalförsamlingen att erkänna en palestinsk stat, med östra Jerusalem som huvudstad och gränser baserade på vapenstilleståndslinjen från 1949 ( allmänt kallad 1967 års gränser).
Både USA och EU verkar vara så pass realistiska att de inser att förhandlingar är enda vägen till en fredsöverenskommelse.
Under mötet med Ashton upprepade emellertid palestiniernas president Abbas att förhandlingar med Israel inte kan komma igång om inte Israel stoppar byggandet i bosättningarna på västbanken och i östra Jerusalem.
Israel införde tidigare ett tiomånades byggstopp men palestinierna visade då inget större intresse av att förhandla och ett nytt byggstopp verkar vara ett helt uteslutet alternativ för Israel.
Kravet på byggstopp från palestiniernas sida är bara ett anant sätt att säga att man inte är intresserade av förhandlingar.

Premiärminister Netanyahu väntas i dag klargöra för Ashton att en ensidig sjävständighetsdeklaration från palestiniernas sida allvarligt kommer att skada möjligheterna till en överenskommelse mellan parterna.
Enligt Israel borde förhandlingarna återupptas utan förhandsvillkor.

Israels utrikesminister sade efter att han träffat Ashton i fredags att en ensidig sjävständighetsförklaring från palestiniernas sida skulle betyda slutet för Oslo överenskommelsen eftersom det skulle vara ett brott mot överenskommelsen. Vilket i sin tur skulle betyda att Israel inte längre skulle anse sig vara bundet av de överenskommelser som gjorts under de senaste 18 åren.

Inför det israeliska parlamentet upprepade Netanyahu i onsdags de principer han anser att en fredsöverenskommelse måste bygga på.Några exempel:
- Palestinierna måste erkänna Israel som judarnas hemland och de palestinska flyktingarna och deras ättlingar skall flytta tillbaka till den palestinska staten, inte till Israel.
-Jerusalem kommer att förbli Israels odelade huvudstad
- De stora judiska bosättningarna på västbanken (Judeen och Samarien) kommer att förbli israeliska
- Palestinierna måste avsäga sig alla fortsatta krav på Israel

PM to warn Ashton against unilaterally declared Palestine

PM meets with US officials, Ashton to visit Israel Friday

Behind the Headlines: The Dangers of Premature Recognition of a Palestinian State
"A unilateral declaration harms true peace, challenging the most basic principles of Mideast peacemaking, and undermines all internationally accepted frameworks for peace. All call for a mutually-negotiated and agreed resolution of the conflict. All reject unilateral actions. "

Abbas: vi kommer inte att erkänna den judiska staten

fredag 17 juni 2011

Kassamraket från Gaza

Efter nästan två månader av lugn avfyrades idag en Kassamraket från Gaza mot Israel. Ingen skadades i attacken.
After 2 months of quiet, Kassam rocket fired from Gaza

torsdag 16 juni 2011

Plock från senaste händelser i Mellanöstern

Jordanien
Det finns tecken som tyder på att oroligheterna i arabvärlden kan sprida sig till Jordanien.
Den mer eller mindre enväldige kung Abdullah II utlovade reformer tidigare i år men folket börjar visa tendenser till otålighet när ingenting händer.
För några dagar sedan rapporterades det att kungens bil angreps av stenkastande ungdomar när han besökte södra Jordanien.
Läs mera: King's snail's pace reforms angers Jordanians
Kung Abdullah har i en intervju för Washington Post gett utryck för en negativ syn på fredsprocessen mellan Israel och palestinierna och han skyller långt på Israel som enligt honom inte är intresserad av en tvåstats lösning och fred med araberna.
Jordan's Abdullah: Israel is not interested in peace
Jordan's Abdullah: 2011 will be very bad year for peace

Libanon
Libanons mufti, Sheikh Mohammed Rashid Qabbani, gjorde en palestinsk delegation nästan mållös när han gav sin syn på de palestinska flyktingarna i Libanon.
"Vi har tagit emot er men vi vill inte längre ha er... ni är slödder... ni kommer aldrig att vinna seger..
De palestinska flyktingarna, deras barn och barnbarn lever under dåliga förhållanden i Libanon. De har inte beviljats medborgarskap och saknar många av de normala mänskliga rättigheterna.
Mufti of Lebanon: Palestinians are 'trash', not welcome

EU
Europa parlamentets president Jerzy Buzek: "Palestinierna sade inte att de är beredda att förhandla,,, men efter att ha talat med dem tror jag att de är redo att starta förhandligar...de sade inte det men jag känner på mig att det är så..."
Ibland undrar jag vad som egentligen krävs för att uppnå en hög position inom politiken.
Buzek sade också att han inte motsätter sig en palestinsk självständighetsdeklaration i FN.
Israel har också gjort ensidiga beslut ansåg Buzek och syftade på bosättningarna.
Buzek glömde tydligen bort att det var det internationella samfundet genom Nationernas Förbund som gav judarna rätt att bosätta sig i det dåvarande Palestina mandatet (hela området väster om Jordanfloden). Bosättningarna är alltså inget ensidigt beslut av Israel.
EP President: EU doesn't oppose Palestinian statehood

måndag 6 juni 2011

Efter 25 års forskning: Jerusalem tillhör judarna

Pressmeddelande från European Coalition for Israel:
25 years of research concludes Jerusalem belongs to the Jews

Pressmeddelande

En konklusion av 25 års forskning var att Jerusalem tillhör det judiska folket
Bryssel, 1 juni 2011. “Det judiska folket finns i Jerusalem, inte som nybyggare eller invaderare utan på basen av rätt. Dessa rättigheter är klart utskrivna i Internationell lag och bör respekteras av det internationella samfundet.” Till dessa slutsatser kom Dr. Jacques Gauthier, en internationellt känd människorättsadvokat från Toronto, som gjort forskningsarbete beträffande de motstridiga kraven på Jerusalem enligt internationell lag. På Jerusalem-dagen, onsdagen 1 juni , talade han i Europeiska Parlamentet i Bryssel.
”För alla som är intresserade av rättvisa , måste dessa frågor noggrant studeras” sade Gauthier vidare. ”De rättigheter som givits det judiska folket står på en mycket solid, laglig grund och gäller idag”.
Gauthier valde att skilja åt Jerusalem och de s.k. omstridda områdena i området. ”Jerusalem är inget nybyggarsamhälle. Om Jerusalem skulle delas enligt vapenstilleståndsgränsen från 1967, skulle Jerusalems gamla stad ställas under palestinskt styre. Detta strider emot de lagenliga utfästelser som gjorts till det judiska folket in San Remo-resolutionen 1920, i överenskommelsen om Palestina-mandatet 1922 liksom det strider mot artikel 80 i FN:s stadgar.” Utgående från dessa lagstadgade avtal försvarade han de judiska settlementens rätt att finnas på vilket som helst område i det ursprungliga Palestina-mandatet, inklusive i en eventuell framtida palestinsk stat. Ledaren för den Palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas, har tvärtemot detta deklarerat, att inga judar skall tillåtas bo i en palestinsk stat.
Gauthiers föredrag hölls i ett symposium under Jerusalemdagen och åhördes av medlemmar i Europaparlamentet och andra intresserade. MEP Timothy Kirkhope, som var huvudvärd för symposiet, uttryckte sin uppskattning av det mycket grundliga forskningsarbete som presenterades på symposiet.
Den andra värden för symposiet var European Coalition for Israel, ECI . I sitt inlägg påminde ECIs direktor Tomas Sandell åhörarna om, att vi bör be för Jerusalems fred. ”Detta innebär bön och arbete för en rättvis och bestående fred. Att dela Jerusalem kommer inte att leda till fred utan bara ge nytt bränsle till konflikten. En bestående fred måste baseras på historiska fakta och internationell lag och inte på ensidiga deklarationer eller internationell påtryckning” sade han.
Symposiet presenterade en solid laglig grund för att bevara Jerusalem odelat under judiskt överhöghet, men öppet för människor av alla religioner att be vid sina heliga platser. Historien verkar visa att endast judiskt styre över Jerusalem garanterar en sådan frihet för alla människor, oberoende av religion.

söndag 5 juni 2011

Palestina flyktingarna och deras tvivelaktiga rätt att återvända

Läs Arieh Fürths blogg:Palestina flyktingarna och deras tvivelaktiga rätt att återvända
Den femte juni är årsdagen för utbrottet av sexdagars kriget 1967. Det är förvisso inte en dag som araber i allmänhet och palestinier i synnerhet vill komma i håg. De insåg så småningom att de varken kunde betvinga Israel med regelrätta krig eller med terror. Palestinierna förstod dock så småningom, och lite före israelerna, att det fanns nya spelregler på den internationella scenen.
Under täckmantel av "mänskliga rättigheter" fann de ett vapen som gick under rubriken "rätten till återvändande".

Familjen Fogels mördare inför rätta

De två palestinska pojkarna som dödade 5 personer av familjen Fogel i mars står nu inför rätta.
17-åriga Hakim Awad och 18 år gamla Amjad Awad har erkänt morden.
"Jag ångrar inte vad jag gjorde och jag skulle göra det igen" sade Awad till reportrar. Jag är stolt över vad jag gjorde... jag gjorde allt för Palestina."

Detta är vad den hjärntvätt som utförs av de palestinska myndigheterna får till stånd. Terrorister och mördare är de största hjältarna i samhället och ungdomen (i alla fall en del) går i deras fotspår.

Palestinian youths charged with slaughter of Fogel family

Palestinska oroligheter - Naksadagen

Palestinierna har de senaste veckorna, bl.a. via facebook, kallats till att demonstrera och bryta sig igenom gränsen till Israel från grannländerna på minnesdagen av sexdagarskriget, "Naksadagen".
Israel ställs här inför ett svårt dilemma: Hur skall man försvara landets gränser när civila i hundra- eller kanske tusental försöker ta sig över gränsen?
Man kan inte tillåta att mänskomassor olagligt tar sig över gränsen men man kan inte heller skjuta ner obeväpnade människor.
Om palestinierna som har som mål att utplåna den judiska staten upplever att de kan lyckas med att ta sig över gränsen kan de bara fortsätta att skicka busslast efter busslast för att ta sig över till Israel. Om detta skulle få fortsätta tillräckligt länge skulle det vara en katastrof för Israel.
Om Israel tvingas ta till våld och skjuta mot inkräktarna blir det också en katastrof. Israel kommer säkert att fördömas av omvärlden (och många i Israel) men det kommer också att vara traumatiskt för de israeliska soldaterna som tvingas öppna eld mot obeväpnade människor. För att inte tala om de palestinier som helt i onödan blir dödade eller skadade.

Angående rapporteringen i finländsk media är det värt att konstatera att antalet dödsoffer som uppges baserar sig på uppgifter från Syrien. Syrien har ett intresse av att flytta fokuseringen från oroligheterna i det egna landet till Israel och det är mer än troligt att uppgifterna om antalet dödsoffer är opålitliga.
Israel har inte bekräftat några dödsoffer.
Flera personer verkar ha skadats efter att Molotovcoktails som palestinierna kastade fick minor att explodera.
Värt att notera är att bl.a YLE felaktigt påstår att dödsoffren vid oroligheterna för två veckor sedan skulle ha förorsakats av israeliska soldater. Enligt israeliska uppgifter var det de libanesiska trupperna som stod för dödsskjutningarna.
Men det är natruligtvis enklast att skriva att det var Israel som dödade paelstinierna, det blir alldeles för komplicerat om man påstår att det var Libanon som var skyldig. Det är ju Israel som är boven i dramat och så skall det förbli.
Kaksikymmentä Israelin puolelle yrittänyttä palestiinalaista ammuttiin


Report: Up to 18 protesters killed as hundreds of Syrians storm Israel border (Haaretz)
"An IDF spokesman did not confirm the reports of casualties, yet said that a dozen protesters were indeed wounded by "controlled fire from commanders on the ground." Soldiers first warned the protesters with loudspeakers and shots in the air, and finally with shots aimed at the protesters' legs.
Senior IDF officials have doubted Syrian TV reports regarding casualties in clashes with Palestinian protesters, saying that the soldiers fired only accurate sniper shots guided by senior officers on the ground. They added that they did not estimate any of the protesters were killed as a result of the fire. "


Syrian TV: 14 killed, 225 hurt in Naksa Day border protests (Jerusalem Post)
"Syrian television on Sunday reported that 14 people were killed and 225 injured along the Syria-Israel border in the Golan Heights near Majdal Shams, reportedly from IDF fire. The IDF spokesperson said that the only information it had on deaths on the border were Syrian reports and therefore, it could not confirm the number of people killed or if there were any deaths."

40 injured in clashes in Jerusalem on Naksa Day
Dozens of young protesters carried signs reading “To Jerusalem We Go!” and “Facebook Status: Free Palestine,” while the clashes got more violent farther away from the checkpoint. The demonstration was still smaller than the hundreds demonstrators on May 15’s Nakba Day, or “The Catastrophe,” which commemorates the founding of Israel on May 15. “We are Generation Oslo, we’re sick of negotiations,” said Zaid, 20-year-old Ramallah resident demonstrating at the Kalandia checkpoint on Sunday afternoon, amidst burning tires and heavy tear gas. “This is direct confrontation. We don’t sit at tables.”


Gallery: Naksa Day protests erupt along country borders

IDF rebuffs ‘Naksa’ rioters trying to cross Syrian border

Jerusalem Post behandlade förberedelserna för Naksadagen i en ledare 3.6.
Gearing up for Naksa
"...First a warning is to be shouted, then soldiers are instructed to shoot into the air, and finally, if protesters continue to approach the border, troops are ordered to direct nonlethal fire, below the waist. Tear gas, stun grenades and other crowd control devices will also be deployed.It is essential that Israel prevent its borders from being breached by crowds intent on advancing a political agenda that calls for the destruction of the State of Israel. But in the coming days, as the Palestinians’ distorted historical narrative is commemorated with the marking of the Naksa, security personnel should also remember the presence of mind and calm restraint displayed by Col. Shukran and his soldiers..."

fredag 3 juni 2011

Solkraft i öknen

Ett 4,95 megawattts solkraftverk kommer att öppnas på söndag i Arava öknen i Israel.
Kraftverket består av 18.500 solpaneler och producerar elektricitet utan föroreningar.
Om företaget bakom projektet får tillstånd kommer det nästa år att bygga ett 40 megawatts kraftverk.
First solar field to be launched in Arava's Kibbutz Ketura
A 4.95-megawatt field will begin providing electricity to 3 kibbutzim this summer, a power supply equivalent to 17% of Eilat’s energy needs.

onsdag 1 juni 2011

Who do the territories belong to?


Fatah har aldrig erkänt Israels rätt att existera

Fatah har aldrig erkänt Israels rätt att existera och kommer aldrig att göra det säger Azzam al-Ahmed, medlem av Fatahs centralkommitté i en intervju för egyptiska tidningen Al-Masry Al-Youm.
'Fatah has never recognized Israel and will never do so'

Palestinian Media Watch har dokumenterat hur de palestinska ledarna inför hemmapublik allmänt vägrar att erkänna Israels rätt att existera.

Ett exempel från det officiella språkröret för de palestinska myndigheterna, Al-Hayat Al-Jadida, Maj 27, 2011:
The following is the PA daily's defining ancient Judea/Israel as "colonialism":
"The Zionists must acknowledge publicly, in front of the world, that the Jews have no connection to the Palestinian Arab land, upon whose ruins arose the colonialist settler Zionist plan that settles and expels, represented by the Israeli apartheid state. That which occurred two thousand years ago (i.e., the Jewish/Israeli presence in the land), assuming that it is true, represents in the book of history nothing more than invention and falsification and a coarse and crude form of colonialism."


Fler exempel:
Mahmoud Abbas, (in speech delivered by his representative, Abdallah Al-Ifranji):
"We say to him [Netanyahu], when he claims - that they [Jews] have a historical right dating back to 3000 years BCE - we say that the nation of Palestine upon the land of Canaan had a 7000 year history BCE. This is the truth, which must be understood and we have to note it, in order to say: 'Netanyahu, you are incidental in history. We are the people of history. We are the owners of history.'"
[PA TV (Fatah), May 14, 2011


PA Minister of Religious Affairs Mahmoud Al-Habbash:
"History proves the Arab, Islamic and Palestinian right to this land and disproves all the Israeli claims that they have religious and historical rights in this land."
[PA TV interview (Fatah), March 2, 2010PA depicts a world without Israel

"Palestine" replaces Israel

Future: A world without Israel


This official PA map of "Palestine,” depicting Palestinian rule over all of Israel, was used in an official PA TV public service ad that ran daily for 3 months, Oct. – Dec. 2007. Similar maps presenting all of Israel as "Palestine" appear in Palestinian schoolbooks and are shown regularly on PATV.

70 år sedan bortglömd massaker i Irak

En mycket läsvärd artikel i SvD av Torbjörn Karfunkel som har varit svensk representant i organisationen Justice for Jews from Arab Countries.
70 år sedan bortglömd massaker i Irak
"I dag är det 70 år sedan Farhud inleddes, den två dagar långa pogrom som kostade minst 145 judar livet i Bagdad. Händelsen markerade samtidigt början till slutet för mer än 2 500 år av judiskt liv i Irak.
...Antisemitismen i arabvärlden har ändrat karaktär. Traditionellt sågs judar som underlägsna och harmlösa, men i dag har den europeiska stereotypa bilden av judisk makt och konspiration fått fotfäste.
I Irak hade judiskt liv blomstrat i mer än 2500 år, men efter Iraks självständighet 1932 blev situationen allt kärvare. 1934 avskedades många judar från offentliga poster, och deras tillgång till högre utbildning begränsades. Nationalismens spridning i arabvärlden blev slutet för judiskt liv. Från de franska kolonierna i Nordafrika flyttade många judar till Frankrike, men de flesta flydde under hot till Israel, där deras ättlingar i dag utgör ungefär hälften av den judiska befolkningen. Hem och ägodelar nationaliserades eller plundrades av grannar.
På 1940-talet fanns mellan 850000 och 1 miljon judar från Marocko till Afghanistan. I dag finns bara spillror kvar. Den största spillran, omkring 20000, finns i Iran. I Marocko finns kanske 5000 kvar av det som för 70 år sen var över en kvarts miljon. Av Iraks 140000 judar finns i dagsläget endast ett tiotal kvar, i Bagdad och Kurdistan..."

Utvecklingen i Mellanöstern

Det är många som med oro följer med utvecklingen i Egypten och Mellanöstern. Kommer länderna där man lyckats störta gamla diktaturer att gå mot en mer demokratisk framtid eller kommer situationen att förvärras genom att nya militärdiktaturer eller islamister griper makten?
Mardrömmen skulle vara om män som Mazen Al-Sarsawi, muslimsk präst, skulle få makten.
I videoklippet från MEMRI förklarar han hur otrogna (icke muslimer) skall behandlas. Vi ber dem vänligt att konvertera till islam, om de vägrar kan de betala skatt och leva under vårt beskydd men vägrar de betala är de onda och vi kommer att bekämpa dem.

Egyptian Cleric Mazen Al-Sarsawi: We Ask a Person Nicely to Convert, But If He Refuses and Does Not Pay the Jizya Tax, We Fight Him

Här följer länkar till några artiklar i ämnet:

Egypt’s Christians Fear Violence as Changes Embolden Islamists
(New York Times)
"CAIRO — The headline screamed from a venerable liberal newspaper: Coptic Christians had abducted a young Muslim and tattooed her with a cross. “Copts kidnap Raghada!”
“They tied me up with ropes, beat me with shoes, shaved my hair,” Raghada Salem Abdel Fattah, 19, declared, “and forced me to read Christian psalms!”
Like many similar stories proliferating here since the revolution, Ms. Abdel Fattah’s kidnapping could not be confirmed. But for members of
Egypt’s Coptic Christian minority, the sensational headline — from a respected publisher, no less — served to validate their fear that the Egyptian revolution had made their country less tolerant and more dangerous for religious minorities. The Arab Spring initially appeared to open a welcoming door to the dwindling number of Christian Arabs who, after years of feeling marginalized, eagerly joined the call for democracy and rule of law. But now many Christians here say they fear that the fall of the police state has allowed long-simmering tensions to explode, potentially threatening the character of Egypt, and the region... "

Egypt’s Islamic fringe takes the plunge into politics (Jerusalem Post)
"...While the Muslim Brotherhood and its political offshoot, the Freedom and Justice Party, has attracted the most attention and fear among Egyptian liberals, the Islamic end of the political spectrum is growing crowded with fringe movements announcing bids to run in the parliamentary elections come September...
...The votes will be the first – and perhaps only – crossroads for Egypt, as it chooses whether to go down the road of Western-style democracy or opt for a state governed by Islamic mores. In a poll published by the New York-based Pew Research Center earlier this month, Egyptians were found to be almost evenly divided between those who “sympathize” with Islamic fundamentalists and those who don’t, with about 30% of respondents siding one way or the other..."


Column One: The real Egyptian revolution (Caroline Glick, Jerusalem Post)
"The IDF must expand its draft rolls and increase its force size by at least one division. It must also begin training in desert warfare and develop and purchase appropriate conventional platforms.With the Iranians now apparently moving from developing nuclear capabilities to developing nuclear warheads, and with the Palestinians escalating their political war and planning their next terror war against Israel, it stands to reason that no in the government or the IDF wants to consider the strategic implications of Egypt’s reversion from peace partner to enemy.But Israel doesn’t get to decide what our neighbors do. We can only take the necessary steps to minimize their ability to harm us."

Here In One Sentence is What Obama Doesn’t Understand About the Middle East (Barry Rubin)
"Here’s the sentence:
The changes in the region are producing more extremism, not more moderation.
That applies to attitudes toward America and Israel as well as on internal social issues.
Rachi Ghanouchi, head of Tunisia’s Islamist movement–a man long portrayed as
a moderate in the West–just publicly came out and called for Israel’s destruction...

...Yet let’s listen–thanks to MEMRI–at what the VOA and CBS producers counterpart in the Arab world is saying. In an article written for a Qatari and a Jordanian newspaper, entitled “Israel Is Surely Temporary,” Samir al-Hijjawi says
“It’s time for Israel to go… It’s time for the end of the great lie… It’s time [for Israel] to go because the regimes protecting [it]… are toppling one by one.” He added that the recent protests on Israel’s borders prove the Palestinians and Arabs will never relinquish all of Palestine because it is sacred Muslim territory..."